Views
3 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Технологія BLUETOOTH n142 N Що робити, якщо на панелі завдань не відображається піктограма BLUETOOTH? ❑ ❑ Переконайтеся, що перемикач поряд із пунктом BLUETOOTH установлено в положення On у вікні VAIO Smart Network. Щоб відобразити піктограму BLUETOOTH на панелі завдань, виконайте зазначені нижче кроки. 1 Натисніть кнопку Пуск і виберіть Пристрої та принтери. 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму пристрою BLUETOOTH і натисніть Параметри Bluetooth. 3 Натисніть вкладку Параметри та встановіть прапорець Відображати піктограму Bluetooth в області сповіщень.

Виправлення неполадок > Оптичні диски n143 N Оптичні диски Чому комп’ютер зависає під час спроби зчитування диска? Диск, який комп’ютер намагається прочитати, може бути брудним або пошкодженим. Виконайте такі кроки: 1 Натисніть клавіші Ctrl+Alt+Delete, клацніть стрілку поряд із кнопкою Вихід та виберіть Перезавантаження, щоб перезапустити комп’ютер. ! Вимикання комп’ютера за допомогою клавіш Ctrl+Alt+Delete може привести до втрати даних, які не було збережено. 2 Вийміть диск із оптичного дисковода. 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. відповідні інструкції в розділі Диски (стор. 110). Що робити, якщо дисковод не відкривається? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Перевірте, чи працює комп’ютер у звичайному режимі. Натисніть кнопку виймання диска. Якщо кнопка виймання диска не працює, натисніть кнопку Пуск, виберіть Комп’ютер, клацніть правою кнопкою миші піктограму оптичного дисковода, а потім у контекстному меню виберіть Витягти. Якщо жоден із варіантів не допоможе, вставте тонкий прямий об’єкт (наприклад, скріпку для паперу) в отвір ручного виймання оптичного дисковода. Спробуйте перезапустити комп’ютер.