Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Finlandais

Aloittaminen > Akun

Aloittaminen > Akun käyttäminen n 24 N Akun käyttöiän pidentäminen Kun tietokone käyttää akkuvirtaa, voit pidentää akun käyttöikää seuraavilla tavoilla. ❑ Pienennä tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta. ❑ Käytä virransäästötilaa. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 26). ❑ Muuta virransäästöasetuksia Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa VAIO Power Management -ohjelman käyttäminen (sivu 96). ✍ Lisätietoja akun käyttöiän pidentämisestä on ohjetiedostossa kohdan Akun varauskyvyn tarkistaminen (sivu 23) vaiheiden jälkeen.

Aloittaminen > Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti n 25 N Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti Jotta vältät tallentamattomien tietojen menettämisen, sammuta tietokone asianmukaisesti seuraavalla tavalla: Voit sammuttaa tietokoneen seuraavasti 1 Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet. 2 Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat. 3 Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta. Tietokone sammuu automaattisesti hetken kuluttua. Varmista, että virran merkkivalo sammuu.