Views
9 months ago

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documents de garantie Croate

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documents de garantie Croate

Write down the following

Write down the following information about your VAIO computer. The information will be required when the computer is in need of repair. Model name and serial number: Dealer and stamp: Purchase date: Name and address of customer: 26

Priručnik za sigurnost/propise Podaci o VAIO računalu HR Informacije o sigurnosti ❑ Upozorenje: Ovaj uređaj mora biti uzemljen. (Osim proizvoda s utikačem bez uzemljenja.) ❑ Isključivanje računala gumbom (uklj./isklj.) ne odspaja u potpunosti računalo iz električne mreže. Želite li ga potpuno odspojiti iz električne mreže, izvucite strujni prilagodnik ili kabel za napajanje iz električne utičnice. Utičnica se mora nalaziti u blizini opreme i mora biti lako dostupna. ❑ Otvaranje ili rastavljanje glavne jedinice ili bilo kojeg pribora, iz bilo kojeg razloga, može uzrokovati oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom. ❑ Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Prepustite servisiranje stručnjacima. ❑ Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite računalo ili njegov pribor kiši ili vlazi. ❑ Nemojte izazivati kratki spoj na metalnim kontaktima baterije ili ih zaliti tekućinom, primjerice, vodom, kavom ili sokom. ❑ Izbjegavajte mjesta izravno izložena sunčevu svjetlu ili grijačim tijelima. Unutarnje pregrijavanje može uzrokovati požar ili oštećenje jedinice. ❑ Ne blokirajte otvore za prozračivanje i dotok zraka dok je računalo uključeno. ❑ Blokiranje otvora za prozračivanje može prekinuti prozračivanje što može dovesti do unutarnjeg pregrijavanja koje može uzrokovati deformiranje računala, neispravan rad ili požar. ❑ Pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti i osigurajte prikladno prozračivanje te ispravan i pouzdan rad uređaja. ❑ Računalo nemojte upotrebljavati na površinama pokrivenim tekstilnim materijalima kao što su sagovi, jastuci ili pokrivači, blizu zavjesa ili na prašnjavim površinama koje mogu blokirati otvore za prozračivanje. Računalo uvijek upotrebljavajte na ravnim površinama. ❑ Ne upotrebljavajte računalo i/ili strujni prilagodnik dok su prekriveni ili umotani u tekstilne materijale. Osigurajte da strujni prilagodnik radi u čistoj okolini. ❑ Prije stavljanja računala u torbu provjerite je li isključeno ili u stanju mirovanja te je li žaruljica pokazivača napajanja ugašena. ❑ Ako želite držati računalo, pričekajte dok se ne ohladi. Površina oko otvora za prozračivanje može biti jako vruća. ❑ Preporučuje se ne upotrebljavati računalo izravno u krilu. Temperatura donje strane računala može se podići tijekom uobičajenog rada te nakon nekog vremena može izazvati neugodu ili opekline. ❑ Ne postavljajte strujni prilagodnik tako da je u dodiru s kožom. Strujni prilagodnik odmaknite od tijela ako postane topao i uzrokuje neugodu. 27