Views
7 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation

P/M (weergavestand) •

P/M (weergavestand) • LOCAL-ON/OFF (Local seek mode) (pagina 14) – Kies “ON” om alleen af te stemmen op krachtige zenders. • MONO-ON/OFF (Mono stand) (pagina 14) – Kies “ON” voor FM stereo ontvangst in mono. Kies “OFF” om terug te keren naar de normale stand. • REG-ON/OFF (Regionaal) (pagina 16) 1 Druk op (MENU). Om A.SCRL in te stellen, drukt u op (MENU) tijdens het afspelen van een CD/ MD. 2 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot het gewenste item verschijnt. 3 Druk op de (+) zijde van (SEEK) om de gewenste instelling te kiezen (voorbeeld: ON of OFF). 4 Druk op (ENTER). Na het instellen keert het uitleesvenster terug naar de normale weergavestand. Opmerking Het getoonde item hangt af van de bron. Tip U kunt makkelijk omschakelen tussen categorieën (“SET,” “DSPL,” “SND,” “P/M,” en “EDIT”) door een van beide zijden van (DISC/PRESET) gedurende 2 seconden in te drukken. Geluidspositie kiezen — My Best sound Position (MBP) Wanneer u zonder passagiers rijdt, kunt u met “My Best sound Position” genieten van de ideale geluidsomgeving. “My Best sound Position” heeft twee voorinstellingen met een bepaalde balans- en faderregeling. U kunt makkelijk kiezen met de MBP-toets. Uitleesrenster Balansniveau Faderniveau Rechts Links Voor Achter MBP-A – 4dB 0 0 – 4dB MBP-B 0 – 4dB 0 – 4dB MBP-OFF 0 0 0 0 Druk herhaaldelijk op (MBP) voor de gewenste luisterpositie. De “My Best sound Position” stand verschijnt in volgorde van de tabel in het uitleesvenster. Het uitleesvenster keert na een seconde terug naar de normale weergavestand. Het niveau van balans en fader kan nauwkeuriger worden geregeld met de (SOUND) knop (pagina 21). Opmerking • Wanneer BAL (balans) of FAD (fader) onder “De geluidskarakteristieken wijzigen” (pagina 21) wordt ingesteld, keert MBP terug naar OFF. • Wanneer MBP op OFF wordt gezet, worden BAL en FAD geactiveerd. De equalizer instellen U kunt een equalizercurve kiezen voor zeven soorten muziek (VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM, en XPLOD). Frequentie en niveau kunnen worden geregeld en opgeslagen. Equalizercurve kiezen 1 Druk op (SOURCE) om een bron te kiezen (radio, CD/MD). 22

2 Druk herhaaldelijk op (EQ7) tot de gewenste equalizercurve verschijnt. Bij elke druk op (EQ7), verandert het item. Aanvullende informatie Onderhoud Kies “OFF” om het equalizereffect te annuleren. Het uitleesvenster keert na drie seconden terug naar de normale weergavestand. De equalizercurve regelen 1 Druk op (MENU). 2 Druk op herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot “EQ7 TUNE” verschijnt en druk vervolgens op (ENTER). 3 Druk op een van beide zijden van (SEEK) om de gewenste equalizercurve te kiezen en druk vervolgens op (ENTER). Bij elke druk op (SEEK), verandert het item. 4 Kies frequentie en niveau. 1 Druk op een van beide zijden van (SEEK) om de gewenste frequentie te kiezen. Bij elke druk op (SEEK), verandert de frequentie. 62 (Hz) y 157 (Hz) y 396 (Hz) y 1k (Hz) y 2.5k (Hz) y 6.3k (Hz) y 16k (Hz) 2 Druk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) om het gewenste volume in te stellen. Het volume is in stappen van 1 dB regelbaar van –10 dB tot +10 dB. Zekeringen vervangen Vervang een zekering altijd door een identiek exemplaar. Als de zekering doorbrandt, controleer dan de voedingsaansluiting en vervang de zekering. Als de zekering vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde Sony dealer. Zekering (10 A) Opgelet Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de standaardzekering van het toestel omdat dit hierdoor beschadigd kan raken. Aansluitingen schoonmaken De werking van het toestel kan worden verstoord als de aansluitingen tussen toestel en frontpaneel niet proper zijn. Om dit te voorkomen, maakt u het frontpaneel (pagina 8) los en reinigt u de aansluitingen met een in alcohol gedrenkt wattenstaafje. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Hierdoor kunnen de aansluitingen immers worden beschadigd. Hoofdtoestel Om de af fabriek ingestelde equalizercurve te herstellen, houdt u (ENTER) 2 seconden ingedrukt. 5 Druk tweemaal op (MENU). Na het instellen van de geluidseffecten, keert het uitleesvenster terug naar de normale weergavestand. Achterkant frontpaneel Wordt vervolgd op de volgende pagina t 23