Views
8 months ago

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Tchèque

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Tchèque

4-115-794-01.book Page

4-115-794-01.book Page 12 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Odvolání Vzhledem k vlastnostem bezdrátových komunikačních systémů s ohledem na vysílání a příjem může docházet k občasným ztrátám nebo zpoždění dat. Může to být způsobeno kolísáním intenzity signálu, které je dáno změnami charakteristik rádiového přenosového kanálu. Společnost Sony nebude odpovědná za škody jakékoliv povahy vzniklé v důsledku zpoždění nebo chyb dat vysílaných nebo přijímaných sítí WAN či v důsledku neschopnosti sítě WAN vysílat či přijímat taková data. 12

4-115-794-01.book Page 13 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Průvodce předpisy Bluetooth ® (pouze pro modely s vestavěnou funkcí Bluetooth ® ) Bezdrátová technologie Bluetooth ® – informace o předpisech Společnost Sony tímto prohlašuje, že bezdrátová technologie Bluetooth ® je ve shodě se základními požadavky nebo dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě (DoC) s požadavky směrnice R&TTE naleznete na následující webové stránce: http://www.compliance.sony.de/ Vnitřní zařízení technologie Bluetooth ® pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz) a je určeno pro bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními Bluetooth ® . Na základě požadavků směrnice R&TTE 1999/5/EC je toto zařízení ve shodě s EN 55022 třídy B a EN 55024, pro použití v následujících oblastech: obytné, komerční a prostory pro provoz lehkého průmyslu. V některých situacích může být použití bezdrátové technologie Bluetooth ® omezeno vlastníkem budovy neb odpovědným zástupcem organizace, například na palubě letadel, v nemocnicích a jiných prostředích, kde hrozí riziko rušení s jinými zařízeními nebo službami, které nepovažuje nebo bylo označeno za škodlivé. Pokud si nejste jisti o předpisech, které se týkají použití bezdrátové technologie Bluetooth ® ve specifické organizace nebo prostředí, doporučujeme se nejprve zeptat a požádat o oprávnění před zapnutím technologie. Konzultujte tuto problematiku rovněž s svým ošetřujícím lékařem nebo výrobcem osobního zdravotního zařízení (kardiostimulátory, naslouchadla, atd.), poradí vám s omezeními pro použití bezdrátové technologie Bluetooth ® . 13