Views
9 months ago

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Tchèque

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Tchèque

4-115-794-01.book Page

4-115-794-01.book Page 28 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Výrobcom tohto výrobku je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaný zástupca pre oblasť EMC a bezpečnosť výrobku je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky ohľadom servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatných servisných alebo záručných dokumentoch. CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 PCG-6Y2M a PCG-6Y4M Štítok na spodnom paneli PCG-6Y2M a PCG-6Y4M: Štítok vo vnútri priestoru pre batérie PCG-6Y2M a PCG-6Y4M: 28

4-115-794-01.book Page 29 Tuesday, July 29, 2008 3:05 PM Regulačná príručka k modemu (platí iba pre modely so vstavaným modemom) Interný modem Spoločnosť Sony týmto vyhlasuje, že modem vstavaný do počítača VAIO spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice EÚ 1999/5/ES. Interný modem sa používa na dátovú a faxovú komunikáciu pomocou tónovej voľby DTMF (Dual Tone Multi Frequency) v sieťach PSTN (Public Switched Telephone Network) v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo. 29