Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Tchèque

CZ Obsah Průvodce

CZ Obsah Průvodce předpisy a bezpečnostní informace....................5 Průvodce předpisy pro modem.........................................10 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě LAN ....................11 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WAN ...................13 Průvodce předpisy pro technologii Bluetooth®................15 ZÁRUKA ............................................................................16 Licenční smlouva na software s koncovým uživatelem.....20 Odborná pomoc společnosti Sony....................................22 SK Obsah Sprievodca bezpečnosťou a predpismi ............................29 Sprievodca predpismi týkajúcimi sa modemu ..................34 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .....................35 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN ....................37 Sprievodca predpismi týkajúcimi sa pripojenia Bluetooth® ........................................................................39 ZÁRUKA ............................................................................40 Licenčná zmluva koncového používateľa..........................44 Služby technickej podpory spoločnosti Sony ...................46 3