Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Roumain

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Roumain

Ghid de

Ghid de reglementări privind siguranţa Ghid de reglementări privind siguranţa Informaţii despre computerul VAIO Informaţii privind siguranţa ❑ Deschiderea sau demontarea unităţii principale sau a oricărui accesoriu al său, indiferent de motiv, poate duce la deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie. ❑ Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi carcasa. Pentru depanare apelaţi exclusiv la personal calificat. ❑ Este posibil să apară distorsiuni de sunet și de imagine dacă acest echipament este amplasat în apropierea oricărui echipament care emite radiaţii electromagnetice. ❑ Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare nu expuneţi computerul și niciunul dintre accesoriile sale la ploaie sau umezeală. ❑ Nu instalaţi niciodată cablajul pentru modem sau telefon în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. ❑ Nu instalaţi niciodată prize de telefon în locuri care prezintă umezeală, în afara cazului în care priza este proiectată special pentru locuri care prezintă umezeală. ❑ Nu atingeţi niciodată fire sau terminale de telefon neizolate, în afara cazului în care linia telefonică a fost deconectată de la interfaţa de reţea. ❑ Procedaţi cu atenţie la instalarea sau modificarea liniilor telefonice. ❑ Evitaţi utilizarea modemului în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. ❑ Nu utilizaţi modemul sau un telefon pentru a raporta o scurgere de gaze din apropierea scurgerii. ❑ Nu scurtcircuitaţi terminalele de metal ale acumulatorului și nu le udaţi cu niciun fel de lichid, de exemplu apă, cafea sau suc. ❑ Vă recomandăm să nu utilizaţi computerul ţinându-l direct în poală. Este posibil ca temperatura bazei unităţii să crească în timpul funcţionării normale și, în timp, poate duce la situaţii de disconfort sau arsuri. RO Atenţie - Radiaţii laser de Clasă 3B vizibile și invizibile atunci când este deschis. Evitaţi expunerea directă la fascicul. Unitatea de disc optică a computerului este clasificată ca fiind PRODUS LASER DE CLASĂ 1 și respectă Standardul de siguranţă pentru produse laser IEC/EN 60825-1. Repararea și întreţinerea acestui echipament trebuie efectuate doar de tehnicieni autorizaţi de către Sony. Utilizarea și reparaţiile necorespunzătoare pot genera riscuri legate de siguranţă. 31