Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Italien

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Italien

*1 Verborgen als "SET

*1 Verborgen als "SET POSITION" op "OFF" is ingesteld. *2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB-OUT" (pagina 18). *3 Wanneer AUX-bron is ingeschakeld (pagina 19). Genieten van geavanceerde sound-functies — Advanced Sound Engine Advanced Sound Engine, Sony's nieuwe soundengine, creëert met digitale signaalverwerking een ideaal sound-field in de auto. Advanced Sound Engine omvat de volgende functies: EQ7, Luisterpositie, DM+ Geavanceerd, Versterking Lage Tonen Achter. De geluidskwaliteit selecteren — EQ7-Voorkeuze U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 equalizercurven ("XPLOD," "VOCAL," "EDGE," "CRUISE," "SPACE," "GRAVITY," "CUSTOM" of "OFF"). 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Draai de regelknop tot "EQ7 PRESET" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Draai de regelknop tot de gewenste equalizercurve wordt weergegeven en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. U kunt de equalizercurve annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. Tip Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen. De equalizercurve aanpassen — EQ7-instelling Met "CUSTOM" bij EQ7 kunt u uw eigen equalizerinstellingen maken. 1 Selecteer een bron en druk op de selectietoets. 2 Draai de regelknop tot "EQ7 SETTING" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Draai de regelknop tot "BASE" wordt weergegeven en druk op de regelknop. U kunt een equalizercurve kiezen als basis om verder aan te passen. Als u een vooraf ingestelde equalizercurve niet wilt aanpassen, gaat u rechtstreeks naar stap 5. 4 Selecteer de equalizercurve door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. 5 De equalizercurve instellen. 1Selecteer het frequentiebereik door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. BAND1: 63 Hz BAND2: 160 Hz BAND3: 400 Hz BAND4: 1 kHz BAND5: 2,5 kHz BAND6: 6,3 kHz BAND7: 16,0 kHz 2Pas het volumeniveau aan door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. Het volume kan worden aangepast in stappen van 1 dB, van –6 dB tot +6 dB. Herhaal stap 1 en 2 als u andere frequentiebereiken wilt aanpassen. 6 Druk twee keer op (BACK). De equalizercurve wordt opgeslagen in "CUSTOM" en het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. 16

Het geluid optimaliseren door middel van Tijduitlijning — Luisterpositie Het apparaat kan de geluidslokalisatie wijzigen door het uitsturen van geluid uit elk van de luidsprekers te vertragen en aan te passen aan uw positie en een natuurlijk sound-field simuleren dat u het gevoel geeft dat u er middenin zit waar u ook in de auto zit. De opties voor "POSITION" worden hieronder genoemd. "FRONT L" (1): Voor links "FRONT R" (2): Voor rechts "FRONT" (3): Midden voor "ALL" (4): In het midden van uw auto "OFF": Geen positie ingesteld U kunt ook de subwooferpositie bij benadering instellen vanaf uw luisterpositie, als: – de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB-OUT" (pagina 18). – de luisterpositie niet op "OFF" is ingesteld. De opties voor "SET SW POS" worden hieronder genoemd. "NEAR" (A): Dichtbij "NORMAL" (B): Normaal "FAR" (C): Ver 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Draai de regelknop tot "SET POSITION" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Draai de regelknop en kies uit "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" of "ALL" en druk op de regelknop. 4 Draai de regelknop tot "SET SW POS" wordt weergegeven en druk op de regelknop. Als u "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" of "ALL" selecteert in stap 3 hierboven, kunt u de subwooferpositie instellen. Maak een keuze uit "NEAR", "NORMAL" of "FAR" door de regelknop te draaien en druk daarna op de regelknop. 5 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. U kunt luisterpositie annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3. De luisterpositie aanpassen U kunt de instelling voor luisterpositie erg nauwkeurig afregelen. 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Draai de regelknop tot "ADJ POSITION" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Pas de luisterpositie aan door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. Aanpasbaar bereik: "+3" – "CENTER" – "–3". 4 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand. DM+ Geavanceerd DM+ Geavanceerd verbetert digitaal gecomprimeerd geluid door hoge frequenties die verloren zijn gegaan in het compressieproces te herstellen. 1 Druk tijdens de weergave op de selectietoets. 2 Draai de regelknop tot "DM+" wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer "ON", door de regelknop te draaien en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). Het display keert terug naar de normale weergaveststand. Tip Voor iedere bron kan de DM+ instelling in het geheugen worden opgeslagen. 17