Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Hongrois

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Hongrois

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning for bruk med Sony veggmonteringsbrakett (SU-WL450) Støttede modeller: KDL-49WD75 / 43WD75 / 32WD75 * I de faktiske modellnavnene, indikerer "" tall og/eller bokstaver som gjelder spesielt for hver modell. Til kunder Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører. Ikke forsøk å installere den selv. Til Sony-forhandlere og -leverandører Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet, spesielt for å fastslå at veggen kan klare TV-ens vekt. Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon. Av hensyn til sikkerheten og korrekt installasjon, må bruksanvisning for veggmonteringsbrakett, TV-startveiledning samt anvisningene i denne veiledningen følges. − 2 (NO) −

Om sikkerheten Takk for at du kjøpte dette produktet. Til kunder Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjonen. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon, eller installasjon av annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke. Til Sony-forhandlere Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å gjøre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon. Gi denne håndboken til kunden etter installasjon. Denne bruksanvisningen viser korrekt håndtering av produktet og viktige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre uhell. Sørg for at du leser nøye gjennom denne håndboken og bruker produktet på riktig måte. Ha denne håndboken tilgjengelig for fremtidig referanse. Sonys produkter er utviklet med fokus på sikkerheten. Hvis produktene brukes feil, kan det derimot følge til alvorlig personskade på grunn av brann, elektrisk støt, produktet velter eller faller ned. Overhold forholdsreglene for sikkerhet for å forhindre slike uhell. FORSIKTIG Spesifiserte produkter Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med de oppgitte TV-produktene. For TV-er, se bruksanvisningene til TV-ene for å bekrefte at veggmonteringsbraketten kan brukes. Til kunder ADVARSEL Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan alvorlig personskade eller dødsfall oppstå gjennom brann, elektrisk støt eller produktet kan falle ned. Overlat installasjonen til lisensierte entreprenører og hold små barn unna under installasjonen. Hvis veggmonteringsbraketten eller TV-en ikke installeres riktig, kan følgende uhell oppstå. Sørg for at lisensierte entreprenører utfører installasjonen. TV-en kan falle ned og forårsake en alvorlig personskade som et blåmerke eller et brudd. Hvis veggen som veggmonteringsbraketten installeres på er ustabil, ujevn eller ikke vinkelrett til gulvet, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Veggen skal kunne støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens vekt. (Se TV-ens bruksanvisninger for vekten til TV-en.) Hvis veggmonteringsbraketten ikke installeres solid nok på veggen, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Overlat flytting eller demontering av TV-en til lisensierte entreprenører. Hvis en annen person enn lisensierte entreprenører transporterer eller demonterer TV-en, kan den falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at minst to eller flere personer bærer eller demonterer TV-en. Ikke fjern skruer e.l. etter montering av TV-en. Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke gjør endringer på delene til veggmonteringsbraketten. Hvis du gjør dette, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke monter noe annet utstyr enn det spesifiserte produktet. Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med det spesifiserte produktet. Hvis du monterer annet utstyr enn det som er spesifisert, kan det falle ned eller ødelegges, og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke påfør noen annen vekt enn den fra TV-en på veggmonteringsbraketten. Ikke rist TV-en til venstre/ høyre eller opp/ned. Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Ikke len deg på eller heng fra TV-en. Ikke len deg på eller heng fra TV-en da den kan falle ned på deg og forårsake personskade. FORSIKTIG Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan personskade eller skade på eiendom oppstå. Ikke håndter produktet med ekstrem kraft under rengjøring eller vedlikehold. Ikke bruk ekstrem kraft på oversiden på TV-en. Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Forholdsregler Hvis du bruker TV-en montert på veggmonteringsbraketten over lang tid, kan veggen bak eller over TV-en bli misfarget eller tapeten kan løsne, avhengig av veggens materiale. Hvis veggmonteringsbraketten er fjernet etter at den er montert på veggen, står skruehullene igjen. Ikke bruk veggmonteringsbraketten på et sted hvor den er utsatt for mekaniske vibrasjoner. Installere veggmonteringsbraketten Til Sony-forhandlere ADVARSEL Følgende instrukser er bare for Sony-forhandlere. Les sikkerhetsforholdsreglene beskrevet under og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjon, vedlikehold og kontroll av dette produktet. NO − 3 (NO) −