Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Hongrois

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Hongrois

Zapoznaj się z

Zapoznaj się z poniższą tabelą w celu sprawdzenia położenia montażu adaptera podstawy. W przypadku wybrania wariantu 2-b należy pominąć ten krok. Nazwa modelu KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Położenie haka b Montaż podstawy do ściany ˎˎUżyć czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm lub odpowiedników (niedostarczone). Wkręć cztery śruby w otwory adaptera podstawy z podstawą (20) (tylko 2-a). ˎˎZamontować podstawę (20) poziomo na ścianie. 2-a 4 Określić położenia śrub do montażu podstawy (20) . Patrz specyfikacja na stronie 12. W przypadku wybrania wariantu 2-a należy użyć pozycji otworów dla adaptera podstawy . OSTRZEŻENIE ˎˎŚciana, na której zostanie zamontowany telewizor, powinna być w stanie unieść ciężar co najmniej czterokrotnie większy od ciężaru telewizora (ciężar telewizora jest podany w jego instrukcji obsługi). ˎˎOkreślić nośność ściany, na której ma zostać zamontowany telewizor. W razie potrzeby odpowiednio wzmocnić ścianę. 2-b − 8 (PL) −

Przygotowanie do montażu telewizora 1 Odkręć podstawę od telewizora. Miękka szmatka Uwaga ˎˎAby nie uszkodzić powierzchni ekranu, należy umieścić telewizor na miękkiej tkaninie. ˎˎPodczas instalacji uchwytu ściennego nie należy używać śrub wykręconych z podstawy. ˎˎOdłączoną podstawę i śruby należy przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci. Będą one konieczne w celu przyszłego użycia telewizora na stoliku. Podstawy nie można kupić oddzielnie. OSTRZEŻENIE ˎˎPrzed włączeniem telewizora upewnij się, że znajduje się on w pozycji pionowej. Aby uniknąć problemów z nierównomierną jednorodnością obrazu, nie należy włączać telewizora, kiedy panel LCD jest umieszczony ekranem w dół. ˎˎJeśli powierzchnia telewizora zostanie narażona na nacisk lub wstrząsy, telewizor może pęknąć lub ulec uszkodzeniu. ˎˎUmieść telewizor ekranem w dół na płaskiej i stabilnej powierzchni tak, aby podstawa wystawała poza krawędź powierzchni. Jeśli przednia część telewizora i baza podstawy znajdą się na tej samej płaskiej powierzchni, może to być przyczyną braku stabilności i spowodować uszkodzenie telewizora. ˎˎPodczas odłączania podstawy od telewizora należy mocno przytrzymać podstawę dwiema rękami. 2 Przymocuj elementy uchwytu dla uchwytu ściennego. Sprawdź elementy uchwytu zgodnie z sekcją „Dostarczone z uchwytem SU-WL450” w rozdziale „Sprawdzenie elementów” na stronie 5. Uwaga ˎˎPrzymocuj prawidłowo elementy uchwytu za pomocą śrub. ˎˎJeśli używany jest śrubokręt elektryczny, należy ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ˎˎNieużywane części należy umieścić w bezpiecznym miejscu w celu użycia w przyszłości. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Standardowy montaż (2-a) Śruba (+PSW 6 x 20) Kółko Miękka szmatka Płaski montaż (2-b) Śruba (+PSW 6 x 50) Pasek Podkładka dystansowa (60 mm) Uwaga ˎˎW przypadku tego typu montażu nie jest możliwe użycie niektórych złączy z tyłu telewizora. PL − 9 (PL) −