Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Anglais

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Anglais

Skrue (+PSW 6 x 20)

Skrue (+PSW 6 x 20) Trinse Myk klut Belte Skrue (+PSW 6 x 20) Avstandsstykke (20 mm) Installere TV-en på veggen 1 Koble de(n) nødvendige kabelen(e) til TV-en. Sørg for at kablene kobles til før du installerer TV-en på veggen. Du kan ikke koble til kablene når TV-en er installert. Se bruksanvisningen som er inkludert med TV-en. Merknad ˎˎOverlat kabelføringen i veggen til en lisensiert entreprenør. ˎˎSamle forbindelsesledningene for å forhindre at du tråkker på dem før montering på veggen. 2 Installer TV-en på sokkelen. ˎˎFor å se hvor skivene skal henge på sokkelen, kan du se tabellen i trinn 3 i "Bestemme installasjonsstedet" på side 8. ˎˎHold TV-en med begge hendene på en sikker måte og heng skivene som er festet på baksiden av TV-en på sokkelen, mens du sørger for at det passer fasongen på hullene. ˎˎEtter installasjon av TV-en på veggen, kontrollerer du at skivene er godt festet på sokkelen. 2-a − 10 (NO) −

2-b Bekrefte fullføringen av installasjonen Kontroller følgende punkter. ˎˎTrinsene henger riktig på sokkelen. ˎˎLedningen og kabelen er ikke vridd eller klemt. ˎˎBelte er stramt uten noe slakk. ADVARSEL ˎˎFeil plassering av strømledningen, e.l. kan forårsake brann eller elektrisk støt på grunn av en kortslutning. Sørg for at installasjonen fullføres på riktig måte. Annen informasjon Når du fjerner TV-en, utfører du installasjonen i motsatt rekkefølge. ADVARSEL ˎˎSørg for at to eller flere personer holder TV-en når den bæres. 3 Forhindre at bunnen på TV-en forskyves. ˎˎTa opp slakken på belte og fest det stramt til veggen. 2-a 2-b ADVARSEL ˎˎSørg for at to eller flere personer holder TV-en når den fjernes. ˎˎBruk en skrue med 5 mm diameter eller tilsvarende (følger ikke med). Merknad ˎˎPrøv å dra bunnen på TV-en mot deg selv litt, så du er sikker på at den ikke beveger seg fremover. Hvis det er bevegelse, er ikke TV-en riktig festet, og belte burde strammes riktig igjen. NO − 11 (NO) −