Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Letton

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Letton

Montaż uchwytu

Montaż uchwytu ściennego Do dystrybutorów Sony OSTRZEŻENIE Poniższe instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla dystrybutorów Sony. Należy przeczytać powyższe środki ostrożności, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji i sprawdzania tego produktu. Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię. Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach takich jak filary, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię. W razie uderzenia narożnika lub boku telewizora przez osobę lub obiekt mogłoby to spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie montować telewizora nad lub pod klimatyzatorem. W przypadku narażenia telewizora przez dłuższy czas na wycieki wody albo strumień powietrza z klimatyzatora może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub awarii telewizora. Uchwyt ścienny należy mocno zamocować do ściany, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy używać śrub odpowiednich do materiału, z którego wykonana jest ściana i zamontować uchwyt za pomocą czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm (lub odpowiedników). Należy używać dostarczonych śrub i elementów montażowych w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. W przypadku używania elementów zastępczych telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Uchwyt należy zamontować w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Śruby należy mocno wkręcać w wyznaczonych miejscach. W innym przypadku telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Nie narażać telewizora na wstrząsy podczas montażu. Na skutek wstrząsów telewizor może spaść lub rozpaść się. Może to spowodować obrażenia. Montować telewizor na ścianie prostopadłej do podłogi i płaskiej. W innym przypadku telewizor może spaść, powodując obrażenia. Po zamontowaniu telewizora w prawidłowy sposób zamocować kable. Zaplątanie się osób lub obiektów w kable może spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Nie dopuszczać do zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących. W przypadku zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących pomiędzy urządzeniem a ścianą albo ich zginania lub skręcania na siłę może dojść do odsłonięcia wewnętrznych żył, a co za tym idzie do zwarcia lub przerwy w obwodzie. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Śruby potrzebne do zamontowania uchwytu ściennego do ściany nie są dostarczone. Podczas montażu uchwytu ściennego należy używać śrub odpowiednich do materiału i struktury ściany. − 4 (PL) −

Montaż telewizora na ścianie Procedura montażu różni się w zależności od modelu telewizora. Należy użyć uchwytu ściennego SU-WL450 w celu montażu telewizora na ścianie. Sprawdzenie elementów Dostarczone z uchwytem SU-WL450 ˎˎSprawdzić, czy wszystkie elementy zostały dostarczone. Podstawa (20) (1) Kółko (2) Uwaga ˎˎJeśli do telewizora jest przymocowana podstawa, należy wcześniej odłączyć tę podstawę. W tym celu należy zapoznać się z Przewodnikiem uruchamiania i wykonać w odwrotnej kolejności procedurę mocowania podstawy. ˎˎAby zapobiec uszkodzeniu ekranu LCD, podczas mocowania elementów uchwytu dla uchwytu ściennego lub odłączania podstawy umieścić telewizor ekranem skierowanym do dołu na płaskiej i stabilnej powierzchni pokrytej grubą i miękką szmatką. ˎˎWykręcone śruby przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci. Przygotowanie do montażu ˎˎPrzygotować przed montażem instrukcję obsługi telewizora. ˎˎPrzygotować przed montażem śrubokręt Phillips pasujący do śrub. ˎˎWybrać miejsce montażu telewizora. ˎˎPrzygotować cztery lub więcej śruby o średnicy 8 mm oraz jedną śrubę o średnicy 5 mm lub odpowiedniki (niedostarczone). Wybrać śruby odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest ściana. PSW 6x20 (4) Podkładka dystansowa (20) (2) Tuleja (20) (M4) (2) Adapter podstawy (2) Podkładka dystansowa (60) (2) PSW 4x20 z tuleją (2) Pasek (1) PSW 4x20 (2) PSW 4x10 (8) PSW 6x50 (2) Tuleja (M4) (2) PSW 4x50 (2) PL Uchwyt ścienny (S) (2) Podkładka dystansowa (2) Podkładka (1) PSW 5x12 (1) − 5 (PL) −