Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Néerlandais

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Néerlandais

עיין בטבלה

עיין בטבלה שלהלן שעוסקת במיקום להתקנת מתאם הבסיס.‏ אם בוחרים b-2, דלג על שלב זה.‏ שם דגם KDL- 49WD75 מיקום הוו התקנת הבסיס על-גבי הקיר ‏ˎˎהשתמש בארבעה ברגים או יותר בקוטר 8 מ"מ או שווה ערך ‏)לא מסופקים(.‏ ‏ˎˎהברג את ארבעת הברגים לחורים שבמתאם הבסיס אל בסיס )20( )a-2 בלבד(.‏ ‏ˎˎהתקן את הבסיס )20( על הקיר באופן אופקי.‏ 2-a b a b c d 43WD75 32WD75 2-b ˎ ‎44‎החלט על מיקום הברגים להתקנת הבסיס )20( . עיין במפרטים שבעמוד 12. בעת בחירת a-2, השתמש במיקומי החורים של מתאם הבסיס . אזהרה ˎ ‏ˎהקיר שעליו תותקן הטלוויזיה חייב להיות מסוגל לשאת משקל הגדול לפחות פי ארבע מזה של הטלוויזיה ‏)עיין בהוראות ההפעלה של הטלוויזיה כדי לדעת מה משקלה.(.‏ ‏ˎקבע את חוזק הקיר שעליו תותקן הטלוויזיה.‏ במקרה הצורך,‏ חזק את הקיר.‏ − 8 (HE) −

ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ 1 הכנה להתקנת הטלוויזיה ‎1‎נתק את המעמד השולחני מן הטלוויזיה.‏ אריג רך הערה ˎ ‏ˎהקפד להציב את הטלוויזיה על-גבי אריג רך כדי למנוע פגיעה בצג.‏ ‏ˎבעת התקנת מתלה הקיר,‏ אין להשתמש בברגים שהוסרו מן המעמד השולחני.‏ ‏ˎהקפד לאחסן את המעמד השולחני והברגים שהסרת מממנו במקום בטוח,‏ ולהרחיקם מהישג ידם של ילדים.‏ תזדקק להם אם תרצה להציב את הטלוויזיה על-גבי שולחן בעתיד.‏ לא ניתן לרכוש את המעמד השולחני בנפרד.‏ אזהרה ˎ ‏ˎלפני ההפעלה,‏ ודא שהטלוויזיה במצב אנכי.‏ אין להפעיל את המכשיר כאשר פנל ה-‏LCD פונה מטה,‏ כדי למנוע חוסר אחידות בתמונה.‏ ‏ˎאם צג הטלוויזיה כפוף ללחץ או חבטות,‏ הטלוויזיה עלולה להישבר או להתקלקל.‏ ‏ˎהשכב את הטלוויזיה כשהיא פונה כלפי מטה על-גבי משטח יציב וישר כשהמעמד השולחני מתנוסס מעל לקצה הצג.‏ מיקום החזית של הטלוויזיה והמעמד השולחני על-גבי אותו משטח ישר ייצור סביבת עבודה לא יציבה ועלול לגרום נזק לטלוויזיה.‏ ‏ˎבעת ניתוק המעמד השולחני מן הטלוויזיה,‏ אחוז במעמד השולחני בשתי ידיך באופן מאובטח.‏ ‎2‎חבר 2 את רכיבי החיבור של מתלה הקיר.‏ בדוק את רכיבי החיבור על-ידי עיון בסעיף ‏"פריטים המסופקים עם דגם "SU-WL450 בפרק ‏"בדיקת החלקים"‏ בעמוד 5. הערה ˎ ‏ˎקבע את הרכיבים המוצמדים באופן מאובטח באמצעות ברגים.‏ ‏ˎבעת שימוש במברג חשמלי,‏ קבע את ההגדרה של מומנט הפיתול לכ-‏‎1.5‎ ניוטון מטר }15 קג"כ ס"מ{.‏ ‏ˎהקפד לאחסן את החלקים שלא נעשה בהם שימוש במקום בטוח,‏ לשימוש עתידי.‏ שמור על מדריך זה לעיון בעתיד.‏ תלייה רגילה )a-2( בורג * )+PSW 6 x 50( רצועה מרווח*‏ )60 מ"מ(‏ תלייה צרה )b-2( בורג * )+PSW 6 x 20( הערה ˎ ‏ˎלא ניתן להשתמש בחלק מהמסופים שבגב הטלוויזיה בעת תלייתה באופן זה.‏ גלגלת אריג רך HE − 9 (HE) −

 • Page 1 and 2:

  Wall-Mount Bracket Installation Inf

 • Page 3 and 4:

  On Safety Thank you for purchasing

 • Page 5 and 6:

  Installing the TV onto the wall Ins

 • Page 7 and 8:

  Allow for suitable clearance betwee

 • Page 9 and 10:

  Preparing for the installation of t

 • Page 11 and 12:

  Confirming the completion of the in

 • Page 13 and 14:

  Sécurité Nous vous remercions d

 • Page 15 and 16:

  Installation du téléviseur au mur

 • Page 17 and 18:

  Prévoyez un espace suffisant entre

 • Page 19 and 20:

  Préparation à l’installation du

 • Page 21 and 22:

  2-b AVERTISSEMENT ˎˎAssurez-vou

 • Page 23 and 24:

  Información de instalación para u

 • Page 25 and 26:

  Instalación del soporte del montaj

 • Page 27 and 28:

  Definición del lugar para la insta

 • Page 29 and 30:

  Consulte la siguiente tabla sobre l

 • Page 31 and 32:

  Tornillo (+PSW 6 x 20) Polea Pañ

 • Page 33 and 34:

  Especificaciones f h1 h2 g d b a c

 • Page 35 and 36:

  Hinweise zur Sicherheit Vielen Dank

 • Page 37 and 38:

  Montieren des Fernsehgeräts an der

 • Page 39 and 40:

  Bedienungsanleitung des Fernsehger

 • Page 41 and 42:

  Vorbereitung der Montage des Fernse

 • Page 43 and 44:

  2-a 3 Verhindern Sie, dass sich di

 • Page 45 and 46:

  Installatie-informatie voor de Sony

 • Page 47 and 48:

  WAARSCHUWING De volgende instructie

 • Page 49 and 50:

  De installatieplaats bepalen 1 Bepa

 • Page 51 and 52:

  Raadpleeg de onderstaande tabel voo

 • Page 53 and 54:

  Kabelschijf Zachte doek Schroef (+

 • Page 55 and 56:

  Technische gegevens f h1 h2 g d b a

 • Page 57 and 58:

  Informazioni sulla sicurezza Grazie

 • Page 59 and 60:

  Installazione del televisore a pare

 • Page 61 and 62:

  Accertarsi di lasciare uno spazio l

 • Page 63 and 64:

  Preparazione per l’installazione

 • Page 65 and 66:

  2-b AVVERTENZA ˎˎAccertarsi che

 • Page 67 and 68:

  Installationsinformation för anvä

 • Page 69 and 70:

  Installera inte väggfästet på en

 • Page 71 and 72:

  Välja installationsplats 1 Välj i

 • Page 73 and 74:

  Se tabellen nedan för information

 • Page 75 and 76:

  Block Mjuk duk Skruv (+PSW 6 x 20)

 • Page 77 and 78:

  Specifikationer f h1 h2 g d b a c e

 • Page 79 and 80:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 81 and 82:

  Montaż telewizora na ścianie Proc

 • Page 83 and 84:

  Zapewnić odpowiedni odstęp pomię

 • Page 85 and 86:

  Przygotowanie do montażu telewizor

 • Page 87 and 88:

  2-b Sprawdzenie kompletności mont

 • Page 89 and 90:

  Informações de instalação para

 • Page 91 and 92:

  Instalar o suporte para montagem na

 • Page 93 and 94:

  Decidir sobre a localização da in

 • Page 95 and 96:

  Consulte a tabela em baixo para sab

 • Page 97 and 98:

  Parafuso (+PSW 6 x 20) Polia Pano

 • Page 99 and 100:

  Especificações f h1 h2 g d b a c

 • Page 101 and 102:

  Om sikkerhed Tak, fordi du har køb

 • Page 103 and 104:

  Montering af tv'et på væggen Mont

 • Page 105 and 106:

  Tegningen nedenfor viser, hvor stor

 • Page 107 and 108:

  Gør klar til montering af tv'et 1

 • Page 109 and 110:

  2-b Kontroller monteringen Kontrol

 • Page 111 and 112:

  Asennustiedot Sonyn seinäasennuski

 • Page 113 and 114:

  Älä asenna seinäasennuskiinnitin

 • Page 115 and 116:

  Asennuspaikan määrittäminen 1 M

 • Page 117 and 118:

  Katso jalustan sovittimen kiinnitys

 • Page 119 and 120:

  Ruuvi (+PSW 6 x 20) Hihnapyörä

 • Page 121 and 122:

  Tekniset tiedot f h1 h2 g d b a c e

 • Page 123 and 124:

  Om sikkerheten Takk for at du kjøp

 • Page 125 and 126:

  Installere TV-en på veggen Install

 • Page 127 and 128:

  La det være en passende klarering

 • Page 129 and 130:

  Forberede installasjonen av TV-en 1

 • Page 131 and 132:

  2-b Bekrefte fullføringen av inst

 • Page 133 and 134:

  Πληροφορίες εγκατά

 • Page 135 and 136:

  Εγκατάσταση της Επ

 • Page 137 and 138:

  Καθορισμός της θέσ

 • Page 139 and 140:

  Ανατρέξτε στον παρ

 • Page 141 and 142:

  Τροχαλία Μαλακό πα

 • Page 143 and 144:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 145 and 146:

  Duvar Askı Aparatı Güvenlik Bu

 • Page 147 and 148:

  Televizyonu duvara monte etme Monta

 • Page 149 and 150:

  Televizyon ile tavan ve duvar çık

 • Page 151 and 152:

  Televizyonun montajı için hazırl

 • Page 153 and 154:

  2-b Montajın tamamlandığını o

 • Page 155 and 156:

  Szerelési információk a Sony fal

 • Page 157 and 158:

  A fali konzolt ne szerelje fel olya

 • Page 159 and 160:

  A felszereléshez megfelelő hely k

 • Page 161 and 162:

  Az alap illesztőkeret elhelyezés

 • Page 163 and 164:

  Tárcsa Puha ruhadarab Csavar (+PS

 • Page 165 and 166:

  Műszaki adatok f h1 h2 g d b a c e

 • Page 167 and 168:

  Bezpečnostní opatření Děkujeme

 • Page 169 and 170:

  Montáž televizoru na zeď Montá

 • Page 171 and 172:

  Mezi televizorem a stropem a vyčn

 • Page 173 and 174:

  Příprava na montáž televizoru 1

 • Page 175 and 176:

  2-b Potvrzení dokončení montá

 • Page 177 and 178:

  Informácie týkajúce sa používa

 • Page 179 and 180:

  Montáž montážnej konzoly na ste

 • Page 181 and 182:

  Určenie miesta montáže 1 Určte

 • Page 183 and 184:

  Podľa nasledujúcej tabuľky určt

 • Page 185 and 186:

  Skrutka (+PSW 6 x 20) Kladka Mäk

 • Page 187 and 188:

  Technické údaje f h1 h2 g d b a c

 • Page 189 and 190:

  Despre siguranţă Vă mulţumim pe

 • Page 191 and 192:

  Instalarea televizorului pe perete

 • Page 193 and 194:

  Lăsaţi un spaţiu liber suficient

 • Page 195 and 196:

  Pregătirea instalării televizorul

 • Page 197 and 198:

  2-b Confirmarea finalizării insta

 • Page 199 and 200:

  Информация за монт

 • Page 201 and 202:

  Монтаж на конзола з

 • Page 203 and 204:

  Определяне на мяст

 • Page 205 and 206:

  Вижте таблицата по-

 • Page 207 and 208:

  Винт (+PSW 6 x 20) Макар

 • Page 209 and 210:

  Спецификации f h1 h2 g

 • Page 211 and 212:

  Название продукта

 • Page 213 and 214:

  Уcтaнaвливaйтe тeлeви

 • Page 215 and 216:

  Определение местоп

 • Page 217 and 218:

  Расположения крепл

 • Page 219 and 220:

  Винт (+PSW 6 x 20) Шкив

 • Page 221 and 222:

  Технические характ

 • Page 223 and 224:

  кронштейн для наст

 • Page 225 and 226:

  Встановлення телев

 • Page 227 and 228:

  Залиште достатній

 • Page 229 and 230:

  Підготовка до вста

 • Page 231 and 232:

  2-b ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ˎˎ

 • Page 233 and 234:

  Paigaldusteave Sony seinale paigald

 • Page 235 and 236:

  Ärge paigaldage seinakinnitust sei

 • Page 237 and 238:

  Paigalduskoha valimine 1 Tehke kind

 • Page 239 and 240:

  Aluse adapteri kinnituskoha jaoks v

 • Page 241 and 242:

  Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Pe

 • Page 243 and 244:

  Tehnilised andmed f h1 h2 g d b a c

 • Page 245 and 246:

  Drošība Pateicamies, ka iegādāj

 • Page 247 and 248:

  Televizora piestiprināšana pie si

 • Page 249 and 250:

  Starp televizoru un griestiem vai s

 • Page 251 and 252:

  Sagatavošanās televizora uzstād

 • Page 253 and 254:

  2-b Pārliecinieties, vai uzstād

 • Page 255 and 256:

  Tvirtinimo informacija norint naudo

 • Page 257 and 258:

  Nemontuokite prie sienos tvirtinamo

 • Page 259 and 260:

  Montavimo vietos pasirinkimas 1 Nus

 • Page 261 and 262:

  Norėdami sužinoti apie pagrindo a

 • Page 263 and 264:

  Skriemulys Minkštas skudurėlis S

 • Page 265 and 266: Techniniai duomenys f h1 h2 g d b a
 • Page 267 and 268: O varnosti Zahvaljujemo se vam za n
 • Page 269 and 270: Vgradnja televizorja na steno Posto
 • Page 271 and 272: Pazite na primerno razdaljo med tel
 • Page 273 and 274: Priprava na vgradnjo televizorja 1
 • Page 275 and 276: 2-b Preverjanje vgradnje Preverite
 • Page 277 and 278: Informacije za instalaciju Sony nos
 • Page 279 and 280: Ne postavljajte nosač za postavlja
 • Page 281 and 282: Odlučivanje o mjestu postavljanja
 • Page 283 and 284: Pogledajte donju tablicu za položa
 • Page 285 and 286: Vijak (+PSW 6 x 20) Kolotur Mekan
 • Page 287 and 288: Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D
 • Page 289 and 290: Қауіпсіздік туралы
 • Page 291 and 292: Теледидарды қабырғ
 • Page 293 and 294: Теледидар мен төбе
 • Page 295 and 296: Теледидарды орнату
 • Page 297 and 298: 2-b Орнатудың аяқта
 • Page 299 and 300: Informacije za montažu za upotrebu
 • Page 301 and 302: Ne postavljajte nosač za montažu
 • Page 303 and 304: Odlučivanje o mestu za postavljanj
 • Page 305 and 306: Pogledajte donju tabelu o mestu za
 • Page 307 and 308: Vijak (+PSW 6 x 20) Remenica Meka
 • Page 309 and 310: Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D
 • Page 311 and 312: HE ˎ ˎ ˎ על בטיחות תו
 • Page 313 and 314: התקנת הטלוויזיה על-
 • Page 315: * אפשר מרווח מתאים ב
 • Page 319 and 320: אישור השלמת ההתקנה