Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Consignes d’utilisation Finlandais

Vianmääritys > Verkko

Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN) n176 N ❑ ❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Voit muuttaa asetuksia seuraavasti: 1 Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli. 2 Valitse Järjestelmä ja suojaus ja Virranhallinta-asetukset. 3 Voit muuttaa virranhallinta-asetuksia valitsemalla Muuta suunnitelman asetuksia. 4 Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia. 5 Kaksoisnapsauta kohtaa Langattoman sovittimen asetukset ja Virransäästötila. 6 Valitse alasvetovalikosta Paras mahdollinen suorituskyky. Jos olet kytkenyt langattomat laitteet pois käytöstä BIOS-asetusnäytöstä, et voi muodostaa yhteyttä langattomiin yhteyspisteisiin. Voit ottaa laitteet käyttöön noudattamalla kohdan Sisäisten laitteiden kytkeminen pois käytöstä (sivu 133) ohjeita. Mitä on tehtävä, jos en pysty käyttämään Internetiä? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa. Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein. Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Muuta asetuksia toimimalla kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLANliityntäpisteeseen? (sivu 175) ohjeiden mukaan. Jos olet kytkenyt langattomat laitteet tai LAN-portin pois käytöstä BIOS-asetusnäytöstä, et voi käyttää Internetiä langattoman tai LAN-verkon kautta. Voit ottaa laitteet tai portin käyttöön noudattamalla kohdan Sisäisten laitteiden kytkeminen pois käytöstä (sivu 133) ohjeita.

Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN) n177 N Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen? ❑ ❑ ❑ ❑ WLAN:in tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat laitteiden ja liityntäpisteiden välinen etäisyys ja mahdolliset esteet. Nopeuteen vaikuttavat myös laitemääritykset, radio-olosuhteet ja ohjelmistojen yhteensopivuus. Siirrä tiedonsiirtonopeuden maksimoimiseksi tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, laite voi ylikuormittua tilapäisesti, jos liityntäpistettä käyttää usea laite. Jos muut liityntäpisteet aiheuttavat häiriöitä liityntäpisteeseen, vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Muuta asetuksia toimimalla kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLANliityntäpisteeseen? (sivu 175) ohjeiden mukaan. Miten estän tiedonsiirron keskeytymisen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kun tietokone on liitetty liityntäpisteeseen, tiedonsiirto voi keskeytyä, jos siirretään suurta tiedostoa tai jos tietokone on lähellä mikroaaltojen lähteitä tai langattomia puhelimia. Siirrä tietokone lähemmäs liityntäpistettä. Varmista, että liityntäpisteen yhteys on kunnossa. Vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Muuta asetuksia toimimalla kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLANliityntäpisteeseen? (sivu 175) ohjeiden mukaan.