Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012

nufarm.com

Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012

Nufarm Hungária Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Telefon: 06-1-248-2140

Fax: 06-1-319-1299

www.nufarm.hu

Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012

Termékek

Kalászosok

Kukorica

Repce

Napraforgó

Kertészet

Nufarmer

Növényvédelmi

Kézikönyv

2012


Területi képviselôink

Nufarm Hungária Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

Telefon: 06-1-248-2140

Fax: 06-1-319-1299

www.nufarm.hu

Dancs Tibor

Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér megyék

Mobil: 06-30-552-3531 tibor.dancs@hu.nufarm.com

Gaál Orsolya

Vas, Zala, Veszprém és Somogy megyék

Mobil: 06-20-571-7620 orsolya.gaal@hu.nufarm.com

Mihálovics György

Tolna, Baranya megyék és Bács-Kiskun megye déli része

Mobil: 06-70-548-6902 gyorgy.mihalovics@hu.nufarm.com

Hörömpô László

Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megyék és

Bács-Kiskun megye északi része

Mobil: 06-20-354-0059 laszlo.horompo@hu.nufarm.com

Kovács Gábor

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék

és Hajdú-Bihar megye északi része

Mobil: 06-20-445-4408 gabor.kovacs@hu.nufarm.com

Tatay Kálmán

Csongrád, Békés megyék és Hajdú-Bihar megye déli része

Mobil: 06-20-499-3414 kalman.tatay@hu.nufarm.com

szezonális ajánlatok

növényvédelmi javaslatok

Nufarm hírek

Keresse a

honlapunkon!

www.nufarm.hu


Nufarmer

Növényvédelmi

Kézikönyv

2012


Tartalom

Bevezetô 6

Termékkatalógus 9

A Nufarm növényvédô szerek felhasználhatósága termesztett kultúránként 9

Az egyes AKG programokban felhasználható Nufarm növényvédô

szerek termesztett kultúránként 10

Jelmagyarázatok 12

Általános irányelvek a növényvédô szerek kijuttatásához 13

Gyomirtó szerek 14

Gombaölô szerek 50

Rovarölô szerek 60

Egyéb szerek 70

A megfontolt permetezés alapkövetelményei 74

A kalászosok növényvédelme 77

A termesztés célja határozza meg az eszközöket 78

Ôszi gyomirtás 79

Tavaszi gyomirtás 81

Gyomirtás gabonatarlón 86

Ôszi búza gyomirtási vizsgálatok – 2010 89

Ôszi búza gyomirtási vizsgálatok – 2011 90

Gombabetegségek elleni védekezés 91

Rovarkártevôk elleni védekezés 94

Midas – prémium búzafajta a Probstdorfer Saatzucht nemesítôháztól 97

Ôszi búza fajtakísérlet – Várong 2009/2010 99

A Nufarm gyomirtó szereinek alkalmazása 101

A Nufarm gombaölô és rovarölô szereinek alkalmazása 102

A kukorica növényvédelme 103

Gyomirtás 104

Kukorica gyomirtási vizsgálatok – 2011 110

Rovarkártevők elleni védekezés 113

A Nufarm készítmények alkalmazása 114

A repce növényvédelme 115

A repce termésbiztonságának megalapozása 116

Védekezés a repce gombabetegségei ellen 117

Védekezés a repce rovarkártevôi ellen 119

Spodnam DC – a pergésveszteség csökkentésére 122

Spodnam DC kísérleti eredmények 126


Glifozát az állományszárításban 127

A Nufarm készítmények alkalmazása 128

A napraforgó növényvédelme 129

Állományszárítás 130

Rovarkártevôk elleni védekezés 132

A szôlô és gyümölcs ültetvények

növényvédelme 135

Szôlô és gyümölcs ültetvények gyomirtása 136

Védekezés a szôlô gombabetegségei ellen 138

Védekezés az almatermésûek betegségei ellen 139

Védekezés a csonthéjasok betegségei ellen 140

Védekezés a bogyósok és a héjasok betegségei ellen 141

Champ DP 142

Mystic 250 EC, Moltovin 145

A gombaölô szerek alkalmazása 146

Védekezés a szôlô rovarkártevôi ellen 147

Védekezés az almatermésűek rovarkártevôi ellen 148

Védekezés a csonthéjasok rovarkártevôi ellen 149

Kaiso EG 150

Sumi Alfa 5 EW 151

A rovarölô szerek alkalmazása 152

A Nufarm készítmények alkalmazása szôlôben 153

A Nufarm készítmények alkalmazása almatermésûekben 154

Impresszum 156


Kedves Olvasó!

A kiadvány, melyet most a kezében tart, egy összefoglaló növényvédelmi kézikönyv. A

szakmai anyag összeállításával idén is az volt a célunk, hogy a gyakorlatban felmerülô

növényvédelmi kérdések megválaszolásához segítséget nyújtsunk Önnek. Ezért a kiadvány

része egy, a permetezés technológiával foglalkozó rész is. Meggyôzôdésünk, hogy

a kijuttatás-technológia alapjaiban meghatározza a termékek megfelelô hatékonyságát,

így a védekezés eredményességét.

Tavalyi kiadványunk nemcsak külsejében, hanem tartalmában is megújult, illeszkedve

ezzel a minket körülvevô világ és a Nufarm életében lezajlott változásokhoz. Az új évben

– a már kipróbált, és bevált termékek mellett – új termékekkel és egy új szaktanácsadó kollégával

is jelentkezünk. Kérjük, fogadja ôket bizalommal.

Reméljük, hogy mindennapi munkája során kiadványunk az Ön hasznos segítôtársa lesz,

így egy kicsit mi is hozzájárulhatunk szakmai sikereihez.

Kérem, hogy a kézikönyv forgatása mellett vegye igénybe szaktanácsadóink segítségét

is a növényvédelmi döntés megalapozásakor. Emellett további információkat találhat honlapunkon,

a www.nufarm.hu címen.

Eredményes gazdálkodást, hozzá erôt és jó egészséget kívánok Önnek a Nufarm

Hungária Kft. csapata nevében, 2012-ben is!

Üdvözlettel:

Salamon György

Cégvezetô

Nufarm Hungária Kft.

6 Bevezetô


Nufarm a világban

A Nufarm egy ausztráliai székhelyû

növényvédôszer-gyártó vállalat. 1957-es

megalapítása óta piacvezetôvé vált Auszt -

ráliában, harmadik Ázsiában, de Euró pá -

ban és a többi kontinensen is jelentôs

szereplôje a növényvédô szerek piacának.

A Nufarm a glo bá lis gyomirtószer-piac

ötödik legnagyobb szereplôje. Ennek egyik

oka, hogy az anya vállalat 2008-ban

megvásárolta az angliai AH Marks nevû

céget, és az akvizícióval vezetôvé vált a

A Nufarm linzi gyára

fenoxi-herbicidek piacán. A másik ok

pedig az, hogy a Nufarm a glifozát hatóanyag-tartalmú termékek gyártóinak sorában jelenleg

második a világon. A vállalat emellett jelentôs pozíciót vívott ki magának a réztartalmú

szerek piacán is, hiszen ott a legismertebb márkák tulajdonosa éppen a Nufarm.

A Nufarm a fejlesztések során új hatóanyag- és termékkombinációk, a korábbiaknál

környezetkímélôbb formulációk, továbbá felhasználóbarát csomagolások megvaló sí -

tására koncentrál, melyek a gyakorló szakemberek számára is értéket képviselnek. Ilyen

például a Champ DP formulációja, amelynek segítségével egy egyáltalán nem porzó

szilárd rézkészítményt sikerült elôállítani. Ez még a WG formánál is kevésbé porzik, így

használata közben – vagy egy esetlegesen bekövetkezô baleset során – nem kerülhet

belôle a tüdôbe. A Kaiso EG rovarölô szerben található Sorbie ® granulátumok pedig nemcsak

hatóanyagot és vivôanyagot tartalmaznak, hanem a permetlékészítést és a hatást

segítô segédanyagokat is. Az innovatív technológiának köszönhetôen a Kaiso EG úgy

viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás során, mint egy vízben disz per gál -

ható/oldható granulátum (WG). Vízben elkeverve azonban emulzióképzô, folyékony permetezôszerként

(EC) mûködik. Ilyen egyedi formulációval kizárólag a Nufarm rendelkezik

a világon.

A Nufarm Limited és a Sumitomo Chemical Company stratégiai együttmûködésének

köszönhetôen a vállalatok 2010-ben közös fejlesztésekbe kezdtek. Ennek eredmé nye -

képpen hamarosan új termékek megjelenése várható a nemzetközi és a hazai piacon

egyaránt.

Bevezetô

7


Nufarm termékek Magyarországon

Itthon is jól ismert márkák fémjelzik a Nufarm által képviselt növényvédelmi megoldásokat.

Ilyen például az Amega, a Champion, a Clinic, a Cuproxat, a Dezormon, a Dup -

losan, a Mecomorn, a Mezzo, a Mystic, az U-46, a Solar System, a Stabilan vagy a

Zeagran, és a sort folytathatnánk tovább. A felsoroltak közül sok kedvelt termék már a

hazai leányvállalat megalapítása elôtt is kapható volt Magyarországon, így ezek ismert -

sége és elfogadottsága korábbról ered. A folyamatos termékfejlesztésnek és az engedélyeztetési

munkának köszönhetôen újabb és újabb Nufarm készítmények jelentek meg a

palettán. A hazai leányvállalat napjainkra már közel 50 különféle termék és gyûjtôcsomag

forgalomba hozatalához szükséges engedéllyel rendelkezik.

A Nufarm hazai leányvállalata

A Nufarm Hungária Kft. története 2008. január 1-jén kezdôdött. Az alapítás óta nemcsak

a termékválaszték, hanem a munkatársak létszáma is növekedett. A közelmúltban mindkét

területen újabb fejlesztéseket végeztünk, így a 2012-es növényvédelmi szezonnak

már hatfôs területi képviselôi csapattal, teljes kiszolgáló háttérrel és bôvülô termék vá -

lasz tékkal vágunk neki.

Ahogyan a környezetünkkel, úgy a partnereinkkel és a termékeinket felhasználókkal

is hosszú távú, jól mûködô kapcsolatok kiépítésére, valamint fenntartására törekszünk.

Nem a Nufarm számára nagy haszonnal járó, egyszeri üzleti megállapodások megkötése

a cél; ennél sokkal fontosabb a kiegyensúlyozott, minden fél számára elônyös, hosszú

távú szakmai és üzleti kapcsolatok kialakítása.

A Nufarm Hungária Kft. munkatársai

6 Bevezetô


Termékek

Termékkatalógus Termékek


A Nufarm növényvédô szerek felhasználhatósága termesztett kultúránként

Nufarm készítmények Kalászosok Kukorica Repce

Agility

Alliance 660 WG

Amega

Dezormon

Dicopur Top 464 SL

Duplosan DP

Duplosan KV

Emblem

Kyleo

Mecomorn 750 SL

Mextrol B

Mezzo

Mezzo Forte

Solar System

Solution

Zeagran 340 SE

Zeagran Nico N

Champ DP

Moltovin

Mystic 250 EC

Mystic Pro 500

Admiral 10 EC

Kaiso EG

Sumi Alfa 5 EW

Gizmo 60 FS

Spodnam DC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Napraforgó

x

x

Szója Cukorrépa Rét, legelô Szôlô Gyümölcs Zöldségek Burgonya

x

A táblázat tájékoztató jellegû adatokat tartalmaz. Az adott készítményre vonatkozó részletes információt és technológiai javaslatot a Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv Termékkatalógus

részében találja.

gyomirtó szer gombaölô szer

rovarölô szer egyéb szer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Egyéb

kultúra

x

x

x

x

x

x

Termékkatalógus

9


Az egyes AKG programokban felhasználható Nufarm növényvédô szerek

termesztett kultúránként

Nufarm készítmények Integrált szántóföldi Tanyás gazdálkodás

Agility

Alliance 660 WG

Amega

Dicopur Top 464 SL

Dezormon

Duplosan DP

Duplosan KV

Emblem

Kyleo

Mecomorn 750 SL

Mextrol B

Mezzo

Mezzo Forte

Solar System

Solution

Zeagran 340 SE

Zeagran Nico N

Champ DP

Moltovin

Mystic 250 EC

Mystic Pro 500

Admiral 10 EC

Kaiso EG

Sumi Alfa 5 EW

Gizmo 60 FS

Spodnam DC

10 Termékkatalógus

Kalászosok

x

x

x1 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kukorica

x 6

x

x

x

x 6

x

x

x

x

x

x

Ipari növények

x 6

x

x

x

x

x

x

Zöldségfélék

x

x

x

x

x

x

Egyéb növények

x

x

x

x

x

x

Kalászosok

x

x

x 1

o

o

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

Kukorica

x 1

o

o

x

o

x

o

x

x

x

x

Ipari növények

x 1

x

x

x

x

x

x

Zöldségfélék

Egyéb növények

Szántóföldi növénytermesztés

túzok

élôhelyfejlesztési

elôírásokkal

Kalászosok

Kukorica

Ipari növények

Zöldségfélék

Egyéb növények

Szántóföldi növény

termesztés vadlúd-

és daruvédelmi

programokkal

A táblázat tájékoztató jellegû adatokat tartalmaz. Kérjük, hogy termékeink felhasználása elôtt tájékozódjon a hatályos jogszabályokból.

x 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x1 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 1

x

x

x

x 1

x

x

x

x

x

x

x 1

x

x

x

x

x

x

x 1

x

x

x

x

x

x 1

x 1

x

x

x

x

Kalászosok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kukorica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ipari növények

x

x

x

x

x

x

x

Zöldségfélék

x

x

x

x

x

x

Egyéb növények

x

x

x

x

x

Szántóföldi növénytermesztés

madár- és

apróvad élôhelyfej -

lesztési elôírásokkal

Kalászosok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kukorica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ipari növények

x

x

x

x

x

x

x

Zöldségfélék

x

x

x

x

x

x

Egyéb növények

x

x

x

x

x

Szántóföldi növénytermesztés

kék vércse

élôhelyfejlesztési

elôírásokkal

Kalászosok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kukorica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ipari növények

x

x

x

x

x

x

x

Zöldségfélék

x

x

x

x

x

x

Egyéb növények

x

x

x

x

x


Az egyes AKG programokban

felhasználható Nufarm növényvédô

szerek termesztett kultúránként

Nufarm készítmények

Amega*

Kyleo*

Mecomorn 750 SL

Champ DP

Moltovin

Mystic 250 EC

Kaiso EG

Sumi Alfa 5 EW

Almatermésûek

x

x

x

x

x 7,8

Integrált szôlô- és

gyümölcstermesztés

Csonthéjas

és héjas

x

x

x

x

x

x 10

Bogyósok

x

x

x

x

Szôlô

x

x

x

x

x

x 7,8,13

Hagyományos

gyümölcstermesztés

Almatermésûek

Csonthéjas

és héjas

Termékkatalógus

Vegyes

ültetvény

A táblázat tájékoztató jellegû adatokat tartalmaz. Kérjük, hogy termékeink felhasználása

elôtt tájékozódjon a hatályos jogszabályokból.

gyomirtó szer gombaölô szer rovarölô szer egyéb szer

x az adott kultúrában engedéllyel rendelkezô termék használata az

AKG programban engedélyezett (nem tiltott)

x 1 kizárólag vetés elôtt vagy vetés után-kelés elôtt, és tarlókezelésre használható

x 6 kizárólag vetés elôtt vagy vetés után-kelés elôtt, és állományszárításra,

hidas traktorral kijuttatva használható

x 7 kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkezô szaktanácsadó,

növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

x 8 egy tenyészidôszakban legfeljebb egy alkalommal használható,

körte-levélbolha ellen két alkalommal

x 10 cseresznye, meggy és kajszibarack kultúrában használható évente

egy alkalommal

x 13 cserebogár tojásrakás megelôzésére

nincs jel az adott kultúrában a termék használata nem engedélyezett

o az adott kultúrában engedéllyel rendelkezô termék használata az

AKG programban tiltott

az adott kultúrában a termék használata engedélyezett

* 3 évesnél idôsebb ültetvényben

o

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x 10

x

x

x

x

x 10

11


A Termékkatalógusban található

képek magyarázata

Az egyes termékek adatlapján található kis képek összefoglalóan jelzik, hogy

az adott Nufarm készítmény mely kultúrákban használható. A kultúrákra vo -

nat kozó részletes információk a Felhasználhatósági táblázatban és a Javasolt

technológia részben leírtaknál találhatók.

kalászosok kukorica repce napraforgó szója

cukorrépa rét, legelô szôlô,

gyümölcs

dísznövények

12 Termékkatalógus

zöldségek burgonya

A Nufarmer Növényvédelmi

Kézikönyvben található színek

magyarázata

gyomirtás, gyomirtó szer

rovarölô szeres kezelés,

rovarölô szer

gombaölô szeres kezelés,

gombaölô szer

egyéb kezelés, egyéb szer


Általános irányelvek a növényvédô

szerek kijuttatásához

Általánosságban elmondható, hogy nem

minden növényvédô szert permetezhetünk

ki ugyanazzal a szórófejjel. A gombaölô

és rovarölô szereket általában kicsi, átla -

go san 250 mikronos cseppátmérôjû permettel

szórjuk ki. Itt a cseppméret 101-400

mikron közötti lehet. Ezt nevezzük apró

cseppes permetezésnek. Ebben az esetben

a centi méterenkénti cseppszám 50-70 db,

ami bizto sítja a megfelelô fedettséget.

Közepes cseppel történô permetezés ese -

tén, pl. a gyom irtó szerek kijuttatásakor

úgy kell eljárnunk, hogy a cseppszám 35-

50 db/cm 2 legyen. Ebben az esetben az

átlagos cseppnagyság (MVD) 400-1.000

mikron. A nagyobb cseppeket képezô

szórófejeket durva cseppes permetezésnél

használjuk. A kontakt gyomirtó szereknél

használatos cseppnagyság elérheti az

1.000-1.200 mikronos átlagos cseppátmérôt,

ami 15-25 db/cm 2 cseppszámot jelent.

Az átlagos cseppméret csak közelítô

érték, egyes szerek esetében ettôl eltérô

méretû cseppek kijuttatása válhat szükségessé.

Speciális esetekben ezeknél kisebb (LV),

51-100 mikronos átlagos cseppmérettel,

vagy még kisebb (ULV, UULV), 50 mikron

alatti átlagos cseppmérettel is dolgozhatnak

a permetezôgépek. Ilyenkor már nem

vízzel hígított permetezés történik, hanem

speciális formában kiszerelt vegyszert

szórunk ki finom porlasztással. Ez lehet

aeroszol vagy ködképzés is.

A permetezés hatékonyságát nemcsak az

alkalmazott növényvédô szer hatóanyaga

és a készítmény formulációjában található

adjuvánsok, továbbá a permetlé keverése

közben hozzáadott adalék- és segéd anya -

gok, esetleg kombinációk határozzák meg,

hanem a permetezés-technika és annak

körülményei is.

Nem mindegy, hogy egy növényvédô szert

• a fertôzés mely idôszakában, mikor

alkal mazunk,

• milyen hômérséklet és páratartalom

mellett,

• a permetezést követôen mikor kap lemo-

só esôt a kezelés,

• a kezelés idején milyen a szélsebesség

és a szélirány,

• mekkora a permetezôgép sebessége és

• a szórófej magassága, továbbá

• milyen a szórófej iránya.

A sikert még számos tényezô befolyásolja,

amelyek komolyan hatnak a permetezés

eredményességére. Az ezekkel kapcsolatos

részletes információk megtalálhatók a

Termék katalógus fejezet végén, illetve az

egyes készítmények bemutatásánál, a

Kijuttatási tanácsok pontban.

Termékkatalógus

13


Agility

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi búza, ôszi magról kelô egy- 1,25 200-300 elôírás

árpa, tritikálé

és kétszikû

szerinti fel-

gyomnövények

használás

esetén

korlátozás

nincs

Javasolt technológia

14 Termékkatalógus

500 g/l klórtoluron + 100 g/l diflufenikán

Karbamid-származékok

+ karotinoid-bioszintézis gátló

Gyomirtó permetezôszer

Csírázás gátlása

Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

10 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

-

A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Ôszi búza, ôszi árpa és tritikálé kultúrákban a készítményt korai posztemergensen, a kul -

túr növény 3 leveles állapotától, a magról kelô gyomnövények szik-2 valódi leveles, a

nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-3 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni. A

készítmény kijuttatható tavasszal is, az ôszi búza, ôszi árpa, tritikále bokrosodásának

végéig (BBCH 29). A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny

gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek. A légi kijuttatás

nem engedélyezett.


Kijuttatási tanácsok

Gabonában használható gyomirtó szer, egy- és kétszikû gyomnövények ellen. Felhasz -

nálása: elsôsorban ôsszel, a gyomok kelése után kell kijuttatni. Az egyszikû gyom nö vé -

nyek felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a finom porlasztású, apró cseppek képesek

megtapadni, ezért itt a permetcseppek MVD-je 100-200 mikron lehet, 40-70 csepp/cm 2

fedettséggel.

Fúvókaajánlás: Hagyományos lapossugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy

az elsodródás csökkenthetô legyen. Szeles idôben vagy 6 km/óra feletti haladási sebes -

ség nél anti-drift (elsodródás csökkentett, perdítô betétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos

fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve.

Agility

15


Alliance 660 WG

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi búza, ôszi magról kelô kétszikû 60-80 200-300 elôírás

árpa, tavaszi árpa gyomnövények

szerinti felhasználás

esetén

korlátozás

nincs

Javasolt technológia

16 Termékkatalógus

60 g/kg metszulfuron-metil + 600 g/kg

diflufenikán

Szulfonil-karbamidok + karotinoid-bioszintézis

gátlók

Gyomirtó permetezôszer

ALS-enzimek szintézisének gátlása révén

a fehérjeszintézis blokkolása, továbbá

növekedés- és csírázásgátlás

Vízoldható granulátum (WG)

0,25 kg-os mûanyag flakon

I.

0 nap

3 év

Xi (irritatív)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

-

A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Ôszi búza, ôszi árpa és tavaszi árpa kultúrában a készítményt posztemergensen kell kijuttatni

a kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végéig (BBCH 29). A magról

kelô kétszikû gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj 1-3 levélörvös

fejlettségekor a legérzékenyebb a készítményre.

Erôsebb gyomfertôzés, fejlettebb gyomnövények esetében, az engedélyokiratban

meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. A légi kijuttatás nem engedélyezett.


Kijuttatási tanácsok

Gabonában használható gyomirtó szer, elsôsorban kétszikû gyomnövények ellen. Elsôsorban

ôsszel, a gyomok kelése után kell kijuttatni. A kétszikû gyomnövények sziklevelei

viaszosak, ezért a permetcseppek MVD-je 100-200 mikron lehet, 40-70 csepp/cm 2

fedettséggel.

Fúvókaajánlás: Hagyományos lapossugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy

az elsodródás csökkenthetô legyen. Szeles idôben vagy 6 km/óra feletti haladási sebes -

ség nél anti-drift (elsodródás csökkentett, perdítô betétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos

fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve.

Alliance 660 WG

17


Amega

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi búza, ôszi és évelô egy- és kétszikû 4,0-6,0 150–250 14

tavaszi árpa

gyomnövények

szántóföld, tarló magról kelô egy- és 2,0-3,0 150–300 elôírás

kétszikû gyom nö vé n y e k

szerinti

évelô egy- és kétszikû 4,0-6,0

felhasználás

gyomnövények

esetén nincs

korlátozás

repce

állományszárítás 3,0-4,0 150-250 10

18 Termékkatalógus

486 g/l glifozát-izopropilamin só

Foszfonoglicin

Gyomirtó permetezôszer

Totális hatású gyomirtó szer. Aromás

aminosavak bioszintézisének gátlása.

Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

0,2, és 1 l-es mûanyag flakon, 5, 10 és

25 l-es mûanyag kanna, 1000 l-es

mûanyag tartály

III.

0 nap

3 év

Xi (irritatív)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles

Közepesen veszélyes

Légi kijuttatás kizárólag napraforgóban és

kukoricában, legalább 10 ha összefüggô

területen, cseppnehezítô adalék felhasz ná -

lá sával. Permetlémennyiség: 50–60 lit er/ h a.

Hidas traktorral végzett kijuttatás esetén

nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel

csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítô

adalékanyag hozzáadásával

juttatható ki a készítmény.


Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

napraforgó, kuko - állományszárítás 2,0-5,0 50-60 (légi) 14 (kukorica

(takarmány)

150-250 ri c a )

(földi) 10 (napraforgó,

2,0 l/ha)

14 (napraforgó,

5,0 l/ha)

10

szója

szôlô, almatermésûek,csonthéjasok,

héjas

gyümölcsûek

(3 évesnél idôsebb)

legelô, gyep

erdészet

összes fafaj

erdészet

luc-, erdei-,

duglász fenyô

(telepítés után 2

évvel)

erdészet

fakitermelés

mezôgazdaságilag

nem mûvelt

területek,

csatornák,

árokpartok, vasúti

pályatestek

lucerna

lakott területek,

kiskertek

állományszárítás

magról kelô egy- és

kétszikû

gyom nö vények

évelô egy- és kétszikû

gyomnövények

totális gyomirtás

totális gyom- és

cserjeirtás

totális gyom- és

cserjeirtás

sarjhajtások

totális gyom- és

cserjeirtás

arankairtás

magról kelô egy- és

kétszikû

gyomnövények

évelô egy- és kétszikû

gyomnövények

3,0-5,0

2,0-3,0

4,0-6,0

4,0-6,0

3,0-5,0

3,0-5,0

3,5%

töménységben

5,0-7,0

0,5-0,7

ill.

0,2-0,3%

2,0-3,0

4,0-6,0

150-250

150-200

250-300

250-300

250-300

300-400

250-300

150-250

250-300

Házikerti felhasználás esetén: 0,1–0,2 l Amega 10 liter vízhez a gyomosodástól

függô en.

elôírás

szerinti

felhasználás

esetén nincs

korlátozás

Amega

19


Javasolt technológia

Magról kelô gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb

dózisban kell alkalmazni. Magról kelô kétszikûek esetében azok 4-8 valódi leveles

fenológiájában, magról kelô egyszikû gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a

kezelést elvégezni.

Évelô kétszikû, valamint évelô egyszikû gyomnövények esetében azok intenzív

növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény

föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezôbb hatás érhetô el ôsszel, amikor a táp -

anyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulákfélék ellen a virágzás idején,

mezei acat ellen annak tôlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális idôpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25 °C között

és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a

kezelést követôen 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson

a gyomnövényben.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektôl megvédendô kultúrnövényre nem kerülhet

a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Szántóföldi kultúrák esetében vetés elôtt, illetve után a csírázás megindulásáig alkal -

mazható a szer, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talaj -

réteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem

alkalmazható.

Ôszi búzában és ôszi, valamint tavaszi árpában aratás elôtti gyomirtásra, a betakarítás

megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsôsorban évelô gyomokkal

(tarackbúza, nád, folyondár szulák, stb.) erôsen fertôzött területen, a tervezett betakarítás

elôtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Tarlókezelés esetén évelô gyomnövények ellen, azok 15-30 cm-es nagyságakor, tarló -

hántás után kell kijuttatni a készítményt. A tarlómûvelést sekélyen kell végezni, oly módon,

hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Mezôgazdaságilag nem mûvelt területek: utak, útpadkák, vízmentes állapotú víz el ve -

zetô árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltô állomások, repülôterek, vasúti pályatestek

– ahol ezt helyi rendelet nem tiltja – totális gyomirtására alkalmazható.

Lakott területek, kiskertek, temetôk – ahol ezt helyi rendelet nem tiltja – totális gyom -

irtására alkalmazható.

Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására nád, gyékény és egyéb

nehezen irtható évelô gyomfajok ellen használható.

Legelô és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az

újra vetést megelôzôen alkalmazható a készítmény.

Lucernában arankával erôsen fertôzött területeken foltkezelés, vagy teljes felületkezelés

formájában alkalmazható. Foltkezelés esetén 0,2-0,3%-os koncentrációban kell felhasz -

nálni. Teljes felületkezelés esetén 0,5-0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben

visszavetheti a lucerna fejlôdését a következô kaszálásig, ezért teljes felü let kezelés

csak az erôsen fertôzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követô

5-7 nap múlva kell elvégezni. Magtermô lucernában, vagy a magfogás szakaszában

alkal mazása nem javasolt.

20 Termékkatalógus


Erdészeti kultúrákban erdôtelepítés elôtt bármely fafaj esetén használható gyom- és

cserjeirtásra. Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5%-os koncentrációban alkal -

mazható. Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idôsebb luc-, erdei- és duglászfenyô

telepítésekben használható. A fenyôtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor

lehet kijuttatni, amikor a tûleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.

Szôlô- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszôlô, borszôlô, almatermésû (alma,

körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, ôszibarack, nektarin, kajszibarack,

ringló, szilva) és héjas gyümölcsû (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban alkal -

mazható. Csak 3 évesnél idôsebb telepítésekben, védôlemezzel felszerelt szórófejekkel,

vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki. A kezelést célszerû a hajtásnövekedés

kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ôsszel elvégezni. Amennyi -

ben a gyomborítottság indokolja, fokozott elôvigyázatossággal a két idôpont között is

lehet kezelni. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld

növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A

3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsû csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kultúrákban: gyommentes állo -

mányban a kultúrára megadott alacsonyabb dózisban, elgyomosodott területen a maga -

sabb dózisban kell alkalmazni.

A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30%-os, kukoricában a szemek 30-40%-os

nedvességtartalmánál kell elvégezni.

Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becô szint középsô harmadában

a magvak legalább 60%-a barna színû, a becôk ekkor még zöldek.

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszínezôdését követôen alkalmazható, amikor

a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van.

Repcében és szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktorral) történhet.

Alkalmazása vetômagtermesztésben nem javasolt.

Kijuttatási tanácsok

Totális hatású, felszívódó gyomirtó szer. A permetezést a gyomnövények kelése után,

azok intenzív növekedése idején kell alkalmazni, lehetôleg 30-40 cm-es növénymagasság

mellett. Ilyenkor még nem takarják egymást a gyomnövények, így be lehet permetezni az

állományt. Ajánlott a 400-500 mikronos cseppméret használata, 25-50 csepp/cm 2

fedettséggel.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Amega

21


Dezormon

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

gabonafélék

kukorica

22 Termékkatalógus

kétszikû gyomok

kétszikû gyomok

600 g/l 2,4-D dimetilamin só

Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású

gyomirtó szer

Gyomirtó permetezôszer

Növényi növekedési hormon túladagolása

révén anyagcserezavar, továbbá torzulás,

valamint növekedésgátlás, kétszikûek ellen

Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

1 l-es mûanyag flakon, 5 l-es mûanyag

kanna

I.

0 nap

3 év

Xi (irritatív)

Nem veszélyes

Nem jelölésköteles (E)

Nem jelölésköteles

Légi kijuttatás 40–60 l/ha permetlében

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

1,2

1,0

* A kezelt területen a kezelést követô 14 napig legeltetni tilos!

Javasolt technológia

200–400

Légi kijuttatás:

40–60

200–400

Légi kijuttatás:

40–60

korlátozás

nincs*

korlátozás

nincs*

A készítmény gabonafélékben (sörárpa kivételével) posztemergensen a növény 3–4 le ve -

les fejlettségétôl a szárbaindulásig, a gyomok 2–4 leveles állapotában használható fel,

1,2 l/ha dózisban, 40–400 l/ha permetlében.

Kukoricában a kezelést a kukorica 3–5-leveles, illetve 5–20 cm-es fejlettségénél lehet vég -

re hajtani.

A szer jól irtja az Amaranthus spp., Chenopodium spp., Cirsium arvense, Convolvulus

arvensis, Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora, Hibiscus trionum, Lamium


purpureum, Lathirus spp., Papaver rhoeas, Plantago major, Portulaca spp., Raphanus

raphanistrum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Vicia spp. gyomnövényeket.

A kezelést 12–15 o C-on célszerû elvégezni.

A szer hatás-kiegészítés céljából a gabonában engedélyezett egy hatóanyagot tartalmazó

készítménnyel kombinálható.

Kijuttatási tanácsok

Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények

ellen fejti ki hatását. Ha önmagában alkalmazzák, a közepes cseppnagyság, 400-600

mik ronos cseppméret használata ajánlatos, 15-25 csepp/cm 2 fedettséggel.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapossugarú fúvóka hagyományos kivitelben.

Dezormon

23


Dicopur Top 464 SL

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi búza, ôszi magról kelô, valamint 0,8-1,0 250-300 elôírás

árpa

évelô kétszikû

szerinti fel-

gyomnövények

használás

kukorica

magról kelô, valamint 0,8-1,0 250-300 esetén

évelô kétszikû

korlátozás

gyomnövények

nincs

Javasolt technológia

24 Termékkatalógus

344 g/l 2,4-D dimetilamin só

+ 120 g/l dikamba

Hormonhatású ariloxikarbonsav + benzoesav

származékok

Gyomirtó permetezôszer

Növekedési rendellenesség, továbbá

anyagcserezavar, valamint torzulás

Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

10 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Nem jelölésköteles

-

A készítmény egy vegetációs idôszakban csak egyszer használható!

A készítményt az ôszi búza, ôszi árpa 4-6 leveles fejlettségétôl a bokrosodás végéig lehet

kijuttatni. Kukoricában a kultúrnövény 10-20 cm-es fejlettségénél kell a kezelést elvégezni,

a magról kelô kétszikû gyomnövények 2-4 leveles állapotában.


Az acat (Cirsium arvense) tôlevélrózsás korában, az aprószulák (Convolvulus arvensis)

és a sövényszulák (Calystegia sepium) intenzív növekedési szakaszukban – amikor a haj -

tásaik átlagosan 15-20 cm hosszúak – a legérzékenyebbek a készítményre. A légi kijuttatás

nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Hormonhatású, felszívódó hatóanyagokat tartalmazó gyomirtó szer. A széles levelû, kétszikû

gyomnövények ellen használható anyag, amelyet lehetôleg közepes cseppnagy -

ság gal, 400-600 mikronos cseppekkel kell kijuttatni. A cseppszám lehetôleg érje el a

15-25 csepp/cm 2 fedettséget. A megadott kisebb fedettség is elegendô hatást biztosít a

herbicidnek.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapossugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Dicopur Top 464 SL

25


Duplosan DP

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kalászosok

kétszikû

1,5–2,0 300–400 42

(ôszi és tavaszi) gyomnövények

Javasolt technológia

26 Termékkatalógus

600 g/l diklórprop-p

Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású

gyomirtó szer

Gyomirtó permetezôszer

Növényi növekedési hormon túladagolása

révén anyagcserezavar, továbbá torzulás,

valamint növekedésgátlás, kétszikûek ellen

Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

5 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem veszélyes

Nem jelölésköteles (E)

Nem veszélyes

Légi kijuttatás gabonafélékben 40–60 l/ha

vízmennyiség felhasználásával

A szer felhasználható ôszi és tavaszi kalászosokban 3–4 leveles kortól a bokrosodás

végéig 1,5–2,0 l/ha mennyiségben. A Solar 0,2 l/ha és a Mezzo 10 g/ha dózisával

együtt azonban csak 1,0 l/ha dózisban kell alkalmazni a készítményt.

A készítmény jól irtja a Galium aparine, Polygonum spp., Sinapis arvensis, Sisymbrium

spp., Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Cirsium arvense, Thlaspi arvense, Spergula

arvensis gyomnövényeket.

Közepesen hatékony a Centaurea cyanus, Fumaria spp., Matricaria spp., Veronica spp.,

Ranunculus spp. gyomok ellen.

Hatástalan a Lamium spp., Galeopsis spp. gyomnövényekre.


A permetezést a magról kelô gyomok 2–4 leveles, illetve a Galium aparine 1–3 levél örvös

fejlettségi állapotában kell elvégezni.

A készítmény hatás-kiegészítés céljából kalászosokban engedélyezett, egy hatóanyagot

tartalmazó szerrel kombinálható.

Kijuttatási tanácsok

Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú készítmény. A széles levelû, kétszikû gyom nö -

vények ellen használható, melyet közepes cseppnagysággal, 400-600 mikronos MVD-jû

cseppekkel kell kijuttatni. A cseppszám 15-25 csepp/cm 2 lehet.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapossugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Duplosan DP

27


Duplosan KV

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kalászosok

kétszikû

1,5 300–400 rendelte -

(ôszi és tavaszi) gyomnövények

tésszerû

felhasználás

esetén nincs

korlátozás

Javasolt technológia

28 Termékkatalógus

600 g/l mecoprop-p

Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású

gyomirtó szer

Gyomirtó permetezôszer

Növényi növekedési hormon túladagolása

révén anyagcserezavar, továbbá torzulás,

valamint növekedésgátlás, kétszikûek ellen

Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

10 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem veszélyes

Nem jelölésköteles (E)

Nem veszélyes

Légi kijuttatás gabonafélékben 40–60 l/ha

vízmennyiség felhasználásával

A szer felhasználható ôszi és tavaszi vetésû kalászosokban 3–4 leveles kortól a

bokrosodás végéig 1,5 l/ha mennyiségben. Az Ecopart 0,3–0,4 l/ha dózisával együtt

azonban csak 0,6 l/ha dózisban kell alkalmazni a készítményt. Az Ecopart 0,1 l/ha és

a Mezzo 20 g/ha dózisával együtt azonban csak 0,5 l/ha dózisban kell alkalmazni a

készítményt.

A készítmény jól irtja a Galium aparine, Stellaria media, Capsella bursa-pastoris,

Chenopodium spp., Polygonum spp., Sinapis arvensis, Rumex spp., Raphanus

raphanistrum, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp. gyomnövényeket.


Közepesen hatékony a Cirsium arvense, Centaurea cyanus, Fumaria spp., Ranunculus

spp., Matricaria spp. gyomok ellen.

Hatástalan a Lamium spp., Galeopsis spp. gyomnövényekre.

A permetezést a magról kelô kétszikû gyomok 2–4 leveles, illetve a Galium aparine 1–3

levél örvös fejlettségi állapotában kell elvégezni.

A készítmény hatás-kiegészítés céljából kalászos gabonában engedélyezett, egy ható -

anyagot tartalmazó szerrel kombinálható.

Kijuttatási tanácsok

Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú készítmény. A széles levelû, kétszikû gyom nö vé -

nyek ellen használható, melyet közepes cseppnagysággal, 400-600 mikronos MVD-jû

cseppekkel kell kijuttatni. A cseppszám 15-25 csepp/cm 2 lehet.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapossugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Duplosan KV

29


Emblem

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kukorica (takar- magról kelô kétszikû 1,2–1,5 200–300 56

mány, csemege és

vetômag)

gyomnövények

Javasolt technológia

30 Termékkatalógus

20% bromoxinil

Benzonitrilek

Gyomirtó permetezôszer

A légzési anyagcserét szétkapcsoló

hatású, fotoszintézis gátló, kontakthatású

hatóanyag, kétszikûek ellen

Nedvesíthetô por (WP)

1 kg-os papírzsák

II.

0 nap

2 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem tûzveszélyes (E)

Közepesen veszélyes

-

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kukorica 10–20 cm-es, a magról kelô kétszikû

gyomnövények 2–4 valódi leveles fejlettségénél. A készítménynek talajon keresztüli

hatása nincs, csak a kezelés idején meglévô gyomnövényeket pusztítja el.

25 o C feletti hômérséklet esetén fitotoxikus tüneteket okozhat a kultúrnövényen.

Olajtartalmú készítményekkel TILOS keverni!


Kyleo

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

almatermésûek magról kelô valamint 3,0-5,0 250-300 elôírás

(alma, körte, birs) évelô egy- és kétszikû

szerinti fel-

3 évesnél idôsebb gyomnövények

használás

csonthéjasok

esetén

(ôszibarack, kajszi,

korlátozás

meggy, cseresznye,

szilva, ringló)

3 évesnél idôsebb

nincs

kukorica

magról kelô valamint 3,0-5,0 250-300 -

(takarmány) évelô egy- és kétszikû

gyomnövények

tarló

magról kelô valamint

évelô egy- és kétszikû

gyomnövények

3,0-5,0 250-300 -

mezôgazdaságilag totális gyom- és 4,0-5,0 250-300 -

nem mûvelt terü -

letek, árokpartok,

vasúti pályatestek

cserjeirtás

32 Termékkatalógus

160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l

glifozát-izopropilamin só

Hormonhatású ariloxi-karbonsav + glicin

Gyomirtó permetezôszer

Hormonhatású és totális gyomirtó szer

Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

10 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xi (irritatív)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

-


Javasolt technológia

A készítmény egy vegetációs idôben csak egy alkalommal használható!

A készítmény 3 évesnél idôsebb almatermésû (alma, körte, birs) és csonthéjas (ôszi -

barack, kajszi, meggy, cseresznye, szilva, ringló) telepítésekben alkalmazható. A kezelést

a gyümölcsszüret után ôsszel vagy tavasszal a hajtásnövekedés kezdetéig kell elvégezni.

A munka során ügyelni kell arra, hogy a kultúrnövény zöld részeire permetlé ne kerülhessen,

mert azokat károsítja. A munka során ezt védôlemezzel felszerelt szórófejekkel,

vagy egyéb speciális permetezési technikával kell biztosítani.

Erôs évelô gyomfertôzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban

kell alkalmazni.

Kukorica (takarmány) vetése elôtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett

magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb

szerves anyagtartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre évelô gyomnövények ellen, tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor.

A tarlómûvelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak,

és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Mezôgazdaságilag nem mûvelt, ruderális területek (utak, útpadkák, vasúti pályatestek,

vízelvezetô árkok, elektromos, gáz és kôolajvezetékek, repülôterek, ipari létesítmények,

stb.) totális gyom és cserjeirtására alkalmazható.

A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása estén a környezô kultúrákat károsítja!

A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Totális és hormonhatású, felszívódó gyomirtó szer. A permetezést a gyomnövények kelése

után, azok intenzív növekedése idején kell alkalmazni, lehetôleg 30-40 cm-es növénymagasság

mellett. Ilyenkor még nem takarják egymást a gyomnövények, így be lehet

permetezni az állományt. Ajánlott a 400-500 mikronos cseppméret használata. A gyom -

növények kellô permetlé fedettségét csak akkor lehet elérni, ha a gyomok nem nagyobbak

30-40 cm-esnél, a permetezôgép szórófeje nem magasabb 50 cm-nél és a kijuttatott

cseppszám eléri a 25-50 db/cm 2 -t.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Kyleo

33


Mecomorn 750 SL

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi búza, ôszi és

tavaszi árpa, zab,

rozs, triticale,

kétszikû gyomok 0,8–1,0 100–400

köles, rizs

elôírás

rét-legelô

kétszikû gyomok 1,2–1,4 300–400 szerinti

felhasználás

rost- és olajlen kétszikû gyomok 0,4–0,5 300 esetén

korlátozás

szôlô, gyümölcs kétszikû gyomok 0,8–1,0 300–400 nincs

római kamilla

Javasolt technológia

34 Termékkatalógus

kétszikû gyomok

750 g/l MCPA dimetilamin só

Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású

gyomirtó szer

Gyomirtó permetezôszer

Növényi növekedési hormon túladagolása

révén anyagcserezavar, továbbá torzulás,

valamint növekedésgátlás, kétszikûek ellen

Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

5 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem veszélyes

Nem jelölésköteles (E)

Nem jelölésköteles

Légi kijuttatás kalászos, len kultúrákban

40–60 l/ha vízmennyiséggel.

0,6–0,8

300–400

Ôszi búza, ôszi és tavaszi árpa, zab, rozs, triticale, fénymag, köles: a szert a kultúrnövény

4–6 leveles korától a szárbaindulás kezdetéig (BBCH 14–BBCH 30), illetve a 2 szár -

csomós állapot után a zászlóslevél kiterüléséig (BBCH 32–BBCH 39)* lehet kijuttatni. A

*engedélyezése folyamatban


kezelés optimális idôpontja a kétszikû gyomnövények 2–4 leveles stádiuma. A késôi kijuttatás

akkor indokolt, ha a késôn kelô kétszikû gyomnövények (napraforgó árvakelés,

mezei acat, folyondár szulák stb.) tömegesen jelennek meg a gabona fejlettebb álla po -

tában. A gyomosodás mértékétôl függôen tavaszi gabonában 0,8 l/ha, ôszi gabonában

0,8–1,0 l/ha mennyiséget kell felhasználni. A késôi kijuttatás kizárólag szántóföldi perme

tezôgéppel hajtható végre.

Rét-legelô: kaszáló területen a kezelést tavasszal, a gyomok intenzív növekedési szaka

szá ban – 5–10 cm-es növénymagasság mellett – kell végrehajtani. A tapadás elô se -

gítése céljából Hyspray adalékanyag alkalmazható, 1,0 l/ha dózisban.

Rost- és olajlen: a szert a kultúrnövény 8–12 cm-es fejlettségénél kell kijuttatni, durva

cseppek (250–300 mikron) formájában. Csapadékos idôjárás esetén a kezelést 2–3 csa -

pa dékmentes nap után végezzük.

Rizs: kombinációs partnerként DPA, vagy egyéb hasonló hatóanyagú szerekkel együtt,

0,8–1,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni. A kezelést a rizs 3 leveles állapotától

15–20 cm-es fejlettségéig lehet elvégezni.

Négy évesnél idôsebb telepítésû szôlô: a kezelést a bogyók borsó nagyságú fejlettsége

után, 0,8–1,0 l/ha dózisban, 300–400 l/ha vízzel kell végrehajtani, durva cseppek

(300–400 mikron) alkalmazásával. A permetezést úgy kell végezni, hogy a permetlé a

növény zöld részére ne jusson, mert károsodást idézhet elô. Az eljárás csak sorkezeléssel

alkalmazható.

Négy évesnél idôsebb telepítésû gyümölcsös: a virágzás elôtt, vagy a mogyoró

nagyságú alma megjelenése után 0,8–1,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni, a szôlônél

leírt módon.

Római kamilla: 5–10 cm magas állományban 0,6–0,8 l/ha dózisban, 300–400 l/ha

vízzel kell a szert kipermetezni.

A készítmény nem hatásos a poloskafû (Bifora radians), madárhúr (Cerostium spp.),

füstike (Fumaria spp.), galaj (Galium spp.), gólyaorr (Geranium spp.), árvacsalán (Lamium

spp.), székfû (Matricaria spp.), tyúkhúr (Stellaria spp.), pipitér (Anthemis spp.) gyom -

növények ellen.

A kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék a szer hatását csökkentheti.

A szer kombinálható az adott kultúrában engedélyezett egyéb hatóanyag tartalmú készítménnyel.

Kijuttatási tanácsok

Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények

ellen fejti ki hatását. Ha önmagában alkalmazzák, a közepes cseppnagyság, 400-600

mikronos cseppméret használata ajánlatos. Gabona gyomirtására használva fontos, hogy

a permetlé fedettsége ne legyen túl magas a gabona levelén. Ehhez az szükséges, hogy

a normál idejû permetezéskor a gabona ne legyen nagyobb 20-25 cm-esnél. Ha késôi

permetezésre használják a készítményt, a cseppnagyságot lehet csökkenteni 250-400

mikronosra, így a cseppszám növekszik, eléri 40-50 db/cm 2 -t. A késôi alkalmazásnál

nagyon fontos, hogy a permetlé elsodródását meggátolják. Szélcsendes idôben kell a

permetezést elvégezni.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapossugarú fúvóka hagyományos vagy kompakt kivitelb e n.

Mecormon 750 SL

35


Mextrol B

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kukorica

ôszi búza

Javasolt technológia

36 Termékkatalógus

magról kelô kétszikû

gyomnövények, árva -

kelésû napraforgó

magról kelô kétszikû

gyomnövények, árva -

kelésû napraforgó

235 g/l bromoxinil

Benzonitrilek

Gyomirtó permetezôszer

A légzési anyagcserét szétkapcsoló

hatású, fotoszintézis gátló, kontakthatású

hatóanyag, kétszikûek ellen

Emulzióképzô koncentrátum (EC)

1 l-es mûanyag flakon, 5 l-es mûanyag

kanna

II.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Mérsékelten veszélyes

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

-

1,0–1,5

1,0–1,5

200–300

250–300

A kezelést a kukorica 10–20 cm-es állományában a magról kelô kétszikû gyomnövények

2–4 leveles állapotában kell elvégezni. A készítmény jól irtja az Amaranthus spp.,

Chenopodium spp., Datura stramonium, Abutilon theophrasti, Solanum nigrum, Sinapis

arvensis, Polygonum lapathifolium, Mercurialis annua gyomnövényeket, valamint az árva -

kelésû napraforgót. Az évelô, valamint az egyszikû gyomnövények ellen hatástalan. Tartós

hatása nincs, csak a kezelés idején meglévô gyomnövényeket pusztítja el.

A szert 25 o C alatti hômérsékleten kell kijuttatni. Erôs gyomfertôzés esetén az engedély -

okiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

60

60


Ôszi búzában a kultúrnövény két leveles korától a szárbaindulás kezdetéig lehet felhasználni.

A magról kelô kétszikû gyomnövények 2–4 leveles állapotukban a legér zé -

kenyebbek a készítményre. Erôs gyomosodás, napraforgó árvakelés esetén a magasabb

dózisban kell alkalmazni.

Kijuttatási tanácsok

Kontakthatású gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények ellen fejti ki hatását. A permetezést

úgy kell végrehajtani, hogy a permetezôgép durva cseppeket képezzen (800-

1.200 mikronos cseppnagyság), így a permetlé fedettség alig 15-20 csepp/cm 2 körül

alakul. A hatóanyag viaszoldó hatású, ezért nagy melegben vagy erôs napsugárzás mellett

a kultúrnövényeken is kialakulhatnak perzselési foltok.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, lapossugarú fúvóka hagyományos kivitelben, alacsony

nyomáson üzemeltetve.

Mextrol B

37


Mezzo

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

búza (ôszi), magról kelô kétszikû 20–30 200–300 rendeltetés -

árpa (ôszi)

gyomnövények

szerû

vasúti pályatestek totális gyomirtás 60–100 300–400 felhasz -

nálásnál

nincs

korlátozás

38 Termékkatalógus

200 g/l metszulfuron-metil

Szulfonil-karbamidok

Gyomirtó permetezôszer

ALS-enzimek szintézisének gátlása révén a

fehérjeszintézis blokkolása

Vízben diszpergálható granulátum (WG)

100 g-os mûanyag flakon

I.

0 nap

3 év

N (környezeti veszély)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

-

A felhasználásra vonatkozó további elôírások

Kultúra

búza (ôszi),

árpa (ôszi)

Kezelések maximális

száma

Két kezelés közti

minimális idôtartam

(nap)

Az utolsó kezelési

fenostádium

1 - bokrosodás vége


Javasolt technológia

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles állapotától a

bokrosodás végéig. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2–4 leveles korukban, a raga -

dós galaj 1–3 levélörvös fejlettségekor a legérzékenyebb a készítményre. A gyomirtó

hatás fokozására a permetléhez hatásfokozó adalékanyagot kell keverni.

Erôs Galium fertôzés esetén, vagy fejlettebb egyedek ellen a Tandus 250 EC 0,33 l/ha

dózisával kombinációban célszerû kijuttatni.

Tank kombinációk alkalmazása esetén a Mezzo dózisa csökkenthetô:

Az Ecopart 0,1 l/ha és a Duplosan KV 0,5 l/ha dózisával kombinációban csak 20 g/ha-os

dózissal javasolt kijuttatni a búza bokrosodásának végéig.

A nem cél növények védelme érdekében elsodródás csökkentô szórófej használata javasolt.

Kijuttatási tanácsok

Felszívódó gyomirtó szer. Hatása elsôsorban a kétszikû gyomnövényekre terjed ki, emellett

hatásos egyes magról kelô egyszikû gyomnövények (pl. széltippan) ellen is. A perme -

te zést finom porlasztással, 250-400 mikronos cseppnagysággal kell elvégezni, lehetôleg

elérve a 35-50 cseppet cm 2 -enként.

Fúvókaajánlás: Lapossugarú anti-drift (elsodródás csökkentett, perdítô betétes kivitelû)

vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyomás felett üzemeltetve.

Mezzo

39


Mezzo Forte

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (g, l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi búza, magról kelô kétszikû 25 g Mezzo 200–300 rendeltetés -

ôszi árpa

gyomnövények 0,33 l Tandus

szerû

felhasz -

nálásnál

nincs

korlátozás

40 Termékkatalógus

200 g/l metszulfuron-metil

+ 250 g/l fluroxipir

Szulfonil-karbamidok, valamint

fenoxi-al kán-karbonsav típusú,

hormonhatású gyomirtó szerek

Gyomirtó permetezôszer gyûjtôcsomag

ALS-enzimek szintézisének gátlása révén a

fehérjeszintézis blokkolása, továbbá

anyagcserezavar, valamint torzulás és

növekedésgátlás

Vízben diszpergálható granulátum (WG)

+ emulzióképzô koncentrátum (EC)

100 g-os mûanyag flakon + 1 l-es

mûanyag flakon, kartondobozban

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Tûzveszélyes (C)

Kifejezetten veszélyes

A csomag tartalma 75 g Mezzo

+ 1 l Tandus (3 ha kezelésére alkalmas)


Javasolt technológia

Felhasználás gyakorisága: évente egyszer. A kalászos gabonát egy tenyészidôszak alatt

csak egyszer kezelje szulfonil-urea típusú készítménnyel!

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény bokrosodásának idején a

gyomnövények tôlevélrózsás, illetve 2–8 leveles fejlettségi állapotánál. A ragadós galaj

fejlettsége a 4–8 örvös állapotot ne haladja meg! Megkésett gyomirtás esetén akár az

ôszi búza zászlós levelének kiterüléséig (BBCH 39) elvégezhetô a gyomirtás.

A Mezzo Forte a Mystic Pro gombaölô szerrel együtt, Mezzo Forte + Mystic Pro gyûjtô -

csomagban is beszerezhetô. A gyûjtôcsomag tartalma 2 db Mezzo Forte + 7,5 l Mystic

Pro, amely 6 hektár kezelésére alkalmas.

Kijuttatási tanácsok

Felszívódó gyomirtó szerek kombinációja. Mindkét szer hatása fôleg a kétszikû gyom -

növényekre terjed ki. A permetezést finom porlasztással kell elvégezni, 250-400 mikronos

cseppekkel, 20-35 csepp/cm 2 -es fedettséggel. A késôi kijuttatásnál különösen ügyelni

kell a megfelelô fedettség elérésére, mert a fejlett kultúrnövény a permetlé nagy részét

felfogja. Ilyen esetben a kettôs lapossugarú szórófejekkel lehet megfelelô fedettséget

elérni. A sûrû gabona állományban nehéz a permetezés penetrációját (behatolását) biztosítani,

itt is szóba jöhet a légzsákos permetezôgép használata.

Fúvókaajánlás: Kettôs lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben.

Mezzo Forte + Mystic Pro gyûjtôcsomag

A Mezzo Forte egy rugalmasan

kijuttatható, jól kombinálható, széles

hatásspektrumú gyomirtó szerkombináció.

Két jól ismert, bevált hatóanyagot tartalmaz,

melynek köszönhetôen a magról

kelô kétszikû gyomnövények széles köre

ellen hatékony. A kombináció elônye,

hogy a klasszikus gyomirtási idôszakon

túl, akár a zászlós levél kiterüléséig

alkalmazható.

A 3 hektáros kiszerelésben 75 g Mezzo

mellett 1 l Tandus 250 EC található, így

a galaj elleni hatása még erôteljesebb.

A Mystic Pro két hatóanyag erôs és

megbízható kombinációja a kalászosok

minden fontos gombabetegségével

szemben.

Az 1,25 l/ha-os dózisban kijuttatott

Mystic Pro gombaölô szer a teljes dózisú

tebukonazol hatóanyag mellett, a

prokloráz teljes dózisának több mint

80%-át tartalmazza kombinációs partnerként.

Így a korai és a kalászoláskor

fellépô gombabetegségek ellen is

megbízható védelmet nyújt.

Egyszeri és kétszeri védekezésben is

megállja a helyét.

Mezzo Forte

41


Solar System

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (g, l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi búza magról kelô és évelô

kétszikû gyomok

42 Termékkatalógus

200 g/l cinidon-etil + 600 g/l diklórprop-p

+ 200 g/l metszulfuron-metil

Protox-gátlók, továbbá fenoxi-alkánkarbon

sav típusú, hormonhatású gyomirtó

szerek, valamint szulfonil-karbamidok

Gyomirtó permetezôszer gyûjtôcsomag

Elektrontranszport-gátlás, továbbá általá -

nos anyagcserezavar, torzulás és növe ke -

désgátlás, valamint a fehérjeszintézis

blokkolása

Emulzióképzô koncentrátum (EC) + vízoldható

koncentrátum (SL) + vízben diszper -

gálható granulátum (WG)

1 l-es mûanyag flakon + 5 l-es mûanyag

kanna + 100 g-os mûanyag flakon,

kartondobozban

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Tûz- és robbanásveszélyes (B)

Kifejezetten veszélyes

A csomag tartalma 2x1 l Solar

+ 2x5 l Duplosan DP + 100 g Mezzo

(10 ha kezelésére alkalmas)

0,2 l Solar

1,0 l

Duplosan DP

10 g Mezzo

200–300 42


Javasolt technológia

Felhasználás gyakorisága: évente egyszer. A kalászos gabonát egy tenyészidôszak alatt

csak egyszer kezelje szulfonil-urea típusú készítménnyel!

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a gabona 3 leveles korától a szárbaindulás

kezdetéig, a gyomnövények tôlevélrózsás, illetve 2–8 leveles fejlettségi állapotánál.

A gabona kétszikû gyomnövényei ellen nem szükséges kombinálni. Fûféle gyomok ellen

izoproturon hatóanyagú termékkel kombinálható. Tapadást fokozó anyagokkal, EC,

továbbá észter formulációjú szerekkel, valamint morfolin-tartalmú fungicidekkel, olajtartalmú

anyagokkal és segédanyagokkal nem kombinálható.

Kijuttatási tanácsok

Gyomirtó szer gyûjtôcsomag, amely kontakt és felszívódó szereket is tartalmaz. A kontakt

hatóanyagú Solar megkövetelné a durva cseppek alkalmazását, míg a felszívódó Mezzo

és a hormonhatású Duplosan DP közepes és apró cseppeket igényelne. A kompro misszum

miatt a finom és közepes cseppnagyság (300-600 mikron) elôállítása ajánlott. A túl apró

cseppek fokozzák a búza perzselését és nem elegendô a herbicid hatás, a túl nagy

cseppek pedig gátolják a permetcseppek penetrációját (lombozatba behatolását). A

megfelelô fedettség eléréséhez a gyomnövények felületén 25-35 cseppet kell biztosítani

cm 2 -enként. A Solar System kijuttatásakor kerülni kell a légzsákos permetezést, mert az

erôsen viaszoldó, kontakt hatással rendelkezô Solar miatt nô a perzselés veszélye.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka, kompakt kivitelben, a még kedvezôbb

lombozatba hatolás elérése érdekében kettôs lapossugarú légbeszívásos fúvóka, alacsony

nyomáson üzemeltetve.

Solar System

43


Solution

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi és tavaszi magról kelô és évelô 0,7 250–300

kalászosok

kétszikû gyom -

elôírás

(kivéve sörárpa) növények

szerinti

kukorica

magról kelô és évelô 0,7 250–300 felhasználás

(takarmány)

kétszikû gyom -

esetén

növények

korlátozás

rét, legelô* magról kelô és évelô

kétszikû gyom -

növények

1,0 250–300 nincs

* A kezelt területen a kezelést követô 14 napig legeltetni tilos!

44 Termékkatalógus

96,9% 2,4-D dimetilamin só

Fenoxi-alkán-karbonsav típusú, hormonhatású

gyomirtó szer

Gyomirtó permetezôszer

Növényi növekedési hormon túladagolása

révén anyagcserezavar, továbbá torzulás,

valamint növekedésgátlás

Vízoldható por (SP)

5 kg-os mûanyag zsák

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles

Légi kijuttatás kalászosok, kukorica

kultúrákban 50–60 l/ha permetlében


Javasolt technológia

Ôszi és tavaszi kalászosokban (sörárpa kivételével) a készítményt a kultúrnövény 3–4 le -

ve les fejlettségétôl a bokrosodás végéig lehet kijuttatni.

Kukoricában a készítményt a kultúrnövény 3–5 leveles korában, 10–20 cm-es fej lett -

ségekor kell kipermetezni. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2–4 leveles korukban,

az acat (Cirsium arvense) tôlevélrózsás állapotában, az aprószulák (Convolvulus arvensis),

a sövényszulák (Calystegia sepium) 15–20 cm-es nagyságánál a legérzékenyebb a

készítményre.

A szer hatáskiegészítés céljából kalászosokban, kukoricában engedélyezett, egy ható -

anya got tartalmazó herbicidekkel kombinálható, az engedélyokiratukban meghatározott

dózisukban.

Rét, legelôn a kezelést a magról kelô kétszikû gyomnövények 2–6 leveles fejlettségekor

kell elvégezni. A nehezen irtható évelô kétszikûek (Eryngium campestre, Ononis spinosa)

esetében, azok intenzív növekedési stádiumában kell a készítményt kijuttatni.

Nedvesítôszer hozzáadásával a gyomirtó hatás fokozható.

Éjszakai fagyok esetén tilos a készítménnyel kezelni.

A munka folyamán különös gondot kell fordítani arra, hogy a permetlé elsodródásából

adódóan a szerre érzékeny kultúrákat károsodás ne érje.

Kijuttatási tanácsok

Hormonhatású, felszívódó hatóanyagú gyomirtó szer, amely a kétszikû gyomnövények

ellen fejti ki hatását. Ha önmagában alkalmazzák, a közepes cseppnagyság, 400-600

mikronos cseppméret használata ajánlatos, 25-40 db/m 2 cseppszámmal.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy kompakt kivitelben.

Solution

45


Zeagran 340 SE

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kukorica magról kelô kétszikû

gyomok

Javasolt technológia

46 Termékkatalógus

90 g/l bromoxinil + 250 g/l terbutilazin

Benzonitrilek, valamint klóraminotriazin

típusú gyomirtó szerek

Gyomirtó permetezôszer

A légzési anyagcserét szétkapcsoló

hatású, fotoszintézis gátló, kontakthatású

hatóanyag, valamint fotoszintézist gátló,

szisztemikus hatóanyag

Vizes szuszpo-emulzió (SE)

1 l-es mûanyag flakon, 5 l-es mûanyag

kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles

Kifejezetten veszélyes

-

2,0–3,0 250–300 elôírásszerû

felhasználás

esetén

elôírása

nem

szükséges

(120 nap)

A készítményt a kukorica kelése után posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6 le -

ve les állapotáig. A kijuttatási idôpont megválasztásakor a gyomnövények fejlettsége az

irányadó. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban a

legérzékenyebbek a készítményre. Egyszikû gyomfajok ellen a kukoricában engedélyezett

egyszikû irtó készítményekkel kombinálható, azok engedélyokiratában meghatározott

paramétereik szerint.


Kijuttatási tanácsok

Kontakt és felszívódó gyomirtó szer hatóanyagok kombinációja. Kukorica gyomirtására

használható, fôleg kétszikû gyomnövények ellen, a magról kelô egyszikû gyomnövények

elleni mellékhatással. Kijuttatása akkor indokolt, amikor a gyomnövények már kikeltek, de

még nem túl fejlettek, azaz nem árnyékolják egymás lombozatát. A permetezést közepes

cseppnagysággal, (400-600 mikron) és 25-50 csepp/cm 2 fedettséggel kell elvégezni. A

túl apró cseppek fokozzák a kultúrnövény fedettségét és esetleges perzselését, a túl nagy

cseppek pedig megtapadnak a levél felületen és szintén erôs perzselést okozhatnak. A

Zeagran 340 SE készítményt nem ajánlatos esô után rövid idôvel, erôs napsütésben vagy

erôsen szeles idôben permetezni. A sérült levelû vagy gyenge viaszréteggel védett kukorica

növény erôsebben károsodhat. A sebzések és lekopott viaszréteg felépülésére 3-4

napot ajánlatos várni.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka, kompakt kivitelben.

Zeagran 340 SE

47


Zeagran Nico N

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kukorica

magról kelô és évelô 2,0 l Zeagran 250-300 elôírás

(takarmány) egyszikû, magról 340 SE

szerinti fel-

kelô kétszikû 0,17-0,25 l

használás

gyomnövények Nic-It

esetén

0,1 kg Nonit

elôírása

nem

szükséges

(120 nap)

48 Termékkatalógus

90 g/l bromoxinil + 250g/l terbutilazin

+ 240 g/l nikoszulfuron + 60% nátriumdioktil-szulfoszukcinát

Benzonitrilek, klóraminotriazin típusú,

valamint szulfonil-karbamid típusú

gyomirtó szerek

Gyomirtó permetezôszer gyûjtôcsomag

A légzési anyagcserét szétkapcsoló

hatású, fotoszintézis gátló, kontakthatású

hatóanyag, továbbá fotoszintézist gátló,

szisztemikus hatóanyag, valamint az

ALS-enzimek szintézisének gátlása révén

a fehérjeszintézis blokkolása

Vizes szuszpo-emulzió (SE) + vizes

szuszpenzió koncentrátum (SC)

5 l-es mûanyag kanna + 1 l-es mûnyag

flakon + 0,5 kg-os mûanyag flakon,

kartondobozban

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Tûzveszélyes (C)

Kifejezetten veszélyes

A csomag tartalma 2x5 l Zeagran 340 SE

+ 1 l Nic-It + 0,5 kg Nonit (5 ha kezelé -

sére alkalmas)


Javasolt technológia

A készítményeket a kukorica 3-7 leveles fenológiai állapotában kell kipermetezni, amikor

a magról kelô egyszikû gyomnövények 1-3 levelesek, az évelô egyszikûek átlagos

magassága 15-25 cm. A magról kelô kétszikû gyomfajok 2-4 leveles korukban a leg -

érzékenyebbek a készítményre.

Felhasználható a Nic-It 0,17-0,25 l/ha + a Zeagran 340 SE 2,0 l/ha dózisban, a magról

kelô kétszikû gyomnövények 4-6 leveles, a magról kelô egyszikû gyomnövények 1-3 le -

ve les (gyökérváltás elôtti) fejlettségénél, valamint az újabb gyomkelési hullámot követôen,

osztott kezeléssel (a két kezelés között 8-10 napos eltéréssel) a Nic-It 0,125 + 0,125

l/ha mennyiségben. Erôs Sorghum halepense (fenyércirok) fertôzés esetén, fejlettebb

gyomnövények ellen – amennyiben egyszeri kezeléssel alkalmazzuk – 0,25 l/ha dózisban

javasolt kijuttatni. A hatásfokozás érdekében a permetléhez Nonit nedvesítôszer hozzáadása

szükséges, 0,05% koncentrációban. Ha a magról kelô kétszikû gyomnövények

tömeges kelése megegyezik a kukorica kelési idejével, a Zeagran 340 SE 2,0 l/ha

adagját az elsô permetezéshez ajánlatos hozzákeverni. A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Kontakt és felszívódó gyomirtó szerek, illetve hatóanyagok kombinációja, amely a kukorica

magról kelô és évelô, egy- és kétszikû gyomnövényei ellen egyaránt védelmet biztosít.

Kijuttatása akkor indokolt, amikor a gyomnövények kikeltek, de nagyságuk nem haladja

meg a 4-6 leveles fejlettséget. Ilyenkor még nem fedik egymást a levelek és a permetlé

fedettségét biztosítani lehet minden növényen. A kijuttatást közepes cseppnagysággal

(400-600 mikron) és 25-50 csepp/cm 2 fedéssel ajánlatos elvégezni.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy kompakt kivitelb

e n.

Zeagran Nico N

49


Champ DP

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

almatermésûek ôszi, tavaszi lemosó:

baktériumos és

gombás eredetû

ágelhalások

3,0–4,0 800–1500 10

tûzelhalás 3,0–4,0

varasodás 2,0–3,0

baktériumos és

gombás eredetû ágelhalások,

levéllyuka -

csosodás, tafrina,

apiognomónia

2,0–3,0 800–1500 21

csonthéjasok

(ôszi és kajszi ba -

rackban pirosbimbós

állapotig és

lombhullás kezdetén)

bogyósok

héjas gyümölcsûek

szôlô

50 Termékkatalógus

lemosó permetezés:

levél- és vesszôbetegségek

baktériumos és gombás

betegségek

(kivéve lisztharmat)

peronoszpóra, orbánc

58% rézhidroxid

Réz tartalmú gombaölô szerek

Gombaölô permetezôszer

Kontakt hatású gombaölô szer (lisztharmat

gombák kivételével)

Vízben diszpergálható granulátum (WG)

25 g-os papírtasak, 10 kg-os papírzsák

III.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Tûzveszélyes (C)

Közepesen veszélyes

-

3,0

2,0–3,0

2,0

500–800

800–1200

600–1000

5

21

21


Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

paprika,

paradicsom

szabadföldi

hajtatott

kabakosok

szabadföldi

hajtatott

hüvelyesek

hagyma

burgonya

cukorrépa

baktériumos

betegségek,

alternária,

paradicsomvész

baktériumos

betegségek,

peronoszpóra

baktériumos

betegségek,

fenésedés, aszkohita,

rozsda, peronoszpóra

baktériumos

betegségek,

peronoszpóra

burgonyavész,

alternáriás betegség

cerkospórás, fómás

és ramuláriás

levélfoltosság

2,0

0,2%

2,0

0,2%

A készítményt almatermésû kultúrákban baktériumos és gombás eredetû ágelhalások ellen

tavaszi és ôszi lemosó permetezéssel javasolt kijuttatni. A tûzelhalás és varasodás ellen

megelôzô jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig, 2–3 alkalommal lehet

véde kezni. A kezeléseket 7–10 napos gyakorisággal, nagy permetlé mennyiséggel célszerû

végezni. A termés viaszosodását követôen a készítmény záró permetezésre újból

használható a rézérzékenység, a perzselési veszély figyelembevételével. A faiskolai

alany-, csemete-, oltványkertekben a tûzelhalás elleni védekezéseket a fertôzési idôszak

elôtt kell megkezdeni. A fertôzési helyzet ismeretében a permetezéseket 10–14 napon -

ként, 2–3 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé felhasználásával ajánlott elvégezni.

Ôszi- és kajszibarackban baktériumos és gombás eredetû ágelhalások, levéllyukacso so -

dás, valamint ôszibarackban tafrinás levélfodrosodás és kajsziban apiognomóniás levél -

foltosság ellen legfeljebb pirosbimbós állapotig lehet védekezni a rézérzékenységbôl

fakadó perzselési veszély nélkül. Ôsszel, a lombhullás kezdetén a baktériumos és gombás

eredetû ágelhalások ellen a kezelés ismét indokolt.

Szilvában, meggyben és cseresznyében levéllyukacsosodás és ágelhalások ellen folyama -

tosan, a fertôzés alakulása szerint lehet permetezni.

2,0

2,0

2,0

2,0

Házikerti felhasználás esetén: 30-60 g Champ DP 10 liter vízhez.

Javasolt technológia

400–800

600–1500

400–800

600–2000

400–600

400–600

400–600

400–600

Champ DP

7

5

(uborka,

(konzerv) 3)

5

21

7

21

51


Bogyósokban a vegetációs idôszak elején és a termés betakarítása után a vesszô- és

levél foltosságok ellen javasolt a készítmény lemosásszerû alkalmazása.

Héjas gyümölcsûekben a baktériumos és gombás eredetû betegségek (kivéve lisztharmat)

ellen a védekezést az elsô tünetek megjelenésekor szükséges megkezdeni, és a kezelést

a fertôzés erôsségétôl függôen, 10–14 naponta ajánlott megismételni.

Szôlôben peronoszpóra ellen megelôzô jelleggel, az elôrejelzésre alapozva kell véde -

kez ni. A permetezést általában a hajtások 20–25 cm-es állapotában javasolt meg kezdeni,

majd a fertôzés alakulása szerint, 7–10 naponként célszerû megismételni. A fürt -

záródás utáni kezelések kedvezôen befolyásolják a szürkepenész elleni védekezések

eredményességét is. Orbánc ellen a készítményt – amennyiben a kezdeti fertôzések kia -

la kultak – 3–4 leveles állapottól, a továbbiakban pedig a peronoszpóra elleni keze -

lésekkel egybekötve ajánlott kijuttatni.

Szabadföldi és hajtatott zöldségfélékben a baktériumos és gombás eredetû betegségek

(kivéve lisztharmat) ellen a kezeléseket az elôrejelzésre alapozva, preventíven kell

megkezdeni, majd a fertôzés alakulása szerint, 2–3 alkalommal, 10–14 naponként javasolt

megismételni. Hagymában és borsóban a permetlé megfelelô tapadása érdekében

nedvesítô szer használata indokolt. A permetlé mennyiségét a védendô növényfelület

nagyságától, a mûvelésmódtól és az alkalmazott géptípustól függôen kell megválasztani.

Burgonyában a permetezéseket lehetôleg elôrejelzésre alapozva, megelôzô jelleggel

szükséges megkezdeni, majd a fertôzés alakulásától függôen 8–12 naponként indokolt

megismételni.

Cukorrépában elôforduló levélbetegségek (a lisztharmat kivételével) ellen megelôzô jelleggel,

de legkésôbb az elsô tünetek észlelésekor javasolt elkezdeni a védekezést. Az

idôjárási körülmények, illetve a járványhelyzet alakulásától függôen 7–10 naponként célszerû

megismételni a permetezést.

Kijuttatási tanácsok

Kontakthatású gombaölô szer. A permetezést a betegségek (peronoszpóra félék, varasodás

stb.) megjelenése elôtt kell elvégezni, mert akkor hatékony a szer. A permetezés

során a cseppszám el kell, hogy érje az 50-60 db/cm 2 --t. Ezt az apró cseppes permetezés

felsô határa közelében, 300-400 mikronos cseppnagysággal lehet biztosítani.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos, kettôs lapossugarú fúvóka.

52 Termékkatalógus


Moltovin

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

szôlô

peronoszpóra, 3,0-3,5 400-1000 21

(bor, cseme g e ) szôlôorbánc

paradicsom paradicsomvész,

alternária

3,0-3,5 400-800 10

54 Termékkatalógus

190 g/kg tribázikus rézszulfát + 35 g/kg

cimoxanil

Réz tartalmú + alifás-nitrogén taralmú

gombaölô szerek

Gombaölô permetezôszer

Kontakt és felszívódó hatású gombaölô s z e r

Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

II.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Közepesen veszélyes

-

A felhasználásra vonatkozó további elôírások

Kultúra

Kezelések maximális

száma

Két kezelés közti

minimális idôtartam

(nap)

Az utolsó kezelés

idôpontja (feno ló -

giához viszonyítva)

szôlô

(bor, csemege)

4

7

zsendülés

paradicsom

4

7

érés kezdete


Javasolt technológia

A készítményt fertôzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertôzési nyomástól függôen

7-14 napos idôközönként szükség szerint (legfeljebb 4 alkalommal) célszerû alkalmazni.

Súlyos fertôzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkal -

mazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre,

még a lombozat belsejében is.

A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Kontakt és felszívódó hatású gombaölô szer, peronoszpóra ellen, szôlôben. A fungicidet

a fertôzés megjelenése elôtt kell kijuttatni, a lombozat minél teljesebb befedésével. Ehhez

a levél színét és fonákját, valamint a fürtöt is minél teljesebben be kell fedni. Alkalmazott

permetezés: finom porlasztás 250-400 mikronos cseppekkel, 50-70 csepp/cm 2 fedett -

ség gel. A jó fedettséget a nagy légtömeg szállítására alkalmas axiálventillátoros permete

zôgéppel lehet elérni, amely a levelek intenzív mozgatásával segíti a permetcseppek

bejutását és lecsapódását a levél fonákára is.

Fúvókaajánlás: Üreges kúpsugarú fúvóka.

Moltovin

55


Mystic 250 EC

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

csonthéjasok (ôszi - moníliás virág- és 0,75–1,0 800–1200 14

barack, kajszi - hajtáselhalás, tafrinás

barack, mandula, betegség, blumeriellás

meggy, cseresznye,

szilva)

levélfoltosság

szôlô

lisztharmat

0,4 700–1000 35

gabonafélék (ôszi lisztharmat, rozsda, 0,75–1,0 200–400 30

búza, ôszi és szeptória, Drechslera,

tavaszi árpa, rozs,

zab, triticale)

kalászfuzáriózis

ôszi káposztarepce alternáriás-, fómás- és

fehérpenészes levél-,

hajtás és becôfertôzés

0,75–1,0 300–400 35

Javasolt technológia

56 Termékkatalógus

250 g/l tebukonazol

Triazol típusú gombaölô szerek

Gombaölô permetezôszer

Szisztemikus gombaölô szer

(peronoszpóra félék kivételével)

Emulzióképzô koncentrátum (EC)

1 l-es mûanyag flakon, 5 l-es mûanyag

kanna

I.

0 nap

2 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Közepesen veszélyes

-

A készítményt gabonafélékben bokrosodás végén – 3 nóduszos fejlettségnél és kalász -

hányáskor – virágzáskor; ôszi káposztarepcében ôsszel 4–6 leveles állapotban, tavasszal

az oldalhajtások képzôdése, illetve virágzás idején; csonthéjasokban virágzás kezdetén

(kb. 30%-os virágnyílás), fôvirágzásban (kb. 90%-os virágnyílás), majd – hûvös, csapa -

dé kos idôjárás esetén – sziromhulláskor kell kijuttatni.


Cseresznyében és meggyben blumeriellás levélfoltosság ellen virágzás végétôl 10–14

napos idôközönként kell a védekezéseket elvégezni. Erôs fertôzésveszély esetén a keze -

lé seket termésszüret után is folytatni kell.

Ôszibarackban tafrinás levélfodrosodás ellen a rezes lemosó permetezéseket követôen –

hûvös, csapadékos tavaszi idôjárásnál – a védekezéseket 7–10 naponként kell folytatni

az idô felmelegedéséig (kb. május közepéig).

Szôlôben lisztharmat ellen a fertôzésveszélyes fenológiai stádiumban (virágzástól

fürtzáródásig) kell a védekezést végezni – napos permetezési fordulókkal. Erôs fertôzés -

veszély esetén a készítményt kontakthatású készítménnyel kell kombinálni.

Kijuttatási tanácsok

Felszívódó gombaölô szer. Több kultúrában felhasználható, széles hatásspektrumú fungicid.

A kijuttatását mindig finom porlasztással, 250-400 mikronos átlagos cseppnagy -

sággal, 50-70 csepp/cm 2 fedettséggel kell biztosítani. A hatóanyag a permetezés helyén

felszívódik, majd csúcsi irányban szállítódik. A védendô felületet teljes egészében le kell

permetezni, különben a tôhöz közelebb esô részek védtelenek maradnak. Ha sûrû az állomány

(szántóföldön), akár kettôs lapossugarú szórófej is használható. Álló kultúrákban

(szôlô, gyümölcs) nagy levegôszállítási kapacitású permetezôgéppel kell elvégezni a kijuttatást.

Fúvókaajánlás: Kettôs lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben,

de ez utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

Mystic 250 EC

57


Mystic Pro 500

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kalászosok (búza, levél- és kalász- 1,25 250–400 35

árpa, rozs, zab,

triticale)

betegségek

58 Termékkatalógus

200 g/l tebukonazol + 300 g/l prokloráz

Triazolok, valamint imidazol típusú

gombaölô szerek

Gombaölô permetezôszer

Szisztemikus gombaölô szer

(peronoszpóra félék kivételével)

Emulzióképzô koncentrátum (EC)

5 l-es mûanyag kanna

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Közepesen veszélyes

-

A felhasználásra vonatkozó további elôírások

Kultúra

Kezelések maximális

száma

Két kezelés közti

minimális idôtartam

(nap)

Az utolsó kezelési

fenostádium

kalászosok 2 10 virágzás

Javasolt technológia

A készítményt kalászosokban 2 alkalommal: szárbaindulástól zászlós levél megjelenéséig

(1) és kalászhányás kezdetétôl virágzásig (2) 250-400 l/ha vízmennyiséggel célszerû

kijuttatni, megfelelô permetléfedést biztosító technológia alkalmazásával.

A Mystic Pro a Mezzo Forte gyomirtó szer gyûjtôcsomaggal együtt, Mezzo Forte +

Mystic Pro gyûjtôcsomagban is beszerezhetô. A gyûjtôcsomag tartalma 2 db Mezzo Forte

+ 7,5 l Mystic Pro, amely 6 hektár kezelésére alkalmas.


Kijuttatási tanácsok

Felszívódó hatóanyagú gombaölô szerek kombinációja, mely a gabonafélék levél- és

kalászbetegségei ellen használható. A kijuttatását finom porlasztással kell elvégezni, 250-

400 mikronos cseppnagysággal. Lombvédelem céljából 50-70 db/cm 2 -enkénti cseppszámmal

lehet elérni a növény fedettségét. A korai permetezéseket lehetôleg légzsákos

permetezôgéppel ajánlatos végezni. A késôi kijuttatásra, kalászvédelemre a legjobb, ha

kettôs lapossugarú szórófejeket használnak. A kalászvédelemnél arra is kell gondolni,

hogy a lehetô legkevesebb vízzel juttassák ki a permetlevet, de ezt meleg idôben nem célszerû

megtenni, mert az apró permetcseppek gyorsan beszáradnak. A kalász – különösen

a toklászos kalász – felülete rendkívül tagolt, így nagyon sok permetcseppet felfognak a

toklászok, szálkák, amelyek miatt a hatóanyag nagy része elvész. A célfelület a virág és

a pelyvalevelek. Ezeket permetcseppekkel befedni nagyon nehéz, csak oldalirányú áramlással

lehet. Ezért kettôs lapossugarú szórófejet kell használni.

Fúvókaajánlás: Kettôs lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben,

de ez utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

Mezzo Forte + Mystic Pro gyûjtôcsomag

A Mezzo Forte egy rugalmasan

kijuttatható, jól kombinálható, széles

hatásspektrumú gyomirtó szerkombináció.

Két jól ismert, bevált hatóanyagot tartalmaz,

melynek köszönhetôen a magról

kelô kétszikû gyomnövények széles köre

ellen hatékony. A kombináció elônye,

hogy a klasszikus gyomirtási idôszakon

túl, akár a zászlós levél kiterüléséig

alkalmazható.

A 3 hektáros kiszerelésben 75 g Mezzo

mellett 1 l Tandus 250 EC található, így

a galaj elleni hatása még erôteljesebb.

A Mystic Pro két hatóanyag erôs és

megbízható kombinációja a kalászosok

minden fontos gombabetegségével

szemben.

Az 1,25 l/ha-os dózisban kijuttatott

Mystic Pro gombaölô szer a teljes dózisú

tebukonazol hatóanyag mellett, a

prokloráz teljes dózisának több mint

80%-át tartalmazza kombinációs partnerként.

Így a korai és a kalászoláskor

fellépô gombabetegségek ellen is

megbízható védelmet nyújt.

Egyszeri és kétszeri védekezésben is

megállja a helyét.

Mystic Pro 500

59


Admiral 10 EC

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

paprika,

paradicsom,

uborka (hajtatott)

üvegházi molytetû 0,05% 1000-1500 3

díszfák, díszcser- viaszos és

0,5 1000 -

jék, dísznövények teknôspajzstetvek

Javasolt technológia

60 Termékkatalógus

100 g/l piriproxifen

Egyéb

Rovarölô permetezôszer

Növekedésszabályozó (juvenoid)

hatóanyagot tartalmazó rovarölô szer,

amely megkíméli a hasznos élô

szervezeteket

Emulzióképzô koncentrátum (EC)

0,2 és 1 l-es mûanyag flakon

II.

0 nap

3 év

Xi (irritatív)

Nem jelölésköteles

Tûz- és robbanásveszélyes (B)

Kifejezetten veszélyes

-

Hajtatott paradicsomban, uborkában és paprikában a kezeléseket rajzásmegfigyelés

adataira alapozva ajánlatos elkezdeni. Mint rovarnövekedést szabályozó készítmény, a

fiatal lárvákra fejti ki a hatását. A tojás- és a kifejlett rovar alak ellen közvetlen védôhatása

nincs, ezért javasolt kombinálni más készítményekkel.

A kezeléseket a hajtatási idôszakban, az esetleges rezisztencia elkerülése érdekében

legfeljebb két alkalommal, 14 napos intervallumban ajánlatos elvégezni. A készítmény 4-

6 hétig megfelelô védelmet biztosít.

A szer beilleszthetô a zárt termesztô berendezésekben alkalmazott biológiai védekezési

eljárások közé, mert kímélô hatású az Encarsia formosa molytetû fürkészre és a ragadozó

atkákra is (Phytoseiulus persimilis).


A javasolt permetlé mennyiséget a védendô zöldfelület nagysága szerint célszerû változtatni,

de a koncentrációt a megfelelô biológiai hatékonyság eléréséhez permetlé

mennyiségtôl függetlenül tartani szükséges. Hajtatott uborkánál a permetléhez tapadásfokozó

készítmény adagolása szükséges.

Az üvegházi és szabadföldi dísznövényeken, valamint díszfaiskolákban, csemetekertekben

nevelt, illetve közterületi lombhullató és örökzöld díszfa- és díszcserjefajokon a

viaszos és teknôs pajzstetvek elleni védekezést az áttelelô egyedek gyérítésére tavasszal,

vagy elôrejelzés alapján a rajzó, fiatal lárvák (L1-L2) ellen a nyári idôszakban kell

elvégezni. A kezelést a folyamatos szaporodás miatt szükség szerint meg kell ismételni.

A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint az alkalmazott géptípustól

függôen kell megválasztani. A készítmény kijuttatásához közterületen parkfák, utcai sorfák,

sövények permetezésekor 1000-1500 l/ha (10-20 l/fa, lombfelülettôl függôen), díszfaiskolákban,

csemetekertekben 500-600 l/ha vízmennyiséget célszerû felhasználni. A

permetléhez tapadásfokozó szer hozzáadása indokolt.

Dísznövény-, díszfa- és díszcserjefajokon elôzetes fitotoxicitási vizsgálat elvégzése célsze rû.

A készítmény közterületen történô alkalmazásakor a közegészségügyi óvórendszabályok,

és elôírások szigorú betartása mellett a következôket kell figyelembe venni:

1. A közterületek kezelése a kijuttatási technológia szigorú betartása mellett 22 és 01 óra

között történhet.

2. A frissen kezelt területen tartózkodni tilos.

3. A szükséges hatósági bejelentéseket, intézkedéseket meg kell tenni (lakosság tájékoztatása).

A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Rovarölô szer, melyet elsôsorban hajtatott zöldségfélékben alkalmaznak, így a permetezés

során apró cseppeket, esetleg hideg ködös permetezést kell alkalmazni ahhoz,

hogy a rejtett életmódú és gyorsan mozgó kártevôkhöz is eljusson a szer. Fontos a levél

fonákjának a bepermetezése is. Finom porlasztás: 100-200 mikronos cseppek, 50-70

db cseppszámmal cm 2 -en ké n t.

Fúvókaajánlás: Hagyományos lapossugarú vagy kettôs

lapossugarú fúvóka, mivel hajta tásban nem kell

elsodródással számolni.

Admiral 10 EC

61


Kaiso EG

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

kalászosok (búza, levéltetvek, vetés- 0,15-–0,2 250–400 21

árpa, tritikále, fehérítô bogarak,

rozs, zab)

gabonapoloskák

kukorica

kukoricabogár, kuko- 0,25–0,3 250–400 14

(takarmány, ricamoly,bagoly- csemege)

lepkék hernyói

napraforgó levéltetvek, poloskák 0,15–0,2 250–400 28

ôszi káposztarepce repcebecô-ormá -

nyos, repce-fénybogár,

levéltetvek,

repcedarázs,

repceszár-ormányos

0,15–0,2 250–400 28

cukorrépa

lisztes répabarkó,

répabolha, bagolylepkék

hernyói,

levéltetvek

0,2 250–400 14

almatermésûek almamoly, 0,2–0,3 600–1200 7

(alma, körte, birs, levélaknázó molyok,

naspolya)

levéltetvek,

sodrómolyok

62 Termékkatalógus

50g/kg lambda-cihalotrin

Piretroidok

Rovarölô permetezôszer

Kontakt és gyomorméreg. Szívó és rágó

kártevôk lárvái, imágói ellen hatékony.

Emulzióképzô granulátum (EG)

300 g-os és 1 kg-os mûanyag flakon

II.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Mérsékelten veszélyes

Nem jelölésköteles

Kifejezetten veszélyes

-


Kultúra Károsító Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

0,2–0,3 600–1200 7

ôszibarack, kajszi,

szilva

cseresznye,

meggy

szôlô (csemege-,

borszôlô)

fekete bodza

káposztafélék

(fejes káposzta,

kelkáposz ta, fod -

ros kel, kínai kel,

bimbós kel,

brokkoli, karfiol,

karalábé)

paradicsom

paprika

uborka

borsó

burgonya

Javasolt technológia

gyümölcsmolyok,

levéltetvek

cseresznyelégy,

levéltetvek

szôlômolyok

levéltetvek, amerikai

fehér medvelepke,

sodrómolyok

levéltetvek,

bagolylepkék

hernyói

levéltetvek,

bagolylepkék

hernyói, üvegházi

molytetû

levéltetvek, bagolylepkék

hernyói

levéltetvek, bagolylepkék

hernyói

levéltetvek

levéltetvek

0,2–0,3

0,15–0,25

Kalászosokban a vetésfehérítô bogarak, a levéltetvek és a gabonapoloskák elleni permetezést

az imágók táblára történô betelepedése, ill. a lárvák tömeges kelése idején kell

elvégezni. A védekezés szükségességérôl az egyedszámok felmérése alapján lehet dönteni.

Kukoricában a kukoricamoly és a bagolylepkék rajzását alapul véve a fiatal lárvák megjelenésekor

célszerû kijuttatni a készítményt. A kártevô rajzását fénycsapda segítségével

lehet nyomon követni. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás

elôtti gyérítése, a jövô évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának,

ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás

idejére, a bogarak tojás rakása elôtti idôre kell idôzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról

sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi

vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével)

lehet tájékozódni. Ha a nôvirágzás még nem haladta meg az 50%-ot és egyidejûleg a

zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása már észlelhetô a táblában, célszerû hala-

0,3

0,2–0,4

0,2–0,4

0,2–0,4

0,2–0,4

0,15–0,2

0,15–0,2

600–1200

600–1200

500–1500

400–600

400–800

400–600

400–800

400–600

400–600

Kaiso EG

7

7

14

3

3

5

3

3

14

63


déktalanul megkezdeni a védekezést. Mivel a készítmény nem hosszú hatástartamú, az

imágórajzás erôsségétôl függôen ismételt védekezés(ek)re lehet szükség, más hatásmechanizmusú

készítményekkel.

Napraforgóban károsító levéltetvek ellen az elsô kolóniák megjelenésekor indokolt

védekezni. A környezô kultúrákból betelepedô mezei poloskák elleni védekezés szükségességérôl

növényvizsgálat alapján lehet dönteni.

Repcében repcedarázs esetében a fiatal lárvák ellen kell idôzíteni a védekezést (szikleveles

– né hány lombleveles állapot). A permetezést repceszár-ormányosok, repce-fénybogarak

és repcebecô-ormányosok ellen a kártevôk táblára történô betelepedése idején

a bogarak egyedszámának folyamatos megfigyelése alapján kell elvégezni.

Cukorrépában a barkó, a bolhák és a levéltetvek betelepedése idején, az elsô kártételek

észlelésekor célszerû kijuttatni a készítményt. A bagolylepkék lárvái ellen a permetezést

a lárva kelés idôszakára idôzítve ajánlott elvégezni.

Almatermésûekben sodrómolyok ellen a védekezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelô

lárvák károsításának kezdetén kell végrehajtani. Almamoly és aknázómolyok ellen szintén

a rajzásmegfigyelésre alapozva, a tömeges lárvakelés idején kell elvégezni a védekezést.

A levéltetvek ellen a kezelést a kártevôk megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása elôtt

kell elvégezni.

Ôszibarackban a tavaszi permetezést a barackmoly áttelelô lárvái ellen a vesszô- és rügy -

vizsgálatok alapján kell végrehajtani. A gyümölcsmolyok (keleti gyümölcsmoly, barackmoly,

szilvamoly) ellen rajzásmegfigyelés alapján, a fiatal, kelô lárvákkal szemben kell védekezni.

Cseresznyében és meggyben a cseresznyelégy ellen a védekezést sárgalapos rajzásmegfigyelés

alapján, az imágók megjelenésekor szükséges végrehajtani. A levéltetvek ell en a

védekezést a kártevôk megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása elôtt kell elkezdeni.

Szôlôben szôlômolyok ellen a védekezéseket szexferomon-csapdás megfigyelés alapján,

a tö me ges lárvakelés idején kell elvégezni. A permetlé mennyiségét az ültetvények mûve -

lésmódjától, lombfelületének nagyságától és a géptípustól függôen kell megválasztani.

Fekete bodzában amerikai fehér szövôlepke ellen a permetezést a fiatal (L1-L2 fejlôdési

állapotú) lárvák ellen kell idôzíteni. Addig kell a permetezést végrehajtani, amíg a her -

nyók a hernyófészekben vannak, s nem széledtek szét a lombozaton. Sodrómolyok ellen

a tavaszi permetezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelô lárvák ellen kell végrehajtani.

Levéltetvek ellen a védekezést azok megjelenését követôen, a telepek kialakulása elôtt

célszerû elvégezni.

Káposztafélékben, valamint hajtatott és szabadföldi paprikában, paradicsomban és

uborkában a bagolylepkék hernyói ellen a rajzásmegfigyelés alapján, az L1-L2 fejlôdési

stádiumú lárvák ellen kell védekezni. A levéltetvek ellen a permetezést a tömeges felszaporodás

elôtt, az élelmezés-egészségügyi várakozási idôk figyelembe vételével szükséges

végrehajtani. Káposz tában a permetléhez tapadásfokozó szer hozzáadása indokolt.

64 Termékkatalógus


Paradicsomban üvegházi molytetû ellen a kezelést az elsô kis kolóniák kialakulása elôtt

célszerû elkezdeni. A készítmény elsôdlegesen a fiatal L1 és L2 lárvák ellen hatásos. A

védekezést az imágókra és a fiatal lárvákra irányozva célszerû elvégezni. A szükséges

további kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell végezni!

Borsóban a levéltetvek elleni védekezést a kártevôk megjelenésekor, a telepek kialakulása

elôtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárgatálas meg fi -

gyeléssel és növényvizsgálattal követhetô nyomon. A megfelelô tapadás érdekében a kijuttatás

során nedvesítô szer használata szükséges. A permetlé mennyiségét a kezelendô

lombfelülettôl és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függôen kell megválasztani.

Burgonyában a levéltetvek elleni védekezést a kártevôk megjelenésekor, a telepek kiala -

kulása elôtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárgatálas

megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhetô nyomon.

A készítmény virágzó kultúrában, illetve ha a védendô táblán virágzó gyomok, vagy a

környezetében egyéb virágzó kultúra található, kizárólag csak méhkímélô technológiával

juttatható ki! Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési idôszakának befejezését

követôen, legkorábban a csillagászati naplemente elôtt egy órával kezdhetô meg. A

kezelést éjfélig be kell fejezni, illetve éjféltôl a következô nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Kijuttatási tanácsok

Kontakthatású, piretroid hatóanyagú rovarölô szer. A kijuttatásnál el kell érni a 60-70

csepp/cm 2 fedettséget, amit finom porlasztással lehet biztosítani, azaz 200-300 mikronos

cseppeket kell létrehozni. A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a növényállo -

mány belsô részét, a levelek fonákját is kellôen be lehessen fedni. Szántóföldön lehetôleg

kettôs lapossugarú szórófejjel, álló kultúrákban (szôlô, gyümölcs) axiálventillátoros, nagy

mennyiségû levegô szállítására alkalmas permetezéssel kell kijuttatni.

Fúvókaajánlás: Kettôs lapossugarú fúvóka hagyományos kivitelben.

Kaiso EG

65


Sumi Alfa 5 EW

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

szôlô

(bor, csemege)

szôlômolyok 0,1-0,3 500-1000 21

kelkáposzta, levéltetvek, káposzta - 0,1 300-500 7

bimbóskel, karfiol lepke, bagolylepkék

fejes káposzta levéltetvek, káposzta -

lepke, bagolylepkék

0,1-0,3 300-500 7

zöldborsó

levéltetvek,

0,3 300-500 14

száraz borsó bagolylepkék

35

repce, len, mustár, repcedarázs, repce- 0,2-0,3 300-500 42

olajretek

bolha, lenbolha,

levél tetvek, repcefénybogár,

ormá -

nyos bogarak

burgonya

levéltetvek, burgonyabogár

0,3 400-600 7

kalászosok

levéltetvek

0,1 250-400 35

(ôszi búza, ôszi és

tavaszi árpa, rozs,

tritikálé, zab)

vetésfehérítô bogár 0,2

66 Termékkatalógus

50 g/l eszfenvalerát

Piretroidok

Rovarölô permetezôszer

A rovarok idegrendszerére hat, kontakt

(taglózó), riasztó (repellens) és bénító

hatást fejt ki

Olajemulzió vizes fázisban (EW)

0,25 és 1 l-es mûanyag flakon,

5 l-es mûanyag kanna

II.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Mérsékelten kockázatos

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

-


Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

0,3 300-500 49

kukorica (takarmány,

csemege,

vetômag)

cukorrépa,

takarmányrépa

dísznövények

kukoricabogár, kukoricamoly

levéltetvek, répa -

barkó, répabolha,

bagolylepkék

üvegházi molytetû*,

levéltetvek

* fitotoxicitási vizsgálat eredményétôl függôen

0,15-0,3

0,03-0,1%

300-500

500-1500

Sumi Alfa 5 EW

56

rendeltetés-

szerû felha s z-

nálás esetén

elôírása nem

szükséges

A felhasználásra vonatkozó további elôírások

Kultúra

Kezelések maximális

száma

Két kezelés között

eltelt minimális

idôtartam (nap)

Az utolsó kezelés

idôpontja (fenoló -

giához viszonyítva)

szôlô

(bor, csemege)

2

7

fürtzáródás vége

kelkáposzta,

bimbóskel, karfiol

1

-

végleges fejméret

fejes káposzta

2

7

végleges fejméret

zöldborsó

2

7

elsô hüvelyek

száraz borsó

megjelenése

repce, len, mustár,

3

7

becôképzôdés

olajretek

kezdete

burgonya

3

7

héjképzôdés vége

kalászosok

(ôszi búza, ôszi és

tavaszi árpa, rozs,

tritikálé, zab)

3

7

virágzás vége

kukorica (takarmány,

csemege,

vetômag)

1

-

virágzás vége

cukorrépa,

3

7

betakarítási

takarmányrépa

gyökérnagyság

dísznövények

1

-

nincs korlátozás

67


Javasolt technológia

Virágzó növényzeten (a kukorica pollenszóródása, a repce, borsó virágzása idején,

valamint ha a kalászos kultúrákat a méhek mézharmat gyûjtése céljából látogatják, ill. ha

a védendô táblán virágzó gyomok, vagy a környezetében egyéb virágzó kultúra található)

a szer csak méhkímélô technológiával juttatható ki: a védekezés csak a méhek napi

repülési idôszakának befejezését követôen, legkorábban a csillagászati naplemente elôtt

egy órával kezdhetô meg. A kezelést éjfélig be kell fejezni, illetve éjféltôl a következô nap

alkonyatáig szüneteltetni kell.

A permetezésnél használt permetlé mennyiséget az alkalmazott permetezôgép típusától,

a növénykultúrától, a termesztés, illetve a mûvelés módjától, valamint a lombfelület nagy -

ságától függôen kell meghatározni.

Szôlôben szôlômolyok ellen a kezelést az elôrejelzésre alapozva kell elvégezni. A készítménnyel

nemzedékenként csak egy kezelés javasolt. Elhúzódó rajzás esetén más hatásmechanizmusú

készítménnyel kell megismételni a permetezést.

Fejes és kelkáposztában, bimbós kelben és karfiolban a levéltetvek elleni védekezést az

elsô telepek megjelenésekor célszerû elvégezni és szükség esetén fejes káposztában meg -

ismételni. A gyapottok-bagolylepke ellen feromon-csapdás rajzásmegfigyeléshez iga zí t -

va kell a kezelést elvégezni a tojásrakás után, a lárvák tömeges kelésének kezdetén. A

védekezést a rajzás intenzitásától függôen 7-10 nap múlva fejes káposztában meg lehet

ismételni. Súlyos fertôzésveszély fennállásakor a magasabb dózis alkalmazása ajánlott.

Borsóban a levéltetvek elleni védekezést az elsô telepek megjelenésekor célszerû

elvégezni és szükség esetén megismételni. A gyapottok-bagolylepke ellen feromoncsapdás

rajzásmegfigyelés alapján kell a kezelést elvégezni a tojásrakás után, a lárvák

tömeges kelésének kezdetén. A védekezést a rajzás intenzitásától függôen 7-10 nap

múlva meg lehet ismételni. Nedvesítô szerrel kell elkészíteni a permetlevet.

Repcében, lenben, mustárban és olajretekben a permetezést a repcedarázs lárvái és a

repcebolhák, illetve a lenbolha imágói ellen, a növény szikleveles állapotától 4 leveles

állapotáig célszerû elvégezni. Levéltetvek, repceszár-ormányos, repcebecô-ormányos és

repce-fénybogár ellen betelepedéskor, a károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel

kísérése alapján célszerû a védekezést elvégezni. Amennyiben szükséges, a kezelést

7-10 nap elteltével meg lehet ismételni.

Burgonyában a permetezést a burgonyabogár L1-L2 fokozatú lárváinak tömeges megjelenéséhez

célszerû idôzíteni. A kezelést a kelés intenzitásától függôen 7-10 naponta 1-2

alkalommal lehet megismételni. A levéltetvek elleni védekezést a kártevôk megjelenésekor,

a telepek kialakulása elôtt ajánlott megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása

sárgatálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhetô nyomon.

Kalászosokban a vetésfehérítô bogarak és a levéltetvek elleni permetezést az imágók

táblára történô betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelésének idején célszerû elvégezni.

A védekezés szükségességérôl az egyedszámok felmérése alapján lehet dönteni.

68 Termékkatalógus


Kukoricában a kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás elôtti

gyérítése, a jövô évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, és így

a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetôleg

a bogarak tojásrakása elôtti idôre kell idôzíteni. A bogarak rajzás-dinamikájáról

sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi

vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével)

lehet tájékozódni. Ha a nôvirágzás még nem haladta meg az 50%-ot és egyidejûleg a

zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása már észlelhetô a táblában, haladéktalanul

védekezni kell. A kukoricamoly ellen a tömeges lárvakelés idôszakában kell permetezni.

Cukorrépában és takarmányrépában a barkók, a bolhák és a levéltetvek betelepedésének

idején, az elsô kártételek észlelésekor célszerû kijuttatni a készítményt. A bagolylepkék

lárvái ellen a permetezést a lárvakelés idôszakára idôzítve ajánlott elvégezni.

Dísznövény kultúrában fitotoxicitási vizsgálatoktól függôen üvegházi molytetû és levéltetvek

ellen használható fel.

A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Kontakthatású, piretroid hatóanyagú rovarölô szer. A kijuttatásnál el kell érni a 60-70

csepp/cm 2 fedettséget, amit finom porlasztással lehet biztosítani, azaz 200-300 mikronos

cseppeket kell létrehozni. A permetezés során ügyelni kell arra, hogy a növényállomány

belsô részét, a levelek fonákját is kellô cseppszámmal lehessen befedni.

Szántóföldön lehetôleg kettôs lapossugarú szórófejjel, álló kultúrákban (szôlô, gyümölcs)

axiálventillátoros, nagy mennyiségû levegô szállítására alkalmas permetezéssel kell kijuttatni.

Fúvókaajánlás: Kettôs lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben,

de ez utóbbi esetben 4 bar körüli nyomáson üzemeltetve.

Sumi Alfa 5 EW

69


Gizmo 60 FS

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Károsító Dózis (l/t) Csávázólé (l/t) É.v.i. (nap)

ôszi búza, ôszi és csíra- és fiatalkori 0,5 8-15 elôírás

tavaszi árpa,

betegségek

szerinti fel-

tritikálé, rozs, zab

használás

esetén korlátozás

nincs

70 Termékkatalógus

60 g/l tebukonazol

Triazol típusú gombaölô szerek

Gombaölô csávázószer

Felszívódó hatású gombaölô csávázószer

Vizes szuszpenzió csávázás céljára (FS)

I.

0 nap

3 év

Xn (ártalmas)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Mérsékelten veszélyes

-

A felhasználásra vonatkozó további elôírások

Kultúra Kezelések maximális száma Az utolsó kezelés idôpontja

ôszi búza, ôszi és

tavaszi árpa,

tritikálé, rozs, zab

1 vetômag


Javasolt technológia

A csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól

függôen tonnánként 8-15 liter csávázólé felhasználásával. A légi kijuttatás nem engedélyezett.

Kijuttatási tanácsok

Fungicid hatású csávázószer. A csávázást a magvak teljes fedettségével kell elvégezni.

Ezt a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak további keve -

ré sével lehet elérni.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka hagyományos kivitelben, alacsony

nyomáson üzemeltetve.

Gizmo 60 FS

71


Spodnam DC

Általános adatok

Hatóanyag

Hatóanyag csoport

Rendeltetés

Hatáskifejtés

Formuláció

Csomagolás

Forgalmi kategória

Munkaegészségügyi várakozási idô

Eltarthatóság

Méregjelzés

Méhveszélyesség

Tûzveszélyesség

Vízveszélyesség

Egyéb

Felhasználható

Kultúra Felhasználás Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap)

ôszi káposztarepce pergésveszteség

csökkentése

72 Termékkatalógus

555 g/l terpén polimer

Terpén-polimerek

Pergési veszteségcsökkentô permetezôszer

Csökkenti a termések öregedését, továbbá

megakadályozza az újranedvesedést és a

termés felrepedését

Emulzióképzô koncentrátum (EC)

5 l-es mûanyag kanna

II.

0 nap

3 év

Xi (irritatív)

Nem jelölésköteles

Nem jelölésköteles (E)

Kifejezetten veszélyes

Légi kijuttatás ôszi káposztarepcében

60–80 l/ha permetlével

1,0–1,25 300–500 Nem ér tel -

mezhetô,

elôírása

nem

szükséges.*

*Más növényvédô szerrel történô együttes kijuttatás esetén a kombinációs partnernél

elôírtakat kell alkalmazni.

Javasolt technológia

A készítményt a becôsárgulás idején egy alkalommal (legkésôbb a repce BBCH 84-89

fenológiai fejlettségénél) a várható betakarítás elôtt 10–20 nappal kell kijuttatni földi géppel,

vagy légi úton 1,0–1,25 l/ha dózisban. Földi géppel történô kijuttatás esetén

300–500 l/ha vízmennyiséggel, légi úton történô kijuttatásnál 60–80 l/ha permetlével.

A készítmény a becôtermésekre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok

kipergését, ezért alkalmas különösen a várhatóan elhúzódó betakarítás esetén a repce

kipergésbôl adódó termésveszteségének csökkentésére. A túl késôi kijuttatás (többségében

már kiszáradt becôk) a hatékonyságot ronthatja. A legjobb hatékonyság eléréséhez

törekedni kell a becôk teljes permetlé borítottságának elérésére.


A Spodnam DC kijuttatható önmagában, valamint repcében engedélyezett állo mány -

szárító (deszikkáló) készítményekkel kombinációban. Állományszárítókkal történô együttes

kijuttatás esetén a permetléhez cseppnehezítô hozzáadása kötelezô, és a kijuttatás

idôzítésénél kövessük az állományszárító felhasználásának elôírásait.

Kijuttatási tanácsok

Kontakthatású, terméspergést csökkentô anyag, melyet úgy kell kijuttatni, hogy minél alaposabban

befedje a permetlé a növényzetet, repce esetén a becôket. Ehhez alacsony

nyomást, durva cseppeket kell alkalmazni, azaz 1.000-1.200 mikronos cseppekkel kell

elvégezni a permetezést. Ilyen esetben a 15-20 csepp/cm 2 már biztosítja a megfelelô

fedettséget. A növényzet rendkívül tagolt állapota miatt a nagy cseppeket az alsó becôkre

is el kell juttatni, így nagy permetlé mennyiséget (400-500 l/ha) és alacsony haladási

sebességet kell alkalmazni. Légi kijuttatásnál törekedni kell a durva cseppek mellett a

100-120 l/ha-os permetlé mennyiség felhasználására, kétszeri rárepüléssel.

Fúvókaajánlás: Légbeszívásos lapossugarú fúvóka, hagyományos kivitelben.

2. repülés

50 LITER/HA

100 LITER/HA

50 LITER/HA

1. repülés

Spodnam DC

73


A megfontolt permetezés

alapkövetelményei

A növényvédelem az egyik, ha nem a legfontosabb része a

növénytermesztésnek. Hiába a jó minôségû vetômag, a kellô

talajállapot és a rendelkezésre álló tápanyag, ha ezt nem tudjuk

érvényesíteni a haszonnövény javára. A magas gyomborítottság,

a növény kórokozóktól és károsítóktól való sanyargatottsága

mind terméscsökkentô hatással bír, mely mennyiségi és

minôségi szempontból is jelentôs lehet.

A permetezési munka során alapvetô, hogy milyen a permetezôgépünk

állapota. Amennyiben egy stabil mûködésre képes

gépet veszünk alapul, mely mentes a szivárgástól, kellô mennyi -

ségû és minôségû szûrôvel van ellátva, szükséges mértékû és

stabil nyomást tud elôállítani, valamint a szórókeret is meg fe -

lelô, még akkor sem lehetünk biztosak benne, hogy a vele

végzett munka minôsége megfelelô lesz.

A permetezôgépünk talán legolcsóbb része, a fúvóka határozza

meg, hogy a kijuttatandó növényvédô szer milyen hatékonysággal

tud érvényesülni. A fúvókák kiválasztása rendkívül bonyolultnak

tûnhet, pedig néhány alapszabályt betartva könnyen

boldogulhatunk. A fúvóka méretének kiválasztásakor az alábbiak

ismeretére van elsô körben szükségünk, mely gazdaságunkra,

permetezôgépünkre jellemzô:

• Kijuttatandó permetlé mennyiség l/ha (minden növényvédô

szer leírásában megtalálható).

• Haladási sebesség (domborzat és erôgép függô, de ismert

paraméter).

• Üzemi nyomás (itt figyelembe kell venni azt a veszteséget,

mely a nyomásmérô óra és a fúvókák közötti táv megtétele

alatt keletkezik).

Ennek a három alapadatnak az ismeretében ki tudjuk választani

a fúvóka méretét, mely ISO kódolásnak megfelelôen egy színt

fog adni (például piros = 04, lásd a színskálát). A mai elektro ni -

kus világban a gyártói információk mind a szerek, mind a fú vó -

kák témakörében könnyen hozzáférhetôek, de bizonyos s z ak mai

portálok is készséggel állnak az érdeklôdôk rendel ke zésére,

hogy segítsék munkájukat és növeljék szakmai felkészültsé gü k e t.

A fúvóka méretének kiválasztását követi a típus megválasztása,

mely szintén gazdaságunk jellemzôihez igazítandó. Az alábbiak

ismeretére van szükség:

74 Termékkatalógus


• Alkalmazandó cseppméret (a növényvédô

szer hatásmechanizmusa meg hatá

rozó).

• Permetezés idôzítése (szél, páratartalom

és hômérséklet).

Mindezek ismerete lehetôvé teszi, hogy a

legmegfelelôbb fúvókát vagy fúvókákat

válasszuk ki, mely a készítmény maxi má lis

hatékonyságát segíti elô.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a fúvókák folyamatos karbantartásáról, esetleges

cseréjérôl, mert hiába a gondosan megválasztott fúvóka, ha az elhasználódott, túlságosan

megkopott. A fúvókák anyagukat tekintve többfélék lehetnek, mely alapvetôen

meghatározza használhatóságuk idejét, élettartamukat:

• Sárgaréz (150 ha).

• Saválló acél és mûanyag /POM/ (1.500 ha).

• Kerámia (6.000 ha).

A kapcsolt hektár teljesítmények azt jelentik, hogy 18m-es szórókerettel a fúvókák mennyi

lepermetezett terület után kopnak meg annyira, hogy cseréjük indokolt legyen. Elgondol -

kodtató, hogy 18m-es szórókerettel, mûanyag fúvókákat használva, 500 hektáron évente

háromszori permetezéssel, évenkénti fúvókacsere indokolt.

Adjon lehetôséget rá, hogy a növényvédô szerek leghatékonyabban kifejthessék hatásukat,

ezáltal biztosítva a legjobb eredményt, mely segítheti gazdaságosabbá tenni a

növénytermesztést.

A megfontolt permetezés alapkövetelményei

75


Ha Ön Nufarm partner, akkor egyedi kedvezményekre jogosult a

www.permetezes.hu egyre bôvülô kínálatából. A kedvez mé -

nyek kel kapcsolatos részletekrôl érdeklôdjön az info@permetezes.hu

címen!

Ízelítô a kínálatból:

• Fúvókatartók, fúvókák, záróanyák

• Szívó- és vonalszûrôk

• Csapok, 3-utas szelepek

• Tömlôk és csatlakozó elemek

• Védôfelszerelések

Szakértô kollégáink rendelkezésre állnak növényvédelmi és permetezési

szaktanácsadás, permetezôgép bevizsgálás és felújítás

területén is.

76 Termékkatalógus

Egyedi kedvezmények minden

Nufarm partnernek

Keressen minket a www.permetezes.hu oldalon!


A kalászosok

növényvédelme

Kalászosok

Kalászosok


Agility

Új, széles hatásspektrumú gyomirtó szer az ôszi búza, ôszi árpa és tritikále magról kelô

egy- és kétszikû gyomnövényei ellen. Két ismert hatóanyag, a klórtoluron és a diflufenikán

gyári kombinációja, melyben a hatóanyagok jól kiegészítik egymást.

Solar System

A kalászosok csaknem összes kétszikû gyomnövényére kiterjedô hatásspektrumú, már jól

bevált gyomirtó szer. Korán, hûvös idôben is kijuttatható, hatása gyors és hômérséklettôl

független. 10 ha-os kiszerelésben kapható.

Mecomorn 750 SL

Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a mezei acat ellen önmagában,

vagy kombinációs partnerként.

Mezzo Forte + Mystic Pro

A Mezzo Forte egy rugalmasan kijuttatható, jól kombinálható, széles hatásspektrumú

gyomirtószer-kombináció. A Mystic Pro két hatóanyag erôs és megbízható kombinációja

a kalászosok minden fontos gombabetegségével szemben. A Mystic Pro gombaölô szer

a Mezzo Forte gyomirtó szer gyûjtôcsomaggal együtt, Mezzo Forte + Mystic Pro gyûjtô -

csomagban is beszerezhetô. A csomag tartalma 6 hektár kezelésére alkalmas, beszerzési

ára lényegesen kedvezôbb, mintha Ön a termékeket külön-külön szerezné be.

Kaiso EG

Gyors hatású rovarölô szer a kalászosok három legveszélyesebb kártevôje, a vetésfehérítô,

a gabonapoloska és a levéltetvek ellen. Innovatív Sorbie ® technológia a ható anyag

gyors oldódása, és az oldat hosszú ideig tartó stabilitása érdekében. A készít mény

lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással

és széles hatásspektrummal rendelkezik. A granulátum formuláció nemcsak könnyen

kezelhetô, hanem alacsony oldószerterheléssel jár és az EC formánál biztonságosabb a

felhasználóra nézve.

Sumi Alfa 5 EW

Bevált, széles hatásspektrumú rovarölô szer. Az egyik legtisztább ún. monoizomeres

piretroid, amely a fenvalerát rovarölô hatóanyagnál négyszer hatékonyabb eszfenvalerát

optikai izomert tartalmazza. Modern formulációja alacsony környezetterheléssel jár és az

EC formánál biztonságosabb a felhasználóra nézve. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos

megoldás a kalászosok rovarkártevôi ellen.


A termesztés célja határozza meg az

eszközöket

Az eltérô intenzitású búzatermesztési technológiák sikerességére különbözô hatással

vannak a termelési tényezôk. A búza termés mennyiségét extenzív termesztés-techno lógia

esetén döntô mértékben meghatározzák a környezeti feltételek (évjárat és talaj), míg az

agrotechnikai tényezôk közül legjelentôsebb a talajmûvelés szerepe. Intenzív bú za -

termesztési technológiával lényegesen mérsékelhetô a környezeti tényezôk (pl. aszály)

termésre gyakorolt ne ga tív hatása, így a technológiai tényezôk közül megnô a faj -

taválasztás, a tápanyag-utánpótlás és a növény vé de lem szerepe.

Fajtaválasztás és vetés

A fajtaválasztás a minôségi búzatermesz -

tés kiinduló eleme. A megfelelô fajta kivá -

lasz tását követôen a ter mesz tési célhoz

igazodó agrotechnikát szükséges alkal -

maz ni. A helyes fajtaválasztás és a jó

minô ségû, fémzárolt vetômag ugyanis önma

gában nem elég, ha nem társul hozzá a

szakszerûen megválasztott és végrehajtott

agrotechnika.

Már a vetésnél figyelembe kell venni a faj -

ták specifikus igényeit, továbbá a vetéshez

kapcsolódó technológiai elemek (pl. elô ve -

te mény, talajmûvelés) egymásra gyakorolt

hatását.

Növénytáplálás

A búza harmonikus makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg) és mikroelem (fôként Cu) utánpótlást

igényel. A mennyiségi és minôségi búzatermesztésben egyaránt döntô hatású a nitrogén,

azonban nagy termést és jó minôséget csak harmonikus NPK ellátás esetén lehet elérni.

A termés mennyi sége szempontjából optimális tápanyagdózis kisebb, a minôséget célzó

mûtrágyaadag nagyobb. A minôségi búzatermesztés azonban nemcsak nagyobb táp -

anyag adagokat, hanem a tavaszi nitrogén-utánpótlás többszöri megosztását is indokolttá

teszi. Míg mennyiség szempont jából általában a nitrogén ôszi és tél végi, addig minôségi

szempontból az ôszi nitrogén kijuttatás mellett a tél végi, a szárba indulás körüli és a

kalászolásra idôzített, többszöri megosztás javasolt, mivel ez jobban igazodik az ôszi

búza tápanyag-felvételi dinamikájához és a fehérje kép zôdés üteméhez.

78 A kalászosok növényvédelme


Ôszi gyomirtás

A kalászosok vetése elôtt kikelt gyomokat

a talajmûvelô eszközökkel rendszerint elpusztítjuk.

A vetést követôen kikelt gyomok

fejlôdését pedig már a kultúrnövény álla -

pota is jelentôsen befolyásolja. Az ôszi

búza gyom nö vényeinek egy része a kultúr -

növénnyel egy idôben kel, együtt is fejlôdik

vele, és többnyire 2–3 leveles vagy tôlevélrózsás

állapotban telel. Habár ezeknek a

gyomoknak (pl. tyúkhúr, pásztortáska,

veronikafélék, árvacsa lán félék) rövid az

életciklusuk, tömegüknél fogva mégis számot

tevôen gátolhatják a kultúrnövény kez -

de ti fe j lô dését. Ennek egyenetlen kelés

vagy alacsony csíraszámmal vetett intenzív

állományok esetében van különösen nagy

jelentôsége.

Egy másik növénycsoport tagjai túlnyo mó -

részt ôsszel és néha tavasszal kelnek. Magvaik

a kalászosok magvaival egy idôben

érnek. Ide tartozik többek között a kék

búzavirág, a pipacs, a ragadós galaj, az

ebszékfû, valamint a szarkalábfajok.

A gabonavetésekben a gyomfüvek terje -

dése is egyre erôteljesebb. A tavasszal

csírázó héla zab inkább a kötött talajokon,

míg az ôsszel és kora tavasszal csírázó

nagy széltippan a laza homoktalajokon,

valamint a savanyú kémhatású agyag talajokon

jellemzô. Ritkábban és inkább a

Dunán túlon, valamint a délkeleti ország -

részben a parlagi ecsetpázsit jelentkezik.

Az ôszi gyomirtás létjogosultságát az

idôjárás, idôpontját pedig a gyom nö vé -

nyek fejlettsége határozza meg. Ott cél sze -

rû korai állománypermetezést alkalmazni,

ahol a búza korai vetése és a csapadékos

október hatására a gyomok zöme ôsszel

kicsírázik. Ugyancsak ôszi permetezés

ajánlható a tavasszal nehezen megközelít -

hetô területekre, illetve egyenetlen kelésû

Tyúkhúr

Ragadós galaj

Nagy széltippan

Pásztortáska

Ebszékfû

Parlagi ecsetpázsit

vagy alacsony csíraszámmal vetett intenzív

állo má nyok esetében.

Az ôszi állománypermetezés optimális a

kétszikû gyom növények 2–4 leveles, és az

egyszikûek 1–3 leveles (gyökérváltás elôtti)

fej lettsége esetén. Tehát erre az idô szakra

kell idôzíteni a védekezést. Célszerû olyan

készítményt választani, amely nemcsak le -

vé len keresztül hat, hanem gyökéren ke -

resz tül is felvehetô a gyomok szá mára. Így

a késôbb csírázó gyom növények ellen is

megoldást nyújt.

A kalászosok növényvédelme

79


Mezzo

A metszulfuron-metil hatóanyagú Mezzo

egy olyan ala csony dózisú gyomirtó szer

granulátum, amely kimagasló mezei acat

elleni hatással rendelkezik a szulfonil-karba

midok hatóanyag csoportjában.

A Mezzo levélen és talajon keresztül is

hatékony. Tartam hatással és széles gyom -

irtó spektrummal rendelkezik, mégis gazda

ságosan oldja meg az ôszi búza és ôszi

árpa kétszikû gyomnövényei elleni vé de ke -

zést.

A készítményt a kultúrnövény 3-leveles állapotától a bok ro sodás végéig javasolt kijuttatni.

A magról kelô kétszikû ek 2–4 le ve les korukban, a ragadós galaj 1–3 le vél örvös fej -

lettségekor, a mezei acat tôlevélrózsás állapotától 15 cm-es hajtás hosszig a legér zé ke -

nyebb a gyomirtó szer ható anyagára. Ôszi és kora tavaszi kijuttatás esetén a magról

kelô egyszikûek (pl. nagy széltippan) ellen is hasz nálható, azok gyö kérváltásáig (legfeljebb

3-leveles koru k i g ) .

A Mezzo dózisa 20–30 g/ha. A gyomirtó hatás fokozása céljából a permetléhez hatásfokozó

adalékanyagot (nedvesítô szer) kell keverni. A magasabbik dózis alkalmazása

után, szántásos talajmûvelést követôen vethetô ôsszel repce. Tank kombináció alkalma -

zása esetén a Mezzo dó zi sa csökkenthetô.

Agility

Új, széles hatásspektrumú, kombinált ható -

anyagú gyomirtó szer az ôszi búza, ôszi

árpa és tritikále magról kelô egy- és kétszi -

kû gyomnövényei ellen. Az Agility két isme r t

hatóanyag, a klórtoluron és a diflu fenikán

gyári kombinációja. A készítményt ôsszel,

a gabona és a gyomnövények (fôleg a

nagy széltippan és a parlagi ecsetpázsit)

kelése után, azok 1–3 leveles korában

ajánlott kijuttatni. Csapadékos ôszi idô já -

rás esetén a gabona és a gyomnövények

is korán kikelnek, ezért fontos, hogy idôben

elvégezzük a gyomirtást. Száraz ôszön a

gyomok kelése elhúzódhat, de az Agility

talajon keresztüli hatása révén biztosítja a

késôbb kelô gyomnövények elleni védelmet

is.

80 A kalászosok növényvédelme


Tavaszi gyomirtás

Kalászos vetésterületünk jelentôs részén elterjedtek

az olyan nehe zen leküzdhetô,

veszélyes gyomnövények, mint az ebszék -

fû, a mezei acat és a ragadós galaj. E gyomok

megjelenése nem csak a termés beta -

ka rítását nehezíti, hanem a termesztés jöve -

del mezôségét is veszélyezteti. Jelenlétük

rontja a termés minôségét és csökkenti

annak mennyiségét. Ráadásul a fertôzött

gabona tábla rossz elôveteménye az utána

következô kultúrnövénynek, hiszen annak

gyomirtását is megdrágítja.

Az összetett gyomflórájú, veszélyes gyo -

mok kal fertôzött gabona táblák védelmére

érdemes többféle hatóanyagot tartalmazó

gyom irtószer-kombinációt választani. A

mag ról kelô és évelô kétszikû gyom nö vé -

nyek szinte teljes köre ellen megoldást nyújt

a Solar System.

A Solar System titka összetételében (cinidon-etil + diklórprop-P + metszulfuron-metil) rejlik.

Három hatóanyaga három különbözô hatásmechanizmussal rendel kezik, amelyek jól

kiegészítik egy mást. A kontakt perzselô és felszívódó hormon-, valamint a fehér je -

szintézis-gátló hatás együt tesének köszönhetôen látványos és gyors megoldást nyújt még

a fejlett gyo mok ellen is.

A Solar System hatása független az idô járástól, akár a kora ta vaszi hideg idôben is kijuttatható.

A kezelést követôen nem kell utóhatástól tartani, normál vetésváltás ese tén nincs

utóvetemény-korlátozás. A gabo na félék kétszikû gyomnövényei ellen nem szükséges kombinálni.

Fûféle gyomok ellen Lentipur 500 SC va g y izoproturon ható anyagú termékkel

tankkeverékben kijuttat ható.

Tapadást fokozó anyagokkal, EC vagy észter formulációjú sze rek kel, morfolin-tartal mú

fungicidekkel és olajtartalmú anya gokkal nem kombinálható. Levéltrágyákkal vagy re gu -

látorokkal együtt használva a cs o magban lévô Solar dózisát 0,15 l/ha-ra kell csökkenteni.

Fontos, hogy a kijuttatásnál durva cseppméretet alkalmazzunk.

A 10 hektár kezelésére alkalmas Solar System gyûjtôcsomag kedvezô hektárköltség mellett

nyújt teljes megoldást a gabona félék szinte valamennyi kétszikû gyomnövénye ellen.

A kalászosok növényvédelme

81


Dicopur Top 464 SL – kiemelkedô

hatás az acat ellen

A Dicopur Top 464 SL egy új, költséghatékony

gyomirtó szer az ôszi búza és

ôszi árpa állománykezelésére. Két jól ismert

és széles körben használt hatóanyag,

a dikamba és a 2,4-D gyári kombinációja.

Hatása kiemelkedô a mezei acat tôlevélrózsás

és a szulákfélék intenzív növe ke dési

állapotában, valamint a magról kelô kétszikû

gyomnövények 4-6 leveles korá ban

kijuttatva.

A készítményt a kultúrnövény 4-6 leveles

fej lettségétôl a bokrosodás végéig (BBCH

14–26 és BBCH 30 között) lehet kijuttatni.

Magról kelô gyomok ellen, valamint kombinációban

felhasználva adagja 0,8 l/ha,

évelô gyomnövények ellen, önmagában kijuttatva

1,0 l/ha a dózisa. A permetezést

250–300 l/ha permetlé mennyiség felhasz -

nálásával javasolt elvégezni.

A Dicopur Top 464 SL – hasonlóan a többi

hormonhatású gyomirtó szerhez – akkor ad

optimális hatást, ha a levegô hômérséklete

eléri a 12–14 °C-ot. Hideg, párás, tartósan

borult idôjárás mellett a hatékonyság

csökkenésére lehet számítani. Kezeletlen kontrol

Dicopur Top 464 SL kezelés hatása, a kijuttatást követô 10. napon

82 A kalászosok növényvédelme


A Mezzo Forte két jól ismert hatóanyag

(metszulfuron-metil + fluroxipir) kombinációja.

A felszívódó hormon- és fehérjeszinté

zis-gátló hatás együtt széleskörû gyom -

irtási spektrumot eredményez.

Elsôsorban a magról kelô kétszikû gyom -

növények ellen hatékony, de használatával

jó hatás érhetô el a mezei acat és a fo lyon -

dár szulák ellen is. Mindez erôteljes galaj

elleni hatékonysággal párosul.

A kombináció további elônye, hogy rugalma

san kijuttatható. Így a klasszikus gyomir

tási idôszakon túl, a zászlóslevél kite rü lé -

Mecomorn 750 SL

Átlagos gyomviszonyok vagy csekély mér -

tékû gyomborítás esetén elegendô lehet az

egyetlen hatóanyagot tartalmazó, alacso -

nyabb árfekvésû készítmények hasz nálata

is. Ilyen esetben gazdaságos megoldást

nyújtanak a hormonbázisú vagy szulfonilkarbamid

hatóanyagot tartalmazó, hagyo -

mányosnak tekinthető szerek.

séig alkalmazható. Jól kombinálható gombaölô

és rovarölô készítményekkel. Fûféle

gyomok ellen Lentipur 500 SC vagy izo p ro -

turon hatóanyagú termékkel tankkeverékben

kijuttatható. A Mezzo 25 g/ha-os

dó zisának normál idôben történô kijutta tá -

sa esetén nincs utóvetemény korlátozás.

Ôszi káposztarepce szántásos talaj-elô ké -

szítést követôen vethetô.

A Mezzo Forte gyûjtôcsomag tartalma 3

ha kezelésére alkalmas. A Mezzo Forte

+ Mystic Pro kereskedelmi csomag a termé

kek még gazdaságosabb beszer zé -

sét teszi lehetôvé.

A Mecomorn 750 SL egy ilyen megbízható,

MCPA hatóanyagot tartalmazó, jól ismert

márkanévvel rendelkezô készítmény. Önma

gában használva költségtakarékos

meg ol dás, ugyanakkor kiváló kombinációs

part nere más, gabonában használható

gyom irtó szereknek. A gyomirtó hatás kiegészítése mellett a gyomnövények herbicidekkel

szembeni rezisztenciájának kialakulása megakadályozásában is megfelelô partner.

Újdonság az MCPA hatóanyagú szerek felhasználásának kiterjesztése a gabona gyom -

irtásában*. A Mecomorn 750 SL felhasználására lehetôség nyílik a gabonafélék szárbaindulása

után, egészen a zászlóslevél kiterüléséig. A késôn megjelenô magról kelô és

évelô kétszikû gyomnövények (napraforgó árvakelés, mezei acat, szulákfélék, parlagfû

stb.) ellen alkalmazható a Mecomorn 750 SL önmagában, és szulfonil-karbamid vagy

fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban.

*engedélyezése folyamatban

A kalászosok növényvédelme

83


„2011 tavaszán, az elôzô évi rendkívül

sok csapadék miatt, csak megkésve tudtuk

a több mint 400 ha ôszi búza gyom -

irtását megkezdeni. Jelentôs volt a gyomborítás

(pl. tyúkhúr, ebszékfû, seb forrasztó

zsombor, ragadós galaj), a búza

már szárba indult, továbbá helyenként

pirenofórás és szeptóriás fertôzés is

tapasztalható volt. Ezért a Mezzo Forte +

Mystic Pro gyomirtó és gombaölô szer

csomag mellett döntöttünk, amit a Kaiso

EG rovarölô szerrel kiegészítve, egy me -

net ben juttattunk ki. A Mezzo Forte széles -

körû gyomirtó hatása jól érvé nye sült, a

területeimet aratásig gyommentesen tartotta.

A már elôzô években is használt

Mystic Pro gombaölô szer kiválóan meg -

védte a lombot. A Kaiso EG is jó választás

volt a nagy mennyiségben betelepülô

vetésfehérítô imágók ellen.”

Pálfi István, PÁLFI-GABONA Kft.,

Magyaralmás

84 A kalászosok növényvédelme


Válassza az Önnek legmegfelelôbb megoldást!

Gyomnövény

Bársonyos árvacsalán

Boglárkafélék

Ebszékfû (kis rozetta)

Ebszékfû (szárba indult)

Folyondár szulák*

Füstikefélék

Kék búzavirág

Kenderkefûfélék

Keserûfûfélék

Libatopfélék

Mezei acat

Mezei árvácska

Napraforgó

Pásztortáska

Pipacs

Pipitérfélék

Piros árvacsalán

Ragadós galaj

Repcsény retek

Sebforrasztó zsombor

Szarkalábfélék

Szikfû, kamilla

Tarsóka

Tyúkhúr

Vadrepce

Veronikafélék

Nagy széltippan**

Parlagi ecsetpázsit**

Solar

System

Mezzo Forte

Agility

Mezzo+Me co -

morn 750 SL

*A kijuttatási idô és a gyom megjelenése eltérhet, ilyen esetben nincs hatás. ** Gyökérváltás elôtt.

Kiváló hatás Jó hatás Nem elégséges hatás Gyakorlatilag hatástalan

A közölt adatok tájékoztató jellegûek. A

hatékonyságot számos tényezô befolyásolhatja

(gyomok fejlettsége, idôjárás, a kijuttatás

ideje és módja stb.). Kérjük, hogy

felhasználás elôtt olvassa el a termékek

címkéjén található utasításokat!

A kalászosok növényvédelme

85


Gyomirtás gabonatarlón

A gabona gyom növényeinek jelentôs része

a nyári száraz, meleg idôszak ban nem

csírázik, ezért ezek ellen nem hatásos a

tarlókezelés. Kiritkult vagy megdôlt gabona

táblákon, csapadékos tavaszon a késôi

kelésû gyo mok (parlagfû, libatop, muhar,

kakas lábfû) is tömegesek lehetnek. Az elôbbiek

elpusz títása fôleg a gabona gyom ir -

tási technológia feladata, de a késôn kelô

és a tarlón is szaporodó, magot érlelô g y o mnövények

ellen a tarlón kell védekezni.

Fenyércirok gabonatarlón

86 A kalászosok növényvédelme

Parlagfû gabonatarlón

A betakarítást követôen nem érhet véget a veszélyes gyomnövények elleni következetes

védekezés, hiszen annak része a tarlókezelés is. A gabonatarlón kikelt, vala mint az aratás

elôtt már kikelt és kihajtott, majd késôbb meg erô södött évelô gyomok (pl. mezei acat,

fenyér cirok, sövényszulák, nád) ellen csak felszívódó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel

érhetünk el tartós sikert. Erre a célra bevált hatóanyag a glifozát és annak sói.

A mélyen gyökerezô, évelô gyomnövények

ellen a nyári tarlókezelés adja a leghatásosabb

védekezést. A fenyércirok, tarackbúza

és nád a nyár végi, kora ôszi

idôszakban (augusztus vége-szeptember)

raktározzák el az átteleléshez szükséges

tartalék tápanyagot. A mezei acat és a

sövényszulák a nyári virágzás idô szakában

mutatja a legnagyobb levélfelületet,

ezért ilyen kor érdemes permetezni.

Mezei acat gabona táblában


Amega a tarlókezelésben

A glifozát izopropilamin sóját 480 g/l tö ménységben tartalmazó Amega készítmény

totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd

a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl.

tarackokba, rizómákba) is, azok pusztu lását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról

kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is.

A Nufarm Amega készítménye ellenôrzött, tiszta ható anyagot tartalmazó és formázott termék.

Verseny képes ára, megbízható és széles körû disztribúciója révén a termelôk egyik

kedvelt totális hatású gyomirtó szere.

Az Amegát tarlókezelés esetén az évelô gyomnövények intenzív növekedési szaka -

szában, vagy a tartalék tápanyagok elraktá rozásának idôszakában kell kijuttatni. A búza

betakarítása után elvégzett tarlóhántás segíti a gyom növények újrahajtását. Az évelô

gyom növények földalatti hajtásait, rizómáit a tarlóhántás feldarabolja, így újrahajtásra

serkenti. Az elhullott gyom magvak egy része is kicsírázik, amelyek a késôbbi kultúrákban

jelentenének gondot.

Az Amegát a gyomnövények 20–30 cm-es hajtás hosszá nál, egynyári gyomnövények

ellen a virágzás kezdetén kell kipermetezni. Az Amega csak levélen keresztül jut be a

gyomnövényekbe, ezért nagyon fon tos a jól elvégzett permetezés, a kiváló permet léfedés

a gyomnövények levélzetén.

Dózisa tarlókezelés esetén a magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen 2,0–3,0

l/ha, évelô egy- és kétszikû gyomok ellen 4,0–6,0 l/ha. A legmagasabb adagot a nád

haj tásai ellen ajánlott kipermetezni. A permetléhez adagolt 5,0 kg/ha ammóniumnitrát

mûtrágya a hatást fokozza.

A kalászosok növényvédelme

87


Kyleo – újdonság a tarlóápolásban

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer. A Kyleo a glifozát és a

2,4-D hatóanyagok gyári kombinációja, amely különleges adalékanyagának köszönhetôen

több mint a hatóanyagok egyszerû keveréke.

Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyomok ellen lényegesen gyorsabb a

tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszonyítva. A szerben alkalmazott adjuváns

kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó

hatást lehet vele elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag

tankkeverékben történô alkalmazásához képest a Kyleo használata egyben kényelmes is.

A készítmény használata különösen ajánlott az évelô kétszikû gyomnövények (mezei

acat, szulákfélék, fekete üröm, csorbóka, fekete nadálytő, pitypang stb.) tömeges elôfordulása

esetén.

A védekezést úgy kell idôzíteni, hogy a magról kelô gyomnövények a virágzás álla -

potánál ne legyenek fejlettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag az újabb termésbôl.

Az évelô gyomnövények akkor a legérzékenyebbek, amikor intenzív hajtásnövekedésben

vannak. Az évelôk esetében is fontos, hogy azok ne érleljenek magot, de ezek fejlettsége

a 20–30 cm-es nagyságtól a virágzás végéig terjedhet. Így a megfelelô nagyságú lombozat

elegendô hatóanyag felvételét teszi lehetôvé ahhoz, hogy a rizómák, földalatti haj -

tások lehetô legnagyobb része elpusztuljon. A védekezésnél törekedni kell a lombozat

teljes bepermetezésére.

A Kyleo javasolt dózisa tarlókezelésre 3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásához 250–300

l/ha permetlé szükséges. A gabona tarlóján kikelt illetve kihajtott gyomnövényeket a

készítmény kb. két hét alatt elpusztítja. A védekezést követô 3. héttôl kezdve ajánlatos a

talajmunkák megkezdése, hogy a felvett hatóanyagoknak legyen idejük a gyom nö -

vényekben kifejteni hatásukat.

88 A kalászosok növényvédelme


Ôszi búza gyomirtási vizsgálatok – 2010

A 2009/2010-es ôszi búza termesztési idôszakban egy összehasonlító gyomirtási kísérletben

vettünk részt, amelyben a Nufarm Hungária Kft. termékei közül a Solar System és

a Mezzo Forte kombinációk hatását vizsgáltuk, más kezelésekkel összehasonlítva. Standard

készítményként az egyik piacvezetô szulfonil-karbamid hatóanyagú termék szerepelt.

A vizsgálatot Hódmezôvásárhelyen, a Hód-Mezôgazda Zrt. területén végezték, kisparcellán,

3 ismétlésben. A táblán GK Békés ôszi búza fajtát vetettek. 2010 erôsen csa pa -

dékos év volt, az elsôv félévben 400 mm-nél több csapadékot kapott a terület.

A permetezést 2010.04.18-án végezték, a bokrosodás végén, szárba indulás kezdetén

(BBCH 30–31). A kezelés idején az uralkodó gyomnövények fejlettsége a 6 leveles kor

és a bokrosodás vége állapot között volt.

Eredmények

A leggyorsabb hatást a Solar System kombináció adta. Az érzékeny gyomok, mint a vad -

repce, ragadós galaj, ebszékfû néhány nap alatt csaknem teljesen elpusztultak, míg a töb -

bi gyomnövény is erôsen károsodott, növekedésük leállt, hajtásaik torzultak. A Mezzo

Forte hatása idôben kissé eltolva követte a Solar System tüneteinek megjelenését. A ke -

ze lés után két héttel a ragadós galaj és ebszékfû elleni hatás csaknem olyan erôs volt, mint

a Solar System kezelés parcelláiban, míg a többi gyomnövényen erôteljes sárgulás és

torzulás jelezte a kombináció hatását. A standard kezelés (0,2 kg/ha) minden gyom -

növény ellen gyengébb és lényegesen lassabban kialakuló tüneteket okozott.

gyomirtó hatás (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ragadós galaj

Borostyánlevelû

veronika

Piros árvacsalán

Gyomirtó szerek hatása

Keleti szarkaláb

Vadrepce

Mezei acat

Ebszékfû

standard Mezzo Forte Solar System

Apró szulák

Mezei tarsóka

A kezelés után egy hónappal a gyomirtó hatások kiegyenlítettebbek voltak, csaknem minden

gyomnövény elpusztult. A Solar System kezelés parcelláiban minden gyomnövény elpusztult,

míg a Mezzo Forte kezelés az évelô kétszikû gyomok ellen kissé gyengébb hatást

A kalászosok növényvédelme

89


mutatott. A standard kezelés az évelôk ellen közepes – gyenge eredményt adott. Nyár

közepére a gyomok mindegyik kezelt parcellában elszáradtak, így a végeredmény – látszólag

– közel azonos volt. Betakarításkor ugyan mindhárom kezelés parcelláinak termése

meghaladta a kezeletlen kontrolét, de a vegetáció során mért különbségek a

gyomirtó hatásban megmutatkoztak a termésmennyiségben is.

termés (%)

110

105

100

95

90

85

80

kezeletlen

Ôszi búza gyomirtási vizsgálatok – 2011

Az ország öt termelési körzetében, üzemi körülmények között, nagyparcellán állítottunk

be vegyszeres gyomirtási vizsgálatot, amiben összehasonlítottuk a Solar System és a

Mezzo Forte gyomirtó hatékonyságát. A kísérletek közül itt a szegedi vizsgálat eredményeit

mutatjuk be. A kezelések kiváló gyomirtó hatást mutattak a területen elôforduló

gyomnövények mindegyike ellen. Értékelés idôpontja: a kezelést követô 32. nap.

gyomirtó hatás (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100%

Mezei

gyöngyköles

Sebforrsaztó

zsombor

Keleti szarkaláb

Solar System

90 A kalászosok növényvédelme

Terméseredmények

104%

107%

108%

standard Mezzo Forte Solar System

Gyomirtó szerek hatása

Pipacs

Borostyánlevelû

veronika

Mezzo Forte

Tyúkhúr

Parlagfû

Ragasdós galaj

Mezei acat

Szöszös pipitér


Gombabetegségek elleni védekezés

A kalászos gabonafélék termését a gombabetegségek

közül leginkább a rozsda fé -

lék veszélyeztetik. Évrôl évre jelentôs

ká rokat okoznak, járványos években pedig

akár a termés nagyob bik felét is elvihetik.

Meleg, fülledt idôjárási körülmények között

már ôsszel felszaporodik a lisztharmat, és

kora tavaszra erôsen fertôzheti az állo -

mányt. Ha a felsô levélemeleteket is eléri,

akkor szintén érzékeny károkat okozhat.

Inkább a csapadékos évek velejárói a le -

vél foltosságot okozó gombák. Közülük a

pi re no fórás levélfoltosságot okozó faj jelenti

a nagyobb veszélyt, azonban a szeptó

riás levélfoltosság is forrása lehet a

termésveszteségnek. Mindkettô a lombozat

asszi mi lációs felü le té nek csökkentésével

okoz gazdasági kárt.

A kalászszeptória a levelek mellett a szemek

kialakításában szerepet játszó pelyva -

leveleket is fertôzheti.

A kalászfuzárium párás, meleg idôben,

virágzáskor fertôzi meg a növényt. Elsôsorban

a minôségrontó hatása révén okoz

kárt.

Ha a fenti kórokozók együtt lépnek fel, akkor védekezés hiá nyá ban a termesztés gazdaságossága

kerül veszélybe. A kér dés ezért inkább az, hogy egyszeri vagy kétszeri

védekezéssel hárítsuk-e el a kártételi veszélyt.

Mystic 250 EC

A Mystic 250 EC hatóanyaga az egyik leghatékonyabb triazol, a te bu ko nazol. A gomba -

ölô szer kijuttatását gabonafélékben elsôsorban a kalászhányás és virágzás közötti

védekezésre javasoljuk idôzíteni. A készítmény hektáronként 0,75–1,0 literes dózisa megbíz

ható védelmet nyújt a lisztharmat, a rozsda, a szeptória, a pirenofórás levélfoltosság

és a kalászfuzáriózis ellen is.

A kalászosok növényvédelme

91


A Mystic PRO 500 készítmény a tebu -

konazol mellett prokloráz hatóanyagot is

tartalmaz. A tebukonazol felszívódik a nö -

vénybe, majd a nedvkeringéssel csúcsi

irányba vándorol. A prokloráz mélyhatású,

azaz beszívódik a növény szöveteibe, de

onnan nem szállítódik tovább. A két ható -

anyag erôsségei kiegészítik egymást, így

biztosítva a kalászosok minden fontos gom -

ba be teg s égével szembeni csaknem teljes

hatékonyságot. Az 1,25 l/ha-os dózisban

kijuttatott Mystic PRO 500 gombaölô szer a

teljes dózisú tebukonazol hatóanyag mellett,

a prokloráz teljes dózisának több mint

80%-át tartalmazza kombinációs partner -

ként.

Széles hatásspektrum – optimális összetétel

92 A kalászosok növényvédelme


A gombaölô szerek alkalmazása

Egyszeri

védekezés

Kétszeri

védekezés

MYSTIC PRO

1,25 l/ha

MYSTIC PRO

1,25 l/ha

MYSTIC PRO

1,25 l/ha

vagy

MYSTIC

0,75–1,0 l/ h a

A Mystic PRO-t kalászosokban két alkalommal, szárba indulás kezdetétôl a zászlós levél

megjelenéséig (1. védekezés) és kalászhányás kezdetétôl a virágzásig (2. védekezés)

célszerû kijuttatni. Ha a kártételi veszélyhelyzet nem indokolja a korai védekezést, a

kalász védelmére idôzített egyszeri kezelést a kalászhányás kezdete és vége közötti

idôszakban javasoljuk elvégezni.

A kalászosok növényvédelme

93


Rovarkártevôk elleni védekezés

A soroló vetésben október közepétôl no v e mber

elejéig károsítanak a gabonalegyek.

Az ôszi bokrosodás idôszakában, novembertôl

megjelenhet a gabonatripsz, valamint

a vírusvektor levéltetvek és gabona -

kabócák. A jellegzetes sárgulással járó

betegséget okozó vírus átvi te lében a gabo -

nán élô levéltetvek mellett a kabócafajok is

részt vesznek. Felszívódó hatóanyagú

rovar ölô szeres vetômagcsávázással, vala -

mint a kelô állomány levéltetvek és ka bó -

cák elleni hatékony védelmével lehetséges

a vírusfertôzés megelôzése. A kártevôk elleni

permetezést azok tömeges be te le pü -

lésére érdemes idôzíteni, ami különösen a

vetômagtermesztésben alapvetô fontos sá g ú.

A gabonafélék legveszélyesebb kártevôje

a vetésfehérítô, amely nek lárvája és imá g ója

egyaránt a növények leveleit fo g y a s z t ja.

A kártevôk leginkább a zabot és a tavaszi

árpát kedvelik, de a zászlós levél felü le té -

nek csökkentésével az ôszi kalászosokban

is érzékeny károkat tudnak okozni.

A védekezésre legalkalmasabb idôszak,

amikor a lárvák tö me gesen kelnek. Ilyen -

kor még elejét vehetjük a gazda sági kár té -

telnek. A permetezést célszerû pi ret roid

ha tóanyaggal végezni, és a délelôtti órák -

ra idôzíteni, amikor a károsítók táp lál ko -

zá sa a legintenzívebb.

A „zászlóskalászúságot” vagy „ablakos”

kalászokat okozó ga bo napoloskák ellen

azok tömeges betelepülésekor véde kez he -

tünk.

Idônként már ôsszel megjelennek a ga bo na -

táblában a vírusvektor levéltetvek, melyek

szívogatásuk mellett a vírusbetegségek terjeszt

ésével is gazdasági károkat okozhatnak.

Az ellenük való véde kezést a kártevôk

tömeges betelepülésekor ér de mes elvé gez ni.

94 A kalászosok növényvédelme

Gabona levéltetvek

Frit légy lárvája

Csíkos

gabonakabóca

Vetésfehérítô lárvája

Levéltetvek

Gabonatripsz

Frit légy lárvájának

kárképe

Csíkoshátú búzalégy

lárvája

Gabonapoloska


Kaiso EG – innovatív formuláció,

biztonságos használat

A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, amely

a szabadalmi oltalom alatt álló Sorbie ® technológiával készül. Az innovatív technológiának

köszönhetôen a Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás és felhasználás

során, mint egy vízben diszpergálható/oldható granulátum (WG). Vízben elkeverve azonban

emulzióképzô, folyékony permete zô szerként (EC) mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minôségû, egyforma szemcseméretû Sorbie ® granu -

lá tumok találhatók. Így a hatóanyag gyors oldódására és az oldat hosszú ideig tartó stabi

litására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönthetô és dozírozható, mint a folyékony készítmények,

de kisebb eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szemcséket a folyadékoknál

sokkal könnyebb feltakarítani. A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhetô,

hanem a környezet alacsonyabb oldószerterhelésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formu -

lációja. Bôrrel történô érintkezése esetén a túlérzékenységi reakció esélye mini mális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig

tartó hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik a szívó és rágó kártevôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású rovarölô szer a kalászosok három legveszélyesebb

kártevôje, a vetésfehérítô, a ga bo napoloska és a levéltetvek ellen. A Kaiso EG dózisa

0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindhárom felsorolt kártevô ellen hatékony.

A Sorbie ®

részecskék

Kaiso

5% lambda-cihalotrin

Sorbie ® technológia

Formuláció: EG

Kiváló minôségû,

egyforma

szemcse méretû

granulátumok

Gyors diszperzió

a vízbe kerülve;

a hatóanyag

gyors oldatba

kerülése

EC-ként

viselkedô

oldat

A kalászosok növényvédelme

95


Sumi Alfa 5 EW

A Sumi Alfa egy bevált, széles hatásspektrumú rovarölô szer márka. Az egyik legtisztább

ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölô hatóanyagnál négyszer haté -

konyabb eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevôkre

többféle módon is kifejti, mivel egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a

rovarok táplálkozását gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi

kártevôt felöleli, ugyanakkor mérsékelt kockázatot jelent a méhekre.

A Sumi Alfa 5 EW modern formulációja (olajemulzió vizes fázisban) az EC formánál nemcsak

alacsonyabb környezetterheléssel jár, hanem a felhasználóra nézve is biztonságo -

sabb. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a kalászosok rovarkártevôi

ellen.

A vetésfehérítô bogarak és levéltetvek elleni védekezést az imágók betelepedése, illetve

a lárvák tömeges kelése idején célszerû elvégezni. Dózisa levéltetvek ellen 0,1 l/ha, vetésfehérítô

bogarak ellen 0,2 l/ha.

96 A kalászosok növényvédelme


Midas – prémium búzafajta

a Probstdorfer Saatzucht

nemesítôháztól

A Nufarm Hungária Kft. termékpalettája

2010 ôszétôl egy prémium búzafajtával

bôvült, így „a növény és a védelem talál -

kozik” (ahogyan az már a Nufarm szlogen -

jébôl ismerôs lehet). Nem is akármilyen

fajta jelent meg ezzel a hazai vetômagok

piacán, hanem egy prémium kate gó riájú

vetômag, amely a kedvelt Capo, Astar do

fajtacsoportba tartozik. Az új fajta neve

Midas. Az említett fajták a CEPW ® (Central

European Premium Winter wheat, magyarul

Közép-Európai Prémium Ôszi búza) márka

égisze alatt kerülnek forgalomba Európa

szerte, így Magyarországon is. A fajta

tu laj do no sa az osztrák Probstdorfer

Saatzucht, hazai forgalmazója pedig a

Nufarm Hungária Kft.

A szülôhazájában is újdonságnak számító

Midas egy szálkás, korai érésû, télálló, jó

állóképességû búzafajta. Ez az esésszámstabil

fajta a csúcs hozamok mellett na gyon

jó lisztharmat- és fuzárium-ellenálló ké pes -

séggel, va l a mint kiváló fehérje- és szem -

képzéssel hívja fel magára a figyelmet.

Termesztését alacsony csíraszámmal, hektáronként

kb. 3,0–3,5 millió csírával javasoljuk.

A vetés optimális ideje október

5–15. között van. Az ez után elvégzett

ÚJ!

vetések során, minden egyes

hét csúszás esetén a vetômag

mennyi ségét 10 kg/ha

adaggal kell növelni.

Amennyiben ôszi rovarkártétel fenyegeti az

éppen kelô, bokrosodó állományt, a szükséges

védekezést a kártevôk bete le pü lé -

sének idôpontjára célszerû idôzíteni (pl.

Kaiso EG). A megfelelô ôszi és a kora ta va -

szi bokrosodás érdekében javasolt az ôszi

gyomirtás a korai gyom konkurencia kiiktatása

érdekében (pl. Mezzo, Mezzo Forte

vagy Mezzo + Lentipur). Amennyiben szükséges,

a tavaszi gyomirtást a lehetô leg ha -

marabb el kell végezni (pl. Solar System

vagy 10–20 0 C között Mecomorn), és töre -

ked ni kell az állomány gyommentesen

tartására.

A megdôlés veszélyének csökkentése ér de -

ké ben javasoljuk szárszilárdító (pl. Stabilan)

használatát bokrosodás végén, és két

nóduszos állapotban.

A búza növekedésszabályozóval nem ke -

zel hetô, ha:

• gyenge, ritka az állomány,

• tápanyagban szegény a talaj,

• a terület víznyomásos,

• szárazságra hajló idôjárás várható.

Az egyéb növényápolási, növényvédelmi

teendôk meg egyeznek a búza általános

növényvédelmi lépéseivel.

A kalászosok növényvédelme

97


A Midas tápanyag ellátása a minôségi

célú termesztés során

A magas fehérjetartalom érdekében javasoljuk

a legalább háromszori fejtrágyázást.

A bokrosodás kezdetéig 30–40 k g nit ro -

gén hatóanyagot kell adagolni hektá ronként.

Szárba induláskor 40–50 kg, ka lász -

hányás kezdetén pedig további 60–70 kg

nitrogén hatóanyagot kell kijuttatni. A ma -

gas hozam és kiváló minôség eléré sé hez

elengedhetetlen ez a harmadik, kalász há -

nyás kör nyéki nit rogén adag.

Tavasszal nem javasoljuk a folyékony fej -

trágya hasz ná latát!

A magas nitrogén adag miatt figyelmet kell

fordítani a harmonikus tápanyag ellátásra,

beleértve a mikroelemeket (elsôsorban a

rezet) is.

Trágyázási javaslat a Midas minôségi célú

termesztéséhez

N 30–40

kg/ha

Figyelem, késôi fejtrágyázás! A 14%-os fehérjetartalom

bizto sítása érdekében, kalászhányás elôtt 60–70 kg/ha

N-ha tó anyag kijuttatása szükséges.

98 A kalászosok növényvédelme

N 40–50

kg/ha

N 60–70

kg/ha


Ôszi búza fajtakísérlet

– Várong 2009/2010

A 2009/2010-es ôszi búza termesztési

idôszakban egy összehasonlító fajtakísérletben

vettünk részt Várongon. Az ôszi

búza elôveteménye takarmánykukorica

volt. A magágyat egy 27–32 cm mélységû

szántást követôen Busa típusú borona és

Rolex henger segítségével készítették elô.

A ve ze tô nemesítô házak fajtái mellett

helyet kapott a Midas fajta is, melyeket októ

ber 27-én vetettek el (késôi vetés!),

egységesen 250 kg/ha vetômag mennyi -

ség gel. A kísérleti parcellák harmonikus

tápanyag utánpótlásban és intenzív nö vé n y -

védelemben részesültek. A szeptembertôl

júniusig tartó idôszakban 695 mm csa pa -

dék hullott. A betakarításra 2010. július

20-án került sor.

A kísérletben szereplô 5 fajtatulajdonos 33

fajtája közül 12 érte el, illetve haladta meg

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

t/ha

6,3

14,8

Midas

0,93

a 14%-os fehérjetartalmat. A diagramon a

12 fajta eredményének átlagai láthatók a

Midas eredményeivel összehasonlítva. A

termésátlagok összehasonlíthatósága kedvéért

a betakarításkor mért nedvesség tartalmat

a Midas nedvesség tartalmára,

egységesen 12,5%-osra számoltuk át.

A kísérletben a Midas termésátlaga ugyan

egy mázsával elmaradt a vezetô nemesítô

házak fajtáinak átlagától, azonban fehérje

tartalomban (%) és a területegységrôl leke -

rülô fehérje mennyiségében (t/ha) meghaladta

azok átlagát. A Midas által elért

eredmény jól szemlélteti, hogy ez az új

prémium búzafajta mind minôségben,

mind mennyi ségben felveszi a versenyt a

vezetô nemesítô házak fajtáinak legjobbjaival

is.

*12,5%-os nedvességtartalomra átszámolva

**a legalább 14%-os fehérjetartalmat elért 12 fajta eredményeinek átlaga

6,4

14,3

átlag **

termés (t/ha)* fehérje (%) fehérje (t/ha)

0,91

A kalászosok növényvédelme

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

%

99


A Nufarm gyomirtó szereinek alkalmazása

*engedélyezése folyamatban

AGILITY

1,25 l/ha

MEZZO + nedvesítô szer

20–30 g/ha

SOLAR SYSTEM

0,2 l/ha Solar

+ 1,0 l/ha Duplosan DP

+ 10 g/ha Mezzo

MEZZO FORTE

25 g/ha Mezzo + 0,33 l/ha Tandus

MECOMORN 750 SL

0,8–1,0 l/ha

MECOMORN

750 SL*

0,8–1,0 l/ha

KYLEO

3,0 – 5,0 l/ha

vagy

AMEGA

2,0-3,0 l/ha

(magról kelô

gyomok ellen)

vagy

AMEGA

4,0-6,0 l/ha

(évelô gyomok

ellen)

A kalászosok növényvédelme

101


A Nufarm gombaölô és rovarölô szereinek alkalmazása

Egyszeri

védekezés

Kétszeri

védekezés

102 A kalászosok növényvédelme

SUMI ALFA

5 EW

0,1–0,2 l/ha

MYSTIC PRO

1,25 l/ha

SUMI ALFA

5 EW

0,1–0,2 l/ha

MYSTIC PRO

1,25 l/ha

MYSTIC PRO

1,25 l/ha

vagy

MYSTIC 250 EC

0,75–1,0 l/ha


A kukorica

növényvédelme

Kukorica

Kukorica


Zeagran 340 SE

Innovatív posztemergens gyomirtó szer a kukorica kétszikû gyomnövényei ellen. Gyors,

mégis tartós és biztonságos hatás a szelektív hatóanyagok kombinációjának köszönhetôen.

Gyökéren és levélen keresztül is hat. Ideális partnere a kukoricában használható

egyszikû irtó készítményeknek tankkombinációban, technológiában.

Zeagran Nico N

Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és

évelô egyszikû gyomnövényei ellen. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három

hatóanyag kombinációjának köszönhetôen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén

is megállja a helyét.

Dicopur Top 464 SL

Új, költség-hatékony gyomirtó szer a takarmánykukorica magról kelô, valamint évelô kétszikû

gyomnövényei ellen. Két jól ismert és széles körben használt hatóanyag, a dikamba

és a 2,4-D gyári kombinációja. Hatása kiemelkedô a mezei acat ellen.

Dezormon

Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a mezei acat ellen önmagában,

vagy kombinációs partnerként.

Kyleo

Új, innovatív megoldás a kukorica kelése elôtti gyomirtásra az évelôkkel erôsen fertôzött

területeken. A készítmény egy különleges adalékanyagot tartalmaz, melynek köszönhetôen

több mint a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kombinációja.

Kaiso EG

Gyors hatású rovarölô szer a kukorica három legveszélyesebb kártevôje, a kukorica bo -

gár, a kukoricamoly és a bagolylepkék ellen. Innovatív Sorbie ® technológia a ható anyag

gyors oldódása, és az oldat hosszú ideig tartó stabilitása érdekében. A készít mény

lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással

és széles hatásspektrummal rendelkezik. A granulátum formuláció nemcsak könnyen

kezelhetô, hanem alacsony oldószerterheléssel jár és az EC formánál biztonságosabb a

felhasználóra nézve.


Gyomirtás

Kukorica vetésterületünk gyom össze té tele

folyamatosan változik. Az utóbbi években

fôként a magról kelô és évelô egyszikû

gyom növények borítási sorrendjének átala -

kulása szembetûnô. Az elsô 20 jellemzô

gyomnövény közül már 8 faj tartozik a

fûfélék közé. A ka kas láb fû mellett látvá -

nyosan terjednek a muharfajok és a köles,

de a fenyércirok és a tarackbúza mögött

már a csillagpázsit is felkerült a húszas lis -

tá ra. A kétszikûek között a parlagfû vezet,

de nyomában ott a fehér libatop és a szô -

rös disznóparéj. A csattanó maszlag és a

mezei acat mögé feljött a selyemmályva és

az árvakelésû napraforgó. A bojtorján

szerb tövis borítása ugyan csökkent, de m é g

mindig tagja a húszas listának. To vá b b ra

is jelentôs kukorica gyom az apró szulák

és a sövényszulák.

A fenti gyomnövények vegyes elôfordulása

alaposan megnehezíti az ellenük való vé -

de kezést, mivel eltérô idôben jelennek meg

a táblán, és biológiájuk is eltérô. A válto -

zékony tavaszi idôjárás mellett tovább

bonyolítja a feladatot, hogy nem elég a

gyo m irtó szerek hatásspektrumát figye lem -

be vennünk, hanem felhasználásuk idô pontját

egyrészt a kukorica, másrészt a gyo mok

fejlettségéhez kell igazítanunk. Márpe dig

az alkalmazott gyom ir tási tech nológia v a g y

a felhasznált szerkombináció helytelen me g -

vá lasztása nemcsak több let költ ség gel, ha -

nem jelentôs ter més vesz te séggel is jár hat.

104 A kukorica növényvédelme

Kakaslábfû

Tarackbúza

Parlagfû

Szerbtövis

Árvakelésû

napraforgó

Fenyércirok

Vadköles

Csattanó maszlag

Selyemmályva

Mezei acat


Innovatív posztemergens gyomirtó szer, mellyel gyors, mégis tartós és biztonságos hatást

érhetünk el a kukorica kétszikû gyo m nö vé nyei ellen. A szelektív ható anyagok (terbutilazin

+ bromoxinil) kombinációjának köszönhetôen kíméletes a kultúr nö vénnyel szemben, a

gyomok ellen pedig gyökéren és levélen keresztüli hatással is rendelkezik. Markáns le vé -

len keresztüli hatásának kö szön hetôen gyorsan kikapcsolja a kétszikû gyom konkurenciát,

talajon keresztüli tartam hatása révén a magról kelôk újrakelését gátol ja. Ideális partnere

a kukoricában használatos egyszikûirtó alapkezelô sze rek nek (pl. klór-acetanilidek) PRE

+ POST technológiában, és a felülkezelô készítményeknek (pl. szulfonil-karbamidok, trike -

to nok) tankkombinációban.

Kontakt, perzselô és felszívódó,

fotoszintézisgátló-hatás

gyökerek

talajfelszín

Tartamhatás gyökéren keresztül

„Családi gazdaságunk 550 hektáron, kö -

zepes minôségû talajokon gaz dál ko dik.

Ebbôl évek óta 200 hektáron terme lünk

kukoricát, mert nálunk ezzel a nö vénnyel

lehet a legmagasabb hektáronkénti jöve -

del met elôállítani. Amint az elmúlt években,

úgy 2011 tavaszán is sikeresen

vé d e keztünk az egyszikû gyomok elleni

preemergens kezeléssel. Kétszikûek ellen

2,4-D hatóanyagot használtunk, de saj -

nos kevés sikerrel. Ekkor kértem a Nufarm

helyi képviselôjének segítségét, aki a Zeagran

340 SE gyomirtó szer 2 literes dózisát

javasolta kijuttatni hektáronként. A hûvös

idô járás ellenére a készítmény mind a

mag ról kelô, mind az évelô kétszikû gyo -

mokat tökéletesen és rendkívül gyorsan

kiírtotta, hatását egészen a betakarításig

megtartotta. Úgy vélem, a sikeres gyom -

irtás is jelentôsen hozzájárult, hogy szep -

levelek

tem ber közepén 9 tonna kukoricát tudtunk

betakarítani hektáronként, 16%-os víztarta

lommal. A Zeagran 340 SE jövôre is a

gyomirtási technológiánk ré sze lesz, mi -

vel igen kedvezô ár-érték a r á nya lehetôvé

teszi, hogy jelentôs többlet jövedelemre

tegyünk szert a segítsé gével.”

Keresztes István, családi gaz dálkodó,

Bodmér

A kukorica növényvédelme

105


Zeagran Nico N – gyors, tartós és

biztonságos hatás

Három hatóanyag kombinációja a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô

és évelô egyszikû gyomnövényei ellen. A 10 liter Zeagran 340 SE + 1,0 liter Nic-It + 0,5

kg Nonit 5 hektár gyomirtására elegendô. Kétszikû gyomnövények ellen látványosan

gyors levélen keresztüli hatás érhetô el a kombinációval, talajon keresztüli tartamhatása

révén pedig a csírázó gyomok kelését gátolja. Elhúzódó gyomkelés esetén a Nic-It osztott

kezeléssel is kijuttatható.

„Mezôgazdasági vállalkozóként számo m -

ra és gazdatársaim számára is nagyon

fontos megismerni az új kukorica hibrideket

és gyomirtási technológiákat.

Ezért saját területemen évrôl-évre a fôbb

fajtatulajdonosok legújabb hibridjeit és

néhány növényvédôszer-gyártó cég aktu -

ális újdonságait kipróbálom, majd az

eredményt bemutatom társaimnak is. Idén

a Nufarm egyik jövô évi termékkombinációját,

a Nic-It + Zeagran 340 SE csoma -

got is beállítottam. Tökéletesen mû ködött,

a hûvös tavaszi idôjárás ellenére napok

alatt kitakarította a kétszikû gyomokat és

a fûféléket is sikeresen irtotta, a parcella

gyommentességét betakarításig biztosí-

106 A kukorica növényvédelme

totta. A készítményt 2012-ben nagyobb

területen is használni fogom és ajánlom

gazdatársaimnak is.”

Fehérvári István, mg-i vállalkozó, Alap

Zeagran Nico N egyszeri kezelés hatása vegyes gyomfertôzöttség esetén


Dicopur Top – kiemelkedô hatás az

acat ellen

A Dicopur Top egy új, költség-hatékony gyomirtó szer a kukorica állománykezelésére. Két

jól ismert és széles körben használt hatóanyag, a dikamba és a 2,4-D gyári kombinációja.

Hatása kiemelkedô a mezei acat tôlevélrózsás és a szulákfélék intenzív növekedési álla -

potában, valamint a magról kelô kétszikû gyomnövények 4–6 leveles korában kijuttatva.

A kukorica 10-20 cm-es fejlettségénél, 0,8–1,0 l/ha dózisban, 250-300 l/ha permetlé

mennyiséggel javasoljuk használatát. Magról kelô gyomok ellen, valamint kombinációban

felhasználva adagja 0,8 l/ha, évelô gyomnövények ellen, önmagában kijuttatva 1,0 l/ha

a dózisa.

Dezormon

A megbízható 2,4-D hatóanyag egy jól ismert márkanévvel rendelkezô készítményben.

A Dezormon herbicid költségtakarékos megoldás önmagában, vagy kombinációs partnerként.

Elsôsorban mezei acattal, aprószulákkal, folyondár szulákkal és sövény szulákkal

fertôzött területekre ajánljuk, mivel a gyom növénybe felszívódva annak földalatti részeihez

is eljut.

A kukorica növényvédelme

107


Válassza az Önnek legmegfelelôbb megoldást!

Gyomnövény

Apró szulák

Csattanó maszlag

Ebszékfû

Ebszôlô

Egynyári szélfû

Fehér libatop

Karcsú disznóparéj

Keserûfûfélék

Mezei acat

Napraforgó árvakelés

Parlagfû

Selyemmályva

Sövényszulák

Szerbtövis

Szôrös disznóparéj

Vadrepce

Varjúmák

Fakó muhar

Fenyércirok

Kakaslábfû

Tarackbúza

Vadköles

Zeagran

340 SE

108 A kukorica növényvédelmeZeagran

Nico NDezormonDicopur Top

464 SLKiváló hatás Jó hatás Nem elégséges hatás Gyakorlatilag hatástalan

A közölt adatok tájékoztató jellegûek. A hatékonyságot számos tényezô befolyásolhatja (gyomok fejlettsége,

idôjárás, a kijuttatás ideje és módja stb.). Kérjük, hogy felhasználás elôtt olvassa el a termékek címkéjén található

utasításokat!

Amega

A glifozát izopropilamin sóját 480 g/l töménységben tartalmazó Amega készítmény

totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd

a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl.

tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva.

Az Amega a kukorica vetés elôtt vagy vetés után, a csírázás megindu lá sáig alkalmazható

3%-nál magasabb humusztartalmú talajokon, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm

vastag, aprómorzsás talajréteg takarja. A vetés utáni permetezés ülepedett magágyba

vetett kukoricában pl. köles elleni védekezésnél javasolt. Természetesen a kölessel együtt

csírázhat még a parlagfû, a csattanó maszlag, a fehér libatop, a szerbtövis és még számos

más gyomnövény, amelyek ellen szintén hatékonyan alkalmazható ez a technológia.


Évelô egy- és kétszikû gyomnövényekkel (pl. mezei acat, fenyércirok, nád, fekete üröm,

fekete nadály tô), árvakelésû napraforgóval erôsen fertôzött táblákon is használható ez a

megoldás.

Az Amega dózisa magról kelô egy- és kétszikû gyomok esetén 2,0-3,0 l/ha, évelôkkel fertôzött

területen hektáronként 4,0-6,0 l/ha. A permetléhez adagolt 5 kg/ha ammóniumnitrát

mûtrágya a ha tást fokozza.

Amega az állományszárításban

Kukoricában állományszárításra akkor kell kijuttatni, amikor a szemek nedvességtartalma

30–40%-ra csökken. Gyommentes kukoricában az Amega dózisa 2,0 l/ha, évelô gyo -

mok kal erôsen fertôzött területen 5,0 l/ha.

A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környezô kultúrákat káro -

síthatja. Légi kijuttatása kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggô

területen, cseppnehezítô adalék felhasz ná lá sá val engedélyezett. A kijuttatáshoz

50–60 l/ha permet lé mennyiség és finom porlasztás javasolt.

Kyleo

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer. A Kyleo a glifozát és a 2,4-D

hatóanyagok gyári kombinációja, amely különleges adalékanyagának köszönhetôen

több mint a hatóanyagok egyszerû keveréke.

Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyomok ellen lényegesen gyorsabb a

tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszonyítva. A szerben alkalmazott adjuváns

kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó

hatást lehet vele elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag

tank keverékben történô alkalmazásához képest a Kyleo használata egyben kényelmes is.

A Kyleo a kukorica vetése elôtt, illetve után a csírázás megindulásáig alkalmazható akkor,

ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag, aprómorzsás talajréteg takarja. A 3%-nál

alacsonyabb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a gyomirtási technológia nem alkal -

maz ható. A készítmény használata különösen ajánlott az évelô kétszikû gyomnövények

(pl. mezei acat) tömeges elôfordulása esetén.

A Kyleo dózisa 3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásához 250-300 l/ha permetlé szükséges.

Kezeletlen kontrol Kyleo kezelés hatása

A kukorica növényvédelme

109


Kukorica gyomirtási vizsgálatok – 2011

2011-ben az ország több pontján állítottunk be összehasonlító kukorica gyomirtási vizsgálatot.

Emellett a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-gaz -

dál kodási Igazgatósága is végzett egy összehasonlító kezelés-sorozatot a Zeagran 340

SE különbözô kombinációival.

A székesfehérvári vizsgálatban a Zeagran Nico N (Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Nic-It 0,2

l/ha + Nonit 0,1 kg/ha) kombináció mellett a Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Clio* 0,15 l/ha

kombináció is kiválóan szerepelt. A tömegesen kelô egynyári gyomok ellen mindkét eset -

ben kimagaslóan jó volt a hatás július elején.

gyomirtó hatás (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fehér

libatop

Csattanó

maszlag

Pokolvarlibatop

110 A kukorica növényvédelme

Szôrös

disznóparéj

Karcsú

disznóparéj

Szulák

keserûfû

Napraforgó

árvakelés

Baracklevelû

keserûfû

Fekete ebszôlô

Kakaslábfû

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Clio* 0,15 l/ha

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Nic-It 0,2 l/ha + Nonit 0,1 kg/ha

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha +Clio* 0,15 l/ha

hatása egynyári gyomfertôzöttség esetén

Gyomirtó szer kombinációk hatása

Köles

Zeagran Nico N hatása egynyári

gyomfertôzöttség esetén


Az üzemi összehasonlító vizsgálatok sorából kiemelkedik az Barátság Mezôgazdasági

Szövetkezet területén, Magyaratádon végzett kísérlet, ahol a nagyon száraz tavasz és

nyár ellenére kiváló gyomirtó hatást adott mindkét kombináció. A gyomirtó hatás

értékelése ebben az esetben is július elején történt.

gyomirtó hatás (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fehér

libatop

Szulák

keserûfû

Szôrös

disznóparéj

Karcsú

disznóparéj

Fekete ebszôlô

Pokolvarlibatop

Kakaslábfû

Fenyércirok

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Clio* 0,15 l/ha + Nonit 0,1 kg/ha

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Nic-It 0,17 l/ha + Nonit 0,1 kg/ha

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Clio* 0,15 l/ha

+ Nonit 0,1 kg/ha hatása vegyes gyomfertôzöttség

esetén

Gyomirtó szer kombinációk hatása

Zeagran Nico N hatása vegyes gyomfertôzöttség

esetén

A kukorica növényvédelme

111


Kisparcellás összehasonlító vizsgálatban is szerepelt a két kombináció egy Mindszent

határában beállított sorozatban. Itt elsôsorban a libatop félék és disznóparéj félék jelentek

meg tömegesen a kétszikû gyomok közül. Egyszikûek közül a ragadós muhar volt a

legnagyobb tömegben. A vizsgálat teljes idôtartama alatt csaknem tökéletesen gyom -

mentes volt mindkét kezelés parcellája.

gyomirtó hatás (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Szôrös

disznóparéj

Fehér

libtop

Pokolvarlibatop

A vizsgálatok eredményei egyértelmûen mutatják, hogy a Zeagran 340 SE 2,0 l/ha

adagja kiváló kombinációs partnere mind a szulfonil-karbamid, mind a triketon típusú

kukorica gyomirtó szereknek.

* a Clio és a Dash HC a BASF bejegyzett márkaneve

112 A kukorica növényvédelme

Gyomirtó szer kombinációk hatása

Tisztesfû

Varjúmák

Ccsattanó

maszlag

Ragadós

muhar

Kakaslábfû

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Clio* 0,15 l/ha + Dash HC* 1,0 l/ha

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Nic-It 0,2 l/ha + Nonit 0,1 kg/ha

Zeagran 340 SE 2,0 l/ha + Clio* 0,15 l/ha

+ Dash HC* 1,0 l/ha hatása vegyes gyom -

fertôzöttség esetén

Zeagran Nico N hatása vegyes gyomfertôzöttség

esetén


Rovarkártevôk elleni védekezés

Az amerikai kukoricabogár 1995-ös megjelenése

óta hazánk ban a kukorica leg veszé

lyesebb kártevôjévé vált. Mára az

ország szinte egész területén megtalálható.

A rovar lárvái a kuko ricanövények gyöke -

rein táplálkoznak és a növények kidô lését,

az úgynevezett „hattyúnyak” tünet kiala ku -

lá sát okozzák, ami súlyos termés vesz te -

ség gel járhat. Az imágók fô kártételi

idôszaka a kukorica virágzására esik,

amikor a kukoricabajusz lerágásával köz -

vet lenül veszélyeztetik a termést.

A kukoricabogár imágói elleni védekezés

célja a bogarak tojásrakás elôtti gyérítése,

a jövô évi lárvakártétel mérséklése,

valamint a bibeszálak lerá gá sának, ezáltal

a hiányos termé kenyülésnek az elkerülése.

A védekezést a tömeges rajzás idejé re, a

bogarak tojásrakása elôtti idôszakra kell

idôzíteni. Ha a nôv irágzás még nem ha lad -

t a meg az 50%-ot és egyidejûleg a zöld

bibeszálak 1,5-cm-re történt visszarágása

már észlelhetô a táblában, akkor célszerû

a védekezést haladéktalanul megkezdeni.

A kukoricamoly lárvája a kukoricaszár állóképességét

gyengíti, a szárban fentrôl

lefelé történô rágásával esetenként a szár

törését okozza. Emellett a tejesérésben lévô

zsenge kukorica szemek megrágásával nem

csak mennyiségi kárt okoz, hanem kaput

nyit a gombabetegségek számára.

Kaiso EG

Kukoricabogarak

Kukoricamoly

lárvája

Gyapottok-ba goly lepke hernyója

A kukoricamoly rajzását fény csapda segítségével

lehet nyo mon követni, és a

védekezést a fiatal lárvák megjelenésekor

célszerû idôzíteni.

A bagolylepkék, közülük is leginkább a

gyapottok-ba goly lepke hernyói a csôvégek

meg rá gásával okoznak kárt. Bár a köz vet -

lenül okozott termés kiesés többnyire nem jelentôs,

a mechanikai sérülés megnyitja az

utat a csövet fertôzô gombás betegségek

elôtt. A védekezést ellene a fiatal lárvák

megjelenésekor cél sze rû idôzíteni.

A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalmazó Kaiso EG rovarölô szerrel a felsorolt mindhárom

kártevô ellen eredményesen tudunk védekezni. A készítmény hatóanyaga a

piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik.

Az innovatív Sorbie ® technológiának köszönhetôen az EG for mu lációban kiváló

minôségû, egyforma szemcseméretû granu lá tumok találhatók. Emiatt az EC formulációra

jellemzô gyors oldódásra és az oldat hosszú ideig tartó stabilitására szá mít -

ha tunk. A granulátum formuláció pedig nemcsak könnyen kezelhetô, hanem

kisebb oldószerterheléssel is jár.

Sumi Alfa 5 EW

A Sumi Alfa egy bevált, széles hatásspektrumú rovarölô szer márka. Az egyik

legtisztább ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölô ható -

anyagnál négyszer hatékonyabb eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza.

Hatását a szívó és rágó kártevôkre többféle módon is kifejti, mivel egyszerre

kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a rovarok táplálkozását gátló és

riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi kártevôt

felöleli, ugyanakkor mérsékelt kockázatot jelent a méhekre.

A Sumi Alfa 5 EW modern formulációja (olajemulzió vizes fázisban) az EC

formánál nemcsak alacsonyabb környezetterheléssel jár, hanem a felhasz -

nálóra nézve is biztonságosabb.

Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a kukoricabogár és a

kukoricamoly ellen. Dózisa 0,3 l/ha.

A kukorica növényvédelme

113


A Nufarm készítmények alkalmazása

AMEGA

2,0-3,0

l/ha

(magról

kelô gyo -

mok ellen)

vagy

AMEGA

4,0-6,0

l/ha

(évelô gyo -

mok ellen)

vagy

KYLEO

3,0–5,0

l/ha

114 A kukorica növényvédelme

DEZORMON

1,0 l/ha

ZEAGRAN NICO N

2,0 l/ha Zeagran 340 SE

+ 0,17-0,25 l/ha Nic-It

+ 0,1 kg/ha Nonit

ZEAGRAN 340 SE

2,0 l/ha

vagy

DICOPUR

TOP

464 SL

0,8–1,0 l/ha

KAISO EG

0,25 – 0,3 kg/ha

vagy

SUMI ALFA 5 EW

0,3 l/ha

AMEGA

2,0 l/ha

(gyommentes

állományban)

vagy

AMEGA

5,0 l/ha

(évelôkkel erôsen

fertôzött

állományban)


A repce

növényvédelme

Repce

Repce


Mystic 250 EC

Az egyik leghatékonyabb felszívódó hatóanyagot, a tebukonazolt tartalmazó gombaölô

szer és egyben regulátorhatású készítmény. Magas koncentráció és jó felszívódás

jellemzi. Megbízható, ugyanakkor költség-hatékony megoldás a repce növekedésszabályozására

és gombabetegségei ellen történô védekezésre.

Kaiso EG

Gyors hatású rovarölô szer a repce legveszélyesebb rovarkártevôi ellen. Innovatív Sorbie ®

technológia a hatóanyag gyors oldódása, és az oldat hosszú ideig tartó stabilitása

érdekében. A készítmény lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan

hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik. A granulátum formu -

lá ció nemcsak könnyen kezelhetô, hanem alacsony oldószerterheléssel jár és az EC formánál

biztonságosabb a felhasználóra nézve.

Kaiso Plusz technológiai csomag

A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalmazó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren

EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovarkártevôi ellen.

A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô, így áruk még kedvezôbb.

Repce Plusz technológiai csomag

A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátorhatású készítményt,

a Mystic 250 EC-t is tartalmazza. Érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok

hektárköltsége mellett azok javasolt dózisaival is. Megéri utánaszámolni.

Spodnam DC

A különleges formulációjú, természetes terpén polimer és adjuváns tartalmú készítmény

ôszi káposztarepcében alkalmazható a pergésveszteség csökkentésére. Meg aka dá lyozza

a becôk felnyílását, elôsegíti a magok és becôk érését, biztosítja a növények számára

elérhetô teljes terméspotenciált.

Amega

A már jól bevált glifozát hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer. Hatékonyan

irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is. Megbízható,

ugyanakkor költség-hatékony megoldás a repce állományszárítására.


A repce termésbiztonságának

megalapozása

A hazai klímán termesztett repcefajták és

hibridek hozamát alapvetôen meghatározó

tényezôk a termôhely, a tenyészidôszak

idôjárása és az alkalmazott termesztés -

technológia. Amíg a termôhely adottságait

és az idôjárás alakulását egyáltalán nem

vagy csak korlátozottan tudjuk befolyásol -

ni, addig a termesztés technológiáját magunk

alakítjuk. A termôhely adottságainak

megfelelô fajta vagy hibrid kiválasztása,

az optimális tôszám és vetésidô megha tá ro -

zása, a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátás,

a gyommentesen tartott, betegségektôl és

kártevôktôl mentes növényállomány elen -

ged hetetlen elemei a sikeres repcetermesz -

tésnek.

Az egyre szélsôségesebb idôjárás miatt hol

az enyhe ôsz, hol a kemény tél teszi pró -

bára növényeinket. Amennyiben hoss z a n -

tartó, enyhe és csapadékos ôsz következik,

a repce már az ôsz folyamán szárba indul -

hat, ami a kifagyás esélyét ugrásszerûen

megnöveli. A repce biztonságos áttele lé sé -

hez szükséges a 8–10 leveles tôlevélrózsás

állapot, a 25–30 centiméteres gyö kér -

hosszú ság és az 1 centiméteres gyökér -

nyak vastagság. Az állomány szárba

indulásának szabályozása ezért – a többi

technológiai elem mellett – szintén kulcs -

kérdés.

A növekedésszabályozó anyagok ôszi

hasz nálatával a repce termesztése biztonságosabbá

tehetô. Regulátor hatású készítményekkel

a növény föld feletti részének

növekedése visszafogható, ugyanakkor a

gyökér vastag sága és mérete jelentôs

mértékben növelhetô. Ezáltal csökkenthetô

a téli fagykár kockázata.

A repce 4–6 leveles fejlettségénél kipermetezett

növe kedésszabályozó készítmények

116 A repce növényvédelme

hatására nemcsak a télállóság javul, ha -

nem tavasszal több oldalhajtás is kép zôdik.

Az oldalhajtások számának növe ke désével

növekszik a becôszám, így a ter més meny -

nyisége emelkedik.

Az intenzív repcetermesztés során kijuttatott

tápanyagok erôteljes növekedésre ser -

ken tik a fajtákat és hibrideket. Magas

ho zamot viszont csak a gazdagon elá ga -

zó, az oldalhajtásokon sok értékes becôt

nevelô növények tudnak garantálni. Ezért

a tavaszi szármegnyúlás idején kijuttatott

regulátor hatású készítményekkel tovább

erôsíthetjük a repce gyökérzetét és elôsegít -

hetjük az oldalhajtások számának növe kedését.

A jól fejlett gyökérzet egyrészt fo -

kozza a növények állóképességét, stressz

tûrését, másrészt intenzívebb tápanyag- és

vízfelvételt tesz lehetôvé. Ennek köszönhetôen

csökken a megdôlés kockázata, a

növények könnyebben átvészelik az aszályos

idôszakot, a szemek jobban kitelnek.


Védekezés a repce gombabetegségei

ellen

A repce gombabetegségei károsíthatják

annak levelét, szárát és becôjét is. A levé -

len fellépô betegségeknél (peronoszpóra,

lisztharmat, fómás levélfoltosság) na gyobb

veszélyt jelentenek azok, amelyek a repce

szárán és becôjén károsítanak. Ezek a fehér

penészes rothadás (Sclerotinia sclerotio -

rum), a szürkepenészes rothadás (Botrytis

cinerea), a repcebecôrontó (Alternaria

bra s si cae és Alternaria brassicola) és a

fómás betegség (Phoma lingam). Az általuk

okozott termésveszteség súlyos esetben

elérheti az 50%-ot is.

A szár- és becôbetegségek elleni véde -

kezés legha té konyabb módja az állo mán yvédelem.

Amennyiben gomba ölô hatású

(pl. tebukonazol hatóanyagú) készítményt

választunk az ôszi és tavaszi növekedés -

sza bályozás elvégzéséhez, egyúttal a gombabetegségek

elleni kezelést is megoldhatjuk.

Nem feledkezhetünk meg a vetésváltásról

sem, amely a repce kórokozóktól való vé -

del mének egyik alapja. Vetésváltással elsô -

sor ban a fehérpenészes rothadás és a

fómás betegség fellépését elôzhetjük meg.

Fehérpenészes

rothadás

Repcebecôrontó

Szürkepenészes

rothadás

Fómás betegség

Mivel a fehérpenészes rothadás kóro ko zó -

jának sok tápnövénye van (köztük a nap raforgó,

a repce és a szója), és a szkle ró -

ciumok a talajban évekig fertôzôképesek

maradnak, a repcét önmaga és az elôbb

felsorolt kultúrnövények után 5 évnél korábban

nem tanácsos ugyanarra a területre

vetni.

A repce növényvédelme

117


Mystic 250 EC

– regulátor és gombaölô szer

A Mystic 250 EC az egyik leghatékonyabb

felszívódó hatóanyagot, a tebukonazolt tartalmazó

gombaölô szer és egyben növe ke -

dés szabályozó készítmény.

A tebukonazol a triazolok hatóanyagcsoportjában

egyedülálló módon, egyszerre

két ponton is gátolja a gombaszervezet

ergoszterol bioszintézisét, ami nagy hatásbiztonságot

eredményez. Számos kul tú rában,

a kóro kozók széles köre ellen enge -

dé lyezett hatóanyag. Hatására a gomba

növekedése rövid idôn belül leáll, majd elpusztul.

A növényekben viszonylag lassan,

de egyenletesen oszlik szét. Betegségmeg -

elôzô hatása hosszú, ugyanakkor gyógyító

és megszüntetô hatása is kitûnô. Emellett a

kultúrnövényre is biztonságos.

A Mystic 250 EC-t magas koncentráció és

jó felszívódás jellemzi. Megbízható, ugyan -

akkor költség-hatékony meg ol dás a repce

növekedésszabályozására és gombabe teg -

ségei ellen történô együttes véde ke zés re.

A Mystic 250 EC alkalmazása

Növekedésszabályozás

és gombabetegségek elleni

védekezés

ôsszel tavasszal

MYSTIC 250 EC

0,75–1,0 l/ha

tél

118 A repce növényvédelme

MYSTIC 250 EC

0,75–1,0 l/ha

Az ôszi Mystic 250 EC kezelés hatására az

oldalhajtások száma akár 25–30%-kal

növekedhet. Az ebbôl adódó terméstöbblet

elérheti a 10–20%-ot is. A tavaszi kezelés

tovább erôsíti a repce gyökérzetét és növeli

oldalhajtásainak számát. A regulátorhatás

mellett mindkét esetben számíthatunk a

Mystic 250 EC megbízható gombaölô hatá -

sára. Ezzel a levélen, száron és a becôn

károsító gombabetegségek által okozott

gazdasági kárt háríthatjuk el eredményesen.

Ôsszel a repce 4–6 leveles állapotában,

tavasszal az oldalhajtások képzôdésekor,

illetve virágzás idején alkal mazható. Javasolt

dózisa 0,75–1,0 l/ha. Ha a táblán

talál ható növények többsége négyleveles

állapotban van és a kezelendô fajta vagy

hibrid növekedési erélye gyenge illetve

közepes, a Mystic 250 EC alacsonyabbik

dózisát használjuk. Fejlettebb állomány és

erôteljes növekedésû fajta vagy hibrid ese -

tén a magasabbik dózissal kezeljünk.

Gombabeteg -

ségek elleni

védekezés

MYSTIC 250 EC

0,75–1,0 l/ha


Védekezés a repce rovarkártevôi

ellen

A repcedarázs kora ôsszel megjelenô ál -

hernyói a szikleveles, vagy néhány lomb -

leveles növényeken táplálkoznak. Mivel a

kártevô fénykedvelô, a kezdetben szürke,

késôbb fekete lárvákat könnyû észrevenni a

leveleken. Jellegzetes kárképérôl, a karé -

jozó rágásnyomról is felismerhetô jelenléte.

Védekezni ellene a fiatal lárvák megjele -

nésekor, a repce fejlôdését még nem veszélyeztetô,

alacsony kártételi szint nél javasolt.

A repcefénybogár a virágbimbók meg rá -

gásával okoz kárt, miközben tápláléka, a

virág por után kutat. Rágása miatt többnyire

a bibekezdemény is megsérül, a virág le -

hull, ami terméskieséssel jár.

Védekezni ellene a bogarak táblára tör té -

nô betelepedése idején, egyedszámának

rend szeres megfigyelése alapján, virágzás

elôtt szükséges. A virágzás közeli idôszakban

és virágzáskor, valamint virágzó gyo -

mok kal fertôzött állományban méhkímélô

technológiával kijuttatható szereket alkal -

maz zunk!

A repcebecô-ormányos imágója petéit a

becôkbe rakja. A becôben fejlôdô lárva a

magkezdemények, éretlen magok rágásával

okoz kárt. A kárt szenvedett becô kényszerérett

lesz, és bekövetkezik a korai

ko va dás, ami a magvak elrúgását eredmé -

nyezi.

Mivel a telelésbôl elôjött bogarak a nö vé -

nyek szárát, levelét és a fejlôdés különbözô

fázisaiban lévô virágbimbókat is meg rág -

ják, a repcebecô-ormányos elleni véde kezést

a bogarak táblára történô be te le pe -

Repcedarázs

álhernyói

Repcebecôormányos

lárvája

Repcefénybogarak

Repce-szárormányos

lárvája

dése idején, bimbós állapotra célszerû idô -

zí teni. Így a védekezés a repcefénybogár

elleni kezeléssel összeköthetô, egyetlen permetezéssel

megoldható.

A repce-szárormányos a repce legkorábban

megjelenô és egyik legveszélyesebb

kártevôje. Rövid érési táp lálkozás után az

imágó a levélnyelekbe, szárba helyezi el

tojásait. A lárvák mélyen berágják ma gu -

kat a szövetekbe, a tenyészôcsúcsot veszélyeztetik.

A fôhajtás elcsö ke vé nye sedik és

csak gyenge oldalhajtások képzôdnek.

Kár tétele ezerszemtömeg és olajtartalom

csökkenést eredményez.

Csak az imágó ellen tudunk hatékonyan

védekezni, ezért a kezelést a bogarak táb -

lára történô betelepedése idején, a petera -

kás elôtt el kell végezni.

A repce növényvédelme

119


Kaiso EG – innovatív rovarölô szer

a Nufarm-tól

A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja

a lambda-cihalotrin hatóanyagnak,

melyet a szabadalmi oltalom alatt álló

Sorbie ® technológiával készítünk.

Az innovatív technológiának köszönhetôen

a Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás,

szállítás és felhasználás során, mint egy

vízben diszpergálható/oldható granulátum

(WG). Vízben elkeverve azonban emulzió -

képzô, folyékony permetezôszerként (EC)

mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minô -

ségû, egyfor ma szemcseméretû Sorbie ®

granulátumok találha tók. Így a ható anyag

gyors oldódására és az oldat hosszú ideig

tartó stabili tására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönt -

hetô és dozí rozható, mint a folyékony

készít mények, de kisebb eséllyel folyik

A Sorbie ®

részecskék

120 A repce növényvédelme

Kaiso

5% lambda-cihalotrin

Sorbie ® technológia

Formuláció: EG

Kiváló minôségû,

egyforma

szemcse méretû

granulátumok

mellé. Ha mégis kiömlik, a szemcséket a

folya dé koknál sokkal kön nyebb feltakarítani.

A granulátum formuláció nemcsak

könnyen kezelhetô, hanem a környezet

alacso nyabb oldószerterhelésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasz -

nálóra, mint a piretroidok hagyományos

EC formulációja. Bôrrel történô érint kezése

esetén a túlérzékenységi reakció esélye

mini mális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga

a piretroidok között kimagaslóan hosszú

ideig tartó hatással és széles hatásspekt -

rummal rendelkezik a szívó és rágó kár te -

vôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású, széles hatás -

spektrumú rovarölô szer a repce legveszélyesebb

rovarkártevôi ellen.

Gyors diszperzió a

vízbe kerülve; a

hatóanyag gyors

oldatba kerülése

EC-ként viselkedô

oldat

A Kaiso EG dózisa 0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindegyik felsorolt

kártevô ellen hatékony.


Kaiso Plusz technológiai csomag

A jól ismert piretroid és szerves foszforsavészter

kombináció tankkeverékben. A lamb -

da-cihalotrin hatóanyagot tartalmazó Kaiso

EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC

együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt

a repce legveszélyesebb rovarkártevôi

ellen. Imágók és lárvák ellen egyaránt. A

kombinációban a Cyren EC biztosítja a

tartós hatást. Igen jól gázosodik, melynek

köszönhetôen olyan helyekre is eljut, ahova

a kontakt piretroid hatóanyag esetleg nem.

Repce Plusz technológiai csomag

A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz

mellett egy fungicid és regulátorhatású ké -

szí tményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmaz z a.

A Repce Plusz technológiai csomag 5 kg

Kaiso EG + 20 liter Cyren EC mellett tartalmaz

még 30 l Mystic 250 EC-t is, ami 33

hektár kezelésére alkalmas. Érdemes össz ehasonlítani

a versenytárs ajánlatok hektár -

költsége mellett azok javasolt dózisaival is.

Megéri utánaszámolni.

Sumi Alfa 5 EW

A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô,

így áruk még kedvezôbb. A technológiai

csomag tartalma 5 kg Kaiso EG + 20 liter

Cyren EC, ami 33 hektár kezelésére alkal -

mas.

A Sumi Alfa egy bevált, széles hatásspektrumú rovarölô szer márka. Az egyik legtisztább

ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölô hatóanyagnál négyszer haté ko -

nyabb eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevôkre

többféle módon is kifejti, mivel egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a

rovarok táplálkozását gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi

kártevôt felöleli, ugyanakkor mérsékelt kockázatot jelent a méhekre.

A Sumi Alfa 5 EW modern formulációja (olajemulzió vizes fázisban) az EC formánál nemcsak

alacsonyabb környezetterheléssel jár, hanem a felhasználóra nézve is biztonságosabb.

Megbízható, ugyanakkor költség-hatékony megoldás a repcedarázs álhernyók és a

repcebolhák, továbbá a levéltetvek és a repcefénybogár, valamint a repcebecô-ormányos

és a repce-szárormányos ellen. Dózisa 0,2-0,3 l/ha.

A repce növényvédelme

121


Spodnam DC – a pergésveszteség

csökkentésére

A Spodnam DC egy különleges formu -

lációjú, termé szetes terpén polimer (di-1-pmentén)

és adjuváns tartalmú készítmény,

amely ôszi káposztarepcében a pergés -

veszteség csökkentésére alkalmazható.

A Spodnam DC a becôk felnyílásának

megakadá lyozásával, ezáltal a magok és

a becôk érésének elô segítésével biztosítja

a növények számára elérhetô teljes termés -

potenciált. Lassítja a becôk öregedését,

valamint egy féligáteresztô hártya kiala kí -

tá sával megakadályozza a becôk újranedvesedését

(pl. esô vagy harmat miatt).

A Spodnam DC használatával csökken

az állo mány szárítás szükségessége, kivé -

ve, ha azt – a betakarítási problémákat

oko zó – erôs gyomosodás egyébként indo -

kolt tá teszi. Ezáltal a növény elérheti a termé

szetes érettség (teljes érés) állapotát,

122 A repce növényvédelme

Fenyôgyanta

biztosítva ezzel a legjobb minôséget és a

legnagyobb termés men nyiséget.

A Spodnam DC használatával már hetek

kel a rendes betakarítás elôtt elejét vehetjük

a magpergésnek, így a növény fej lô -

désének és a termés természetes érésének

elôsegítésével csökkenthetjük a veszte sé -

get.


A Spodnam DC mûködése

A Spodnam DC a becôkre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok

kipergését, ezért különösen alkalmas – egy várhatóan elhúzódó betakarítás esetén – a

magok kipergésébôl adódó termésveszteség csökkentésére.

Kezeletlen Spodnam DC-vel kezelt levél a permetlé

beszáradását követôen

A Spodnam DC egy különleges védôhártyával vonja be a felületet. Ez a féligáteresztô

hártya kívül tartja a csapadékból származó nedvességet, így a kiszáradó becô nem pattan

szét.

Kezeletlen Spodnam DC-vel kezelt becô a permetlé

beszáradását követôen

A Spodnam DC-vel kezelt felület egyenletesen fedett. A féligáteresztô hártya a

beszáradást követôen sem repedezik meg. A folytonos védôhártya lehetôvé teszi a belsô

nedvesség távozását, biztosítva a magok kiszáradását. Nincs tágulás vagy összehúzódás,

ezáltal nem keletkezik feszültség a becô „varratokon”. Így a becô varrat ép

marad a betakarításig, tovább fejlôdhet a becô és csökken a pergési veszteség.

Vízpermet üvegen Spodnam DC permetlé üvegen

A Spodnam DC formulációja nem ionos nedvesítô szert tartalmaz, amely segíti a permetlé

szétterülését (ahogyan ez a laborkísérlet során készített képeken is látszik). A

formuláció adjuvánstartalmának köszönhetôen a Spodnam DC-vel kezelt felület egyenletesen

fedett, a védôhártya a permetlé beszáradását követôen sem repedezik meg.

A repce növényvédelme

123


A Spodnam DC használata és

idôzítése

A készítményt a becôsárgulás idején, a betakarítás

várható idôpontja elôtt 10–20

nappal, földi géppel vagy légi úton,

1,0–1,25 l/ha dózisban kell kijuttatni. Földi

géppel 300–500 l/ha permetlé mennyi -

séggel, légi úton 60–80 l/ha permetlével

történô kijuttatás javasolt.

A túl késôi kijuttatás (többségében már ki -

száradt becôk) a hatékonyságot ront hat ja.

A legjobb hatékonyság elé ré séhez tö re ked -

ni kell a becôk teljes permetlé bo rított -

ságának elérésére!

A Spodnam DC kijuttatható önma gá ban,

valamint a rep cé ben engedélyezett állo -

mányszárító készítményekkel kombináció -

ban. Állományszárítókkal történô együtt

es kijuttatás esetén a permetléhez csep p -

nehezítô adalék hozzáadása kötelezô és a

kijuttatás idôzítésénél az állo mányszárító

felhasználásának elôírásait kell követni.

A kezelés elkezdhetô, amikor a becôk

több sége a B érettségi állapotban van. Opti

mális a kijuttatási idô, amikor a becôk

többsége C érettségi állapotú. Ilyenkor az

állományban B–E érettségi állapotú becôk

124 A repce növényvédelme

A B C D E F

is találhatók. Az F érettségi állapotban lévô

becôk esetén a Spodnam DC már nem

tudja kifejteni hatását!

A pergésveszteség általában 5–10% körül

alakul, de kedve zôt len körülmények esetén

ennél sokkal nagyobb is lehet. Az érés

végéhez közeledve a becôk színe és rugalmassága

napokon belül nagyon gyorsan

változik (kü lö nösen forró na po kon).

Kezeljünk inkább korábban, mint túl késôn!

A kezelés ha té kony sága akkor a legna -

gyobb, amikor az összes becô még

„zöldes“ színû!


Felhasználható:

• önmagában, állományszárítás nélkül,

• gombaölô szerekkel kombinálva,

• állományszárító szerekkel kombinálva, és

• megdôlt vagy álló növényállományban az állományszárítást

megelôzôen.

Amire figyelni kell!

A Spodnam DC hatékonysága jelentôsen romlik, ha a becôket kórokozók vagy

rovarkártevôk károsították.

A Spodnam DC kielégítô hatásához elengedhetetlen a becôk teljes fedése a permetlé

által, ezért földi és légi kijuttatás esetén is különösen fontos a megfelelô permetezési technika.

Ha az állomány fölé nôtt gyomok „beárnyékolják“ a becôket, a hatékonyság

csökken.

A Spodnam DC a becôkön keresztüli visszanedvesedést gátolja, csökkentve ezáltal a

veszteséget. A készítmény nem akadályozza meg a félig érett magok újranedvesedését

(pl. szárazságot követô esôzés esetén), ha az a növény természetes életfolyamatai által

valósul meg, annak gyökerein keresztül.

Légi kijuttatás esetén

Javasolt a tábla „átfedô repülésekkel“ történô kezelése. Így a növényeket ellentétes irányból

érkezô permetcseppek érik. Ez különösen fontos a megfelelô fedés eléréséhez olyan

sûrû állományú kultúrákban, mint a repce.

2. repülés

50 LITER/HA

100 LITER/HA

50 LITER/HA

1. repülés

A repce növényvédelme

125


Spodnam DC kísérleti eredmények

A 2009/2010-es repcetermesztési idôszakban egy összeha son lí tó növényvédelmi kísérletben

vettünk részt. A kísérletet Lacko vics Sándor, a magyaratádi Barátság Mezôgazdasági

Szövetkezet elnöke végezte. Az üzemi kísérlet beállításakor törekedtünk egy

homogén talajtani adottságokkal és egyöntetû növényállománnyal rendelkezô tábla kijelölésére.

Fontos szempont volt a terület kiválasztásánál, hogy a tábla egésze koráb ban

azonos kezelésekben részesüljön és azonos fajtával elvetett legyen. Ez biztosítja a

pergésveszteség csökkentését célzó, különbözô növényvédelmi kezelések hatásának

összehasonlít hatóságát.

A PR46W09 hibridrepcét 2010. június 26-án kezelték. A kijuttatás mindhárom esetben

légi úton történt. A kezelések (1. ke ze lés: 6 ha, 2. és 3. kezelések: 10 – 10 ha):

1. kezelés (kontrol): deszikkáló szer 1,15 l/ha

2. kezelés (standard): deszikkáló szer 1,15 l/ha + standard 1,0 l/ha

+ nedvesítôszer 0,5 dl/ha

3. kezelés (Spodnam DC): deszikkáló szer 1,15 l/ha + Spodnam DC 1,0 l/ha

+ nedvesítôszer 0,5 dl/ha

A betakarításra 2010. július 10-én került sor. A betakarításkor értékelt terület nagysága

mindhárom esetben 4 hektár volt. Igyekeztek a terület belsejébôl a legegészségesebb,

leghomo génebb részeket betakarítani, hogy a károsítók illetve a légi úton történô kijuttatásból

fakadó elsodródások a lehetô legke vésbé befolyásolják az eredményt.

A kísérlet értékelése egyszerre két mód szerrel történt. Ennek során párhuzamosan vizsgá lták

a betakarításkor mért termésátlagot és a beta ka rí táskor ke let ke zô pergés vesz teséget.

Utóbbi mérése a talajra helye zett tálcák segítségével történt. Amikor a vágóasztal áthaladt

a tálcák felett, a kombájn meg állt, és kivették alóla a tálcát, hogy a leszecs kázott szár ne

kerüljön bele. Ezt követôen összeszámolták az egyes tálcákban található repcemagokat

(db mag a 615 cm 2 felületû tálcában).

126 A repce növényvédelme


A Spodnam DC-vel kezelt területrôl hektáronként 0,87 tonnával, közel 30%-kal több termést

takarítottak be, mint a kontrol táb láról. A Spodnam DC-vel kezelt területrôl a standard

keze lés hez viszonyítva is több termést takarítottak be.

termés (t/ha)

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

95

90

85

80

75

70

65

Spodnam DC összehasonlító növényvédelmi kísérlet

Magyaratád, 2010. július 10.

100%

2.92

123%

3.61

130%

3.79

kontrol standard Spodnam DC

A Spodnam DC-vel kezelt területen a betakarításkor kipergett magok száma a kontrol

84%-ára csökkent. A Spodnam DC-vel kezelt területen a standard kezeléshez viszonyítva

is kisebb pergésveszteséget tapasztaltak.

pergésveszteség (db/615 cm 2)

Spodnam DC összehasonlító növényvédelmi kísérlet

Magyaratád, 2010. július 10.

100%

91

87%

80

84%

76

kontrol standard Spodnam DC

Az eredményeket összefoglalva elmondható, hogy a Spodnam DC kezelés mind a kont -

rolhoz, mind a standard készítményhez képest számottevô terméselônyt ért el a

pergésveszteség csökkentése révén, az üzemi kísérletet végzô gazdaságban.

Glifozát az állományszárításban

A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt

idôben a gyomirtók között egyetlen fô vetélytársa akadt, a szintén nem

szelektív hatású paraquat. Bár mind a glifozát, mind a paraquat a totális

hatású gyomirtó szerek közé tartoznak, hatásmechanizmusuk eltérô. A

paraquat kontakt módon hat, azaz nem szívódik fel a növénybe. Ennek eredményeképpen

kiválóan perzseli a növekedésnek indult gyomok föld feletti

részeit, ám az évelôk elleni hatása már nem mindig kielégítô. Ilyenek a fôleg

mély gyökerekkel, illetve rizómákkal rendelkezô gyomok. Ezzel ellentétben a

glifozát a leveleken keresztül szívódik fel, és minden évelô fajt elpusztít. A

másik jelentôs különbség a két hatóanyag között, hogy míg a glifozát lassan

fejti ki a hatását, a paraquat relatív gyorsan mûködésbe lép. A glifozát való -

ban totális hatású, ezért széles körben elterjedt a gyomirtás szinte minden

területén, így az állományszárításban is.

Amega a repcében

A glifozát izopropilamin sóját 480 g/l töménységben tartalmazó Amega

készítmény totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén

keresztül szívódik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben.

Így eljut a földalatti részekbe (pl. tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását

okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô

egy- és kétszikû gyomokat is.

A Nufarm Amega készítménye ellenôrzött, tiszta hatóanyagot tartalmazó és

formázott termék. Versenyképes ára, megbízható és széles körû disztribúciója

révén a termelôk egyik kedvelt totális hatású gyomirtó szere.

Repcében állományszárításra akkor kell kijuttatni, amikor a becô szint

középsô harmadában a magvak legalább 60%-a barna színû. A becôk

ekkor még zöldek. Gyommentes állományban az Amega dózisa 3,0 l/ha,

évelô gyomokkal erôsen fertôzött területen 4,0 l/ha. A permetlé javasolt mennyisége

150–250 l/ha. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása

esetén a környezô kultúrákat károsíthatja. Repcében a kijuttatás kizárólag

földi géppel (hidas traktorral) történhet. Nagy has magasságú (>150 cm)

földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítô adalékanyag

hozzáadásával juttatható ki a készítmény. Alkalmazása vetômagtermesztésben

nem javasolt.

A glifozát hatóanyag 15–25 o C között és magas páratartalom mellett a

leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez szükséges, hogy a kezelést követô 6

órán belül ne hulljon csapadék és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson

a gyomnövényben.

A repce növényvédelme

127


A Nufarm készítmények alkalmazása

KAISO EG

0,15–0,2 kg/ha

128 A repce növényvédelme

ôsszel tavasszal

MYSTIC 250 EC

0,75–1,0 l/ha

tél

MYSTIC 250 EC

0,75–1,0 l/ha

KAISO EG

0,15–0,2 kg/ha

MYSTIC 250 EC

0,75–1,0 l/ha

SPODNAM DC

1,0–1,25 l/ha

AMEGA

3,0–4,0 l/ha


A napraforgó

növényvédelme

Repce

Napraforgó

Repce

Napraforgó


Amega

A már jól bevált glifozát hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer. Hatékonyan

irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is. Megbízható,

ugyanakkor költség-hatékony megoldás a napraforgó állományszárítására.

Kaiso EG

Gyors hatású rovarölô szer a napraforgó legveszélyesebb rovarkártevôi ellen. Innovatív

Sorbi e ® technológia a ható anyag gyors oldódása, és az oldat hosszú ideig tartó stabili -

tása érdekében. A készít mény lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan

hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik. A granulátum

formu lá ció nemcsak könnyen kezelhetô, hanem alacsony oldószerterheléssel jár és az

EC formá nál biztonságosabb a felhasználóra nézve.


Állományszárítás

A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érô kaszatok az érési folyamat végére

túlérettek lesznek. A túlérett kaszatok a természetes szóródás, továbbá a madár-, rág -

csá ló-, valamint viharkár miatt veszendôbe mennek. Az elhúzódó érés miatt a korán

beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródnak.

Másrészrôl viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem száradnak

le, így a betakarítás során a termény visszanedvesedik, jelentôsen növelve a szárítási

költ sé geket. Ezen kívül az érési folyamat során nagy valószínûséggel fellépô esôs idôjárás

a termés minôségében is súlyos romlást okozhat.

Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a közepes és hosszú

tenyészidejû napraforgófajták termesztése többnyire csak vegyszeres állományszárítással

együtt lehet biztonságos. Ha ehhez hozzávesszük az elszóródott kaszatok (árvakelés)

és gyommagvak késôbbi gyomosítását, a napraforgó állományszárítási költségének

megtérülése nem is lehet kérdéses.

Glifozát az állományszárításban

A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a

gyomirtók között egyetlen fô vetélytársa akadt, a szintén nem szelektív hatású paraquat.

Bár mind a glifozát, mind a paraquat a totális hatású gyomirtó szerek közé tartoznak,

hatásmechanizmusuk eltérô. A paraquat kontakt módon hat, azaz nem szívódik fel a

növénybe. Ennek eredményeképpen kiválóan perzseli a növekedésnek indult gyomok föld

feletti részeit, ám az évelôk elleni hatása már nem mindig kielégítô. Ilyenek a fôleg mély

gyökerekkel, illetve rizómákkal rendelkezô gyomok. Ezzel ellentétben a glifozát a le ve le -

ken keresztül szívódik fel, és minden évelô fajt elpusztít. A másik jelentôs különbség a két

hatóanyag között, hogy míg a glifozát lassan fejti ki a hatását, a paraquat relatív gyorsan

mûködésbe lép. A glifozát valóban totális hatású, ezért széles körben elterjedt a

gyomirtás szinte minden területén, így az állományszárításban is.

130 A napraforgó növényvédelme


Amega

A glifozát izopropilamin sóját 480 g/l tö ménységben tartalmazó Amega készítmény

totális hatású gyomirtó szer. Ható anyaga a gyomok levelén keresztül szí vó dik fel, majd

a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl.

tarackokba, rizó mákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról

kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is.

A Nufarm Amega készítménye ellenôrzött, tiszta ható anyagot tartalmazó és formázott termék.

Verseny képes ára, megbízható és széles körû disztribúciója révén a termelôk egyik

kedvelt totális hatású gyomirtó szere.

Napraforgóban állományszárításra akkor kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedves ség -

tartalma 20–30%-os. Gyommentes nap ra for góban az Amega dózisa 2,0 l/ha, évelô gyo -

mokkal erôsen fertôzött területen 5,0 l/ha.

A készítmény nem szelektív, a permetlé elsod ródása esetén a környezô kultúrákat káro -

sít hatja. Légi kijuttatása kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggô

területen, cseppnehezítô adalék felhasz ná lá sá val engedélyezett. A kijuttatáshoz

50–60 l/ha permet lé mennyi ség és finom porlasztás javasolt.

A napraforgó növényvédelme

131


Rovarkártevôk elleni védekezés

A levéltetvek azzal károsítják a fiatal nap -

ra forgót, hogy szúrásaik nyomán az intenzíven

növekedô levelek középsô erezetükre

merôlegesen felcsavarodnak. A torzult lombo

zat védelmet nyújt a levéltetveknek, és

egyben kedvezô mikroklímát is biztosít a

sza porodásukhoz. A kártevôk késôbb a

szárat és a tányér kez de ményt szívogatják.

A károsított tányér kicsi és féloldalasan torz

lesz.

A kártételt megelôzhetjük, ha az elsô ko ló -

niák megjelenésekor elvégezzük a véde kezést.

A virágzás közeli idôszakban, v alam

i nt virágzó gyomokkal fertôzött állo má n y -

ban méhkímélô technológiával kijuttatható

szereket alkalmazzunk!

A mezei poloskák a napraforgó szárába

és levélnyelébe rakják tojásaikat. Emiatt a

növényen sebzések, forradások ke let kez -

nek. A poloskák szívogatása nyomán kelet -

ke zett sebzések utat nyitnak a szárat és

tányért fertôzô szürke- és fehérpenészes

rothadásnak. A csillagbimbós fejlôdési áll a -

pot után a lárvák a virágzatot és a ka sza t -

kez de ményeket szívogatják. Az érés elsô

fá zi sá ban lévô kaszatok a szúrás nyomán

léhák lesznek, a késôbbiekben pedig csök -

ken az ezerszemtömeg és az olajtartalom.

A kártevôk táblára történô betelepedését

növényvizsgálattal tudjuk nyomon követni.

A védekezés szükségességérôl ennek eredménye

alapján dönthetünk. A virágzás

közeli idôszakban, valamint virágzó gyo -

mok kal fertôzött állományban méhkímélô

technológiával kijuttatható szereket alkal -

mazzunk!

132 A napraforgó növényvédelme

Levéltetvek

Mezei poloska

A Kaiso EG dózisa 0,15–0,2 kg/ha, amelyben mindkét felsorolt

kártevô csoport ellen hatékony.


Kaiso EG

A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma zó Kaiso EG rovarölô szerrel az elôbb felso rolt

mindkét kártevô ellen eredményesen tu dunk védekezni. A készítmény ható anya ga a

piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és széles hatás spek t rummal rendelkezik.

Az innovatív Sorbie ® technológiának kö szön hetôen az EG for mu lációban kiváló

minôségû, egyforma szemcseméretû granu lá tumok találhatók. Emiatt az EC formulációra

jellemzô gyors oldódásra és az oldat hosszú ideig tartó stabilitására szá mít ha tunk. A

granulátum formuláció pedig nemcsak könnyen kezelhetô, hanem kisebb oldószerterheléssel

is jár.

Kaiso

5% lambda-cihalotrin

Sorbie ® technológia

Formuláció: EG

A Sorbie ® részecskék Kiváló minôségû, egyforma

szemcse méretû granulátumok

Gyors diszperzió a

vízbe kerülve; a hatóanyag

gyors oldatba kerülése

EC-ként viselkedô oldat

A napraforgó növényvédelme

133


A szôlô és gyümölcs

ültetvények

növényvédelme

Repce

Kertészet

Repce

Kertészet


Amega

A már jól bevált glifozát hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer. Hatékonyan

irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is. Megbízható,

ugyanakkor költség-hatékony megoldás a szôlô és a gyümölcsösök gyommentesítésére.

Kyleo

Új, innovatív megoldás az almatermésû és csonthéjas ültetvények gyommentesítésére, az

évelôkkel erôsen fertôzött területeken. A készítmény egy különleges adalékanyagot tartalm az,

melynek köszönhetôen több mint a glifozát és a 2,4-D hatóanyagok gyári kombinációja.

Champ DP

Baktérium- és gombaölô hatékonysága kiemelkedô a réztartalmú szerek között. Innovatív

formulációjának köszönhetôen kezelése egyszerû és biztonságos. Fémrézre átszámolt

alacsonyabb dózisa miatt többszöri rezes védekezést tesz lehetôvé a határ érték betartása

mellett. Esôállósága kiváló.

Moltovin

Új, innovatív peronoszpóra elleni készítmény szôlôben. Két jól bevált hatóanyag, a

tribázikus rézszulfát és a cimoxanil gyári kombinációja. Az egyetlen folyékony formulációjú

rezes cimoxanil.

Mystic 250 EC

Az egyik leghatékonyabb felszívódó hatóanyagot, a tebukonazolt tartalmazó gombaölô

szer. Magas koncentráció és jó felszívódás jellemzi. Megbízható, ugyanakkor költséghaté

kony meg oldás csonthéjasokban és szôlôben.

Kaiso EG

Gyors hatású rovarölô szer a szôlô és a gyümölcsösök legveszélyesebb kártevôi ellen.

Innovatív Sorbie ® technológia a ható anyag gyors oldódása, és az oldat hosszú ideig

tartó stabilitása érdekében. A készít mény lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok

között kimagaslóan hosszú ideig tartó hatással és széles hatásspektrummal rendelkezik.

A granulátum formuláció nemcsak könnyen kezelhetô, hanem alacsony oldószerterheléssel

jár és az EC formánál biztonságosabb a felhasználóra nézve.

Sumi Alfa 5 EW

Bevált, széles hatásspektrumú rovarölô szer. Az egyik legtisztább ún. monoizomeres piret -

roid, amely a fenvalerát rovarölô hatóanyagnál négyszer hatékonyabb eszfenvalerát opti -

kai izomert tartalmazza. Modern formulációja alacsony környezetterheléssel jár és az EC

formánál biztonságosabb a felhasználóra nézve. Megbízható, ugyanakkor költség-ha té -

k o ny megoldás szôlômolyok e l le n.


Szôlô és gyümölcs ültetvények

gyomirtása

A hosszú élettartamú, álló kultúrákban a mechanikai gyomirtás mellett a gyomirtó szerek

használata sem nélkülözhetô. A szôlô és gyümölcs ültetvények vegyszeres gyomirtásánál

azonban egyszerre kell figye lemmel lennünk a kultúrnövény és a gyom növények érzékeny

fejlôdési szaka szaira. Mivel a szôlôtôkék és a gyümölcsfák lombhullástól rügyfakadásig

kevésbé érzékenyek a gyomirtó szerekkel szemben, célszerû ebben az idôszakban

elvégezni a gyomok elleni vegyszeres védekezést.

A sorkezelés nemcsak szertakarékos, ha nem egyben környe zet kímélô megoldás is. Így az

ültevények gyommentesítése érde ké ben rendszerint csak a sorokat permetezzük, a

sorközöket többnyire mechanikai úton gyomirtjuk vagy kaszáljuk.

Amega

A glifozát izopropilamin sóját 480 g/l tö mény ségben tartalmazó Amega készítmény

totális hatású gyomirtó szer. Hatóanyaga a gyomok levelén keresztül szívódik fel, majd

a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl.

tarackokba, rizómákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról

kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is.

Dózisa magról kelô egy- és kétszikû gyom növények ellen 2,0-3,0 l/ha, évelô egy- és kétszikûek

ellen 4,0-6,0 l/ha. Az évelô gyomnövények ellen azok intenzív növe ke dése

idején, vagy a tartalék tápanyagok elraktározásának idôszakában kell kijuttatni. A permetléhez

adagolt 5 kg/ha ammó nium-nitrát mûtrágya a hatást fokozza.

A készítmény 3 évesnél idôsebb szôlô és gyümölcs ültetvényekben alkalmazható. A

kezelést célszerû a szüret után, ôsszel, illet ve a hajtásnövekedés kezdetéig, ta vasszal

elvégezni. A munka során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a zöld növényi részekre

(hajtások, levelek) ne kerüljön.

136 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme


Kyleo

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer. A Kyleo a glifozát és a 2,4-D

hatóanyagok gyári kombinációja, amely különleges adalékanyagának köszönhetôen

több mint a hatóanyagok egyszerû keveréke.

Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyomok ellen lényegesen gyorsabb a

tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszonyítva. A szerben alkalmazott adjuváns

kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó

hatást lehet vele elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag

tankkeverékben történô alkalmazásához képest a Kyleo használata egyben kényelmes is.

A Kyleo 3 évesnél idôsebb almatermésû (alma, körte, birs) és csonthéjas (ôszibarack, kaj -

szi, meggy, cseresznye, szilva, ringló) ültetvényekben alkalmazható. A kezelést a gyü -

mölcs szüret után ôsszel, vagy tavasszal a rügypattanás kezdetéig javasolt elvégezni. A

Kyleo dózisa 3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásához 250–300 l/ha permetlé szükséges.

Mecormon 750 SL

A megbízható MCPA hatóanyag egy jól ismert márkanévvel rendelkezô készítményben.

A Mecomorn 750 SL gyomirtó szer költségtakarékos megoldás a magról kelô és évelô kétszikû

gyomok ellen. Elsôsorban a mezei acattal és aprószulákkal fertôzött területekre

ajánljuk, mivel a gyom nö vé nyek be felszívódva azok földalatti részeihez is eljut.

Dózisa a magról kelô és évelô kétszikû gyom növények ellen 0,8–1,0 l/ha.

A készítmény 4 évesnél idôsebb szôlô és gyümölcs ültetvényekben alkalmazható.

Szôlôben a bogyók borsó nagyságú fej lettsége után, gyümölcsösben a virágzás elôtt,

vagy a mogyoró nagyságú gyümölcs megjelenése után lehet permetezni, durva csep pek -

kel (300–400 mikron) kijuttatva. A munka során ügyelni kell arra, hogy a permet lé a zöld

növényi részekre (hajtások, levelek) ne kerüljön. A gyomirtó szer csak sor ke zelésre

használható.

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

137


Védekezés a szôlô gombabetegségei

ellen

A csapadékos évek velejárója a szôlô -

peronoszpóra, amely a levelek és a fürtök

károsításával akár teljes termésveszteséget

is okozhat. Már egészen korán, május kö -

ze pétôl fertôzheti a szôlô zöld részeit. A

fürtök zsendülésükig, a levelek egészen a

vege táció végéig fogékonyak a beteg ség -

gel szemben.

A kórokozó kártétele a virágzás és bogyó -

kötôdés idôszakában lehet a legsúlyosabb,

ezért a védekezéseket ilyenkor megelôzô

jelleggel szükséges elvégezni. Késôbb a

bogyók már egyre kevésbé fogékonyak,

azonban a késôi fürtfertôzés és a levél -

fertôzés ellen tovább kell folytatni a permetezést

egészen a zsen dülésig. Ebben az

idôszakban a termés minôsége és a vesz -

szôk beérése lehet a tét.

A szôlôorbánc általában hegyvidéki szôlôkben

fellépô betegség. Fertôzése mindig az

alsó leveleken erôteljesebb, ahol az erek

által határolt szabálytalan alakú foltokról

ismerhetjük fel. Gazdasági kárt a tôke

felkopaszodásával okoz.

Az orbánc gyakran még a peronoszpóra

elôtt megjelenik. A védekezést ezért a

szôlô 3–4 leveles állapotában célszerû me gkezdeni,

amit peronoszpóra elleni sze rek -

kel végezhetünk.

A lisztharmat már a virágzás elôtt fertôzheti

a leveleket, késôbb pedig a fürtökre

is átterjedhet. Súlyos fertôzése teljes termésveszteséggel

járhat. Amennyiben a be -

tegség korán felszaporodik a lombozaton,

a fürtökre átterjedô kórokozót már nagyon

nehéz megállítani.

Éppen ezért fontos, hogy akkor is védekezzünk

ellene, ha a száraz idôjárás miatt más

138 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Szôlôperonoszpóra

Lisztharmat

Szôlôorbánc

Szürkepenész

gombabetegség ellen a korai vé dekezés

esetleg nem indokolt. A permetezést már a

szôlô 4–6 leveles állapotában célszerû

meg kezdeni.

A szürkepenész virágzáskor és az érés

során okozhat jelentôs gazdasági kárt.

Csapadékos nyarakon a zöld bogyók rot -

ha dása is gyakori. A fertôzést elôsegítik a

jégverés, viharkár vagy molykártétel során

keletkezô apró sérülések, mivel a kórokozó

a sebzéseken keresztül könnyen bejut a

növénybe.

A szürkepenész elleni védelemnek tehát a

molyok elleni véde kezés is részét képezi,

de a védelem alapja a speciális botriticidek

használata a virágzás végén és fürt zá -

ródás elôtt. A réz hatóanyagú szerek fürt -

záródás utáni alkalmazása kedvezôen

befolyásolja a szürkepenész elleni véde ke -

zések eredmé nyes ségét is.


Védekezés az almatermésûek

betegségei ellen

Az almatermésûek baktériumos és gombás

eredetû ágelhalása ellen tavaszi és ôszi

lemosó permetezésekkel védekezhetünk.

Erre a célra jól beváltak a réz hatóanyagú

szerek.

Az almatermésûek tûzelhalás betegségét

az Erwinia amylovora nevû baktérium

okoz za. A betegség hajtásszáradással járó

tü ne teirôl kapta nevét, melyek a tûz okozta

perzseléshez hasonlítanak. Látványos tü ne -

te a „pásztorbotszerûen” meghajló hajtásvég,

rajta a megbarnult, elszáradt le ve -

lekkel. A kórokozó a virágon keresztül fertôz,

amihez egy kevés csapadék, akár a

har mat is elegendô számára. A hajtások

belsô szöveteibe jutott bakté rium kontakt -

hatású növényvédô szerekkel már nem

érhetô el.

Virágzás elôtt vagy után, réztartalmú ké -

szít ményekkel permetezzünk, amikor a nö -

vény fejlôdési állapota ezt megengedi.

Fontos, hogy a vegyszeres védekezést kombináljuk

a mecha ni kaival, és az elhalt, el fe -

ke tedett virágzatokat, pásztorbot sze rû en

meghajlott hajtásokat, fertôzött ág ré sze ket

idôben eltávolítsuk, valamint a metszôollót

fertôtlenítsük.

Az alma minôségét és a termesztés eredményességét

veszélyeztetô betegségek

közül a varasodás kiemelkedik hazánkban.

Így a védekezés is fôként ennek a beteg -

ségnek az elhárítására irányul. A kórokozó

gomba kora tavasztól egészen a szedésig

fertôzhet. A varasodás a levelek folto so -

dását, a foltok elhalását okozza. A fertôzött

virágok lehullnak. A gyümölcsökön megjelenô

apró foltok elparásodnak, berepe -

dez nek, majd a termés egy része idô elôtt

lehullik. A lombvesztés és gyümölcshullás

megviseli a fákat, így azok kevésbé tudnak

Tûzelhalás

Varasodás

ellenállni a többi károsító és az idôjárás

okozta stressz hatásainak.

Mivel a fertôzésre leginkább a fiatal le -

velek és gyümölcsök érzékenyek, a véde -

ke zést is a korai fejlôdési szakaszra kell

össz pontosítani. A permetezéseket megelôzô

jelleggel, réz ható anya gú szerrel, rügyfa -

kadástól zöldbimbós állapot végéig célsze -

rû elvégezni, majd felszívódó hatásmódú

szerekre kell váltani. Ké sôbb, a vegetáció

második felében visszatérhetünk a kontaktszerekre.

Így a termés viaszosodását köve -

tôen, a rézér zé keny s é g figyelembe vételével

újra használhatunk rézkészítményeket is.

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

139


Védekezés a csonthéjasok betegségei

ellen

A csonthéjasok baktériumos és gombás

eredetû ágelhalása ellen tavaszi és ôszi

lemosó permetezésekkel védekezhetünk.

Erre a célra jól beváltak a réz hatóanyagú

szerek.

A csonthéjasok legsúlyosabb betegsége a

monília, amely a meggy és a kajszi mellett

a cseresznyét, a szilvát és az ôszi barackot

is megtámadja. Ha a meggy és a kajszi

virágzása idején hûvös, csapadékos az

idô, a kórokozó teljes virágpusztulást

okozhat. A gomba a virágok mellett a haj -

tásokat és a gyümöl csöt is fertôzi. Viharkár,

jégverés vagy rovarkártétel segíti a terj e -

dését, mivel ilyenkor a sebzéseken keresz -

tül könnyen bejut a növénybe.

A monília elleni védelemnek tehát a rovar -

kártevôk elleni véde kezés is részét képezi,

de a védelem alapja a gombaölô szerek

rendszeres, megelôzô jellegû használata. A

fertôzô anyag men y nyi ségét a fák tél végi,

rezes lemosásával csökkenthetjük. Réz ha -

tó anyagú szereket ôszibarackban rügypattanásig,

kajsziban a pirosbimbós állapotig

használhatunk. Késôbb, a csonthéjasok

virágzásának kezdetén, fôvirágzásban,

majd – hûvös, csapa dé kos idôjárás esetén

– sziromhulláskor permetezve, felszívódó

hatásmódú szerrel védhetjük meg a fákat.

A tafrina hûvös, csapadékos idôben tá m a d.

A levélfodrosodás tüneteinek megjelenését

ilyenkor csak megelôzô jelleggel, többször

ismételt permetezéssel kerülhetjük el. A fertô

zô anyag mennyiségét a fák tél végi,

rezes lemosásával csökkenthetjük. Réz ha t óanyagú

szereket ôszibarackban csak rügypattanásig

hasz nálhatunk. Rügypattanástól

elvirágzásig célszerû felszívódó ható a n y a -

got tartalmazó készítményre váltani, majd

Monília

140 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Levéllyukacsosodás

Tafrina

Blumeriella

szüret után, a lombhullás kezdetén egy

ôszi rezes lemosást végezni.

Csapadékos idôben valamennyi csont hé j a s t

veszélyezteti a sztigminás levéllyuka cso -

sodás, de a legnagyobb károkat az ôszi -

barack fák szenvedhetik el. A blu me ri el lás

betegség virágzás végén, sziromhulláskor

támadja meg a meggy és a cse resznye

lombját. Mindkét kórokozó lombhullást

okozva gyengíti a fákat.

A fentieken kívül támadja még a csonthéjasok

lombját a liszt harmat, a szilva levelét

a rozsda és a polisztigminás levélfol tos ság,

a kajszi lombját az apiognomóniás levélfoltosság,

a meggy és a cseresznye gyü möl -

csét pedig a glöosporiózis veszélyez t e t i.


Védekezés a bogyósok és a héjasok

betegségei ellen

Bogyósokban a vesszôbetegségek és a le -

vélfoltosságot okozó gombák okozhatnak

érzékeny károkat. Ellenük a letermett vesz -

szôk lemetszése után, és a termés beta karítását

követôen védekezhetünk. Lemosás -

szerûen elvégzett rezes permetezéssel elejét

vehetjük a fertôzésnek. Szürkepenész

ellen virágzásban speciális botriticid alkal -

mazása javasolt.

A héjasok baktériumos és gombás beteg -

ségei ellen már a fakadás elôtt célszerû

védekezni. A kora tavaszi rezes lemosást

követôen áttérhetünk a felszívódó szerek

alkalmazására.

Szürkepenész

Gnomónia

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

141


Champ DP

A Champ DP egy egyedülálló réz formuláció,

amely 58% rézhidroxid hatóanyagot

tartalmaz. A gombaölô permetezôszer a

Nufarm szabadalmaztatott formulázó eljá -

rá sával ké szül. Ennek eredménye egy

olyan nagy sûrû sé gû granulátum, amely

egyál talán nem porzik, ugyanakkor a perme

tezôgép tartályá ban gyorsan disz per -

gá lódik.

A Champ DP minden egyes granulátuma

nagyobb, mint 100 mikron. Ennek köszönhetôen

egyáltalán nem porzik felhasz ná -

lás kor, így a kezelése nemcsak egyszerû,

hanem biztonságos is.

Kiváló levélfedettség

Különbözô réz részecskék által biztosított

levélfedettség 5 mikrogramm/cm 2 esetén

A szemcse mérete 2 mikron

Champ DP szemcseméret 0,15 mikron

más rézhidroxid

142 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

A Champ DP egyáltalán

nem porzik

Champ DP Másik granulált

rézkészítmények

A Champ DP vízben diszpergált részecs -

kéinek mérete (0,15 mik ron) több mint

tízszer kisebb a más rézkészítmények disz -

per gált részecskéihez viszonyítva (>1,5

mik ron). Ez a gyakorlatban azt jelenti,

hogy ugyanolyan mennyiségû Champ DP

nagyobb felületet képes befedni, mint más

rézkészítmények. Nedvesség hatására így

több rézion tud felszabadulni egységnyi

felületen, hiszen ott lé nye gesen több és

apróbb hatóanyag szem cse található.

Ennek köszönhetôen a készít mény bakté -

rium- és gombaölô hatása kiemelkedô a

rézkészítmények között.

A Champ DP magasabb biológiai aktivi -

tása miatt a fémrézre átszámolt dózisa ala -

cso nyabb, mint más rézkészítményeké.

Alkal mazá sával a permetezéskor környe -

zet be kijuttatott réz mennyi sége csök kenthe

tô, illet ve ugyanolyan mennyiség kijuttatása

többszöri rezes védekezést tesz

lehetôvé a ha tár érték betartása mellett.

Champ DP


A részecskék alakja befolyásolja a réztartalmú gombaölô szerek hatékonyságát. A gömbölyû

részecskék kevésbé ellenállóak, mint a lemezes vagy kristályos szemcsék. A Champ

DP különleges szuper-abszorbens polimereinek köszönhetôen a beszáradt felület lemezes

szerkezetû, így az a csapadék erodáló hatásának jobban ellenáll.

A Champ DP részecskéi a kezelt felületet többszörösen befedik, ezáltal egyetlen pontot

sem nem hagynak rajta védtelenül. Így akár a lehulló csapadék ellenére is teljes védelmet

biztosítanak a növénynek.

Champ DP

más réz termék

A Champ DP esôálló

Másik granulált rézkészítmények

49% fedettség 13% fedettség 10% fedettség

Champ DP

A védendô felület hatóanyag-fedettségének

összehasonlítása

225% fedettség 140% fedettség 110% fedettség

0 mm csapadék 10 mm csapadék 50 mm csapadék

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

143


Javaslat a Champ DP permetlébe

keveréséhez

A Champ DP granulátumai vízben gyorsan diszpergálódnak, ezért a készítmény

közvetlenül a permetezôgép tartályába önthetô. Így kezelése nemcsak egyszerû, hanem

biztonságos is. Kérjük, hogy az alábbi javaslat szerint járjon el a készítmény bekeverése

során. Más növényvédô szerrel történô keverés elôtt végezzen keverési próbát.

1. lépés

Távolítsa el a

szûrôt a permetlé

tartályról!

Ne készítsen

törzsoldatot!

2. lépés

Töltse fel a tartályt

2/3-ig vízzel!

144 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

3. lépés

Kapcsolja be a

keverôt!

További keverés közben töltse fel a tartályt vízzel!

A kijuttatás befejeztéig folyamatosan járassa a keverôt!

4. lépés

Folyamatos keverés

mellett lassan

adagolja a vízhez

a Champ DP-t!


Mystic 250 EC

A Mystic hatóanyaga az egyik leghatékonyabb triazol, a tebukonazol. A gombaölô szer

hatékony védelmet nyújt a csont héjasok moníliás virág és hajtáselhalása, az ôszibarack

tafrinás levélfodrosodása, valamint a cseresznye és a meggy blumeriellás betegsége ellen.

Dózisa gyümölcsösben 0,75-1,0 l/ha. Szôlô lisztharmat ellen 0,4 l/ha-os dózisban javasoljuk

használatát.

Moltovin – a folyékony formulációjú

rezes cimoxanil

Új, innovatív peronoszpóra elleni készítmény a szôlôben. Két jól bevált ható a nya g, a

cimoxanil és a tribázikus rézszulfát gyári kombinációja. Az egyetlen folyékony formulációjú

rezes cimoxanil.

Kontakthatású alkotórésze a legkisebb réz ter helés mellett a legnagyobb biológiai hatást

biztosító hárombázisú rézszulfát. A lokálszisztémikus cimoxanil egyedi hatása abból

fakad, hogy hiperszenzitív reakciót indukál, ami megállítja a fertôzést és gátolja a

spóraszóródást. A Moltovin egyesíti a helyileg felszívódó és a kontakthatású komponensek

elônyös tulajdonságait. En nek köszönhetôen a betegséget megelôzô és gyógyító

hatással is rendelkezik.

A folyékony permetezôszer kezelése egy sze rû és biztonságos. A folyadék könnyen

adagolható és elkeverhetô. A rézforma magas biológiai aktivitása miatt a fémrézre átszámolt

dózisa alacsony. Tehát alkalma zásával a permetezéskor környezetbe ki juttatott

réz mennyisége csökkenthetô, illet ve ugyanolyan mennyiség kijuttatása többszöri rezes

védekezést tesz lehetôvé a határérték betartása mellett.

A Moltovin a szôlôperonoszpóra mellett a szôlô orbánc ellen is hatékony védelmet nyújt.

Dózisa mindkét betegség ellen 3,0-3,5 kg/ha, melyet 400-1.000 l/ha per metlé mennyi -

séggel javasolt kijuttatni. Per me tezéskor törekedni kell az egyenletes és teljes permet -

léfedésre, a lombozat belsejében is.

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

145


A gombaölô szerek alkalmazása

szôlô

peronoszpóra

orbánc

lisztharmat

almatermésûek

baktériumos és

gombás eredetû

ágelhalás

tûzelhalás

varasodás

csonthéjasok

baktériumos és

gombás eredetû

ágelhalás

levéllyukacso so d á s

tafrina

apiognomónia

monília

blumeriella

bogyósok

levél- és vesszôbetegségek

héjasok

baktériumos és

gombás beteg ségek

(kivéve lisztharmat)

Champ DP

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

3,0–4,0 kg/ha

(ôszi-tavaszi lemosó)

3,0–4,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha

3,0 kg/ha

2,0–3,0 kg/ha

Kérjük, termékeink felhasználása elôtt ol -

vassa el és kövesse a növényvédô szer

csomagolásán található felhasználási ja -

vas latokat és biztonsági elôírásokat. A réz -

ké szítmények használatánál mindig vegye

figyelembe az adott növényfaj, az adott

fajta, valamint a növény és termése fej -

lettségi állapotára jellemzô réz érzé keny sé -

gét, illetve az idôjárási viszonyokat.

146 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Moltovin Mystic 250 EC

3,0-3,5 kg/ha

3,0-3,5 kg/ha

0,4 l/ha

0,75–1,0 l/ha

0,75–1,0 l/ha

0,75–1,0 l/ha


Védekezés a szôlô rovarkártevôi ellen

A szôlô legfontosabb rovar kár tevôi a tarka

szôlômoly, a nyerges szôlômoly és a szôlô -

ilonca. Többnyire a tarka szôlômoly domi -

nál, de hûvös, csapadékos évjáratokban a

nyerges szôlômoly kerülhet túlsúlyba. A

szôlô ilonca csak egyes évjáratokban okoz

súlyos károkat. Mindhárom faj hernyói a

virágbimbókat és a fürt kez de mé nyeket

rág ják, amivel érzékeny károkat okozhatnak

az ültet vé nye k ben. A tarka és a nyer -

ges szôlômoly nyári nem ze dé kének lárvái

a szôlôszemeket rágják, amivel kaput nyitnak

a gombás fertôzéseknek (elsôsorban a

szü r ke penésznek). Köz vet l en kárté te lük mellett

így közvetve is jelentôs károkat okozhatn

a k.

A védekezést feromon-csapdás megfigye -

lés alapján, a tömeges lárvakelés várható

idôpontjára kell idôzíteni. A szôlômolyok

elleni kezelés optimális ideje egy héttel a

rajzáscsúcs után van. A permetlé mennyi -

sé gét az ültetvény mûvelésmódjától, lomb -

fe lü letének nagyságától és a permetezôgép

típusától függôen kell megválasztani.

Tarka szôlômoly

lárvája

Szôlôilonca lárvája

Tarka szôlômoly

imágója

Szôlôilonca imágója

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

147


Védekezés az almatermésûek

rovarkártevôi ellen

Az almatermésûek legjelentôsebb rovar kár -

tevôi a sodrómolyok, az aknázó mol y ok, a

levéltetvek és a pajzstetvek. A sodrómolyok

közül az almamoly és az almailonca

érdemel különös figyel met, bár csapadékos

években a kerti és ligeti sodrómoly is

gyakori ven dég a kertekben.

Az almamoly hernyói a gyümölcs belsejébe

rágva károsítják a termést. Máso dik nem z e -

dékének károsítása jelentôsebb az elsô é n é l,

ezért nyári rajzására fokozott figyelmet kell

fordítani. Az ellene történô védekezés he -

lyes idôzítéséhez feromon-csapdás rajzásmegfigyelés

szükséges.

A sodrómolyok áttelelt lárvái a rügyeket

odvasítják, összesodorják a fiatal leveleket,

és megrágják a virágokat is. Nyári nem -

zedékük jelenléte könnyen felismerhetô

sekély, szabálytalan alakú rágásnyomuk

alapján, amivel a gyümölcsöt károsítják. A

védekezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelô

lárvák káro sí tá sá nak kezdetén szükséges

végrehajtani.

Az aknázómolyok a lombfelület csökkentésével,

korai lombhullás elôidézésével

okoznak kárt. Ezzel nemcsak az adott évi

termést, hanem a következô év hozamát is

veszélyeztetik. Leggyakoribb képviselôi az

almalevél-fonó-aknázó molyok, az alma -

levél-törpemoly és a lombosfa-fehérmoly.

Rajzásuk fero mon-csapdával nyomon köve thetô.

A védekezést a tömeges lárva kelés

idején kell elvégezni.

A levéltetvek egérfül állapottól egészen a

nyár végéig károsíthatnak a kertekben.

Kártételük következtében kanalasodnak a

levelek, majd deformálódnak, elszínezôdnek.

A levélhullás miatt a fertôzött hajtások

148 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Almailonca peték

Levéltetvek

Lombosfa-fehérmoly

lárvája

Lombosfa-fehérmoly

kártétele

fejlôdése leáll, védekezés hiányában a fák

legyengülnek, akár el is pusztulhatnak.

A levéltetvek elleni kezelést a kártevôk

megjelenésekor, a kolóniák kialakulása

elôtt javasolt elvégezni.


Védekezés a csonthéjasok

rovarkártevôi ellen

Az ôszibarack legveszélyesebb kártevôi a

levéltetvek. Közülük is három faj okozza a

legtöbb gondot. Ezek a zöld-, a hamvasés

a fekete ôszibarack-levéltetû. Szívoga -

tásuk nyomán a károsított levelek a fonák

felé görbülnek, besodródnak, sárgulnak, és

méz harmat jelenik meg rajtuk. Súlyos esetben

a károsítás miatt a lomb idô elôtt lehullik.

A hajtások torzulnak, csavarodnak,

növe kedésük leáll. A zöld ôszibarack-levél -

tetû a sarka vírus átvitelével közvetett gazdasági

kárt is okoz a gyümölcsösben.

A levéltetvek elleni védekezést a kártevôk

megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása

elôtt kell megkezdeni.

A keleti gyümölcsmoly hernyói májusban a

hajtáscsúcson keresztül rágják be magukat

a már megnyúlt hajtásokba és azt belülrôl

kiodvasítják. A hajtáscsúcs hervad, majd

elszárad. Kárképe nagyon hasonló a ba -

rackmoly kártételéhez, így azzal össze is

téveszthetô. A különbség csak annyi, hogy

a hajtáshervadás utóbbi esetében egy hónappal

késôbb jelentkezik. A barackmoly

2. és 3. nemzedéke fôleg a gyümölcsöt

károsítja.

A tavaszi permetezést a barackmoly

áttelelô lárvái ellen a vesszô- és rügyvizsgálatok

alapján kell végrehajtani. Gyümölcs

molyok (keleti gyümölcsmoly, barackmoly,

szilvamoly) ellen raj zás megfigyelés

alapján, a kelô lárvák ellen kell védekezni.

A keleti gyümölcsmoly, a barackmoly és

egyes sodrómolyok kártételének elhá rí tá -

sára kajsziban is fokozott figyelmet kell

fordítani. Szilvában a szilvamoly és a levél -

tetvek (hamvas- és sárga szilva levéltetû)

jelentik a fô veszélyt. A védekezések idô -

Levéltetvek

Cseresznyelégy

Gyümölcsmoly

hernyója

Fekete cseresznyelevéltetû

zítésével kapcsolatban az ôszibaracknál

leírtakat kell figyelembe venni. Kajsziban a

levéltetvek kártételével nem kell számolnunk.

Cseresznyében és meggyben a cseresz nye -

légy elleni védelemre kell helyeznünk a

hangsúlyt. A legyek tojásaikat a zöld vagy

a már pirosodó gyümölcs bôrszövete alá

rakják. A nyû berág a mag mellé és a

gyümölcs húsát a mag körül felpuhítja, el -

szennyezi. Közvetett kártétele is van, hiszen

utat nyit a sebzé seken keresztül fertôzô

gyümölcsmoníliának.

Cseresznyelégy ellen a védekezést sárga -

lapos megfigyelésre alapozva, az imágók

megjelenésekor szükséges végrehajtani. A

levéltetvek (fekete cseresznye-levéltetû) elleni

védekezés irányelvei megegyeznek az

ôszibaracknál leírtakkal.

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

149


Kaiso EG

A Kaiso EG egy teljesen egyedi formulációja a lambda-cihalotrin hatóanyagnak, melyet

a szabadalmi oltalom alatt álló Sorbie ® technológiával készítünk.

Az innovatív technológiának köszönhetôen a Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás, szállítás

és felhasználás során, mint egy vízben diszpergálható/oldható granulátum (WG).

Vízben elkeverve azonban emulzióképzô, folyékony permetezôszerként (EC) mûködik.

A Kaiso EG formulációjában kiváló minôségû, egyfor ma szemcseméretû Sorbie ® granu -

látumok találha tók. A Sorbie ® granulátumok nem csak hatóanyagot és vivôanyagot tartal

maznak, hanem a permetlé készítést és a hatást segítô segédanyagokat is. Így a

ható anyag gyors oldódására és az oldat hosszú ideig tartó stabili tására számíthatunk.

A Kaiso EG ugyanolyan egyszerûen kiönthetô és dozí rozható, mint a folyékony készítmények,

de kisebb eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a szemcséket a folyadékoknál

sokkal kön nyebb feltakarítani. A granu látum formuláció nemcsak könnyen kezelhetô,

hanem a környezet alacso nyabb oldószerterhelésével is jár.

A Kaiso EG biztonságosabb a felhasználóra, mint a piretroidok hagyományos EC formu -

lációja. Bôrrel történô érint kezése esetén a túlérzékenységi reakció esélye minimális.

A Kaiso EG lambda-cihalotrin hatóanyaga a piretroidok között kimagaslóan hosszú ideig

tartó hatással és széles hatásspekt rummal rendelkezik a szívó és rágó kár te vôk ellen.

A Kaiso EG egy gyors hatású, széles hatásspektrumú rovarölô szer a szôlô és a gyümöl -

csösök legveszélyesebb rovarkártevôi ellen.

A Sorbie ®

részecskék

Kaiso

5% lambda-cihalotrin

Sorbie ® technológia

Formuláció: EG

Kiváló minôségû,

egyforma

szemcse méretû

granulátumok

150 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Gyors diszperzió

a vízbe kerülve;

a hatóanyag

gyors oldatba

kerülése

EC-ként

viselkedô

oldat


Sumi Alfa 5 EW

A Sumi Alfa egy bevált, széles hatásspektrumú rovarölô szer márka. Az egyik legtisztább

ún. monoizomeres piretroid, amely a fenvalerát rovarölô hatóanyagnál négyszer haté ko -

nyabb eszfenvalerát optikai izomert tartalmazza. Hatását a szívó és rágó kártevôkre

többféle módon is kifejti, mivel egyszerre kontakt (taglózó) és gyomorméreg, továbbá a

rovarok táplálkozását gátló és riasztó hatással is rendelkezik. Hatásspektruma szinte valamennyi

kártevôt felöleli, ugyanakkor mérsékelt kockázatot jelent a méhekre.

A Sumi Alfa 5 EW modern formulációja (olajemulzió vizes fázisban) az EC formánál nemcsak

alacsonyabb környezetterheléssel jár, hanem a felhasználóra nézve is biztonságosabb.

Megbízható, ugyanakkor költség-hatékony megoldás szôlômolyok ellen.

Dózisa 0,1-0,3 l/ha.

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

151


A rovarölô szerek alkalmazása

szôlô

szôlômolyok

almatermésûek

almamoly, levélaknázó

molyok, sodrómolyok,

levéltetvek

ôszibarack, kajszi, szilva

gyümölcsmolyok,

levéltetvek

cseresznye, meggy

cseresznyelégy, levéltetvek

0,15-0,25 kg/ha

0,2-0,3 kg/ha

0,2-0,3 kg/ha

0,2-0,3 kg/ha

152 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Kaiso EG Sumi Alfa 5 EW

0,1-0,3 l/ha


A Nufarm készítmények alkalmazása szôlôben

AMEGA

2,0-3,0 l/ha

(magról kelô

gyomok ellen)

vagy

AMEGA

4,0-6,0 l/ha

(évelô gyomok

ellen)

KAISO EG

0,15–0,25

kg/ha

vagy

SUMI ALFA

5 EW

0,1–0,3 l/ha

Nyugalmi állapot Rügyfakadás 4–6 leveles állapot A fürtvirágzat

megnyúlása

MOLTOVIN

3,0–3,5 kg/ha

MYSTIC 250 EC

0,4 l/ha

CHAMP DP

2,0 kg/ha

MECOMORN 750 SL

0,8–1,0 l/ha

Virágzás Bogyókötôdés Bogyónövekedés Fürtzáródás Zsendülés

A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

153


A Nufarm készítmények alkalmazása almatermésûekben

tavaszi

lemosó

CHAMP DP

3,0–4,0

kg/ha

AMEGA

2,0-3,0 l/ha

(magról kelô

gyomok ellen)

vagy

AMEGA

4,0-6,0 l/ha

(évelô gyomok

ellen)

vagy

KYLEO

3,0-5,0 l/ha

varasodás ellen

CHAMP DP

2,0–3,0 kg/ha

varasodás és tûzelhalás ellen

CHAMP DP

3,0–4,0 kg/ha

KAISO EG

0,2–0,3

kg/ha

Nyugalmi állapot Rügyfakadás „Egérfül” állapot Zöldbimbós állapot Pirosbimbós állapot Virágzás Sziromhullás Mogyoró nagyságú

gyümölcs

154 A szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Zölddió nagyságú

gyümölcs

MECOMORN 750 SL

0,8–1,0 l/ha

Gyümölcsnöveke

d é s

ôszi

lemosó

CHAMP DP

3,0–4,0

kg/ha

Érés elôtti

zárópermetezés


Felelôs kiadó: Salamon György

(Nufarm Hungária Kft. – www.nufarm.hu)

Tervezés, tördelés: Demeter Ádám, Sebôk Szilvia

(Ambitus Bt. – www.ambitus.hu)

Tanácsadás, kivitelezés: Varanka Mariann, Pólya Árpád

(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)

Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer

csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat.

A Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyvben elôforduló esetleges nyomdai hibákért

felelôsséget nem vállalunk.

A Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv szerkesztése lezárva: 2011. december

More magazines by this user
Similar magazines