Bosch Gaz 3000 W ZW 24-2 AE - Kazán WebShop

kazanwebshop.hu

Bosch Gaz 3000 W ZW 24-2 AE - Kazán WebShop

GAZ 3000 WZS/W 24-2 DH AE 23/31huTelepítési és használati utasítás6 720 680 284 (2009/06) HU


2 | Tárgymutató HUTárgymutató1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató . . . . . . . . . 31.1 Jelmagyarázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Biztonsági útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Megjegyzések a készülékhez . . . . . . . . . . . . . . . . 42.1 CE-tanusítvány, megfelelőségi nyilatkozat . 42.2 Típuskombinációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.3 Szállítási terjedelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.4 A készülék leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.5 Speciális tartozékok (lásd az árjegyzéket) . 42.6 Méretek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.7 Működési ábra ZS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.8 Működési ábra, ZW... . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.9 Elektromos csatlakozás . . . . . . . . . . . . . . . 82.10 Működési leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.10.1 Fűtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.10.2 Használati melegvíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.10.3 Szivattyú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.11 Tágulási tartály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.12 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Szabályozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.1 Fontos megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . 134.2 A készülék elhelyezése . . . . . . . . . . . . . . . 134.3 Minimális oldaltávolságok . . . . . . . . . . . . . 134.4 A falra szerelhető lemez rögzítése . . . . . . 144.5 Csővezeték beszerelése . . . . . . . . . . . . . . 144.6 A készülék felszerelése . . . . . . . . . . . . . . . 144.7 Instalarea sertarului de accesorii . . . . . . . 164.8 Csatlakozások ellenőrzése . . . . . . . . . . . . 165 Elektromos csatlakozások . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.1 Csatlakozás a tápellátáshoz . . . . . . . . . . . 185.2 Elektromos panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.3 Melegvíztartály csatlakoztatása (ZS ..Típusok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.1 Üzembe helyezés előtt . . . . . . . . . . . . . . . 216.2 A készülék be-/kikapcsolása . . . . . . . . . . . 226.3 A központi fűtés bekapcsolása . . . . . . . . . 226.4 A fűtésrendszer szabályozásahelyiségtermosztáttal . . . . . . . . . . . . . . . . 226.5 Melegvíztartály hőmérsékleti beállítása(ZS... típusoknál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236.6 Melegvíz-hőmérséklet és átfolyásimennyiség (ZW... Típusok) . . . . . . . . . . . 236.7 Nyári üzemmód (csak meleg víz) . . . . . . . 236.8 Fagy elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . 236.9 Letapadás elleni védelem . . . . . . . . . . . . . 236.10 Hibafelismerés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Gázbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.1 Gyári beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.2 Szerviz üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.3 Teljesítmény-beállítás . . . . . . . . . . . . . . . 247.3.1 A fúvókanyomáson alapulóbeállítási módszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.3.2 Térfogatbeállítási módszer . . . . . . . . . . . 257.4 Fűtési teljesítmény beállítása . . . . . . . . . 267.4.1 A fúvókanyomáson alapulóbeállítási módszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.4.2 Térfogatbeállítási módszer . . . . . . . . . . . 277.5 Átállás másik gáztípusra . . . . . . . . . . . . . 288 Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298.1 Rendszeres karbantartási művelet . . . . . 298.2 A készülék kiürítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 298.3 Újraindítás a javítást követően . . . . . . . . 308.4 Diagnosztikai üzemmód . . . . . . . . . . . . . . 308.4.1 ECO/COMFORT üzemmód . . . . . . . . . . . 318.4.2 Szolár üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.3 8 legutóbb érzékelt meghibásodás . . . . . 318.4.4 Fűtési NTC-hőmérséklet értéke . . . . . . . . 318.4.5 A fűtésihőmérséklet-érzékelőn mérthőmérséklet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.6 A használati melegvízérzékelőhőmérséklete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.7 A használati melegvízérzékelő kijelölthőmérséklete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.8 Differenciál-nyomáskapcsoló . . . . . . . . . . 318.4.9 Határoló szabályzása . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.10 Áramlásérzékelő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.11 Gázbiztonsági szelep . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.12 Gázmodulátorszelep . . . . . . . . . . . . . . . . 318.4.13 Termosztát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328.4.14 Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328.4.15 Ionizáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328.4.16 Szivattyú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328.4.17 Háromutas szelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328.4.18 Szivattyútesztelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328.4.19 Háromutas szelep tesztelése . . . . . . . . . . 328.4.20 Digitális kijelző tesztelése . . . . . . . . . . . . 329 Hibakódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 720 680 284 (2009/06)


HUJelmagyarázat / Biztonsági útmutató | 31 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató1.1 JelmagyarázatA szövegben található biztonsági útmutatásszürke háttérrel jelenik meg, az egyikmargón pedig háromszögbe zárt felkiáltójelutal rá.A figyelmeztetések célja a veszélyességi fok jelzése,amennyiben nem tartják be a kockázatcsökkentőintézkedéseket.• Vigyázat: kisebb anyagi kár kockázatát jelzi.• Figyelmeztetés: kisebb személyi sérülés, vagy nagyanyagi kár kockázatát jelzi.• Veszély: súlyos, akár halálos személyi sérüléskockázatára utalUtasítások:a szöveg mellett ez a szimbólumjelzi a margón. A szöveg első és utolsó részétvízszintes vonal választja el.Az utasítások olyan témákról tartalmaznak fontosinformációkat, melyek nem jelentenek kockázatot aműködtető személyek vagy a készülék számára.1.2 Biztonsági útmutatóHa gázt érzékel:B Zárja el a gázcsapot.B Nyissa ki az ablakot.B Ne működtessen elektromos kapcsolókat.B Oltsa el az égő lángot.B A szomszédból hívja fel a gázműveket és egyszakképzett szerelőt.KarbantartásB A felhasználó végezzen rendszeres karbantartást ésellenőrzést a készüléken.B A felhasználó felel az üzemeltetési környezetbiztonságáért és megfelelőségéért.B A készüléken évente végezzenek alapos karbantartásiellenőrzést.B Javaslatok a felhasználó számára: kössönkarbantartási szerződést egy szakképzett szerelővel,és évente ellenőriztesse a készüléket.B Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.Robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokB A készülék közelében ne tároljon gyúlékony anyagokat(papírt, hígítót, festéket stb.).Égési levegő és környező levegőB Az égési levegő és a környező levegő a korróziómegelőzése céljából legyen veszélyes anyagoktólmentes (pl. szénhidrogének klór- vagyfluorvegyületeket tartalmazó halogénszármazékai).Megjegyzések a felhasználó feléB A felhasználót tájékoztatni kell a készülékműködéséről és kezelésének módjáról.B A felhasználót figyelmeztetni kell, hogy ne végezzenönálló módosítást vagy javítást a készüléken.Ha égett gázt érzékel:B Kapcsolja le a készüléket.B Nyisson ki minden ajtót és ablakot.B Telefonáljon a szerelőnek.Elhelyezés, módosításokB A készülék összeszerelését valamint módosításátkizárólag erre jogosult szerelő végezheti.B Az égőgázcsövek módosítása tilos.B Ne zárja el vagy korlátozza a szellőztető nyílásokat.6 720 680 284 (2009/06)


4 | Megjegyzések a készülékhez HU2 Megjegyzések a készülékhez2.1 CE-tanusítvány, megfelelőséginyilatkozatA készülék megfelel a 90/396/EGK, 92/42/EGK, 73/23/EGK, 89/336/EGK európai szabványok előírásainak,valamint azonos a vonatkozó EK tesztelésitanúsítványban leírt elfogadott mintával.TermékazonosítószámKategóriaTípus1. tábl.2.2 TípuskombinációkCE 0085 BO 0216II 2HS3B/PB 22, C12, C32, C42, C52, C62ZS 24 -2 D H AE 23ZS 24 -2 D H AE 31ZW 24 -2 D H AE 23ZW 24 -2 D D AE 312. tábl.Z Központi fűtésre használható készülékS Beépített váltószelepW Kombi készülék24 Névleges teljesítmény 24 kW-2 SorozatD Digitális kijelzőH Vízszintes csatlakozásokA Zárt égésterű készülékE Automatikus gyújtás23 Földgáz H jelzőszáma31 Folyékony gáz jelzőszámaA jelzőszám a gáz típusára utal az EN 437 alapján:Jelzőszám Wobbe-szám Gáz típusa23 12,7-15,2 kWh/m 3 H csoport31 22,6-25,6 kWh/kg Propán/bután• Rögzítőelemek (csavarok és tartozékok)• Tömítések• Átfolyásgátló lemezkészlet: Ø 76, 78, 80, 83 és 86 mm• A készülék dokumentációja2.4 A készülék leírása• LCD-kijelző: hőmérsékleti értékek kijelzése, az égőműködésének jelzése, hiba-, diagnosztikai és akészülék működésére vonatkozó jelzések.• Földgázzal/folyékony gázzal működő atmoszferikuségő• Elektronikus gyújtás• Keringető szivattyú• Változtatható fűtési teljesítmény, a fűtővíztőlfüggetlen minimum-/maximumvezérléssel• Változtatható fűtővíztermelés, a fűtéstől függetlenminimum-/maximumvezérléssel• Tágulási tartály• Vízáramláskapcsoló (kombi készülékeknél)• Manométer• Biztonsági berendezések:– Ionizációs lángfigyelés– Biztonsági lefúvatószelep (3 bar)– Biztonsági hőmérséklet-határoló• Elektromos csatlakozás: 230 V, 50 Hz2.5 Speciális tartozékok (lásd azárjegyzéket)• Helyiségtermosztát:– TR 12– TRZ 12 - 2 heti programozással– TR 15 RF heti programozással• Bután/propán átszerelő készlet• Karbantartó csapkészlet• Égéstermék elvezetés• Tartozékfiók• Napi programozású óra EU 9 D3. tábl.2.3 Szállítási terjedelem• Falra szerelhető készülék központi fűtéshez• Készüléktartó sín• Szerelési sablon6 720 680 284 (2009/06)


HUMegjegyzések a készülékhez | 52.6 Méretek1 ábra36 Burkolat88 Kezelőfelület90 Készüléktartó sín2 ábra Felülnézet6 720 680 284 (2009/06)


6 | Megjegyzések a készülékhez HU2.7 Működési ábra ZS...3 ábra2 Gyújtó elektróda3 Ionizációs elektróda5 Égő6 Fúvóka7a Égőnyomásmérő pont7b Csatlakozási gáznyomás mérőpontja19 Maximális gáznyomás beállítócsavarja20 Gáz21 Gázszűrő (a gázszelephez csatlakozik)31 Hőmérséklet-határoló40 Gázszelep42 Digitális kijelző54 Manométer56 Fűtési visszatérő57 Tároló visszatérő58 Tároló előremenő59 Fűtési előremenő62 Keringető szivattyú63 Ventilátor64 Váltószelep motor65 Differenciál-nyomáskapcsoló66 Fűtési hőmérséklet érzékelő69 Légtelenítő70 Tágulási tartály szelepe71 Tágulási tartály72 Frisslevegő cső73 Füstgáz cső74 Venturi cső75 Biztonsági szelep (3 bar)76 Bypass-cső77 Háromutas szelep91 Zárt égéstér6 720 680 284 (2009/06)


HUMegjegyzések a készülékhez | 72.8 Működési ábra, ZW...4 ábra2 Gyújtó elektróda3 Ionizációs elektróda5 Égő6 Fúvóka7a Égőnyomásmérő pont7b Csatlakozási gáznyomás mérőpontja14 Vízszűrő19 Maximális gáznyomás beállítócsavarja20 Gáz21 Gázszűrő (a gázszelephez csatlakozik)31 Hőmérséklet-határoló40 Gázszelep42 Digitális kijelző54 Manométer56 Fűtési visszatérő57 Hidegvíz bemenet58 Melegvíz kimenet59 Fűtésáramlási kör62 Keringető szivattyú63 Ventilátor64 Váltószelep motor65 Differenciál-nyomáskapcsoló66 Fűtési kör hőmérséklet-érzékelője (NTC)67 HMV kör hőmérséklet-érzékelője (NTC)68 Áramlásérzékelő69 Légtelenítő70 Tágulási tartály szelepe71 Tágulási tartály72 Levegőbemeneti cső73 Füstgázkimeneti cső74 Differenciálnyomás felfogása75 Biztonsági szelep76 Bypass-cső77 Háromutas szelep78 Feltöltőcsap79 Lemezes hőcserélő80 Vízmennyiség-korlátozó91 Zárt égéstér6 720 680 284 (2009/06)


8 | Megjegyzések a készülékhez HU2.9 Elektromos csatlakozás• a keringető szivattyú működésbe lép (62).• A motoros váltószelep (64) központi fűtés állásba vált(56)A vezérlőegység aktiválja a gyújtórendszert, amint agázarmatúra megnyílik (18):• Mindkét gyújtó elektródán (2) nagyfeszültségű szikrakeletkezik; ez meggyújtja a gáz és levegő elegyét.• Az ionizációs elektróda (3) felügyeli a láng állapotátBiztonsági leállás a biztonsági időszak túllépése miattHa a megadott biztonsági időn belül (8 mp) nemkeletkezik szikra, a gyújtási kísérlet még kétszerautomatikusan megismétlődik. Ha a gyújtás sikertelen,biztonsági lekapcsolás történik.Biztonsági lekapcsolás túl magas hőmérséklet miattA vezérlőegység érzékeli a túlzott hőmérsékletiértékeket, és biztonsági lekapcsolást hajt végre akövetkező kérésére:• NTC-ellenállás (66)Amint a fűtési előremenő hőmérséklet 96 ˚C-ra, vagy azalá csökken, a készülék újraindul.A készülék újraindításához biztonsági lekapcsolás után:B Nyomja meg a hibatörlő gombot.2.10.2 Használati melegvíz5 ábra2 Gyújtó elektróda3 Ionizációs elektróda18 Gázszelep31 Hőmérséklet-határoló34 Égőműködést jelző LED62 Keringető szivattyú63 Ventilátor64 Váltószelep motor65 Differenciál-nyomáskapcsoló66 Fűtési kör hőmérséklet-érzékelője (NTC)67 HMV kör hőmérséklet-érzékelője (NTC)68 Áramlásérzékelő (ZW)2.10 Működési leírás2.10.1 FűtésHa a szobatermosztát túl hideg körülményeket érzékel:Kombi készülék (ZW...)Ha használati melegvízkinyerés történik, a vízáramlásérzékelő(68) jelet küld a vezérlőegységnek. A jelhatására a következők történnek:• A szivattyú (62) működésbe lép.• Az égő meggyullad.• A motoros váltószelep (64) használati melegvízállásba vált.A vezérlőegység az NTC (67) elemen keresztül érzékeli amelegvíz hőmérsékletét, és az aktuális igénynekmegfelelően modulálja az égőt.Fűtőkészülék (ZS...)- a tartály NTC-érzékelője érzékeli az alacsonyvízhőmérsékletet:• A szivattyú (62) működésbe lép.• Az égő meggyullad.• A motoros váltószelep (64) használati melegvízállásba vált.2.10.3 SzivattyúHa nem szereltek fel helyiségtermosztátot, semprogramórát, a szivattyú a fűtési üzemmódkiválasztásakor működésbe lép.6 720 680 284 (2009/06)


HUMegjegyzések a készülékhez | 9Ha van helyiségtermosztát vagy programóra, a szivattyúa következő esetekben kezdi meg működését:• A szobahőmérséklet alacsonyabb aszobatermosztáton megadottnál (TR 12).• A készülék működik, és a szobahőmérsékletalacsonyabb a szobatermosztáton megadottnál (TRZ12 -2 / TR 15 RF).• A programozási tartományon belüli hőigény esetén(TRZ 12 -2 / TR 15 RF).Sebesség ISebesség II6 ábra A szivattyú jelleggörbéje2.11 Tágulási tartályA készülék 6 l-es, 0,75 bar töltési nyomású tágulásitartállyal felszerelt, melynek célja a növekvő hőmérséklethatására létrejövő rendszernyomás-emelkedéskompenzálása a készülék működése közben.Maximum 88 ˚C-os fűtési előremenő hőmérséklet eseténa rendszer maximális víztartalma a fűtésrendszermaximális nyomása alapján kiszámítható.Max.nyomás(bar)Víztartalom(l)0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0150 143 135 127 119 1114. tábl.A kapacitás növeléséhez:B Nyissa meg a tágulási tartály szelepét (70), éscsökkentse a töltőnyomást 0,5 bar értékig.6 720 680 284 (2009/06)


10 | Megjegyzések a készülékhez HU2.12 Műszaki adatokTeljesítményMelegvíz- Névleges teljesítmény- Névleges hőterhelésKözponti fűtés- Névleges teljesítmény- Névleges hőterhelésMértékegységek ZS/ZW 24 AE ..kWkWkWkW7,0 - 24,08,4 - 26,510,0 - 24,011,9 - 26,5Gázcsatlakozási értékekMaximális teljesítményH típusú földgáz (H uB = 9,5 kWh/m 3 ) m 3 /h 2,8LPG (bután/propán) (H u = 12,8 kWh/m 3 ) kg/ó 2,1Gázcsatlakozás bemenő nyomásaH típusú földgáz mbar 25LPG (bután/propán) mbar 28/30 - 37Tágulási tartályTöltőnyomás bar 0,75Teljes térfogat l 6FüstgázértékekFüstgáz tömegárama kg/ó 53Gázok kipufogási hőmérséklete (a csőtorkolat mérési pontjánál) °C 185Gázok kipufogási hőmérséklete (4 m-re a kipufogócsőtől) °C 140Központi fűtésHőmérséklet °C 45 - 88Maximális nyomás bar 3Névleges vízmennyiség a következő értékek mellett: ΔT =20˚ C,18 kW l/óra 800Maradék szállítási nyomás névleges vízmennyiségnél bar 0,2Melegvíz (ZW...)Forgatógomb maximum értékre állítva:Hőmérséklet °C 60Átfolyási tartomány l/perc 1,8 - 6,6Forgatógomb maximum értékre állítva:Hőmérséklet °C 40Átfolyási tartomány l/perc 1,8 - 10Maximális vízmennyiség (T = 60 ˚C) (víz bemeneti hőmérséklete pedig 10 ˚C) l/perc 6,95. tábl.6 720 680 284 (2009/06)


HUMegjegyzések a készülékhez | 11Maximális víznyomás bar 10Minimális üzemi nyomás bar 0,35Egyedi átfolyás (D) ΔT = 30 K esetén, az EN625 alapján 1) l/perc 11,8Általános műszaki jellemzőkMéretek (ma x szé x mé) mm 700 x 400 x 298Tömeg, csomagolás nélkül kg 33Elektromos tápfeszültség VAC 230Frekvencia Hz 50Teljesítményfelvétel W 130Elektromos védettség IP X4DMinősítés: EN 4835. tábl.Mértékegységek ZS/ZW 24 AE ..1) Az országban érvényes, a gyártó által meghatározott melegvízátfolyás, mely 30 K átlagos hőmérséklet-emelkedésnek felel meg;ennyit képes termelni a készülék egymást követő csapolásoknál.6 720 680 284 (2009/06)


12 | Szabályozások HU3 SzabályozásokA készülék üzembe helyezésekor a következőszabályokat/irányelveket kell figyelembe venni.• Gázberendezés háztartási, közösségi és kereskedelmiterekben történő felszerelési szabályzata• Épületekre vonatkozó termikus szerelési szabályzat• A területileg illetékes kormány rendeletei.• A gázművek belső szabályzata.• Beépítési előírások6 720 680 284 (2009/06)


HUTelepítés | 134 TelepítésA készülék felszerelése, az elektromos ésgázellátás csatlakoztatása, a füstgázcsatlakoztatását és az üzembe helyezéstcsak a gáz- vagy elektromos szolgáltató általelfogadott fűtésszerelő végezheti.A készülék csak az adattáblán megadottországokban használható.4.1 Fontos megjegyzésekB A készülék felszerelése előtt kérje a gázszolgáltatócég és a helyi kéményseprő vállalat tanácsát.B A készülék kizárólag a DIN 4751, 3. részénekmegfelelő, zárt melegvíz- és központi fűtésrendszerrészeként szerelhető fel. Nincs megadva minimálisvízkeringetési mennyiség.B A nyitott fűtőrendszereket zárt rendszerré kellátalakítani.B Ne használjon galvanizált fűtőtesteket vagy csöveket.Így elkerülhető a gázképződés.B Ha Bosch szabályzókat (TR 12, TRZ 12-2, TR 15 RF,EU 9 D) és termosztatikus fejeket (TK1) szerel fel afűtőtestekre, ez gazdaságosabb működtetést teszlehetővé.B Helyiségtermosztát használata esetén ne szereljen feltermosztatikus fűtőszelepet a felszerelési helyiségbenlévő fűtőtestre.B Szereljen fel (manuális vagy automatikus) légtelenítőszelepet az összes fűtőtestre; a rendszer legalsópontjára szereljen feltöltő- és ürítőcsapokat.A készülék beindítása előtt:B Öblítse át a rendszert vízzel; ezzel eltávolít mindenoda nem való tárgyat vagy zsírrészecskét, melyekakadályozhatják a készülék normál működtetését.A rendszer öblítéséhez ne használjonoldószereket vagy aromás szénhidrogéneket(benzint, ásványolajat stb.).B Szükség esetén használjon tisztítószert, de utánaalaposan öblítse ki.B A gázszelepet a készüléktől a lehető legkisebbtávolságra szerelje fel.B A gázhálózat kialakítását követően a gondos tisztításmellett szivárgás-ellenőrzést is végezzen. Ez akészülék alatti gázszelep zárt állapotában történik,nehogy a gázarmatúra túlnyomás következtébenmegsérüljön.B Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelel ahasználandó gáztípusnak.B Ellenőrizze, hogy a csatlakozási gáznyomás ésmennyiség megfelel-e a készülék igényeinek (lásd a2.12 rész műszaki adatait).B A készülék alá szifonnal ellátott szívócsövet kellszerelni, hogy a víz a bojler biztonsági szelepénkeresztül távozhasson.B Műanyag fűtési csövek használata esetén ahidegvízbemenet és a melegvízkimenet (ZW..)minimum 1,5 m hosszúságú fémcső legyen.B Magas keménységű víz esetén érdemestisztítórendszert működtetni a hálózat bementénél,vagy előkezelt vízzel feltölteni a kört.4.2 A készülék elhelyezéseSzempontok a készülék helyének kiválasztásáhozB Kövesse az országos szabványokat és előírásokat.B Tekintse át a tartozékok felszerelési utasításában leírttelepítése méreteket.Az égéshez szükséges levegőB A korrózió megelőzésére az égéshez szükséges levegőnem tartalmazhat korrodáló anyagokat.B A korrózió megelőzésére az égéshez szükséges levegőnem tartalmazhat veszélyes anyagokat. Aszénhidrogének klór- vagy fluorvegyületekettartalmazó halogénszármazékai rendkívül korrodálóhatásúak; ezek megtalálhatók például hígítók,festékek, ragasztók, hajtógáz és háztartásitisztítótermékek összetevőiben.Amennyiben a fenti előírások nem teljesíthetők, azégéstermék elvezetési módját másképpen kellmegválasztani.Felületi hőmérsékletA készülék felületi hőmérséklete 85 ˚C alatti. Nincsszükség különleges védőintézkedésekre az éghetőépítőanyagokra vagy beépített berendezésekrevonatkozóan. Azonban figyelembe kell venni a helyikormányzat gyakran eltérő intézkedéseit.4.3 Minimális oldaltávolságokA készülék elhelyezése során a következő szempontokatkell figyelembe venni:B Minden felületi egyenetlenségtől (pl. tömlők, csövek,fal bemélyedései stb.) tartson maximális távolságot.6 720 680 284 (2009/06)


14 | Telepítés HUB Biztosítson könnyű hozzáférést a telepítési/javításimunkálatokhoz - lásd a 7 ábra részben megadottminimális oldaltávolságokat.B A csavarok meghúzása előtt ellenőrizze a falraszerelhető lemez elhelyezését.7 ábra Minimális oldaltávolságokABCElöl ≥ 0,5 cm, oldalt ≥ 1 cm≥ 40 cm≥ 10 cm8 ábra Falra szerelés ábrája4.5 Csővezeték beszerelése4.4 A falra szerelhető lemez rögzítéseFali rögzítőelemB Rögzítse a falra szerelhető lemezt a felszerelésihelyiség megfelelő pontjának falára (lásd: 4.3 rész).B Jelölje meg a falra szerelhető lemez rögzítési pontjait,és fúrja ki a nyílásokat.B Vegye le a falra szerelhető lemezt.B Rögzítse a falra szerelhető lemezt a kapottcsavarokkal és tiplikkel - még ne húzza meg teljesen acsavarokat.B A melegvízcsövek és -csapok méretezését úgy kellmegoldani, hogy a tápnyomás alapján garantált legyena megfelelő vízátfolyási sebesség aleeresztőpontokon.B A rendszer legalsó pontjára szereljen feltöltő-/ürítőcsapot a rendszer feltöltése/ürítése céljából.B A gázvezetékek méretét aszerint kell megválasztani,hogy el tudjon látni minden csatlakoztatottkészüléket.B A csövek csatlakoztatáskor nem lehetnek nyomásalatt.B A csövek megfelelő elhelyezéséhez vegye igénybe azelőtelepítő készletet.4.6 A készülék felszereléseVIGYÁZAT:az el nem távolított szennyeződések kártokozhatnak a csőrendszerben!B A maradványok eltávolításához öblítse áta csőrendszert.B A csomagoláson olvasható utasítások alapján távolítsael a csomagolóanyagot.B Ellenőrizze, hogy minden összetevő benne van-e acsomagban.6 720 680 284 (2009/06)


HUTelepítés | 15B Vegye le a gáz- és vízcsatlakozások dugóit.Tapasztalatunk szerint régi és új fűtési rendszerekesetén minden esetben szükség van iszapleválasztó,illetve szűrő beépítésére a fűtési visszatérő ágba, mert afűtési rendszer szennyeződései lerakódásokat és ezáltalrendellenes működést okoznak.B Az ábrán látható helyzetű kezelőfelület eltávolításához( 10) emelje azt meg, és húzza előre.A kezelőfelület és az elülső borítás eltávolításaAz elektromos biztonság okán akezelőfelületet és az elülső borítást kétcsavar védi az illetéktelen eltávolítástól.Mindig rögzítse a kezelőfelületet és aborítást ezekkel a csavarokkal.B Vegye le a kezelőfelület rögzítőcsavarjait.11 ábra Kezelőfelület eltávolítása9 ábra RögzítőcsavarokB Vegye ki az elülső borítás rögzítőcsavarjait.B Húzza meg a borítás alsó részét, és csúsztassa felfelé..B Húzza felfelé, majd lefelé a kezelőfelületet.12 ábra Elülső borítás eltávolítása10 ábra Javítási helyzet a víz- és elektromos rendszerhozzáférése céljábólA készülék rögzítéseB Tegye be a kötések tömítéseit a készülékcsatlakozókonzolján.B Emelje meg a készüléket, és akassza rá a falraszerelhető lemezre.B A készülék felszerelése az előkészítettcsőcsatlakozókraB Ellenőrizze a tömítések beülését - majd húzza meg acsőcsatlakozások hollandi anyáit.6 720 680 284 (2009/06)


16 | Telepítés HUFüstgázelvezető csatlakoztatásaA tartozékok felszerelésének részleteit lásda leírásban.B Tegye a kivezetőkönyököt a készülék kimeneticsőtorkolatára, és nyomja rá teljesen.NGCseppfolyós gázCO 2 (%) 7,3 - 7,8% 7,7 - 8,3%Δp (mbar) 1,1 - 1,56. tábl.Tartozékok csatlakoztatásaB A mellékelt telepítési utasítások alapján szerelje fel atartozékokat.4.7 Instalarea sertarului de accesoriiFIGYELMEZTETÉS:Sertarul trebuie instalat după instalareacompletă a centralei.13 ábra Kivezetőkönyök rögzítése bilinccsel1 Kivezetőkönyök2 Kimeneti csőtorkolatB Pozitionati sertarul ca in Fig. 15.B Apasati si mentineti presate lateralele sertarului.Fojtótárcsa beépítéseB Szereljen megfelelő átmérőjű fojtótárcsát (2) aventilátor szívó oldalára.15 ábra Amplasarea sertaruluiB Amplasati sertarul in aparat si fixati-l prin eliberareaambelor laterale.14 ábra Fojtótárcsa felszerelése1 Fojtótárcsa2 Rögzítő csvarFIGYELMEZTETÉS:A fojtótárcsát az égéstermék elvezetéshosszának megfelelően kell kiválasztani(lásd a tartozékokra vonatkozóutasításokat).Pentru a uşura montarea sertarului şi apentru a garanta un service corect trebuierealizată în întregime alinierea.4.8 Csatlakozások ellenőrzéseVízcsatlakozásokB ZW típusoknál: nyissa meg a hidegvízcsapot, és töltsemeg a melegvízrendszert (tesztnyomás: max. 10 bar).6 720 680 284 (2009/06)


HUTelepítés | 17B Nyissa meg a fűtési előremenő és a visszatérő körszervizcsapjait, és töltse fel a fűtőrendszert afeltöltőcsap megnyitásával.A készülék üzembe helyezése során nyomásvesztésléphet fel. Ilyenkor ismételje meg a feltöltési folyamatot,amíg el nem éri a kijelzett nyomásértéket (1,5 bar).Minden fűtőtestet légteleníteni kell,különben a fűtési teljesítmény nem leszteljes, a készülék pedig forráshangot,áramlási zajokat adhat.GázvezetékekB Zárja el a gázcsapot, ezzel megvédi a gázszelepet atúlnyomás okozta kártól (max. 150 mbar).B Ellenőrizze a gázvezetékeket.B Engedje ki a rendszernyomást.16 ábra FeltöltőcsapB Szivárgás szempontjából ellenőrizze az összescsatlakozást és tömítést (a tesztnyomás a manométeralapján max. 1,5 bar legyen).B A beépített légtelenítő szeleppel légtelenítse akészüléket (lásd: 17 ábra).FüstgázelvezetésB Keressen szivárgást a füstgázcsövön.B Ellenőrizze, hogy a füstgázcső és a csővég tiszta éssértetlen.Alacsony hőmérsékletű rendszerek csatlakoztatásaA készülék semmilyen körülmények között semcsatlakoztatható közvetlenül alacsőny hőmérsékletű(padlófűtés, falfűtés, stb.) rendszerekhez. A készülékrézből készült hőcserélőjét a tartósan alacsony fűtővízhőmérséklet (kisebb mint 45 ˚C) miatt kialakulókondenzáció rövid időn belül tönkreteheti.FIGYELMEZTETÉS:Oxigéndiffúziós korróziós jelenségek nemcsak padlófűtés esetében fordulhatnak elő,hanem nem megfelelő csőanyagból szereltradiátoros fűtések esetében is. A készülékrevonatkozó garancia ezekre az esetekre nemterjed ki, ezért óvakodjon a nem kellőenismert, nem garantált minőségű csövek ésszerelési anyagok alkalmazásától.17 ábra LégtelenítőA feltöltés után tartsa nyitva a szelepet.FIGYELMEZTETÉS:A készülék tartósan alacsony előremenőhőmérsékletű üzeme káros kondenzációhoz,a kémény tönkremeneteléhez, a készülékhőcserélőjének elkormosodásához, majd eztkövetően az égőtér túlterhelődéséhezvezethet, amely a készülék gyorstönkremenetelét okozza. A készüléktartósan alacsony üzemét lehetőség szerintkerülni kell, vagy gyakoribb karbantartásravan szükség.B Indítsa be a készüléket, és ellenőrizze a körben lévőnyomást.6 720 680 284 (2009/06)


18 | Elektromos csatlakozások HU5 Elektromos csatlakozásokVESZÉLY:áramütésveszély!B Mindig kösse le a készülék (biztosíték,megszakító) tápellátását, mielőttbármilyen munkát végezne az elektromosalkatrészeken.5.2 Elektromos panelB Hajtsa le a kezelőfelületet (lásd a 10. ábrán).B Nyissa meg a csatlakozódobozt.A készüléket beépített hálózati kábellel és felszereltcsatlakozóval szállítjuk. A készülék minden szabályozó,vezérlő, irányító és biztonsági berendezése használatrakészen be van kábelezve és a működését isleellenőriztük.VIGYÁZAT:ViharokB A készülékhez külön csatlakozás kell akapcsolótáblán, amit 30 mA-esdifferenciált kapcsoló és földelt vezetékvéd. A gyakran viharos területekenvillámhárító rudat kell használni.5.1 Csatlakozás a tápellátáshozMinden elektromos csatlakozás feleljen mega háztartási elektromos berendezésekrevonatkozó előírásoknak.B A tápvezetéket földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.18 ábra81 Biztosíték82 Hálózati kapcsolódás83 Aljzat a helyiségtermosztát (TR 12,TRZ 12-2) és programozóóra (EU9D, TR15RF) csatlakoztatásáraa Csatlakozók a következőkhöz: biztonságihőmérséklethatároló, vízáramlás kapcsoló, fűtésielőremenő és használati víz hőmérsékletérzékelő,differenciál nyomáskapcsolób Ionizációs elektróda csatlakozójad Szivattyúcsatlakozóe Védőföld a nyomtatott áramkörhözf Gázszelep-csatlakozásg Motoros, háromutas szelep csatlakozásah Ventilátor6 720 680 284 (2009/06)


20 | Elektromos csatlakozások HU5.3 Melegvíztartály csatlakoztatása (ZS ..Típusok)Közvetett fűtésű tartály NTC-érzékelővelAz NTC-érzékelővel ellátott Bosch tartályok közvetlenülcsatlakoznak a bojler vezetékkötegéhez. Acsatlakozóvezetéket és a rászerelt aljzatot a tartállyalegyütt szállítják.23 ábraHagyományos tartály is felszerelhető. Ehhezadapterkészletet kell igényelni a Boschműszaki szervizéből. A készlet részei: egyNTC-érzékelő kábellel, és elektronikusnyomtatott áramkörhöz alkalmas dugasszal.Az NTC-érzékelő átmérője 6 mm; ezt amegfelelő foglalatba kell beilleszteni.6 720 680 284 (2009/06)


HUÜzembe helyezés | 216 Üzembe helyezésKészülék (hátulnézet)Készülék (alulnézet)24 ábra34 LED - (BE) figyelmeztető fény (hiba esetén villog)42 Digitális kijelző51 Főkapcsoló52 Hibatörlő gomb53 Fűtési hőmérséklet beállító gombja54 Manométer55 Használati melegvíz hőmérséklet-beállító gomb56 Központi fűtés visszatérő köre57 ZW - hidegvíz (ZS -tároló-visszatérő)58 ZW - melegvíz (ZS-tároló-előremenő)59 Fűtési előremenő6.1 Üzembe helyezés előttVIGYÁZAT:B Ne használja a készüléket, ha még nemtöltötték fel vízzel.B Az első beindítást szakképzettmunkatársnak kell végeznie, akigarantálja a készülék rendeltetésszerűműködését, valamint ellátja afelhasználót minden szükségesinformációval.B Ha a környéken kemény a víz, használjonvízlágyítót vagy töltse fel a központifűtésrendszert lágyított vízzel.B A tágulási tartály töltőnyomását igazítsa afűtőrendszer statikus magasságához.B ZW típusoknál: nyissa meg a hidegvíz-elzáró csapot(61).6 720 680 284 (2009/06)


22 | Üzembe helyezés HUB Nyissa meg a fűtőtest szelepeit.B Nyissa meg a karbantartó csapokat.B Nyissa meg a feltöltőcsapot (78) (ZW), és lassantöltse fel a fűtőrendszert 1 és 2 bar közötti nyomásra.B Légtelenítse a fűtőtesteket.B Ellenőrizze a fűtőkör légtelenítő szelepének (69)nyitott állapotát.B Nyissa meg a feltöltőcsapot (78), és töltse újra afűtőberendezést 1-2 bar nyomásra.B Győződjön meg róla, hogy a készülék besorolásilapján megadott gáztípus megfelel a gázellátástípusának.B Nyissa meg a gázcsapot.6.3 A központi fűtés bekapcsolásaA fűtési hőmérséklet 45 ˚C - 88 ˚C tartománybanszabályozható. A szabályzó az aktuális igénynekmegfelelően folyamatosan modulálja az égő lángját.B Forgassa el a forgatógombot , és állítsa be akészülék fűtési hőmérsékletét a 45 ˚C - 88 ˚Ctartományban).A digitális kijelző ezt a szimbólumot jelzi, és villograjta a kijelölt hőmérsékleti érték.Az égő működését jelzés mutatja a digitáliskijelzőn. A hőmérő mutatja az elsődleges körhőmérsékletét (fűtés).6.2 A készülék be-/kikapcsolásaBekapcsolásA készülék indításkor belső tesztet hajtvégre; eközben a digitális kijelzőn technikaijellegű utasítások jelennek meg.B Nyomja meg a főkapcsolót .A LED kéken világít, az LCD-kijelző mutatja azelsődleges fűtőkör hőmérsékletét, és a készüléküzemkész.Az LCD-kijelzőn szimbólum jelzi az égő működését.Az LCD-kijelző mutatja az elsődleges körhőmérsékletét (fűtés).26 ábrafagyálló funkció - a forgatógombot ilyenhelyzetbe állítja, az elsődleges kör(fűtés)hőmérséklete garantáltan magasabb6 ˚C-nál.6.4 A fűtésrendszer szabályozásahelyiségtermosztáttalB A helyiségtermosztátot (TR...) állítsa a kívántszobahőmérsékletre.25 ábraKikapcsolásB Nyomja meg a főkapcsolót .FIGYELMEZTETÉS:Elektromos kisülés!B Mielőtt munkába kezdene a készüléken,kapcsolja le az elektromos tápellátást.27 ábra6 720 680 284 (2009/06)


HUÜzembe helyezés | 23Normál kényelmi szint esetén a 20 ˚C-oshőmérsékleti beállítás ajánlott ahelyiségtermosztáton.6.5 Melegvíztartály hőmérsékletibeállítása (ZS... típusoknál)FIGYELMEZTETÉS:6.6 Melegvíz-hőmérséklet és átfolyásimennyiség (ZW... Típusok)ZW típusoknál a melegvízhőmérséklet 40 ˚C és 60 ˚Cközött állítható be a hőmérséklet-szabályzóval ( 28.ábra).A digitális kijelző mutatja a kiválasztott hőmérsékletiértéket. A kijelző a kívánt érték beállításáig villog.A melegvízáramlás kb. 10 l/perc.forrázásveszély!B Normál üzemben ne állítsa 60 ˚C-nálmagasabbra a hőmérsékletet.B 70 ˚C fölötti hőmérséklet csak rövid időreállítható be (termikus fertőtlenítés).Szabályzási beállításokForgassa balraForgassa jobbra8. tábl.Vízhőmérsékletkb. 40 ˚Ckb. 60 ˚CNTC-érzékelővel ellátott tartályokB A bojler hőmérséklet-szabályzójával állítsa be atartály hőmérsékletét.A melegvíz hőmérséklete a tartályon olvasható.6.7 Nyári üzemmód (csak meleg víz)B A bojler hőmérséklet-szabályzóját forgassa balraütközésig.A központi fűtés ekkor leáll. A melegvízellátástovábbra is működik, csakúgy mint a fűtésszabályozásés az időre programozható tápellátás.A digitális kijelzőn körülbelül 3 másodpercig villog a„Su“ (summer - nyár) jelzés.6.8 Fagy elleni védelemB Ne kapcsolja le a készüléket.6.9 Letapadás elleni védelemAmikor a főkapcsoló I állásban van, a keringető szivattyú24 óránként 1 percre bekapcsol, 1) , hogy elkerülje abeszorulást.28 ábraSzabályzásibeállításokForgassa balraForgassa jobbra7. tábl.Vízhőmérsékletkb.10 ˚C (fagy ellen védett).kb. 70 ˚C6.10 HibafelismerésA készülék meghibásodás esetére diagnosztikairendszert tartalmaz. A hibakeresés a LED és a digitáliskijelző hibakódja alapján történik. A hibajavításvégeztével a készülék újra üzembe helyezhető a hibatörlőgombbal.B A kódok felismeréséhez lásd a jelen útmutató 9fejezetét.Az ajánlott maximális hőmérséklet 60 ˚C.1) A legutóbbi indulás után6 720 680 284 (2009/06)


24 | Gázbeállítások HU7 GázbeállításokVESZÉLY:B A következő műveleteket csak jogosult,szakképzett szerelők végezhetik.A névleges hőterhelést és névleges hőteljesítményt afúvókanyomás vagy a volumetrikus módszer alapjánlehet beállítani. Mind a két módszerhez egy U-csövesmanométerre van szükség.Mivel a fúvókanyomáson alapuló beállításimódszer időtakarékosabb, célszerűbb aztelőnyben részesíteni.7.1 Gyári beállításokFöldgázA H osztályú földgázzal működő készülékek (G 20) zártállapotban kaphatók; a Wobbe-szám beállítása 15 kWh/m 3 , a tápnyomás pedig 25 mbar.Kilépés a szerviz üzemmódból:B Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja ismét be.Ha a készüléket nem kapcsolja ki, az két óramúlva visszatér normál üzembe.7.3 Teljesítmény-beállítás7.3.1 A fúvókanyomáson alapuló beállítási módszerB Kapcsolja ki a készüléket .B Szerelje szét a kezelőfelületet (lásd: 15. oldal).A kezelőfelület javítási helyzetbe állításáhozne feledje el eltávolítani a tartozékfiókot.B Hajtsa le a kezelőfelületet javítási helyzetbe.A készülékek nem használhatók 15 mbaralatti vagy 25 mbar feletti tápnyomáson.Cseppfolyós gázA propán/bután gázzal (G 31 / G 30) működő készülékekgyárilag a típustábla adatainak megfelelően vannakbeállítva és leplombálva.7.2 Szerviz üzemmódA névleges hőterhelés és hőteljesítmény beállításához bekell kapcsolni a szerviz üzemmódot.A készülék szerviz üzemmódba állítása előtt:B Nyissa meg a fűtőtest szelepeit, így a hő eloszlik.Szerviz üzemmódba lépéshez:B Kapcsolja be a készüléket.B Tartsa lenyomva a hibatörlő gombot.B Forgassa a fűtésihőmérséklet-beállító gombotminimumra, majd maximumra.Ennek megerősítésére a villog. A készülék átálltszerviz üzemmódba.B Végezze el a beállításokat (lásd: 7.3 és 7.4 fejezet).29 ábra Javítási helyzet gázbeállításokhozA beállítások mentése:B A beállítások mentéséhez legalább 2 másodpercigtartsa lenyomva a hibatörlő gombot. A LED és akijelző villog. Ezután más beállításokat is megadhat aszerviz üzemmódban.6 720 680 284 (2009/06)


HUGázbeállítások | 25B Szerelje ki a tömítőcsavart (7a), és csatlakoztassa amanométert a mérési pontra.Az égő maximális nyomásának beállításaB Vegye le a sapkát a maximális gáznyomásbeállítócsavarjáról (19).B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.A vezérlőrendszer beállítja az égő maximális nyomásáta készüléken.B Földgázas készülékek: az állítócsavarral (19) (9. tábl.)állítsa be az égő MAX. nyomását.H földgáz Bután Propán30 ábra Gázszelep7a Égő nyomásmérési pontja7b Csatlakozási gáznyomás mérőpontja19 Maximális gáznyomás állítócsavarjának sapkája84 Minimális gáznyomás állítócsavarjaB Nyissa meg a gázcsapot.B Állítsa a készüléket szerviz üzemmódba (lásd: 7.2fejezet).B Állítsa a hőmérséklet-szabályzót középállásba.A digitális kijelző villogó elemet jelez.Csatlakozási gáznyomás ellenőrzéseB Csavarja ki a tömítőcsavart (7b), és szerelje fel amanométert a mérési pontra.B Nyissa meg a gázcsapot.B Kapcsolja be a készüléket, és fordítsa ahőmérséklet-szabályzót teljesen jobbra.B Ellenőrizze a gáz tápnyomását: a földgáz elvártnyomásértéke 18 mbar és 25 mbar közötti.Ha a gáz tápnyomása földgáz esetében 15mbar és 18 mbar közötti, a névlegeshőterhelést ≤ 85%-ra kell állítani. Ha atápnyomás 15 mbar alatti, vagy 25 mbarfölötti, a készülék beállításait nem szabadmódosítani, és a készülék nem használható.B Ha a tápnyomás a megadott tartományon kívül van,határozza meg ennek okát, és javítsa ki a hibát.B Ha a hiba nem elhárítható, értesítse a gázszolgáltatót.B Ha a láng alakja szokatlan, ellenőrizze az égőfúvókáját.B Zárja el a gázcsapot, vegye ki az U-csövesmanométert, és tegye vissza a tömítőcsavart (7b).B Szerelje össze a kezelőfelületet, és rögzítsecsavarokkal.BefecskendezőfúvókakódszámaTápnyomás(mbar)Az égő MAXnyomása(mbar) 1)9. tábl. Az égő nyomása1) Felszerelt borítással112 74 7425 30 3716,2 24,0 -27,0B LPG-készülékek (cseppfolyósított földgáz): teljesencsavarja be az állítócsavart (19).B Tegye vissza az állítócsavar sapkáját (19).Az égő minimális nyomásának beállításaB A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.A vezérlőrendszer beállítja az égő minimális nyomásáta készüléken.B Az állítócsavarral (84) (9. tábl.) állítsa be az égő MIN.nyomását.B A beállítások ellenőrzéséhez újra forgassa ahőmérséklet-szabályzót jobb és bal végállásába, majdszükség esetén módosítsa a beállításokat.B A szerviz üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki akészüléket.B Zárja el a gázcsapot, vegye ki az U-csövesmanométert, és tegye vissza a tömítőcsavart (7b).7.3.2 Térfogatbeállítási módszer32,0 -35,0Az égő MIN. 0,8 2,4 3,4(mbar) 1)nyomásaCseppfolyós gáz-levegő keverék használataesetén a beállításokat fogyasztásicsúcsidőben, a fúvókanyomás módszerrelkell beállítani, vagy legalább ellenőrizni.6 720 680 284 (2009/06)


26 | Gázbeállítások HUB A gázszolgáltatótól szerezze meg a Wobbe-számra(Wo) és az alacsonyabb fűtőértékre (Pci) vonatkozórészleteket.B Kapcsolja ki a készüléket.B Hajtsa le a kezelőfelületet javítási helyzetbe (lásd a29. ábrát ).B Nyissa meg a gázcsapot.B Állítsa a készüléket szerviz üzemmódba (lásd: 7.2fejezet).B Forgassa a hőmérséklet-szabályzót középállásba.Maximális gázmennyiség beállításaB Vegye le a sapkát a maximális gáznyomásbeállítócsavarjáról (19) (30 ábra).B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.A vezérlőrendszer beállítja a maximálisgázmennyiséget a készüléken.B Földgázas készülékek: állítsa be a MAX.gázámennyiséget az állítócsavarral (19) (10. tábl.).BefecskendezőfúvókakódszámaTápnyomás(mbar)MAX. átfolyásimennyiségMIN. átfolyásimennyiségH földgáz Bután Propán112 74 7425 30 3746,5 l/perc14,7 l/perc10. tábl. Átfolyási sebesség2,1 kg/ó 2,1 kg/ó0,7 kg/ó 0,7 kg/óB LPG-készülékek (cseppfolyósított földgáz): teljesencsavarja be az állítócsavart (19).B Tegye vissza az állítócsavar sapkáját (19).Minimális gázmennyiség beállításaB A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.A vezérlőrendszer beállítja a minimálisgázmennyiséget a készüléken.B Állítsa be a MIN. gázmennyiséget az állítócsavarral(64) ( 9).B A beállítások ellenőrzéséhez újra forgassa ahőmérséklet-szabályzót jobb és bal végállásába, majdszükség esetén módosítsa a beállításokat.B A szerviz üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki akészüléket.B Zárja el a gázcsapot.A csatlakozási gáznyomásB A gáz tápnyomásának ellenőrzéséről részletesen lásd7.3.1 „A fúvókanyomáson alapuló beállítási módszer“fejezet megfelelő bekezdését.7.4 Fűtési teljesítmény beállításaA fűtési teljesítmény a névleges teljesítmény minimumaés maximuma között beállítható az egyedi hőigényekszerint (lásd: 2.12).7.4.1 A fúvókanyomáson alapuló beállítási módszerB Kapcsolja ki a készüléket .B Hajtsa le a kezelőfelületet javítási helyzetbe (lásd a29. ábrát).B Szerelje ki a tömítőcsavart (7a), és csatlakoztassa amanométert a mérési pontra.B Nyissa meg a gázcsapot.B Állítsa a készüléket szerviz üzemmódba (lásd: 7.2fejezet).Minimális fűtési teljesítmény beállításaB A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.B Az égő nyomásának minimális beállításához lassanforgassa balra a hőmérséklet szabályozót ( 11.táblázat).VIGYÁZAT:Ha a teljesítmény-beállítás során túllépi akívánt értéket, forgassa vissza a gomboteredeti helyzetébe, és végezze el újra abeállítást.Fűtésteljesítmény (kW)H típusúföldgáz1)Bután 1) Propán 1)10 2,3 4,8 6,411. tábl. Az égő nyomása minimális fűtésteljesítményhez1) Felszerelt borítássalB Mentse a beállításokat (lásd a 7.2 fejezetet).Maximális fűtési teljesítmény beállításaB A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.6 720 680 284 (2009/06)


HUGázbeállítások | 27B Az égő nyomásának maximális beállításához lassanforgassa jobbra a hőmérséklet-szabályzót (lásd:12. tábl.).VIGYÁZAT:ha a teljesítmény-beállítás során túllépi akívánt értéket, forgassa vissza a gomboteredeti helyzetébe, és végezze el újra abeállítást.Fűtésiteljesítmény(kW)H földgáz(mbar)B Mentse a beállításokat (lásd a 7.2 fejezetet).A beállítások ellenőrzéseBután(mbar)Propán(mbar)12 3,6 6,8 9,014 5,1 9,3 12,116 6,8 12,1 15,618 8,8 15,3 19,620 11,0 18,8 24,122 13,5 22,8 29,124 16,2 24-27 32-3512. tábl. Az égő nyomása maximális fűtésteljesítményhezA mért értékek ± 0,5 mbar tűrésitartományon belül eltérhetnek a beállítottszinttől.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt. Avezérlőrendszer beállítja a minimális fűtésiteljesítményt a készüléken.B Ellenőrizze az égő nyomását, és szükség eseténkorrigálja.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt. Avezérlőrendszer beállítja a maximális fűtésiteljesítményt a készüléken.B Ellenőrizze az égő nyomását, és szükség eseténkorrigálja.B A szerviz üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki akészüléket.B Zárja el a gázcsapot, vegye ki a manométert, és tegyevissza a tömítőcsavart (7a).B Hajtsa le a kezelőfelületet javítási helyzetbe (lásd a29. ábrát).B Nyissa meg a gázcsapot.B Állítsa a készüléket szerviz üzemmódba (lásd: 7.2fejezet).Minimális fűtési teljesítmény beállításaB A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.B Az égő nyomásának minimális beállításához lassanforgassa balra a hőmérséklet szabályozót 13.VIGYÁZAT:ha a teljesítmény-beállítás során túllépi akívánt értéket, forgassa vissza a gomboteredeti helyzetébe, és végezze el újra abeállítást.Fűtésiteljesítmény(kW)Gázátfolyás mennyiségeH típusúföldgáz(l/perc) (kg/ó) (kg/ó)10 20,8 0,9 0,913. tábl. Gázátfolyás mennyisége minimális fűtésiteljesítményhezB Mentse a beállításokat (lásd a 7.2 fejezetet).Maximális fűtési teljesítmény beállításaB A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.B Az égő nyomásának maximális beállításához lassanforgassa jobbra a hőmérséklet-szabályzót (lásd:14. tábl.).VIGYÁZAT:ha a teljesítmény-beállítás során túllépi akívánt értéket, forgassa vissza a gomboteredeti helyzetébe, és végezze el újra abeállítást.7.4.2 Térfogatbeállítási módszerB Kapcsolja le a főkapcsolót .6 720 680 284 (2009/06)


28 | Gázbeállítások HUGázátfolyás mennyiségeFűtésiteljesítmény(kW)H típusúföldgáz(l/perc) (kg/ó) (kg/ó)12 24,1 1,1 1,1B A négy rögzítőcsavar kioldásával szerelje le avédőlemezt.14 27,8 1,2 1,216 31,5 1,4 1,418 35,3 1,6 1,620 39,0 1,7 1,722 42,7 1,9 1,924 46,5 2,1 2,114. tábl. Gázátfolyás mennyisége maximális fűtésiteljesítményhezB Mentse a beállításokat (lásd a 7.2 fejezetet).31 ábra VédőlemezB Szerelje szét az égőt.A beállítások ellenőrzéseA mért értékek ± 0,5% tűrési tartományonbelül eltérhetnek a beállított szinttől.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesen balra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt. Avezérlőrendszer beállítja a minimális fűtésiteljesítményt a készüléken.B Ellenőrizze a gázátfolyás mennyiségét, és szükségesetén állítsa be.B A hőmérséklet-szabályzót forgassa teljesenjobbra.A kijelzőn villogó látható, jelzéssel együtt. Avezérlőrendszer beállítja a maximális fűtésiteljesítményt a készüléken.B Ellenőrizze a gázátfolyás mennyiségét, és szükségesetén állítsa be.B A szerviz üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki akészüléket.B Ellenőrizze a gázszivárgást.B Zárja el a gázcsapot.7.5 Átállás másik gáztípusraHa a készülék típustábláján megadott gáztípus nem felelmeg a gázellátás típusának, a készüléket át kell szerelni.B Zárja el a gázcsapot.B A főkapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.B Szerelje le a kezelőfelületet.B Szerelje szét az elülső borítást.32 ábra29 Fúvóka30 ÉgőB Szerelje szét az égő mindkét elosztócsövét, éscserélje ki a fúvókát.Gáz típusaNG 112LPG 7415. tábl.Fúvóka kódszámaB Szerelje össze az égőt, majd szerelje be a készülékbe.B Ellenőrizze a gázszivárgást.B Állítsa be a gázbeállításokat (lásd a 7.3 és 7.4fejezetet).B Jegyezze fel a gáztípus módosítását a készülékadattáblájára.FIGYELMEZTETÉS:összeszereléskor győződjön meg arról, hogya védőlemez és a statikus kamra közöttialátét helyzete megfelelő.6 720 680 284 (2009/06)


HUKarbantartás | 298 KarbantartásVESZÉLY:áramütésveszély!B Mindig kösse le a készülék (biztosíték,megszakító) tápellátását, mielőttbármilyen munkát végezne az elektromosalkatrészeken.B A készülék javítását csak jogosult fűtésszerelővégezheti.B Csak eredeti Bosch pótalkatrészeket használjon.B A készülék pótalkatrészjegyzéke alapján rendeljenpótalkatrészeket.B Mindig új tömítéseket és O-gyűrűket szereljen be akiszereltek helyére.B Csak a következő típusú zsírokat alkalmazza:– Vízszelep: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)– Csatlakozások: HFt 1 v 5 (8 709 918 010)Hozzáférés az összetevőkhözB Távolítsa el a tartozékfiókot.B Szerelje le a kezelőfelület rögzítőcsavarjait (lásd: 15.oldal).B Hajtsa le a vezérlődobozt javítási helyzetbe.VIGYÁZAT:amikor a kezelőfelületet visszateszi javításihelyzetbe, vigyázzon, nehogy kárt okozzon anyomásmérő tömlőben.8.1 Rendszeres karbantartási műveletMűködésellenőrzésB Ellenőrizze az összes biztonsági, beállítási ésvezérlőelem helyes működését.HőcserélőB Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát.B Ha piszkos:– Szerelje ki a hőcserélőt és a határolót– Erős vízsugárral tisztítsa meg a hőcserélőtB Ha erősen szennyezett: merítse a bordákatmosogatószeres meleg vízbe, és alaposan tisztítsameg.B Szükség esetén tisztítsa meg a hőcserélőt és acsatlakozócsöveket a vízkőtől.B Szerelje vissza a hőcserélőt új tömítésekkel.B Szerelje vissza a határolót a konzolra.ÉgőB Évente egyszer ellenőrizze az égőt, szükség eseténtisztítsa meg.B Ha erősen szennyezett (zsíros, kormos), szerelje ki azégőt, merítse mosogatószeres meleg vízbe, ésalaposan tisztítsa meg.VízszűrőB Zárja el a vízelzáró csapot.B Vegye le a csavarfedőt (34 ábra, A helyzet).B Tisztítsa meg a vízszűrőt.Tágulási tartályB Nyomásmentesítse a készüléket.B Ellenőrizze a tágulási tartályt, és szükség esetén töltsefel légszivattyúval 0,75 bar értékre.B A tágulási tartály töltőnyomását a fűtőrendszerstatikus magasságához illő értékre állítsa.33 ábra Javítási helyzet az elektronikus és vízrészekhozzáféréséhez8.2 A készülék kiürítéseHasználati melegvízkörB Zárja el a vízelzáró csapot.B Nyisson meg egy melegvízcsapot.6 720 680 284 (2009/06)


30 | Karbantartás HUKözponti fűtésrendszerB Zárja el a karbantartó csapokat.B Szerelje ki a leeresztő csavart ( 34. ábra, B helyzet).Kijelző Paraméter Típus01 ECO/COMFORT üzemmód Beállítás02 Szolár üzemmód Beállítás03 Legutóbbi 8 hiba Érték04 Fűtési NTC-hőmérsékletértéke05 Az elsődleges kör (fűtés)kijelölt hőmérséklete06 A HMV NTC hőmérsékletértékeÉrtékÉrtékÉrték34 ábra8.3 Újraindítás a javítást követőenB Húzzon meg minden csatlakozást.B Olvassa el a 6 „Üzembe helyezés“, és a 7 „Gázravonatkozó beállítások“ c. fejezetet.B Ellenőrizze a gázbeállításokat (égő nyomása).B Ellenőrizze a füstgázelvezetést a kéményben(felszerelt elülső borítással).B Ellenőrizze a gázszivárgást.8.4 Diagnosztikai üzemmódA diagnosztikai üzemmódban a telepítést végző személymegtekintheti a bojler 21 paraméterre vonatkozóbeállításait.Ezek egy része beállítható paraméter, mások értékeketjelző paraméterek, az utolsó három pedig tesztelésiparaméter.A diagnosztikai üzemmód engedélyezéseB Kapcsolja be a készüléket.B Tartsa lenyomva a hibatörlő gombot.B Állítsa a hőmérséklet-szabályzót minimum, majdmaximum helyzetbe.A készülék most diagnosztikai üzemmódba állt.Paraméterek kiválasztásaB Forgassa a fűtőtermosztátot.Balra található az „01“ helyzet.Jobbra pedig a „21“ helyzet.07 A használati melegvízérzékelőkijelölt hőmérsékleteParaméterek beállításaB Forgassa a termosztátot.Érték08 Nincs használatban ----------09 Differenciál-nyomáskapcsoló ----------10 Hőmérséklet-határoló Érték11 Áramlásérzékelő Érték12 Gázbiztonsági szelep Érték13 Gázmodulátorszelep Érték14 Termosztát Érték15 Ventilátor Érték16 Ionizáció Érték17 Szivattyú Érték18 Háromutas szelep Érték19 Szivattyútesztelés Teszt20 Háromutas szelep tesztelése Teszt21 Digitális kijelző tesztelése Teszt16. tábl.Miután kiválasztotta a paraméter számát, adigitális kijelző közvetíti az utasítást akijelölt paraméterszám és az aktuális állapotközött.Szabályozások elmentéseB A módosítások rögzítéséhez legalább 2 másodpercigtartsa lenyomva a hibatörlő gombot. A digitáliskijelzőn jelzés villog.6 720 680 284 (2009/06)


HUKarbantartás | 318.4.1 ECO/COMFORT üzemmódB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „01“ utasítás.A kazán beállítható gyorsabb melegvízkészítésre is(COMFORT üzemmód).A kijelzőn látható:• „00“ - ECO• „01“ - gyorsérintéses• „02“ - foglalt• „03“ - foglaltHa a COMFORT' üzemmód engedélyezését követően két- öt másodpercre megnyitja a melegvízcsapot, a bojlergyorsabban felmelegíti a belső kört, és ezzel a használatimelegvizet.8.4.2 Szolár üzemmódB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „02“ utasítás.Ha a bojlert napenergiával működő rendszertartozékaként használja, ezt a paramétert „So“ (solar)értékre kell állítaniA kijelzőn látható:• „No“ - szolár mód kikapcsolva• „So“ - szolár mód engedélyezve8.4.3 8 legutóbb érzékelt meghibásodásB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „03“ utasítás.Látható a bojleren legutóbb érzékelt 8 meghibásodás.Ha elforgatja a termosztátot, választhat a legutóbbi(bal oldali), vagy az időben legkorábbi (jobb oldali)lehetőség között.8.4.4 Fűtési NTC-hőmérséklet értékeB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „04“ utasítás.A kijelzőn a fűtőkör-érzékelő aktuális hőmérsékletelátható.8.4.5 A fűtésihőmérséklet-érzékelőn mérthőmérsékletB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „05“ utasítás.A kijelzőn a fűtési hőmérséklet-érzékelő kijelölthőmérséklete látható.8.4.6 A használati melegvízérzékelő hőmérsékleteB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „06“ utasítás.A kijelzőn a HMV-érzékelő aktuális hőmérséklete látható.8.4.7 A használati melegvízérzékelő kijelölthőmérsékleteB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „07“ utasítás.A kijelzőn a HMV-kör kijelölt hőmérséklete látható.8.4.8 Differenciál-nyomáskapcsolóB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „09“ utasítás.Itt látható a nyomáskapcsoló állapota.A kijelzőn látható:• ‘00 - nyitott nyomáskapcsoló - ventilátor ki / nincségéstermék áramlás• ‘01 - zárt nyomáskapcsoló - ventilátor be / vanégéstermék áramlás8.4.9 Határoló szabályzásaB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „10“ utasítás.Itt látható a hőmérséklet-határoló állapota.A kijelzőn látható:• „01“ - megadott határon belüli hőmérséklet• „E9“ - megadottnál magasabb hőmérséklet (lásd: 9fejezet)8.4.10 ÁramlásérzékelőB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „11“ utasítás.Itt látható az átfolyásérzékelő állapota.A kijelzőn látható:• „00“ - nincs vízátfolyás• „01“ - vízátfolyással8.4.11 Gázbiztonsági szelepB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „12“ utasítás.Így fest a gázbiztonsági szelep állapota.A kijelzőn látható:• „00“ - zárt szelep• „01“ - nyitott szelep8.4.12 GázmodulátorszelepB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „13“ utasítás.Itt látható a modulációs szelep állapota.A kijelzőn látható:• „00“ - zárt szelep6 720 680 284 (2009/06)


32 | Karbantartás HU• „01 - 70“ - minimum-/maximum-modulációs szelep8.4.13 TermosztátB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „14“ utasítás.Itt látható a termosztát állapota, a következők szerint.A kijelzőn látható:• „00“ - nyitott termosztát• „01“ - zárt termosztát8.4.14 VentilátorB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „15“ utasítás.Itt látható a ventilátor állapota.A kijelzőn látható:• „00“ - ventilátor bekapcsolva• „01“ - ventilátor kikapcsolva8.4.15 IonizációB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „16“ utasítás.Itt látható a termosztát állapota.A kijelzőn látható:• „00“ - nem érzékel szikrát• „01“ - szikrát érzékel8.4.16 SzivattyúB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „17“ utasítás.• „00“ - termosztát balra• „01“ - termosztát jobbraHa az égő még mindig nem működik, a tesztet nem lehetvégrehajtani, a kijelzőn pedig látható.8.4.19 Háromutas szelep teszteléseB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „20“ utasítás.A termosztát helyzetétől függően a készülék tesztelia háromutas szelepet.A kijelzőn látható:• „01“ - termosztát balra, szelep a belső körben.• „02“ - termosztát jobbra, szelep a külső körben.Ha az égő még mindig nem működik, a tesztet nem lehetvégrehajtani, a kijelzőn pedig látható.8.4.20 Digitális kijelző teszteléseB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „21“ utasítás.Minden szimbólum látható a kijelzőn.A diagnosztikai üzemmód lekapcsolásaB Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja ismét be.Ha a készüléket nem csatlakoztatja le, az 5perc után visszatér a normál üzemiállapotába.Itt látható a szivattyú állapota.A kijelzőn látható:• „00“ - bekapcsolt szivattyú• „01“ - kikapcsolt szivattyú8.4.17 Háromutas szelepB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „18“ utasítás.Így fest a háromutas szelep állapota.A kijelzőn látható:• „01“ - a belső körben működik• „02“ - a külső körben működik8.4.18 SzivattyútesztelésB Forgassa a termosztátot, amíg a kijelzőn meg nemjelenik a „19“ utasítás.A termosztát helyzetétől függően a készülékszivattyútesztelést hajt végre.A kijelzőn látható:6 720 680 284 (2009/06)


HUHibakódok | 339 HibakódokAz üzembe helyezést, karbantartást és javítást csakszakképzett munkatárs végezheti. A következőtáblázatban különböző kódokat talál az esetleges hibákelhárítására (a *-gal jelölt megoldásokat csakszakképzett szerelő végezheti).Kijelző Lehetséges ok MegoldásNincs ionizációs áram.Ellenőrizze, hogy a gázcsap meg van-e nyitva.Ellenőrizze a bejövő gáznyomást, az elektromoshálózati csatlakozást, a gyújtó elektródát ésvezetékét, az ionizációs elektródát és vezetéket.Hibás ionizációs jelzés.Túlfűtés, hőmérséklet-határoló bekapcsol.A nyomáskapcsoló nyugalmi helyzetbenletapadt.Ellenőrizze az ionizáció és a vezeték épségét.Győződjön meg róla, hogy az elektromos szekrénynem nedves.*Ellenőrizze az előremenő fűtési kör elzáró csapjánakállapotát.Légtelenítse a készüléket az automatikus légtelenítősegítségével.*Engedje ki a beszorult levegőt a szivattyúnál.Ellenőrizze a hőmérséklet határolót és annakkábelezését.*Ellenőrizze a nyomáskapcsoló csatlakozásait.*A nyomáskapcsoló nem záródik.Ellenőrizze a nyomáskapcsoló csatlakozásait.*A nyomáskapcsoló a készülék működéseközben kinyit.Ellenőrizze a nyomáskapcsoló csatlakozásait.*Belső hiba az elektromos panelen.Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és avezetékeket. Cserélje ki a vezérlő panelt.*Hiba a gázszelepen.Ellenőrizze a gázszelep vezetékeinek állapotát.*Kis elektromos áram. 1)Ellenőrizze a frekvenciát és a tápellátást.*Hibás az NTC központi fűtés hőmérsékletérzékelője.Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*17. tábl.6 720 680 284 (2009/06)


34 | Hibakódok HUKijelző Lehetséges ok MegoldásHibás a használati melegvízérzékelő. Ellenőrizze az NTC-érzékelőt és csatlakozásait.*Túlságosan magas hőmérséklet különbség aprimer és a szekunder kör között.Elégtelen vízárfolyás az aktuálisteljesítményigényhez képest.A ventilátor vagy a nyomáskapcsolócsatlakozásai hibásak.A szivattyú leállt.Ellenőrizze mindkét hőmérséklet érzékelő NTC -t. *Ellenőrizze a lemezes cserélő és/vagy kazántestiszappal és vízkővel való telítettségét.Ellenőrizze a csatlakozásokat.17. tábl.1) Ha a tápellátás túllépi a minimumértéket, a készülék visszatér a normál működéshez.Megjegyzés: mindig, amikor a kijelzőna hibakóddal együtt, meg kell nyomnigombot a hiba elhárítása után.jelzés láthatóa hibatörlő6 720 680 284 (2009/06)


HUHibakódok | 356 720 680 284 (2009/06)


6720680284Robert Bosch Kft.Termotechnika Üzletág1103 Budapest, Gyömrõi út 120.Info vonal: (06-1) 470-4747Szerviz vonal (beüzemelés,karbantartás, javítás): (06-1) 470-4748További információ: www.bosch.hu

More magazines by this user
Similar magazines