23.12.2012 Views

Origo_8_2011.pdf

Origo_8_2011.pdf

Origo_8_2011.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN 2066 - 6349<br />

2011. VII. évfolyam 8. szám, augusztus<br />

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin<br />

2011. AUGUSZTUS 4–7.


PROGRAMON – AUGUSZTUS<br />

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Forma és Energia – építészeti kiállítás / 4<br />

Becze Zoltán: A csíkszereda főgimnázium története –<br />

filmbemutató / 5<br />

Daczó Katalin: Régi idők ezer leánya –<br />

dokumentumfilm-vetítés / 7<br />

Előadások és koncertek:<br />

Csókos asszony – a Csíki Játékszín előadása / 8<br />

Virágom világom – a Hargita Nemzeti Székely<br />

Népi Együttes előadása / 9<br />

10 éves a Csíki Kamarazenekar / 10<br />

Opera- és operettgála / 12<br />

A Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar<br />

előadása / 13<br />

A Real Dance Sporttáncklub előadása / 13<br />

Simona Nae-koncert / 13<br />

Anima Sound System-koncert / 14<br />

Party Cover Band-koncert / 14<br />

Szabó Adám-koncert / 14<br />

Tündérground-koncert / 15<br />

Jedam-koncert / 15<br />

Kosz Szilveszter<br />

Gyermek-néptáncfesztivál / 19<br />

A Ioni zenekar előadása / 25<br />

Ötéves a Csíki Hírlap / 17<br />

TransylMania-koncert / 18<br />

Budapest Ragtime Band-koncert / 18<br />

DOB-BAN Ritmusfesztivál / 16<br />

szereda.<strong>Origo</strong><br />

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin.<br />

Megjelenik 3000 példányban.<br />

Kiadja: a Csíkszereda Kiadóhivatal,<br />

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója.<br />

530110 Csíkszereda, Vár tér 1. sz.,<br />

Tel.: +40 266 315 120 / 134<br />

@: origo@szereda.ro, www.szereda.ro<br />

Gyermekprogramok:<br />

A Pörgettyű Népi Játszóház Egyesület kézműves<br />

foglalkozása / 21<br />

Kacor király – A Boszorka bábcsoport előadása / 21<br />

Iciri és Piciri – bábelőadás / 21<br />

Talentum-játszóház / 22<br />

Mesehetes-koncert / 22<br />

Kangoo-bemutató / 22<br />

Kutyabemutató és kutyakozmetika / 24<br />

Egészségsátor – Csíkszereda vérnyomása / 24<br />

Kézműves vásár és kiállítás / 25<br />

Pityókafesztivál / 26<br />

Sport:<br />

Önkormányzati labdarúgótorna / 28<br />

Hagyományos Lábteniszbajnokság / 28<br />

X. Tusnád Ásványvíz Székely Szupermaraton / 28<br />

SPORTNAPTÁR<br />

Székelyföld Kerékpáros Körversenye / 32<br />

Hargita Triatlon / 36<br />

Dirt on Fire – kerékpárverseny / 37<br />

FERENCES ÓRA / 38<br />

Az Euphoria Tánciskola előadása / 40<br />

Hargitafürdői Borvíznap / 41<br />

KÖNYVKOSÁR<br />

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó ajánlója / 43<br />

A Bookart Könyvkiadó ajánlója / 45<br />

A Csíkszereda Kiadóhivatal kiadványai / 46<br />

HELYTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK / 47<br />

CSÍK-INFO-SAROK / 48<br />

A kiadásért felelős: Antal Attila alpolgármester<br />

Felelős szerkesztő: Mihály Réka<br />

Szerkesztőbizottság: Ady András, György Piroska,<br />

Ferenczy Krisztina, Prigye Kinga<br />

Korrektúra: Prigye Kinga<br />

Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda:<br />

Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda<br />

www.gutenberg-art.ro<br />

BEKÖSZÖNTŐ<br />

Tartalom<br />

3


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Kiállítás<br />

FORMA & ENERGIA – építészeti kiállítás<br />

2011. augusztus 4. / csütörtök / 17.00 óra / Kossuth Lajos utcai galéria<br />

Kolozsvári építészek kezdeményezésére a nyár folyamán<br />

Erdélyben mutatják be az ausztriai Forma és Energia című<br />

építészeti kiállítást, amelynek Gustav Peichl világhírű osztrák<br />

építész a kurátora. A csíkszeredai kiállítást megelőzően<br />

a tárlat Temesváron, Kolozsváron, Szebenben és Brassóban<br />

volt látható. Augusztus 4–13. között a csíkszeredai Kossuth<br />

Lajos utcai galériában mutatják be a tárlatot, amelyet<br />

4<br />

a csíkszeredai Wallum Kft. kezdeményezésére láthat a<br />

csíki közönség is. A kiállítás a kortárs osztrák építészet<br />

fenntarthatóság szempontjából leginkább kiváló épületeit<br />

mutatja be.<br />

A kiállítás anyagát a romániai Osztrák Nagykövetség biztosítja,<br />

Csíkszeredába való szállítása a Romániai Építész Kamara<br />

Brassó–Kovászna–Hargita fi ókja támogatásával történik.


A csíkszeredai főgimnázium története már 1978-tól foglalkoztat.<br />

Ekkor készítette édesapám, Becze Antal e témában<br />

a diaszont (diapozitívek vetítése magnószalagra rögzített<br />

szöveg kíséretében). Az akkori Matematika–Fizika Líceumban<br />

zajló vetítések után, 1980. február 27-én a mai városi kultúrotthonban<br />

sor került egy nyilvános bemutatóra is. Meglepődtem,<br />

hisz voltak benne „húzós” részek is. Ám úgy látszik, a<br />

cenzor szemét elkerülte például az 1926-os Anghelescu-féle<br />

elrománosítási folyamatról szóló rész. A Duna TV megrendelésére<br />

ugyanebben a témában a „Régiók” című műsornak<br />

szerkesztettem egy tízperces rövidfi lmet, amit 1996. március<br />

29-én mutattak be. 2010-ben a Márton Áron Gimnázium<br />

névadásának huszadik évfordulójára készítettem egy, erre az<br />

alkalomra fókuszáló 36 perces változatot. Ebből egy 20 perces<br />

kisfi lmet tavaly június 5-én a Magyar Televízió is sugárzott.<br />

A most bemutatásra kerülő alkotás újabb 15 percnyi<br />

anyaggal egészül ki a Gimnázium 1667–1848, valamint az<br />

1948–1989 közötti időszakáról.<br />

A fi lm forrása: a főgimnázium 1873 óta kiadott évkönyvei,<br />

valamint Nagy Imre 1862-ben kiadott, A csíksomlyói tanoda és<br />

növelde című műve. Ajánlom a mindenkori csíksomlyói és csíkszeredai<br />

diákoknak és tanároknak, akik itt tanultak és oktattak.<br />

Becze Zoltán<br />

BECZE ZOLTÁN sz. 1962, Csíkszereda. Tanulmányait a csíkszeredai<br />

főgimnáziumban, akkori nevén Matematika–Fizika<br />

Líceumban végezte (1980). Mérnöki oklevelet szerez – 1986,<br />

Brassó; Közgazdász-külkereskedelem, posztgraduális oklevél<br />

– 1995, Gödöllő – GATE; Elektronikus média, posztgraduális<br />

képzés – 2000, Debrecen.<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Dokumentumfilm-bemutató<br />

A CSÍKSZEREDAI FŐGIMNÁZIUM TÖRTÉNETE – fi lmb emu t a t ó<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 17.30 óra / Mikó-vár protokollterme<br />

Mérnökként kezdi pályáját a Csíkszeredai Traktorgyárban,<br />

tanársegéd, majd 1991-től tanár a Csíkszeredai Építőipari Líceumban;<br />

1991–1993 között az Új Sport újságírója; 1993–2003<br />

között a Csíki TV szerkesztője; 1994-től a DunaTV és MTV tudósítója;<br />

2010-től az Olimpia Stúdió Filmegyesület működtetője.<br />

Munkássága: a Sportszerda című heti műsor szerkesztése<br />

a Csíki TV-ben. A műsor 1995–2003, 2007–2008 között és<br />

2011. január–februárjában összesen 501 adást ért meg;<br />

„Hajrá Szereda” dokumentumfi lm a 80 éves csíki jégkorongról,<br />

2004–2011; „Végtelen körök” dokumentumfi lm Novák<br />

Eduárd olimpiai ezüstérmes paralimpikonról, 2006–2008;<br />

„Feledésre ítélve” dokumentumfi lm Márton Ferenc képzőművészről,<br />

2009; „Székely Apokalipszis” dokumentumfi lm<br />

a csíkszentdomokosi Gábor-kerti tragédiáról, 2004; „Négy<br />

évszázados tudásláng” dokumentumfi lm a négyszáz éves<br />

csíkszeredai főgimnáziumról, 2010; „Csíkszereda nyolc<br />

tételben” dokumentumfi lm Csíkszereda történelméről, kultúrájáról,<br />

oktatásáról, turizmusról, sportról stb., 2010.<br />

Médiadíjak: 1999 – MÚRE-díj, TV kategória; 2000 – MÚRE<br />

érdemoklevél;<br />

Magyar Olimpiai Akadémia – érdemoklevél 1997.<br />

Nemzetközi fi lmfesztivál-díjak: Lakiteleki nemzetközi<br />

fi lmszemle különdíjai:<br />

2003 – „Sportszerda”, 2004 – „Hetvenöt év kék-fehérben”,<br />

2005 – „Székely Apokalipszis”, 2008 – „Hajrá Szereda” és<br />

a „Végtelen körök”.<br />

Film.dok fesztivál különdíjai: 2006 – „Végtelen körök”,<br />

2008 – „Hajrá Szereda”<br />

2010 – „Négy évszázados tudásláng”.<br />

5


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Dokumentumfilm-vetítés<br />

A KORMÁNYZÓPÁR EZER LEÁNYA –<br />

Daczó Katalin Régi idők ezer leánya című dokumentumfilmjének újravetítése<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 17.00 óra / Mikó-vár protokollterme<br />

Régi idők ezer leánya címmel dokumentumfilm készült az<br />

Ezer Székely Leány Napja 1931 és 1940 között megtartott<br />

első kiadásairól. A film ugyanakkor eleink népviselethez való<br />

viszonyát, valamint a viseletelhagyás kérdéskörét is boncolgatja<br />

a visszaemlékezők, valamint szakemberek segítségével. A 80<br />

perces filmben tizenkilenc megszólaló mondja el gondolatait<br />

és több száz archív fotográfia villan fel. Ezek tekintélyes része<br />

Andory Aladics Zoltán fényképésznek a Csíki Székely Múzeumban<br />

őrzött hagyatékából származik, más része Daczó Katalin<br />

újságíró, valamint Szabó Magdolna nyugalmazott csíkcsicsói<br />

tanárnő többéves gyűjtése. A film készítői a megszólalókon<br />

kívül számos idős embert felkerestek, megszólítottak, próbálták<br />

megkeresni a régi fényképek szereplőit, a korszak minél több élő<br />

tanúját. Sajnos, egyre kevesebben emlékeznek az első, harmincas<br />

évekbeni rendezvényekre, de az 1940-es Ezer Székely Leány<br />

Napra, amelyet Horthy Miklósnak és feleségének Csíkszeredába<br />

tett látogatása tiszteletére szerveztek meg 1940. október 8-án,<br />

még nagyon sok tanú akadt. A Főméltóságú asszony volt ezen a<br />

napon „a legszebb székely asszony”, adta hírül az Magyar Távirati<br />

Iroda. A népünnepélyre ezrek, tízezrek érkeztek Csíksomlyóra, s<br />

a kormányzópár alakja köré hamarosan legendákat szőtt a nép.<br />

Ezekből is ízelítőt kaphatnak a dokumentumfilm nézői. A filmet a<br />

Mementó Stúdió készítette Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának<br />

megbízásából, Hargita Megye Tanácsának támogatásával.<br />

7


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Előadás<br />

Szilágyi László – Zerkovitz Béla: CSÓKOS ASSZONY – operett két részben<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 20.30 óra / Mikó-vár<br />

A józsefvárosi Nagytemplom utcában Pünkösdi Katót ünneplik.<br />

A talált gyerekből primadonna lett, és beleszeretett az operett<br />

zeneszerzőjébe, Dorozsmai Pistába, aki Ibolya Ede dalszövegíróval<br />

együtt ugyanabban az udvarban bérel lakást, Kubanek<br />

hentestől, Katóka nevelőapjától. Pista és Kubanek titokban<br />

megszervezték Katóka ünnepélyes eljegyzését, csakhogy<br />

a vőlegény múlt éjszakai lumpolása közben az egyik lokál<br />

pincérénél hagyta a jegygyűrűket a számla fejében, ráadásul<br />

átaludta az egész napot. Már nincs idő helyrehozni a dolgokat,<br />

nemsokára elő kell állni a meglepetéssel, a gyűrűk meg sehol!<br />

Szereposztás: Báró Tarpataky: FÜLÖP ZOLTÁN, Pünkösdi Kató:<br />

KISS BORA, Dorozsmai Pista: KÓNYA ÜTŐ BENCE, Ibolya Ede:<br />

KOSZTÁNDI ZSOLT, Rica-Maca: BENEDEK ÁGNES, Hunyadiné:<br />

DÁLNOKY CSILLA, Kubanek, hentes: LŐRINCZ ANDRÁS-ERNŐ,<br />

Salvator, főkomornyik: GIACOMELLO ROBERTO, Csipcsala,<br />

pék: BODEA TIBOR, Rendőr: BILIBÓK ATTILA, Hentesinas: PAP<br />

TIBOR, Orfeumi lányok: FEKETE BERNADETTA, RÁDULY BEÁTA,<br />

ZSIGMOND ÉVA-BEÁTA, Pincér a Wampeticsben: KISS ERNŐ.<br />

Zenekar: RÁDUJ GÁBOR, SZŐGYÖR ÁRPÁD, VERESS CSABA<br />

Ügyelő: TATÁR ATTILA<br />

Súgó: DÓSA ERZSÉBET<br />

Dramaturg: BUDAHÁZI ATTILA<br />

Zenei vezető: MANFRÉDI ANNAMÁRIA<br />

8<br />

Koreográfus: HORVÁTH GYULA-ANTAL<br />

Díszlet-jelmeztervező: KELEMEN KATA<br />

Rendező: PARÁSZKA MIKLÓS.<br />

A Los Angeles című szám dalszövegét Harmath Imre írta.<br />

Budaházi Attila, dramaturg<br />

Fotók: Sándor Levente, 2010


Miért a cím? Amikor a fi atal gyűjtő belevágott első útjába,<br />

kitűzte céljának, hogy feltárja a Kárpát-medence minden<br />

kincsét, azt a virágként sziporkázó sokszínűséget. Aztán idő<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Előadás<br />

VIRÁGOM VILÁGOM – a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 21.00 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

teltével rádöbbent, hogy ekkora feladathoz egy emberi élet<br />

kevés. Így válhat az, ami élete részének indult, teljes létévé,<br />

világává. Virága lett világa.<br />

A műsort összegző válogatás Varga Zoltán négy évtizedes<br />

koreográfusi munkásságából, ennek következtében különböző<br />

jellegű táncokat ölel fel a hiteles néptánctól a népi ihletésű<br />

önálló táncalkotásig. Tekinthetjük akár alkotói vallomásnak<br />

is. „...Akkor sikerül jót összehozni, ha gyűjtésekkor az emberekkel<br />

való találkozás maradandó élményt hagyott bennem.”<br />

(Varga Zoltán)<br />

Mellőzve a kronológiát, a bemutatott táncok a koreográfus<br />

gyűjtői munkásságát követik nyomon: moldvai, gyimesi,<br />

küküllőmenti, mezőségi, felvidéki, nyugat-magyarországi<br />

és szlavóniai anyag kerül színpadra. „...Mindig megjelenítésre<br />

sarkallt a költészet ...” (Varga Zoltán). A válogatás két<br />

koreográfi ája József Attila költészetéből merít. A versek<br />

ritmusa ihlette zenéjét, ihleti a felszabadult, tánccá szervezett<br />

mozgást. A táncról, zenéről nem beszélni kell, művelni vagy<br />

hallva, látva élvezni kell azt.<br />

Az előadás koreográfus-rendezője Varga Zoltán, alkotótárs:<br />

Lőrincz Beáta, tánckarvezetők: György Piros és Gábos<br />

Endre, művészeti igazgató: András Mihály.<br />

Rangyák József, HNSZNE<br />

Fotók: HNSZNE archívuma<br />

9


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Előadás<br />

10 ÉVES A CSÍKI KAMARAZENEKAR<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap / 18.00 óra / Szent Ágoston-templom<br />

A Csíki Kamarazenekar 10 éve van jelen Csíkszereda város<br />

kulturális életében. A zenekar 2001-ben alakult csíkszeredai<br />

zene szakos egyetemi hallgatókból és lelkes fiatal hangszertanárokból<br />

egy sikeres hangversenyt követően, amelyet a<br />

marosvásárhelyi karmester, Szőnyi Zoltán vezényelt. Mint később<br />

bebizonyosodott, nem maradt egyedüli kezdeményezés.<br />

Csíkszeredában több mint 40 éve van művészeti oktatás, és<br />

1990 óta Művészeti Szakközépiskola, azonban nem működött<br />

a városban hivatásos kamarazenekar, együttes. Ezt a hiányt<br />

hivatott pótolni a Csíki Kamarazenekar, és visszatekintve az<br />

elmúlt 10 évre, elmondható, hogy az együttes komoly résztvevője<br />

Csíkszereda és Székelyföld kulturális életének. Az elmúlt<br />

évek hangversenysorozatai komoly szakmai fejlődésről tesznek<br />

tanúbizonyságot. Megalakulása óta a zenekar szakmailag évről<br />

évre fejlődik, és mára már elmondható, hogy a város, de akár a<br />

régió egyik reprezentatív kamaraegyüttesévé nőtte ki magát.<br />

Számos nemzetközi szinten elismert hazai és külföldi karmester<br />

és előadóművész fogadja el a zenekar meghívását, és szívesen<br />

visszatérnek dolgozni a zenekarral. Itt megemlíthetnénk<br />

10<br />

Ménesi Gergely budapesti karmestert, I. Ionescu-Galaţi neves<br />

romániai karmestert, Steffen Schlandt fiatal brassói karmestert,<br />

Béres Melindát, a Kolozsvári Zeneakadémia tanárát, Koppándi<br />

Jenőt, a budapesti Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertmesterét,<br />

Gabriel Croitoru neves bukaresti hegedűművészt,<br />

Kaspar Zehnder svájci karmestert, a Prágai Filharmónia állandó<br />

karmesterét, Sinya Ozaki, a Marosvásárhelyi Filharmónia<br />

állandó karmesterét, vagy a németországi fiatal karmestert,<br />

Andreas Herm Baumgartnert. Az elmúlt évek során a zenekar<br />

nemzetközi szinten is bemutatkozatott, több ízben koncertezett<br />

már Budapesten, Debrecen, vagy éppen Nyíregyházán, de<br />

Európa más városaiban is fellépett az együttes, legutóbb egy<br />

svédországi turné alkalmából.<br />

A 2011. évi Csíkszeredai Városnapok keretében a fennállásának<br />

10. évfordulóját ünneplő Csíki Kamarazenekar ünnepi<br />

hangversennyel készül. Hagyománnyá vált immár a Városnapok<br />

keretében a Csíki Kamarazenekar és a Nagy István<br />

Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola vegyes kara közös<br />

előadása. Az elmúlt néhány év során sikerült hagyományt te-


emteni azáltal, hogy a Városnapokkor vokál-szimfonikus mű<br />

szerepel a Csíki Kamarazenekar műsorán. Az elmúlt években<br />

olyan különleges műveket hallhatott a közönség, mint John<br />

Rutter: Mass of the Children, vagy ugyancsak Rutter Requiem<br />

című műve, mind-mind a zeneirodalom egy-egy gyöngyszeme.<br />

A 2011. évi hangverseny műsora ezúttal klasszikusabb<br />

hangvételű, Mozart 39. szimfóniája, illetve Vivaldi Gloria című<br />

oratóriuma csendül fel. A Városnapok záróhangversenyének<br />

karmestere idén is Ménesi Gergely budapesti karmester, akit<br />

több alkalommal is láthatott a csíki közönség a zenekar élén.<br />

Adorján Attila<br />

MÉNESI GERGELY, az est karmestere Budapesten született és<br />

igen fi atalon kezdte zenei tanulmányait. Első zenekari tapasztalatait<br />

már tizenéves korában megszerezte a Szent István<br />

Gimnázium Szimfonikus Zenekarában, ahol hegedült. Később<br />

zongorázni, orgonálni tanult, és több kórusban is énekelt.<br />

Karvezetői és karmesteri diplomáit – ez utóbbit kitüntetéssel<br />

– a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte meg<br />

1994-ben és 1997-ben.<br />

1998-ban második díjat nyert a Ferencsik János Nemzetközi<br />

Karmesterversenyen. Azóta a magyarországi zenei<br />

együtteseken kívül vezényelte a Kassai, a Marosvásárhelyi<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Előadás<br />

Filharmonikus zenekart és a Stuttgart Gachinger Kantoreit,<br />

illetve a Bach Collegium Zenekarát, a csíkszeredai Csíki<br />

Kamarazenekart. Repertoárja igen nagy, a kora barokktól a<br />

21. századi zenéig terjed. 1997 óta a Szent István Gimnázium<br />

Jubileumi Szimfonikus Zenekarát vezeti, 1999 óta a Győri<br />

Egyetemi Zenekar karmestere. 2000–2004 között a Váci<br />

Vox Humana Kórust vezette, emellett 2000 és 2002 között<br />

szolfézst és zeneelméletet tanított a budapesti Liszt Ferenc<br />

Zeneakadémián a vonós tanszéken, 2001–2006 között a<br />

Szolnoki Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, 2006–2009<br />

között a Pannon Filharmonikusok karmestere.<br />

Fontosabb szereplései a Pannon Filharmonikusok élén<br />

2008-ban: Schubert: Esz-dúr mise, Verdi: Requiem, illetve<br />

a Mezzo Televízió Operaverseny és Fesztivál Díjkiosztó Gálahangversenye,<br />

melyet a Mezzo Televízió és a Magyar Televízió<br />

is élőben sugárzott. 1998 óta a Kassai Filharmonikus Zenekar<br />

állandó vendégkarmestere, négy CD-felvétele jelent meg.<br />

CLAUDIA CODREANU mezzoszoprán, a bukaresti Zeneegyetemen<br />

végezte tanulmányait, Georgeta Stoleriu tanár osztályában.<br />

1991–1996 között mesterkurzuson vett részt Bécsben és<br />

Várnában, Ileana Cotrubaţ és Margarita Lilova irányításával.<br />

Évek során több országos és nemzetközi verseny díjazottja<br />

Fotók: Csíki Zsolt<br />

11


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Előadás<br />

(Ionel Perlea Országos Lied-verseny, Luisa Todi-verseny –<br />

Portugália, Julian Gayarre-verseny – Spanyolország stb.).<br />

Az egyetem befejezése után több sikeres koncertet, előadóestet,<br />

opera-előadást tartott belföldön és külföldön egyaránt.<br />

Közreműködött a Rossini La Cenerentola operafilm<br />

megvalósításánál a brassói Opera, a Román Rádió és a Román<br />

Televízióval közösen. Karrierjének fontos része a különböző<br />

zenekarokkal való együttműködése, mint pl. a Concerto Köln<br />

zenekarral (a Salzburgi Toujour Mozart Fesztiválon), Bergische<br />

Symphoniker zenekarral, The Academy of Ancient Music<br />

zenekarral és a Wiener Kammerchor zenekarral, valamint<br />

Horia Andreescu, Ludovic Bacs, Christoph Durrand, Gheorghe<br />

Costin, Adam Fischer, Paul Goodwin, Romely Pfund, Peter<br />

Selwyn és Fabrizzio Ventura karmesterekkel.<br />

2009-ben megszerezte a zenei doktori címet. 2010.<br />

február–április közötti időszakban a Román Kulturális Intézet<br />

George Enescu ösztöndíjával koncertsorozatot adott Párizsban,<br />

ahol a román zenét népszerűsítette. Jelenleg a Bukaresti<br />

Nemzeti Zeneegyetem lektora.<br />

BARABÁS ANNAMÁRIA szoprán – Baróton született,<br />

tanulmányait Brassóban zene szakon, majd Lausanne-i<br />

Konzervatóriumban (Svájc) végezte Brigitte Balleys tanárnő<br />

osztályában, majd továbbképzésen Olaszországban volt<br />

Luciana Serra és Claudio Desderi tanítványaként. A 2004-es<br />

OPERA- ÉS OPERETTGÁLA<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 20.00 óra / Mikó-vár<br />

12<br />

Verbier-i Akadémian (Svájc) ösztöndíjat nyert, és Gundula<br />

Janowitz meg Thomas Quasthoff mesterkurzusán vett<br />

részt. A Lausanne-i Konzervatórium operatagozatán a Cake<br />

Lady (Coloratura) szerepét énekli a D. Argento Postcard<br />

from Morocco című operájában a Lausanne-i Operaházban,<br />

később az Ernestine szerepét a J. Offenbach Monsieur<br />

Choufleuri-jében. 2007-ben debütál a Ticino Musica (Svajc)<br />

Fesztiválon Locarnóban a Lo Speziale és a La Canterina<br />

J. Haydn operák főszerepeiben. 2008 júliusában Fanny-t<br />

énekli a Rossini La cambiale di matrimonio-jában Traniban<br />

(Olaszorszag) a Mediterrán Lírai Fesztiválon. Ugyanez év<br />

októberében az Éj Királynőjét alakítja Mozart Varázsfuvolájában<br />

a Liège-i (Belgium) Királyi Operaházban.<br />

Repertoárja Bach-tól Poulenc-ig terjed. Rendszeresen<br />

énekel Svájcban és Franciaországban, de már az isztambuli<br />

Albert Long Hall vendégeként is szerepelt a Mozart Exultate,<br />

jubilate című motettájával.<br />

2008-ban a San Remó-i (Olaszország) Franco Alfano<br />

énekversenyen a döntőbe jut és 2009 júniusában a Nimes-i<br />

(Franciaország) Nemzetközi Operaversenyen 3. díjat nyer.<br />

2010 szeptemberében Pécsett a Haynd Cecilia misét énekli<br />

a heidelbergi Madrigál kórussal és a pécsi Filharmóniával.<br />

2013-ban a Cunegonda szerepét fogja alakítani az<br />

L. Bernstein Candide című operájában a brnói (Szlovákia)<br />

Operaházban.<br />

E két műfaj zeneirodalmának esszenciáját hallhatja és<br />

láthatja a közönség a nemrég sikert aratott Opera és<br />

operett című koncert keretében a Nagy István Zene- és<br />

Képzőművészeti Szakközépiskola tanárainak és végzőseinek<br />

előadásában.<br />

A Mikó-vár szabadtéri színpadán látható előadás<br />

áriákat és duetteket tartalmaz, olyan népszerű melódiák<br />

hangzanak el mint a Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Víg<br />

özvegy, Varázsfuvola. Az előadásban közreműködnek:<br />

Dobos Krisztina (mezzoszoprán), Timár Kinga (szoprán),<br />

Sándor Csaba (bas-bariton), Adorján Attila (tenor), Bene<br />

Zoltán (bariton), Loránd-Bodó Csaba (tenor), Juhász<br />

Zsuzsánna (zongorista).


CSÍKSZENTSIMONI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 16.00 óra / Vár tér<br />

A zenekar 2008-ban alakult Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatala<br />

és Helyi Tanácsa kezdeményezésére, akik azóta is hűséges<br />

támogatói a fúvószenekarnak. 2009 óta folyamatosan fellépnek<br />

hazai és külföldi rendezvényeken. Repertoárjukban szerepelnek:<br />

történelmi magyar indulók, népdalfeldolgozások, magyar és<br />

külföldi könnyűzenei slágerek. A zenekar elnöke a megalakulásától<br />

kezdődően Pap Levente, karmester Sándor Árpád. A<br />

fúvószenekart a Csíkszeredai Városnapok nyitórendezvényén lesz<br />

lehetősége megtekinteni a csíkszeredai közönségnek, a Vár téri<br />

megnyitó és ünnepélyes zászlófelvonás keretében.<br />

A REAL DANCE SPORTTÁNCKLUB előadása<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 18.00 óra és 2011. augusztus 6. / szombat / 19.30 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

SIMONA NAE-koncert<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 20.00 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

Simona Nae 1985-ben<br />

született, zenei karrierjét<br />

ötévesen a Meloritm<br />

kórusban kezdte, és mivel<br />

nagyon ambíciós és kitartó<br />

volt, hatévesen már a<br />

kórus szólistája. Számos<br />

televíziós gyermekműsorban<br />

láthattuk mint a Ba<br />

da ba nu, Abracadabra,<br />

Feriţi-vă de măgăruş.<br />

A tehetséges lány híres román zeneszerzőkkel is együttműködött,<br />

de örökös mentora Dinu Giurgiu maradt, aki<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

A Real Dance Sporttáncklub táncosai visszatérő fellépői a<br />

Csíkszeredai Városnapoknak. A táncklub előadásainak már-már<br />

hagyománya van, hiszen az elmúlt évek városnapi programjainak<br />

szerves részét képezték, megmutatták lelkesedésük és tánctudásuk.<br />

Kicsiktől a nagyokig, kezdőktől a haladókig mindenki<br />

hozzásegít az előadások színessé tételéhez. Az 55-65 gyerekből<br />

álló tánccsoport 45 perces előadásában számos táncstílust próbál<br />

felvonultatni, mint például a rumba, a szamba, a cha-cha, a jive,<br />

a country, a pom-pom, a slow fox, a quickstep. E széles repertoár<br />

és a lelkes gyereksereg járul hozzá a fellépéseik sikerességéhez,<br />

ezáltal pedig a nagyérdemű színvonalas szórakoztatásához.<br />

tucatnyi gyerekdalt írt számára. Hétéves korától gyermekkönnyűzenei<br />

versenyek résztvevőjeként láthatja a közönség,<br />

és zongora szakon tanul a Bukaresti George Enescu<br />

Zeneművészeti Iskolában. A középiskola elvégzése után a<br />

Bukaresti Zenekonzervatóriumban folytatja tanulmányait,<br />

ez idő alatt a Bécsi Operában is bemutatkozik, és egyre<br />

ismertebbé válik, az Aranyszarvas Fesztivál és a Mamaiai<br />

Fesztivál rendszeres résztvevője. Első önálló lemeze<br />

2005-ben jelenik meg. Jelenleg a Bukaresti Nemzeti<br />

Operettszínház tagjaként Júlia szerepét alakítja a Rómeó<br />

és Júliában, és ugyanezt a szerepet játssza a Budapesti<br />

Operában, ahol nagy sikert aratott tehetségével.<br />

13


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Koncertek<br />

ANIMA SOUND SYSTEM-koncert<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 22.00 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

A PARTY COVER BAND ZENEKAR koncertje<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 21.00 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

A 2010 őszén Csíkszeredában alakult Party Cover Band<br />

zenekar neve egyre ismertebb a bulizni vágyók körében, hisz<br />

hetente csütörtök esténként láthatják őket a csíkszeredai<br />

Ami Klubban. A zenekar tagjai a sokak által ismert, 60-as<br />

évektől a 90-es évekig tánczenei világslágereket játsszák új<br />

hangszerelésben, a 30-as korosztályra hangolva.<br />

Az együttes tagjai: Szilágyi Nórát – ének, lied, vokál és<br />

backing vokál; Balázs Péter – basszusgitár, vokál; András Imre<br />

– gitár, vokál; Hompoth Arthur – dob, vokál; Bene Zoltán<br />

– billentyű, vokál, akik külön-külön már több éve zenélnek<br />

különböző stílusú együttesekben.<br />

SZABÓ ÁDÁM koncertje<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap / 19.30 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

14<br />

Az Anima Sound System az elmúlt másfél évtized egyik<br />

legfontosabb magyar könnyűzenei formációja, a magyarországi<br />

elektronikus tánczenei színtér elsőszámú irányadó<br />

alakulata. A Prieger Zsolt, Prieger Szabolcs és Németh<br />

Gergely köré épülő formáció talán legnagyobb erőssége a<br />

bátorság, az, hogy lemezről lemezre, periódusról periódusra<br />

képes megújulni, feladni már bevált és megszokott sémákat,<br />

és valami egészen újba kezdeni. Priegerék állandóan változó<br />

produkciójának különlegességét mindemellett a zene színes<br />

szövete, a stílusok keveredése adta és adja: modern elektronikus<br />

tánczene, reggae és dub, hiphop és triphop, slágerek (’68,<br />

Csinálj gyereket, Mariguana Cha-cha-cha, Elég volt).<br />

Szabó Ádám a 2011-es Csillag születik tehetségkutató verseny<br />

egyik felfedezettje, aki csodálatos harmonikajátékával lopta<br />

be magát a közönség szívébe.<br />

A frissen érettségizett Ádám korát meghazudtolva használja<br />

hangszerét, a tangóharmonikát. Napi 5-6 órát gyakorol,<br />

szorgalma meghozta az eredményt, több nemzetközi és<br />

hazai versenyen is a dobogón végzett.<br />

Eddigi élete legszebb pillanatának is azt vallja, amikor 5<br />

évesen megtalálta édesapja gyerekkori harmonikáját és ettől<br />

kezdve lett a hangszer szerelmese.


A TÜNDÉRGROUND ZENEKAR koncertje<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 22.30 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

2005 tavaszától találta meg jelenlegi felállását az új zenekar,<br />

amely hegedűssel és gitárossal kiegészülve Tündérground néven<br />

vált közismertté. Zenéjük instrumentális, a doromb, a hegedű, a<br />

fuvola, és a különleges hangzásvilággal megszólaló elektromos<br />

és akusztikus ütős hangszerek fuzionálása teszik még egyedibbé.<br />

Különböző zenei irányzatok egyesülnek dallamaikban, kompozícióikban,<br />

kihasználva a számtalan sok stíluskombináció lehetőségeit,<br />

amely a hagyományos népzenétől a space-, jazz- vagy art-rockon<br />

keresztül a drum’n’bass-ig vagy bármelyik stílusú, koncepciójú, friss<br />

mai elektronikus zenéig minden fellelhető. 2007-ben jelent meg<br />

első albumuk Mirtill néven, a Folkeurópa kiadásában. A zenekar<br />

A JEDAM ZENEKAR koncertje<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 24.00 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

A hattagú sepsiszentgyörgyi Jedam zenekar 2009 nyarán alakult.<br />

Repertoárjukban több zenei műfajból, stílusból merítkeznek<br />

a saját dalok írása közben. Stílusa nehezen meghatározható, a<br />

zenekar a világzene-népzene közé sorolja magát, ahol a funky,<br />

népi, progresszív, rock, pop, jazz, latin, electro stílus megjelenésével<br />

dinamikus és bulira született zenét játszanak.<br />

Összetartó erejük abban a közös célban rejlik, hogy muzsikájuk<br />

az öröm forrása legyen, és ezt a lehető legtisztábban kívánják<br />

átadni az embereknek.<br />

Tagok: Fodor Réka – ének, ütőhangszerek; Gáspár Álmos – gitár;<br />

Gábor Szabolcs – szoprán szaxofon; Ewi, Bene Zoltán – billentyűs<br />

hangszerek; Gyergyai Szabolcs – basszusgitár; Asztalos Zsolt – dobok.<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Koncertek<br />

2011 februárjában vonult stúdióba a második album rögzítésére, az<br />

új album érdekessége, hogy egy dalban közreműködik a világhírű<br />

A. G. Weinberger is. Az album BALLYHO néven jelenik meg a Forfun<br />

gondozásában, hivatalos bemutatójára júniusban került sor Bukarestben,<br />

folytatva a bemutatást a Szigeten, SZIN-en, Félszigeten,<br />

Plai fesztiválon is.<br />

A zenekar tagjai: Bene Zoltán – billentyűk; Boldizsár Szabolcs<br />

– fuvola, szoprán szaxofon, billentyűk; Hompoth Arthur-Norbert<br />

– dobok; Kelemen István-Csaba – elektromos hegedű, doromb;<br />

Szakál Attila – basszusgitár; Szász István – elektromos gitár;<br />

Bányász Bertalan – videoprojekció.<br />

15


ÖT ÉVE A CSÍKIAKNAK, CSÍKIAKKAL: CSÍKI HÍRLAP<br />

Július 31-én volt öt éve annak, hogy a modern Csíki Hírlap<br />

első számát a kezébe vehette az olvasó. A szerkesztőség<br />

azonban nem feledkezik meg arról sem, hogy 1911-ben, azaz<br />

éppen száz évvel ezelőtt jelent meg először a lapelőd, a Pál<br />

Gábor és Gál József által alapított „régi” Csíki Hírlap. Kettős<br />

jubileumot ünnepel tehát Csíkszék legnépszerűbb napilapja,<br />

a csíki székely emberek újságja.<br />

Ötéves fennállása alatt az új Csíki Hírlap a közösség oszlopos<br />

tagjává és támaszává vált. Továbbra is vállalja a Pál Gábor<br />

és Gál József által lefektetett, ma is időszerű alapértékeket, a<br />

függetlenséget, a közszolgálatiságot és igazságosságot.<br />

A napilap csíki szerkesztőséggel, csíki munkatársakkal és maguk<br />

az olvasók által írva és szerkesztve, egyedül az olvasókat<br />

szolgálva a csíki embereknek szól, a csíkiakat tájékoztatja<br />

és szórakoztatja, és amikor kell, kiáll a csíki ügyek mellett,<br />

beleértve egyik-másik szorult helyzetbe került polgártársunk<br />

megsegítését is.<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Koncertek<br />

Öt évvel ezelőtt a Csíkszeredai Városnapok jelentették az<br />

új Csíki Hírlap indulásának díszletét, a mostani dupla jubileumon<br />

a kiadó ismét társul Csíkszereda Önkormányzatával az<br />

ünnep méltó megülése érdekében. Augusztus 7-én, vasárnap<br />

este a Csíki Hírlap biztosítja a város és környéke lakói számára<br />

a színvonalas szórakozást: a buli a TransylMania koncertjével<br />

indul, hisz a kiadó-szerkesztőség számára is a helyi, székelyföldi<br />

értékek számítanak a legfőbb megtartó erőnek. Öt<br />

évvel ezelőtt a Budapest Ragtime Band biztosította az újság<br />

megszületése alkalmából szervezett városnapi ihaj, csuhajon<br />

a talpalávalót, a zenekar tagjai akkor nagyon megszerették<br />

Székelyföldet, így most nagy örömmel térnek vissza közénk,<br />

s minden bizonnyal most is ugyanolyan sikeres koncertet<br />

fognak tartani.<br />

A Csíki Hírlap születésnapján az olvasók az ünnepeltek:<br />

az egész estés program alatt a hűséges előfizetők értékes<br />

ajándékokra számíthatnak, ugyanakkor meglepetésekkel is<br />

előrukkolnak az újság munkatársai, amelyekről most annyit<br />

megsúghatunk, hogy érdemes lesz előkeríteni a gyűjteményekből<br />

az öt évvel ezelőtti Csíki Hírlap első számait...<br />

Rédai Attila<br />

17


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Koncertek<br />

TRANSYLMANIA-koncert<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap / 20.30 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

Egy zenekar a forrás vidékéről, Erdély szívéből, Székelyföldről,<br />

őrzők a Kárpátok gerincén, a Hargita hegyei között, ahol még<br />

tiszták a folyók, az erdők, ahol még igazak, őszinték a szavak,<br />

s szívből jönnek. Apáink-anyáink tudását hozzák magukkal, s<br />

elfeledni látszódó múltunk tükörcseppjei villannak szemünk elé,<br />

ahogy hallgatjuk zenéjüket, és értjük szövegeik gondolatát.<br />

Cseresznyés Szilamér 2002-ben hozta életre az együttest,<br />

hogy megmaradjon mindaz, amit gyermekként láttak,<br />

BUDAPEST RAGTIME BAND-koncert<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap / 21.30 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

A Budapest Ragtime Band Magyarország egyik legnépszerűbb és<br />

legismertebb tradicionális dzsessz-zenekara immár több mint három<br />

évtizede. Az öt évvel ezelőtthöz képest változások történtek<br />

az együttes összetételében, néhány „minőségi cserét” hajtottak<br />

végre. A csapat mai frontját két fi atal (és jóképű) fúvós mellett<br />

újra a zenekarral játszó xilofonos Széki József jelenti, aki a tőlük<br />

megszokott clown szerepét látja el. Nagy öröm, hogy visszatért az<br />

alapító tagok közül a régóta hiányolt zongorista, Kontra Zoltán is.<br />

Az együttes a ragtime repertoár határait feszegeti a kezdetektől<br />

fogva. A hagyományos és mindenki által jól ismert dzsesszdallamok,<br />

standardok mellett népszerű tánczenei számok, komolyzene<br />

és operett is szerepel koncertjeiken, természetesen saját átiratban,<br />

összetéveszthetetlen, ragtime-os hangzásvilággal. A Budapest<br />

Ragtime Band koncertjeinek elmaradhatatlan része a show, a<br />

vidámság és a móka. A „fejbelőtt zenésztől” a cipőpucolókig.<br />

Az együttes rendszeres szereplője jazz és egyéb művészeti<br />

fesztiváloknak, évente több alkalommal is játszanak külföldi meghívásoknak<br />

eleget téve. Magyarországon is minden évben hívják<br />

az ország legkülönbözőbb tájaira, elegáns koncerthelyszínekre,<br />

bálokra éppúgy, mint falunapokra.<br />

18<br />

hallottak, tanultak szüleiktől, nagyszüleiktől, őseiktől.<br />

Kezdetben verseket zenésítettek meg, s az elődök dalait<br />

énekelték, majd saját dalok is születtek. 2004-ben jelent<br />

meg első lemezük Legyen úgy, mint régen volt címmel,<br />

majd következett az El ne add az ősi házat (2006) és a Mert<br />

tudnom kell… (2008).<br />

A szülőföldhöz, a hazához, a múlt örökségéhez való<br />

ragaszkodás ez. Ragaszkodás egy tisztább világhoz, amely mai<br />

korunkban elveszni látszik...<br />

TransylMania tagok: Cseresznyés Szilamér – basszusgitár, ének;<br />

Cseresznyés Emília – ének, vokál; Szélyes Margit – ének; Tókos Imre<br />

– gitár, vokál; Melkuhn Robert – fúvós hangszerek; Gáspár Csaba –<br />

hegedű; Karácson Zsolt – dob; Fazakas Albert – cimbalom. 2002-től<br />

napjainkig meglehetősen sok fellépése volt a zenekarnak Erdélyben,<br />

Magyarországon, a Felvidéken, Muravidéken és Délvidéken is. Jelentős<br />

ünnepi, városnapi zenei fesztiválokon, karitatív rendezvényeken,<br />

történelmi eseményeken vettek részt. – www.transylmania.hu<br />

Budapest Ragtime Band: Gayer Ferenc – zenekarvezető, bőgő;<br />

Kiss Bálint – harsona; Kontra Zoltán – zongora; Palotai Ferenc<br />

– trombita, ének; Széki József –ütőhangszerek, xilofon, ének;<br />

Novák Péter – szaxofon, klarinét; Weszely János – dob. –<br />

www.brb.hu


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Koncertek<br />

KOSZ SZILVESZTER GYERMEKNÉPTÁNCFESZTIVÁL<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap / 11.00–17.00 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

A Kosz Szilveszter nevét viselő alapítvány és gyermek nép tánccso<br />

port 1996-ban alakult a néhai id. Kosz Szilveszter koreográfus,<br />

táncmester fi a, ifj. Kosz Szilveszter kezdeményezésére.<br />

Id. Kosz Szilveszter táncmester, koreográfus (Csíkrákos,<br />

1933. december 20. – Csíkszereda, 1996. október 30.)<br />

1957-ben a marosvásárhelyi Állami Székely Népi Együttes<br />

tagja volt. 1959–1970 között a csíkszeredai rajoni kultúrház<br />

20<br />

táncmestere. 1958-ban megalakította az első néptánccsoportot,<br />

a Hargita együttes alapját képző rajoni kultúrház<br />

együttesét. Ez az együttes számos országos díjat nyert.<br />

Gyűjtötte a felcsíki, alcsíki, menasági, kászoni és gyimesi<br />

néptáncokat és népdalokat, számos néptánccsoportot<br />

tanított, vállalatoknál, üzemeknél, kisipari szövetkezetnél.<br />

1970–1973 között a Megyei Szaktanács kulturális<br />

szakirányítója volt, itt is saját tánccsoportot alakított, és a<br />

falvak, községek tánccsoportjainak működését segítette,<br />

irányította. 1973–1977 között ifjúsági kulturális szakirányító<br />

volt a KISZ-nél. 1977–1985 között a Pionírház táncmestere<br />

volt, megalakította a gyermektánccsoportot, amely csoport<br />

számos országos díjat nyert. (Neves Csíkiak könyvjelzősorozat,<br />

2009).<br />

A néptánccsoport idén ünnepelte megalakulásának 15.<br />

évfordulóját, ez idő alatt 8. alkalommal szervezik meg a<br />

néptáncfesztivált, amelyen csíki, gyimesi, kászoni gyermek-<br />

és ifjúsági néptánccsoportok vesznek részt.


A Pörgettyű Népi Játszóház Egyesület tagjai pedagógusok, akik fő<br />

céljuknak tekintik a felnövekvő nemzedék olyan irányú nevelését,<br />

amelyben helyet kap a hagyományok ápolása, megőrzése és továbbéltetése<br />

az aktuális társadalmi és gazdasági viszonyok között,<br />

a természet mint egyetlen lehetséges élettér megbecsülése és<br />

tiszteletben tartása, ugyanakkor a természetes anyagok előnyben<br />

részesítése a más, nem természetes eredetű anyagokkal szemben,<br />

az alkotókedv és fantázia kibontakoztatása és érvényesítése.<br />

Mindezt olyan módon próbálják megtenni, hogy a gyerekek<br />

ne kényszernek, hanem örömszerző tevékenységnek tekintsék,<br />

amikor népi gyermekjátékot, tarsolyt készítenek. Ezzel a céllal a<br />

Csíkszeredai Városnapok alkalmával is megszervezik a Pörgettyű<br />

Népi Játszóházat, melynek keretében a gyerekeknek lehetőségük<br />

Második évadját zárja a<br />

Boszorka bábcsoport.<br />

A pedagógusokból álló<br />

műkedvelő bábszínészek<br />

idén Kacor király történetét<br />

elevenítik meg a Csíkszeredai<br />

Városnapok alkalmából.<br />

A Kacor király előadással kijöttek a paraván mögül a<br />

bábosok. Meggyőződésük, hogy a színészi játékkal társuló<br />

bábjáték közelebb viszi a történetet a gyerekekhez, jobban<br />

érzi egymást a történetet megelevenítő „mesélő” és a<br />

A bábelőadást Móricz Zsigmond közismert verse, az Iciri-<br />

piciri alapján dolgozta át és vitte színpadra Zsigmond<br />

Éva Beáta és Keresztes Szabolcs. Az előadás narrátora<br />

egy gyerek. Vicces és játékos hangulatú, de nevelő<br />

mondanivalójú, különös történet arról, hogy hogyan<br />

változhat át egy egyszerű gyermeki csíny ijesztő és<br />

félelmetes élménnyé, azaz ha nem fogadunk szót, pórul<br />

járhatunk. Szájharmonika, darbuka, dob és még sok<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Gyermekprogramok<br />

A PÖRGETTYŰ NÉPI JÁTSZÓHÁZ EGYESÜLET KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSA<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 15.00 óra / Vár tér<br />

nyílik néhány órára betekintést nyerni a nemezelés, a batikolás, a<br />

szövés, fonás és játékkészítés mesterségeibe.<br />

KACOR KIRÁLY – bábelőadás<br />

2011. augusztus 5. / péntek / 14.00 óra / Mikó-vár és 2011. augusztus 7. / vasárnap / 14.00 óra / Központi park<br />

ICIRI ÉS PICIRI – bábelőadás<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 12.00 óra / Központi park<br />

mesét befogadó néző. A lusta, torkos, de találékony macska<br />

és a hiszékeny, magának előnyt kovácsoló, karriert építeni<br />

vágyó róka történetének különböző változatait jól ismerik a<br />

gyerekek. Az előadásában sajátos módon elevenedik meg a<br />

történet: a bábok mellett a bábosok is játszanak, mozgással,<br />

mimikával érzékeltetve egy-egy jelenet drámaiságát vagy<br />

helyzetkomikumát.<br />

A népmese feldolgozását, színpadra ültetését Rusz Csilla<br />

csíkszeredai származású, Nagyváradon élő tanítónő, drámapedagógus<br />

végezte, aki az előadás rendezője is. A bábok Bakó<br />

Klára képzőművész-tanár munkáját dícsérik.<br />

érdekes hangszer segítségével a Kaláka<br />

együttes által megzenésített dalváltozat<br />

lájtmotívumként kíséri végig a történetet,<br />

de más gyerekdalok is szerepelnek<br />

a darabban, amit a közönség minden<br />

bizonnyal ismerni fog. ICIRI és PICIRI<br />

esete a Tökkel: 30 perc móka és kacagás, ének és tánc,<br />

ugyanakkor tanulság.<br />

21


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Gyermekprogramok<br />

A MESEHETES zenekar koncertje<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap / 12.00 óra / Központi park<br />

A Mesehetes tagjai nem mindennapi feladatra vállalkoztak,<br />

amikor sokunk kedvenceit, a magyar rajzfilmek zenéit<br />

dolgozták fel. Repertoárjuk főként a leghíresebb magyar<br />

rajzfilmek zenéit tartalmazza, néhány Walt Disney-sláger<br />

magyar változatával megtűzdelve, ám nem a rajzfilmzenék<br />

pontos másolatát adják elő, hanem egy új feldolgozásban készítették<br />

el azokat. Az ismert dallamok jazz, blues, funk, rock,<br />

bossanova, regie és egyéb stílusok ötvözésében ismerhetőek<br />

fel. Célközönségük a legkisebb óvodástól a legidősebb felnőtt<br />

korosztályig terjed.<br />

Mélyen tisztelt publikum! Az Úr 2011-dik esztendeje<br />

Kisasszony havának hetedik napján a Talentum Alapítvány<br />

kézműves sokadalmat rendez a város apró népének.<br />

A kangoo jumps egy olyan egyedülálló aerobik stílus, amely<br />

során a résztvevők speciális rugókkal és ellipszis alakú talpakkal<br />

felszerelt cípőket használnak, ezáltal akár 80%-kal csökkentve<br />

a talajra érkezéskor bekövetkező becsapódás erejét. A kangoo<br />

növeli a motivációt, a koordinációt, javítja az állóképességet,<br />

a rugalmasságot, az izomtónust, és erősíti az immunrendszert,<br />

a tüdőt, illetve a szívet. Tudományosan bizonyított, hogy<br />

egy kangoo jumps edzés alkalmával 20%-kal több kalóriát<br />

égetünk el, mint más gyakorlatokkal. A mozogni és szórakozni<br />

vágyókat szeretettel várjuk Dósa Ildikó nemzetközi kangoo<br />

trainerrel a Csíkszeredai Városnapok keretében megszervezett<br />

kangoo jumps órákra. Az óra és a cipők bérlése ingyenes. A<br />

saját kangoo cipővel rendelkezőket kérjük, hozzák magukkal<br />

22<br />

A zenekar tagjai: Szilágyi Nóra ének; Zsigmond Éva-Beáta ének;<br />

Bene Zoltán zongora; Boldizsár Szabolcs fuvola; György Csongor<br />

dobok; Krizbai Imre gitár; Szakál Attila basszusgitár.<br />

CSINNADRATTA, BUMM, BUMM, BUMM! – a Talentum Alapítvány játszóháza<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap / 10.30 óra / Központi park<br />

Közhírré tétetik!<br />

Kinek kedve kerekedik,<br />

pattanjon a lóra,<br />

üljön fel e szóra!<br />

Kinek lova nincsen,<br />

el ne keseredjen!<br />

Pejkót eszkabálhat,<br />

pajzsot, címert, házat.<br />

Jókedvet a hátatokra,<br />

Találkozzunk a nagy parkba’!<br />

KANGOO-bemutató<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 18.30–19.30 óra és 2011. augusztus 7. / vasárnap / 18.00–19.00 óra / Szabadság téri nagyszínpad<br />

cipőiket. Cipőket bérelni a management@kangoojumps.ro<br />

e-mail címen lehet legkésőbb augusztus 4-ig.


ING SERVICE<br />

Szolgáltatásaink:<br />

n Útépítés, parkolóépítés<br />

n Területrendezés<br />

n Ipari csarnokok építése<br />

n Víz, csatornázási munkálatok<br />

n Szállítás<br />

Velünk jó úton haladsz!<br />

ING Service KFT.<br />

Románia, Csíkszereda, Hajnal u. 73. sz.<br />

Tel./fax: 0366 089 911; e-mail: office@ingservice.ro<br />

www.ingservice.ro


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

KUTYABEMUTATÓ ÉS KUTYAKOZMETIKA<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 18.30 óra / Vár tér<br />

A házi kedvenceink mindennapjaink szerves részeivé váltak,<br />

velünk lehetnek minden élethelyzetben, amely alól a szórakoztatás<br />

sem kivétel.<br />

Egyre népszerűbbé válnak az olyan bemutatók, amelyen kutyák,<br />

lovak és egyéb állatok különleges képességeit mutatják meg<br />

a nagyérdeműnek. A Csíkszeredai Városnapok keretében az Ügyes<br />

Eb Kutyaiskola mutatkozik be, ahol olyan produkciókat láthatnak<br />

mint: alapengedelmességi gyakorlatok, ügyességi gyakorlatok<br />

(kúszás, számoló kutya, tüzes karikán átugrás), dog dancing, őrzővédő<br />

gyakorlatok szituációs feladatokkal), élelemmegtagadás stb.<br />

A bemutatót követően lehetőség nyílik kutyasimogatásra, teljes<br />

biztonságban, kisgyerekek számára is.<br />

EGÉSZSÉGSÁTOR – Csíkszereda vérnyomása<br />

2011. augusztus 5–7. / péntek–vasárnap / Központi park<br />

A csíkszeredai Para-Farm gyógyszertár már a tavalyi Városnapok<br />

alkalmából is megszervezte a háromnapos vérnyomásmérést<br />

Csíkszereda vérnyomása címmel. Az idén is lehetőségünk<br />

van vérnyomást méretni, azonban Egészségsátor néven<br />

most több ingyenes szolgáltatással bővíti tevékenységét a<br />

Városnapok alatt a gyógyszertár.<br />

A központi parkban található sátorban a péntektől vasárnap<br />

délutánig tartó program alatt lehetőség nyílik az ingyenes<br />

vérnyomás mellett az idén vércukorszint-mérésre is, ugyanakkor<br />

érdekességképpen alkoholszint-mérés is igényelhető. Az egészségsátorhoz<br />

gyógyszer-fogyasztási, egészségügyi kérdésekkel is lehet<br />

fordulni, akár kis kérdező lapok segítségével, melyeket az erre a<br />

célra kihelyezett kérdés-dobozban gyűjtenek. A beérkezett kérdé-<br />

24<br />

sekre, a megadott elérhetőségen az elkövetkező napokban választ<br />

is kapnak az érdeklődők. A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is lesz<br />

meglepetés a gyógyszertár részéről. A tavalyi évben összesen 687<br />

személy mérette meg vérnyomását, ezen mérések alapján fiatalos<br />

vérnyomás-eredmény jött ki: 128/76, az átlag pulzus pedig 78.<br />

A legfiatalabb résztvevő a tavaly 8 éves, míg a legidősebb 91 éves<br />

volt. Az Egészségsátor szervezői szeretnék, ha a tavalyi mozgalomhoz<br />

hasonlóan az idén is minél többen jönnének és méretnék meg<br />

vérnyomásukat, hiszen az egészségtudatos életmód, egészségünk<br />

folyamatos ellenőrzése mindannyiunknak fontos. Az Egészségsátor<br />

szeretettel várja Csíkszereda város egészségtudatos lakóit!<br />

Mérjük meg ismét Csíkszereda vérnyomását, vércukorszintjét, és<br />

kérdezzünk, beszélgessünk bátran egészségünkről.


A IONI ZENEKAR koncertje<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 13.00 óra / Pityókafesztivál-színpad – Központi park<br />

KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS KIÁLLÍTÁS<br />

2011. augusztus 5–7. / péntek–vasárnap / Központi park<br />

A Csíkszeredai Városnapok hagyományos rendezvényei közé<br />

tartozik a kézműves vásár és kiállítás is. A vásár és kiállítás<br />

keretében népművészek és kézműves iparművészek mutatkoznak<br />

be, napjaink kézművességének legújabb, legszebb<br />

produktumai, a kézművesek által készített tárgyak, alkotások<br />

is láthatók. A kiállításon Erdély különböző tájegységeinek<br />

motívumkincsét, forma- és színvilágát tükröző népművészeti<br />

tárgyakkal, vagy a hagyományokra épülő, de napjaink igényeinek<br />

is megfelelő, illetve egyéni tervezésű iparművészeti<br />

alkotásokkal, használati tárgyakkal, dísztárgyakkal, viseletekkel,<br />

ékszerekkel és ötvös remekművekkel, értékes és érdekes<br />

hangszerekkel, játékokkal, míves kidolgozású tárgyakkal vagy<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

A Ioni zenekar is visszatérő vendége a Csíkszeredai<br />

Városnapoknak, akik a Pityókafesztivál keretében nyújtanak<br />

zenés ízelítőt. Repertoárjuk közismert nótákat tartalmaz,<br />

de felcsendül a Radetzky-induló, a Liszt-rapszódia, Monti<br />

csárdás, Brahms: Magyar táncok, illetve néhány Mozartmű.<br />

Az előadás keretében népdalok és operettbetétek is<br />

elhangzanak.<br />

Közreműködnek: Sándor Csilla, Ioni Anna, Szabó Enikő, Pál<br />

Bíborka, Balogh Róbert.<br />

Hangszerszólisták: Ioni Géza – hegedűművész; Ioni Gyula<br />

– cimbalomművész; Bajkó Barnabás – klarinétművész; Ioni<br />

Renáta – furulya; Horváth Gyula – zongora; Duduly Miklós<br />

– nagybőgő.<br />

kihalófélben lévő mesterségek, kézműves szakmák termékeivel<br />

is találkozhatnak. A vásárra bejelentkezett kézművesek<br />

alkotásai természetes alapanyagok felhasználásával, kézműves<br />

technikával készülnek.<br />

A háromnapos vásárt számos program színesíti, így lesznek<br />

kézműves mesterség-bemutatók és gyermekjátszóház:<br />

kádármesterség-bemutató, kötélverés, ostorfonás, szalmafonás,<br />

nemezelés, szövés, körhinta, István Ildikó és zenekarának<br />

kíséretében gyermektáncház is.<br />

25


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Pityókafesztivál<br />

PITYÓKAFESZTIVÁL<br />

2011. augusztus 6. / szombat / Központi park<br />

A Pityókafesztivál élő bizonyítéka annak, hogy a pityóka<br />

nemcsak a hétköznapok, a szegény ember eledele, hanem<br />

ízletes, díszes tálalásban kerül az ünnepi asztalra is.<br />

A környék gasztronómiai különlegességeként nyilvántartott<br />

burgonya – helyi nyelvjárással pityóka – tiszteletére létreho-<br />

26<br />

zott rendezvény évről évre több résztvevőt mozgat meg. A<br />

VI. kiadásban megjelent receptes könyv ízelítőt kíván nyújtani<br />

az eddigi fesztiválokon készült fi nomságokból, ugyanakkor<br />

bemutatni, hogy a pityókából a hagyományos ételek mellett<br />

még milyen különleges fi nomságokat lehet készíteni.<br />

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a pityókát.<br />

A FESZTIVÁL SZERVEZŐI:<br />

Csík-Info – turisztikai információs iroda<br />

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala<br />

További információval a Csík-Info – turisztikai információs<br />

iroda – Csíkszereda, Vár tér 1. szám, tel.: +40–266–317 007,<br />

csikinfo@szereda – munkatársai szolgálnak.<br />

MÉDIATÁMOGATÓK:<br />

szereda.<strong>Origo</strong><br />

Pluszportál<br />

TÁMOGATÓK:<br />

Csíksomlyói Közbirtokosság<br />

Dakó Impex Kft.<br />

Burgonyatermesztési és Kutatás-fejlesztési Állomás


A PITYÓKAFESZTIVÁL SZÍNPADJÁNAK PROGRAMJA<br />

10.00–20.00 óra<br />

Kézműves kiállítás és vásár<br />

10.00–20.00 óra<br />

Tiroli kötélpálya – Balu park<br />

2011. augusztus 5. / péntek<br />

14.00–20.00 óra<br />

Kézműves mesterség-bemutatók és gyermekjátszóház:<br />

ostorfonás, szalmafonás, nemezelés,<br />

szövés, körhinta, gyermektáncház<br />

15.00–19.00 óra<br />

Gyermektáncház – István Ildikó és zenekara<br />

2011. augusztus 6. / szombat<br />

9.00–10.00 óra<br />

Pityókafesztivál – versenyzők iratkozása<br />

9–18.00 óra<br />

Kézműves mesterség-bemutatók és gyermekjátszóház:<br />

hordóhúzatás, kádármesterségbemutató,<br />

kötélverés, ostorfonás, szalmafonás,<br />

nemezelés, szövés, bútorfestés, gyöngyfűzés,<br />

korongozás, körhinta<br />

10.00–16.00 óra<br />

Egészségsátor – Csíkszereda vérnyomása<br />

10.00–20.00 óra<br />

Prisma-fotópikinik<br />

10.00 óra<br />

A főzőverseny ünnepélyes megnyitása<br />

2011. augusztus 5–7. / péntek – vasárnap<br />

Helyszín: Központi park<br />

CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Pityókafesztivál<br />

10.30 óra<br />

A Kosz Szilveszter Gyermeknéptánc-csoport előadása<br />

11.00 óra<br />

A Madarasi Népi Zenekar előadása<br />

12.00 óra<br />

Iciri és Piciri – bábelőadás<br />

13.00 óra<br />

A Ioni zenekar előadása<br />

14.00 óra<br />

Kóstolgatás, zsűrizés<br />

16.00 óra<br />

A versenyzők díjazása, tombolahúzás<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap<br />

9.00–18.00 óra<br />

Kézműves mesterség-bemutatók és gyermekjátszóház:<br />

kötélverés, ostorfonás, szalmafonás,<br />

nemezelés, szövés, bútorfestés, gyöngyfűzés,<br />

korongozás, körhinta<br />

10.00–16.00 óra<br />

Egészségsátor – Csíkszereda vérnyomása<br />

10.30–13.00 óra<br />

Talentum-játszóház<br />

12.00–13.30 óra<br />

Mesehetes-koncert<br />

14.00–14.30 óra<br />

Kacor király – bábelőadás<br />

27


CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2011<br />

Sport<br />

ÖNKORMÁNYZATOK LABDARÚGÓTORNÁJA<br />

2011. augusztus 4. / csütörtök / 16.00 óra / Stadion utcai műgyepes pálya<br />

A Csíkszeredai Városnapok keretében rendezik immár harmadik<br />

alkalommal a székelyföldi önkormányzatok kispályás labdarúgótornáját<br />

2011. augusztus 4-én, csütörtökön 16.00 órától. A csíkszeredai<br />

Stadion utcai műgyepes pályán nyolc csapat lép majd pályára.<br />

A 2x15 perces mérkőzések párhuzamosan, két pályán zajlanak.<br />

A torna győztese egy vándorkupával térhet majd haza, amelyet<br />

a következő tornáig őrizhet. 2010-ben az Antal Attila, Bíró Dénes,<br />

Fekete Gyula, Ferencz Salamon Alpár, Fülöp Árpád Zoltán, Incze<br />

Tibor, Orbán Zsolt, Papp Előd, Péterfi Attila, Ráduly Róbert Kálmán,<br />

Szikszai László, Szondi Zoltán, Szőke Domokos, Xantus Attila<br />

összeállítású csíkszeredai önkormányzat csapata nyerte a tornát.<br />

HAGYOMÁNYOS LÁBTENISZBAJNOKSÁG<br />

2011. augusztus 6. / szombat / 9.00 óra / József Attila Általános Iskola sportpályája<br />

X. TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ SZÉKELY SZUPERMARATON<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap<br />

A Csíkszeredai Városnapok keretében rajtol 2011-ben is a Tusnád<br />

Ásványvíz Székely Szupermaraton. Jubileumi verseny lesz<br />

az idei, hisz 10. éve már, hogy rajtvonalhoz állnak a 46 km-es<br />

táv teljesítésére vállalkozók. Egyéniben női és férfi korosztály<br />

részére egyaránt hirdetnek versenyt, váltóban pedig a női és<br />

férfi váltók mellett vegyes összetételű, 4 tagból álló csapatok<br />

is benevezhetnek (eredményüket a férfi váltónál jegyzik).<br />

A verseny útvonala: Csíkszereda – Csíkszentmárton – Csíkkozmás<br />

– Tusnádfalu – Verebes – Csatószeg – Csíkszentsimon –<br />

Csíkszentimre – Csíkszentkirály – Csíkszereda. A távot egyéniben<br />

6 óra, váltóban 4 és fél óra alatt kell teljesíteni.<br />

28<br />

Fotó: Csíki Zsolt<br />

A Megyei Szabadidő Sportszövetség Csíkszeredai Megyei Jogú<br />

Város Önkormányzatának támogatásával idén is megszervezi a<br />

lábteniszbajnokságot, amelynek immár hagyományos rendezvénye<br />

a Csíkszeredai Városnapoknak. A bajnokság szervezőinek célja a<br />

lábtenisz sportjának népszerűsítése mellett a csíkszeredai, sportolásra<br />

vágyó érdeklődők bevonása szervezett sportrendezvénybe.<br />

A bajnokságra bárki benevezhet, amatőrök és sportolók<br />

egyaránt, két korosztályban: ifi k 18 éves korosztályig, és<br />

felnőttek 18 év fölötti korcsoport. Beiratkozni a helyszínen<br />

8.00 és 9.00 óra között lehet.<br />

A Szupermaratonra benevezettek 9.00 órakor indulnak a<br />

Vár térről, a díjkiosztást pedig a Mikó-vár színpadán tartják<br />

15.00 órától. A szervezők: Csíkszereda Megyei Jogú Város<br />

Polgármesteri Hivatala, Hargita Megye Ifjúsági és Sportigazgatósága,<br />

a Csíki Sportegylet és Hargita Megye Szabadidősport<br />

Szövetsége a meghirdetett kategóriák, korosztályok<br />

dobogósai mellett díjazzák a legfi atalabb és legidősebb<br />

versenyzőket, a legtávolabbról érkező, valamint a legjobb<br />

Csík vidéki sportolókat és a legnépesebb település csapatát.<br />

A verseny főtámogatója a Tusnád Ásványvíz Rt.


2011. augusztus 5. / péntek<br />

KÖZPONTI PARK<br />

10.00 / Kézműves kiállítás és vásár<br />

10.00–16.00 / Egészségsátor –<br />

Csíkszereda vérnyomása<br />

10.00 / Tiroli kötélpálya – Balu park<br />

14.00 – 20.00 / Kézműves mesterség-be mu -<br />

tatók és gyermekjátszóház: kö tél verés,<br />

ostorfonás, szalmafonás, ne me zelés,<br />

szövés, körhinta, gyermektáncház<br />

15.00 / Gyermektáncház –<br />

István Ildikó és zenekara<br />

VÁR TÉR<br />

15.00–18.30 / A Pörgettyű Népi Játszóház<br />

Egyesület kézműves foglalkozása<br />

16.00–17.00 / Térzene – Szentsimoni<br />

Ifjúsági Fúvószenekar<br />

17.00–17.30 / A VÁROSNAPOK<br />

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA,<br />

ZÁSZLÓFELVONÁS<br />

2011. augusztus 6. / szombat<br />

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA<br />

SPORTPÁLYA<br />

9.00–14.00 / Hagyományos Városnapi<br />

Lábteniszbajnokság<br />

KÖZPONTI PARK<br />

9.00–18.00 / Kézműves kiállítás és vásár<br />

10.00–16.00 / Egészségsátor –<br />

Csíkszereda vérnyomása<br />

2011. augusztus 4. / csütörtök<br />

16.00 / Stadion utcai műgyepes pálya<br />

Városnapi önkormányzati labdarúgótorna<br />

17.00 / Kossuth Lajos utca 12. sz.<br />

Forma és Energia – építészeti kiállítás<br />

MIKÓ-VÁR<br />

14.00 / Boszorka bábcsoport:<br />

Kacor király – bábelőadás<br />

17.30–18.00 / Filmbemutató –<br />

Becze Zoltán: A csíkszeredai<br />

főgimnázium története<br />

(protokollterem)<br />

20.30–23.10 / CSÓKOS ASSZONY –<br />

a Csíki Játékszín előadása<br />

(színpad)<br />

SZABADSÁG TÉR (nagyszínpad)<br />

18.00–19.45 / A REAL DANCE<br />

Sporttáncklub előadása<br />

20.00–20.45 / SIMONA NAE-koncert<br />

21.00–22.30 / PARTY COVER BANDkoncert<br />

22.30–24.00 / ANIMA SOUND SYSTEMkoncert<br />

24.00–02.00 / Kub_beat not a dj&dzsakko<br />

10.00–20.00 / Tiroli kötélpálya –<br />

Balu park<br />

10.00–20.00 / Prisma-fotópiknik<br />

9.00–16.00 / 11. PITYÓKAFESZTIVÁL<br />

10.30–11.00 / A Kosz Szilveszter<br />

Gyermeknéptánccsoport<br />

előadása<br />

11.00–12.00 / A Madarasi Népi<br />

Zenekar előadása


2011. augusztus 6. / szombat<br />

12.00–13.00 / Iciri és Piciri –<br />

bábelőadás<br />

13.00–15.00 / A IONI zenekar<br />

előadása<br />

9.00–18.00 / Kézműves mesterségbemutatók<br />

és gyermekjátszóház:<br />

hordóhúzatás, kádármesterségbemutató,<br />

kötélverés, ostorfonás,<br />

szalmafonás, nemezelés, szövés,<br />

bútorfestés, gyöngyfűzés,<br />

korongozás, körhinta<br />

MIKÓ-VÁR<br />

17.00–18.30 (protokollterem) /<br />

Filmvetítés: Daczó Katalin:<br />

Régi idők ezer leánya<br />

18.30–19.30 (Vár tér) / Kutyabemutató<br />

és kutyakozmetika<br />

2011. augusztus 7. / vasárnap<br />

VÁR TÉR<br />

9.00 / Rajt: TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ<br />

SZÉKELY SZUPERMARATON<br />

KÖZPONTI PARK<br />

10.00 / Kézműves kiállítás és vásár<br />

10.00 / Kézműves mesterségbemutatók<br />

és gyermekjátszóház:<br />

kötélverés, ostorfonás, szalmafonás,<br />

nemezelés, szövés, bútorfestés,<br />

gyöngyfűzés, korongozás, körhinta<br />

10.00–20.00 / Tiroli kötélpálya – Balu<br />

park<br />

10.00–16.00 / Egészségsátor –<br />

Csíkszereda vérnyomása<br />

10.30–13.00 / Talentum-játszóház<br />

12.00–13.30 / MESEHETES-koncert<br />

14.00–14.30 / Boszorka bábcsoport:<br />

Kacor király – bábelőadás<br />

SZABADSÁG TÉR (nagyszínpad)<br />

11.00–17.00 / Kosz Szilveszter<br />

Gyermeknéptánc-fesztivál<br />

19.00–20.00 / Leila titka – divatbemutató<br />

20.00–22.00 / Opera- és operettgála<br />

a Nagy István Művészeti<br />

Szakközépiskola tanárainak<br />

és végzőseinek előadásában<br />

22.30–24.00 (színpad)/ KIS, NAGY &<br />

VERESS BLUES TRIO<br />

SZABADSÁG TÉR (nagyszínpad)<br />

18.30 –19.30 / Kangoo-bemutató<br />

19.30–20.30 / A REAL DANCE<br />

Sporttáncklub előadása<br />

21.00–22.00 / Virágom, világom –<br />

A HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI<br />

EGYÜTTES előadása<br />

22.30–24.00 / TÜNDÉRGROUNDkoncert<br />

24.00–02.00 / JEDAM-koncert<br />

MIKÓ-VÁR (színpad)<br />

15.00–15.30 / 10. TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ<br />

SZÉKELY SZUPERMARATON – díjazás<br />

18.00–23.00 / DOB-BAN<br />

Ritmusfesztivál – KONCERTEK:<br />

HOMPOTH ARTHUR (RO)<br />

MARIO & THE TEACHERS (RO)<br />

CSEREY CSABA (RO)<br />

SZIRTES EDINA (HU)<br />

FATIMA GOZLAN (Alg/HU)<br />

BORLAI GERGŐ (HU)<br />

SZENT ÁGOSTON-TEMPLOM<br />

18.00– 20.00 / A Csíki Kamarazenekar<br />

városnapi zárókoncertje<br />

SZABADSÁG TÉR (nagyszínpad)<br />

18.00–19.00 / Kangoo-bemutató<br />

19.30–20.30 / SZABÓ ÁDÁM-koncert<br />

20.30–21.30 / TRANSYLMANIAkoncert<br />

21.30–23.00 / BUDAPEST RAGTIME<br />

BAND-koncert


SPORTNAPTÁR<br />

SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE<br />

2011. augusztus 10–13. / szerda–szombat<br />

Ötödik kiírásához érkezett a Nemzetközi Kerékpáros<br />

Szövetség versenynaptárában 2.2-es besorolással szereplő<br />

Székelyföld Kerékpáros Körversenye. A román körverseny<br />

után a második legfontosabb belföldi viadalt ebben az évben<br />

augusztus második hétvégéjén, 10–13. között rendezik.<br />

A háromnapos verseny keretében közel 500 km-t kell<br />

teljesíteniük a benevezett versenyzőknek a két országúti etap<br />

és a két félszakasz során. Az ötödik Székely Körre 13 csapat<br />

32<br />

küldte el bejelentkezési lapját, a bolgár, görög, szerb, szlovák,<br />

ukrán, román és magyar csapatokból álló mezőny közel 100<br />

kerekest számlál majd. Székelyföld Kerékpáros Körversenyén<br />

idén a díjak összértéke 12 070 euró. Az előző évhez<br />

hasonlóan idén is négy megkülönböztető mezt ölthetnek<br />

magukra a legjobbak: az egyéni összetett éllovasa a kék<br />

színű „Tusnád Ásványvíz” feliratú mezt viseli, a pontverseny<br />

első helyezettjét pedig a piros-fekete „Székelyföld” feliratú<br />

illeti. A hegyimenők rangsorában élen végző versenyző a<br />

sárga, „Csíkszereda” feliratú trikót kapja. Az ötödik kiírásra<br />

bevezetett, a Fenestella 68 által támogatott zöld színű mez a<br />

legjobb 23 év alatti versenyzőé lesz.<br />

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetőségük nyílik<br />

rajthoz állni a nem hivatásos kerékpárosoknak. Az amatőr<br />

versenyen két korcsoportban, a nyílt versenyen pedig<br />

egyéniben és csapatban lehet indulni. A Tusnád Ásványvíz Rt.<br />

főtámogatásával létrejövő verseny szervezői: a székelyföldi<br />

megyék és megyei jogú városok önkormányzatai, a Hargita<br />

Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, az Intersport és a Csíki<br />

Sportegylet.<br />

A Székelyföld Kerékpáros Körversenyére bejelentkezett<br />

csapatok menedzserei közül néhányat arról kérdeztük, milyen<br />

tapasztalataik vannak az eddigi versenyekről, és milyen<br />

eredményekkel lennének elégedettek az idei kiíráson.<br />

Fotók: Halmágyi Zsolt


KOLSS CYCLING TEAM – UKRAJNA<br />

Második alkalommal vesznek részt kontinentális csapatként<br />

Székelyföld Kerékpáros Körversenyén. Hogyan értékelik a tavalyi<br />

versenyt, és milyen célkitűzésekkel érkeznek a 2011-es kiírásra?<br />

Skorenko Genadii, csapatfőnök: A Kolss Cycling Club története<br />

2007-re, kijevi alapításáig vezethető vissza, 2010-ben felállítottunk<br />

egy tízemberes csapatot, amelyet bejegyeztettünk a Nemzetközi<br />

Kerékpáros Szövetségnél (UCI) is, és a profi ukrán közúti kerékpározókból<br />

alakult csapat most már Kolss Cycling Teamként (az UCI<br />

jelzése szerint: KLS) ismert. Már másodszor szerepel csapatunk<br />

Székelyföld Kerékpáros Körversenyén, nagyon köszönjük a szíves<br />

TABLEWARE – GÖRÖGORSZÁG<br />

Tavaly csapatversenyben második helyen végzett a Tableware,<br />

pontversenyben, hegymenésben, egyéni versenyben is kiváló<br />

eredményeket szereztek a versenyzőik. Elégedettek voltak-e a<br />

helyezésekkel? Mi a véleményük a versenyről?<br />

George Leventakis, csapatmenedzser: Örülünk, hogy újra<br />

részesei lehetünk a Csíkszereda által szervezett nemzetközi<br />

körversenynek. Egyetértek azzal, hogy egy évvel ezelőtt a<br />

csapat néhány kerekese kiváló eredményeket ért el. Ebben az<br />

évben legalább ugyanezt a sikert szeretnénk a magunkénak<br />

tudni. Az egy évvel ezelőtti versenyszakaszok nehézségi,<br />

összeállítási módja mindenképpen a csapatnak kedvezett,<br />

a sportolók és technikai kíséretük meg is voltak elégedve mind<br />

a nemzetközi megmérettetésen részt vevő csapatokkal, mind<br />

a körverseny általános minőségével. A találkozásig minden-<br />

SPORTNAPTÁR<br />

Fotó: Halmágyi Zsolt<br />

szerevezői-szponzori meghívást, és mindenképpen szeretném<br />

kiemeli az esemény kiváló szervezését és a fogadtatás közvetlenbarátiságát.<br />

A 2010-es Körversenyen, ha nem is kiemelkedő, de<br />

állandó, jó eredményekkel szerepelt a csapat, hiszen jelen volt<br />

Oleksandr Golovash és Ievgen Filin, akik az első húsz között végeztek.<br />

A Kolss Cycling Team megtisztelőnek érzi az ez évi meghívást,<br />

és örömmel nézünk a kihívás elé, terveink, szándékaink szerint a<br />

legjobb eredményeket fogjuk elérni, ehhez máris szövetségesünk<br />

a versenyzők eltökéltsége, az edzők szaktudása és – reméljük –<br />

mindehhez a jószerencse is társul.<br />

képpen a legjobbakat kívánom a versenyszervezésben szorgoskodóknak<br />

és versenyszellemünkről biztosítom az olvasókat.<br />

33


SPORTNAPTÁR<br />

ORA HOTELS CARRERA – MAGYARORSZÁG<br />

TUSNAD CYCLING TEAM<br />

Több új kerékpárossal szerződött a Csíkszeredai Tusnád<br />

Cycling Team a 2011-es szezonra. A tavalyi csapatból<br />

Novák Károly Eduárd, Madaras László és Végh Hunor<br />

maradt, hozzájuk csatlakozott három fiatal versenyző:<br />

Lázár Nándor és Sebestyén Szabolcs, és egy év után<br />

visszatért a csapatba a szlovén Marcel Ternovsek.<br />

Négy új külföldi versenyzővel is bővült idén a TCT<br />

kerete: Cioban Sergiu és Braico Alexander Moldáviából,<br />

Georgiev Georgi Bulgáriából és Cioni Robert Maik<br />

Németországból érkezett.<br />

34<br />

Egyetlen magyar kontinentális csapatként érkeznek a<br />

Székely Körre. Versenyzőik közül Cador Rida, Cziráki István<br />

és Lovassy Krisztián már bizonyított a verseny előző,<br />

2008-as, 2009-es kiírásain. Mi lenne idén a tisztességes<br />

helytállás?<br />

Stubán Ferenc, csapatfőnök: Lovassy Krisztiántól, aki<br />

idén már két Europe Tour győzelmet szerzett, szakaszgyőzelmet<br />

várok, és a fiatal, 19 éves Simon Pétertől, aki a<br />

Román Körversenyen a 10., a Szebeni Körversenyen pedig<br />

a 8. helyet szerezte meg az összetettben, azt várom, hogy<br />

az első öt hely valamelyikét szerezze meg.<br />

Hogyan jellemezné a csapat felkészültségi szintjét? Milyen<br />

helyezésekre számítanak? A csapatversenyben vagy<br />

egyéniben szerzett dobogós helyekre, szakaszgyőzelmekre<br />

lennének inkább büszkék?<br />

Novák Ede: Az utóbbi évekhez viszonyítva idén a legegységesebb<br />

a csapatunk. Egy fiatal csapatról beszélünk,<br />

amelynek fő erénye a bizonyítási vágy. Van azonban egy<br />

nagyon tapasztalt versenyzőnk is, a bolgár Georgiev<br />

személyében, aki tavaly több dobogós helyezést is elért<br />

UCI kategóriájú versenyeken, és abban bízunk, hogy a<br />

maximálist tudja nyújtani a kiemelt versenyeken.<br />

A két moldáv versenyzőnk is nagyon tehetséges,<br />

bizonyították ezt a Román Körversenyen is, ahol két<br />

dobogós helyezést, illetve egy ötödik helyet szereztek.<br />

Sajnos, Georgiev a legutóbbi versenyeket mumpsz<br />

miatt kihagyni kényszerült, több egyéb sérülés és<br />

betegség is hátráltatta a csapat felkészülését és<br />

versenyzését, de reméljük, hogy hamarosan a legjobb<br />

összeállításban tudunk majd versenyezni.<br />

Csapatunk legfontosabb versenye a Székely Körverseny,<br />

itt mindenképpen dobogóra szeretnénk állni<br />

a csapatversenyben, de egyéni összetettben is minél<br />

előrébb szeretnénk végezni.<br />

Készítette: Ferenczy Krisztina


2 011<br />

SZÉKELYFÖ LD<br />

KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE<br />

TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC<br />

AMATŐR / NYÍLT VERSENY<br />

Augusztus 13., szombat – 12.00 óra<br />

Hármaskereszt – Hargitafürdő (időfutam)<br />

Augusztus 13., szombat – 17.20 óra<br />

Csíkszereda utcáin<br />

Augusztus 14., vasárnap – 10.00 óra<br />

Sepsiszentgyörgy<br />

CONCURS OPEN / AMATOR<br />

Sâmbătă, 13 august – 12 . 0 0<br />

Hármaskereszt – Harghita Băi<br />

(contratimp individual)<br />

Sâmbătă, 13 august – 17. 2 0<br />

Circuit pe străzile din Miercurea Ciuc<br />

Duminică, 14 august – 10.00<br />

Sfântu Gheorghe<br />

FŐTÁMOGATÓK<br />

SPONSORI PRINCIPALI<br />

SZERVEZŐK / ORGANIZATORI<br />

H A R G I T A M E G Y E I F J Ú S Á G I É S<br />

SPORTIGAZGATÓSÁGA<br />

D I R E C Ţ I A P E N T R U T I N E R E T Ș I<br />

SPORT A J U D E Ţ U L U I H A R G H I T A<br />

TÁMOGATÓK / SPONSORI MÉDIAPARTNEREK / PARTENERI MEDIA<br />

Székely Szupermaraton<br />

PARTNEREK / PARTENERI<br />

HARGITA<br />

MEGYE<br />

TANÁCSA<br />

CONSILIUL<br />

JUDEȚEAN<br />

HARGHITA<br />

KOVÁSZNA<br />

MEGYE<br />

TANÁCSA<br />

CONSILIUL<br />

JUDEȚEAN<br />

COVASNA<br />

2011. AUGUSZTUS 10–13.<br />

10–13 AUGUST 2011<br />

SEPSISZENTGYÖRGY<br />

POLGÁRMESTERI<br />

HIVATALA<br />

PRIMĂRIA<br />

MUNICIPIULUI<br />

SFÂNTU GHEORGHE<br />

PROGRAM<br />

Augusztus 10., szerda<br />

20.00 / Megnyitó, csapatbemutató –<br />

Mikó-vár<br />

Augusztus 11., csütörtök<br />

11 . 0 0–15 . 3 0 / I. szakasz: Tusnád – Nyerges-tető –<br />

Kézdivásárhely – Sepsiszentgyörgy – Kézdivásárhely<br />

– Nyerges-tető – Csíkszereda (183 km)<br />

Augusztus 12., péntek<br />

11. 0 0–15 . 3 0 / II. szakasz: Csíkszereda –<br />

Szentegyháza – Fenyéd – Gyergyóújfalu –<br />

Gyergyóalfalu – Gyergyószentmiklós – Csíkszereda<br />

– Tolvajos-tető – Hargitafürdő (182 km)<br />

Augusztus 13., szombat<br />

10.00–12 . 0 0 / III. A-szakasz – Egyéni időfutam:<br />

Hármaskereszt – Hargitafürdő / Hotel Ozon (7 km)<br />

17.15–19. 45 / III. B-szakasz: Csíkszereda –<br />

Csíkrákos – Csíkszentmihály – Csíkszépvíz –<br />

Csíkszereda utcáin (123 km)<br />

PROGRAM<br />

Miercuri, 10 august<br />

20.00 / Festivitate de deschidere, prezentarea<br />

echipelor – Cetatea Mikó<br />

Joi, 11 august<br />

11 . 0 0–15 . 3 0 / Etapa I.: Tuşnad – Pasul Nyerges –<br />

Târgu Secuiesc – Sfântu Gheorghe – Târgu Secuiesc<br />

– Pasul Nyerges – Miercurea Ciuc (183 km)<br />

Vineri, 12 august<br />

11. 0 0–15 . 3 0 / Etapa II.: Miercurea Ciuc – Vlăhiţa<br />

– Brădeşti – Suseni – Joseni – Gheorgheni –<br />

Miercurea Ciuc – Pasul Tolvajos – Harghita Băi<br />

(182 km)<br />

Sâmbătă, 13 august<br />

10.00–12 . 0 0 / Etapa III. A – Contratimp individual:<br />

Hármaskereszt – Harghita Băi / Hotel Ozon (7 km)<br />

17.15–19. 45 / Etapa III. B: Miercurea Ciuc – Racu<br />

– Mihăileni – Frumoasa – circuit pe străzile din<br />

Miercurea Ciuc (123 km)<br />

KÉZDIVÁSÁRHELY<br />

POLGÁRMESTERI<br />

HIVATALA<br />

PRIMĂRIA<br />

MUNICIPIULUI<br />

TÂRGU SECUIESC<br />

2011. AUGUSZTUS 7. / 7 AUGUST 2011<br />

GYERGYÓSZENTMIKLÓS<br />

POLGÁRMESTERI<br />

HIVATALA<br />

PRIMĂRIA<br />

MUNICIPIULUI<br />

GHEORGHENI<br />

SZÉKELYUDVARHELY<br />

POLGÁRMESTERI<br />

HIVATALA<br />

PRIMĂRIA<br />

MUNICIPIULUI<br />

ODORHEIU SECUIESC<br />

TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ SZÉKELY SZUPERMARATON<br />

SUPERMARATONUL SECUIESC „APEMIN TUŞNAD”<br />

APEMIN TUSNAD SZEKLER SUPERMARATHON


SPORTNAPTÁR<br />

HARGITAI TRIATLON – Mászunk, kerekezünk, szaladunk<br />

2011. augusztus 20. / szombat / Hargitafürdő<br />

2011. augusztus 20-án, szombaton, a Hargitafürdői Borvíznap<br />

keretében kerül első ízben megrendezésre a Hargitai triatlon,<br />

mely lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra az egész család<br />

számára. A szervezők vallják, hogy a Hargitai triatlon több<br />

mint egy verseny, egy igazi családi esemény, melynek célja<br />

a sportkedvelő, kikapcsolódásra vágyó emberek, családok<br />

körében az egészséges környezetben történő sportolás és<br />

ezen belül a kerékpározás népszerűsítése.<br />

A 9.00 órától kezdődő versenyre legkevesebb három főből<br />

álló családok nevezhetnek be. A család minden tagjának<br />

teljesítenie kell az alábbi próbákat:<br />

- akadálypálya-mászás (zöld pálya – Balu park)<br />

- 7 km-es hegyi kerékpározás az újonnan létesült<br />

hargitafürdői kerékpárúton<br />

- 1,5 km szaladás<br />

A szervezők szeretettel várják a kalandra vágyó családokat<br />

a Hargitai triatlonra.<br />

Összeállította: Ferenczy Krisztina<br />

36


CSÍKSOMLYÓI FERENCES RENDHÁZ<br />

Csíksomlyó, Szék u. 148. sz., www.csiksomlyo.ro<br />

FERENCES ÓRA<br />

SZIKLÁRA ÉPÍTENI HÁZAT ÉS ÉLETET!<br />

Fotó: Fr. Guzrány Péter OFM<br />

Szent István királyunknak ez a legfontosabb üzenete számunkra.<br />

Századok óta pusztulás és újrakezdés jellemzi népünk sorsát.<br />

Balsors tépett bennünket hányszor és hányszor! Nagyon időszerű a<br />

fohász ma is: „Szánd meg Isten, a magyart, / Kit vészek hányának,<br />

/ Nyújts feléje védő kart / Tengerén kínjának”. Embert próbáló<br />

időket élünk: süvít a szél, és ránk tör az áradat. Nemzetünk életében<br />

jelen van ez átvitt értelemben, de sajnos, az utóbbi esztendőkben<br />

valóságosan is átéljük az időjárás változásának köszönhetően. Vajon<br />

házunk-hazánk kibírja-e a különféle csapásokat?<br />

Lehet, hogy itt még nem érezzük annyira, de anyaországunkban<br />

erőteljesen jelen van, hogy ma egyesek sportot űznek abból, ki<br />

az „igazi” magyar. Régen rossz, ha egymással versengve kell ezt<br />

bizonyítanunk! Házunk-hazánk vajon kibírja-e, ha a magyar a<br />

magyarnak esik? Minden megpróbáltatást annak a háza és hazája<br />

bírja ki, aki gyermekeket szerető családra és a valódi sziklára, azaz<br />

Jézus Krisztusra épít jövőt. E kettő nélkül hazaszeretetünk csak üres<br />

puffogtatás és egymás értelmetlen sértegetése lesz.<br />

„Hol vagy, István király, téged magyar kíván…” Szükségünk van<br />

szentekre, akikre föltekinthetünk. Szükségünk van olyan vezetőkre,<br />

akik nem a változó irányú szélhez igazodnak, hanem sziklára<br />

akarnak építeni, nem mulandóra, hanem szilárdra alapozni hazát,<br />

országot és nemzetet. Hányszor fölcseréljük az értékest az értéktelennel,<br />

az idők próbáját kiálló értékeket a pillanatnyi érdekekkel!<br />

Szent István templomokat épített, kolostorokat alapított,<br />

amelyekben iskolák működtek, de nekünk emlékeinkben ott él<br />

az egyház nyilvános üldözése, a szerzetesrendek feloszlatása,<br />

hívők meghurcoltatása, papok, szerzetesek bebörtönzése is. Hála<br />

Istennek, ezek az idők elmúltak, de az egyházüldözés a mai napig<br />

tart. Nem nyíltan, hanem sunyi módon. Valakiknek érdeke, hogy<br />

38<br />

ne tartsunk ki a tiszta hitben. Össze akarnak zavarni. Valakiknek<br />

megéri, hogy egyházunkat lejárassák.<br />

Kereszténységünk több mint ezeréves, de lesz-e jövőnk,<br />

otthonunk, hazánk? Ha nincs képünk arról, hogy milyennek kell<br />

lennünk, akkor csupán történnek velünk az események, és nem<br />

mi alakítjuk a történelmet. Ha nem tudjuk, hogy miért vagyunk a<br />

világon, képtelenek leszünk kezünkbe venni életünk irányítását. Ha<br />

lezüllünk a termelő és fogyasztó állat szintjére, akkor csak addig lesz<br />

értékünk, amíg termelünk és vásárolunk. Kik azok, akik ezt akarják?<br />

Akik ravasz módon azt sugallják: ragadd meg, vásárold meg,<br />

élvezd az ízét, éld ki magad! Az embernek csak addig lesz értéke,<br />

amíg hasznos létezése pénzben kifejezhető. Ennek köszönhetően<br />

formáltuk embertelenné világunkat, amelyben lassan nem kezdjük<br />

otthon érezni magunkat.<br />

Szent István ünnepén lelkiismeret-vizsgálatot kell tartanunk.<br />

Van-e bennünk elszántság, ész, erő, hogy fölszabaduljunk a krisztusi<br />

szabadságra, vagy inkább sodródunk a politikai széljárás szerint?<br />

Szívesen emlegetjük boldog emlékű Márton Áron püspökünk<br />

életpéldáját, de ahogy Szent Ferenc mondaná: nem elég a szentek<br />

nagyszerű példáját emlegetni és abból profi tálni, hanem nekünk is<br />

helyt kell állnunk! A szent életű püspök beszédében így fogalmaz:<br />

„A saját sorsunkat magunk kovácsoljuk, az élettől csak annyi kegyre<br />

számíthatunk, amennyit tőle makacs kitartással, megbonthatatlan<br />

összefogással kikényszeríthetünk.” Miben kell makacsul kitartanunk<br />

és megbonthatatlanul összefognunk? Az istenszeretetben és a<br />

felebaráti szeretetben. Azokkal szabad és lehet megbonthatatlanul<br />

összefognunk, akik a szeretetnek ezt a kettős parancsát állandóan a<br />

szemük előtt tartják. Így építhetünk és így kell építenünk: házat, hazát,<br />

életet, olyan kapcsolatokat, amelyek mentesek a nagyképűség<br />

gőgjétől, amelyeket az alázat, a szelídség, a nyitottság és egymás<br />

megértésének a készsége jellemez. Szent István király ezt tette.<br />

Nekünk, mai keresztény magyaroknak ugyanez a dolgunk. Fel kell<br />

nőnünk hozzá!<br />

Fr. Péter Arthur OFM,<br />

csíksomlyói ferences házfőnök<br />

A csíksomlyói kegytemplom augusztusi miserendjéből: 2-án,<br />

Porciunkula ünnepén reggel fél 8.00-kor és este 7.00 órakor,<br />

15-én, Nagyboldogasszony napján reggel 8.00-kor, délelőtt fél<br />

11.00-kor és este 7.00 órakor, Szent István király, a Gyulafehérvári<br />

Főegyházmegye alapítójának ünnepén reggel fél 8.00-kor és este<br />

7.00 órakor lesznek szentmisék.


SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA<br />

Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz.<br />

A IV. EUPHORIA NYÁRI INTENZÍV TÁNCTÁBOR GÁLAMŰSORA<br />

2011. augusztus 19. / péntek / 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Házának nagyterme<br />

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, a csíkszeredai Szakszervezetek<br />

Művelődési Háza és az Euphoria Tánciskola 2011. augusztus<br />

10. és 19. között negyedik alkalommal szervezi meg<br />

nyári intenzív tánctáborát. A tíznapos táborban idén négy<br />

különböző stílusú kurzusra jelentkezhetnek az érdeklődők:<br />

salsa, contemporary dance (kortárs tánc), street jazz/hiphop<br />

és urban dance style (utcatánc). Ezekben a stílusokban<br />

nemzetközileg elismert oktatóktól tanulhatnak: Orlando<br />

Haridás és táncpartnere, Monique (Németország); Bordás<br />

Attila (Románia); Schindele Dóra (Magyarország) és Szabó<br />

Norbert (Magyarország). Azok pedig, akik még jobban el<br />

szeretnék mélyíteni salsa-tudásukat, kiegészítő, technikai<br />

órákon is részt vehetnek. A tánctábort ünnepi gálával zárul,<br />

melyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak.<br />

A tánctábor lehetőséget biztosít a tánc- és mozgásművészetek<br />

iránt érdeklődők számára új táncstílusok megismerésére,<br />

kikapcsolódásra és szórakozásra. Helyszíne: a csíkszeredai<br />

Liviu Rebreanu Általános Iskola sportterme. További információért<br />

hívják a 0740–514647-es telefonszámot, vagy írjanak<br />

az euphoria@cstit.ro e-mail címre.<br />

40


HARGITAFÜRDŐI BORVÍZNAP<br />

2011. augusztus 20. / szombat<br />

Harmadik alkalommal szervezik meg Székelyföld egyik kedvelt üdülőhelyén a Hargitafürdői Borvíznapot.<br />

Az augusztus 20-án, szombaton zajló rendezvény sokszínű programmal várja az érdeklődőket.<br />

9.00 óra – Hargitai triatlon<br />

9.00–13.00 óra – Labdarugó-mérkőzések:<br />

Hargitafürdői idősek és fiatalok, Balu Park és<br />

Hegyi Zsandárok mérkőzése<br />

9.00–9.30 óra – Regisztráció a főzőversenyre,<br />

a tűzhelyek kiválasztása<br />

9.30–14.00 óra – Főzőverseny<br />

10.00–17.00 óra – Arcfestés gyerekeknek – Barti<br />

Petra Viola és Kerekes Hanga közreműködésével<br />

10.00–19.00 óra – Hagyományos borvizes kancsók<br />

és edények készítése<br />

Vitos Kerámia – kiállítás és bemutató<br />

10.00–19.00 óra – Szőttesek és Kelim-varrottasok<br />

kiállítása – Takács Gizella<br />

10.00–19.00 óra – Élesítési készülékek kiállítása –<br />

Takács Árpád<br />

10.00–11.00 óra – Iratkozás a motocross-versenyre<br />

(profi, amatőr és gyerek- kategóriában lehet indulni)<br />

HARGITAFÜRDŐI CSÍK-INFO TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS IRODA<br />

Hargitafürdő<br />

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA<br />

10.00–13.00 óra – Gyerek-kerékpárverseny<br />

a sífutó pályán<br />

11.30–14.00 óra – Motocross-verseny<br />

12.00–13.00 óra – Csíkcsicsói Fúvószenekar<br />

13.30 óra – Díjkiosztás – Labdarugó-mérkőzés<br />

14.00–15.00 óra – Csíkcsicsói Vadvirágok<br />

hagyományőrző tánccsoport<br />

15.00 -15.30 óra – Díjkiosztás – Motocross-<br />

verseny<br />

15.30–16.00 óra – Díjkiosztás – Főzőverseny<br />

16.00–17.00 óra – Gál Imre és népi zenekara<br />

16.00 óra – Díjkiosztás – motoros verseny<br />

16.30 óra – Sörivó verseny<br />

18.00 óra – Díjkiosztás – Sörivó verseny<br />

19.00–20.00 óra – Élőzene: Angelo<br />

20.00–24.00 óra – Élőzene: Bakos Endre<br />

További információk a hargitafürdői Csík-Info<br />

turisztikai információs irodában igényelhetők.<br />

Telefon: 0745 639 784, 0735 209 479,<br />

E-mail: hargitafurdo@szereda.ro, ildi_tofalvi@yahoo.com<br />

41


Sarány István: MESÉS SZÉKELYFÖLD<br />

Forma: 235x255 mm, terjedelem: 48 oldal, kivitelezés: kötött, ára: 30 lej<br />

A mesés szépségű, legendákban gazdag Székelyföldet mutatja be óvodásoknak, kisiskolásoknak<br />

szánt könyvében Sarány István. A Péter Alpár illusztrációival kiegészített történetek végigvezetnek a<br />

nagyszülőknél vakációzó Zolika és Annácska révén Csíkszeredában és környékén, valamint Alcsík és<br />

a Kászonok településein. A színes kötet a Hargita Kiadó és Hargita Megye Tanácsa Műemlékvédelmi<br />

Közszolgálata gondozásában jelent meg.<br />

Elek Tibor: SZÉKELY JÁNOS Monográfia<br />

Forma: 140x200 mm, terjedelem: 172 oldal, kivitelezés: kötött, ára: 22 lej<br />

Elek Tibor irodalomtörténész Székely János-monográfiájának jelentőségét növeli az a tény is, hogy Erdélyben<br />

ez ideig hiányzott egy Székely Jánosról írt életmű-elemző összefoglaló. Székely János a költő és drámaíró<br />

legjobb munkái mindig egyetemes igénnyel fogalmazzák meg korának, közösségének sorskérdéseit.<br />

A valódi művészetet és humanitást megtestesítő elhivatottságával örök emberi értékeket és eszményeket<br />

képvisel, a szellem és a gondolkodás szabadságát állítva szembe a diktatúra önkényével.<br />

Kemény János: KÁKOC KIS MIHÁLY. Kemény János művei, 1.<br />

Forma: 125x190 mm, terjedelem: 100 oldal, kivitelezés: kötött, ára: 16 lej<br />

KÖNYVKOSÁR<br />

A PALLAS-AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ AJÁNLÓJA<br />

Korunk sajátosságai közé tartozik, hogy a sorokon átütő politikum nagyobb kelendőséget és figyelmet<br />

biztosít, mint a mívesebb, de halkabb hang. Amilyen a költői lelkületű Kemény Jánosé. Az erdélyi magyar<br />

költők és írók többsége az irodalomtörténészek értékítéletei alapján már elfoglalhatta az őt megillető helyét<br />

a Parnasszuson, az olvasók szívében. Mindehhez alapvető módon járult hozzá életműsorozatuk kiadása.<br />

Ezt a célt szolgálja a Pallas-Akadémia Könyvkiadó is, Kemény János életműsorozata közreadásával.<br />

Kemény János: KUTYAKOMÉDIA. Kemény János művei, 2.<br />

Forma: 125x190 mm, terjedelem: 176 oldal, kivitelezés: kötött, ára: 20 lej<br />

Korunk sajátosságai közé tartozik, hogy a sorokon átütő politikum nagyobb kelendőséget és figyelmet<br />

biztosít, mint a mívesebb, de halkabb hang. Amilyen a költői lelkületű Kemény Jánosé. Ezt kívánja<br />

ellensúlyozni életműsorozata kiadásával a Pallas-Akadémia Könyvkiadó. A tavaly megjelent sorozatindító<br />

kötetet, a Kákoc Kis Mihály regényt a sorozat újabb tagja követte, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon<br />

bemutatott Kutyakomédia.<br />

A Kemény János-könyvek bemutatója a Helikoni találkozó alkalmával Marosvécsen<br />

2011. augusztus 27-én, szombaton 12.00 órakor lesz megtartva.<br />

A könyvek megvásárolhatók a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben,<br />

illetve megrendelhetők postai utánvéttel a következő címen:<br />

530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi nr. 4., Pf. 140, jud. Harghita<br />

Tel. /fax: 0266 371 036, mobil: 0745 005 544<br />

E-mail: konyvkiado@pallasakademia.ro, honlap: www.pallasakademia.ro<br />

Folyószámlaszám: BCR – RO46RNCB0152007505270001<br />

Postai rendelésnél, kérjük, küldje el a személyi számát (CNP) és telefonszámát is.<br />

ww.pallasakademia.ro<br />

43


GOSCOM<br />

TÁVHŐ = KÉNYELEM + BIZTONSÁG +<br />

KÖRNYEZETKÍMÉLÉS<br />

Maradjon vagy legyen újra a távhőszolgáltatás híve, élvezze annak<br />

előnyeit!<br />

Városunkban a távfűtési rendszer folyamatos és tervszerű rekonstrukciója<br />

garantálja a szolgáltatás minőségét, az árak versenyképességét.<br />

A távhőrendszer gazdaságos üzemeltetése mellett célunk a<br />

maximális komfort biztosítása.<br />

Ha egyéni vagy közösségi fűtési gondjai vannak, forduljon hozzánk<br />

bizalommal, együtt keresünk megoldást minden helyzetre!<br />

GOSCOM Rt.


Ştefan Bănulescu: A MILLIOMOS KÖNYVE<br />

Regény, fordította Demény Péter, 360 oldal, 120x212 mm, kötött, ára: 43 lej<br />

KÖNYVKOSÁR<br />

A BOOKART KÖNYVKIADÓ AJÁNLÓJA<br />

„Ez a regény a próza ünnepe, az elbeszélés művészetének, tudományának olyan áradása, amilyent ritkán látni, az<br />

írás egyfajta diadala a világon. Erénye nemcsak az, hogy oldalain rendkívül hitelesen és elbűvölően megjelenik és<br />

kialakul egy világ, egy ritka varázslatos világ, a dél, a fennsík, a mocsarak, a bizánci maradványok és a török szokások<br />

világa, hanem az is, hogy ebben a világban varázslatos szereplők születnek, olyan életrajzokkal, cselekedetekkel,<br />

gesztusokkal, mesékkel és gondolatokkal, amelyek megőrjítenek, legalábbis olvasás közben. Olyan őrület ez, mint a szerelem.<br />

Amikor elmélyülsz A Milliomos könyvében, elkerülhetetlenül boldog vagy. Remélhet egy könyv ennél többet?” – Filip Florian<br />

Mircea Cărtărescu: SÁRKÁNYOK ENCIKLOPÉDIÁJA<br />

Tudor Banuş illusztrációival, fordította Gergely Zsuzsa és Szőcs Géza,<br />

212 oldal, 190x250 mm, kötött, ára: 59 lej<br />

Sárkány nélkül az ember nem teljes ember. Mert a sárkány életben tartásához<br />

a képzelet szüntelen csiholására van szükség. Képzelet nélkül pedig nem ember az ember.<br />

Aki a sárkányról ír, a legtágabb értelemben igyekszik az embert ábrázolni.<br />

Mircea Cărtărescu a mai román irodalom világszerte ismert alkotója. Műveit a műfaji sokoldalúság és a káprázatos nyelvművészet<br />

jellemzi; mérhetetlen humor és részvétteljes szeretet. Igazi, huszonegyedik századi humanista. (Láng Zsolt)<br />

Jack Holland: NŐGYŰLÖLET<br />

328 oldal, 132x212 mm, kötött, ára: 45 lej<br />

A „nőgyűlölet” szó megjelenését a magyar szótörténet 1799-re keltezi, angol változata, a „misogyny” 1656ben<br />

jelent meg először, jóllehet az, amit a szó jelöl, már évezredek óta létezett. Aki ezt a könyvet elolvassa,<br />

szemlesütve fog a nőktől bocsánatot kérni.<br />

Szabó Róbert Csaba: TEMETÉS ESTE TÍZKOR<br />

Novellák, 167 oldal, 132x212 mm, kötött, ára: 30 lej<br />

A történetek szereplői alighanem a testi szerelem bűvöletében, vagy abból felocsúdva cselekednek, esetleg<br />

messziről visszatekintve értekeznek róla. Hol élesebben, hol egészen elrejtve, de ott kúszik, indázik a mindenre<br />

kiható, pusztító, máskor meg építő, az örvények és sodrások által mozgásban tartott szenvedély.<br />

Márton Evelin: MACSKAMÉZ<br />

Novellák, 244 oldal, 120x212 mm, kötött, ára: 30 lej<br />

Tiszta, önzetlen feltárulkozás jellemzi a kötet valamennyi női szereplőjét. És a maga során nemcsak ő, hanem a<br />

férfi is megnyílik: megnyílnak egymás előtt, derűsen, mint akik megtalálták az élet legfontosabb bölcsességét:<br />

közel kerülni egymáshoz, azért, hogy adhassunk, és az ajándék igazi, mert aki adja, önmagát adja.<br />

BOOKART KIADÓ<br />

www.bookart.ro • office@bookart.ro • 0040 744 778 407<br />

45


KÖNYVKOSÁR<br />

A CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL KIADVÁNYAI<br />

46<br />

Murádin Jenő – Sümegi György –<br />

Zombori István: MÁRTON FERENC<br />

Ára: 70 lej.<br />

A MI NAGY IMRÉNK<br />

Válogatás Zsögödi Nagy Imre<br />

festőművész műveiből<br />

Ára: 25 lej.<br />

Banner Zoltán:<br />

GAÁL ANDRÁS<br />

Művészalbum<br />

Ára: 65 lej.<br />

Kocsis Lajos:<br />

A CSÍKI MAGÁNJAVAK TÖRTÉNETE<br />

1869–1923<br />

Ára: 20 lej.<br />

Pál Pál Előd:<br />

A CSÍKI SÍSKOLA TÖRTÉNETE<br />

A csíkszeredai alpesi-sí története<br />

1934–2010<br />

Ára: 35 lej.<br />

CSÍKVÁRMEGYE<br />

STÁTUSSZIMBÓLUMA<br />

Ára: 35 lej.<br />

CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL<br />

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala<br />

Vár tér 1. sz. / 131-es iroda, tel.: 0266 371 464,<br />

E-mail: varoshaza@szereda.ro<br />

Szabó András:<br />

A BŐFÉNY FORRÁSA<br />

Ára: 65 lej.<br />

Túros Eszter:<br />

TURCZA LÁSZLÓ<br />

Művészalbum<br />

Ára: 50 lej.<br />

Banner Zoltán:<br />

MÁRTON ÁRPÁD<br />

Művészalbum<br />

Ára: 65 lej.<br />

Vofkori György:<br />

CSÍKSZEREDA ÉS CSÍKSOMLYÓ<br />

KÉPES TÖRTÉNETE<br />

Ára: 120 lej, illetve<br />

10 példány fölött 100 lej.<br />

Szabó András:<br />

A Hargitáról<br />

Észak-Bácskába –<br />

NAGY ISTVÁN<br />

Ára: 25 lej.<br />

Murádin Jenő,<br />

Szervátiusz Anikó:<br />

SZERVÁTIUSZ JENŐ:<br />

ÉLETEM, EMLÉKEIM<br />

Ára: 50 lej.


HELYTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK – Daczó Katalin összeállítása<br />

Negyvenöt éve hunyt el Fodor Pál<br />

Negyvenöt éve, 1966. augusztus 11-én hunyt el Fodor Pál<br />

vasút-, híd-, útépítő mérnök, volt politikai elítélt. Fodor Pál<br />

1903. június 29-én született Budapesten. Elemi iskolába<br />

Csíksomlyón járt, középiskolai tanulmányait részben a<br />

Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban (1913–1916),<br />

részben pedig a cisztercita-rendiek budapesti Szent Imre<br />

főgimnáziumában végezte (1917–1920). 1928-ban szerzett<br />

mérnöki oklevelet a budapesti József Nádor Műegyetem<br />

út-, híd- és vasútépítő szakán. 1932-ben kötött házasságot<br />

a németországi Annemarie von Dodschütz-cel, ezután egy<br />

alsórákosi útépítőtelepen dolgozott. 1933-ban elveszítette<br />

mérnöki állását és hazatért Csíksomlyóra gazdálkodni. Az<br />

EGE majd az EMGE (Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület)<br />

alkerületi felügyelője lett, szaktanulmányokat írt. 1944től<br />

egy utász alakulat századparancsnoka volt, a háborút<br />

követő hadifogságból 1946-ban tért haza. 1957. július 7-én<br />

Csíksomlyón letartóztatták, majd a kolozsvári III. hadtest<br />

katonai bírósága Marosvásárhelyen 1958. február 27-én 25<br />

évi kényszermunkára és teljes vagyonelkobzásra ítélte állam-<br />

Százharmincöt éve szentelték fel<br />

a csíksomlyói kegytemplomot<br />

Százharmincöt éve, 1876. augusztus 20-án szentelte fel<br />

Fogarassy Mihály erdélyi püspök Sarlós Boldogasszony tiszteletére<br />

a csíksomlyói kegytemplomot. Csíksomlyón a megtelepedett<br />

ferences barátok első temploma a 15. század közepére<br />

omladozni kezdett, ezért a ferencesek 1442–48 között gótikus<br />

stílusú templomot építettek. Az 1661-es tatárdúlás idején a<br />

pogányok felgyújtották a templomot és a kolostort, amelyeket<br />

bár kijavítottak, a 19. század elején egy új, nagyobb templom<br />

építése vált szükségessé. A mai, neobarokk jegyeket viselő<br />

templomot 1804-ben kezdték építeni Schmidt Konstantin építész<br />

tervei szerint, és 1876-ban fejezték be teljesen, a templomi<br />

berendezésekkel együtt. A templom berendezésének nagyobb<br />

részét Papp Miklós brassói festő és szobrász készítette.<br />

A mellékoltárok és a szószék már a 19. század első felében elkészültek.<br />

A színes ablakok 1905–1911-ben készültek a grottaui<br />

(Csehország) Schlein Richard cég műhelyében. A kórust Pfeifer<br />

NEVES CSÍKIAK<br />

ÉVFORDULÓ<br />

Dr. Fodor Pál sírja a Szent Péter és Pál plébániatemplom kerítésében<br />

és társadalom-ellenes szervezkedés vádjával. Fodor Pál<br />

ugyanis két évtizedes adatgyűjtés után 1955 és 1957 között<br />

egy javaslatot dolgozott ki, mely szerint az erdélyi kérdés úgy<br />

oldható meg, hogy lakosságcserével egybekötött határkiigazítást<br />

hajtanak végre. Az általános kegyelmi rendelet megjelenését<br />

követően, 1964-ben szabadlábra helyezték. 1966-ban<br />

bekövetkezett halála után Csíksomlyón temették el.<br />

A csíksomlyói kegytemplom belseje 1943-ban. (A felvétel Gál Bence tulajdona.)<br />

Antal gyergyószentmiklósi mester készítette el 1831-ben.<br />

A kórus legfontosabb bútora az orgona, amely 1931-ben épült<br />

a mai formájában.<br />

47


CSÍK-INFO<br />

HASZNOS INFÓK<br />

CSÍK-INFO-SAROK<br />

CSÍK-INFO – TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS IRODA<br />

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala<br />

Csíkszereda, Vár tér 1 szám, 120-as iroda, tel./fax: 0266–317 007<br />

E-mail: csikinfo@szereda.ro, www.szereda.ro<br />

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK<br />

MIKÓ-VÁR, CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM / Vár tér 2.,<br />

tel.: 0266–372 024, tel./fax: 0266–311 727<br />

@: info@csikimuzeum.ro, www.csikimuzeum.ro<br />

CSÍKI JÁTÉKSZÍN / Temesvári sgt. 6, tel.: 0266–310 670,<br />

@: titkarsag@csikijatekszin.ro, www.csikijatekszin.ro<br />

HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES / Temesvári sgt. 6.,<br />

tel.: 0266–371 362,<br />

@: office@hargitatanc.ro, www.hargitatanc.ro<br />

SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA / Szabadság tér 16.,<br />

tel.: 0266–372 182, 0266–311 295, @: ccs@topnet.ro<br />

HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT / Temesvári sgt. 4. ,<br />

tel.: 0266–372 044, fax: 0266–315 891,<br />

@: office@ccenter.ro, www.ccenter.ro<br />

GALÉRIÁK<br />

AVE ART GALLERY / Szív u. 2/A/1<br />

KRITERION KIÁLLÍTÓTEREM / Petőfi Sándor u. 4.<br />

NAGY IMRE KÉPTÁR / Zsögödi Nagy Imre u. 175.<br />

tel.: 0266–313 963, @: ni_gal@topnet.ro<br />

SZÉKELYFÖLD GALÉRIA / Tudor Vladimirescu 5.<br />

tel.: 0266–311 775, fax: 0266–311 026,<br />

@: szekelyfold@hargitamegye.ro<br />

ÉTTERMEK<br />

ALZO / Petőfi Sándor u. 16., tel.: 0266–371 682<br />

ARANYKAPCA / Petőfi Sándor u. 13., tel.: 0744–477 015<br />

FENYŐ / Nicolae Bălcescu u. 11., tel.: 0266–311 493<br />

HOCKEY KLUB / Petőfi Sándor u. 4., tel.: 0266–371 095<br />

PARK / Szék útja 58/A, tel.: 0266–313 833<br />

JÓTEVŐ CSÁRDA / Hargita u. 74., tel.: 0266–371 583<br />

MERKÚR / Mérleg u. 1., tel.: 0266–316 829<br />

METEOR / Gál Sándor u. 16/A, tel.: 0266–312 308<br />

48<br />

ÖT KUTYA / Jégpálya u. 1., tel.: 0744–575 124<br />

ROYAL / Testvériség sgt. 1. , tel: 0266–310 050<br />

KORONA / Márton Áron u. 38., tel.: 0266–310 993<br />

GAMBRINUSZ CSÁRDA / Bolyai u. 7., tel.: 0266–371 123<br />

LA JUPÂNU / Zöld Péter u. 1., tel.: 0751–862 399<br />

SALVATOR HOTEL ÉS ÉTTEREM / Jakab Antal Tanulmányi Ház<br />

Szék útja 147. sz., tel.: 0266–313 452, 372 126<br />

VÁRDOMB, Nagymező u. 50. sz., tel.: 0742–141 280<br />

JULIU’S / Brassói u. 123/B, tel.: 0266–311 160<br />

PIZZÁZÓK<br />

BANDIDO’S RESTAURANT & PIZZA / Petőfi Sándor u. 25.,<br />

tel.: 0266–314 749<br />

RENEGADE PUB & PIZZA / Petőfi Sándor u. 3., tel.: 0266–372 700<br />

SAN GENNARO / Petőfi Sándor u. 15., tel.: 0266–206 500<br />

ROMA RISTORANTE & PIZZERIA / Testvériség sgt. 14.,<br />

tel.: 0266–310 672<br />

TOSCA / Majláth Gusztáv Károly tér 1., tel.: 0266–311 112<br />

BÁROK ÉS SZÓRAKOZÓHELYEK<br />

ZACC KÁVÉZÓ / Petőfi Sándor u. 9.<br />

SEVEN CAFÉ / Temesvári sgt., tel.: 0745–181 887<br />

CAFÉ INTERNATIONAL / Márton Áron u. 56.<br />

DANNY DONUTS fánkozó / Csíkszereda, Petőfi S. u. 33.<br />

EXTASY CLUB / Petőfi Sándor u. 6.<br />

PALERMO KÁVÉHÁZ / Petőfi Sándor u. 20.<br />

BACK STAGE / Petőfi Sándor u. 33.<br />

PARIS / Petőfi Sándor u. 29.,<br />

tel.: 0740 536 118<br />

GRAND CAFFE / Kossuth Lajos u. 26.<br />

CUBA / Gál Sándor u. 6.<br />

OBSESSION PUB / Petőfi Sándor u. 11., tel.: 0745–152 151


OPIUM / Petőfi Sándor u. 43/B, tel.: 0745–818 398<br />

DOKK CAFÉ / Testvériség sgt. 9., tel.: 0740–173 233<br />

CUKRÁSZDÁK<br />

BAKÓ CUKRÁSZDA / Liviu Rebreanu u. 38.,<br />

tel.: 0266–315 768<br />

Kossuth Lajos u. 11–13., tel.: 0751–285 641<br />

MARIENN PRESSO / Petőfi Sándor u. 34.<br />

tel.: 0266–371 866, 0722–457 556<br />

NAGYMAMA KÁVÉZÓ ÉS CUKRÁSZDA / Szabadság tér 13.,<br />

tel.: 0745–843 943, Kossuth Lajos u. 21.<br />

NÁRCISZ CUKRÁSZDA / Decemberi Forradalom u. 11.<br />

tel.: 0266–315 768<br />

SPORT<br />

VÁKÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYA / Nicolae Bălcescu u. 9 sz.<br />

tel.: 0266–371 457<br />

CSÍKSZEREDAI SPORTCSARNOK / Stadion u. sz.n.<br />

tel.: 0751–101 229<br />

TAXIK<br />

CITY TAXI / tel.: 0754–372 111, 0745–585 656,<br />

0721–741 082<br />

CSÍKI TAXI / tel.: 0266–314 444, 0266–315 555,<br />

0266–023 333, 0745–765 169<br />

RADIO TAXI / tel.: 0266–324 300, 0266–372 777,<br />

0721–510 048, 0740–652 426<br />

MILLENNIUM TAXI / tel.: 0266–310 888, 0742–224 224,<br />

0722–424 427, 0788–262 144<br />

SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁMOK<br />

EGYSÉGES SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁM: 112<br />

RENDŐRSÉG: 0266–205 000 – megyei, 0266–311 283 – városi<br />

MENTŐSZOLGÁLAT: 0266–310 229, 0266–310 562,<br />

0266–371 229<br />

GOSCOM Rt. (állandó hibaelhárító): 0266–324 835<br />

0747–270 080<br />

HARVÍZ Rt.: – 0266–313 636<br />

ÁRAMSZOLGÁLTATÓ – HIBABEJELENTÉS: 0266–314 376<br />

Hegyimentő közszolgálat: SALVAMONT: 0725–826 668<br />

S.O.S. TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT –<br />

naponta 19.00–24.00 óra között<br />

0 800 800 808 zöldszám, Romtelecom-hálózat<br />

0754–800 808 Orange-hálózat<br />

0723–800 808 Vodafone-hálózat<br />

HASZNOS TELEFONSZÁMOK<br />

MEGYEI TÁVHÍVÓSZÁM: 0266<br />

CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA<br />

Vár tér 1., tel.: 0266–315 120, fax: 0266–371 165,<br />

varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro<br />

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FŐKONZULÁTUSA, CSÍKSZEREDA<br />

Petőfi Sándor u. 45., tel.: 0266–207 330<br />

fax: 0266–207 338<br />

ügyelet: 0729-068-350<br />

EMNT DEMOKRÁCIA KÖZPONT<br />

Petőfi Sándor utca 7. szám<br />

ÚTLEVÉL-KIBOCSÁTÓ KÖZSZOLGÁLAT<br />

Márton Áron u. 56. sz., tel.: 0266–310 653<br />

www.prefecturaharghita.ro<br />

HARGITA MEGYE TANÁCSA<br />

Szabadság tér 5., tel.: 0266–207 700, fax: 0266–207 703<br />

www.hargitamegye.ro<br />

PREFEKTUSI HIVATAL<br />

Szabadság tér 5., tel./fax: 0266–371 114,<br />

0266–372 061, 0266–372 080<br />

www.prefecturahr.ro<br />

SAPIENTIA – ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM<br />

CSÍKSZEREDAI KAROK<br />

Szabadság tér 1., www.csik.sapientia.ro<br />

VASÚTI JEGYIRODA / Kossuth Lajos u. 12.,<br />

tel.: 0266–311 924, www.cfr.ro<br />

VASÚTÁLLOMÁS<br />

Brassói u. 11., tel.: 0266–315 102<br />

HELYI BUSZJÁRATOK<br />

Csíki-Trans Kft.<br />

tel.: 0266 311 322, 0749 091 524<br />

http://goscom.info/index.php/autobusz-menetrend/<br />

MEGYEI KÓRHÁZ<br />

tel.: 0266–324 193<br />

CSÍK-INFO<br />

HASZNOS INFÓK<br />

49


2011-ben is annyiért, mint 2008-ban!<br />

Külső borító<br />

Egy lapszám: 200 €<br />

Három lapszám: 600 € 20% 480 €<br />

Hat lapszám: 1200 € 30% 840 €<br />

1 belső oldal<br />

Egy lapszám: 80 €<br />

Három lapszám: 240 € 20% 192 €<br />

Hat lapszám: 480 € 30% 336 €<br />

½ belső oldal<br />

Egy lapszám: 50 €<br />

Három lapszám: 150 € 20% 120 €<br />

Hat lapszám: 300 € 30% 210 €


2011. AUGUSZTUS 4–7.<br />

FŐTÁMOGATÓK / SPONSORI PRINCIPALI<br />

A SZÉKELY SZUPERMARATON FŐTÁMOGATÓJA<br />

SPONSORUL PRINCIPAL AL SUPERMARATONULUI SECUIESC<br />

TÁMOGATÓK / SPONSORI<br />

MÉDIATÁMOGATÓK / PARTENERI MEDIA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!