10.10.2022 Views

Természettudományos és nyelvi előkészítő osztály

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

felvéTeli:

2023/24

Refi

TermészeTTudományos

és nyelvi előkészíTő oszTály

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma


>2018 _ október<

| 2 |


>2018 _ október<

kedves

Olvasó!

ÉLETED ELSŐ NAGY DÖNTÉSE A PÁLYAVÁLASZTÁS.

EGYSZERRE IZGALMAS ÉS FESZÜLTSÉGGEL TELI FELADAT.

Szeretnénk segíteni neked abban, hogy megtaláld az érdeklődésednek,

felkészültségednek legjobban megfelelő képzést.

Ebből a kiadványból sok mindent megtudhatsz a természettudományos

tagozatunkról, rólunk, akik azért tanítunk itt, mert szeretjük a

matematikát, fizikát, biológiát, a kémiát vagy az informatikát.

A nyelvi előkészítő osztályunkról is tájékozódhatsz, ha az angol

nyelv vagy a robotika tanulása érdekel.

Üdv a találkozásig,

LEENDŐ TANÁRAID

| 3 |


A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS GIMIS OSZTÁLY 4 ÉVES,

ÉRETTSÉGIVEL VÉGZŐDIK. INNEN NAGY ESÉLYED VAN

TUDOMÁNYOS, MÉRNÖKI, ORVOSI VAGY TANÁRKÉPZÉS-

BEN AZ EGYETEMEN TOVÁBBTANULNI.

OSZTÁLYON BELÜL VÁLASZTHATSZ,

HOGY MELYIK CSOPORTBA SZERETNÉL KERÜLNI.

A MATEMATIKA CSOPORTBAN EMELT

ÓRASZÁMBAN TANULOD A MATEMATIKÁT,

INFORMATIKÁBÓL 10. OSZTÁLYBAN PROGRAMOZÁST.

4 ÉV

MATEMATIKA

0031

A BIOLÓGIA CSOPORTBAN

NAGYOBB ÓRASZÁM JUT

A BIOLÓGIÁRA.

6–19. oldal

BIOLÓGIA

0032

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS GIMNÁZIUMI

OSZTÁLYUNKBA A FELVÉTELI LAPON

A FENTI TAGOZATKÓDOKKAL JELENTKEZHETSZ.

| 4 |


A NYELVI ELŐKÉSZITŐS GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

1+4 ÉVES. AZ ELSŐ ÉVTŐL KEZDVE

ANGOLT ÉS ROBOTIKÁT TANULSZ

EMELT ÓRASZÁMBAN.

5 ÉV

HETI 18 ÓRA ANGOL

A TÖKÉLETES NYELVTUDÁSÉRT!

0006

20–23. oldal

EMELLETT ROBOTPROGRAMOZÁS

CSISZOLJA A LOGIKÁDAT.

ROBOTIKA

KINEK AJÁNLJUK?

PROGRAMOZÁSRA A JÖVŐBEN MINDEN MENŐ SZAKMÁ-

BAN SZÜKSÉGED LEHET. S HOGY NEMZETKÖZI SZIN-

TEN TUDJ MOZOGNI, AZ ANGOL ELENGEDHETETLEN.

AZ ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ + ROBOTIKA

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYUNKBA A FELVÉTELI LAPON

A 0006-AS TAGOZATKÓDDAL JELENTKEZHETSZ.

| 5 |


TermészeTTudomány

MILYEN

EGYETEMEKRE LEHET

EBBŐL A KÉPZÉSBŐL

BEJUTNI?

A RÉGÓTA JÓL MŰKÖDŐ REÁLOSZTÁLYUNK TERMÉSZET-

TUDOMÁNYOS OSZTÁLYKÉNT ÚJULT MEG. AZ EMELT

SZINTŰ KÉPZÉST 9. OSZTÁLYTÓL BIOLÓGIA VAGY MA-

TEMATIKA TANTÁRGYAKBÓL VÁLASZTHATJÁK A DIÁKOK.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OSZTÁLY TANULÓI SAJÁT

ÜTEMTERV SZERINT HALADNAK. A KIS CSOPORTLÉT-

SZÁMOKNAK ÉS A NAGYOBB ÓRASZÁMNAK KÖSZÖNHE-

TŐEN EREDMÉNYESEBBEK VAGYUNK.

MŰSZAKI,

ORVOSI

EGYETEMEKRE,

VAGY TANÁRI

KÉPZÉSEKRE.

| 6 |


>2018 _ október< OSZTÁLY>

CSAK

ESTÉNKÉNT,

EZ UGYANIS

A KUTATÓK

ÉJSZAKÁJA!

NEM IS

GONDOLTAM, HOGY

ILYEN PIHENTETŐ

A TERMÉSZET-

TUDOMÁNY...

| 7 |


TermészeTTudomány

HA ÉRDEKEL A MATEMATIKA,

FIZIKA AKKOR ITT A HELYED.

ÉN IS INNEN INDULTAM ÉS

CAMBRIDGE-BEN VÉGZETT

FIZIKUSKÉNT HÁLÁVAL

GONDOLOK A REFIRE.

| 8 |


>2018 _ október<

MEDDIG

TART EZ A

KÍSÉRLET?

AMÍG

LESZALADOK

A POROLTÓÉRT.

| 9 |


TermészeTTudomány

A REFI HAGYOMÁNYOSAN ERŐS A REÁL TANTÁR-

GYAKBÓL. BÜSZKÉLKEDHETÜNK A JEDLIK ÁNYOS

FIZIKAVERSENY ORSZÁGOS I. HELYÉVEL, AZ ÖVEGES

JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKA VERSENY MÁSO-

DIK DÍJÁVAL. TÖBB ALKALOMMAL NYERTÜK MEG

A REFORMÁTUS GIMNÁZIUMOK ORSZÁGOS MATEMA-

TIKA, FIZIKA ILLETVE INFORMATIKA VERSENYÉT. AZ

OKTV ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBE TÖBBSZÖR JUTOTT DIÁ-

KUNK. AZ UTÓBBI ÉVBEN SZEREZTÜNK EGY ORSZÁGOS

3. HELYET IS. AZ IYPT FIZIKA VILÁGVERSENYEN VAR-

GA-UMBRICH ESZTER ELŐBB EZÜST-, MAJD ARANY-

ÉRMES LETT A CSAPATÁVAL.

| 10 |


>2018 _ október< SZAKKAL>

Versenyek

A világbajnoki ezüst mellett itt van

a világbajnoki arany is fizikából!

| 11 |


>2018 _ október<

TermészeTTudomány

AZ ISKOLÁNKBAN KORSZERŰ ESZKÖZÖK SEGÍTIK

AZ OKTATÁST – KÉTFÉLE TÍPUSÚ MIKROSZKÓP,

DIGITÁLIS TÁBLA, KÉMIAI, BIOLÓGIAI, ÉS FIZIKAI

LABOR-ESZKÖZÖK.

MINDEN EREDMÉNY MÖGÖTT KITARTÓ TANÁR-

DIÁK MUNKA VAN. A FELKÉSZÜLÉST SEGÍTI AZ

ÓRÁK UTÁNI SZAKKÖRI MUNKA ÉS A TEREP-

GYAKORLAT.

A BIOLÓGIA CSOPORTBA FŐKÉNT AZ ORVOSI,

GYÓGYSZERÉSZ, BIOLÓGUS ÉS VEGYÉSZ PÁLYÁ-

RA KÉSZÜLŐ GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK.

| 12 |


>2018 _ október< SZAKKAL>

A TERMÉSZET

EZERNYI TITKA

TÁRUL FEL A TEREP-

GYAKORLATON.

KLAUDIA,

EZ NEM A

KONTAKT-

LENCSÉD?

| 13 |


>2018 _ október<

TermészeTTudomány

BIOLÓGIÁBÓL A 9. OSZTÁLYBAN HETI 2, A 10. OSZ-

TÁLYBAN 3, A 11. OSZTÁLYBAN 4, A 12. OSZTÁLY-

BAN 5 ÓRA ÁLL RENDELKEZÉSRE A SIKERES EGYE-

TEMI FELVÉTELIHEZ. A MUNKÁT A 9. OSZTÁLY VÉGÉN

EGYHETES TEREPGYAKORLAT-TÁBOR ÉS ÉVENTE

NÉHÁNY SZAKMAI KIRÁNDULÁS EGÉSZÍTI KI. JÓL

FELSZERELT LABORATÓRIUMOKBAN TANULHATSZ ÉS

A SZENT-GYÖRGYI ALBERT BIOLÓGIA TEHETSÉG-

GONDOZÓ PROGRAMBAN IS RÉSZT VEHETSZ.

| 14 |


>2018 _ október< SZAKKAL>

TANÁRNŐ,

AZT ÁLMODTAM,

HOGY AZ ORVOSIRA

FELVÉTELIZTEM.

HA AZT AKAROD,

HOGY NE CSAK ÁLOM

MARADJON, ÉRJ

IDŐBEN A LABOR-

GYAKORLATRA!

| 15 |


MI KELLETT AHHOZ,

HOGY FELVEGYENEK?

DR. NAGY VERONIKA | SOTE ÁOK

Nagyon sokat kell tanulni, de nagyon izgalmas! Szóval szerintem

a recept ennyi: biológia és kémia iránti érdeklődés, bátorság, bizalom

saját magadban és abban, hogy eléred a céljaidat. Az egyetem befejeztével

nagy izgalommal várom, hogy a megtanult dolgokat az életben

is hasznosítsam és segíthessek az embereken.

DR. TAKÁCS ANNA | PTE FOSZ

DR. MAKK VIKTÓRIA | SOTE ÁOK

Már kisgyerekkoromban voltak fellángolásaim, hogy én doktor néni

szeretnék lenni. Általános iskolában nagyon megszerettem az embertant,

és ez az érdeklődés a Refiben sem lankadt bennem. 11.-ben felvettem

a kémia és biológia fakultációkat. Azért, hogy elérhessem céljaimat

és bekerülhessek valamelyik orvosi egyetemre, nagyon

sokat kellett tanulnom.

Édesanyám szerint kis koromban mindig csak orvososdit voltam

hajlandó játszani, s számukra óvodás korom óta egyértelmű volt,

hogy egyszer doktor néni leszek. Az elhatározáshoz persze a kitartás

is kellett, na meg a tanáraim támogatása. Nélkülük nem sikerülhetett

volna. Számomra nagyon sokat jelentett tanáraim feltétlen szeretete az

adott tárgy iránt, így engem is megfertőztek a természettudományos

rajongással. Ez nem sikerülhetett volna a Refi nélkül!”

| 16 |


ŐK UGYANARRÓL AZ ÉVFOLYAMBÓL

MENTEK AZ ORVOSI EGYETEMRE...

DR. BOLDIZSÁR PETRA | PTE ÁOK

DR. DIÓSSY MÁRIA | SOTE ÁOK

„Kitartás, rengeteg tanulás, remény és ima.” Nagyon közhelyesnek

tűnhet ez így, de a valóság mégis az, hogy a legtöbb a kitartó munkán

és tanuláson múlik. A felkészülésben a tanárok sokat segítettek. Számunkra

fontos volt, hogy megkereshettük őket, ha valamit nem értettünk.

Mindezek mellett, ami a legfontosabb, az a magunkba vetett hit.

Ha nem hisszük, hogy amit kitűztük célként, el is tudjuk érni, akkor

minden tanulás és erőfeszítés hiábavaló.…

Én tizenegyedik elején már eldöntöttem, hogy az orvosit szeretném megjelölni

elsőként, és ennek tudatában küzdöttem végig „bioszfakon” és „kémián”

az utolsó két évet. Nagyon sokat kaptam tanáraimtól ez alatt az idő

alatt, amiért hálás vagyok nekik. De a tanár csak segíteni tud abban, hogy

elérd a célt, amit kitűztél magadnak. Ha meg valami nem sikerül, akkor

nem nyafogni, hanem újra megpróbálni! Szerintem a legfontosabb az, hogy

olyan nincs, hogy „úgyse sikerül”, meg „nem fog menni”. Dolgozni kell érte.

DR. RIBIÁNSZKY ÁGNES | PTE FOSZ

Nehezen alakult ki bennem, hogy mi az, ami valóban a hivatásommá

válhat. Azzal tisztában voltam, hogy szeretem mind a bioszt és a kémiát.

Ehhez nagy részben hozzájárult tanáraim áldásos és néha kellőképpen

erős motivációként ható tevékenysége. Rámutattak a tudomány érdekes és

szép oldalaira. Másfelől, a felkészülés kitartást, alaposságot és áldozatokat

is igényel, amihez mindenképpen szükséges bizonyos fokú céltudatosság.

Szükség van az optimizmusra, nagyfokú alázatra.”

| 17 |


>2018 _ október<

NÉZZÉTEK! ÍGY FOG-

JUK TANÍTANI A RO-

BOTIKÁT A REFIBEN!

A robotika oktatására

az európai Űrkutatási hivatal (ESA)

belgiumi intézményében készültek tanáraink.

| 18 |


>2018 _ október< OSZTÁLY>

GYORSAN

ELVÉGEZZÜK

A FELADATOT,

AZTÁN...

A 2019–20-AS TANÉVTŐL ELINDULT A ROBOTIKA KÉPZÉS. HA

IDE JELENTKEZEL, AKKOR JÓL FELSZERELT ROBOTIKA TEREMBEN

PROGRAMOZHATSZ ÉS MELLETTE MÉG HETI 18 ÓRÁBAN ANGOLT

IS TANULHATSZ.

...MEGOLDATJUK

A ROBOTTAL A

MATEKHÁZIT!

| 19 |


GYIK

MIÉRT VÁLASSZAM A TERMÉSZET-

TUDOMÁNYOS OSZTÁLYT?

A természettudományos osztályt azért indítottuk,

hogy az emelt szintű képzést már

a 9. osztályban meg tudjuk kezdeni. Ebben

az osztályban a diákok biológia és

matematika csoportbontásban tanulnak

a választásuk szerint.

MIÉRT ELŐNYÖS EZ A CSOPORTBONTÁS?

Ezekben a bontott csoportokban saját ütemterv

szerint, emelt óraszámban tanulnak. Így

sokkal több idő áll rendelkezésre a sikeres

emelt szintű érettségire és egyben az egyetemi

felvételire való felkészülésre.

VAN-E MÁS ELŐNYE IS KORAI

A CSOPORTBONTÁSNAK?

Igen. A természettudományos osztály legnagyobb

erénye, hogy a csoportok magasabb

óraszámban tanulják a kiválasztott tantárgyakat,

de még ennél is fontosabb, hogy

olyan, hasonló érdeklődésű tanulók kerülnek

egy csoportba, akiknek szívügyük az adott

tantárgy.

MILYEN EGYETEMRE SZOKTAK JELENT-

KEZNI A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

OSZTÁLY DIÁKJAI?

A matematika csoportban lévők mérnöki és

informatika szakra, míg a biológia csoportba

járók főként az orvosi, gyógyszerész, vegyész

pályára készülnek, de ez a csoportbontás az

egyéb irányban továbbtanulók felkészítésére

is alkalmas.

Iskolánknak jó kapcsolata van több egyetemmel

is. Évente szerveznek a természettudományos

osztály diákjainak egy egész napos

szakmai kirándulást. Legutóbb az ELTE

matematika, fizika, biológia és földrajz karát

mutatták be nekünk a választható szakokkal.

Egyetemi tanárok jönnek el iskolánk rendezvényeire,

a Császár Elemér versenyre, a Kutatók

éjszakája programunkra, hogy segítségükkel

is minél több általános iskolás diákot

nyerjünk meg a természettudományoknak.

| 20 |


MIÉRT VÁLASSZAM A NYELVI ELŐKÉ-

SZÍTŐ OSZTÁLYT?

A nyelvi előkészítő osztály a 0. évfolyamon

olyan tantárgyakat tanul, amire minden diáknak

szüksége van a későbbiekben. Kiemelt

tantárgyuk a robotika és az angol nyelv.

ÉN SZERETEM A ROBOTIKÁT ÉS AZ

INFORMATIKÁT, DE TÚL SOKNAK ÉRZEM

AZ ANGOL ÓRÁK SZÁMÁT. MIÉRT KELL

NEKEM ENNYI ANGOLT TANULNOM?

A mérnöki szakmára készülők általában

tehetségesek a reál tárgyakból, de a nyelvek

tanulásával nehezebben boldogulnak. Még az

is előfordul, hogy egy diák elvégezi az egyetemet,

de még nem kapja meg a diplomáját,

mert nincs nyelvvizsgája. 2019-es tanévtől

kezdve már nem is lehet jelentkezni egyetemre

középfokú nyelvvizsga nélkül. Ezért lesz

nagyon hasznos neked a 0. évfolyam.

ÉN SZERETEM A NYELVEKET ÉS NAGYON

ÖRÜLÖK A SOK ANGOL ÓRÁNAK, MERT

ÍGY GYORSAN MEGSZEREZHETEM

A NYELVVIZSGÁT ÉS EZUTÁN MÁS

NYELVEKET IS TANULHATOK, DE MIÉRT

KELL NEKEM A ROBOTIKA?

A robotika nem csak neked, hanem minden

diáknak szükséges volna, mert fejleszti az

algoritmikus gondolkodást, a kreativitást, a

csoportmunkát. Olyan kompetenciákat fejleszt,

amiket más tantárgyakkal oktatásával

nem lehet. Ezt más sok országban felismerték

és a robotika már tantárgy. Az itt szerzett

tudásod jól fog kamatozni a későbbiekben.

Akár nyelvész, történész vagy jogász szeretnél

lenni.

| 21 |


| 22 |


felvéTeli

meneTrend

TEENDŐ

IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Jelentkezési lap beadása a központi írásbeli felvételi vizsgára. 2022.december 2.

Központi írásbeli vizsga. 2023. január 21.

Pótló írásbeli vizsga. 2023. január 31.

Szóbeli beszélgetés és alkalmassági vizsgák. 2023. február 27–március 14.

A SZÓBELI BESZÉLGETÉS ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁK PONTOS

IDEJÉRŐL MINDEN JELENTKEZŐT LEVÉLBEN ÉRTESÍTÜNK!

| 23 |


>2018 _ október<

NYÍLT

napjaink

2022. OKTÓBER 15., SZOMBAT 9.00-12.00

2022. DECEMBER 3., SZOMBAT 9.00-12.00

ELÉRHETŐSÉGEINK

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma,

Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

8500 Pápa, Március 15. tér 9. | Telefon: 06-89-313-881

E-mail: info@refi-papa.hu

www.refi-papa.hu

| 24 |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!