15.06.2023 Views

KönyvtárKép 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Tartalom

15 30 43

2022

06 A megnyesett

fa kizöldül

Várjuk a tavasz érkezését, ezzel

,,

együtt az régi-új lehetoségek

visszatérését.

15 IdősKlub

Lucfalván

„Én még ilyen jót sose

játszottam!”

02

05

07

08

11

17

19

20

21

További cikkeink:

Pillanatképek a bátonyterenyei könyvtárak életéböl

Vannak még csodák... - Nézsa

Együtt lenni máshogy is lehet - Szécsénke

,,

Egy álom megvalósulása - Notincs

Érsekvadkert 800

A csökkentett nyitvatartás alatt is aktívan -

Balassagyarmat

,,

Jeles napok, évfordulók Erdotarcsán

Selejtezés Szurdokpüspökiben

Kiskönyvtári szakkörök Nógrádmegyerben

30

Könyvtárba járni

jó móka!

,, ,,

A mátraszolosi könyvtár elég

kicsi, de annál otthonosabb...

23

25

27

29

33

35

,,

Éledezo könyvtár - Mátraverebély

Átadó és Versünnep a költészet napján - Romhány

Színes közösségi programok - Nagybárkány

,,

Selejtezés, állományrendezés - Felsopetény

,,

Sokszínu rendezvények a tari könyvtárban

Tavaszi könyvkiszállítás

43 Könyvtárhasználat a

szolgáltatóhelyeken

Infografika a KSZR könyvtárakról

36

38

39

41

45

46

Könyvajánló: Fekete István

Megújult a Rónafalui Fiókkönyvtár

Információs szolgáltatás a KSZR-ben, 2022-ben

,,

Tavaszi KSZR eloadások képekben

Vidra és Kankalin

Eseménynaptár


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

PILLANATKÉPEK A

BÁTONYTERENYEI

KÖNYVTÁRAK

ÉLETÉBŐL

könyvtárosok

Orosz Mihályné

és Seres Nóra

Ady Endre Művelődési

Központ és Könyvtár,

Kastélykerti Könyvtár,

Bátonyterenye

Bátonyterenye

négy

településrészből (Nagybátony,

Kisterenye, Szúpatak, Maconka)

álló, közel 12.000 lélekszámú

település a mi kis Nógrád

vármegyénkben. A kisterenyei

településrészen az 1960-as évektől

működött könyvtár. Az elmúlt

évek során a fejlesztések,

korszerűsítések hiányában a

könyvtár épületének állaga

nagyon leromlott, életveszélyessé

vált, így bezárásra került.

A településrész lakosai részéről

azonban továbbra is igény

mutatkozott a könyvtárhasználatra.

Az elmúlt időszakban

folyamatosan kerestük a

megoldást, hogy hogyan lehetne

ezt a helyzetet megoldani.

Megfeszített

munkánk

eredményeként 2022. január 21-

én, a Magyar Kultúra Napján

ünnepélyes keretek között

átadásra került a Kastélykerti

Könyvtár, melynek megújult tereit

pályázati forrásból rendeztük be.

Kevés olyan város van

megyénkben, ahol egy

településen belül két önálló

könyvtár található és mindkét hely

modern környezetben várja a

kultúrára éhes látogatót.

Szakmai vezető kolléganőm és

jómagam büszkék vagyunk arra,

hogy bár csak ketten vagyunk a

két könyvtárban, mégis magas

színvonalon tudjuk ellátni az ezzel

járó munkafolyamatokat.

2. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Az általunk megrendezett

programok lebonyolításában

alkalmanként a művelődési

központ

közművelődési

szakemberei is segítséget

nyújtanak, hiszen az intézményünk

keretein belül egy nagyon jó

csapatot alkotunk.

Úgy gondoljuk, hogy a gyermekek a

jövő nemzedéke, és mindent meg

kell tenni annak érdekében, hogy

fejlődésük gördülékeny ütemben

haladjon. Ennek az elvárásnak

gyermekkönyvtárunk mindig is

eleget tett. A technikai „kütyük” és

okostelefonok világában az

elvárások megváltoztak. Ez a

mindennapokban is nagy feladat

elé állít minket, könyvtárosokat, pl.

pl. egy író-olvasó találkozót vagy

előadást szervezünk a kisgyermekek

vagy a középiskolás korosztály

számára.

Esély az információhoz – 70 évesek

a megyei könyvtárak címmel az

Országos Könyvtári Napok keretein

belül Molnár Éva, a Balassi Bálint

Megyei Könyvtár igazgatójának

színvonalas előadása bizonyítja

leginkább, hogy egy okostelefon- és

internetközpontú világban egy

középiskolás csoport figyelmét és

érdeklődését

modern

előadásmóddal hogyan lehet

fenntartani és aktívvá tenni.

Jó kapcsolatot ápolunk a Balassi

Bálint Megyei Könyvtárral, minden

segítséget megkapunk tőlük,

melyet ez úton is köszönünk. Bátran

ajánljuk mindenkinek, hogy

forduljon hozzájuk bizalommal!

3. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Támogatásukat bizonyítja, hogy az

Országos Könyvtári Napok keretein

belül lehetőségünk volt meghívni

Víg Balázs gyermekírót, aki

színvonalas, játékos, interaktív

foglalkozás keretén belül mutatta

be gyermekkönyveit. Az előadás az

iskolák körében is egyre népszerűbb

Kastélykerti Könyvtárban került

megrendezésre.

2022. október 22-én városunkban a

már többéves múlttal rendelkező és

töretlen népszerűségnek örvendő

„Tök jó délután” rendezvény keretén

belül író-olvasó találkozót

rendeztünk. Meghívott vendégünk

Magos Judit írónő volt, aki a

gyerekek nagy örömére magával

hozta celeb vizsláját, Deményt.

Az októbertől decemberig tartó

hónapokban „Utazó könyvtáros /

Zsuzsi néni varázsbőröndje” címmel,

báb- és mesefoglalkozásokat

tartottunk a bátonyterenyei és

dorogházi óvodákban. Az előadások

alapját az” Én könyvtáram”

mintaprogramjában található

Hétfejű sárkány mese adta. A

bábelőadás végén a mesében

megjelenő almából kiindulva a

gyermekekkel az egészséges

táplálkozás és a gyümölcsfogyasztás

fontosságáról beszélgettünk. A

foglalkozások megtartására

rendszeres igény mutatkozik, ezért

ennek a jövőben is igyekszünk

eleget tenni.

4. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

Jó látni a gyermek mosolyát,

aktivitását, hallani a nevetését a

megrendezett író-olvasó találkozókon

vagy egy könyvtári foglalkozáson,

hiszen akkor tudjuk mi, könyvtárosok,

hogy ebben a rohanó, internetes

világban, egy jó olvasói élménnyel tér

haza a gyermek.

2023. MÁJUS

John Allen Paulos idézetével

zárnám soraimat:

„Az internet a világ legnagyobb

könyvtára. Csak az a baj, hogy a

könyvek mind a földön hevernek

benne”.

VANNAK MÉG CSODÁK...

Szarka Péter könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Nézsa

Még az ősszel történt...

Egy leány, osztálytársnőjével bejött

a könyvtárba:

- Ide be lehet csak úgy jönni, hogy

olvasni, meg tanulni, meg leckét

írni?

- Hát persze, gyertek.

(Később mesélte, hogy ő inkább

olvas, mint bármi mást csinálna.)

Azóta hetente egy-két alkalommal

szinte biztos, hogy jön – hol ezzel,

hol azzal – és tanulnak, olvasnak,

kölcsönöznek.

Nemrégen azzal állított be, hogy

van-e könyvem erről és erről az

emberről – a névre nem emlékszem,

de nincs is jelentősége – mert lesz

valami vetélkedő, amit erről a

valakiről neveztek el, és ő szeretne

róla valamit. Mondom róla biztos

nincsen, de hát a gugli a barátunk

és már mutattam is neki a listát.

- Jó, jó, de én nem ilyet szeretnék,

hanem ami könyvből van…

Szerencsére hirtelen eszembe jutott

egy olyan kiadvány, ami jó lehet, és

volt is benne címszó az illető nevével.

Polcról le, átvitte a másik „olvasó”

terembe, és leült, jegyzetelt. Aztán

még keresgéltünk mást, más témát –

természetvédelmi területek –, aztán

már csak ő böngészett és talált és

jegyzetelt. NÉGY oldalt (A4) írt tele.

A csoda számomra abban van, hogy

nekiállt a könyvek között „turkálni” és

lapozgatta, keresgélt, és amit talált,

azt kijegyzetelte, KÉZZEL; nem is

kérdezte, hogy ki tudjuk-e másolni?

Szinte hihetetlen, hogy ebben az

agyondigitalizált világban, ahol mármár

az internet a minden, még van

olyan gyerek, aki inkább könyvből,

lapozgatva, böngészve keresi meg azt,

amit szeretne…

5. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

A MEGNYESETT FA KIZÖLDÜL

Dénes Katalin könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Piliny

Örömmel számolok be az elmúlt

évben, az energiaválság

időszakában

szerzett

tapasztalataimról. A korlátozások

elsősorban a lehetőségeink

behatárolását jelentették, ezt, mint

negatívumokat éltük meg. De a

lehetőségek

határainak

megtapasztalása megújulásra, új

utak, új módszerek keresésére is

ösztönzött. Nálunk Pilinyben oly

módon történt a könyvtári

szolgáltatás biztosítása, hogy az

önkormányzat egyik munkatársa, a

polgármester úrral történt

egyeztetést követően befogadott

az irodájába. Oda telepítettük át a

könyvtári számítógépet, a

munkavégzéshez szükséges

eszközöket is. A lakosságot

hirdetmény útján értesítettük az

időszakos változásokról, a könyvtári

szolgáltatások folyamatos

biztosításáról. Ez a rendszer jól

bevált, az idő múlásával bizonyossá

vált, hogy a könyvtárlátogatók

körében még inkább a

kapcsolódások megerősítését

jelentette. A gyermekek az őszi-téli

időszakban nem tudták a

könyvtárat a számukra megszokott

és természetes módon használni.

Legtöbben a szüleikkel együtt

érkeztek, rövid könyvválogatás

után távoztak és megkérdezték:

mikor lehet majd itt tovább

maradni? Lassan ez az idő is

eljön. Várjuk a tavasz érkezését,

ezzel együtt a régi-új

lehetőségek visszatérését.

A Balassi Bálint Könyvtár

támogatásával új játékokat

tudtam könyvtárunk számára

beszerezni, megtörtént a

folyóiratok megrendelése is. Egykét

hét óta ismét bátran

bekopogtatnak a legkisebbek is a

könyvtárba, bár még a kabátot

magukon hagyva, de örömmel

vették birtokukba az új játékokat.

2023. március 14-én könyvtárunk

adott otthont a Nemzeti

Ünnepre

történő

előkészületeknek

is.

Tapasztalataimat összegezve

elmondhatom, hogy bár az

elmúlt időszakban sok mindent

át kellett gondolni, újra kellett

szervezni, de ez nem vált a

könyvtári szolgáltatás hátrányára.

Olvastam egyszer ezt a

jelmondatot: a megnyesett fa

kizöldül. Legyen ez igaz kisebb és

nagyobb

könyvtáraink

vonatkozásában is!

6. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

EGYÜTT LENNI MÁSHOGY IS LEHET

Matus Marianna könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Szécsénke

Szécsénkén az elmúlt években

egyre inkább csökkent az

ünnepségeken, megemlékezéseken,

közösségi programokon résztvevők

száma. Ezen a COVID járvány még

inkább rontott. A hosszú bezártság

alatt szinte minden közösségi

programtól elszoktak a látogatók.

2022 első félévében még azt

gondoltam, hogy bezárhatunk, mert

nincs kinek nyitva tartani.

Gyomorgörcsöt okozott egy-egy

program szervezése, mert attól

féltem, hogy nem jön el senki. Több

foglalkozást tartottunk az online

térben, de azért az mégsem olyan!

Hevér Boglárka polgármesterrel

azonban úgy döntöttünk, hogy azért

sem adjuk fel! Ha a régi módszerek

nem működnek, akkor újakat kell

kitalálni! Jól gondoltuk, mert végre

sikerélményeink is vannak! Az

ember alapvetően szeret játszani,

erre alapoztuk a rejtvények ötletét,

amely mindig kapcsolódik egy-egy

ünnephez, jeles naphoz.

Az év első fejtörőjét a Magyar

Kultúra Napja alkalmából juttattuk

el minden szécsénkei lakos

postaládájába. A kérdések

nagyrészt településünk életéhez

kapcsolódtak, nem igényelt

lexikális tudást. A beérkező

megfejtések számán magunk is

meglepődtünk: a lakosság 33%-a

játszott velünk. A megfejtők között

kisebb ajándékokat sorsoltunk ki, a

sorsolást összekötöttük egy

kézműves foglalkozással. Eközben

már érkeztek vissza a következő

rejtvény megfejtései, amely

március 15-éhez kapcsolódóan egy

Petőfi-kvíz volt. Külön örömömre

szolgál, hogy a megfejtéshez

néhányan a könyvtárban kértek

segítséget. Ennek határideje még

nem zárult le, de már látjuk, hogy

a kvíz sikere is hasonló, mint az

első fejtörőé volt. Sőt! Mi már azt is

tudjuk, milyen témára épül

következő játékunk!

7. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSA

Kovács Mária könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Nőtincs

2022. év könyvtárunkban a

tervezés éve volt. Évek óta

dédelgetett álom egy modern,

minden igényt kielégítő, 21.

századi könyvtár tervezése, majd

megvalósulása. Nőtincsen már a

második világháború előtt

működött „népkönyvtár” melynek

kb. 450 kötetes állománya a

háború alatt megsemmisült. 1948.

január 25–én megjelent híradás*

idézi a település elöljáróit: „azon

kérelemmel fordulunk miniszter

úrhoz, hogy községünk részére

népkönyvtárat adományozni

szíveskedjék.."

* Végh József helytörténész

kutatása.

A képviselőtestület, a

polgármesterrel az élen úgy döntött,

hogy pályázatot nyújt be a NKA

2022. március elején megjelent

"Kistelepülések könyvtárainak

szakmai

eszközfejlesztése,

korszerűsítése" című pályázatra. A

vissza nem térítendő pályázati

támogatásra azok a megyei

könyvtárral Könyvtárellátási

Szerződést kötött települések

önkormányzatai is pályázhattak

könyvtáruk nyilvános szolgáltatási

tereiben elhelyezett új bútorok,

kiegészítő

berendezések,

infokommunikációs eszközök

beszerzésére, amelyek 2020-2021-

ben

8. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

nyilvános könyvtári szolgáltató tér

fejlesztést hajtottak végre, vagy

ilyen fejlesztésük folyamatban van,

és annak befejezését követően a

bútorok beszerzése és elhelyezése

megtörténik egy éven belül. A

szakmai eszközfejlesztésére

igényelhető

támogatás:

pályázatonként maximum 4 000

000 Ft.

Ezt megelőzte az iskola

igazgatójával, a tankerület

igazgatójával való egyeztetés, így

felajánlották, hogy az emeleten

lévő, egy nagyobb és egy kisebb,

használaton kívüli termet átadnak

könyvtár céljára, mi pedig a régi

könyvtár termét átadjuk az iskolai

oktatás részére. Pályázati

anyagunkat a fenntartó

Önkormányzat a 2022. április 6.-án

benyújtotta.

Határtalan öröm töltött el, június

22-én, amikor megtudtuk

pályázatunk eredményes volt, és a

teljes 4 millió forintot elnyertük.

Innentől kezdve nem volt visszaút,

találni kellett egy kivitelezőt, aki a

szükséges átalakításokat (burkolás,

festés, falbontás) elvégzi

megfizethető áron. A könyvtári

bútorokat kiválasztottuk, találtunk

beszállítót. A termek

kipakolásában nagy segítségünkre

voltak a tanárok, szülők, és a

közmunkások.

A kivitelező augusztus 11-én vonult

fel a területre, egy hónap múlva

már a bútorszállítás első részlete is

megtörtént, a Mikulás pedig

meghozta a többit. Terveink

szerint januárra gondoltuk a

könyvtár átadását. 2022. január 18-

án kezdtük meg a több mint

4000 kötet könyv áthelyezését,

első nap még ketten, másnap már

ott serénykedett velem az iskola

apraja-nagyja. Kicsik-nagyok mind

segíteni akartak és segítettek is,

melyért nagyon hálás vagyok a

tanulóknak és pedagógusoknak is.

Jó volt nézni a nagyobbakat,

ahogy könyvtári betűrendben

pakolják fel a polcokra a

könyveket. Menet közben volt,

hogy módosítottam az

elhelyezésen, azonban ez nem

szegte kedvüket, türelmesen

tologatták a megfelelő helyre a

könyveket. Ennek köszönhetően,

január 24-én a magyar kultúra

napját és a Himnusz születésének

napját ünnepelve adtuk át az új

könyvtárat is.

9. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Az ünnepi pillanatokat a diákok

műsora tette emlékezetessé.

Meghívott vendégeink voltak:

Nagyné Barna Orsolya a tankerület

igaztatója, Molnár Éva a Balassi

Bálint Megyei Könyvtár igazgatója,

Ferik Ibolya BBMK osztályvezető,

Balla Mihály országgyűlési

képviselő, Borsa Brown írónő,

Agárdi András Ősagárd

polgármestere, a vezető óvónő, a

helyi képviselőtestület tagjai,

valamint Hugyecz Ádám

polgármester.

Köszönjük a BBMK munkatársainak,

hogy ez alkalomból is tanácsaikkal

és ajándékokkal halmozták el

olvasóinkat. Köszönjük Borsa

Brownnak hogy szinte minden

könyvéből kaptunk ajándékba a

könyvtár számára!

A magyar kultúra napja, a

Himnuszunk születésnapja

egyben egy 21. századi könyvtár

születésnapja Nőtincsen!

10. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

ÉRSEKVADKERT

800

Viczián Brigitta

könyvtáros,

Mikszáth Kálmán

Közművelődési Intézmény,

Érsekvadkert

Településünk idén ünnepeli

fennállásának 800 éves

évfordulóját.

Érsekvadkert a Börzsöny lábánál

elhelyezkedő település.

Nevében az „Érsek” előtag a

helység egykori birtokosára az

esztergomi érsekre utal.

Természeti adottságait tekintve,

kezdetben „vadkert” -azaz

vadaskert volt, kiterjedt erdőséggel,

majd a terület talajának jó

minőségét kihasználva egyre több

területet vontak művelés alá. Már

jóval a tatárjárás előtt fennállt

Nógrád vármegye legnagyobb,

városi rang nélküli települése,

melynek neve 1906 után lett

Érsekvadkert.

E szép kerek évfordulóhoz

kapcsolódott

következő

programunk.

11. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Vendégünk volt Vitéz Mária, a

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád

Vármegyei

Levéltára

Balassagyarmati Fióklevéltár

munkatársa, aki egy vadkerti

történelmi sétára invitált a

délután folyamán. Útmenti

keresztek, kápolnák, puszták,

temetők, valamint régi nemes

családok nyomába eredtünk.

A településünk lakóinak döntő

többsége római katolikus vallású.

Talán a vallásnak köszönhetően

községünkben és környezetében

több kő- és fakereszt látható,

amiket az itt élő emberek hálából

állítottak Isten dicsősségére.

Érsekvadkerten nyolc kápolna

található.

A római katolikus plébániánk

1223-ban már fennállt, a mostani

templomunk azonban csak 1743-

ban épült, késői barokk stílusban,

Gróf Esterházy Imre hercegprímás

közbenjárásával.

A középkorban három helységből

állt a mai Érsekvadkert:

Felső-Vadkert, Közép-Vadkert,

Alsó-Vadkert.

A községünkhöz több puszta –

Szentlőrinc puszta,

Szent János puszta,

Göröc puszta,

Fischer puszta,

Soóky puszta– is tartozott.

A pusztán lakók az évek

folyamán beköltöztek a

településre.

12. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Érsekvadkerten több nemesi család

fellelhető. A legismertebb a Drágffy

család. A család előbbi neve

Drahokupil volt, Nógrád vármegyei

praedialista nemes család, tagjai

több mint 200 éven át az

esztergomi érsek tisztjei voltak.

József volt az, aki királyi engedéllyel

Drágffyra változtatta a nevét. Ő,

valamint a fiai: Ferdinánd, Károly,

Miklós, József és Lajos 1828-ban

nyertek nemességet. József, a

nemességszerző érseki számtiszt

volt, fia Miklós pedig az esztergomi

érsek nagysarlói uradalmának

felügyelője.

Községünk szülöttje Dr. Boda János

(1924-1998). Az első magyar, aki

eljutott a Déli sarkvidékre. Az

Antarktiszon több expedíción vett

részt kutatóorvosként. Emlékére

hegyet neveztek el róla Boda-hegy

(Mount Boda) néven. Az

Érsekvadkerti temetőben nyugszik.

13. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Szintén településünk szülöttje az

1945-ben hősi halált halt apáca

Szebalda nővér, polgári nevén

Macska Ágnes. Apor Vilmos megyés

püspök helyezte végső nyugalomra.

Nevét rangos díj és egy emlékoszlop

őrzi Győrben.

Aki Érsekvadkertre látogat,

feltétlenül látnia kell a központon

álló Római katolikus templomot,

Római katolikus plébániát, Drágffykúriát,

Kálváriakápolnát a stációkkal,

Helytörténeti emlékházat, ahol a

hagyományoknak megfelelően

kialakított udvar: gémes kút,

kemence, szárazalja látható és

megtekinthető a színpompás

népviseletünk.

Nagyon izgalmas és különleges

előadásban

részesülhettek

mindazok, akik ellátogattak a

programunkra és együtt

sétálhattunk végig Érsekvadkert

történelmében.

14. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

IDŐSKLUB LUCFALVÁN

Fürth Vera könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Lucfalva

„Én még ilyen jót sose játszottam!”

– ezt a kijelentést Zsuzsi néni, azaz

Kovács Istvánné, lucfalvi lakos

tette 2023. februárjában, a hétfői

idősklub végén. Ha másért nem,

már ezért megérte volna

IdősKlubot indítani Lucfalván, de

ennél jóval több pozitív élményt

nyújtott a program minden

résztvevő számára.

Korábban is felmerült már az ötlet,

hogy idősek számára kellene

valami állandó programot

biztosítani Lucfalván. Egészen

bizonyosak azonban csak tavaly év

végén, a karácsonyi ünnepség

utáni Idősek napi megvendégelést

követően lettünk tervünkben.

Ilyenkor a falu 65 éven felüli

lakosait hívjuk meg egy vacsorára

a közösségi ház kistermébe. A

kötetlen, jó hangulatú

rendezvényen a vártnál jóval

többen jelentek meg, és nem csak

az étel-ital fogyott el, de hosszan,

estébe hajlóan maradtak jópáran,

akik jóízűt beszélgettek.

Bakos Gyula polgármester úrral

közösen szólítottuk meg a falu

idősebb korosztályát. Egy alakuló

megbeszélésre invitáltuk őket,

ahol a megjelentekkel közösen

határoztunk a hetente való

rendszeres találkozóról, valamint

megállapodtunk a közös

érdeklődési pontokban.

15. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Február elején volt az első

foglalkozásunk 12 résztvevővel.

Első alkalommal kvízjátékot

játszottunk – teljes újdonságot

jelentett a csapat számára,

láthatóan élvezték a programot.

Az eltelt két hónap során néztünk

már együtt filmet (Szabó István: A

napfény íze), játszottunk

szókirakót, olvastunk novellát

(Karinthy Frigyes: Találkozás egy

fiatalemberrel). A legutóbbi

alkalommal Lucfalva evangélikus

lelkésze, Kulcsár Márton tartott

előadást a húsvét vallásitörténelmi

hátteréről. Terveink

között szerepel még sütés-főzés

(kedvenc receptjeink kipróbálása)

horgolás, kézimunkázás és

kertészkedés.

A programok megvalósításában

nagy segítségünkre vannak a

könyvtárban található könyvek és

technikai felszerelések, a jó

hangulatot emelendő, meleg

teával és aprósüteménnyel várom

a tagokat. A változatos tematika

pedig minden alkalommal

tartogat valami újdonságot a

résztvevők számára, köztük az én

számomra is. Az idősek új

témákkal, szellemi kihívásokkal

szembesülnek, velem pedig

megosztják egész életük

tapasztalatait, életbölcsességeiket.

16. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

A CSÖKKENTETT NYITVATARTÁS

ALATT IS AKTÍVAN

- ÍZELÍTŐ AZ ELMÚLT HÓNAPOK

TÖRTÉNÉSEIBŐL A MADÁCH IMRE

VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Vitéz Katalin

igazgató, Madách Imre Városi Könyvtár,

Balassagyarmat

Mótyán Gabriella fotója

November 7-től március 20-ig

Balassagyarmat

Város

Önkormányzata Képviselőtestületének

határozata alapján

csökkentett nyitvatartással

működtünk: heti 3 napon, 4 órában

vártuk olvasóinkat. A nehézségek

ellenére törekedtünk az

olvasóinkkal való folyamatos

kapcsolattartásra, és pozitívumként

éltük meg, hogy a fenntartó nem

bezárásban gondolkodott, s ha már

személyesen kevesebbszer

találkozhattunk, nagyobb hangsúlyt

fektettünk online felületeinkre.

Novemberben Könyves kihívást

hirdettünk meg két korosztálynak,

10-16 éves korig, illetve 17-99 éves

korig állítottunk össze kreatív

feladatokat. A játék kiindulópontja

az volt, hogy a résztvevők keressék

fel a könyvtárat, és kölcsönözzenek

a megadott szempontoknak

megfelelő regényt.

Kértünk tőlük téli hangulatú

könyves fotót, illetve olyan olvasást

népszerűsítő képet, amelynek a

háttérében megjelent a város

jellegzetes épülete. A gyerekek

lapbookot készítettek az olvasott a

műről, a felnőttek rövid ajánlót

írtak róla, idézetet választottak

belőle.

Két évvel ezelőtt nagy sikere volt

adventi könyvajánlónknak a

könyvtár Facebook-oldalán, ezért

decemberben új köntösbe

bújtatva ismét útjára indítottuk a

sorozatot.

17. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Ezúttal könyvtárunkhoz kötődő

partnereinket, törzsolvasóinkat

kértük fel, hogy ajánljanak egy olyan

mesekönyvet vagy ifjúsági regényt,

amely a család kedvence, vagy

éppen óvodás csoportjuk, iskolai

osztályok körében bizonyult

népszerűnek.

Decemberben ajándék könyvtári

tagsági kupont vásárolhattak nálunk

látogatóink. Ünnepi díszítésünkkel

beneveztünk egy karácsonyi

könyvtári dekorációs versenyre,

melyen az online szavazatok alapján

4. helyezést értünk el.

Törzsolvasóink hűségét is szerettük

volna megköszönni, ezért az előző

évhez hasonlóan, 2022-ben is

díjaztuk az olvasást. A legtöbbet

kölcsönzők könyvutalványt vehettek

át év végén.

Az ünnepek előtt - a pandémia

idején népszerű - könyvszállítási

lehetőséget is meghirdettük,

azonban nem volt rá igény, a

csökkentett nyitvatartási időben is

megtalálták rá a módot olvasóink,

hogy felkeressék az

intézményt, és személyesen

válogathassanak állományunkból.

Ami a munkakörülményeinket

illeti, a könyvtárosok a zárvatartás

idején is az épületben dolgoztak,

a gáztemperálás mellett a fűtés az

irodákban légkondicionálóval

történt. Az olvasószolgálathoz

tartozó kollégák háttérmunkákat

végeztek,

megtervezték,

előkészítették a következő évi

rendezvényeket.

Helytörténeti Gyűjteményünk

zárva tartott, az ott dolgozó

kolléganő a könyvtárban látta el

feladatát, folytatta digitalizálási

tevékenységét, helyi kiadványokat

szerkesztett.

Bár hasznosan teltek az elmúlt

hónapok, mégis az az igazi öröm

számunkra, hogy újra hétfőtől

szombatig nyitva tarthatunk,

hiszen a könyvtár olvasókkal az

igazi.

2023-ban két online játékkal

készültünk követőinknek. Farsang

alkalmából álarc mögé bújtatott

írókat és költőket, nőnaphoz

kapcsolódva pedig a magyar és

világirodalom egy-egy ismert

nőalakját kellett felismernie a

játékosoknak.

18. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

JELES NAPOK, ÉVFORDULÓK

ERDŐTARCSÁN

Lunarcsik-Svehla Tímea

könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Erdőtarcsa

Családias légkör fogadta

2023.01.20-án az érdeklődőket,

akik ellátogattak a Madách Imre

születésének 200 éves és "Az

ember tragédiája" 150.

évfordulójának alkalmából

megrendezésre

került

filmvetítésre.

Röviden

tájékoztattam a résztvevőket arról,

hogy településünk hogyan

kötődik Madách Imre életéhez.

A "Kastélyos falu"c. helytörténeti

könyvből

felolvasva

megtudhatták, hogy többször is

járt településünkön a költő, hiszen

legjobb barátja Meskó Miklós

kastélyába volt bejáratos. Igaz, ez

a barátság megszakadt, mikor a

költő letartóztatása után felesége

félreérthetetlen szándékból

tovább látogatta a legjobb

barátot. Bár a történet szomorú,

elmondhatjuk, irodalmunk

legnagyobb drámai remeklését a

kastélyok

településének,

Erdőtarcsának, Erdőtarcsa

kúriáinak köszönhetjük.

A rövid érdekesség felolvasása

után közösen megnéztük az "Egy

ember tragédiája" c. filmet,

melyben betekintést nyerhettünk

a hányatott sorsú költőnk életébe.

A Víz világnapja alkalmából a

gyermekeknek egy kvízjátékkal

egybekötött KönyvtárMozis

délutánt terveztünk. A kvíz

kitöltésével sok információhoz

juthattak és érdekességet

tanulhattak meg az éltető

vizünkkel kapcsolatban. A délután

játékosan és jókedvűen telt el.

19. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

A program részeként, a kvíz

megoldása után került sor a

vetítésre. A vízhez kötődően

megnéztünk egy mesét illetve egy

filmet, majd távozáskor minden

gyermek egy ajándékcsomaggal

térhetett haza. Minden alkalommal

örömmel tölt el minket, amikor

gyerekzsivajtól hangosak a könyvtár

helyiségei.

SELEJTEZÉS SZURDOKPÜSPÖKIBEN

PÁROS. OLDAL

20. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

KISKÖNYVTÁRI

SZAKKÖRÖK

NÓGRÁD-

MEGYERBEN

Királyné Mulyad Klaudia

könyvtáros,

Könyvtári, Információs és

Közösségi Hely, Nógrádmegyer

Tavalyi évben elindultak a

Kiskönyvtári Szakköreink, melynek

résztvevői a helyi általános iskola

alsó tagozatos diákjai.

Már két osztály is csatlakozott a

szakkörös alkalmainkhoz. A célunk

továbbra is az olvasás

népszerűsítése és könyvtárba való

becsalogatás.

A mai felgyorsult világban egyre

nehezebb bevonzani az olvasókat

a könyvtárba, ezért próbálkozunk

többféle módszerrel. Szerencsére

pozitív tapasztalataink vannak. A

gyerekek nagyon szívesen jönnek,

rendkívül érdeklődőek és szívesen

vesznek részt a foglalkozásokon.

Szeretnénk számukra változatos

és izgalmas programokat

biztosítani. Rendszeresen tartunk

KönyvtárMozis vetítéseket,

kézműves foglalkozásokat, verses

délutánokat,

irodalmi

kvízfeladatokat állítunk össze

számukra és számos egyéb

programmal kedveskedünk nekik.

A közösségépítés és

könyvtárnépszerűsítés mellett

nagy hangsúlyt fektetünk a

hagyományápolásra is.

21. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Most a Húsvét közeledtével

tervezünk tojásfa díszítést a

gyerekekkel, tojásfestő foglakozást

és hagyományőrző filmvetítést is.

Idei évben is szeretnénk sok új

ötletet és tervet megvalósítani és a

közösségi felületeken megosztani

másokkal is.

A KSZR rendezvények jó

lehetőséget teremtenek több

korosztály számára megfelelő

programot biztosítani, melyet a

Balassi Bálint Megyei Könyvtárnak

ezúton is köszönünk!

22. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

ÉLEDEZŐ KÖNYVTÁR

Erdeiné Benus Hajnalka könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Mátraverebély

Az energetikai válság kissé

rányomta bélyegét az éppen

éledező könyvtári életre. Mint

sokhelyen, nálunk is lezárásra került

a könyvtárnak is helyet adó

művelődési ház épülete. Hogy ne

vesszen kárba az eddig elért

eredmény, úgy döntöttünk, hogy

bár az épület zárva tart,

hétköznaponként továbbra is

lehessen

kölcsönözni

könyvtárunkból. Naponta, a 8 és 12

óra közötti idősávban bárki

jelezhette a könyvigényét.

A minden hónapban megjelenő

folyóiratokat pedig az ideiglenesen

kialakított, fűtött klubhelyiségben

továbbra is zavartalanul

lapozgathatták az érdeklődők,

valamint a könyvújdonságokat is itt

érhették el.

Az ősz folyamán újabb könyvekkel

bővült a könyvtári állomány, valamint

diavetítővel és játékokkal is

gazdagodott könyvtárunk, melyeket a

jó idő beálltával, reméljük birtokba

vesznek majd a gyerekek.

A könyvek és az olvasás

népszerűsítésére heti - kétheti

rendszerességgel könyvajánlóval

jelentkezünk a művelődési ház

facebook oldalán KÖNYVTÁRI HÍREK

címmel. Ennek hatására érezhetően

többen érdeklődnek a könyvtár

könyvei iránt.

Szeptember hónapban, a magyar

népmese napja alkalmából első

alkalommal, a helyi ovisoknak magyar

népmese vetítésére, illetve

felolvasására került sor, melyet aztán

átbeszéltünk a gyerekekkel.

23. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Ismerkedtek a népmesés

könyvekkel, majd egy-egy

könyvjelzőt színeztek ki az óvodai

foglalkozás során.

Októberben, az Országos

Könyvtári Napok ideje alatt két

előadás megtartására került sor.

Tormási Attila gyerekeknek szóló

interaktív műsora nagy sikert

aratott a gyerekek és a felnőttek

körében is.

Másik őszi előadónk Kisfaludy Zsolt

volt, aki egy igazán családias

hangulatban töltött el egy kellemes

órát, nosztalgia dalokat énekelve a

hölgy közönségnek.

Úgy érezzük, éledezik helyi kis

könyvtárunk, lassan élettel telik meg.

Tartalmas évet zártunk, melyet 2023-

ban tovább folytatunk,

rendezvényekkel, megújuló folyóirat

kínálattal és változatos könyvkínálattal.

24. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

ÁTADÓ ÉS

VERSÜNNEP A

KÖLTÉSZET

NAPJÁN

Bulejka Krisztina

könyvtáros

Könyvtári, Információs és

Közösségi Hely,

Romhány

Az előző számban meséltem

nektek, hogy a romhányi könyvtár

felújításán dolgozunk. Örömmel

közölhetem, hogy a Költészet

Napján hivatalosan is

„megnyitottunk”!

Köszönet Vezér Attila

polgármester úrnak és az

Önkormányzatnak, hogy végig

támogatták az elképzeléseimet, a

Megyei Könyvtár vezetésének –

Molnár Éva igazgató asszonynak -,

és a Ferik Ibolya által irányított

Módszertani osztály kollégáinak,

valamint

romhányi

magánszemélyeknek, hogy anyagi,

illetve dologi segítséget nyújtottak.

Képes riportot ígértem akkor, de

azt is szeretném elmesélni,

hogyan kezdtem a szép, új

könyvtárba még aktívabb életet

lehelni!

25. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Április 11-éhez kötődően az

óvodásoknak és az iskolásoknak

Versünnepet rendeztem. Nagyon

ügyesen szavaltak a kicsik és nagyok

is! Emléklappal, csokival, a

Pipacskerámia által készített –

általuk szponzorált - ajándékkal

köszöntem meg az igyekezetüket.

Romhányban többen maguk is

versírók, így a megemlékezésen a

helyi költők szólaltak meg. Meghitt,

beszélgetős két órát töltöttünk

együtt a felnőtt korosztállyal.

A csatlakozók egy-egy kedvenc

versüket kitűzik a kapujukra, s az

arra járók olvasgathatnak, ha

kedvük tartja. Bízom benne, hogy

egy hagyományt teremtünk ezzel a

kezdeményezéssel!

Hiszem, hogy a kitartó munka, az

ötletelés, a szorgalom, a befektetett

energia, a nyitottság, az

önzetlenség, a figyelem valódi

„HARMADIK HELLYÉ” teszi kis

könyvtárunkat!

És három a magyar igazság,

elindítottunk egy KAPU-LÍRA

elnevezésű eseményt is.

26. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

SZÍNES KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

Körmöczi-Trenka Veronika könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Nagybárkány

Nagybárkány számára a

könyvtárellátási szolgáltatást a

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

biztosította 2022-ben is. 2022.

júliusától látom el a könyvtári

feladatokat Nagybárkány községben.

A korábbi években felújított,

akadálymentesített épületben szép,

esztétikus környezetben kis

könyvtárral és hozzá tartozó kis

olvasóteremmel várjuk az olvasás

iránt érdeklődőket. A közösségi

színtérként megjelölt olvasóterem

nem igazán alkalmas sem kisebb,

sem nagyobb rendezvények

megtartására. Néhány fő azonban

kényelmesen elfér egy kis olvasásra,

bekuckózva, a babzsákfotelekben

elmerülhetnek egy-egy könyv

nyújtotta élményben.

Folyóirat előfizetési lehetőséggel

ebben az évben is éltünk, az előző

évekhez

hasonlóan.

Dokumentumszolgáltatást tartós

letét formájában kértünk az idei

évben, mintegy 40 db-bal

gyarapodott az állományunk.

Örömmel válogattunk a színes

közösségi programok, előadások

közül. Nehéz volt a színes

kínálatból a választás, végül

sikerült négyet megrendelni a

település számára.

Az Országos Könyvtári Napok

keretében rendeztük meg 2022.

október 7-én az Idősek napi

ünnepségünket az előző évek

hagyományainak megfelelően,

melyre a település hatvanöt éven

felüli lakosait hívtuk meg.

Nekik kedveskedtünk a

Rendezvénypalettából választott

első térítésmenetesen igényelt

rendezvénnyel, Bohács István

"Galambszívet örököltem" című

nótaműsorával. Az előző évekhez

hasonlóan, idén is nagyon jól

mulattak a vendégek, a művész

úrral együtt énekeltek, nagyon jól

érezték magukat.

A rendezvényen - melyet a

használaton kívüli iskolában

tartottunk meg - 57 fő vett részt.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár által

biztosított ingyenes rendezvények

idén is népszerűek voltak

Nagybárkányban is.

27. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

A BBMK által biztosított második

rendezvénynek Dr. Valastyán Pál

"Magyar Szent Korona" című

előadását választottuk. 2022. október

19-én 18 fő volt kíváncsi az előadásra,

nagy szeretettel és figyelemmel

hallgatták minden korosztályból.

Az előadáson hallottak és a kivetítőn

látottak nagyon jól kiegészítették a

történelmi ismereteket. Az ilyen

jellegű ismeretterjesztő műsorok is

vonzzák a lakosságot. Minden apró

részletre kiterjedő volt az előadás, a

végén lehetett kérdéseket is feltenni.

Sokrétű ismeretet szereztünk ezáltal

a Koronáról. Az esemény helyszíne a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Nagybárkányi Jelenlétháza volt.

A harmadik választásunk egy

gyerekeknek szóló programra esett,

melyet óvodások és kisiskolások

számára kértünk, Márton nap

alkalmából. Tormási Attila az "Ősz

kopogtat kislibákkal, töklámpással" c.

előadását hozta el a kicsiknek. A

gyerekek egytől egyig, mind a 47-en

nagyon jól érezték magukat ezen a

rendezvényen, az előadó jól

megmozgatta őket. Az ősz

témakörében szervezett műsor a

Manóvár Óvodában nemcsak a

gyerekeknek, hanem a jelen levő 7

óvodai és iskolai alkalmazottnak is

nagyon tetszett.

A BBMK-tól kért negyedik

rendezvényen, Mikulás alkalmából az

óvodások és kisiskolások számára

szereztünk néhány felhőtlen boldog

pillanatot: Batyu Színház "Holle

Anyó" című bábelőadását láthatták

a nagybárkányi gyerekek. Nagyon

színvonalas műsor volt, nagyon

szimpatikus előadóval, aki

újszerűen dolgozta fel a mesét, és

figyelte a gyerekek reakcióit az

előadás alatt. 57 gyermek mellett

7 pedagógus kísérte figyelemmel

az érdekes előadást a Manóvár

Óvodában.

28. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

A könyvtári programok mellett

néhány közösségi esemény

gazdagította,

színesítette

mindennapjainkat. Sajnos nincs

olyan épületünk, amelyben egy

rendezvényt meg lehetne tartani,

bár lenne rá igény. Ennek ellenére a

Magyar Máltai Szeretetszolgálattal

együttműködve gyakran szervezünk

a gyermekeknek például zenei

programokat, közös játszó napokat.

A Roma Nemzetiségi

Önkormányzat jóvoltából Mikulás

napi, karácsonyi rendezvényen

vehettek részt a helyi gyerekek

mintegy százötvenen.

Advent 4. vasárnapján közös

gyertyagyújtásra hívtuk a

nagybárkányi lakosokat. A bölcsőde

udvarán felállított adventi

koszorúnál óvodások és iskolások

ünnepi műsorát követően agapéval

várta a polgármester és a képviselőtestület

a helyi plébánossal együtt a

megjelenteket. Eseményeinkről a

Nagybárkány község facebook

oldalon adunk hírt. A helyben

készített meghívókkal, plakátokkal

online formában itt, vagy

nyomtatott formában a település

több helyén kihelyezve invitáljuk a

lakosokat az eseményekre.

SELEJTEZÉST, ÁLLOMÁNYRENDEZÉST

KÖVETŐEN ÚJ ARCULATOT KAPOTT

FELSŐPETÉNY KSZR-SZOLGÁLTATÓ HELYE

29. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

KÖNYVTÁRBA JÁRNI JÓ MÓKA!

Tóth Lionella könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Mátraszőlős

A mátraszőlősi Könyvtári,

Információs és Közösségi Hely a

Tűzoltó utca 3. alatt található, a

Művelődési Ház épületében.

Több éve már, hogy könyvtárunk,

mint a legtöbb kistelepülés,

megállapodást kötött a Balassi

Bálint Könyvtárral, a Könyvtárellátási

Szolgáltató Rendszerrel.

A vármegyei könyvtár sok

lehetőséget biztosít számunkra

(cserekönyveket, saját állományt,

időnként újabb és újabb eszközöket,

játékokat, melyekkel sokkal

otthonosabb lett könyvtárunk.

Kellemes időtöltésre alkalmas helyet

nyújthatunk a helyi lakosság

számára.

A mátraszőlősi könyvtár elég

kicsi, de annál otthonosabb.

Leginkább a településen élő

gyerekek, de felnőttek is

látogatják. A jól felszerelt

kiskönyvtárunk nagyon színes,

otthonos, könyvekben gazdag,

amit a már említett Balassi Bálint

Könyvtár támogatásának

köszönhetünk.

Egész évben változatos

könyvkínálattal és színes

programokkal várjuk olvasóinkat

legyen szó gyerek vagy akár

felnőtt olvasóról. Sokat olvasunk,

színezünk, KönyvtárMozizunk,

bábozunk, jókat játszunk és

beszélgetünk.

30. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

A KönyvtárMozi nagy sikert aratott

könyvtárunkban, a gyerekek és

felnőttek is egyaránt nagyon

élvezik. Általában valamilyen

ünnepkörhöz kötjük a mozizás

időpontját, illetve a levetített

mesét vagy filmet, melyet

átbeszélünk, majd színezünk,

játszunk vagy alkotunk valamit.

A témakörben könyveket is

ajánlok, felhívom a figyelmet az

olvasás fontosságára móka és játék

közben!

A felnőtteket kedves gondolatok

húzásával motiváljuk, szebbé

varázsoljuk a mindennapjaikat.

Igyekszem könyvtárosként segíteni

olvasóinkat, például, ha egy

bizonyos könyv nincs meg nálunk

a könyvtárban megpróbálom

beszerezni a vármegyei

könyvtártól.

31. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Húsvétra nyusziműhellyel

készülünk a helyi gyerekeknek,

ahol kreatív húsvéti dekorációkat

alkotunk, színezünk, vágunk,

faragunk, ragasztunk, közben

mesélünk, olvasunk, együtt

hangolódunk a húsvétra.

Célunk, hogy minél többen

szeressenek könyvtárba járni!

Könyvtárunk családbarát, színes,

szívmelengető, ”jó ide bejönni”

hely, ezzel próbáljuk olvasóinkat

bevezetni a könyvek birodalmába!

Mottónk továbbra is: KÖNYVTÁRBA JÁRNI JÓ MÓKA!

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves olvasót!

32. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

SOKSZÍNŰ

RENDEZVÉNYEK

A TARI

KÖNYVTÁRBAN

Matics-Nagy Klaudia

könyvtáros, Könyvtári, Információs

és Közösségi Hely, Tar

Az őszi-téli időszakban is változatos

programokat biztosítottunk a

község apraja-nagyjának.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár

jóvoltából, idén is lehetőségünk volt

4 program ingyenes

megrendezésére. Szeptemberben

így a Kerek Perec Egylettel együtt

ünnepelhettük a Népmese napját,

melyen a Tari Örökzöld Óvoda

gyermekei, valamint a Kodály

Zoltán Általános Iskola alsó

tagozatos diákjai vettek részt. A

kalap című mese interaktív

előadását nézték meg.

Az Országos Könyvtári Napok

rendezvénysorozat keretein belül

papírszínházi előadáson vettek részt

az óvodás gyerekek. A császár új

ruhája című mesét hallgatták meg.

Majd október 19-én M. Kácsor Zoltán

látogatott el hozzájuk és mutatta

be a Garázs Bagázs könyvek közül

Totó, a tűzoltó autó meséjét.

33. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

A könyvtár kisgalériájában

Népművészet Kincsei címmel nyílt

kiállítás, mely Bordás Ottó

csipkemunkáit mutatta be, aki a

településen élő Kelemen Józsefné

Piroska néni nagybátyja volt.

Szerettünk volna még egy térségbeli

népművészeti különlegességet

bemutatni, így felvettük a kapcsolatot

Gecse Krisztiánnal, aki Kazáron látja el

a közművelődési feladatokat.

Örömmel támogatták kiállításunkat,

így 8 db kazári népviseletbe öltözött

babát is be tudtunk mutatni.

A kiállításnak nagy sikere lett, sokan

látogatták.

Novemberben Márton-napot

tartottunk a Lóca Együttes

közreműködésével. A zenés-táncos

délelőtt igazán jó hangulatban telt,

majd a hónap során Telegdi Ágnes

érdekes előadásán vehettek részt a

község lakói.

Sajnos az energiaválság okozta

változások ránk is hatással voltak.

November közepétől a könyvtár

helysége más részre került.

Szerencsére bezárnunk nem kellett,

de a programok megszervezése

nehezebbé vált így. A problémát

mindenképp szerettük volna

megoldani, így az iskolával és az

óvodával egyeztetve, a programok

átkerültek az intézményekbe.

A Magyar Kultúra Napját így már az

iskolával közösen ünnepeltük.

A Felvidék népviseleteit ismerhették

meg a gyerekek, majd a jellemző

motívumok

segítségével

elkészíthették saját népviseletükbe

öltöztetett babájukat.

34. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

motívumok

segítségével

elkészíthették saját népviseletükbe

öltöztetett babájukat.

A farsangi időszakban meglátogattuk

az óvodásokat. Vaskakas, vagy amit

akartok címmel diafilmet vetítettünk

nekik, majd bohóc arcot ragasztottak.

Bár az elmúlt időszakban mindig

akadt valamilyen nehézség (először a

covid-járvány, most az energiaválság)

mi mégis szeretnénk értékes

programokat biztosítani látogatóink

és a község lakói számára. Reméljük a

tavaszi időszakban még több

lehetőségünk lesz. Ezzel a

bizalommal várjuk az új évszakot!

TAVASZI KÖNYVKISZÁLLÍTÁS

Két hét alatt 32 településre, - a feldolgozott saját és tartós letét

könyveiken kívül - több, mint 2.500 cserekönyvet juttattunk el.

35. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

FEKETE ISTVÁN

- ISMERT (?) ÉS ISMERETLEN (?) ÍRÓ

Szarka Péter könyvtáros

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Nézsa

„A góla nem hibás… a góla csak

futott…”

E sorok írójának személyes

kedvence, Fekete István novellái

iskolás korának szavalóversenyein

hoztak sikereket.

Aztán jött persze a Tüskevár, A

koppányi aga testamentuma, Kele

és a többiek. Meg a novellák.

A Tüskevár szinte kívülről megy.

Igen, mai szemmel lassú, sok

benne a tájleírás. Tutajos rohanna,

„kapkodna”, Matula meg nem

győzi őt visszarángatni („Ne

kapkodjon!”)

Az ember csak felnőtt fejjel tudja

mindazt a bölcsességet értékelni,

amit az öreg pákász ad át a

kamasz gyereknek (István bácsival

együtt, mert azt István bácsitól

tudjuk, hogy „szivart lopni lehet,

de nem szabad”). Az örök érvényű

bölcsességet viszont Matula

mondja ki: nem jó, ha az ember

bele akar szólni a természet

rendjébe. A szárcsának az a dolga,

hogy megvédje magát, a

kányának meg, hogy megfogja a

szárcsát. Ha tudja. Meg lehet

persze lőni a kányát, annak is van

három fiókája, sipákulnak egy

darabig, aztán éhen döglenek…

36. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Kele, a „főszereplő” ugyan a

sebesült gólya, de legalább

ennyire főszereplő az udvar többi

állata (főleg Miska, a szamár,

Vahur, a kutya, Csuri népe, a gőgös

libák és a szószátyár kacsák), és

legalább annyira főszereplők a

kertészek – Ribiszke és Berti –

akiknek a házát megtiszteli a

sebesült madár, és a többi

emberszereplő. Ember és

természet kapcsolata, tud-e, kell-e,

hogy az ember besegítsen, ha

igen, akkor azt hogyan, milyen a

szabad nép és a ház körüli

állatsereglet kapcsolata, és

lehetne sorolni a feszegetett

kérdéseket.

„Ha feljön a Kis Fény, kirepülök a

mezőre… aztán visszarepülök, és

megcsókolom Patákot…” mondja

Miska, a szamár, az udvar bölcse

(nekem Miska bölcsessége sokkal

inkább tetszik, mint a Micimackó

Fülesének depresszív világa),

amikor… - de ezt meg kell keresni

a könyvben.

De Miska beszélget Vahurral arról

is, hogy „Brrr, de keserű ez a levél…”

Akkor minek eszed?” kérdezi

Vahur. „Mert jót tesz a gyomornak.

Keserű, de jót tesz.”

És Miska nem csak bölcs, de

ravasz is, és kitartó, és

megbízható…

Novellák – Őszi vásár

Ez a gyűjtemény volt az első

olvasmányélmény, és ezek hozták

a szavalóversenyes sikereket.

Kittenberger Kálmán élete

Ehhez a könyvhöz fel kellett nőni.

„Kitty” volt az, aki „felfedezte” az

írói tehetséget, és rávette, hogy

rendszeresen írjon a NIMRÓD

vadászújságba, aminek Kitty a

főszerkesztője

volt.

Munkakapcsolatuk szoros,

Kittenberger haláláig tartó

barátsággá vált. A könyvnek az a

része, ami a barátságukról, közös

vadászkalandjairól, Kitty afrikai

útjainak tapasztalatairól szól,

könnyed olvasmány, amit sokszor

olvasott e sorok írója. A könyv első

fele, ami arról szól, hogy milyen

viszontagságok közepette lett

Kittenbergerből az, aki, a nagyhírű

Afrika-vadász és gyűjtő, nos, az

nem csak elsőre, de többedik

olvasásra is unalmas volt. El kellett

telnie jó sok évnek, hogy

belerágjam magam azokba az

oldalakba is, és akkor lett teljes a

kép, Kittenbergerről, preparátorról,

a vadászról, a gyűjtőről, az

állatbefogóról, a hadifogolyról, az

emberről.

Vuk

Amiben szó nincs szürke

rókalábakról… Viszont szó van

arról, hogy az erdő vadjai

szemszögéből mi minden kárt

okoz a Simabőrű – az ember – a

jelenlétével, azzal a szemléletével,

hogy ami neki jó, az hasznos, ami

neki nem jó, az ártalmas, káros…

és mindezen körülmények között

hogyan képes életben maradni

egy árvaságra jutott, „káros”

rókakölyök.

37. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Fekete István szinte minden

„állatos történetében” az állat

szemszögéből látjuk a világot, és

így világít rá arra, hogy minden

lénynek szerepe van a

természetben, a teremtésben,

abban, aminek az ember is része,

de nem kiváltságos része.

hogy a szeretet, az egymás iránti

tisztelet, az élet bölcsességének

továbbadása mennyire fontos

(lenne) minden ember életében.

Lehetne sorolni még az írásait, de

minek, el kell kezdeni olvasni, és

sorra jön majd az összes.

Ez a fajta bölcsesség átsüt minden

írásán, a „csak emberes”

történetein is, kiegészítve azzal,

Fekete István életrajza:

http://www.nimfea.hu

/programjaink/fek.htm

KÖNYVES-

POLCOKKAL, ÚJ

BÚTOROKKAL ÉS

SZÁMÍTÓGÉPPEL

GAZDAGODOTT

A RÓNAFALUI

FIÓKKÖNYVTÁR.

38. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS A

KSZR-BEN, 2022-BEN

Handó János

könyvtáros

Balassi Bálint Könyvtár, Salgótarján

Október 1-től elérhetővé vált az

önálló KSZR honlap, mely

betekintést nyújt a tagkönyvtárak

jelentősebb eseményeibe, aktuális

programjaiba.

A weboldalon megtalálhatók a

szolgáltatásainkkal

és

tevékenységünkkel kapcsolatos

információk, valamint a

szolgáltatóhelyek folyamatosan

frissülő adatai.

Online Dokumentumtárunkban

elérhetőek a különböző statisztikai,

nyilvántartási adatlapok, a

munkavégzéshez szükséges

segédanyagok, sablonok, útmutatók,

valamint a kérhető programokat

tartalmazó Rendezvénypaletta.

Szintén ezen az aloldalon található

meg KönyvtárKép kiadványunk

online lapozható változata, mely

tavaly újabb 2 számmal bővült.

A honlapon megtalálható még

online katalógusunk, mely

gyorskereső funkcióval is kiegészült.

A weboldal alján megjelenő,

váltakozó könyvajánló is

kapcsolatban áll a katalógussal, így

megtekinthető, hogy mely

könyvtárakban érhetők el példányok.

Galériánkban a bejegyzésekhez

tartozó albumok képei nézhetők

meg.

Az oldal közvetlen átjárást biztosít

a Balassi Bálint Könyvtár

honlapjára, a Könyvtárellátás –

Nógrád facebook oldalra,

valamint a tavalyi "Nálunk otthon

vagy" című közösségi játék

kapcsán kialakított KSZRjáték

weboldalra, mely online és

közösségi játékaink és az azzal

kapcsolatos

információk,

regisztrációk gyűjtőhelyeként

funkcionál.

A kapcsolatok fül alatt

megtalálhatók munkatársaink

elérhetőségei, továbbá közvetlen

üzenetküldésre is van lehetőség.

A települési könyvtárak aktuális

programjai havonta frissítve,

„hirdetésként” jelennek meg a

menüsor alatt.

Az oldalról elérhető Helyismereti

adatbázisunk is, mely

folyamatosan bővül a digitalizált

régi képekkel, dokumentumokkal.

A 2021-ben beszerzett digitalizáló

eszközök segítségével 1222 db

39. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

dokumentum digitalizálását végeztük

el 2022 során, melyek között voltak

nagyobb terjedelmű, szöveges

anyagok is - összesen 1041 oldallal -,

melyeken

automatikus

szövegfelismerést (OCR) is lefuttattunk.

A szkennelt képeket a jobb minőség

és a könnyebb feltölthetőség

érdekében további utómunkának

vetjük alá: szerkesztjük, konvertáljuk.

Amint arról a KönyvtárKép 3.

számában már beszámoltunk,

helyszíni digitalizálásra is volt

lehetőségünk a nógrádsápi

könyvtárban, ahol a helybéliek által

behozott képeket, valamint egy

helytörténeti diplomamunkát is

rögzítettünk.

A Könyvtárellátás – Nógrád facebook

oldalunkat igyekeztünk idén is aktívan

tartani, megosztani az általunk ellátott

szolgáltatóhelyek híreit, információt,

melynek eredményeképp 466

bejegyzést tettünk közzé.

Az oldal követőinek száma 9%-kal,

azaz 35 felhasználóval nőtt, az

oldalkedvelések száma pedig 8%-kal,

30 fővel.

A tavalyi évhez képest tovább nőtt

a bejegyzések átlagos

megtekintési száma: 130

felhasználó/bejegyzés a korábbi 121

helyett.

A legnagyobb nézettségű

bejegyzés a „Nálunk otthon vagy”

című közösségi játékunk

indulásának kihirdetése lett, 2187

megtekintéssel, míg a legtöbb

reakciót az őszi KSZR szakmai

napról szóló bejegyzés váltotta ki.

Összességében több, mint 60 ezer

megtekintést sikerült elérnünk

2022-ben.

A 2021 óta félévente megjelenő

KönyvtárKép című kiadványunk

tavalyi két lapszámában, összesen

90 oldalban, a megyei könyvtár és

az ellátóközpont eseményei

mellett 52 település híreiről

számoltunk be, vagy mutattuk be

az ottani történéseket, elsősorban

az adott könyvtárosok írásain

keresztül.

Reméljük idén is legalább ilyen

eredményes évet sikerül zárnunk!

40. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

TAVASZI KSZR ELŐADÁSOK

KÉPEKBEN

Ákom-Bákom Bábszínház

Diósjenő - 04.28.

Tolmács - 04.21.

Tormási Attila

Becske - 04.12.

Szabad Ötletek Színháza

Ecseg - 05.04.

Vidra Verda

Versvándorok

Nógrádmegyer - 04.26.

Nógrád - 04.17.

41. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

Telegdi Ágnes

2023. MÁJUS

Vidra Verda

Csécse- 04.14.

Karancsalja - 04.19.

Kacagó Bábszínház

Karancsalja - 04.21.

Szécsényfelfalu - 04.21.

Lóca Együttes

Nógrádszakál 04.28.

42. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

2022

43. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

44. OLDAL


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

VIDRA ÉS KANKALIN

- TERMÉSZETKUTATÓ KALANDOK

Kovács Katalin, Handó János

könyvtárosok, Balassi Bálint Könyvtár

VIDRA

Könyvbarát közösség kerestetik 2023-ban is!

Vidra és Kankalin címmel

természetkutató kalandokra hívjuk

a Nógrád vármegyei KSZR könyvtárak csapatait.

és

K A N K A L I N

Tegyünk közösen a biológiai sokféleség megőrzéséért!

A legegyszerűbb, ha a közvetlen környezetünkben kezdünk cselekedni.

A csatlakozó csapatok 5+1 kalandban tarthatnak velünk.

A feladatok, melyek A, B és C részből tevődnek össze, 3 hetente jelennek

majd meg a játék honlapján, illetve facebook oldalunkon.

A részvétel feltételei:

– a játékban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által ellátott

kistelepülések vehetnek részt

– 2-6 fős csapatok jelentkezését várjuk, 0-99 éves korig,

– jelentkezni a játék honlapján, április 28-től lehet

– a kalandok teljesíthetők visszamenőleg is a korábbi megoldások

beküldésével

A teljesítés végső határideje: 2023. szeptember 15.

A legsikeresebb csapatok elnyerhetik a „Könyvbarát közösség 2023”

címet és az értékes jutalmak egyikét.

A regisztráció, a játék feladatai, valamint

a korábbi játékaink, díjkiosztónk elérhetősége:

https://digitaliskonyvtar.bbmk.hu/kszrjatek/

A további információk a kszr.bbmk.hu honlapon és a Könyvtárellátás –

Nógrád facebook oldalán jelennek meg.

45. OLDAL

Kalandozzatok velünk!


KÖNYVTÁRKÉP

2023. MÁJUS

Eseménynaptár

január 22.

január 24.

március 10.

március 15.

A magyar kultúra

napja

Könyvtárátadó

Nőtincsen

Nemzetiségi

könyvrendelés

Könyvtári statisztika

feltöltésének

határideje

március 17-24.

Internet Fiesta

március 30-

április 13.

Könyvkiszállítás

április 11.

A magyar

költészet napja

április 11.

Elindultak a

Rendezvénypaletta

programjai

április 11.

április 14.

április 28.

május 15.

Könyvtáravatás

Romhányban

A könyvtárosok

világnapja

"Vidra és Kankalin"

közösségi játék

regisztrációjának

kezdete

Balassi-díj jelölés

határideje

május 15.

május 22.

június 05.

június 08-11.

Tartós letét

könyvek rendelési

határideje

KSZR szakmai nap

(OPKM, Magyar

Néprajzi Múzeum)

Balassi-díj átadó

Ünnepi Könyvhét

46. OLDAL


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!