07.01.2024 Views

IMÁGÓ Fotótábor | 2023 Szilveszter | Somogyvámos

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


IMÁGÓ SZILVESZTERI FOTÓTÁBOR

- Kum Nye (tibeti) jógával

Somogyvámos, 2023. december 28. - 2024. január 1.

Csernyu Zsolt

Kustán Péter

Szabó Szilárd

Csicsa Gábor

Pachner Orsolya

Szabó V. László

Esperger Zsófia

Páli Péter

Uzseka Gábor

Filóci Panna

Pekk Gyöngyvér

Vaskor Gréta

Garai Noémi

Péter-Héderi Adrienn

Vörös Nikolett

Kacsirek Zsuzsa

Soltész Éva Edit


Az, hogy matematikát vagy földrajzot vagy bármit megtanulunk,

az másodrendű, a fontos a figyelmünk iskolázottsága.

(Simone Weil)

oktatók:

Vancsó Zoltán | fotó

Kovács Endre | jóga


Csernyu Zsolt

4


5

Csernyu Zsolt


Csernyu Zsolt

6


7

Csernyu Zsolt


Csicsa Gábor


9

Csicsa Gábor


Csicsa Gábor


11

Csicsa Gábor


Esperger Zsófia

12


13

Esperger Zsófia


Esperger Zsófia

14


15

Esperger Zsófia


Filóci Panna


Filóci Panna


Filóci Panna

18


19

Filóci PannaGarai Noémi

21


Garai Noémi


Garai Noémi


Kacsirek Zsuzsa


25

Kacsirek Zsuzsa


Kacsirek Zsuzsa

26


27

Kacsirek Zsuzsa


Kustán Péter

28


29

Kustán Péter


Kustán Péter

30


31

Kustán Péter


32

Pachner OrsolyaPachner Orsolya

34


35

Pachner Orsolya


Páli Péter


Páli Péter


Páli Péter


39

Páli Péter


Pekk Gyöngyvér

40


41

Pekk Gyöngyvér


Pekk Gyöngyvér


43

Pekk Gyöngyvér


Péter-Héderi Adrienn

44


45

Péter-Héderi Adrienn


Péter-Héderi Adrienn

46


47

Péter-Héderi Adrienn


Miklós Dóra


Soltész Éva Edit

49


Soltész Éva Edit

50


Soltész Éva Edit


Szabó Szilárd

52


53

Szabó Szilárd


Szabó Szilárd


Szabó Szilárd


Szabó V. László


57

Szabó V. László


58

Szabó V. LászlóUzseka Gábor

60


61

Uzseka Gábor


Uzseka Gábor

62


63

Uzseka Gábor


Vaskor Gréta


65

Vaskor Gréta


Vaskor Gréta

66


Vaskor Gréta


Vörös Nikolett

68


69

Vörös Nikolett


Vörös Nikolett

70


Vörös Nikolett


www.imagofototanfolyam.hu

www.zoltan.pictures/fotooktatas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!