CLENETTE MITCHELL ALEXANDER

clenette

CLENETTE MITCHELL ALEXANDER

TARIAN ETNIK SABAH:

MAGUNATIP


Buku ini diterbitkan untuk memenuhi keperluan kursus MUE620 Digital Desktop

Publishing di bawah seliaan Dr. Ahmad Rithaudin Md Noor.


Siri Editor: Saiful Ahmad

Siri Penolong Editorial: fitrah Hackern

Kandungan Pembeli: Abbey Satria

Pengurus Pembuatan: Aiman Latib

Pembuatan: Karen Ma

Pentadbir Editorial Pengeluaran: Heey Jerry Aman

Perkhidmatan Editorial Pengeluaran: Kesenian Negeri Sabah

Untuk tajuk yang berkaitan dan bahan-bahan sokongan, lawati katalog online kami di

www.sabahtradisi.com Hak cipta © 2016 Malay Education, Inc.

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada bahan yang dilindungi oleh hak cipta notis

ini boleh diterbitkan semula atau digunakan dalam sebarang bentuk

atau dengan sebarang cara, elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi,

rakaman atau oleh mana-mana sistem penyimpanan maklumat dan dapatan,

tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik hak cipta. Untuk mendapatkan kebenaran untuk

menggunakan bahan dari kerja-kerja ini, sila hantar permintaan

bertulis kepada Yusuf Iskandar dan Jibat, Jabatan Kebenaran, Kota Kinabalu, Sabah,

Malaysia atau faks permintaan anda ke talian + 607-2180616

Perpustakaan Pengkatalogan dalam Penerbitan Data

Clenette Mitchell Alexander

Tarian tradisi masyarakat sabah- 1th ed.

Termasuk rujukan bibliografi dan indeks.

ISBN 978-1-935455-00-4

Dicetak di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

More magazines by this user
Similar magazines