Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF HU (858641011000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF HU (858641011000) Istruzioni per l'Uso

A KÉSZÜLÉK

A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE VÉSZJELZÉSEK A vészjelzések közlése hangjelzések és látható jelzések útján történik. Fontos: a figyelmeztető hangjelzés az (vészjelzés törlés) gomb megnyomásával kapcsolható ki. Áramszünet vészjelzés Ez akkor kapcsol be, amikor hosszabb ideig nincs áram, és a fagyasztótér hőmérséklete megemelkedett. A fagyasztótér kijelzőjén az áramszünet alatt elért legmagasabb hőmérsékleti érték villog. Egyszerre kigyullad a vészjelzés fényjele és bekapcsol a hangjel. Fontos: fogyasztás előtt ajánlatos ellenőrizni az élelmiszerek tárolási állapotát. Ajtó nyitvahagyására figyelmeztető vészjelzés A hűtő/fagyasztóajtó (vagy mindkettő) szimbóluma villog a hangjellel és a vészjelzéssel együtt. Akkor kapcsol be, amikor a készülék valamelyik vagy mindkét ajtaja 2 percnél hosszabb ideig nyitva marad. Működési vészjelzés A hangjel bekapcsolása és a kijelzőn megjelenő betűk azt jelzik, hogy a készülék meghibásodott. Hívja a vevőszolgálatot és közölje a kijelzőn, a hőmérséklet helyett megjelenő kódot. 195

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ Mielőtt a Vevőszolgálatot hívná... A működési problémákat gyakran olyan apró hibák okozzák, amelyek szerszám nélkül is könnyen behatárolhatók és megoldhatók. A készülékből hallható zaj természetes, mert ez az automatikusan ki- és bekapcsolódó ventilátorból és kompresszorból származik. Csökkenteni lehet az egyes, üzemelésből származó zajokat: • a készüléket állítsa vízszintesen, sima felületre; • a készülék és a bútorok között hagyjon egy bizonyos távolságot, hogy ne érjenek egymáshoz; • ellenőrizze, hogy a belső kiegészítők rendesen lettek-e beszerelve; • ellenőrizze, hogy a palackok és a tartóedények ne érjenek egymáshoz. Az üzemelésből származó zajok: • fütyülő hang az első, illetve egy hosszú idő utáni bekapcsolásnál. • csobogás, amikor a hűtőfolyadék a csövekbe ér; • zúgás, amikor a vízszelep vagy a ventilátor beindul; • ropogás, amikor a kompresszor beindul, vagy amikor a jég a tartóedénybe hull; • hirtelen kattanás, amikor a kompresszor bekapcsol és kikapcsol. Amikor ezeket a zajokat hallja... ...az Ön készüléke él!!! 196