Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Scheda programmi

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Scheda programmi

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Scheda

NUTID OV9 SK POPIS SPOTREBIČA Posledná úroveò Prvá úroveò 1) Chladiaci ventilátor môže osta″ v činnosti určitú dobu aj ukončení pečenia a vypnutí rúry. Počas pyrolytického čistiaceho cyklu sa ventilátor otáča rýchlejšie ako pri bežných funkciách. 2) Chráni potraviny pred priamym kontaktom s grilom. Napriek tomu odporúčame, aby ste sa bezpečnostného chrániča nedotýkali, keď je rúra zapnutá. 1 Držiak nádoby na odkvapkávanie: 2 Plechy na pečenie zákuskov: 1. Ovládací panel 2. Chladiaci ventilátor 1) (zakrytý) 3. Bezpečnostný kryt grilu 2) 4. Uzáver dvierok 3) 5. Katalyzátor 6. Bezpečnostný chránič horného ohrievacieho článku 7. Ohrevný článok grilu 8. Vrchný ohrevný článok 9. Zadné osvetlenie 10. Ventilátor rúry 11. Spodný ohrevný článok (nevidno ho) 12. Chladné dvierka rúry 3) Počas funkcie pyrolýzy sa aktivuje automatické zariadenie “uzáveru dvierok” a na displeji programátora sa rozsvieti príslušná kontrolka “ ”, osvetlenie ostane zhasnuté. Dvierka rúry sa počas pyrolytického čistenia zohrejú, preto nedovoľte de″om, aby sa priblížili k spotrebiču. PRÍSLUŠENSTVO RÚRY 1 Rošt: OVLÁDACÍ PANEL 1 Teplomer: 1 Nádoba na odkvapkávanie: Funkcia Nagrogramovaná teplota Tabuľka funkcií rúry Nastaviteľná teplota Vypnutá rúra - Vypnutá rúra. OSVETLENIE - KONVENČNÝ OHREV 225°C 50 - 250°C S VENTILÁTOROM 200°C 50 - 250°C GRIL 3 1 - 3 TURBO GRIL 3 1 - 3 ROZMRAZOVANIE - - HORÚCI VZDUCH 200°C 50 - 250°C EKO-FUNKCIA 225°C 50 - 250°C Popis funkcie Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry. Funkcia vhodná na pečenie všetkých druhov jedál na jednej úrovni. Rúru predohrejte na želanú teplotu a potraviny vložte do rúry po indikácii dosiahnutej nastavenej teploty. Pri pečení odporúčame používa″ druhú alebo tretiu úroveň v rúre. Táto funkcia je vhodná aj na prípravu hotových mrazených jedál; postupujte podľa pokynov na obale jedla. Na pečenie koláčov s vlhkou plnkou (slaných alebo sladkých) a píz na jednej alebo dvoch úrovniach. Na prípravu jedál na dvoch úrovniach, po uplynutí polovice doby pečenia polohu jedál obrá″te, aby sa upiekli rovnomerne. Rúru predohrejte na želanú teplotu a potraviny vložte do rúry po indikácii dosiahnutej nastavenej teploty. Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie chleba. Rúru predohrejte počas 3 - 5 min. Odporúča sa vloži″ jedlo na 4. alebo 5. úroveň. Pri grilovaní mäsa odporúčame používa″ nádobu na zachytávanie tuku a š″avy z pečenia. Vložte ju na 3. alebo 4. úroveň a prilejte do nej približne pol litra vody. Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná, roast beef, kurča). Jedlo vložte do strednej polohy v rúre. Osporúča sa používa″ nádobu na odkvapkávanie tuku na zachytenie š″avy z pečenia. Vložte ju na 1. alebo 2. úroveň a prilejte do nej približne pol litra vody. Rúru netreba predohria″. Počas pečenia treba udržiava″ dvierka rúry zatvorené. Pri tejto funkcii môžete používa″ otočný ražeň, ak je k dispozícii v príslušenstve rúry. Na urýchlenie rozmrazenia potravín. Odporúča sa vloži″ jedlo do strednej polohy v rúre. Odporúčame necha″ potraviny v svojom obale, aby sa zamedzilo dehydratácii povrchu. Na pečenie jedál na maximálne dvoch úrovniach, aj rôznych jedál, ktoré sa pečú pri rovnakej teplote (napr.: ryby, zelenina, zákusky). Funkcia umožňuje piec″ bez prenosu arómy jedného jedla na druhé. Pri pečení na jednej úrovni sa odporúča sa používa″ 3. úroveň. Pri pečení jedál na dvoch úrovniach odporúčame používa″ 1. a 3. úroveň. Rúru predohrejte na želanú teplotu a potraviny vložte do vnútra po indikácii dosiahnutia želanej teploty. Funkcia na úsporu energie, vhodná pre ohrev jedál a dokončenie varenia. 1. Ovládací gombík pre výber funkcie 2. Tlačidlo programovania: (“set”) 3. Tlačidlo na potvrdenie (“ok”) 4. Tlačidlá na zmenu hodnôt času (“-” “+”) 5. Ovládací gombík termostatu 1 2 3 4 5 Zasúvacie ovládacie gombíky • Aby ste gombík mohli použi″, stlačte ho v strede. • Ovládací gombík sa vysunie. • Otočte ho do želanej polohy. Po ukončení varenia otočte gombík do polohy ho v strede, aby sa vrátil do pôvodnej polohy. a stlačte PYROLÝZA - ŠPECIÁLNA FUNKCIA Podrobné pokyny nájdete v popise programátora P1: 250°C / Pizza P2: 6O°C /Udržiavanie jedál v teple Dobu samočistenia možno nastavi″ v rozsahu od minima 1 h/30 min. až po dobu 3 hodín. Podrobné pokyny nájdete v popise programátora. Pizza: funkcia určená na pečenie doma pripravenej pizze. Rúra sa automaticky predohreje na správnu teplotu pečenia Jedlo vložte po indikácii dosiahnutia teploty. Udržiavanie v teple: funkcia je ideálna na udržiavanie tepla a chrumkavosti práve upečených jedál (napr: mäso; smažené jedlá; nákypy). Upozornenia: Odporúčame vám, aby ste počas samočistiaceho cyklu odstránili všetky časti príslušenstva dodávaného s rúrou, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu vonkajšej teploty dvierok a aby sa zaručilo dôkladnejšie vyčistenie spodnej časti rúry. 5019 610 56253 OVN 608/OVN 908