Views
2 months ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Emotion Użyte

Emotion Użyte technologie: Sensitive Touch Used technologies: Sensitive Touch DENVER IMPILABILE MALT MAX MINDEN 87 88 88 89 89 SALZBURG TINA TOKYO ZIP 89 90 90 90 39

Basecolor Bardzo wytrzymałe, natryskowe barwienie powierzchni ceramiki reklamowej. Spray application of very durable coat onto the surface of selected white products. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na jeden z 11 dostępnych kolorów. / Coating with any of the 11 colors available. • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. / High resistance to mechanical damage. • Odporność barwienia na zmywanie w zmywarkach. / Full resistance to washing in household dishwashers. Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies. Basecolor w połączeniu z Kalkomanią Ceramiczną. Basecolor in combination with Transfer Print. Basecolor w połączeniu z Drukiem Bezpośrednim. Basecolor in combination with Direct Print. Basecolor w połączeniu z Sensitive Touch. Basecolor in combination with Sensitive Touch. Basecolor w połączeniu z Sensitive Touch z efektem Monolith. Basecolor in combination with Sensitive Touch and Monolith efect. Dostępne warianty barwienia Basecolor / Variants od Basecolor barwienie Basecolor na zewnątrz. Basecolor coating on the outside. barwienie Basecolor wewnątrz. Basecolor coating in the inside. Dostępne kolory barwienia Basecolor / Available colors od Basecolor barwienie Basecolor na zewnątrz i wewnątrz. Basecolor coating on the outside and in the inside. P 107 C P 7472 C P 2925 C dark blue P 1655 C P 186 C P 711 C P 3165 C P 175 C P 425 C black 40