Views
9 months ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Druk bezpośredni Direct

Druk bezpośredni Direct print Zautomatyzowany proces zdobienia ceramiki reklamowej. Nanoszenie nadruku odbywa się bezpośrednio na powierzchnię ceramiki. A highly automated process of decorating advertising ceramic products; it entails direct printing over the ceramic surface. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Niskie koszty nadruku. / Low printing costs. • Odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. / Full resistance to washing in dishwashers. Przykładowe realizacje / Examples of use: Nadruk Bezpośredni w 1 kolorze. Direct Print in 1 color. Nadruk Bezpośredni w 6 kolorach. Direct Print in 6 colors. XPRESSION - Kalkomania Organiczna XPRESSION - organic transfer print Technologia wykorzystująca metodę sitodruku pośredniego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych farb możliwe stało się nanoszenie nadruków w kolorach nieosiągalnych wcześniej na ceramice reklamowej np. różowych, ioletowych, zielonych. The technology utilizes indirect screen printing. The use of modern pigments allows to apply print with previously unattainable, vivid colors e.g. pink, purple, green. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Intensywne, nasycone kolory nadruku. / Vivis color imprints. • Odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 300 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyikach zbliżonych do tych wyszczególnionych na str. 2). / Imprint retains its properties and colors for at least 300 wash cycles in dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with speciications similar to those listed on page 2). Przykładowe realizacje / Examples of use: kubek zimny. cold mug. kubek ciepły. hot mug. Xpression z dodatkiem Termo Ink. Xpression with Termo Ink. Intensywne kolory nadruku Xpression. Vivid color imprints . Xpression w połączeniu z barwieniem Hydrocolor. Xpression in combination with Hydrocolor coating. 45

Art Print Cyfrowy nadruk sublimacyjny dostępny na wybranych fasonach kubków reklamowych. Digital sublimation print, available for selected mugs. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Fotograiczna jakość nadruku. / Photo-quality print. • Bardzo duże pole nadruku. / Very large print area. • Odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 1000 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyikach zbliżonych do tych wyszczególnionych na str. 2). / Imprint retains its properties and colors for at least 1000 wash cycles in dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with speciications similar to those listed on page 2). Przykładowe realizacje / Examples of use: Magic Mug Cyfrowy nadruk sublimacyjny pojawiający się wyłącznie pod wpływem ciepła. Nadruk dostępny na wybranych fasonach kubków reklamowych. Photo quality sublimation print which appears when subjected to a high temperature. Imprint available on selected mugs. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Fotograiczna jakość nadruku. / Photo-quality print. • Przyciągający spojrzenia efekt „magicznego” pojawiania sią nadruku. / Eye-catching „magical” efect of imprint appearing. • Możliwość zamieszczenia dodatkowego, zawsze widocznego zdobienia tzw. Logo Plus. • Bardzo duże pole nadruku. / Very large imprint area. Przykładowe realizacje / Examples of use: MAGIC MUG LOGO PLUS Crystal Touch Drobne kryształki nanoszone ręcznie na powierzchnię ceramiki reklamowej. Fine crystals applied onto the surface of the promotional ceramics. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Zdobienie wykonywane ręcznie, niepowtarzalny charakter produktu. / Handmade decoration, the unique nature of the product. • Bardzo ekskluzywna natura zdobienia. / Very exclusive character. • Możliwość łączenia z innymi technologiami. / Possibility of combining with other technologies. Przykładowe realizacje / Examples of use: Crystal Touch w połączeniu z Kalkomanią Ceramiczną. Crystal Touch in combination with Transfer Print. Crystal Touch w połączeniu z Hydrocolor i Sensitive Touch. Crystal Touch in combination with Hydrocolor and Sensitive Touch. 46

Catalogo KSR MOTO 2018
Gioielleria Bartolomei Genova - Catalogo 2018
Catalogo completo Varenna - Kasatua.com
Scarica il catalogo completo - Cucine
Scarica il catalogo completo - Cucine
Catalogo Completo - Derrick Corporation
catalogo completo di tutti i nostri prodotti - Eurosaga
Catalogo completo Poliform - Kasatua.com
Scarica il catalogo in pdf - Cooperativa Ceramica d'Imola
CATALOGO ANTICA BOTTEGA UMBRA 2018-2019
BELLELLI Catalogo Seggiolini Bici Auto 2018
Catalogo completo piattaforme elevatrici - Logismarket