Views
2 months ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Jak korzystać z

Jak korzystać z katalogu How to use the catalog W tym miejscu znajdziesz wyjaśnienie wszystkich ikonek i symboli występujących w naszym katalogu na stronach produktowych opakowań reklamowych (str. 98 – 105). See here for an explanation of all the icons and symbols used in the catalog on pages with advertising product packaging (pages 98- 105). 1 2 3 4 1. Główne parametry opakowań W tym miejscu znajdują się najważniejsze informacje o danym opakowaniu m.in.: nazwa, materiał, przeznaczenie. 2. Dostępne technologie zdobień W tym miejscu zaznaczone zostały technologie zdobień dostępne dla danego opakowania. Sitodruk Nadruk cyfrowy/ofsetowy Więcej informacji o poszczególnych technologiach nanoszenia nadruków na opakowaniach znajdziesz na str. 96-97. 3. Dostępne wersje kolorystyczne Standardowe wersje kolorystyczne dostępne dla danego opakowania. Numer występujący obok każdej wersji kolorystycznej to określenie koloru według palety Pantone. UWAGA: przedstawione kolory są tylko poglądowe. Ze względu na brak dokładnego odpowiednika porównanie do Pantone jest tylko przybliżone. W przypadku konieczności ustalenia dokładnego odcienia sugerowane jest zapoznanie się z izycznym wzorem. 4. Dostępne wersje rozmiarowe Lista standardowych wersji rozmiarowych dostępnych dla danego typu opakowania. 1. Main packaging characteristics Check here for the most important information regarding the packaging, including: name, material, purpose. 2. Available technology for applying decorations This section indicates the technology for applying decorations available for this packaging. Screen printing Digital / ofset printing More information on speciic print application methods for the packaging can be found on pages 96-97. 3. Available color variants Standard color versions available for this packaging. The number next to each color variant indicates color tone according to Pantone. WARNING: the colors are only provided for information purposes. As there is no exact counterpart, the comparison to Pantone color is only an approximation. Please refer to the physical model to determine the actual color tone. 4. Available size variants List of size variants available as a standard for this type of packaging. 9

NOWOŚCI NOVELTIES Po raz pierwszy w naszym katalogu. Premiera 2018. For the irst time in our catalog. 2018 premiere. HANDY COOL Użyte technologie: Druk bezpośredni Used technologies: Direct Print strona / page: 57 10