Views
4 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Finlandese

Oheislaitteiden

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n 78 N ✍ Jos tietokoneen ulkoinen näyttö on varustettu HDMI-tuloportilla, kytke HDMI-kaapelin toinen pää tietokoneen HDMI-lähtöporttiin ja toinen pää tietokoneen näytön HDMI-porttiin. Jos kytket TFT/DVI-näytön, kytke se HDMI-DVI-D-sovittimen kautta tietokoneen HDMI-lähtöliitäntään. HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalin.

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n 79 N Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta Voit kytkeä tietokoneeseen television HDMI-tuloportin kautta. Voit liittää television tietokoneeseen seuraavasti ! Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Miten äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 161). 1 Kytke television virtajohto (1) pistorasiaan. 2 Kytke HDMI-kaapelin (2) toinen pää tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (3) ja toinen pää televisioon. 3 Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon. 4 Määritä television asetukset. ! Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sonyn toimittamaa laiteohjainta.