Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Rumeno

Depanare >

Depanare > Operaţii computer n126 N Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspund la comenzi? ❑ ❑ ❑ ❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce rulează o aplicaţie software, apăsaţi tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei. Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start şi pe butonul Închidere pentru a închide computerul. În cazul în care computerul nu se opreşte, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi faceţi clic pe butonul Închidere. Dacă apare fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere. Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se opreşte computerul. ❑ ❑ ❑ ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate. Deconectaţi adaptorul CA şi îndepărtaţi acumulatorul. Aşteptaţi între trei şi cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul, conectaţi adaptorul CA şi apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul. Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software. Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.

Depanare > Operaţii computer n127 N De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare? Este posibil ca computerul să devină instabil dacă modul de operare este schimbat înainte ca acesta să intre complet în modul Repaus sau Hibernare. Pentru a restaura computerul la modul Normal 1 Închideţi toate programele deschise. 2 Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere şi apoi pe Repornire. 3 În cazul în care computerul nu reporneşte, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi apoi faceţi clic pe săgeata din dreptul butonului Închidere şi pe Repornire. Dacă se afişează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire. 4 Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare până când se opreşte computerul. ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate. Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos de încărcare clipeşte rapid şi computerul nu porneşte? ❑ ❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriţi computerul şi scoateţi acumulatorul. Apoi, instalaţi din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea/îndepărtarea acumulatorului (pagina 19). Dacă problema persistă, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil. Scoateţi acumulatorul şi contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5).