Views
8 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Ucraino

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Ucraino

Виправлення

Виправлення неполадок > Безпроводова мережа WAN n130 N Безпроводова мережа WAN Що робити, якщо комп'ютер не може встановити з'єднання з безпроводовою мережею WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що акумулятор правильно встановлено і заряджено. Переконайтеся, що SIM картка активувала функцію 3G та активована місцевим оператором зв'язку. Вставляючи SIM-картку, обов'язково дотримуйтесь процедури, що вказана в розділі Вставлення SIM картки (стор. 58). Локальна мережа мобільного зв'язку повинна охоплювати регіон, в якому ви знаходитесь. Для отримання інформації щодо покриття, зверніться до місцевого оператору зв'язку. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Натисніть на перемикач поряд з Wireless WAN, щоб встановити його в положення On в вікні VAIO Smart Network. У програмі для керування підключеннями потрібно правильно вказати ім'я точки доступу (APN). Для уточнення інформації про точку доступу зверніться до оператора зв'язку. Детальніші відомості про налаштування імені точки доступу наведено у файлі довідки до програмного забезпечення диспетчера підключень. Переконайтеся, що програмне забезпечення диспетчера підключень визначило ваш беспроводовий модем WAN. Визначення безпроводового модема WAN може зайняти деякий час. ✍ Додаткову інформацію про функцію безпроводової мережі WAN наведено на веб-сайті сервісної підтримки VAIO.

Виправлення неполадок > Технологія Bluetooth n131 N Технологія Bluetooth Що робити, якщо інші пристрої Bluetooth не знаходять мій комп'ютер? ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнуто функцію Bluetooth. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Не можна використовувати функцію Bluetooth, якщо комп'ютер перебуває в режимі збереження енергії. Переведіть комп'ютер до звичайного режиму, а потім поверніть перемикач WIRELESS. Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія Bluetooth працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 метрів один від одного. Що робити, коли не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким хочу з'єднатися? ❑ ❑ ❑ Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким хочете з'єднатися. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою. Якщо пристрій, з яким хочете встановити зв'язок, уже перебуває у зв'язку з іншим пристроєм Bluetooth, його, може, не вдасться знайти, або він не зможе створити з'єднання з вашим комп'ютером. Щоб дозволити іншим пристроям Bluetooth установити зв'язок з вашим комп'ютером, зробіть таке: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Пристрої та принтери. 2 Натисніть правою кнопкою миші на піктограмі Bluetooth і виберіть Параметри Bluetooth. 3 Натисніть вкладку Параметри та встановіть прапорець на Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер.