Views
9 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 DA (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 DA (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5da33000.fm5 Page 103 Tuesday, January 29, 2002 9:23 AM FEJLFINDINGSOVERSIGT 1. Køleskabet køler ikke. • Er der strømafbrydelse? • Sidder stikket ordentligt i stikkontakten? • Er den bipolære afbryder tilsluttet? • Er der gået en sikring? • Er elkablet beskadiget? • Står termostatknapperne på position OFF? 2. Køleskabet køler ikke tilstrækkeligt. • Lukker dørene korrekt? • Er apparatet opstillet tæt på en varmekilde? • Er termostatknapperne indstillet korrekt? • Er luftcirkulationen gennem ventilationsristene blokeret? • Er kondensatoren ren? 3. Køleskabet køler for meget. • Er termostatknapperne indstillet korrekt? 4. Der er vand i bunden af køleskabet. • Er afløbskanalen for afrimningsvand blokeret? • Er termostatknapperne indstillet korrekt? 5. Køleskabet støjer for meget. • Er apparatet i kontakt med andre møbler eller genstande? • Berører rørene på bagsiden hinanden, eller vibrerer de? • Er kompressorens transportsikring fjernet? 6. Lyset virker ikke. Kontrollér først punkt 1, derefter: • Tag stikket ud af stikkontakten. • Fjern skærmen over pæren. • Kontrollér pæren, og udskift den om nødvendigt med en ny, der ikke må være på mere end 15 W. NB.: Dette apparat har en særlig pære. Ved udskiftning skal man ikke skrue, men trække den mod apparatets indre. 7. Den røde kontrollampe forbliver tændt. Se afsnittet: “Brug af fryseren”. Bemærk: • Hvis køleskabets forkant er varm, skyldes det ikke en fejl, men er en hjælp til at forhindre dannelse af kondens. • Gurglende og hvislende lyde stammer fra kølesystemet og er helt normale. SERVICE Før man kontakter Servicecenteret: 1.Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlene (se “Fejlfindingsoversigt”). 2.Start skabet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis resultatet er negativt, afbrydes skabet på ny, og operationen gentages efter en time. 3.Hvis resultatet stadig er negativt, kontaktes Servicecenteret. Opgiv venligst: • Fejltypen, • Modellen, • Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt inden i apparatet), • Fulde navn og adresse, • Telefonnummer. Bemærk: Hvis Servicecenteret udfører vending af døren, regnes det ikke for et garantiindgreb. 103

5da33000.fm5 Page 104 Tuesday, January 29, 2002 9:23 AM OPSTILLING • Apparatet må ikke opstilles i nærheden af en varmekilde. • Det skal anbringes på et tørt sted med tilstrækkelig udluftning. • Sørg for, at apparatet er i vater. Justér om nødvendigt de forreste ben. • Der skal være mindst 5 cm fri plads over apparatet. • Nogle modeller er forsynet med udragende sidevægge, der gør det muligt at anbringe apparatet direkte op imod væggen bagved. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man montere afstandsstykkerne (hvis de medfølger) øverst på kondensatoren bag på apparatet. For modeller uden sidevægge skal afstanden mellem skab og mur være mindst 4,5 cm. • Rengør skabet indvendigt (se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”). • Montér det medfølgende udstyr. Eltilslutning • Tilslutning skal foretages i henhold til gældende lokal lovgivning. • Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til netspændingen i boligen. • DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES JÆVNFØR STÆRKSTRØMSREGLEMENTET. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af disse regler. • Hvis stikproppen og den LOVLIGE stikkontakt ikke passer sammen, skal stikproppen udskiftes. • Der må ikke benyttes adaptere, forlængerledninger eller multistikdåser. 104