KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
3 months ago

VoresTrivsel

  • Text
  • Leder
  • Trivsel
  • Spejder
  • Vorestrivsel
  • Kfumspejderneidanmark
  • Kfumspejderne
"Vores trivsel" er et hæfte fyldt med inspiration og forskellige øvelser til, at du og de øvrige ledere i gruppen kan arbejde med gruppens trivsel.

Værktøjer og

Værktøjer og øvelser3. kapitel – Modtagelse af nye i fællesskabetVores Trivsel1. Sørg for, at I har en klar aftaleom, hvem der er kontaktperson fornye potentielle ledere, der gerne vilhøre mere. Det er bl.a. hans/hendesansvar at følge op, hvis forældrene fxtilbyder deres hjælp.2. Lav en plan for, hvad der skalintroduceres og hvornår.TIPS3. Tilknyt den nye spejderleder enerfaren leder.4. Brug energi på at give en introduktiontil alle, som får en nyfunktion i gruppen. Også den ungespejder, der bliver leder i gruppenfor første gang eller den erfarnespejderleder som overtager en nyfunktion.Det kan I forvente,når I er færdige med øvelserneNår I arbejder med jeres velkomst af nye, får I mulighedfor at skabe en endnu bedre opstart for nye ledereeller ledere, der får en ny funktion. Det giver de bedsteforudsætninger for, at nye ledere føler sig velkomne.Når I arbejder med temaet får I også genfortalt hinanden,hvad I vil med spejdergruppen og hvorfor I gør, som I gør.I får skabt et sprog, som giver svar på, hvorfor nye ledereskal involvere sig i spejderarbejdet, og I får synliggjort jeresformål for andre.3435

© 2018 by Yumpu