Views
2 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 288

 • Text
 • Wwwsmartpressgr
 • Kiniti
 • Smartphones
 • Iphone
 • Vivo
 • Microsoft
 • Matepad
 • Tablet
 • Galaxy
 • Smartphone
 • Huawei
 • Samsung

INTERVIEW Ο ρόλος

INTERVIEW Ο ρόλος της ΚτΠ είναι καταλυτικός στην εκπόνηση και υλοποίηση των κυβερνητικών δράσεων ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων. ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων (e-Justice €196.000.000) και την ψηφιοποίηση ιατρικών αρχείων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας €80.000.000). Επίσης, έπειτα από την πρόσφατη προκήρυξη του διαγωνισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα, ακολουθεί και ο διαγωνισμός για την εξωστρεφή γεωργία (€58.000.000) ενώ μέχρι το τέλος του έτους επίσης αναμένεται να προκηρυχθούν τα έργα για την ψηφιοποίηση αρχείων του υπουργείου Ναυτιλίας (€5.000.000), τον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουργείου Εξωτερικών (€60.000.000) και το Hybrid Government Cloud (€117.800.000). I.C.: Τί πρόκειται να ακολουθήσει το 2023, έτος ιδιαίτερα σημαντικό για την υλοποίηση μεγάλου μέρους έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»; Σ.Α.: Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μία ιδανική συγκυρία για όλη την αγορά Πληροφορικής, καθώς η διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι μεγάλη, και το πακέτο των έργων ιδιαίτερα απαιτητικό. Το 2023 είναι έτος εξόχως σημαντικό για την πρόοδο του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και περιλαμβάνει μία ευρεία δέσμη ψηφιακών έργων. Ο προγραμματισμός μας, προβλέπει στο εξής την υλοποίηση 58 έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων παρεμβάσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό: • Τη ς Οικονομίας με την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς (€15.200.000), την Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη ΒΙ (€18.500.000) και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (€27.900.000). • Του τουρισμού με το ενιαίο μητρώο τουριστικών επιχει- 10 infocom•11•22

ρήσεων (€10.000.000) και τον ψηφιακό Μετασχηματισμό του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (€10.000.000). • Τω ν τηλεπικοινωνιών με τις δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών (€32.500.000) και διασυνδεσιμότητας για προηγμένες τηλεφωνικές υπηρεσίες (€480.000.000). Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι στην ατζέντα του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», περίοπτη θέση καταλαμβάνει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός περίπου 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των αντικειμένων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS. Η δράση κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα κρατικών ενισχύσεων: • Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ • Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών • Ψηφιακές συναλλαγές I.C.: Ποιο είναι το σύνολο των έργων των οποίων η διαδικασία είναι σε εξέλιξη; Σ.Α.: Η Κοινωνία της Πληροφορίας αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται περισσότερα από 250 έργα σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, έχει στο portfolio της 116 υπογεγραμμένες προγραμματικές συμφωνίες (4,9 δισ.) και στο επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζει να δημοπρατήσει 90 έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ. I.C.: Είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων που έχει αναλάβει η ΚτΠ; Σ.Α.: Μεγάλο στοίχημα αλλά και προτεραιότητα για όλους εμάς στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι να σταθούμε αρωγοί της εθνικής προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του κράτους, μέσα από την επιτυχή υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής και επικοινωνιών. Για να ανταπεξέλθουμε όμως σε αυτή την τεράστια προσπάθεια, προχωρήσαμε σε εξειδικευμένες συνεργασίες με συμβούλους από την αγορά, και σε σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Πλέον βαδίζουμε ακάθεκτοι στην εκπόνηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση των έργων, καθώς συνιστά μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας, να καταφέρουμε την μετάβασή μας στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται. Πρέπει όμως επιπλέον η αγορά να σταθεί αντάξια των προσδοκιών, και οι εταιρείες να εργαστούν προς την κοινή κατεύθυνση της υλοποίησης των έργων. Το ζητούμενο είναι λοιπόν, τόσο εμείς όσο και οι εταιρείες, να ενεργοποιήσουμε όλους αυτούς τους πόρους που θα χρειαστούμε, έτσι ώστε να παραδώσουμε όλα αυτά τα έργα στον χρόνο και στην ποιότητα που απαιτείται. I.C.: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην πορεία εκτέλεσης του έργου σας, με δεδομένο το μέγεθός του; Σ.Α.: Η βασική δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, έγκειται στην εφαρμογή των περιοριστικών χρονοδιαγραμμάτων των έργων, τα οποία πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το θεσμικό πλαίσιο που επικρατεί, και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Έτσι προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται για επιτάχυνση των διαδικασιών, και χρήση δυνατοτήτων δημοσίων συμβάσεων, όπως οι συμφωνίες-πλαίσια. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι έχουμε εισηγηθεί την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα επιταχύνει την ολοκλήρωση των έργων πληροφορικής. Πρέπει να απλοποιηθούν διαδικασίες και μηχανισμοί, δίκαια και με διαφάνεια. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε στην απλούστευση των δημόσιων συμβάσεων και της διαδικασίας πληρωμών, στις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να μειωθούν οι πολύμηνες διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσληψη στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς επίσης στη βελτίωση των υφιστάμενων μισθολογικών παροχών, και στη θέσπιση άλλων οικονομικών κινήτρων για να γίνει και πάλι ο Δημόσιος Τομέας ελκυστικός εργοδότης για υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό. Πρέπει η πολιτική ηγεσία και όλοι οι φορείς να εξετάσουμε και να βρούμε λύσεις από κοινού προς αυτή την κατεύθυνση. I.C.: Ποια είναι τα «όπλα» σας σε αυτό το άλμα του ψηφιακού μετασχηματισμού; Σ.Α.: Είναι πασιφανές, και πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι όλα άρχισαν από το όραμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι οποίοι αντελήφθησαν έγκαιρα πώς ο ψηφιακός μετασχημα- infocom•11•22 11

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom