Views
3 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 288

 • Text
 • Wwwsmartpressgr
 • Kiniti
 • Smartphones
 • Iphone
 • Vivo
 • Microsoft
 • Matepad
 • Tablet
 • Galaxy
 • Smartphone
 • Huawei
 • Samsung

ECOSYSTEM έχει

ECOSYSTEM έχει εκχωρηθεί μόνο σε MNOs στις περισσότερες χώρες στις και στην Ελλάδα. Η επιλογή των τοπικών συχνοτήτων ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στην υψηλότερη μπάντα ανάλογα με στις κανόνες στις δημοπρασίας που θα ανακοινωθεί από στις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές στο εγγύς μέλλον. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της ζώνης 3,8-4,2 GHz δεν είναι απλή, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στις δορυφορικές επικοινωνίες. Αυτή η προσέγγιση εκχώρησης τοπικού φάσματος, διαφοροποιεί την ιδιοκτησία του φάσματος, αυξάνει την αποτελεσματική χρήση του, εισάγει ανταγωνισμό μεταξύ των κλάδων, διευκολύνει την είσοδο στην αγορά για εναλλακτικούς παρόχους και συνεπώς παρέχει μεγαλύτερη επιλογή προμηθευτών δικτύου, μειώνοντας τα εμπόδια για νέους προμηθευτές ιδιωτικών/επιχειρηματικών δικτύων 5G. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν προκλήσεις σε χώρες που αποφασίζουν να δώσουν τοπικά αδειοδοτημένο βιομηχανικό φάσμα, όπως μια πόλη ή μια περιοχή, όπου οι ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις πρέπει να εγγυηθούν ένα σαφές, σταθερό και οικονομικά αποδοτικό μοντέλο ρύθμισης βασισμένο, μεταξύ άλλων, σε αρχές όπως: • Η χρήση του τοπικά αδειοδοτημένου φάσματος για βιομηχανικούς σκοπούς πρέπει να είναι αποτελεσματική • Η πρόσβαση στο φάσμα πρέπει να είναι προβλέψιμη για μια χρονική περίοδο, προκειμένου να επιτρέπεται η αδιάλειπτη λειτουργία λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις στις διαδικασίες παραγωγής και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τυπικό κύκλο ζωής 15-20 ετών • Η «συσσώρευση» φάσματος από βιομηχανίες ή άλλους παίκτες πρέπει να αποκλειστεί • Η χρήση του τοπικά αδειοδοτημένου φάσματος δεν θα προκαλέσει παρεμβολές • Το τοπικό φάσμα που δεν θα δοθεί σε βιομηχανίες θα πρέπει να διατηρείται διαθέσιμο εν όψει της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος για τους υφιστάμενους κατόχους αδειών φάσματος Ευκαιρίες εισόδου στην αγορά προσφέρονται επίσης από την εκχώρηση του φάσματος για κοινή χρήση, σύμφωνα με την οποία, την πρόσβαση στο φάσμα μπορεί να διαχειρίζεται είτε η ρυθμιστική αρχή (όπως η Ofcom στο Ηνωμένο Βασίλειο με σειρά προτεραιότητας έναντι ονομαστικής χρέωσης) ή πιστοποιημένος πάροχος συστήματος πρόσβασης φάσματος (όπως για παράδειγμα, η Federated Wireless για το φάσμα CBRS στις ΗΠΑ). Το κοινό φάσμα, όπως και το βιομηχανικό φάσμα, μειώνει τα εμπόδια στην ανάπτυξη ιδιωτικών/επιχειρηματικών δικτύων 5G. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές χώρες δεν έχουν ακόμα εκχωρήσει ολόκληρη ή μεγάλο μέρος της ζώνης των 26GHz η οποία είναι κατάλληλη για τοπική χρήση. Το ίδιο συμβαίνει για υψηλότερες συχνότητες στην ζώνη THz η οποία αναμένεται να αποτελέσει μια εκ των βασικών ζωνών των δικτύων έκτης γενιάς (6G). Η περιορισμένη προς το παρόν χρήση υψηλών συχνοτήτων αφήνει χώρο για τη λήψη σωστών αποφάσεων ως προς τη διαχείριση φάσματος. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε «φασματικά σιλό» τα οποία από τη 22 infocom•11•22

μία αντιμετωπίζουν τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, από την άλλη όμως δημιουργούν εμπόδια εισόδου για μελλοντικούς (δυνητικούς) χρήστες/μελλοντικές χρήσεις. Θα πρέπει να αναπτυχθεί λοιπόν μια ευέλικτη προσέγγιση διαχείρισης φάσματος η οποία θα μπορεί να «φιλοξενεί/εξυπηρετεί» όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες αλλά δεν θα καταστεί εμπόδιο στην καινοτομία και στις επενδύσεις. Για να εκμεταλλευτούμε όμως αυτή την ευκαιρία, απαιτούνται νέες ιδέες και προσεγγίσεις αλλά και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που θα δώσουν: • Νέες προοπτικές στο διαμοιρασμό φάσματος και στην επαναχρησιμοποίηση του σπάνιου πόρου • Τη βεβαιότητα στη βιομηχανία σχετικά με την πρόσβαση στο φάσμα που χρειάζεται προκειμένου να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών Έτσι, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι διεθνείς φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να παγιωθούν οι χρήσεις και να χαθεί η ευκαιρία να δημιουργηθεί ευρύτερη αξία για όλους. Δεδομένων των προκλήσεων που έχουμε εντοπίσει, πιστεύουμε ότι μια προσέγγιση στη διαχείριση φάσματος που προϋποθέτει την κοινή χρήση από προεπιλογή (sharing by default) θα είναι καθοριστική για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει το φάσμα υψηλών συχνοτήτων. Αν χάσουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε και να πράξουμε διαφορετικά… τα πλήρη οφέλη του 5G και των ιδιωτικών/επιχειρηματικών δικτύων δεν θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα! Σχετικά με την inCITES Consulting Η inCITES Consulting προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες του τομέα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (Information and Communication Technology) από το 2013. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες μας ώστε να παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις στο ανταγωνιστικό κλάδο της τεχνολογίας. Οι σύμβουλοι μας έχουν περισσότερα από 20 χρονιά συνολικής εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο, 100 και πλέον δημοσιεύσεις (publications) σε επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 300 αναφορές (citations). Η λίστα με τους πελάτες μας περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού, ερευνητικά κέντρα και ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Η inCITES Consulting ενεργεί και ως ερευνητικός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Κομισιόν σε έργα Ερευνάς και Καινοτομίας στο πρόγραμμα H2020 για διαφορά ερευνητικά πεδία όπως η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) και το 5G. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της inCITES Consulting, επισκεφθείτε το site μας www.incites.eu η στείλτε μας email στο info@incites.eu. infocom•11•22 23

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom