Views
2 months ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 288

 • Text
 • Wwwsmartpressgr
 • Kiniti
 • Smartphones
 • Iphone
 • Vivo
 • Microsoft
 • Matepad
 • Tablet
 • Galaxy
 • Smartphone
 • Huawei
 • Samsung

ECOSYSTEM Σχήμα 2:

ECOSYSTEM Σχήμα 2: Η αξία του 5G για τις εταιρείες (πηγή KPMG) μυρίων δολαρίων αναμένεται να «ξεκλειδωθεί» στους μεγάλους κλάδους της βιομηχανίας. Το οικοσύστημα γύρω από τα ιδιωτικά/επιχειρηματικά δίκτυα Το οικοσύστημα που αναπτύσσεται τώρα γύρω από το μοντέλο των ιδιωτικών δικτύων 5G περιλαμβάνει ποικίλους αριθμούς μελών που αλληλεπιδρούν, τα οποία διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στο ξεκλείδωμα, τη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών που βασίζονται στο 5G. Οι ακόλουθοι τύποι προμηθευτών αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αγορά των ιδιωτικών δικτύων 5G: • Πάροχοι δικτυακού εξοπλισμού (NEP) όπως οι Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung, ZTE, μεταξύ άλλων, που προμηθεύουν εξοπλισμό υποδομής δικτύου, συμπεριλαμβανομένων μικρών κυψελών, τόσο για RAN όσο και για 5G Core. Οι πάροχοι αυτοί, οι οποίοι συχνά συνεργάζονται με τους MNOs για την παροχή ιδιωτικών δικτύων, μπορούν επίσης να εξυπηρετούν κατευθείαν την επιχειρηματική αγορά. • Εταιρείες ημιαγωγών όπως Qualcomm, Samsung, Huawei, MediaTek, Unisoc, Nokia Networks, Intel, Broadcom. • Πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας (MNOs). • Πάροχοι cloud υπηρεσιών και hyperscalers, όπως η Google Cloud, η Microsoft Azure, η Alibaba Cloud, η Tencent Cloud, η IBM Cloud και η AWS. Πολλοί από αυτούς τους παρόχους μπορούν να παρέχουν διαχειριζόμενη (managed) υπηρεσία ιδιωτικού 5G για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την κλιμάκωση του ιδιωτικού κυψελοειδούς δικτύου μιας επιχείρησης, με όλο το απαιτούμενο υλικό και λογισμικό που παρέχονται από τον προμηθευτή. • Πάροχοι συντοποθεσίας (co-location) και data centers, όπως Equinix, CoreSite, Digital Realty, CenturyLink. • Προμηθευτές λογισμικού εγγενές στο cloud (cloudnative software), όπως η Athonet και η Mavenir, που παρέχουν πλατφόρμες συνδεσιμότητας LTE/5G βασισμένες σε λογισμικό cloud για ιδιωτικά δίκτυα κορμού LTE/5G. • Νεοφυείς εταιρείες (startup) που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες. Το οικοσύστημα γύρω από τα ιδιωτικά δίκτυα 5G περιλαμβάνουν άλλους φορείς/παίκτες, με λειτουργικούς, ρυθμιστικούς ή υποστηρικτικούς ρόλους: • Καθετοποιημένους κλάδους όπως, μεταξύ άλλων, η αυτοκινητοβιομηχανία, η εξορυκτική βιομηχανία, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, λιμάνια και αεροδρόμια, έξυπνα κτίρια και χώροι εκδηλώσεων, νοσοκομεία, κολέγια, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και θέρετρα διακοπών. • Φορείς του κλάδου, συμμαχίες και κοινοπραξίες, όπως, μεταξύ άλλων, 5GAA, 5G-PPP, 5G IA, 5G- ACIA και IEEE 5G World Forum. • Ρυθμιστικοί φορείς που εκχωρούν/δημοπρατούν το φάσμα 5G. • Πάροχοι δημόσιων και ιδιωτικών εργαλείων χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις που σχετίζονται με το 5G. Ειδικότερα, πολλοί πάροχοι εξοπλισμού δικτύου, πάροχοι cloud, integrators συστημάτων και MNOs προσφέρουν την υλοποίηση ολόκληρων ιδιωτικών δικτύων LTE/5G ή τμημάτων τους, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες να αναζητή- 18 infocom•11•22

σουν μια ευρεία επιλογή προμηθευτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι μπορεί να μην είναι βολικό για κανέναν μεμονωμένο προμηθευτή να προσφέρει από μόνος του μια πλήρως λειτουργική και οικονομικά αποδοτική λύση, ενδέχεται να χρειαστούν συνεργασίες μεταξύ προμηθευτών για την παροχή ιδιωτικών δικτύων 5G στο οικοσύστημα. Άλλες ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους παίκτες στο οικοσύστημα σχετίζονται με τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των συστημάτων του οικοσυστήματος, ιδίως όσον αφορά τον εξοπλισμό παλαιού τύπου (όπως σε εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας). Επίσης, νέες πρωτοβουλίες όπως το Open RAN αναμένεται να μειώσουν τα εμπόδια εισόδου για νέους φορείς. Η αγορά των ιδιωτικών/ επιχειρηματικών δικτύων Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της παγκόσμιας ένωσης προμηθευτών κινητής τηλεφωνίας (Global mobile Suppliers Association - GSA), 794 οργανισμοί σε 68 χώρες έχουν αναπτύξει ιδιωτικά/επιχειρηματικά δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 37% αυτών των υλοποιήσεων βασίζεται αποκλειστικά ή εν μέρει στην τεχνολογία 5G. Σχήμα 3: Ιδιωτικά δίκτυα ανά τεχνολογία (πηγή: GSA) Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο κατασκευαστικός κλάδος υιοθετεί ισχυρά τα ιδιωτικά δίκτυα με 140 υλοποιήσεις (111 στα τέλη του 2021). Ο κλάδος της εκπαίδευσης είναι ο δεύτερος ως προς τις υλοποιήσεις τέτοιων δικτύων (80 υλοποιήσεις), ακολουθούμενος από εταιρείες εξόρυξης (69) και εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (68). Οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί εθνικής εμβέλειας (40) και οι έξυπνες πόλεις (35), συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Από τις υποκατηγορίες του κατασκευαστικού κλάδου, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει τις περισσότερες αναπτύξεις, ακολουθούμενη από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τις συσκευές και τα εξαρτήματα και μετά τα προϊόντα υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών. Η γρήγορη υιοθέτηση των ιδιωτικών δικτύων σε επιχειρήσεις απορρέει και από την πρόσφατη μελέτη του Small Cell Forum (SCF) και πιο συγκεκριμένα από τον αριθμό των ραδιομονάδων (radio units) που αναμένεται να αναβαθμιστούν ή/και να εγκατασταθούν τα επόμενα χρόνια. Σχήμα 4: Νέες εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις μικρών κυψελών (small cells) και κατανεμημένων κεραιοσυστημάτων (Distributed Antenna Systems) ανά περιβάλλον 2020-27 (πηγή: SCF) Γίνεται κατανοητό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης μικρών κυψελών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου θα είναι στις επιχειρήσεις - μικρές κυψέλες δηλαδή που υλοποιούνται για ιδιωτικά δίκτυα ή για τη βελτίωση της κάλυψης και της χωρητικότητας του δημόσιου δικτύου σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται, προβλέπεται μια αυξανόμενη ανάγκη ύπαρξης ενός ευρέος φάσματος μοντέλων ανάπτυξης που ταιριάζουν σε διαφορετικά σενάρια. Η έκθεση προβλέπει ότι, στα ιδιωτικά δίκτυα, οι ουδέτεροι οικοδεσπότες (Neutral Hosts - NHs) θα αυξήσουν το μερίδιό τους ως προς τον αριθμό μικρών κυψελών που θα αναπτυχθούν από 10% σε 33% στην περίοδο 2020 - 2027. Αυτό θα είναι κυρίως εις βάρος των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα και όχι ιδιωτικά δίκτυα ή εξειδικευμένες πλατφόρμες. Σχήμα 5: Νέες εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις ιδιωτικών και επιχειρηματικών μικρών κυψελών ανά μοντέλο λειτουργίας δικτύου (πηγή: SCF) Ο αριθμός των ραδιομονάδων που αναπτύσσονται και εκτελούνται από NHs θα αντιστοιχεί στον αριθμό που αναπτύσσονται και εκτελούνται από ιδιωτικούς MNOs το 2027, περίπου στο ένα τρίτο ο καθένας. Από το 2023 έως το 2027, οι ιδιωτικοί πάροχοι δικτύου (Private Network Operators - PNOs) θα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία παρόχων μικρών κυψελών, ξεπερνώντας τα δημόσια δίκτυα των MNOs από infocom•11•22 19

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom