Views
5 months ago

Teka_2018_bukletas_paraiška

TẽKA susibūrė 2015 metais, kaip reakcija į urbanistines naujojo Vilijampolės kranto transformacijas ir neišnaudotą Kauno Naujamiesčio krantinės potencialą. Iniciatyvos nariai rengia kūrybinius seminarus, įgyvendina kultūrinius projektus, organizuoja viešas diskusijas. Iniciatyvos tikslas -minimaliomis sąnaudomis regiono gyventojus priartinti prie vandens, reabilituoti nutrūkusius Kauno ir šalia tekančių upių santykius, orientuojantis ne į urbanistines/architektūrines transformacijas, bet investuojant į bendruomenines praktikas ir minkštąsias kultūrines veiklas. Iniciatyva buria skirtingų kompetencijų profesionalus, kurie kuria idėjines strategijas ir ateities vizijas, identifikuoja urbanistines ir socialines miesto-upės atotrūkio problemas ir formuluoja kultūrinių priemonių scenarijus, nukreiptus į upių kultūros regeneravimą.

Žurnalas skirtas tarptautinio bendradarbiavimo projektui - Kauno ...
Įsilaužimų aptikimo ir išvengimo priemonės (2 lab. darbas) - Kauno ...