13.06.2023 Views

Grįžimas iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Ką reikia žinoti?

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


KUO PASIRŪPINTI PRIEŠ IŠVYKSTANT?

Norėdami sustabdyti socialines

išmokas, mokamas JAV, asmeniškai

atvykite į artimiausią Socialinės

apsaugos (angl. Social Security) skyrių ir

užpildykite pranešimą, kad paliekate šalį

neribotam/visam laikui.

Atsisakykite prenumeratų, kabelinės

televizijos ir kitų paslaugų, kurių išvykus

jums nebereikės.

Informuokite medicinos įstaigas, jei

reikia, parsivežkite medicininių išrašų

kopijas.

Pasirūpinkite laiškų peradresavimu.

Prieš išvykdami apsilankykite savo banke

ir pasiteiraukite apie pinigines operacijas

tarp JAV ir Lietuvos. Bankas turi suteikti

klientui kortelę, čekių knygelę ir

informaciją, reikalingą elektroniniam

pervedimui atlikti. Taip pat pravartu

pasiteirauti apie galimus aptarnavimo

mokesčius ir laukimo laiką norint pervesti

pinigus ar išgryninti čekį užsienyje.

Lietuvos bankuose jau siūloma galimybė

atsidaryti sąskaitą internetu dar esant

užsienyje.

Permokėtų mokesčių susigrąžinimas

JAV mokestiniai metai trunka nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Mokesčių mokėtojas

privalo pateikti pajamų mokesčio deklaraciją iki kitų metų balandžio vidurio. Jei dėl

svarbių priežasčių ir negalite pateikti deklaracijos laiku, galite prašyti pratęsti terminą,

naudodami IRS 4868 formą, bet ne vėliau kaip iki spalio 15 d. Mokesčius susigrąžinti

galima už ne daugiau kaip trejus ankstesnius mokestinius metus.

Norint susigrąžinti JAV permokėtus mokesčius, reikės pateikti W-2 formas iš buvusių

darboviečių (jei neturite W-2, galite pateikti algalapius), socialinės apsaugos kortelės

(angl. Social Security Card) kopiją, DS-2019 formą, asmens dokumentus, vizas.

Grąžinimo procesas gali užtrukti 7–9 mėnesius.

Dėl metinių deklaracijų ir mokesčių susigrąžinimo reikia kreiptis į JAV Vidaus mokesčių tarnybą

(angl. Internal Revenue Service, IRS).


KOKIAIS DOKUMENTAIS PASIRŪPINTI?

Nuosavybės teisę patvirtinantys

dokumentai: nekilnojamojo, kilnojamojo

ar kito turto pardavimo sutartys

Pensijų fondų dokumentai (pvz. IRA,

forma 401(k))

Dokumentai, įrodantys vaikų

pabaigtą ugdymo programą ar jos dalį;

pažymos iš lituanistinės mokyklos (jei

mokytasi); JAV įgyti diplomai

Gyvybės ir turto draudimo dokumentai:

atkreipkite dėmesį į sudarytų sutarčių

sąlygas, kokie reikalavimai taikomi

išvykstant iš JAV

Pažymos iš medicinos įstaigų apie suteiktą gydymą, rekomendacijos,

vairuotojo pažymėjimai ir pan.


GRĮŽIMAS SU VAIKAIS

Grįždami su vaikais iš anksto pasidomėkite, kokią ugdymo

įstaigą jie galėtų lankyti, su pasirinkta mokykla aptarkite

adaptacijos klausimus ir pateikite prašymą stoti į eilę mokytis

(internetu arba mokykloje). Lietuvoje yra garantuojamas

nemokamas mokslas bendrojo ugdymo mokyklose. Iš užsienio

grįžtantiems vaikams numatyta pagalba: didesnis

finansavimas, individualizuota pagalba integruojantis,

išlyginamosios klasės, papildomos lietuvių k. pamokos ir pan.

Lietuvoje auga specializuotų mokyklų iš užsienio grįžusiems

vaikams integruoti tinklas.

Vaikas, kurio gimimo metu bent vienas iš tėvų yra Lietuvos

pilietis, net jei gimė užsienyje, įgyja Lietuvos Respublikos (LR)

pilietybę. Vaikai, kurie gimdami įgijo Lietuvos pilietybę, o kitos

valstybės pilietybę įgijo iki 18 metų, gali išsaugoti daugybinę

pilietybę.

JAV gimusio vaiko įtraukimas į apskaitą

Jei bent vienas iš vaiko tėvų yra Lietuvos pilietis, vaiko gimimas turi būti įtrauktas į

apskaitą Lietuvoje. Dokumentus dėl JAV gimusio vaiko įtraukimo į apskaitą turi pateikti

vienas iš vaiko tėvų, Lietuvos Respublikos pilietis. Teiktini dokumentai:

prašymas įtraukti vaiko

gimimą į apskaitą

tėvų asmens tapatybę

patvirtinantys dokumentai

JAV išduotas vaiko gimimo liudijimas

patvirtintas tvirtinimo pažyma*

(Apostille) ir išverstas į lietuvių kalbą

Dokumentus dėl vaiko įtraukimo į apskaitą galima pateikti LR civilinės metrikacijos

įstaigai, LR ambasadai JAV arba internetu per Registrų centrą.

*JAV išduoti gimimo liudijimai yra tvirtinami dokumentą išdavusios valstijos Secretary of State.


PIRMIEJI ŽINGSNIAI GRĮŽUS Į LIETUVĄ

1

3

Gyvenamoji vieta

Deklaruokite gyvenamąją vietą per 1 mėn. internetu www.epaslaugos.lt

arba nuvykę į savivaldybę ar seniūniją, kurioje gyvenate.

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

Jeigu grįžę iš JAV kurį laiką nedirbate ir nesate draudžiamas valstybės

lėšomis, sumokėkite PSD įmokas. Įmokas reikia mokėti nuo pat

gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje pradžios.

Sveikatos priežiūros įstaiga

Pasirinkite ir prisiregistruokite medicinos įstaigoje, kuri yra sudariusi

sutartį su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

2

5

Banko sąskaita

Dauguma bankų leidžia atsidaryti sąskaitą internetu. Turėdami el.

bankininkystę ir prisijungimo duomenis prie el. valdžios vartų galėsite

registruotis ir teikti prašymus įvairioms institucijoms, deklaruoti

gyvenamąją vietą ir gauti daugumą viešųjų paslaugų el. būdu.

Darbas

Jeigu darbo ieškosite tik grįžę - registruokitės Užimtumo

tarnyboje (UŽT). Čia jums padės susirasti darbą arba

persikvalifikuoti.

Išmokos

Jeigu grįžę neturite pajamų, galite kreiptis dėl socialinių išmokų į

,,Sodrą" arba gyvenamosios vietos savivaldybę.

4

6


PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS (PSD)

Sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje labai skiriasi nuo amerikietiškosios. Kiekvienas

Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo turi mokėti PSD įmokas, skirtas

gyventojų sveikatos apsaugai. PSD įmokos dydis sudaro 6.98% nuo visų gautų

pajamų, o minimali mėnesio įmoka skaičiuojama nuo minimalaus mėnesinio

atlyginimo (MMA) 2023 m. PSD įmokos dydis – 58,63 EUR. Iš šio mokesčio surinkto

biudžeto yra išlaikomos ligoninės, poliklinikos bei jų personalas, apmokami

kompensuojami vaistai ir kitos medicininės priemonės. PSD žmonėms Lietuvoje

garantuoja, kad prireikus asmuo galės kreiptis į gydymo įstaigą ir sveikatos priežiūros

paslaugas gauti nemokamai, laisvai pasirinkus polikliniką, medicinos centrą ar

šeimos gydytojo kabinetą.

LR piliečiai, priklausantys socialiai jautrioms gyventojų grupėms (vaikai, moksleiviai,

studentai, bedarbiai, pensininkai, kt.), draudžiami valstybės lėšomis, t. y. už juos PSD

įmokas moka valstybė. Už samdomus darbuotojus PSD įmokas sumoka darbdavys.

Kitais atvejais, PSD įmokas reikia susimokėti savarankiškai.

Kas draudžiamas PSD valstybės lėšomis?

Moksleiviai ir

dieninių studijų

studentai

UŽT registruoti Vienas iš tėvų, auginantis Asmenys,

bedarbiai vaiką iki 8 m. arba bent gaunantys bet

du nepilnamečius vaikus kurios rūšies pensiją

ir kitos asmenų grupės

Jei nedeklaravote savo išvykimo į JAV, Lietuvoje jums galėjo susikaupti PSD skola.

Taip atsitinka todėl, kad PSD įmokas renkanti „Sodra“ neturėjo duomenų apie

išvykimą ir taikė jums prievolę mokėti PSD įmokas. Skola nustoja kauptis tik

deklaravus išvykimą ir užpildžius metinę pajamų deklaraciją Valstybinėje mokesčių

inspekcijoje (VMI). Jei to nepadarėte išvykdami, grįžus reikės apmokėti įsiskolinimą

arba įrodyti, kad per skolos skaičiavimo laikotarpį turėjote teisę būti draudžiamas

PSD valstybės lėšomis. PSD skolą reikia sumokėti net jei Lietuvoje negavote

sveikatos priežiūros paslaugų.


JAV įgytų diplomų pripažinimas

Jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijote JAV ir ketinate toliau studijuoti

Lietuvoje, jums reikės įgyto diplomo pripažinimo. Jį atlieka Studijų

kokybės vertinimo centras arba įgaliotoji aukštoji mokykla.

Užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio pripažinimą

atlieka Lietuvos mokslo taryba.

JAV įgytų kvalifikacijų pripažinimas

Ar jums reikės pripažinti įgytą kvalifikaciją Lietuvoje priklauso

nuo profesijos: ar ji yra reglamentuojama (pvz., taikoma

medikams, teisininkams, mokytojams ir kitoms profesijoms,

kurias galite pasitikrinti Reglamentuojamų profesijų sąraše).

Reglamentuojamas profesijas pripažįsta atskiros, prie

atitinkamų ministerijų esančios komisijos.

Jei jūsų profesija nereglamentuojama, apie kvalifikacijos

tinkamumą spręs pats darbdavys.

Studijos Lietuvoje

Lietuvoje studijų programas vykdo dviejų tipų aukštosios mokyklos: kolegijos ir

universitetai. Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasideda birželio 1 d.,

prašymai pildomi el. būdu. Geriausiai baigusiesiems mokyklas už mokslą aukštosiose

mokyklose mokėti nereikia. Užsienio lietuviams taip pat gali būti skiriamos stipendijos,

socialinės išmokos ir papildomas konkursinis balas.

Jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba, o stojantysis negali savo lietuvių kalbos

žinių įrodyti dokumentais išduotais kompetetingos institucijos, reikės išlaikyti įskaitą

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedroje.


DARBAS GRĮŽUS Į LIETUVĄ

Lietuva grįžtantiesiems gali pasiūlyti įvairių darbo vietų. Remiantis Valstybinės

duomenų agentūros duomenimis, darbo užmokestis Lietuvoje jau ilgą laiką kyla –

vidutinis atlyginimas nuo 2018 m. iki 2022 m. padidėjo net 83,5 %. Grįžę galite

registruotis UŽT, kur gausite pagalbą ieškodami darbo, galėsite įgyti naują

kvalifikaciją, tobulinti esamas kompetencijas. UŽT svetainėje galima rasti ir

paklausių profesijų sąrašą, kuris atnaujinamas pagal kiekvieno mėnesio laisvų

darbo vietų skaičių.

Ieškodami darbo internete atkreipkite dėmesį ne tik į plačiai žinomus

Lietuvos darbo paieškos tinklapius (www.cvonline.lt,

www.cvbankas.lt, www.cv.lt, LinkedIn), bet ir į specialiai grįžtantiems

iš užsienio skirtus projektus: Gal į Lietuvą, Work In Lithuania. Šalyje

sparčiai plečiasi ir tarptautinės įmonės, ieškančios patirties užsienyje

turinčių, anglų ir kitomis kalbomis kalbančių darbuotojų.

Atvykimo išmoka

Jei užsienyje gyvenote bent 5 pastaruosius metus, o grįžę

sudarote neterminuotą darbo sutartį pagal profesiją, įtrauktą į

aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta

Lietuvoje, sąrašą, ir gaunate ne mažesnį negu 4,1 MMA darbo

užmokestį, galite pretenduoti į valstybės skiriamą vienkartinę

atvykimo išmoką (4,1 MMA).

Dėl išmokos sąlygų kreipkitės į UŽT (el. pašto adresu: atvykimoismoka@uzt.lt)

Nuotolinis darbas

Lietuva su JAV turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, apsaugančią nuo

mokesčių mokėjimo abiejose šalyse. Pagal šią sutartį, pajamos yra

apmokestinamos tik toje šalyje, kurioje asmuo yra rezidentas. Jei gyvenate Lietuvoje

ir dirbate JAV darbdaviui – pajamos apmokestinamos Lietuvoje. Jei fizinė darbo

vieta faktiškai ir pagal darbo sutartį yra JAV, tada ir mokesčiai mokami JAV. Jei

norėsite susigrąžinti permokėtus mokesčius JAV, VMI galėsite išsiimti rezidavimo

vietą patvirtinančią FR0254 formą.


LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ

Grįžtantiems iš JAV dažnai aktualus daugybinės pilietybės

klausimas. Dabartiniai LR įstatymai leidžia turėti daugybinę

pilietybę tik išimtiniais atvejais (pvz. tremtiniams ir jų

palikuonims, asmenims, kurie gimdami įgijo LR pilietybę, o kitos

valstybės pilietybę įgijo iki jiems sukako 18 metų, asmenims,

įgijusiems Lietuvos pilietybę išimties tvarka), numatytais

Pilietybės įstatyme.

Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės, priimant Lietuvos pilietybę netaikomas

asmenims, kurie yra ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., arba išvykę

iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., arba jų palikuoniams.

LR pilietybės atkūrimas. Jei asmuo turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940-06-15, jis turi

teisę ją atkurti, jei nėra įgiję LR pilietybės iki 2011-04-01. Tokią teisę taip pat turi šių

asmenų palikuonys - vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai. Tokiu atveju būtina pateikti

įrodymus dėl turėtos pilietybės.

LR pilietybės grąžinimas. Jei nutiko taip, kad netekote Lietuvos pilietybes, turite teisę

vieną kartą ją susigrąžinti.

LR pilietybės įgijimas supaprastinta tvarka. Lietuvių kilmės asmenys, niekada

neturėję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi galimybę ją įgyti supaprastinta tvarka.

Šiuo atveju reikia įrodyti lietuvių kilmę - kad asmens tėvai/seneliai arba vienas iš

tėvų/senelių yra ar buvo lietuviai, bei pateikti rašytinį pareiškimą, kuriuo asmuo

deklaruoja, kad laiko save lietuviu.

Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės teikiami el. būdu per Lietuvos migracijos informacinę

sistemą. Kreipiantis dėl pilietybės atkūrimo, grąžinimo ar įgijimo supaprastinta tvarka, dokumentų

originalus galima pateikti Migracijos departamentui Lietuvoje arba LR konsulinei įstaigai JAV.


LEIDIMAI GYVENTI LIETUVOJE

Jeigu į Lietuvą atvykstate neturėdami LR pilietybės, norėdami

gyventi Lietuvoje turėsite gauti leidimą. Leidimas gyventi Lietuvoje

gali būti išduodamas skirtingais pagrindais, pvz. lietuvių kilmės,

šeimos sujungimo, darbo, studijų ir kitais pagrindais. Dokumentų

sąrašas priklauso nuo pagrindo, kuriuo remiantis norėsite kreiptis

dėl leidimo gyventi. Pavyzdžiui, kreipiantis dėl leidimo gyventi

lietuvių kilmės pagrindu, reikia pateikti dokumentus, įrodančius

lietuvių kilmę bei pažymą dėl neteistumo.

Jei į Lietuvą kartu su LR piliečiu atvyksta šeimos nariai, turintys JAV pilietybę, jie

iškart gali kreiptis dėl nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje šeimos sujungimo

pagrindu. Prašymą reikia pateikti per 3 mėn. nuo atvykimo į Lietuvą. Iš anksto

pasirūpinkite reikalingais dokumentais (santuokos liudijimu, pažyma dėl neteistumo,

sveikatos draudimu ir kt.)

Prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje teikiami per Lietuvos migracijos

informacinę sistemą. Pirmiausiai turite užpildyti prašymą el. būdu, tuomet, per

4 mėn. pateikti dokumentų originalus teritoriniam Migracijos departamento

skyriui. Leidimas gyventi Lietuvoje išduodamas per 3 mėn.

Norėdami įgyti Lietuvos pilietybę supaprastinta tvarka arba gauti

leidimą gyventi Lietuvoje lietuvių kilmės pagrindu, turėsite įrodyti, kad

jūsų tėvai arba seneliai (arba vienas iš tėvų ar senelių) buvo lietuviai.

Tai įrodoma pateikiant oficialius dokumentus (pasus, gimimo

liudijimus, santuokos liudijimus bei kt.). Neretai asmenys šių

dokumentų nebeturi. Tokiu atveju galite kreiptis į Lietuvos valstybės

centrinį archyvą arba Lietuvos valstybės istorijos archyvą.


SENATVĖS PENSIJOS DIRBUSIESIEMS

JAV

Lietuvoje senatvės pensija skiriama asmenims:

sulaukusiems

senatvės pensijos

amžiaus

turintiems bent minimalų

pensijų socialinio

draudimo stažą

15 m.

MINIMALUS DARBO

STAŽAS PENSIJAI

GAUTI LIETUVOJE

JAV pilietybę turintiems asmenims paskirta pensija mokama ir persikėlus gyventi

į Lietuvą. JAV pilietybės neturintiems asmenims dėl pensijos perkėlimo keliamos

papildomos sąlygos priklausomai nuo pensijos tipo (privačios, našlių ir kt.

pensijos). Pensijos perkėlimą reikia derinti su atsakingomis JAV institucijomis.

Lietuvoje sukauptą stažą galite pasitikrinti www.sodra.lt

JAV sukauptą stažą galite pasitikrinti www.ssa.gov

Jeigu jums teko dirbti JAV ir norite kreiptis dėl JAV pensijos skyrimo, turite kreiptis

į JAV ambasadą Lenkijoje. Visus socialinio draudimo klausimus tvarko Federalinių

išmokų skyrius (angl. Federal Benefits Unit), esantis JAV ambasadoje Varšuvoje,

Lenkijoje. Efektyviausias būdas susisiekti su šiuo skyriumi Varšuvoje yra internetu:

Online Contact Form. Asmenys, turintys prisijungimo duomenis prie savo

Socialinės apsaugos duomenų (angl. Social Security Administration), gali patys

el. būdu kreiptis dėl pensijos skyrimo.

Pensinis amžius JAV ir Lietuvoje skiriasi. Pensiją JAV pradės mokėti tik kai sulauksite pensinio

amžiaus pagal JAV įstatymus (šiuo metu – 66 m.). Šiuo metu Lietuvoje moterų pensinis amžius

- 64 m., vyrų - 64 m. ir 6 mėn.. Pensinis amžius Lietuvoje 2026-aisiais pasieks vienodą tiek

moterims, tiek vyrams 65 metų ribą.


VAIRAVIMAS LIETUVOJE

Jei grįžote į Lietuvą ir turite amerikietišką vairuotojo

pažymėjimą, tapus nuolatiniu

Lietuvos gyventoju reikės jį pasikeisti.

JAV išduoti tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai keičiami

išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus VĮ „„Regitra“.

Pasikeisti galima tik galiojantį vairuotojo pažymėjimą, o jei

galiojančio JAV pažymėjimo neturite, reikės baigti kursus

pasirinktoje vairavimo mokykloje ir išsilaikyti teorijos bei

praktikos egzaminus VĮ „„Regitra“.


Raskite visą Jums reikalingą informaciją

apie grįžimą vienoje vietoje!

www.renkuosilietuva.lt

Renkuosi Lietuvą

8 800 22922

(nemokami skambučiai iš Lietuvos)

+370 525 14352

(skambinant iš užsienio)

renkuosilietuva@iom.int

Nemokamos psichologinės konsultacijos:

psichologas@iom.int

Informacija parengta 2023 m. rugpjūčio mėn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!