03.05.2013 Views

Schoolgids - Anna van Rijn College

Schoolgids - Anna van Rijn College

Schoolgids - Anna van Rijn College

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Locatie aLbatros<br />

MaVo XL, HaVo, atheneum,<br />

tweetalig: HaVo, atheneum en Gymnasium<br />

<strong>Schoolgids</strong><br />

2011-2012


inhoudsopgave<br />

Voorwoord 3<br />

1. Thuis op het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 5<br />

2. Ik ben <strong>Anna</strong> 6<br />

3. Leerlingbegeleiding 7<br />

4. Afwisselend onderwijs 10<br />

5. Maatschappelijke stage 14<br />

6. Internationalisering 15<br />

7. Cultuur 17<br />

8. Samen leren, samen werken 19<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

1


2<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

9. Communicatie 23<br />

10. Kwaliteit 27<br />

11. <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> – alle locaties 29<br />

12. Zakelijk 32<br />

13. Namen en adressen 39<br />

14. Bijlage: lessentabel 51<br />

15. Bijlage: afkortingen 53<br />

Vooraf<br />

De schoolgids en de website bevatten foto's <strong>van</strong> leerlingen <strong>van</strong> onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren <strong>van</strong> foto's<br />

waar hun kinderen op staan, verzoeken wij dit door middel <strong>van</strong> een aangetekend schrijven kenbaar te maken. In een volgende editie<br />

<strong>van</strong> de schoolgids zullen wij de betreffende foto's niet meer opnemen. Ook zullen wij de betreffende foto's <strong>van</strong> onze website verwijderen.<br />

Om de leesbaarheid te vergroten gebruiken we in de schoolgids de termen<br />

• ouders als we zowel ouders als verzorgers bedoelen;<br />

• je als we zowel ouders als leerlingen bedoelen.<br />

We hebben ervoor gekozen om ons rechtstreeks tot de leerling te richten. Vanzelfsprekend is de informatie ook voor de ouders bestemd.<br />

Wij hopen op begrip hiervoor.


voorwoord<br />

Het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong>, dat is pas een goede school<br />

In deze schoolgids maak je kennis met onze school, het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<strong>College</strong>. Wij zijn trots op onze bijzondere openbare school. Je zult gaan<br />

lezen hoe je op heel veel manieren in een veilige omgeving bij ons<br />

je talenten kunt ontplooien. Voor iedere leerling proberen we een<br />

passende uitdaging te zoeken.<br />

Is de schoolleiding zo overtuigd <strong>van</strong> de kwaliteit <strong>van</strong> de school?<br />

Jazeker: het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong>, dat is pas een goede school.<br />

Uitstekend zelfs.<br />

De gebouwen zijn up-to-date. Er hangt veel werk <strong>van</strong> leerlingen<br />

aan de muur en er zijn leuke ‘ontspan’plekken. We zijn trots op onze<br />

plezierige, laagdrempelige sfeer waardoor leerlingen een veilige<br />

leeromgeving ervaren waarin je fouten mag maken en de hulp krijgt<br />

die je nodig hebt. We zijn trots op onze vorming tot (mondiaal)<br />

burgerschap. De komende jaren gaan we nog meer zichtbaar maken<br />

in ons onderwijs dat wij <strong>van</strong> onze leerlingen echte wereldburgers<br />

maken.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

3


4<br />

De resultaten <strong>van</strong> ons onderwijs stemden de laatste twee jaar niet tot<br />

tevredenheid. We werken hard de kwaliteit te halen die we gewend<br />

waren. Leerlingen kijken bij ons over de grens, en we bieden extra<br />

uitdagingen op tl (begeleiding naar havo), havo (tweetalige variant)<br />

en vwo (tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium). Het onderwijs<br />

is afwisselend op het <strong>Anna</strong>, met allerlei projecten waarin je de theorie<br />

toepast in de praktijk. Je kunt bij ons je talent laten zien, ook op cultureel<br />

vlak. Daarvoor zijn de <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong>lezing, het kasteelconcert,<br />

Café Chantant en de Revue ijzersterke jaarlijkse tradities.<br />

Is er dan niets aan te merken op de school. Een school kan niet zo<br />

maar een goede school zijn. De school is pas goed als jij er als leerling<br />

veel leert. Als jij kunt laten zien wat je in huis hebt en als jij je ambities<br />

kunt waarmaken. En daarvoor is naast alles wat ik hierboven noemde<br />

nog maar één ding nodig: een goede samenwerking.<br />

Voor een goede samenwerking is duidelijkheid nodig. Duidelijkheid<br />

over wat we <strong>van</strong> elkaar kunnen verwachten: leerlingen, medewerkers<br />

en ouders. Daarvoor zijn <strong>Anna</strong>'s Omgangsregels. En duidelijkheid over<br />

de manier waarop we op school zaken regelen. Daar is deze schoolgids<br />

voor. Als jij die goed leest, dan begin je eraan om <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<strong>College</strong> inderdaad een goede school te maken, een goede school<br />

voor jou. Wij hebben ons best gedaan om het allemaal zo duidelijk<br />

mogelijk op te schrijven. Samen maken we een goede school.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Wil je meer weten over onze ideeën over leren? Lees dan hoofdstuk 1<br />

over het Pedagogisch Didactisch Concept. In de hoofdstukken 2 t/m 8<br />

staat waar we trots op zijn bij het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong>: de parels <strong>van</strong><br />

onze school. Hoofdstuk 9 gaat over communicatie. Die begint bij de<br />

schoolgids, maar ook <strong>Anna</strong> Actueel en de nieuwe media (de website,<br />

de Elektronische Leeromgeving) spelen een belangrijke rol. Het draait<br />

op school om jouw resultaten, maar hoe staat het met de resultaten<br />

<strong>van</strong> de school? Je leest het in hoofdstuk 10: kwaliteit. De locatie Albatros<br />

is het deel <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> waar jij het meeste mee te<br />

maken hebt, en toch is het goed om te weten wat jouw school nog<br />

meer te bieden heeft. Je leest het in hoofdstuk 11. Lestijden, vakantierooster,<br />

zakelijke informatie, en adresgegevens zijn te vinden in de<br />

hoofdstukken 12 t/m 15. De website bevat aanvullende informatie<br />

en soms zelfs correcties op de hier vermelde gegevens. Ik wens ons<br />

samen een geslaagd en plezierig schooljaar toe, waarin ook voor jou<br />

geldt: het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong>, dat is pas een goede school.<br />

drs. C.A.H. Keemink<br />

locatiedirecteur Albatros


Thuis op het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> kop 1<br />

We zijn een school waar je je snel thuis voelt. Dat houden we ook graag zo, want dan leer je beter.<br />

Daarom werken we aan een plezierige, laagdrempelige sfeer. Je kunt alle medewerkers aanspreken<br />

en je hoeft voor niemand bang te zijn. Dat geldt voor de conciërges, de leerlingenadministratie,<br />

je docenten, je mentor, je teamleider, kortom voor iedereen.<br />

De overstap <strong>van</strong> basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot.<br />

Om die soepel te laten verlopen krijgen de brugklassers een introductieprogramma.<br />

Voor de zomervakantie leer je je mentor en klasgenoten al<br />

kennen. We beginnen het nieuwe schooljaar met een wendag. Je doet<br />

een leuke puzzeltocht, leert al snel hoe het eraan toegaat op school en<br />

je maakt vrienden in de klas. Je doet ook een instroomonderzoek: zo<br />

checken we of er iets is waar we speciale aandacht aan moeten besteden.<br />

In de derde week ga je naar Ameland op brugklaskamp, samen met je<br />

mentor en de juniormentoren.<br />

Omdat een middelbare school soms groot kan lijken, plannen we<br />

de meeste onderbouwlessen in het onderbouwgebouw. Je komt je<br />

docenten er regelmatig tegen.<br />

Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we<br />

duidelijke gedrags- en omgangsregels en houden we voldoende toezicht.<br />

We verwachten <strong>van</strong> jou dat je de regels naleeft. Eigenlijk net als thuis.<br />

Eén regel willen we speciaal noemen: zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

vooraf <strong>van</strong> medeleerlingen en medewerkers mag je <strong>van</strong> hen geen foto's<br />

of filmpjes maken of uitspraken <strong>van</strong> hen publiceren.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

5


2<br />

Ik ben <strong>Anna</strong><br />

… een openbare school en toch ook bijzonder. Ons motto is: Samen<br />

werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat.<br />

Dat houdt het volgende voor ons in:<br />

•<br />

•<br />

6<br />

Ik vind een goede sfeer belangrijk, waar ik mijzelf kan zijn.<br />

Die heb je bij mij op school en daar werk ik zelf aan mee.<br />

Ik laat zien wat ik in huis heb en ik probeer te leren wat ik nog<br />

niet kan. Dat durf ik want bij mij op school mag je fouten maken.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Ik leer het beste als ik uitgedaagd word. Daarom heeft mijn school<br />

veel niveaus en uitdagingen voor alle leerlingen.<br />

Ik ben anders dan jij. Dat maakt me benieuwd naar jou en jouw<br />

achtergrond. Daar ga ik met respect mee om. Zo leer ik op school<br />

wat ik later ook wil kunnen: goed omgaan met anderen.<br />

I am <strong>Anna</strong> and I live in an international world. I want to learn how to<br />

communicate with people in English and how to work together with<br />

them. My school gives me this opportunity in TTO and all other classes.<br />

Ik heb docenten die hart hebben voor hun leerling en passie<br />

voor hun vak.<br />

Ik doe mee op school, ook buiten de les. Dat ga ik later ook doen:<br />

een nuttige bijdrage leveren aan de maatschappij.<br />

Ik houd <strong>van</strong> afwisseling, dat houdt mij bij de les.<br />

Ik heb soms een extra steuntje in de rug nodig. Daarom kan ik<br />

terecht bij mijn junior mentor (dat is een leerling uit de bovenbouw),<br />

bij mijn mentor, bij Remedial Teaching, bij de counselor.<br />

Mijn school staat voor me klaar.<br />

Ik weet waar ik aan toe ben op school. <strong>Anna</strong>’s Omgangsregels<br />

zorgen voor duidelijkheid en rust. Dan leer ik beter.<br />

Ik ben <strong>Anna</strong>, I am <strong>Anna</strong>, en jij?


Mentor<br />

Je mentor is de spil in de begeleiding. Hij houdt samen met jou je<br />

vorderingen in de gaten en geeft je advies. Je mentor bewaakt ook<br />

de leersfeer in de klas. Elke week is er een mentoruur. Je mentor maakt<br />

samen met andere docenten die aan jouw klas of profiel les geven,<br />

deel uit <strong>van</strong> een team. Je mentor is ook voor je ouders het aanspreekpunt.<br />

Als zij een vraag of een opmerking hebben, kunnen zij je mentor<br />

bellen of mailen.<br />

Team(leider)<br />

Het team maakt afspraken over de aanpak <strong>van</strong> klassen en individuele<br />

leerlingen. Elk team heeft een teamleider. Als je er met je mentor niet<br />

uitkomt, kun je in veel gevallen bij je teamleider terecht. Samen met de<br />

mentor houdt je teamleider in de gaten of het goed met je gaat op school.<br />

Leerlingbegeleiding<br />

Je leert op het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> steeds beter leren. Je docenten begeleiden je tijdens de lessen en je mentoren staan<br />

altijd voor je klaar. De docenten werken samen in een team dat je twee tot vier jaar lang begeleidt. Zij spreken regelmatig<br />

met elkaar over de leerlingen <strong>van</strong> hun team. Door de korte lijnen komen problemen in een vroeg stadium aan het licht en<br />

kunnen de docenten om dit op te lossen daar een individuele of gemeenschappelijke actie op zetten.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

3<br />

7


8<br />

Juniormentor<br />

In de brugklas heb je ook een juniormentor. Dat is een leerling uit de<br />

hoogste leerjaren die jou kan helpen bij schoolproblemen. Deze juniormentor<br />

gaat ook mee op het brugklaskamp op Ameland. Veel leerlingen<br />

vinden het prettig dat ze ook een juniormentor hebben om advies te<br />

vragen of om gewoon een praatje mee te maken.<br />

Juniordocent<br />

Een juniordocent is een leerling uit de bovenbouw die, tegen een<br />

kleine vergoeding, leerlingen uit de eerste twee klassen helpt met<br />

vakken die ze moeilijk vinden. Na overleg met je mentor en de vakdocent<br />

kunnen je ouders je voor deze hulp opgeven. Nadere informatie<br />

en een formulier zijn verkrijgbaar bij dhr. Peulen en mw. <strong>van</strong> Sloten,<br />

of op de website.<br />

IB-uur<br />

Twee keer in een periode worden individuele begeleidingsuren<br />

ingeroosterd.<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huiswerk- en studiecoaching.<br />

Dit gebeurt gewoon in de school en wordt verzorgd door<br />

Maltha insCool®. Zie voor het volledige aanbod onze website of<br />

kijk op www.malthainscool.nl. U kunt ook e-mailen via<br />

info@malthainscool.nl.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Aandachtleerlingen<br />

Sommige leerlingen hebben om uiteenlopende redenen extra begeleiding<br />

nodig. Dat kan blijken uit informatie die we <strong>van</strong> je basisschool<br />

krijgen, maar ook uit de resultaten <strong>van</strong> het instroomonderzoek. Denk<br />

hierbij bijvoorbeeld aan spellingsproblemen, dyslexie of faalangst.<br />

Dyslectische leerlingen, die een officiële diagnose hebben, geven<br />

we extra tijd bij maken <strong>van</strong> toetsen. De docent vergroot de opgaven<br />

zodat deze leerlingen de vragen of opdrachten makkelijker kunnen<br />

lezen. Daarnaast is er Remedial Teaching wanneer je problemen hebt<br />

met het leren <strong>van</strong> taal.<br />

Leerlingen uit de onderbouw voor wie Nederlands niet de eerste taal<br />

is kunnen lessen NT2 volgen. Leerlingen met faalangst kunnen in<br />

de brugklas een faalangstreductietraining volgen. Voor een beperkt<br />

aantal leerlingen met een visuele of auditieve handicap is er extra<br />

begeleiding. Op basis <strong>van</strong> criteria beslist de zorgcommissie aan wie<br />

deze vormen <strong>van</strong> hulp geboden kunnen worden. Een toegekende<br />

leerlinggebonden financiering is daarin een eerste vereiste.<br />

De teamleider neemt na overleg met ouders of na een vraag <strong>van</strong><br />

ouders contact op met de zorgcommissie. Voor informatie:<br />

a.jansen@anna<strong>van</strong>rijn.nl (030 60 09 176).


Counselor/vertrouwenspersoon<br />

Er kunnen op school of thuis dingen spelen waarover je met iemand<br />

in vertrouwen wilt spreken. Je kunt hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon,<br />

ook wel counselor genoemd. Deze luistert, geeft advies en<br />

maakt afspraken met je over verdere actie. De counselor onderhoudt<br />

contact met hulpverleningsinstanties buiten school en kan je dus ook<br />

vertellen waar je nog meer terecht kunt.<br />

Voor informatie: a.jansen@anna<strong>van</strong>rijn.nl (030 60 0 9176).<br />

Zorg Advies Team<br />

De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over<br />

leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Zo werken we met<br />

een Zorg Advies Team dat bestaat uit vertegenwoordigers <strong>van</strong> school,<br />

<strong>van</strong> de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de leerplichtambtenaar.<br />

Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind in het zorgteam wordt besproken,<br />

dan kunt u dit gemotiveerd aangeven bij de teamleider <strong>van</strong> uw kind.<br />

Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Lekstroom<br />

Waarom één loket?<br />

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor álle (aanstaande)<br />

ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden<br />

en opgroeien.<br />

Website per gemeente<br />

Op de verschillende websites, per gemeente, vind je algemene<br />

informatie <strong>van</strong>af de zwangerschap en geboorte <strong>van</strong> een kind tot<br />

het opvoeden en opgroeien <strong>van</strong> een jong volwassene. Daarnaast<br />

ook allerlei informatie over activiteiten en cursussen.<br />

Gemeente Houten www.cjghouten.nl<br />

Gemeente IJsselstein www.cjgijsselstein.nl<br />

Gemeente Lopik www.cjglopik.nl<br />

Gemeente Nieuwegein www.cjgnieuwegein.nl<br />

Gemeente Vianen www.cjgvianen.nl<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

9


4<br />

10<br />

Afwisselend onderwijs<br />

Om goed te leren, moet wat je doet uitdagend genoeg zijn. Het stimuleren <strong>van</strong> de ontwikkeling <strong>van</strong><br />

leerlingen staat hoog in ons vaandel. Op het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> kunnen jouw capaciteiten en kwaliteiten<br />

tot bloei komen. Als je de opleiding vmbo-tl volgt, wij noemen dat het mxl, is je doel doorstromen naar<br />

het havo en later naar een hbo-opleiding. Als je een havo- of vwo-opleiding volgt en een extra uitdaging<br />

wilt, kun je bij het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> kiezen voor tweetalig havo (thavo) of vwo (tvwo). Als je ook<br />

belangstelling hebt voor klassieke cultuur kun je binnen ons tvwo zelfs kiezen voor tweetalig gymnasium.<br />

Ons tweetalig onderwijs loopt door in de bovenbouw en leidt tot het International Baccalaureate<br />

Certificate English.<br />

Afwisseling en variatie in de lessen zijn <strong>van</strong> groot belang. Daar werken<br />

we aan. Dat zie je in het moderne gebouw, de werkplekken naast de<br />

lokalen, de praktijklokalen, de studieruimtes, de mediatheek, het<br />

labo ratorium en de <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong>zaal voor uitvoeringen en colleges.<br />

Je ziet het ook aan het aantal computers in de school en aan de<br />

smartboards in een aantal lokalen.<br />

Naast gewone lessen krijg je te maken met projecten, excursies, met<br />

opdrachten in groepjes en met zelfstandig werk. Dat maakt je onderwijs<br />

afwisselend en dus leuker. Het bereidt je beter voor op het vervolgonderwijs.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012


Benaming mavo xl havo / vwo thavo / vwo tvwo<br />

Leerlingen met een Leerlingen met een Leerlingen met een Leerlingen met een<br />

gemengd advies voor advies voor havo of advies voor havo of vwo-advies die de<br />

de theoretische leer- vwo<br />

vwo die de tweetalige tweetalige variant<br />

weg <strong>van</strong> het vmbo<br />

variant <strong>van</strong> het havo / <strong>van</strong> het atheneum<br />

en voor het havo<br />

vwo doen.<br />

of gymnasium doen.<br />

Klassen mxl 1 ha 1 th 1 ta en 1tg<br />

Onderbouw<br />

Op onze locatie werken we met een eenjarige brugklas. Een uitzondering<br />

is het mavo xl. Deze brugklas duurt twee jaar. We onderscheiden vier<br />

typen brugklassen. Daarmee kunnen we je een uitdaging bieden op je<br />

eigen niveau.<br />

In de brugklas blijf je in principe niet zitten. De docenten beslissen,<br />

samen met je ouders en je mentor, naar welk type tweede klas je wordt<br />

bevorderd. Dit gebeurt op basis <strong>van</strong> adviezen per vak en je resultaten.<br />

Je krijgt hier nog uitgebreide informatie over.<br />

Na de tweede klas begint de voorbereiding op de bovenbouw. In de<br />

havo/vwo klassen bereid jij je voor op de tweede fase; in de mavo xl klas<br />

op het havo. Weliswaar ben je nog onderbouwleerling, maar je werkt<br />

steeds meer op de wijze waarop in de bovenbouw wordt gewerkt.<br />

In het laatste jaar <strong>van</strong> de onderbouw begeleiden de mentor en de decaan<br />

alle leerlingen bij het maken <strong>van</strong> studiekeuzes voor de bovenbouw.<br />

Bovenbouw<br />

Voor de leerlingen <strong>van</strong> het mavo xl begint de bovenbouw al in klas 3.<br />

Je kiest aan het eind <strong>van</strong> de derde klas je sector en vakken.<br />

In 3- en 4mxl doe je schoolexamens tl en in 4mxl volgen het sectorwerkstuk<br />

en het Centraal Examen tl. In 4mxl doe je examen in minimaal<br />

6 vakken, en krijg je lessen die je voorbereiden op de overstap haar<br />

het havo.<br />

In 3- en 4mxl geldt voor de leerlingen een Programma <strong>van</strong> Toetsing<br />

en Afsluiting (PTA) en een examenreglement. Beide staan op de website.<br />

PTA: een beschrijving <strong>van</strong> alle toetsen en praktische opdrachten die<br />

mee tellen voor het examen.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

11


Tweede fase<br />

Voor de leerlingen <strong>van</strong> (t)havo bestaat de bovenbouw (de tweede fase)<br />

ook uit twee leerjaren: 4- en 5(t)havo. Je kiest aan het eind <strong>van</strong> 3havo je<br />

profiel en vakken. In 4- en 5havo doe je schoolexamens. Aan het eind<br />

<strong>van</strong> 4havo begin je met je profielwerkstuk, dat je in 5havo afmaakt. In<br />

5havo volgt het Centraal Examen. Leerlingen die de tweetalige variant<br />

volgen, doen ook het International Baccalaureate English (IB) examen.<br />

Voor de leerlingen <strong>van</strong> het (t)vwo bestaat de bovenbouw (de tweede<br />

fase) uit drie leerjaren: 4-, 5- en 6(t)vwo. Gymnasiasten bieden wij alleen<br />

de tweetalige variant aan. Je kiest aan het eind <strong>van</strong> 3vwo je profiel en<br />

je vakken. In 4-, 5- en 6(t)vwo doe je schoolexamens en in aan het eind<br />

<strong>van</strong> de vijfde klas begin je met het profielwerkstuk. Dat maak je af in<br />

6vwo en dan volgt het Centraal Examen. Leerlingen die de tweetalige<br />

opleiding volgen, doen ook het International Baccalaureate English (IB)<br />

examen.<br />

12<br />

De profielen voor het havo en vwo:<br />

a. Cultuur en Maatschappij<br />

b. Economie en Maatschappij<br />

c. Natuur en Gezondheid<br />

d. Natuur en Techniek<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012


Naast de reguliere vakken uit de profielen, die bijna alle scholen<br />

aanbieden, hebben wij gekozen voor enkele bijzondere examenvakken.<br />

Op het havo kun je tekenen, informatica en bewegen, sport<br />

en maatschappij (BSM) kiezen; op het vwo tekenen, informatica<br />

en maatschappijwetenschappen.<br />

Aan het begin <strong>van</strong> klas 4, 5 en 6 <strong>van</strong> de tweede fase ont<strong>van</strong>g je een<br />

studiegids waarin alle belangrijke zaken over de tweede fase beschreven<br />

zijn. Bij de start in de tweede fase stellen we het Programma <strong>van</strong> Toetsing<br />

en Afsluiting (PTA) vast. Daarnaast is er ook het examenreglement.<br />

In de tweede fase leer je om steeds zelfstandiger te leren. De docent<br />

wordt ook meer je begeleider. En je hebt als leerling keuzes en je<br />

toont verantwoordelijkheid. Hulpmiddelen hiervoor zijn o.a.:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

studiewijzers per vak;<br />

steunlessen voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie;<br />

studieruimtes in en rond de mediatheek waar je in vrije uren kunt<br />

studeren;<br />

laboratorium (lokaal 0.61) waar je zelfstandig werkt en je<br />

practicumopstelling kan laten staan;<br />

mediatheek met boeken, cd-roms en naslagwerken.<br />

Tevens computers, video/dvd hoeken.<br />

In de bovenbouw begeleiden de decaan en je mentor je bij<br />

het maken <strong>van</strong> keuzes voor beroep en verdere opleiding.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

13


5<br />

14<br />

Maatschappelijke stage<br />

Vanaf het schooljaar 2011/2012 is een maatschappelijke stage verplicht<br />

voor alle middelbare scholieren in Nederland. De maatschappelijke<br />

stage past goed bij de <strong>Anna</strong>-visie en bij ons afwisselende onderwijs.<br />

Door de maatschappelijke stage zullen jongeren meer betrokken<br />

worden bij de maatschappij (actief burgerschap) en krijgen zij de<br />

gelegenheid kennis te maken met de samenleving. Oogmerk is<br />

vmbo/mxl havo vwo<br />

klas uur uur uur<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

het verantwoordelijkheidsgevoel voor deze samenleving te vergroten.<br />

In het schooljaar 2009/2010 zijn wij gestart met een maatschappelijke<br />

stage <strong>van</strong> zestien uur voor klas 2. In 2010/2011 kreeg naast de 2e ook<br />

de 1e klas hiermee te maken. In onderstaande tabel kun je het verplichte<br />

aantal uren en de verdeling over de leerjaren lezen.<br />

1 16 2 projecten (met follow-up) 16 2 projecten (met follow-up) 16 2 projecten (met follow-up)<br />

2 16 Een projectmiddag, een geleid<br />

project (buiten school) en een<br />

deels zelfstandige stage<br />

16 Een projectmiddag, een geleid<br />

project (buiten school) en een deels<br />

zelfstandige stage<br />

16 Een projectmiddag, een geleid<br />

project (buiten school) en een<br />

deels zelfstandige stage<br />

3 16 Een zelfstandige stage 14 Een zelfstandige stage 14 Een zelfstandige stage<br />

4 0 Geen maatschappelijke stage<br />

in de examenklas<br />

5 0 Geen maatschappelijke stage<br />

in de examenklas<br />

14 Een zelfstandige stage 14 Een zelfstandige stage<br />

12 Een zelfstandige stage<br />

6 0 Geen maatschappelijke stage<br />

in de examenklas


Door kennis te maken met andere culturen <strong>van</strong> binnen en buiten<br />

Europa leer je verder te kijken dan je Nederlandse neus lang is. Wij<br />

vinden dat belangrijk. Niet alles wat Nederlanders normaal vinden is<br />

voor anderen even <strong>van</strong>zelfsprekend. Bij ons leer je daarmee omgaan.<br />

We hebben partnerscholen in Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,<br />

Finland, Frankrijk, Noorwegen, Italië, België, Estland, Tsjechië, Slowakije<br />

en de Verenigde Staten <strong>van</strong> Amerika. Ook hebben we een partnerschool<br />

in Rundu (Namibië) waarvoor we geld inzamelen zodat aidswezen ook<br />

naar school kunnen. Op alle afdelingen, <strong>van</strong> mxl tot tto, zijn er internationale<br />

projecten en uitwisselingen.<br />

Onze aandacht voor internationalisering is beloond met het Europa<br />

Plus vignet. Dat hebben maar weinig scholen. Onze internationale<br />

stages werden bekroond met de Europese Talenprijs. Sinds 2004 zijn<br />

Internationalisering 6<br />

Onze wereld is internationaal. Daar moet je je op voorbereiden. Via Internet, e-mail en MSN heb je<br />

net zo makkelijk contact met je buren als met iemand aan de andere kant <strong>van</strong> de wereld. Dat heeft<br />

wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer<br />

te leren denken, internationaal te leren denken.<br />

wij ook ELOS-school. Met een aantal andere Nederlandse en buitenlandse<br />

scholen vergroten we de aandacht voor Europa in onze lessen<br />

en organiseren we uitwisselingen, gezamenlijke projecten en e-mailcontacten.<br />

Je krijgt hier meteen <strong>van</strong>af de eerste klas mee te maken.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 15


Het programma <strong>van</strong> uitwisselingen is als volgt:<br />

Ons tweetalig onderwijs is nog het meest internationaal gericht.<br />

Daarom krijg je als tto-Ieerling bij je diploma ook een bewijs <strong>van</strong> het<br />

Europees Platform voor het Nederlandse onderwijs dat je in de onderbouwen<br />

de bovenbouw ruime internationale ervaring hebt opgedaan.<br />

Je leert bij ons ook voor het International Baccalaureate Certificate English,<br />

een internationaal eindexamen Engels waarmee je laat zien dat je het<br />

Engels op een buitengewoon hoog niveau beheerst.<br />

16<br />

Klas 1 Uitwisseling met Münster. Deelname is vrijwillig.<br />

Klas 2<br />

(alle niet-tto klassen)<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Uitwisseling met Zaragoza. Deelname is vrijwillig<br />

tto Uitwisseling met Engelse scholen in klassen 1, 2 en 3.<br />

Uitwisseling met school in Duitsland voor klas 3tag met een bezoek aan Engeland.<br />

3tl Uitwisseling met scholen in Zweden, Polen, Turkije<br />

4h Internationale werkweek. Deelname is verplicht.<br />

4th Werkweek i.v.m. IB-opleiding.<br />

5tg Reis naar Rome. Deelname is verplicht.<br />

5vwo Internationale profielreizen in 5ag, o.a. Berlijn, met bezoek aan plaatselijke school. Deelname is verplicht.<br />

5tvwo Internationale stage en project met Noorwegen.


Cultuur vinden we ook belangrijk. Daarom krijg je in de onderbouw<br />

lessen drama, muziek en beeldende vorming. Je kunt tekenen als eindexamenvak<br />

kiezen. We zijn trots op het werk <strong>van</strong> onze leerlingen; je<br />

ziet het dan ook door de hele school hangen. Alle leerlingen krijgen<br />

het vak CKV. Daarin maak je kennis met allerlei vormen <strong>van</strong> kunst en<br />

cultuur. Op het tweetalig gymnasium krijg je in plaats <strong>van</strong> CKV, KCV,<br />

waarbij de nadruk ligt op de klassieke cultuur.<br />

Cultuur 7<br />

AI jaren bieden we, in samenwerking met theater De Kom, het <strong>Anna</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>Rijn</strong>cultuurabonnement aan. Met dit abonnement kun je tegen<br />

een redelijke prijs voorstellingen in De Kom bezoeken en ook op die<br />

manier kennis maken met de wereld <strong>van</strong> kunst en cultuur.<br />

Ook naast de lessen zijn er volop culturele activiteiten op het<br />

<strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong>. Je kunt op diverse podia je talenten laten<br />

zien en podiumervaring opdoen. De professionele <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong>zaal<br />

met 240 zitplaatsen vormt het hart <strong>van</strong> onze activiteiten. Maar ook<br />

op andere plekken bieden we een podium voor het vele talent<br />

dat op onze school aanwezig is. Hier noemen we de belangrijkste<br />

culturele evenementen die voor en vaak ook door leerlingen<br />

worden geo rganiseerd.<br />

•<br />

Revue. De <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong>revue is een begrip geworden en niet<br />

alleen op onze school. Muziek, dans, cabaret en performances<br />

volgen elkaar in rap tempo op in een wervelend programma.<br />

Leerlingen <strong>van</strong> de eerste tot en met de zesde klas laten zien<br />

wat ze kunnen. De algehele presentatie, organisatie, decor,<br />

licht en geluid: allemaal leerlingenwerk!<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 17


•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

18<br />

Café Chantant. Kleinschaliger dan de revue. In een intieme sfeer<br />

laten leerlingen en docenten horen wat ze op muzikaal terrein<br />

in hun mars hebben. De canon is intussen een vast onderdeel<br />

en wordt door alle aanwezigen overtuigend meegezongen.<br />

Kasteelconcert. Op kasteel <strong>Rijn</strong>huizen vindt elk jaar het kasteelconcert<br />

plaats. Leerlingen brengen in de Alexanderzaal, temidden<br />

<strong>van</strong> de oude wandtapijten, diverse genres ten gehore. Wat is er mooier<br />

dan te musiceren op de plaats waar de jonkvrouw <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

vijf eeuwen geleden verbleef. Ook daar is de presentatie natuurlijk<br />

in handen <strong>van</strong> leerlingen.<br />

<strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong>lezing. Hoogleraren, staatsecretarissen, ministers,<br />

Europarlementariërs ... een lange rij sprekers heeft op de jaarlijkse<br />

<strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong>lezing al een betoog gehouden over een actueel<br />

onderwerp dat een raakvlak heeft met het onderwijs. Een discussie<br />

met leerlingen maakt deel uit <strong>van</strong> de traditie <strong>van</strong> deze lezing, die<br />

wordt gehouden in de kerk waar de fundatieborden <strong>van</strong> <strong>Anna</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> nog zijn te bewonderen.<br />

En verder. En verder is er veel te doen op school naast de lessen.<br />

Op sportdagen en vakantiesporttoernooien kun je je <strong>van</strong> je sportieve<br />

kant laten zien. Een hele week skiën behoort ook tot de mogelijkheden.<br />

ln de MET-show die tijdens pauzes wordt opgevoerd bespreken<br />

leerlingen actuele (school)zaken zodat jij er ook je mening over<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

kan vormen. Enkele keren per jaar organiseren we een schoolfeest.<br />

De examenleerlingen vieren hun laatste schooldag ieder jaar met<br />

een Prom Night. Ook Sinterklaas en Kerst vieren we op zijn <strong>Anna</strong>'s.


Samen leren, samen werken<br />

Samenwerken, succes en plezier gaan volgens ons samen. Je kunt het vergelijken met een krukje met<br />

drie poten: de leerling, de medewerkers en de ouders. Als een <strong>van</strong> de poten te kort is, valt het krukje<br />

om. Om goed te kunnen samenwerken spreken leerlingen, medewerkers en ouders af wat ze <strong>van</strong> elkaar<br />

verwachten. Wat we daaronder verstaan is vastgelegd in <strong>Anna</strong>'s Omgangsregels, die je op bladzijde 21<br />

en 22 kunt terugvinden.<br />

Als school zijn we blij met leerlingen die actief meedenken en meedoen.<br />

Zo zijn er leerlingresonansgroepen in de onderbouwen en in de 2e fase,<br />

hebben we een leerlingenraad en helpen leerlingen uit de bovenbouw<br />

leerlingen uit de brugklassen als juniormentor of als juniordocent. Dat<br />

kunnen lang niet alle scholen zeggen.<br />

De ouders tonen op verschillende manieren hun betrokkenheid bij<br />

school. In de ouderresonansgroepen (ORG's) denken zij mee met<br />

de school. Wat zijn sterke punten en waar zou de school zich verder<br />

in moeten ontwikkelen?<br />

✓ Ouderresonansgroep onderbouw: w.luckel@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

✓ Ouderresonansgroep tto: h.lagerberg@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

✓ Ouderresonansgroep 2e fase (bovenbouw havo en vwo):<br />

m.folkers@anna<strong>van</strong>rijn.nl; r.last@anna<strong>van</strong>rijn.nl;<br />

h.willemse@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

✓ Ouderresonansgroep mxl: j.jutte@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

8<br />

Ouders en leerlingen maken deel uit <strong>van</strong> de medezeggenschapsraad<br />

(MR). De directie vraagt de MR om advies of instemming over belangrijke<br />

besluiten. Je kunt de MR bereiken via de secretaris, dhr. M. Peulen:<br />

m.peulen@anna<strong>van</strong>rijn.nl. Ouders helpen mee met de organisatie<br />

<strong>van</strong> de WISWEX, de internationale stage <strong>van</strong> 5tvwo.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 19


De leerlingenraad<br />

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die zich bezighoudt<br />

met dingen die de school voor de leerlingen prettiger maken. Zo is<br />

de leerlingenraad bijvoorbeeld in het verleden bezig geweest met<br />

de selectie <strong>van</strong> de nieuwe locatiedirecteur, de samenstelling <strong>van</strong><br />

het assortiment <strong>van</strong> de schoolkantine en een beter contact met de<br />

buurtsuper. Vooral de keuze <strong>van</strong> een nieuwe locatiedirecteur was<br />

belangrijk, omdat de leerlingenraad niets voor elkaar kan krijgen<br />

zonder medewerking <strong>van</strong> de directie.<br />

Tijdens de vergaderingen wordt doorgaans overlegd over de vorderingen<br />

en de nieuwe ideeën. Als er goed uitvoerbare ideeën bij zitten<br />

wordt geprobeerd deze te verwezenlijken, zodat het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<strong>College</strong> weer wat beter wordt. E-mail: leerlingenraad@anna<strong>van</strong>rijn.nl.<br />

20<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

De ouderraad<br />

De ouderraad behartigt de belangen <strong>van</strong> de ouders <strong>van</strong> de leerlingen.<br />

Ze is een klankbord voor de ouders. Ze bevordert het contact tussen<br />

ouders en school en denkt mee over belangrijke schoolzaken. De leden<br />

<strong>van</strong> de ouderraad steken vaak een helpende hand uit bij allerlei schoolse<br />

activiteiten. Tevens zijn zij aanwezig bij bijvoorbeeld de open dagen,<br />

excursies, diploma-uitreikingen. Voorts organiseert de ouderraad jaarlijks<br />

een thema-avond. En <strong>van</strong>zelfsprekend onderhoudt de ouderraad<br />

ook contact met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.<br />

Meer over de ouderraad kun je vinden op de website <strong>van</strong> de school<br />

en in hoofdstuk 13 <strong>van</strong> deze gids. Je kunt ook contact opnemen met<br />

de ouderraad via de e-mail: ouderraad@anna<strong>van</strong>rijn.nl.


<strong>Anna</strong>’s Omgangsregels<br />

De medewerkers De leerling De ouders / verzorgers<br />

Leren • Bieden uitdagend en gevarieerd onderwijs.<br />

• Begeleiden naar zelfstandig leren.<br />

• Geven tijdig een studieplanner.<br />

• Bieden waar nodig hulp.<br />

• Zorgen voor een goede leeromgeving.<br />

Aanwezigheid • Geven tijdig een rooster en melden<br />

afwijkingen <strong>van</strong> het rooster op tijd.<br />

• Gaan na of leerlingen aanwezig zijn.<br />

• Nemen bij het vermoeden <strong>van</strong><br />

ongeoorloofde absentie maatregelen.<br />

Sfeer • Gaan met respect om met alle leerlingen<br />

en hun ouders/verzorgers, ongeacht hun<br />

achtergrond.<br />

• Stimuleren de leerlingen het beste uit<br />

zichzelf te halen.<br />

• Bevorderen een plezierige, rustige sfeer.<br />

Gedrag • Stellen duidelijke regels.<br />

• Zijn eerlijk en consequent in de handhaving<br />

<strong>van</strong> de schoolregels.<br />

• Spreken anderen aan op hun gedrag.<br />

Veiligheid • Bieden een veilige omgeving,<br />

met voldoende toezicht.<br />

• Bevorderen veilig gedrag bij leerlingen.<br />

• Zet zich in om te leren.<br />

• Neemt verantwoordelijkheid voor het leren.<br />

• Plant zijn/haar studie zorgvuldig.<br />

• Vraagt waar nodig om hulp.<br />

• Is elke dag op school en in de les, tenzij<br />

er een goede reden voor absentie is,<br />

zoals ziekte.<br />

• Is op tijd.<br />

• Gaat met respect om met medeleerlingen,<br />

docenten en onderwijsondersteunend<br />

personeel, ongeacht hun achtergrond.<br />

• Houdt zich aan de schoolregels<br />

en afspraken.<br />

• Werkt mee aan een rustige, veilige<br />

en schone school.<br />

• Spreekt anderen aan op hun gedrag,<br />

zonder geweld.<br />

• Brengt de veiligheid <strong>van</strong> zichzelf en de<br />

rest <strong>van</strong> de schoolbevolking niet in gevaar.<br />

• Bevordert dat ook anderen zich veilig<br />

voelen op school.<br />

• Motiveren hun kind om deel te nemen aan<br />

alle onderwijsactiviteiten.<br />

• Ondersteunen hun kind bij het leren.<br />

• Bieden hun kind een goede plek om thuis<br />

te studeren.<br />

• Zorgen er voor dat hun kind (op tijd) op school<br />

aanwezig is.<br />

• Berichten school tijdig als dat niet mogelijk is.<br />

• Gaan met respect om met hun kind, andere<br />

leerlingen en werknemers <strong>van</strong> school.<br />

• Motiveren hun kind om zich aan de schoolregels<br />

en aan afspraken te houden.<br />

• Moedigen hun kind aan tot veilig gedrag op<br />

school en onderweg naar / <strong>van</strong> school.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

21


22<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

<strong>Anna</strong>'s Omgangsregels samengevat<br />

Ik zet me in om te leren.<br />

Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.<br />

Ik toon respect voor iedereen op school.<br />

Ik houd me aan de schoolregels.<br />

Ik help mee de school schoon en veilig te houden.<br />

Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die<br />

<strong>van</strong> anderen.<br />

Ik zorg dat ik op de hoogte ben <strong>van</strong> schoolnieuws.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

<strong>Anna</strong>’s Omgangsregels<br />

De medewerkers De leerling De ouders / verzorgers<br />

Eigendommen • Moedigen leerlingen aan om respectvol<br />

met eigendommen om te gaan.<br />

• Nemen maatregelen om diefstal en<br />

beschadiging te voorkomen.<br />

Communicatie • Informeren leerlingen en ouders<br />

over gedrag en vorderingen.<br />

• Houden leerlingen en ouders op de hoogte<br />

m.b.v. informatieavonden, rapportavonden,<br />

nieuwsbulletins en de schoolwebsite.<br />

• Overleggen met ouders en leerlingen<br />

over belangrijke veranderingen.<br />

• Bieden ouders en leerlingen een<br />

luisterend oor.<br />

• Gaat met respect om met de eigendommen<br />

<strong>van</strong> zichzelf, anderen en de school.<br />

• Leest informatie en zorgt dat de informatie<br />

de ouders bereikt.<br />

• Neemt contact op met de mentor, de<br />

docent of de teamleider als er aanleiding<br />

toe is.<br />

• Ondersteunt het werk <strong>van</strong><br />

de leerlingenraad.<br />

• Moedigen hun kind aan om respectvol om<br />

te gaan met eigendommen.<br />

• Lezen informatie <strong>van</strong> de school en ondernemen<br />

actie waar nodig.<br />

• Bezoeken waar mogelijk informatieavonden<br />

en rapportavonden.<br />

• Nemen tijdig contact op met de school bij<br />

problemen.<br />

• Zorgen dat de school een telefoonnummer heeft<br />

waar een ouder/verzorger overdag bereikbaar is.<br />

• Ondersteunen het werk <strong>van</strong> ouderraad.


De mededelingenschermen<br />

Op meerdere plekken in school hangen mededelingenschermen.<br />

Hierop staan de dagelijkse roosterwijzigingen en andere belangrijke<br />

Communicatie<br />

Wij geloven in goede communicatie als een manier om het leren te bevorderen. Daarom informeren we<br />

jou en je ouders op de onderstaande manieren. We verwachten dat je ons vertelt als er iets belangrijks<br />

aan de hand is. Dat geldt overigens ook voor je ouders.<br />

mededelingen. Via onze website www.anna<strong>van</strong>rijn.nl kun je<br />

die schermen ook <strong>van</strong>uit huis inzien.<br />

De prikborden<br />

Hierop staan aankondigingen <strong>van</strong> feesten en evenementen,<br />

geo rganiseerd door de activiteitencommissie BIS. Maar ook<br />

informatie over loopbaanoriëntatie, sport etc.<br />

Cijfers<br />

9<br />

Je kunt online je cijfers inzien. Je krijgt een inlogcode en wachtwoord.<br />

We verwachten dat je ouders geregeld (mee)kijken hoe je ervoor staat.<br />

De rapporten<br />

Vier maal per jaar ont<strong>van</strong>g je een overzicht <strong>van</strong> jouw prestaties <strong>van</strong><br />

de voorgaande periode, samen met een voortschrijdend gemiddelde<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 23


24<br />

per vak over het gehele schooljaar. Voor bevordering gaan we uit<br />

<strong>van</strong> de voortschrijdend gemiddelde cijfers.<br />

<strong>Anna</strong> Actueel<br />

<strong>Anna</strong> Actueel is een e-zine bestemd voor ouders en leerlingen. Er wordt<br />

gestreefd naar een maandelijkse verschijningsfrequentie. <strong>Anna</strong> Actueel<br />

is ook te bekijken via de website: www.anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Een brief<br />

Bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld langdurige ziekte <strong>van</strong> een<br />

docent, geven wij de leerlingen <strong>van</strong> de betreffende klassen hierover<br />

een brief mee voor hun ouders.<br />

De studiewijzers<br />

Van elk vak krijg je een overzicht per periode waarop je <strong>van</strong> week tot<br />

week kan zien wat je voor dat vak moet doen. Van alle vakken staat<br />

de studiewijzer ook op lt's Learning (zie onder).<br />

Elektronische Leeromgeving (ELO)<br />

lt's Learning is de elektronische leeromgeving die we inzetten voor<br />

de communicatie tussen docenten en leerlingen. Hier vind je voor alle<br />

vakken de studiewijzers en voor steeds meer vakken digitaal lesmateriaal,<br />

opdrachten en (diagnostische) toetsen. Gemaakte opdrachten moeten<br />

ook vaak via lt's Learning worden ingeleverd. Deze ELO zetten we ook<br />

in bij de begeleiding <strong>van</strong> projecten.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

De website<br />

Naast algemene en schoolse informatie vermelden wij op de website<br />

<strong>van</strong> de school allerlei actuele zaken, zoals de kalender. Ons advies:<br />

raadpleeg regelmatig de website.<br />

Ouderavonden<br />

Voor alle klassen organiseren we ouderavonden. Deze vinden meestal<br />

plaats aan het begin <strong>van</strong> het schooljaar. Je ouders ont<strong>van</strong>gen daarvoor<br />

een aparte uitnodiging. Een overzicht <strong>van</strong> de ouderavonden kun je<br />

vinden op de website.<br />

Ouderspreekavonden<br />

Na het eerste en tweede rapport kunnen je ouders met je mentor en<br />

je docenten praten over jouw vorderingen. Na het derde rapport kunnen<br />

zij hierover praten met je mentor. Je ouders ont<strong>van</strong>gen met je rapport<br />

een formulier voor de ouderspreekavonden en een rooster met de<br />

docenten, de tijden en de lokalen. De data voor de ouderspreekavonden<br />

staan in het nieuwsbulletin en in de rubriek kalender <strong>van</strong> de website<br />

<strong>van</strong> de school.<br />

Telefoonpiramide<br />

Als het eerste uur onverwacht uitvalt, stelt de roostermaker de telefoonpiramide<br />

in werking. Je hoort dan dat je lessen die dag later beginnen.<br />

Als je onverwacht absent bent, bellen we je ouders. Bij bijzonderheden<br />

kan je mentor telefonisch contact opnemen met je ouders.


Communicatie <strong>van</strong> de kant <strong>van</strong> school<br />

Om je ouders zo min mogelijk op hun werk te storen, sturen wij ook<br />

een e-mail als jij onverwacht absent bent. Je mentor of teamleider<br />

kunnen ook <strong>van</strong> e-mail gebruik maken om jou of je ouders ergens<br />

over te informeren. Daarom vragen wij bij aanmelding naar het<br />

e-mailadres.<br />

Communicatie <strong>van</strong> de kant <strong>van</strong> de ouders en de leerlingen<br />

Naast informatie <strong>van</strong> onze kant rekenen we erop dat je ons op de hoogte<br />

stelt als er iets is wat we zouden moeten weten. Een telefoontje naar<br />

je mentor is meestal de beste eerste stap.<br />

Elke mentor deelt aan zijn leerlingen mee wanneer hij het best<br />

bereikbaar is.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

25


Jij kunt contact opnemen met je teamleider als je mentor je niet verder<br />

kan helpen. Bij een groter probleem kunnen ook je ouders dat doen.<br />

De ervaring leert dat via deze stappen de klacht opgelost wordt.<br />

Als dat volgens jou of je ouders niet zo is kunnen jullie als ultieme<br />

mogelijkheid contact opnemen met de locatiedirecteur,<br />

mw. C.A.H. Keemink, e-mail: c.keemink@anna<strong>van</strong>rijn.nl.<br />

kamer 1.10, telefoon: 030 6009 167, of met de plaatsver<strong>van</strong>gend<br />

locatiedirecteur, mw. R.A.M. Drenth, e-mail r.drenth@anna<strong>van</strong>rijn.nl,<br />

kamer 1.03, telefoon: 030 6009 169.<br />

Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen aangekaarte problemen<br />

in goed overleg op te lossen. Bij officiële klachten verzoeken we je<br />

ouders de klachtenprocedure te volgen. Deze is te vinden op de<br />

website <strong>van</strong> onze school. De contactpersoon is dhr. L. <strong>van</strong> Putten;<br />

e-mail: l.<strong>van</strong>putten@anna<strong>van</strong>rijn.nl, telefoon: 030 6045 344.<br />

Vertrouwensinspecteur<br />

"Indien uw kind binnen of in relatie tot uw school geconfronteerd<br />

wordt met signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid,<br />

26<br />

radicalisering of extremisme kunt u contact opnemen met een<br />

<strong>van</strong> de vertrouwensinspecteurs <strong>van</strong> de Inspectie <strong>van</strong> het Onderwijs.<br />

Tel: 0900 1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief )."<br />

Aan deze tekst <strong>van</strong> de onderwijsinspectie voegen we toe:<br />

maak vooral ook gebruik <strong>van</strong> de mogelijkheden binnen school.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Ziekmelding<br />

Als je ziek bent vragen wij je ouders dit meteen 's morgens te melden<br />

aan de verzuimcoördinator. Dat kan per telefoon 030 6009 160 of per<br />

mail: verzuim@anna<strong>van</strong>rijn.nl. Op de dag dat je weer gezond en wel<br />

naar school komt, moet je het groene verzuimbriefje inleveren. Wij<br />

vragen je ouders ook geoorloofd verzuim <strong>van</strong> tevoren schriftelijk te<br />

melden.<br />

Verzuimafspraken bij de les L.O.<br />

Het kan voorkomen dat je wel naar school toe gaat, maar je niet zo<br />

fit voelt of zelfs een blessure hebt. Als je op die dag L.O. op het rooster<br />

hebt staan is het belangrijk om wél naar die les te gaan en ook je<br />

sportkleding mee te nemen. In overleg met je docent wordt dan gekeken<br />

of je (een gedeelte <strong>van</strong>) de les toch mee kunt doen.<br />

Wanneer je echt ernstig geblesseerd bent of langdurig ziek wordt, is<br />

het aan de teamleider en de L.O.-docent om afspraken te maken over<br />

je aanwezigheid bij de les. Zonder deze afspraken is je afwezigheid bij<br />

de les L.O. <strong>van</strong>zelfsprekend niet geoorloofd.<br />

Voor meer informatie over de lessen L.O. verwijzen we je naar het<br />

boekje ‘L.O. en Schoolsport’, dat iedere leerling krijgt uitgereikt in<br />

zijn allereerste les L.O.


Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we werken aan steeds<br />

verdere verbetering, verfijning <strong>van</strong> de kwaliteit <strong>van</strong> ons onderwijs.<br />

Ook als school willen we leren. Dat doen we door te evalueren met<br />

ouders en met leerlingen, bijvoorbeeld in de resonansgroepen.<br />

Ook voeren we kwaliteitsmetingen uit. Hoe ervaren de leerlingen<br />

lessen? Wat vinden de ouders <strong>van</strong> de school? Hoe ervaren de docenten<br />

en andere medewerkers dat? Deze onderzoeken worden gevolgd door<br />

visitaties door collega's uit de 5=1 scholen waar we mee samenwerken.<br />

Zo leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen en daar<br />

zetten we beleid op.<br />

Aandachtpunten voor de komende jaren:<br />

•<br />

•<br />

aansluiting <strong>van</strong> de onderbouw op de bovenbouw;<br />

gevarieerd onderwijs.<br />

Ons tweetalig onderwijs wordt regelmatig gevisiteerd. Dan bewijzen<br />

we dat we het senior certificate waard zijn. De IB-organisatie bewaakt<br />

de kwaliteitseisen <strong>van</strong> het IB-onderwijs in het tto. Ook secties, teams<br />

en individuele medewerkers reflecteren regelmatig en maken verbeterplannen.<br />

Kwaliteit 10<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 27


De examenresultaten maken deel uit <strong>van</strong> de graadmeters voor<br />

kwaliteit <strong>van</strong> ons onderwijs:<br />

28<br />

Percentage geslaagd<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

vwo havo vmbo<br />

2004 97 85 94<br />

2005 96 86 95<br />

2006 96 93 100<br />

2007 88 90 92<br />

2008 89 73 81<br />

2009 82 83 84<br />

2010 91 78 90<br />

Gemiddelde<br />

<strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 91 84 91<br />

Landelijk gemiddelde 93 90 94<br />

Percentage zonder vertraging door bovenbouw<br />

vwo havo vmbo<br />

2004 65 57 77<br />

2005 70 58 80<br />

2006 66 75 93<br />

2007 73 73 85<br />

2008 70 54 82<br />

2009 53 50 71<br />

2010 71 57 81<br />

Gemiddelde<br />

<strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<strong>College</strong><br />

Landelijk<br />

67 61 81<br />

gemiddelde 67 64 87


<strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> – alle locaties 11<br />

Het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> is een brede scholengemeenschap die alle vormen <strong>van</strong> onderwijs biedt,<br />

<strong>van</strong> Iwoo tot en met tweetalig gymnasium. Dus volop keus, volop doorstroommogelijkheden en<br />

onderwijs op maat. Door de kleinschalige organisatie en de aparte locaties kunnen wij elke leerling<br />

in een veilig leef- en leerklimaat passend onderwijs bieden. Deze schoolgids geeft uitgebreide<br />

informatie over de locatie Albatros waar jij de lessen volgt. Beknopte informatie over de andere<br />

locaties willen wij je echter niet onthouden.<br />

Locatie Harmonielaan<br />

De locatie Harmonielaan is de vmbo-locatie <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<strong>College</strong> en biedt momenteel onderwijs aan circa 500 leerlingen. Alle 4<br />

de leerwegen worden hier aangeboden, inclusief leerwegondersteunend<br />

onderwijs.<br />

Sinds schooljaar 2010/2011 biedt de locatie tweetalig mavo<br />

en tweetalig beroepsgericht onderwijs aan voor alle leerlingen.<br />

Binnen de beroepsgerichte leerwegen kent de locatie Harmonielaan<br />

de volgende afdelingen:<br />

• Voertuigentechniek<br />

• Installatietechniek<br />

• Back & Stage<br />

• Verzorging<br />

Goede leerlingbegeleiding staat centraal. Mentoren en vakdocenten<br />

werken samen in teams. Elke mentor heeft wekelijks een begeleidingsuur<br />

en daarnaast nog mentortijd, zodat de leerling de begeleiding krijgt<br />

die hij/zij nodig heeft. Daarnaast kan een leerling afspraken maken<br />

met vakdocenten waar hij/zij terecht kan met specifieke vragen over<br />

een bepaald vak.<br />

Het onderwijs op de locatie Harmonielaan kenmerkt zich door afwisseling.<br />

Naast de “gewone les” wordt er veel geleerd in de praktijklessen<br />

en er is spraken <strong>van</strong> onderwijsvernieuwing in de vorm <strong>van</strong> leergebieden.<br />

bij deze leergebieden worden bepaalde vakken geclusterd aangeboden.<br />

Naast kennis spelen bij deze leergebieden ook verschillende vaardigheden<br />

een belangrijke rol.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 29


30<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

De locatie Harmonielaan heeft internationalisering hoog in het vaandel<br />

staan. Geprobeerd wordt de leerlingen op te leiden tot “wereldburger”.<br />

Om dit nog meer tot uiting te brengen is er voor gekozen om <strong>van</strong>af<br />

schooljaar 2010/2011 alle leerwegen tweetalig aan te bieden.<br />

Dat betekent dat ongeveer 30% <strong>van</strong> de lessen in het Engels worden<br />

verzorgd, d.w.z. binnen het tweetalig mavo en het tweetalig beroepsgericht<br />

onderwijs.<br />

Net als op de andere locaties <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> gelden<br />

ook op de locatie Harmonielaan <strong>Anna</strong>’s Omgangsregels. Een goede<br />

samenwerking tussen ouders, leerlingen en de school is belangrijk<br />

voor het leren <strong>van</strong> uw kind.<br />

Locatie De Linie<br />

De locatie De Linie is de kleinste afdeling <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<strong>College</strong> en een gespecialiseerde afdeling voor leerweg ondersteunend<br />

onderwijs (LWOO). Op deze afdeling krijgen ongeveer 200 leerlingen<br />

met zowel leerachterstanden als sociaal-emotionele achterstanden<br />

onderwijs en begeleiding.<br />

De leerlingen worden geschakeld naar alle scholen voor VO in de regio<br />

en worden meestal geplaatst in klas 3. Een kleine groep leerlingen<br />

doet op de locatie De Linie eindexamen door middel <strong>van</strong> een Leerwerk<br />

Traject in de afstudeerrichting Handel Administratie.<br />

Locatie Harmonielaan


Op de locatie De Linie is er sprake <strong>van</strong> een intensieve leerlingbegeleiding<br />

en een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door acceptatie,<br />

begrip en structuur. Een goede relatie tussen leerling(en) en docent(en)<br />

is daarvoor <strong>van</strong> wezenlijk belang, evenals een grote sociale controle.<br />

Het onderwijs op de locatie De Linie wordt gekenmerkt door de grote<br />

rol <strong>van</strong> de mentor. Er wordt bij verschillende vakken individueel gewerkt.<br />

De lesstof is afgestemd op de (on)mogelijkheden <strong>van</strong> de individuele<br />

leerling (maatwerk). Buiten docenten is er nog een aantal deskundigen<br />

binnen de afdeling werkzaam, die zowel naar leerlingen als ouders en<br />

docenten een begeleidende en ondersteunende rol vervullen.<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer<br />

R.J. Wesselingh (adjunct-directeur) of mevrouw T. <strong>van</strong> Dijk-de Boer<br />

(coördinator toelating) via telefoonnummer 030 6019118 of via<br />

e-mail info-linie@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Locatie De Linie<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

31


12<br />

Schoolregels<br />

Zakelijk<br />

Onze schoolregels zijn gebaseerd op <strong>Anna</strong>'s Omgangsregels<br />

(zie hoofdstuk 8). Als je je niet aan deze regels houdt, krijg je een<br />

waarschuwing. Bij herhaling krijg je te maken met strafmaatregelen.<br />

Als ook dat niet helpt, nodigt je mentor of teamleider jou en je ouders<br />

uit voor een gesprek. Gezamenlijk maken we dan afspraken voor verbetering<br />

en bespreken we wat de gevolgen zijn als verbetering uitblijft.<br />

In het uiterste geval kan dit leiden tot schorsing of verwijdering <strong>van</strong><br />

school.<br />

Bij ernstige vergrijpen nemen wij contact op met instanties buiten<br />

school. Als je regelmatig spijbelt of zonder bij de school bekende<br />

reden langer dan drie dagen afwezig bent, zoekt de leerplichtambtenaar<br />

uit wat daar<strong>van</strong> de reden is. Hij kan een procesverbaal opmaken. Ouders<br />

en jongeren (<strong>van</strong>af 12 jaar) riskeren een boete, krijgen een leerstraf of<br />

kunnen in hechtenis worden genomen. Bij luxeverzuim, dat wil zeggen<br />

extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming <strong>van</strong> de school,<br />

is de kans op een procesverbaal erg groot.<br />

32<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012


De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Nieuwegein/<br />

Houten voeren ten aanzien <strong>van</strong> kluisjescontrole, alcohol, wapens<br />

en drugs de volgende gemeenschappelijke politiek:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Kluisjescontrole: in het kader <strong>van</strong> veiligheid en preventie kan indien<br />

daar aanleiding toe is een kluisjescontrole worden uitgevoerd.<br />

Alcohol: op schoolfeesten en klassenavonden binnen of buiten de<br />

school schenken wij geen alcoholhoudende drank. Bij overtreding<br />

<strong>van</strong> deze regel bellen we je ouders met het verzoek je te komen<br />

ophalen. Je wordt geschorst en je mag het volgende schoolfeest<br />

niet bijwonen.<br />

Drugs: het bezit, gebruik of verhandelen <strong>van</strong> soft en/of hard drugs<br />

is niet toegestaan. Bij overtreding <strong>van</strong> deze schoolregel bellen we<br />

je ouders met het verzoekje te komen ophalen. Je wordt geschorst.<br />

Bij het verhandelen <strong>van</strong> drugs schakelen we de politie in.<br />

Tevens bekijken we welke verdere maatregelen we moeten nemen.<br />

Verwijdering <strong>van</strong> school kan daarbij uitdrukkelijk aan de orde komen.<br />

Onder invloed zijn <strong>van</strong> alcohol en/of drugs: het onder invloed <strong>van</strong><br />

alcohol en/of drugs zijn op school, tijdens schoolfeesten, klassenavonden<br />

en andere onder verantwoording <strong>van</strong> de school plaatsvindende<br />

activiteiten is niet toegestaan.<br />

•<br />

•<br />

Wapens: wapenbezit is niet toegestaan. Bij overtreding <strong>van</strong><br />

deze schoolregel bellen we je ouders en informeren we de politie.<br />

Jij wordt geschorst.<br />

Afhankelijk <strong>van</strong> de ernst <strong>van</strong> de overtreding kunnen aanvullende<br />

strafmaatregelen volgen.<br />

Verplichte gegevensverstrekking<br />

Je ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de school voor 1 september<br />

in het bezit is <strong>van</strong> een uittreksel <strong>van</strong> het Gemeentelijke Basis Administratie<br />

of een kopie <strong>van</strong> je identiteitsbewijs. (alle leerlingen die zich nieuw<br />

hebben aangemeld).<br />

Verzekering<br />

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten<br />

als aanvulling op de eigen verzekering. Deze verzekering is geldig<br />

gedurende het verblijf op school, de heen en terugreis <strong>van</strong> en naar<br />

school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed.<br />

Diefstal<br />

In de huur <strong>van</strong> de kluisjes is een bijdrage opgenomen voor een verzekering<br />

tegen diefstal. Als er sporen zijn <strong>van</strong> braak kan de verzekering<br />

een vergoeding uitkeren <strong>van</strong> ten hoogste e 160,-. met een eigen risico<br />

<strong>van</strong> e 22,69. Er moet altijd aangifte te worden gedaan bij de politie.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

33


34<br />

Aansprakelijkheid<br />

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing<br />

<strong>van</strong> en/of schade aan persoonlijke eigendommen <strong>van</strong> leerlingen en<br />

medewerkers. Het stallen of parkeren <strong>van</strong> vervoermiddelen gebeurt<br />

op eigen risico. Wij raden ten sterkste af om 's nachts vervoermiddelen<br />

in de fietsenstalling te laten staan. Ook raden wij af om waardevolle<br />

spullen mee te nemen naar school. Leerlingen <strong>van</strong> 14 jaar en ouder<br />

zijn verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook<br />

voor verlies en/of diefstal <strong>van</strong> deze identiteitskaart stelt de school<br />

zich niet aansprakelijk.<br />

Boeken<br />

Het boekenpakket voor leerlingen <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong><br />

kun je bestellen bij Van Dijk Educatie. Van Dijk Educatie informeert<br />

je nader over eventuele kosten en betalingswijze. Adresgegevens:<br />

Van Dijk Educatie<br />

Postbus 23 8260 AA Kampen<br />

Tel: 0900 500 4010<br />

www.<strong>van</strong>dijk.nl<br />

Schoolkosten<br />

Het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> ont<strong>van</strong>gt <strong>van</strong> de overheid een vergoeding<br />

voor personeel, voor onze gebouwen en voor schoolboeken en andere<br />

lesmaterialen die specifiek door onze school worden voorgeschreven<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

en die noodzakelijk zijn om de lessen te kunnen volgen. Deze vergoeding<br />

is sober. Wij streven er naar om ons onderwijs uitdagend en extra<br />

aantrekkelijk voor leerlingen te maken. Hier zijn extra kosten mee<br />

gemoeid die niet door de overheid bekostigd worden. Voor deze<br />

kosten vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage.<br />

De directie streeft ernaar om de schoolkosten waarvoor wij de ouders<br />

een vrijwillige bijdrage vragen zo laag mogelijk te houden. Wij stellen<br />

de schoolkosten jaarlijks vast in overleg met de Medezeggenschapsraad.<br />

Voor onderstaande kosten heeft de oudergeleding <strong>van</strong> de<br />

Medezeggenschapsraad instemming verleend.<br />

De schoolkosten worden door ons, in overleg met de Medezeggenschapsraad,<br />

in drie categorieën onderverdeeld.<br />

Categorie I Kosten die ten goede komen aan alle leerlingen,<br />

o.a. cultuurprogramma, sportprogramma,<br />

schoolkrant, vieringen, ouderavonden en<br />

ouderraad.<br />

Categorie II Kosten die aan specifieke extra activiteiten voor<br />

uw eigen kind zijn verbonden. Deze zijn locatiegebonden<br />

en verschillen per leerjaar en afdeling.<br />

Categorie III Kosten, verbonden aan een specifiek deel <strong>van</strong><br />

een opleiding. Op het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong><br />

betreft dit TTO. Betaling <strong>van</strong> deze kosten is<br />

niet vrijwillig.<br />

c 15,-<br />

Zie<br />

overzicht<br />

Albatros:<br />

c 470,-


Categorie II 1 2 3 4 5 6 Ja Nee<br />

Kunst Centraal 2 excursies 40,- 40,- 40,-<br />

Brugklaskamp 115,-<br />

Borg kluissleutel * 16,-<br />

Gymkleding ± 16,-<br />

Tekendoos 18,60<br />

Tekenkoffer examenklas 12,50 12,50 12,50<br />

Totaal ±149,60 52,50 52,50 52,50<br />

* borg kluissleutel, alle 1e klassers en tussentijdse instromers.<br />

De onderstaande items hebben betrekking op een beperkt aantal klassen of zijn afhankelijk <strong>van</strong> het persoonlijke<br />

vakkenpakket <strong>van</strong> de leerling.<br />

Categorie II Klassen Bedrag<br />

Gymnasiumdag Gymnasium 1 - 6 c 27,50<br />

Excursie Biologie 4h+4v met biologie c 30,-<br />

Burgers’Bush examen 5h+6V met tekenen c 25,-<br />

Universiteit Wageningen 5h+6V met biologie c 12,50<br />

Clingendael 5+6V met aardrijkskunde c 15,-<br />

Excursie Ieper 4+5h c 40,-<br />

Uitwisseling diverse<br />

Europese landen<br />

2tl c 220,-<br />

Werkweek Ardennen 4 (t)h c 200,-<br />

Excursie Lille 3h+3v+4tl+4h+4v leerlingen met frans c 25,-<br />

Categorie II Klassen Bedrag<br />

Uitwisseling 3tl c 260,-<br />

Rome 5tg c 550,-<br />

Berlijn 5v c 325,-<br />

Work experience 5tv (bedrag afhankelijk <strong>van</strong> keuze leerling)<br />

Critical Mass 6V c 15,-<br />

Bezoek Tweede Kamer 6V c 20,-<br />

Voorlichting studie en<br />

beroep (STUVO; Studie<br />

(voorlichtingsbeurs)<br />

5 vwo;<br />

4 havo/vwo<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

c 9,-<br />

35


Uw bijdrage in de schoolkosten voor categorie I en categorie II is een<br />

vrijwillig bijdrage. Voor categorie III (Tweetalig Onderwijs) geldt dit<br />

dus niet. Betaling <strong>van</strong> deze kosten is niet vrijwillig, omdat ouders en<br />

kinderen bewust voor deze extra onderwijsstromen hebben gekozen.<br />

Het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> mag dan ook <strong>van</strong> u verlangen dat u de<br />

extra kosten die met deze onderwijsstroom gemoeid zijn, betaalt.<br />

Met ingang <strong>van</strong> dit schooljaar zijn wij verplicht om voor de schoolkosten<br />

een overeenkomst met ouders af te sluiten. Het aangaan <strong>van</strong> die overeenkomst<br />

en de betaling <strong>van</strong> de schoolkosten is vrijwillig, maar niet<br />

vrijblijvend. De school verplicht zich tot het leveren <strong>van</strong> de aangegeven<br />

activiteiten of voorzieningen en u verplicht zich tot het betalen <strong>van</strong><br />

de aangegeven schoolkosten. Ouders ont<strong>van</strong>gen de overeenkomst<br />

ter ondertekening samen met de schoolgids. Op de website<br />

www.anna<strong>van</strong>rijn.nl staat een modelovereenkomst ter inzage.<br />

Als u de schoolkosten niet kunt betalen<br />

Het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> kent een reductie- en een kwijtscheldingsregeling:<br />

a. In bijzondere omstandigheden kan voor de ouderbijdrage gehele<br />

of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Verzoeken hiertoe<br />

moeten schriftelijk, met motivering, gericht worden aan de heer<br />

T. Donkersloot. Een toegewezen kwijtschelding geldt voor één<br />

schooljaar en moet jaarlijks opnieuw ingediend worden.<br />

36<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

b. Ouders <strong>van</strong> leerlingen uit de gemeenten Utrecht, Maarssen,<br />

IJsselstein en Houten kunnen ook een bijdrage aan de kosten<br />

<strong>van</strong> schoolactiviteiten krijgen <strong>van</strong> deze gemeenten. U kunt dat<br />

doen door een “U-pas” aan te vragen bij de gemeente. Wanneer<br />

u de factuur <strong>van</strong> school ont<strong>van</strong>gt, kunt u deze samen met een<br />

kopie <strong>van</strong> de “U-pas” en een schriftelijk verzoek sturen naar <strong>Anna</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong>, t.a.v. financiële administratie. Wij verzorgen dan<br />

de aanvraag bij het U-pasbureau. Wilt u meer weten over de “U-pas”<br />

dan kunt u contact opnemen met het U-pasbureau, mw. Bernadette<br />

Leeuwenberg of mw. Karen Salden of kijken op www.u-pas.nl.<br />

c. Ouders <strong>van</strong> leerlingen uit de gemeente Nieuwegein kunnen een<br />

bijdrage aan de schoolkosten vragen bij de Stichting Leergeld<br />

Nieuwegein. U kunt een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld<br />

Nieuwegein, Postbus 6622, 3430 AR Nieuwegein. Informatie:<br />

tel. 030 6305425 of www.leergeld.nl/nieuwegein.<br />

Betaling schoolkosten<br />

In oktober/november ont<strong>van</strong>gen je ouders een gespecificeerde rekening.<br />

Zij kunnen het totaalbedrag desgewenst in drie opeenvolgende<br />

maande lijkse termijnen betalen. Wel dient de (eerste) betaling uiterlijk<br />

31 december 2011 te zijn bijgeschreven op de rekening <strong>van</strong> de school.<br />

Als deze termijn niet haalbaar is, kunnen zij een andere betalingsregeling<br />

treffen. Hiervoor kan uitsluitend een schriftelijk verzoek gedaan worden<br />

gericht aan de financiële administratie. Voor dit soort regelingen geldt<br />

dat het totaalbedrag uiterlijk 31 maart 2012 voldaan dient te zijn.


Lestijden<br />

50 minutenrooster<br />

1 08.30 - 09.20<br />

2 09.20 - 10.10<br />

3 10.10 - 11.00<br />

pauze 11.00 - 11.20<br />

4 11.20 - 12.10<br />

5 12.10 - 13.00<br />

pauze 13.00 - 13.30<br />

6 13.30 - 14.20<br />

7 14.20 - 15.10<br />

8 15.10 - 16.00<br />

9 16.10 - 17.00<br />

Belangrijke data<br />

Belangrijke data met betrekking tot schoolactiviteiten, excursies en<br />

schoolvakanties, kunt u terugvinden op onze website www.anna<strong>van</strong>rijn.nl.<br />

Daarnaast ont<strong>van</strong>gt u maandelijks de belangrijke data via onze digitale<br />

nieuwsbrief, <strong>Anna</strong> Actueel. Een actueel e-mailadres is hiervoor <strong>van</strong> belang.<br />

Dit kunt u doorgeven aan onze leerlingenadministratie. In principe wordt<br />

buiten de op de website aangegeven vakanties en vrije dagen geen<br />

verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op<br />

grond waar<strong>van</strong> ouder/verzorgers vrijstelling <strong>van</strong> het schoolbezoek <strong>van</strong><br />

hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:<br />

1. Vakantieverlof<br />

Als uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties<br />

(verklaring <strong>van</strong> werkgever overleggen) of als de aard <strong>van</strong> uw beroep<br />

geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Het extra vakantieverlof<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

37


mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met<br />

de eerste twee weken <strong>van</strong> het nieuwe schooljaar. Per schooljaar mag<br />

maar een keer extra vakantieverlof worden verleend, ook als het eerder<br />

toegekende vakantieverlof minder dan 10 schooldagen duurde. Een<br />

verzoek tot extra vakantieverlof dient u schriftelijk in bij de teamleider,<br />

uiterlijk zes weken voor de aan<strong>van</strong>g <strong>van</strong> het verlangde verlof. Bij late<br />

indiening wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.<br />

2. Gewichtige omstandigheden<br />

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten<br />

uw wil gelegen zaken. Het kan gaan om verhuizing, huwelijk <strong>van</strong><br />

bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte<br />

<strong>van</strong> familieleden. U kunt een verzoek om verlof wegens gewichtige<br />

omstandigheden indienen bij de teamleider.<br />

38<br />

3. Vervulling <strong>van</strong> plichten wegens godsdienst of<br />

levens overtuiging<br />

Verzoek indienen bij de teamleider.<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012


Locatie Albatros<br />

mavo xl, havo, atheneum,<br />

thavo, tatheneum, tgymnasium<br />

Bezoekadres: Albatros 1, 3435 XA Nieuwegein<br />

Postadres: Postbus 203, 3430 AE Nieuwegein<br />

Telefoon (algemeen) 030 6040 900<br />

Fax 030 6014 096<br />

E-mail info-albatros@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Verzuim 030 6009 160<br />

Leerlingenadministratie 030 6009 163<br />

Financiële administratie 030 6009 164<br />

Personeelszaken 030 6009 162<br />

Internationalisering 030 6009 175<br />

Counselor 030 6009 176<br />

Namen en adressen <strong>van</strong><br />

het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 13<br />

Locatie Harmonielaan<br />

VMBO (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen,<br />

gemengde leerweg en theoretische leerweg, lwoo) en TTO<br />

Beroepsrichtingen: Back & Stage, installatietechniek,<br />

voertuigentechniek en verzorging.<br />

Bezoekadres en postadres: Harmonielaan 1,3438 ED Nieuwegein<br />

Telefoon: 030 6045 344, Fax 030 6042 306<br />

E-mail: info-harmonielaan@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 39


Locaties De Linie<br />

Iwoo (leerwegondersteunend onderwijs)<br />

Acaciastraat 37, 3434 BV Nieuwegein<br />

Tel. 030 6019 118, Fax 030 6019 120<br />

Bosruiter 14, 3435 EM Nieuwegein<br />

Telefoon: 030 6301 025<br />

Postadres <strong>van</strong> locaties De Linie:<br />

Postbus 472, 3430 AL Nieuwegein<br />

E-mail: info-delinie@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Bestuur en directie<br />

De directeur/bestuurder, dhr. drs. A.G. Popma, MA, is belast met het<br />

bestuur <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> en fungeert als het bevoegd gezag.<br />

De directie <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> bestaat uit de directeur/<br />

bestuurder en de twee locatiedirecteuren, mw. drs. C. Keemink en<br />

dhr. E. Lucassen, MA. U kunt contact opnemen met de directie en/of<br />

de directeur/bestuurder via het directiesecretariaat: tel. 030 6009166,<br />

e-mail: dir.secretariaat@anna<strong>van</strong>rijn.nl.<br />

Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />

De Raad <strong>van</strong> Toezicht <strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> houdt toezicht<br />

op het beleid <strong>van</strong> de directeur/bestuurder en op de algemene gang<br />

<strong>van</strong> zaken. U kunt contact opnemen met de Raad <strong>van</strong> Toezicht via<br />

het directiesecretariaat: tel. 030 6009 166, e-mail: dir.secretariaat@<br />

anna<strong>van</strong>rijn.nl.<br />

40<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Organisatieschema <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong><br />

MR<br />

teamleiders<br />

overleg<br />

Themaraad financiën<br />

Locatiedirecteur<br />

Albatros<br />

(Plv locatiedirecteur /<br />

Adjunct-directeur)<br />

directie<br />

Directeur / bestuurder<br />

toezicht<br />

Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />

Hoofd administratieve staf<br />

Locatiedirecteur<br />

Harmonielaan/De Linie<br />

(Plv locatiedirecteur /<br />

Adjunct-directeur)<br />

teamleiders<br />

Het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> voldoet aan hedendaagse normen voor goed<br />

onderwijsbestuur. In ons Handboek Governance is het bestuurlijk proces<br />

<strong>van</strong> het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> op een transparante manier vastgelegd.


Samenstelling Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />

Mw. drs. M.T. <strong>van</strong> der Meulen, lid<br />

drs. H.W.M. Putker, lid<br />

drs. H. Verbeek, secretaris<br />

drs. A.E. Traas, RA, portefeuille financiën<br />

ir. B.J. Wierenga, voorzitter<br />

Functionarissen locatie Albatros<br />

locatiedirecteur Mw. drs. C.A.H. Keemink<br />

plv. locatiedirecteur Mw. R.A.M. Drenth<br />

teamleider tto h/v bovenbouw Mw. M.K. Folkers<br />

teamleider mxl/tl Mw. J.M.M. Jütte<br />

teamleider tto h/v onderbouw Dhr. H.J.W. Lagerberg<br />

teamleider havo bovenbouw Dhr. H.M. Last, MSc<br />

teamleider h/v onderbouw Dhr. W.T.J. Luckel<br />

teamleider vwo bovenbouw Dhr. H.S. Willemse<br />

decaan havo, vwo, tto Dhr. A.C.J. Duindam<br />

decaan mxl Dhr. drs. J. Lutgens<br />

Beleidsondersteuning<br />

senior beleidsmedewerker Dhr. drs. L.P. <strong>van</strong> Putten<br />

senior beleidsmedewerker Dhr. drs. W. Nijman<br />

afdelingshoofd administratieve staf Dhr. T.A. Donkersloot<br />

Samenstelling <strong>van</strong> de medezeggenschapsraad (MR)<br />

Onderwijzend personeel locatie Albatros<br />

Dhr. M.J. Peulen (secretaris)<br />

Dhr. R.J.M. Akkermans<br />

Dhr. T. Buitenkant<br />

Dhr. J.P.A. Vooges<br />

Onderwijzend personeel Locatie Harmonielaan<br />

Dhr. M. den Besten<br />

Dhr. L. Dalenberg<br />

Dhr. P. Vogelaar (voorzitter)<br />

Onderwijzend personeel Locatie De Linie<br />

Vacature<br />

Onderwijs ondersteunend personeel<br />

Dhr. G.G. Homburg<br />

Oudergeleding<br />

Dhr. H. Egberink<br />

Dhr. A. Katan<br />

Mw. E. Kroep<br />

Dhr. O. <strong>van</strong> der Leer<br />

Dhr. F. <strong>van</strong> Oort<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

41


42<br />

Leerlinggeleding<br />

Locatie Albatros:<br />

Veerle Klijn<br />

Sirah Luijpers<br />

Locatie Harmonielaan:<br />

2 vacatures<br />

Locatie De Linie:<br />

1 vacature<br />

Samenstelling <strong>van</strong> de ouderraad (OR)<br />

Dhr. T. Demirhan, <strong>van</strong>af 01-01-2012 vacature<br />

Mw. M. <strong>van</strong> Heyningen, <strong>van</strong>af 01-01-2012 vacature<br />

Dhr. M. Jekel<br />

Dhr. M. Manders<br />

Mw. M.Trarbach<br />

Mw. C. Troost<br />

Mw. J. Ulrich<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Het overzicht betreft de situatie per mei 2011. Eventuele wijziging in<br />

samenstelling <strong>van</strong> de diverse geledingen voor het nieuwe schooljaar<br />

vermelden we in <strong>Anna</strong> Actueel. Je kunt de actuele samenstelling ook<br />

op de website <strong>van</strong> de school vinden.<br />

Instanties<br />

Inspectie <strong>van</strong> het onderwijs<br />

info@owinsp.nl<br />

www.onderwijsinspectie.nl<br />

Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis)<br />

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,<br />

ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs<br />

0900 11 13 111 (lokaal tarief )


Adressen schoolleiding<br />

locatie Albatros<br />

Dhr. drs. A.G. Popma, MA<br />

voorzitter directie<br />

standplaats Albatros kamer 0.01<br />

telefoon (w) 030 6009 166<br />

telefoon (m) 06 51 90 11 46<br />

g.popma@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. C.A.H. Keemink<br />

locatiedirecteur<br />

standplaats Albatros kamer 1.10<br />

telefoon (w) 030 6009 167<br />

telefoon (m) 06 57 56 61 78<br />

c.keemink@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. R.A.M. Drenth<br />

plv. locatiedirecteur<br />

standplaats Albatros kamer 1.03<br />

telefoon (w) 030 6009 167<br />

telefoon (m) 06 23 71 91 98<br />

r.drenth@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Adressen <strong>van</strong> de teamleiders<br />

locatie Albatros<br />

Mw. M. K. Folkers<br />

teamleider tto h/v bovenbouw,<br />

Frans, kamer 1.16<br />

telefoon (w) 030 60 40 900<br />

m. folkers@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. J.M.M. Jütte<br />

teamleider mxl<br />

CKV, kamer 1.16<br />

telefoon (w) 030 60 40 900<br />

j.jutte@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. H.J.W. Lagerberg<br />

teamleider tto h/v onderbouw<br />

aardrijkskunde, kamer 1.16<br />

telefoon (w) 030 60 40 900<br />

h.lagerberg@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. H.M. Last, MSc<br />

teamleider havo bovenbouw,<br />

economie, kamer 1.16<br />

telefoon (w) 030 60 40 900<br />

r.last@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. W.T.J. Luckel<br />

teamleider h/v onderbouw,<br />

lichamelijke opvoeding, kamer 1.16<br />

telefoon (w) 030 60 40 900<br />

w.luckel@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. H.S. Willemse<br />

teamleider vwo bovenbouw,<br />

Nederlands, kamer 1.16<br />

telefoon (w) 030 60 40 900<br />

h.willemse@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

43


44<br />

Namen en adressen<br />

<strong>van</strong> het personeel<br />

Gegevens zoals bekend per juli 2011.<br />

Ook via de website <strong>van</strong> de school<br />

kun je de personeelslijst raadplegen.<br />

Onderwijzend personeel<br />

Dhr. R.J.M. Akkermans<br />

ckv<br />

r.akkermans@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. R.A. Beekes<br />

Duits<br />

r.beekes@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. D.M.A. Beem<br />

geschiedenis<br />

d.beem@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. P. Bekkering<br />

Nederlands<br />

p.bekkering@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Dhr. drs. J.M. Boonekamp<br />

wiskunde<br />

j.boonekamp@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. L.C. Bos<br />

lichamelijke opvoeding<br />

I.bos@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. S. de Bruijne<br />

wiskunde<br />

s.debruijne@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. R.L. Budnick<br />

economie<br />

r.budnick@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. T. Buitenkant<br />

biologie, scheikunde<br />

t.buitenkant@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. M.P. Busz<br />

maatschappijleer<br />

m.busz@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. C. Cornelissen<br />

biologie<br />

c.cornelissen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. H. <strong>van</strong> Dijck<br />

Nederlands<br />

h.<strong>van</strong>dijck@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. A.R. Dogger<br />

geschiedenis<br />

a.dogger@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. G.C. Duermeijer<br />

Latijn<br />

g.duermeijer@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. A.C.J. Duindam<br />

biologie, decaan havo, (t)vwo<br />

n.duindam@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. A. <strong>van</strong> Duuren<br />

geschiedenis<br />

a.<strong>van</strong>duuren@anna<strong>van</strong>rijn.nl


Dhr. dr. P.P.W. Eeken<br />

natuurkunde<br />

p.eeken@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. F.J. Eggen<br />

Engels<br />

f.eggen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. M.W. Emmen<br />

lichamelijke opvoeding<br />

m.emmen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. A.M. Eras<br />

Engels<br />

a.eras@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. L.D. Fitzpatrick<br />

Engels<br />

I.fitzpatrick@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. M. Göktas<br />

wiskunde<br />

m.goktas@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. F. Griffin-Jørgensen<br />

Engels, aardrijkskunde<br />

f.griffin@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. J.W. Groenewoud<br />

scheikunde<br />

w.groenewoud@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. R. Groenier<br />

Nederlands<br />

r.groenier@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. I.F.M. Groente<br />

muziek<br />

i.groente@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M.B. Guidera<br />

Engels<br />

m.guidera@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. ir. A. <strong>van</strong> Haaften<br />

wiskunde<br />

a.<strong>van</strong>haaften@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. K.O. Hanson<br />

Grieks/Latijn<br />

k.hanson@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. M. <strong>van</strong> Hees<br />

geschiedenis, Nederlands<br />

m.<strong>van</strong>hees@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. A. Heij<br />

techniek<br />

a.heij@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. B.J. Heilen<br />

economie<br />

b.heilen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. J. Helleman<br />

biologie,<br />

algemene natuurwetenschappen<br />

j.helleman@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. R. J.M. <strong>van</strong> Helleman<br />

geschiedenis, informatica<br />

j.<strong>van</strong>helleman@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

45


Mw. H. Hoeke<br />

Engels<br />

h.hoeke@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. P. Hoff<br />

economie<br />

p.hoff@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. A.C. Holierhoek<br />

Frans<br />

a.holierhoek@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. R. Houterman<br />

aardrijkskunde<br />

r.houterman@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. J. Huis in 't Veld<br />

wiskunde<br />

j. huisintveld@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. R.A. Ikkersheim<br />

Engels<br />

r.ikkersheim@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

46<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Mw. drs. J.W.M. Jansen<br />

Nederlands, counselor,<br />

coördinator zorg<br />

a.jansen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M.E. Jansen<br />

Nederlands<br />

m.jansen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. H. de Jong<br />

aardrijkskunde<br />

h.dejong@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M. de Jong<br />

tekenen, ckv<br />

m.dejong@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. N. Koraichi<br />

lichamelijke opvoeding<br />

n.koraichi@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. W.J. Karsten<br />

natuurkunde, scheikunde<br />

w.karsten@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. L. Kerseboom<br />

Engels<br />

I.kerseboom@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. I.E.M. <strong>van</strong> der Knaap<br />

lichamelijke opvoeding<br />

i.<strong>van</strong>derknaap@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. W. Koning, MSc<br />

scheikunde<br />

w.koning@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. S. Korf<br />

Duits<br />

s.korf@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. B.A.F. Korver<br />

Nederlands<br />

b.korver@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. C. Kuiper<br />

Frans<br />

c.kuiper@anna<strong>van</strong>rijn.nl


Mw. A. Kursuncu<br />

economie<br />

a.krsuncu@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. A.W. Leenhouts<br />

tekenen, beeldende vorming<br />

t.leenhouts@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. S.C. <strong>van</strong> der Linden<br />

biologie, verzorging<br />

s.<strong>van</strong>derlinden@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. J. Lutgens<br />

wiskunde<br />

j.lutgens@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. J.D. Lycett-de Jonge<br />

Engels<br />

d.dejonge@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. H. Mahrich<br />

Frans<br />

h.mahrich@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M.K. Majoor<br />

wiskunde<br />

m.majoor@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. P.N. Mes<br />

aardrijkskunde, geschiedenis<br />

p.mes@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. T. Mook<br />

tekenen, beeldende vorming<br />

t.mook@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. C. Morssinkhof<br />

Nederlands<br />

c.morssinkhof@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. S.F. Nideröst-Vos<br />

wiskunde<br />

s.niderost@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. L.B.W. Nieuwkamp<br />

aardrijkskunde en ant<br />

l.nieuwkamp@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. F.G.J.M. <strong>van</strong> Nunen<br />

biologie<br />

f.<strong>van</strong>nunen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. D.A. Ofracia Ramos<br />

techniek<br />

d.ofracia@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. drs. M.J. Peulen<br />

maatschappijleer<br />

m.peulen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. N. Plinck<br />

lichamelijke opvoeding<br />

n.plinck@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. F. Ponten<br />

Frans<br />

f.ponten@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. K. <strong>van</strong> Putten<br />

wiskunde<br />

k.<strong>van</strong>putten@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

47


Mw. M.J. Richter, MA<br />

Grieks/Latijn<br />

j.richter@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. H.E.C. Rockland<br />

natuurkunde<br />

h.rockland@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. C.G.W. Rommens<br />

nask<br />

c.rommens@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. A.J. <strong>van</strong> Schaik<br />

economie<br />

a.<strong>van</strong>schaik@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. A.E. Schneider<br />

Duits<br />

a.schneider@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. I.C. <strong>van</strong> Sloten<br />

techniek, tekenen<br />

i.<strong>van</strong>sloten@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

48<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Dhr. drs. G.H.M. Smits<br />

geschiedenis<br />

g.smits@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. E.H. Spelten<br />

lichamelijke opvoeding, M.R.T.<br />

e.spelten@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. I. Stoof-<strong>van</strong> Pommeren<br />

Frans<br />

i.stoof@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. P.L. Timmermans<br />

aardrijkskunde<br />

p.timmermans@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. drs. E. Verkaaik<br />

Nederlands, remedial teacher<br />

e.verkaaik@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. J.P.A. Vooges<br />

wiskunde<br />

p.vooges@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. D. Voskamp<br />

m&o<br />

d.voskamp@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. R. de Vries<br />

Engels<br />

r.devries@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. F.A.A.M. Wagenaar<br />

algemene natuurwetenschappen,<br />

biologie<br />

f.wagenaar@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. I. Weissgerber<br />

drama<br />

i.weissgerber@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. P. Wierda<br />

Frans<br />

p.wierda@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M. <strong>van</strong> Wijk<br />

Duits<br />

m.<strong>van</strong>wijk@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. C.J.L. Zaalberg<br />

informatica<br />

c.zaaIberg@anna<strong>van</strong>rijn.nl


Onderwijs ondersteunend personeel<br />

Dhr. R. Adelaar<br />

conciërge<br />

r.adelaar@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. A.E. Ahmed<br />

conciërge<br />

a.ahmed@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. D. Akkermans-Boereboom<br />

receptioniste<br />

d.akkermans@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. D. Aliar-<strong>van</strong> den Oudenalder<br />

Personeelszaken<br />

d.aliar@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. M. <strong>van</strong> Ansenwoude<br />

toa natuurkunde<br />

m.<strong>van</strong>ansenwoude@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. W.R. <strong>van</strong> Batenburg<br />

financiële administratie<br />

w.<strong>van</strong>batenburg@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. M.P.J. Boon<br />

systeembeheerder<br />

m.boon@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. J.C. Broekhuizen<br />

conciërge<br />

c.broekhuizen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. K. T.C. de Bruin<br />

leerlingenadministratie<br />

k.debruin@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. J. Dam-Osephius<br />

medewerkster kantine<br />

j.dam@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M. Dawoody<br />

toa scheikunde<br />

m.dawoody@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. A.M. Delissen-Koot<br />

receptioniste<br />

a.delissen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. T.A. Donkersloot<br />

afdelingshoofd adm. staf<br />

t.donkersloot@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M.K. <strong>van</strong> Egdom<br />

verzuimcoördinator<br />

m.<strong>van</strong>egdom@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. A. Eimers-Kraaijenbrink<br />

secretaresse locatiedirectie<br />

n.eimers@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. H. Fey<br />

toa biologie<br />

h.fey@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. N. Fourat<br />

onderwijsassistent<br />

n.fourat@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M.E. Garcia Jimenez<br />

personeeIszaken<br />

e.garcia@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

49


Mw. E.J.M. Goudkamp<strong>van</strong><br />

den Brink<br />

directiesecretaresse<br />

dir.secretariaat@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. M. Hildebrand<br />

toa techniek<br />

m.hildebrand@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. C.W. Hoekman<br />

hoofd facilitaire zaken<br />

c.hoekman@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. G.G. Homburg<br />

conciërge<br />

g.homburg@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

50<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

Mw. L. Klein-Janssen<br />

huishoudelijke dienst<br />

I.klein@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. J.B.W. de Kok<br />

systeembeheerder<br />

j.dekok@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. J.D.M. Kroon<br />

leerlingenadministratie<br />

j.kroon@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. A.C. Martins<br />

roostermaker<br />

a.martins@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. H. <strong>van</strong> Meeteren -<br />

<strong>van</strong> Ieperen<br />

projectmedewerker<br />

h.<strong>van</strong>meeteren@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. J.K. Rouwenhorst<br />

conciërge<br />

j.rouwenhorst@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. M. Steenbeek-Brouwer<br />

mediathecaresse<br />

m.steenbeek@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Dhr. J.H. ten Thije<br />

hoofd roostermaker<br />

h.tenthije@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. L. Veldhuijzen<br />

personeelszaken<br />

I.veldhuijzen@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. H.L.M. Veraart<strong>van</strong><br />

den Brink<br />

onderwijsassistent<br />

h.veraart@anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

Mw. W.A. Zwaan<strong>van</strong><br />

der Laan<br />

medewerkster kantine<br />

w.zwaan@anna<strong>van</strong>rijn.nl


Bijlage lessentabel 14<br />

Lessentabel 1mxl 1ha 1th 1ta 1tg 2mxl 2h 2th 2a 2ta 2tg 3tl 3h 3th 3a 3ta 3tg 4tl<br />

11-12<br />

AK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4<br />

BI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4<br />

BV 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

CKV 1<br />

DR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

DU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4<br />

EC 2 3 2 2 2 2 2 4<br />

EN 3 3 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4<br />

FA 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4<br />

GR 2 2<br />

GS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4<br />

LA/KCV 2 2 2<br />

LO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2<br />

MA 2<br />

MU 1 1 1 1 1 1 1<br />

M-U 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

NA 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4<br />

NE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4<br />

SK 2 2 2 2 2 2 4<br />

TE 3 4<br />

TN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1<br />

VZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

WI 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3,5 5<br />

TOT 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 33 32 32 32 33 34<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 51


52<br />

Lessentabel 2011-2012<br />

4h 5(t)h 4(t)v 5(t)v 6(t)v<br />

AK 3 2,5 2 3 2,5<br />

ANT 2<br />

ANW 2<br />

BI 3,5 3,5 3 3 3<br />

BSM 3 3,5<br />

BT 3,5 3<br />

CKV 2 2<br />

DU 3 4 3 2,5 2,5<br />

EC 4 3,5 3 3 3<br />

EN 3 3 2 3 2<br />

ENT 5 4,5 3,5 4 4<br />

ET 3<br />

FA 3,5 3,5 3 2,5 2,5<br />

GR 4 4 3,5<br />

GS 3 2,5 3 3 2<br />

GT 3 3<br />

IN 3 3,5 4 4,5<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

4h 5(t)h 4(t)v 5(t)v 6(t)v<br />

KCV 2<br />

LA 3 4 3,5<br />

LO 2 1 2 1<br />

LOT 2 2<br />

MA 2 2<br />

MAT 2 2<br />

MO 2 3,5 4 3,5<br />

M-U 2 1 2 1 1<br />

MW 4 3,5<br />

NA 4 3,5 3 3 3<br />

NE 3 4 3 3 2<br />

SK 3 3 2 3 3<br />

TE 3 3 4 4<br />

WIA 3 3 3 3 4<br />

WIB 3 4 3,5 4 3,5<br />

WIC (3) 3 3<br />

Noot: Er kunnen kleine wijzigingen optreden in deze lessentabellen


BB Bovenbouw (de klassen 3 en 4 tl,<br />

4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo)<br />

ELOS Europa als Leeromgeving op School<br />

FRT Faalangst Reductie Training<br />

gl/tl vmbo Gemengde Leerweg /<br />

Theoretische Leerweg (locatie Harmonielaan)<br />

havo Hoger Algemeen Vormend Onderwijs<br />

IB International Baccalaureate<br />

IB-uur Individueel Begeleidingsuur<br />

IB-groep Informatie Beheer Groep<br />

LGF Leerling Gebonden Financiering<br />

(ook bekend als "rugzakje")<br />

Bijlage afkortingen 15<br />

LR Leerlingenraad<br />

lwoo Leerweg Ondersteunend Onderwijs<br />

MRT Motorische Remedial Teaching<br />

mxl vmbo-tl die voorbereidt op havo/hbo<br />

OB Onderbouw (de klassen 1 en 2,<br />

OR Ouderraad<br />

en 3 havo en vwo en 1 en 2 hxl)<br />

ORG Ouder Resonans Groep<br />

ORGT Ouder Resonans Groep tto<br />

PTA Programma <strong>van</strong> Toetsing en Afsluiting<br />

RT Remedial Teaching<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012 53


54<br />

ta tweetalig atheneum<br />

th tweetalig havo<br />

tg tweetalig gymnasium<br />

tl vmbo theoretische leerweg<br />

tto tweetalig onderwijs (op het <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong><br />

bestaand uit t havo, t atheneum en t gymnasium)<br />

vmbo Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs<br />

vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs,<br />

onderverdeeld in atheneum en gymnasium<br />

ZAT Zorg Advies Team<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012


Afkortingen voor de schoolvakken. Voor vakken die in het Engels worden gegeven wordt<br />

een T als laatste letter toegevoegd, dus bijvoorbeeld ENT, BT, ET, LOT, ET, MAT<br />

AK Aardrijkskunde<br />

ANW Algemene Natuurwetenschap<br />

BI Biologie<br />

CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming<br />

DR Drama<br />

DU Duits<br />

EC Economie<br />

EN Engels<br />

FA Frans<br />

GR Grieks<br />

GS Geschiedenis<br />

HV Handvaardigheid<br />

IN Informatica<br />

KCV Klassieke en Culturele Vorming<br />

LA Latijn<br />

LO Lichamelijke Opvoeding<br />

M&O Management en Organisatie<br />

MA Maatschappijleer<br />

MU Muziek<br />

M-U Mentoruur<br />

NA Natuurkunde<br />

NE Nederlands<br />

SK Scheikunde<br />

TE Tekenen<br />

TN Techniek<br />

VZ Verzorging<br />

WI Wiskunde<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012<br />

55


56<br />

<strong>Schoolgids</strong> <strong>Anna</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijn</strong> <strong>College</strong> 2011 / 2012


Bezoekadres: Albatros 1<br />

3435 XA Nieuwegein<br />

Postadres: Postbus 203<br />

3430 AE Nieuwegein<br />

Telefoon: (030) 60 40 900<br />

Fax: (030) 60 14 096<br />

Homepage: www.anna<strong>van</strong>rijn.nl<br />

..................................................

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!