04.05.2013 Views

Brochure Femmes NL def.indd - Brigitte GROUWELS

Brochure Femmes NL def.indd - Brigitte GROUWELS

Brochure Femmes NL def.indd - Brigitte GROUWELS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

l Dankwoord<br />

Dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan het welslagen van het forum<br />

‘Vrouwen bouwen aan Brussel’. De Nederlandstalige Vrouwenraad en de<br />

commissie Brussel van de Conseil des femmes francophones belges hebben<br />

samen met mij hun schouders onder dit project gezet. Zonder de inbreng<br />

van de volksvertegenwoordigers en de expertes was dit forum inhoudelijk<br />

niet uitgegroeid tot een succes.<br />

Dankzij de inzet en de logistieke ondersteuning van de Cel Gelijke Kansen van<br />

de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Interne Bege-<br />

leidingscommissie Gelijke Kansen is het forum organisatorisch vlot verlopen,<br />

zowel op de dag zelf als bij de verslaggeving achteraf.<br />

Ik hoop dat we in de toekomst op dezelfde succesvolle manier kunnen blijven<br />

samenwerken.<br />

<strong>Brigitte</strong> Grouwels<br />

Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


l Inhoudsopgave<br />

Een samenwerking van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Expertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

1. Welkomstwoord door mevrouw <strong>Brigitte</strong> Grouwels, Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

2. Welkomstwoord door mevrouw Francy Van der Wildt, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad . . . . . .9<br />

3. Welkomstwoord door mevrouw Magdeleine Williame-Boonen, voorzitster van de Conseil<br />

des <strong>Femmes</strong> Francophones de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

Werkgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

1. Werkgroep Besluitvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

1.1. Ervaring als schepen bevoegd voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

1.2. De man-vrouwverhoudingen in de Brusselse politiek: een blik op de verkiezingen van 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

1.3. Debat in de werkgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

1.4. Besluit en aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

2. Werkgroep Tewerkstelling en Sociale Uitsluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

2.1. De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

2.2. Vrouwen en armoede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

2.3. Debat in de werkgroep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

2.4. Besluit en aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />

3. Werkgroep Vrouwelijk Initiatief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />

3.1. Vrouwen en zelfstandig ondernemen: lessen en aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />

3.2. De rol van vrouwen in het bedrijfsleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />

3.3. Debat in de werkgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />

3.4. Besluit en aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38<br />

4. Werkgroep Veiligheid in de openbare ruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

4.1. Toelichting van enkele begrippen voor een beter inzicht in de openbare ruimte in de hedendaagse stad -<br />

Openbare ruimte in genderperspectief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

4.2. Prostitutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />

4.3. Debat in de werkgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45<br />

4.4. Besluit en aanbevelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />

5. Werkgroep Multicultureel Samenleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47<br />

5.1. Het versterken van allochtone meisjes en vrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47<br />

5.2. Gender en etniciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />

5.3. Debat in de werkgroep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53<br />

5.4. Besluit en aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54<br />

Voorstelling van de studie van december 2005 “Vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”<br />

door mevrouw Mieke Van Nuland en Cécile De Wandeler (Amazone vzw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55<br />

Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />

1. Slottoespraak door mevrouw <strong>Brigitte</strong> Grouwels, Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />

2. Kinderopvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

3. Sfeerbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Bijlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />

1. Charter voor de Vrouwen in Brussel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />

2. Programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

3. Aanwezigheidslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />

Inhoudsopgave | 3


4 | Vrouwen bouwen aan Brussel


| Een samenwerking van:<br />

<strong>Brigitte</strong> Grouwels, Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen: initiatiefneemster<br />

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)<br />

Conseil des <strong>Femmes</strong> Francophones de Belgique (CFFB): Commission Bruxelles-Capitale<br />

Brusselse volksvertegenwoordigers:<br />

+ Els Ampe (VLD)<br />

+ Dominique Braeckman (Ecolo)<br />

+ Adelheid Byttebier (Groen!)<br />

+ Danielle Caron (Onafhankelijke)<br />

+ Carla Dejonghe (VLD)<br />

+ <strong>Brigitte</strong> De Pauw (CD&V)<br />

+ Céline Frémault (cdH)<br />

+ Nathalie Gilson (MR)<br />

+ Marie-Paule Quix (SP.a-Spirit)<br />

+ Fatiha Saïdi (PS)<br />

| Expertes<br />

Livia de Bethune architect - stedenbouwkundige<br />

Cécile De Wandeler coördinator project Peking-Brussel, Amazone<br />

Dominique Estenne gedelegeerd bestuurder DOGI S.A.<br />

Dorah Ilunga schepen in Sint-Joost-ten-Node<br />

Sophie Jekeler, voorzitster Le Nid<br />

Zakia Khattabi medewerkster bij de Dienst Integratie van het Centrum voor Gelijkheid<br />

van Kansen en voor Racismebestrijding<br />

Petra Meier politicologe aan de VUB<br />

Annette Perdaens administratief directeur van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn<br />

Judith Perneel coördinator Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV)<br />

Patricia Vroman medewerkster bij het Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt<br />

en de Kwalificaties<br />

Christine Van Nuffel coördinator CEZOV<br />

Mieke Van Nuland directeur van Amazone<br />

Van Varenbergh Myriam voorzitster van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen,<br />

als algemeen verslaggeefster van de werkgroepen


6 | Vrouwen bouwen aan Brussel


I N L E I D I N G<br />

Welkomstwoord door mevrouw <strong>Brigitte</strong> Grouwels,<br />

<strong>Brigitte</strong> Grouwels, Staatssecretaris bevoegd voor<br />

Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Het doet mij veel genoegen om jullie hier vandaag zo<br />

talrijk te mogen verwelkomen.<br />

Als vrouwen dragen we een grote verantwoordelijkheid<br />

in het doorgeven van onze waarden en onze cultuur.<br />

Dit wil ik blijven herhalen, want het is nog altijd<br />

niet goed doorgedrongen. Wij moeten er samen voor<br />

ijveren dat we effectief onze bijdrage kunnen leveren<br />

aan de opbouw van de samenleving. Onze solidariteit<br />

is hierbij één van de steunpilaren.<br />

Sinds het begin van mijn politieke carrière, eerst als<br />

parlementslid, later als Vlaams minister bevoegd voor<br />

gelijke kansen en nu als Brussels Staatssecretaris bevoegd<br />

voor gelijke kansen, leg ik de nadruk op een<br />

open dialoog met de mensen op het terrein. Door de<br />

nauwe contacten met de mensen op het terrein wordt<br />

de uitbouw van mijn gelijkekansenbeleid gevoed. Dit<br />

legitimeert ook het beleid.<br />

Overleg met verschillende vrouwenorganisaties en politica’s<br />

heeft mij aangezet de stap te wagen om samen<br />

met u, Brusselse vrouwen, in een rechtstreekse dialoog<br />

te treden rond thema’s die ons allen nauw aan het hart<br />

liggen en hoog op de internationale agenda staan.<br />

De idee om een forum bijeen te roepen is niet nieuw, maar<br />

het is wel voor het eerst dat het beleid dit organiseert samen<br />

met de twee grote vrouwenraden van België.<br />

Het is de bedoeling dat de debatten die in de verschillende<br />

werkgroepen gevoerd worden, uitmonden in een<br />

aantal concrete beleidsvoorstellen voor een Brussels gelijkekansenbeleid.<br />

Deze voorstellen kunnen een leidraad<br />

en inspiratiebron vormen voor de komende jaren.<br />

Inleiding | 7


Doelstellingen van het forum<br />

‘Vrouwen bouwen aan Brussel’<br />

Vrouwen kunnen onze stad veranderen. Onze inbreng<br />

als vrouw is onmisbaar voor de toekomst van Brussel,<br />

een gewest dat streeft naar gelijke kansen voor iedereen.<br />

Samen met de Nederlandstalige Vrouwenraad en<br />

de Conseil des femmes francophones de Belgique heb ik<br />

u uitgenodigd om na te denken en voorstellen te formuleren<br />

over een aantal thema’s, een aantal uitdagingen<br />

die belangrijk zijn voor ons vrouwen.<br />

Onze ideeën over de rol van vrouwen in de stad en de<br />

uitdagingen voor het gelijkekansenbeleid zullen leiden<br />

tot een aantal beleidsvoorstellen die ik met grote<br />

inzet zal vertalen in een concreet actieplan. Vandaag<br />

dragen we allemaal ons steentje bij aan een aangenaam<br />

en leefbaar gewest.<br />

Sta me toe om even terug te blikken op één jaar gelijkekansenbeleid.<br />

Dankzij de inzet van vooral vrouwelijke parlementsleden<br />

is de ordonnantie inzake pariteit op de kieslijsten<br />

goedgekeurd. Proficiat dames!<br />

Begin september heb ik in het Brussels Parlement het<br />

eerste rapport ingediend in verband met de toepassing<br />

van de ordonnantie van 2001 tot invoering van<br />

een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen<br />

en vrouwen in adviesorganen.<br />

Ik heb gezorgd voor een verviervoudiging van het personeel<br />

en de middelen op het vlak van gelijke kansen<br />

voor mannen en vrouwen bij de administratie van het<br />

Brussels Gewest.<br />

Samen met de minister-president heb ik het initiatief<br />

genomen om een geweldcoördinator voor het Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest aan te werven. Zo heb ik<br />

één van de wereldthema’s, namelijk de bestrijding<br />

van geweld tegen vrouwen, effectief op de Brusselse<br />

agenda geplaatst.<br />

Tot slot heb ik het initiatief genomen om de rapportage<br />

over de vooruitgang in de toepassing van de Resoluties<br />

van de IVe Wereldvrouwenconferentie te Peking, verplicht<br />

te maken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

Dit wetgevend ontwerp is reeds goedgekeurd door de<br />

Regering en wordt binnenkort ingediend bij het Brussels<br />

Parlement. De studie wordt u straks voorgesteld door<br />

mevrouw De Wandeler en mevrouw Gittenaer en zal de<br />

basis vormen van een eerste rapportage.<br />

8 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Voorbereidende werkzaamheden<br />

Met het oog op de voorbereiding van dit forum heb<br />

ik in overleg met de twee vrouwenraden vorige zomer<br />

10 parlementsleden uitgenodigd om de verschillende<br />

werkgroepen vandaag voor te zitten en om mee te helpen<br />

aan de voorbereiding van dit forum. Vijf thema’s<br />

werden naar voren geschoven, namelijk besluitvorming,<br />

tewerkstelling en sociale uitsluiting, vrouwelijk<br />

initiatief, veiligheid in de openbare ruimte en multicultureel<br />

samenleven. Per thema werden voorbereidende<br />

vergaderingen georganiseerd om het onderwerp uit<br />

te diepen. Hierbij hebben we ook gesteund op de ervaring<br />

en de kennis van twee expertes per thema. Per<br />

thema werd een aantal voorstellen geformuleerd. Het<br />

is de bedoeling om in de verschillende werkgroepen te<br />

debatteren over mogelijke concrete actievoorstellen.<br />

Het is vandaag onze taak om ons te concentreren op<br />

de essentie en te komen tot concrete standpunten.<br />

Ik kan helaas niet in alle werkgroepen tegelijk aanwezig<br />

zijn, maar ik kom graag in iedere werkgroep langs<br />

om een deel van de discussies te volgen en er uiteraard<br />

ook aan deel te nemen.


I N L E I D I N G<br />

Welkomstwoord door mevrouw Francy Van der Wildt,<br />

Francy Van der Wildt, voorzitster van de Nederlandstalige<br />

Vrouwenraad<br />

voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

De Vrouwenraad wil Staatssecretaris Grouwels feliciteren<br />

en bedanken voor haar initiatief.<br />

De talrijke opkomst op dit colloquium bewijst dat dit<br />

beantwoordt aan een noodzaak om vrouwen in Brussel<br />

samen te brengen en samen te laten praten over<br />

de talrijke onderwerpen die vandaag op de agenda<br />

staan.<br />

Onze Belgische staatsstructuur is rijk aan niveaus. Dat<br />

is het minste wat je kan zeggen. Niveaus die, elk binnen<br />

eigen terreinen en binnen de grenzen van eigen<br />

bevoegdheden, beleidsbepalend werken. Deze complexiteit<br />

is vaak lastig en moeilijk omdat we in ons land<br />

met zo veel aspecten rekening moeten houden voor<br />

we op het juiste beslissingsniveau terechtkomen.<br />

Maar deze complexiteit is zeker ook verrijkend. Verrijkend<br />

omdat de verschillende invalshoeken ook verschillende<br />

kansen bieden, die wij als burgers en vooral<br />

als vrouwelijke burgers moeten benutten.<br />

Ik geef toe, de Nederlandstalige Vrouwenraad heeft<br />

nog geen intensieve samenwerking ontwikkeld met<br />

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze werking,<br />

onze eisenbundels, onze aanbevelingen spitsten<br />

zich voornamelijk toe op het federale, het Vlaamse<br />

en het Europese vlak. Ten onrechte, omdat, zoals dit<br />

colloquium aangeeft, er zo veel terreinen zijn in het<br />

hoofdstedelijk gebied, waar vrouwen een rol moeten<br />

en kunnen spelen en waar aandacht voor vrouwen zo<br />

belangrijk is.<br />

Inleiding | 9


Er is ongetwijfeld ook een specifi ek karakter dat binnen<br />

de grootstedelijke context anders moet uitgeklaard<br />

worden dan op andere bestuurlijke niveaus. Het Brussels<br />

aspect geeft daarbij een bijkomende dimensie die<br />

voor vrouwen zo belangrijk is. Denken we maar aan de<br />

veel ruimere en intensere aanwezigheid van diverse<br />

culturen, waarbij de positie van vrouwen duidelijk gesteld<br />

moet worden en waarbij de rol van vrouwen van<br />

groot belang is voor integratie en samenwerking binnen<br />

en met de gezinnen.<br />

Denken we ook aan de veiligheidsaspecten die in een<br />

grootstad een totaal ander beeld en andere prioriteiten<br />

opleveren dan in een plattelandsgemeente of een<br />

middelgrote provinciestad. Ik denk ook aan de grotere<br />

anonimiteit, de vereenzaming, de sociale aspecten, de<br />

huisvesting met zowel de kwalitatieve als de fi nanciele<br />

aspecten, het geweld, de kinderopvang, de opvang<br />

van ouderen.<br />

Kortom, een verzameling van problemen waar vrouwen<br />

mee te maken hebben in een microkosmos, maar<br />

honderd keer intenser en complexer omwille van de<br />

diversiteit en de grootschaligheid van de omgeving.<br />

De Nederlandstalige Vrouwenraad steunt daarom ten<br />

volle dit initiatief van Staatssecretaris Grouwels om<br />

het gelijkekansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest te structureren en te verankeren. De meeste<br />

van die ankerpunten worden vandaag al uitgezet in de<br />

verschillende werkgroepen, maar ze zullen ongetwijfeld<br />

nog aangevuld of uitgebreid worden.<br />

10 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

De Vrouwenraad engageert zich hierbij om het Brussels<br />

gelijkekansenbeleid op te volgen. Concreet betekent<br />

dit dat wij een stafmedewerkster een opdracht<br />

zullen geven in het kader van het Brussels beleid, zoals<br />

dat ook voor het Vlaamse en federale niveau gebeurt.<br />

Dat wil zeggen: beleidsvoorstellen formuleren<br />

en uitwerken, initiatieven van de Staatssecretaris ondersteunen,<br />

met andere woorden de rol van de Vrouwenraad<br />

ook duidelijk en concreet vorm geven in de<br />

grootstedelijke context en in het Brussels hoofdstedelijk<br />

gebied in het bijzonder.<br />

Wij kijken uit naar de resultaten van de studie van<br />

Amazone over de stand van zaken van de positie van<br />

de vrouw in Brussel. Maar wij kijken ook uit naar de<br />

aanbevelingen en de opmerkingen uit de diverse<br />

werkgroepen die een toekomstgericht beleid mogelijk<br />

moeten maken. De Vrouwenraad biedt zich aan als<br />

partner voor verdere opvolging, realisatie en ondersteuning.<br />

Ik wens u allen, en de Staatssecretaris in het bijzonder,<br />

veel succes toe en hoop op een verdere vruchtbare samenwerking.


I N L E I D I N G<br />

Welkomstwoord door mevrouw<br />

Magdeleine Williame-Boonen,<br />

voorzitster van de Conseil des <strong>Femmes</strong> Francophones de Belgique<br />

Magdeleine Williame-Boonen, voorzitster van de<br />

Conseil des <strong>Femmes</strong> Francophones de Belgique<br />

Op 23 april 2003 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke<br />

Commissie, onder het voorzitterschap van Béatrix de<br />

Sauvage van de Conseil des <strong>Femmes</strong> Francophones de<br />

Belgique, in samenwerking met de NVR in het Brusselse<br />

Egmontpaleis een colloquium georganiseerd<br />

met de titel: “Les <strong>Femmes</strong> dessinent l’avenir de Bruxelles-capitale”.<br />

In vier workshops zijn de volgende thema’s aan bod<br />

gekomen:<br />

gezondheid en sport voor vrouwen in de stad;<br />

problemen rond huisvesting, sociale uitsluiting,<br />

armoede en burgerschap;<br />

mobiliteit, veiligheid en leefklimaat;<br />

tewerkstelling en opleidingen.<br />

Na afl oop van de vergadering heeft elke workshop een<br />

aantal concrete aanbevelingen voorgelegd aan François-Xavier<br />

de Donnea, toen Minister-president van de<br />

Brusselse Hoofdstedelijke Regering.<br />

Op 8 maart 2004, Internationale Vrouwendag, hebben<br />

we, ook onder het voorzitterschap van Béatrix de<br />

Sauvage, in het Brusselse Parlement een colloquium<br />

georganiseerd met de titel: “Les <strong>Femmes</strong> et l’emploi à<br />

Bruxelles”, onder leiding van Minister Tomas, toen bevoegd<br />

voor Tewerkstelling in de Brusselse Hoofdstedelijke<br />

Regering.<br />

De volgende thema’s werden besproken in 3 workshops,<br />

waar trouwens ook mevrouw Grouwels in zetelde,<br />

toen nog Brussels volksvertegenwoordiger:<br />

Inleiding | 11


seksuele, financiële, raciale, sociale en leeftijdsgebonden<br />

discriminatie;<br />

onderwijs – opleiding (met een nadruk op de nieuwe<br />

technologieën);<br />

de troeven van vrouwen.<br />

Dankzij de strijdlust van Minister <strong>Brigitte</strong> Grouwels,<br />

bevoegd voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen,<br />

is de Brusselse Regering eindelijk gaan inzien<br />

wat de termen “gender mainstreaming” en “gender<br />

budgeting” betekenen in het kader van de eisen van de<br />

Peking-conferentie die worden toegepast in Brussel.<br />

Nu moeten we deze eisen nog toegepast zien te krijgen<br />

en concreet bekijken hoe deze vorm krijgen in ons<br />

duale en multiculturele gewest.<br />

Dat is wat we zullen doen in de vijf geplande workshops.<br />

12 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Aan dit colloquium zijn enkele maanden intens voorbereidingswerk<br />

voorafgegaan, zowel door het Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest, het Kabinet, de Brusselse<br />

Hoofdstedelijke Commissie (Béatrix de Sauvage), de<br />

administratie Lokale Besturen (Gratia Pungu), maar<br />

ook door parlementsleden die willen dat de bevoegdheid<br />

voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen eindelijk<br />

ernstig wordt genomen en wordt waargenomen<br />

door een vrouwelijke minister die concrete dingen wil<br />

verwezenlijken.<br />

Nu, in de maand december van het jaar waarin we de<br />

100 e verjaardag hebben gevierd van de Conseil National<br />

des <strong>Femmes</strong> Belges, die vandaag is omgedoopt tot<br />

de Conseil des <strong>Femmes</strong> Francophones de Belgique en de<br />

Nederlandstalige Vrouwenraad ... willen we u bedanken,<br />

mevrouw de minister, voor de organisatie van dit<br />

colloquium. En nu aan het werk in de workshops!


W E R K G R O E P E N<br />

De vijf werkgroepen werden algemeen ingeleid door de twee voorzitsters.<br />

Daarna werd het debat inhoudelijk gevoed door de bijdrage van de expertes.<br />

In de verslagen per werkgroep worden eerst de bijdragen van de expertes<br />

opgenomen. Daarna volgt een korte samenvatting van het debat. Tot slot<br />

worden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen wer-<br />

den gegroepeerd door mevrouw Van Varenbergh, voorzitster van de Raad<br />

van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen. Als algemeen verslaggeef-<br />

ster bestond haar taak erin de werkzaamheden in de debatten samen te<br />

vatten en hieruit de voornaamste aanbevelingen te distilleren.<br />

Myriam Van Varenbergh, voorzitster van de Raad van de Gelijke Kansen voor<br />

Mannen en Vrouwen, als algemeen verslaggeefster van de werkgroepen<br />

Werkgroepen | 13


Werkgroep Besluitvorming<br />

1.1<br />

Ervaring als schepen bevoegd voor gelijke kansen tussen<br />

mannen en vrouwen<br />

Bijdrage van Dorah Ilunga,<br />

schepen in Sint-Joost-ten-Node<br />

14 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

W E R K G R O E P E N<br />

De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft altijd oog gehad<br />

voor de problematiek van gelijke kansen tussen<br />

mannen en vrouwen. Getuige daarvan het aantal vrouwen<br />

in machtsposities en met beslissingsbevoegdheid<br />

(drie van de zeven schepenen zijn vrouwen). Vrouwen<br />

staan ook aan het hoofd van diverse diensten. Maar<br />

ondanks deze sterke aanwezigheid hebben de vrouwen<br />

in de gemeente nog geen ontmoetingsplaats gevonden<br />

om hun behoeften en verwachtingen duidelijk<br />

te maken. Daarom heb ik besloten om, naast mijn<br />

andere mandaten (tewerkstelling, onderwijs, sociale<br />

cohesie, internationale betrekkingen), een vijfde mandaat<br />

op te nemen: initiatieven voor vrouwen. Omdat<br />

vrouwen niet dezelfde behoeften hebben als mannen,<br />

omdat ze een andere kijk hebben op de maatschappij<br />

dan mannen, moet er meer duidelijkheid komen rond<br />

de acties die specifi ek op vrouwen gericht zijn.<br />

Een mandaat voor de initiatieven voor vrouwen geeft<br />

meer ruchtbaarheid aan de acties die we kunnen voeren,<br />

zowel in het kader van gemeentelijke projecten als<br />

van de beleidslijnen die de gemeente wil toepassen.


Concrete actievoorstellen:<br />

De nodige middelen en fondsen ter beschikking<br />

stellen om een cel op te richten voor de opvolging/<br />

evaluatie van de genderdimensie in de activiteiten<br />

(projecten, aanwerving ...) van de gemeente.<br />

Een databank creëren van de “toolkits” om de politieke/gemeentelijke/administratieve<br />

besluitvormers<br />

te sensibiliseren voor de integratie van gendergelijkheid<br />

in de institutionele instanties.<br />

Gendergebonden thema’s integreren in de administratieve<br />

examens (examen om ambtenaar te worden)<br />

of tenminste opleidingen rond genderkwesties<br />

voorzien bij het in functie treden van de ambtenaar.<br />

Voorbeelden van goede praktijken:<br />

Werkgroepen, netwerken oprichten rond het thema<br />

van gelijke kansen.<br />

Internationale en transnationale partnerschappen<br />

aangaan rond terugkerende thema’s inzake gelijke<br />

kansen (uitwisseling van goede ideeën en goede<br />

praktijken).<br />

Casestudy: INES= Reseau Communal des <strong>Femmes</strong><br />

1. Oprichting<br />

Resultaat van een gemeentelijke reflectie op initiatief<br />

van schepen Dorah Ilunga en het College van<br />

Burgemeester en Schepenen<br />

2. Doelstellingen<br />

Vrouwen concrete managementtools en mogelijkheden<br />

aanreiken<br />

Een platform van uitwisseling en ontmoetingen<br />

tussen vrouwen vormen<br />

Omkadering en lobbying voorzien<br />

3. Doelpubliek<br />

Vrouwelijke managers<br />

Huisvrouwen<br />

Mannen die het project kunnen en willen ondersteunen<br />

4. Strategie<br />

Het colloquium van 26 en 27 mei 2005<br />

De maandelijkse ontmoetingen tussen de vrouwen<br />

van het netwerk<br />

De workshops van “INES”<br />

5. Eerste colloquium: “<strong>Femmes</strong> leaders de Saint-<br />

Josse: Pistes et outils de management?”<br />

Stand van zaken op institutioneel niveau:<br />

- Europees<br />

- Federaal<br />

- Communautair en gewestelijk<br />

- Gemeentelijk<br />

Concrete tools en mogelijkheden:<br />

- Werkgroep “Politiek”<br />

- Werkgroep “Verenigingen”<br />

- Werkgroep “Economie”<br />

6. Acties<br />

De middagen van “INES”<br />

- Ontmoeting tussen vrouwen één middag per<br />

maand rond thema’s die ze vooraf zelf gekozen<br />

hebben<br />

- Uitwisseling van informatie en debatten<br />

Workshops<br />

- Werkgroep “Economie” : december 2005<br />

- Werkgroep “Politiek”: februari 2006<br />

- Werkgroep “Verenigingen”: maart 2006<br />

7. Balans<br />

Balans en afsluiting met de viering van de eerste<br />

verjaardag van het INES-netwerk in mei 2006<br />

Werkgroepen | 15


W E R K G R O E P E N<br />

1.2<br />

De man-vrouwverhoudingen in de Brusselse politiek:<br />

een blik op de verkiezingen van 2006<br />

Bijdrage van Petra Meier, politicologe aan de VUB<br />

16 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

De laatste decennia is het aantal vrouwen in de lokale<br />

politiek gestaag toegenomen. Terwijl in 1976 nog maar<br />

9,2% van de verkozenen vrouw was, liep dit percentage<br />

op tot 9,8% (1982), 13,8% (1988), 19,9% (1994) en<br />

tenslotte 27% (2000). In de gemeenten van het Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest ligt het cijfer hoger, daar<br />

werden in 2000 bijvoorbeeld 38% vrouwen verkozen.<br />

De verhoudingsgewijs hoge aantallen voor Brussel laten<br />

zich verklaren door een aantal factoren, zoals het<br />

grootstedelijke karakter van het gewest, het verhoudingsgewijs<br />

hoog aantal verkozenen en de ruimte voor<br />

diversiteit die voortvloeit uit de twee voorgaande factoren.<br />

Hier zullen we nog op terugkomen. In het algemeen<br />

kunnen we stellen dat kiessystemen een grote<br />

invloed hebben op het aantal vrouwen in de politiek.<br />

Drie parameters zijn daarbij van cruciaal belang: de<br />

mate van proportionaliteit waardoor het kiessysteem<br />

gekenmerkt wordt, het aantal zetels dat elke partij<br />

verondersteld wordt te kunnen winnen en tenslotte<br />

de verkiesbaarheid van de positie die een kandidate op<br />

de lijst bekleedt.<br />

In een proportioneel of evenredig kiessysteem wordt<br />

gepoogd het aantal uitgebrachte stemmen zo nauwkeurig<br />

mogelijk te vertalen in zetelwinst. Verschillende<br />

factoren verklaren waarom proportionele kiessystemen<br />

gekenmerkt worden door meer vrouwelijke<br />

verkozenen dan meerderheidssystemen. Een eerste<br />

factor is het feit dat partijen in een proportioneel<br />

systeem een waaier van kandidaten uitspelen, die allemaal<br />

een subgroep van het electoraat moeten aanspreken.<br />

In een meerderheidssysteem staat meestal<br />

één kandidaat centraal, van wie verondersteld wordt<br />

dat zo veel mogelijk kiezers zich ermee kunnen vereenzelvigen.<br />

Dit is vaak een gevestigde waarde en dat zijn<br />

vaker mannen dan vrouwen. In een proportioneel systeem<br />

kan er ten tweede een ‘besmettingsdynamiek’


ontstaan. Partijen beconcurreren elkaar om de stem<br />

van de kiezer. Tijdens die strijd zullen partijen geneigd<br />

zijn om vrouwelijke of andere vernieuwende kandidaten<br />

uit te spelen wanneer ze vermoeden dat het<br />

nieuwe kiezers kan opleveren. Partijen houden elkaar<br />

nauwlettend in de gaten en passen vaak elkaars strategieën<br />

toe om bepaalde bevolkingsgroepen voor zich<br />

te winnen. Een meerderheidssysteem kent dat soort<br />

imiterend gedrag veel minder. Verder is er een groter<br />

verloop van kandidaten en verkozenen in een proportioneel<br />

systeem. Dat biedt ruimte aan nieuwkomers<br />

– tot nader order vaak vrouwen – zonder bestaande<br />

kandidaten af te straffen of het interne machtsevenwicht<br />

in het gedrang te brengen. Ten slotte zijn in proportionele<br />

systemen de selectieprocedures voor het<br />

aanduiden van de kandidaten vaak gecentraliseerder.<br />

Zoals we eerder bespraken, maakt dat het eenvoudiger<br />

om rekening te houden met belangen die de individuele<br />

kieskring overstijgen, zoals het man-vrouwevenwicht<br />

van de verkozenen.<br />

Opdat een proportioneel systeem vrouwen meer ten<br />

goede zou komen dan een meerderheidssysteem,<br />

moet elke partij echter een groot aantal zetels kunnen<br />

winnen. Het gaat hierbij niet om de relatieve, maar<br />

om de absolute grootte van partijen. Het aantal zetels<br />

dat elke partij per kiesdistrict wint, is hoger in het<br />

geval van grotere kieskringen. Ook al doen vrouwen<br />

het nog beter in proportionele systemen met relatief<br />

kleine kiesdistricten dan in meerderheidssystemen,<br />

een constante bevinding is dat ze in grotere getallen<br />

in de politiek terug te vinden zijn in proportionele systemen<br />

met grote kieskringen. Per kieskring moeten<br />

tien tot vijftien zetels te begeven zijn vooraleer er een<br />

aanzienlijk aantal vrouwen verkozen wordt. De verklaring<br />

hiervoor is dat het aantal stemmen dat nodig is<br />

om verkozen te worden, daalt naarmate er meer zetels<br />

zijn. Dat maakt dat bijvoorbeeld minder bekende vrouwen<br />

op een ongunstigere plaats op de lijst toch nog<br />

verkozen kunnen worden. Bovendien werkt de logica<br />

van een proportioneel systeem, namelijk het diversifiëren<br />

van de lijst, zuiverder naarmate de omvang van<br />

de kieskring toeneemt. Er zijn verschillende argumenten<br />

contra grote kiesdistricten, zoals de kosten van een<br />

verkiezingscampagne, de moeite om naambekendheid<br />

te verwerven of de grotere kloof tussen verkozenen en<br />

kiezer. Het valt echter niet te ontkennen dat ze een hoger<br />

potentieel bieden voor partij-interne diversiteit.<br />

Naarmate het aantal partijen echter toeneemt, vermindert<br />

statistisch gezien het aantal zetels dat ze per<br />

kieskring kunnen winnen. Wanneer een te groot aantal<br />

partijen binnen een kieskring de zetels moet verdelen,<br />

gaat het voor vrouwen en andere ondervertegenwoor-<br />

digde groepen positieve effect van grote kiesdistricten<br />

verloren. Het aantal zetels dat partijen per kiesdistrict<br />

behalen, is dus een belangrijkere randvoorwaarde<br />

voor vrouwen dan de omvang van de kieskring op zich.<br />

Daarom pleiten sommigen ook voor het invoeren van<br />

een kiesdrempel. Net als grote kieskringen is een wettelijke<br />

kiesdrempel een techniek om het aantal zetels<br />

per partij per kiesdistrict te vergroten. Een kiesdrempel<br />

kan het aantal partijen dat in aanmerking komt<br />

voor een zetel verlagen, waardoor het aantal verkozenen<br />

per partij stijgt en de kans op kandidaten met<br />

verscheidene profielen toeneemt. Deze vaststelling<br />

roept een interessante vraag op over de representativiteit<br />

van het kiessysteem. Een kiesdrempel is negatief<br />

voor representativiteit in traditionele zin, namelijk de<br />

verdeling van de zetels tussen de partijen, aangezien<br />

het kleine partijen uitsluit van de zetelverdeling. Maar<br />

een kiesdrempel verhoogt evenwel de descriptieve of<br />

sociaal-demografische representativiteit.<br />

Er zijn echter uitzonderingen op de logica dat kleine<br />

partijen voor het behalen van hun schaarse zetels politieke<br />

zwaargewichten inzetten. Sommige partijen<br />

profileren zich net door ondervertegenwoordigde<br />

maatschappelijke groepen te bevorderen. Ook al behalen<br />

ze niet noodzakelijk (een groot aantal) zetels,<br />

ze kunnen de gevestigde partijen er wel toe aanzetten<br />

om eveneens aandacht te besteden aan bepaalde<br />

maatschappelijke groepen in hun fracties. Zonder<br />

kiesdrempel komen deze partijen makkelijker op. Vanuit<br />

die redenering onderschrijft niet iedereen het nut<br />

van een kiesdrempel voor meer sekse-evenwicht in de<br />

politiek.<br />

Een derde factor die de verkiezingskansen van vrouwen<br />

mee bepaalt, is de verkiesbaarheid van de positie<br />

op de lijst. Dit brengt ons bij de discussie over gesloten<br />

en open lijsten. Bij gesloten lijsten geven de kiezers<br />

hun stem aan een partij. De kiezers bepalen welke<br />

partij wint, de partijen op hun beurt welke kandidaten.<br />

Partijen beslissen immers over de volgorde waarin<br />

kandidaten op de lijst voorkomen en die volgorde<br />

wordt gerespecteerd bij het toekennen van de zetels.<br />

Wint een partij vijf zetels, dan zijn de eerste vijf kandidaten<br />

op de lijst verkozen. Het andere uiterste is de<br />

open lijst. Bij open lijsten kunnen kiezers niet enkel een<br />

stem uitbrengen op de partij van hun keuze, maar ook<br />

op één of meerdere kandidaten van die partij. In dat<br />

geval behalen de kandidaten met het hoogst aantal<br />

voorkeurstemmen een zetel en dat zijn niet noodzakelijk<br />

de eerste vijf kandidaten op de lijst. Kiezers kunnen<br />

dus via hun voorkeurstem(men) de verkiezingskansen<br />

van individuele kandidaten beïnvloeden. Tussen het<br />

systeem van volledig gesloten lijsten enerzijds en dat<br />

Werkgroepen | 17


van zuiver open lijsten anderzijds, ligt een breed gamma<br />

alternatieven, die meer of minder gewicht aan de<br />

lijststem of aan de voorkeurstem verlenen.<br />

Het doelbewust stemmen op bepaalde kandidaten<br />

kan dan als strategie gehanteerd worden, bijvoorbeeld<br />

om meer vrouwen te verkiezen. Open lijsten ondergraven<br />

echter de verantwoordelijkheid van partijen. Het is<br />

immers de kiezer die bepaalt of een parlement al dan<br />

niet een afspiegeling vormt van de maatschappij en<br />

of kandidaten met een verschillende beroepservaring,<br />

opleidingsniveau en levenservaring verkozen worden.<br />

We weten echter dat kiezers weinig strategisch gebruikmaken<br />

van voorkeurstemmen om de samenstelling<br />

van een fractie te beïnvloeden. Vrouwen, allochtonen<br />

en holebi’s worden sneller verkozen op gesloten<br />

lijsten, zeker waar die gepaard gaan met effectieve<br />

quota.<br />

Hoe werkt het Belgische kiessysteem nu concreet voor<br />

de lokale verkiezingen? Zodra de kiezers hun plicht<br />

vervuld hebben, wordt de verkiezingsuitslag berekend.<br />

In eerste instantie wordt nagegaan hoeveel zetels elke<br />

partij in een bepaalde kieskring gewonnen heeft. In<br />

tweede instantie worden de zetels onder de winnende<br />

kandidaten verdeeld.<br />

Om de zetels evenredig aan de verkiezingsuitslag<br />

onder de verschillende partijen te verdelen, bestaan<br />

meerdere methodes. Voor de lokale verkiezingen<br />

wordt de methode Imperiali gebruikt. Daarbij wordt<br />

het aantal stemmen achtereenvolgens door 2, 3, 4, 5,<br />

enz. gedeeld tot het aantal te begeven zetels bereikt is.<br />

De methode Imperiali bevoordeelt in zekere mate de<br />

grote partijen. Het is voor de kleinere partijen namelijk<br />

moeilijk een eerste zetel te bemachtigen.<br />

Zodra het aantal zetels per partij berekend is, wordt<br />

bepaald welke kandidaten verkozen zijn. Bij de Brusselse<br />

gemeenteraadsverkiezingen zijn zowel het aantal<br />

voorkeurstemmen als de positie op de lijst hierbij<br />

van tel. De zetels worden aan de kandidaten toegewezen<br />

in de volgorde waarin ze op de lijst staan. Daarbij<br />

wordt aan de voorkeurstemmen een aantal lijststemmen<br />

uit ‘de pot’ toegevoegd tot het verkiesbaarheidscijfer<br />

bereikt is. Hierop zijn twee uitzonderingen. Indien<br />

een kandida(a)t(e) over meer voorkeurstemmen<br />

beschikt dan het verkiesbaarheidscijfer voorschrijft, is<br />

hij of zij per <strong>def</strong>initie verkozen. Wanneer ten tweede<br />

de lijststemmen op een gegeven moment uitgeput<br />

zijn, gaan alle nog te begeven zetels naar kandidaten<br />

op basis van hun aantal voorkeurstemmen.<br />

Wie verkozen wil worden, kan best veel voorkeurstemmen<br />

winnen of een hoge positie op de lijst bemachtigen,<br />

en liefst beide.<br />

18 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Vergeleken bij de andere verkiezingsniveaus zijn de<br />

voorkeurstemmen van uitermate groot belang bij lokale<br />

verkiezingen. In Kamer en Senaat werd in de 20e<br />

eeuw nog niet 1% van alle verkozenen buiten de nuttige<br />

lijstvolgorde en dus louter op basis van voorkeurstemmen<br />

verkozen. Door de recente hervormingen<br />

van het kiessysteem en de verhoging van de impact<br />

van de voorkeurstemmen, werd in 2003 14% van de<br />

kandidaten verkozen op kracht van hun voorkeurstem,<br />

zonder dat hun positie op de lijst ertoe deed. Bij lokale<br />

verkiezingen wordt echter om en nabij 50% van<br />

de kandidaten verkozen op basis van hun voorkeurstemmen.<br />

Kandidaten die op lokaal niveau verkozen<br />

willen worden, moeten dus investeren in hun voorkeurstemmen.<br />

Mannen halen echter veel meer voorkeurstemmen<br />

dan vrouwen. Met uitzondering van de groene partijen,<br />

worden er traditioneel meer voorkeurstemmen uitgebracht<br />

op mannelijke dan op vrouwelijke kandidaten.<br />

Slechts weinig kiezers gebruiken hun voorkeurstemmen<br />

in een strategie om meer vrouwen, holebi’s of<br />

kandidaten van allochtone afkomst te verkiezen, of ze<br />

deze personen nu ‘kennen’ of niet. Het kiezerspubliek<br />

van de groene partijen is hier de meest uitgesproken<br />

uitzondering op; vrouwen behalen op groene lijsten<br />

traditioneel veel voorkeurstemmen. In de meeste gevallen<br />

gaan voorkeurstemmen echter naar bekende<br />

kandidaten. De BV’s buiten beschouwing gelaten, zijn<br />

dat ‘gevestigde waarden’ in de politiek en tot op vandaag<br />

zijn dat vaak mannen.<br />

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2000<br />

werden in totaal bijna 16 miljoen voorkeurstemmen<br />

uitgebracht, iets meer dan 5 miljoen op vrouwelijke<br />

kandidaten en net geen 11 miljoen op mannelijke. Van<br />

alle uitgebrachte voorkeurstemmen ging er dus één<br />

derde naar vrouwen, 32% om precies te zijn. In totaal<br />

waren er 40% vrouwelijke kandidaten. Vrouwen wisten<br />

dus verhoudingsgewijs minder voorkeurstemmen<br />

te strikken dan mannen. Ook de vrouwelijke verkozenen<br />

behaalden gemiddeld minder voorkeurstemmen<br />

dan hun mannelijke collega’s.<br />

Enkel de vrouwelijke kandidaten van de twee groene<br />

partijen behaalden in 2000 verhoudingsgewijs meer<br />

voorkeurstemmen dan hun mannelijke collega’s. In<br />

het geval van Vivant behaalden mannelijke en vrouwelijke<br />

kandidaten evenveel voorkeurstemmen. De<br />

kiezers van de toenmalige VU-ID stemden net iets<br />

meer op mannen dan op vrouwen. In het geval van<br />

de andere partijen stemden de kiezers ongeveer een<br />

kwart meer op mannelijke dan op vrouwelijke kandidaten.<br />

Bij het FDF en de Franstalige christen-democra-


ten was de voorkeur voor mannen nog groter en in het<br />

geval van de Franstalige socialisten werd zelfs bijna<br />

twee keer meer op mannen dan op vrouwen gestemd.<br />

Een vrouw behaalde daar gemiddeld slechts de helft<br />

van de voorkeurstemmen die een man kreeg.<br />

Uiteindelijk bevestigen de uitzonderingen ook in dit<br />

geval de regel dat naambekendheid en voorkeurstemmen<br />

vaak samengaan. Vrouwelijke kandidaten kregen<br />

in vergelijking tot mannen slechts in twee gemeenten<br />

meer of evenveel voorkeurstemmen. Dat was het geval<br />

in de Brusselse gemeente Vorst, die door een vrouwelijke<br />

burgemeester bestuurd wordt, en in de Brusselse<br />

gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, waar reeds<br />

meerdere vrouwen in het aftredende schepencollege<br />

zetelden.<br />

Wel is het zo dat vrouwelijke kandidaten in Brussel<br />

gemiddeld beter scoren dan in de andere gemeenten.<br />

Terwijl zij landelijk gezien maar 32% van de voorkeurstemmen<br />

behaalden, was dat in Brussel 39%. Een<br />

vrouwelijke kandidaat behaalde daarmee in Brussel<br />

gemiddeld 185 voorkeurstemmen, een mannelijke 227<br />

(1718 vrouwen kandidaat tegenover 2192 mannen; en<br />

318.124 voorkeurstemmen voor vrouwen tegenover<br />

496.502 voor mannen).<br />

Wat biedt de toekomst? De ordonnantie van 17 februari<br />

2005 strekt ertoe evenveel mannen als vrouwen op<br />

de gemeentelijke kieslijsten te plaatsen. Van een echte<br />

rits is hierbij geen sprake, die geldt enkel voor de eerste<br />

twee plaatsen op de lijst. Voor de rest mogen partijen<br />

mannelijke en vrouwelijke kandidaten spreiden<br />

zoals het hen uitkomt. Bij de verkiezingen van 2000<br />

stonden op de Brusselse lijsten reeds 44% vrouwen,<br />

en 59% van deze lijsten past een rits toe op de eerste<br />

twee plaatsen. In dat opzicht gaat de ordonnantie een<br />

verschil maken, maar zal dat ook veel effect hebben? Er<br />

waren echter maar 25% vrouwelijke lijsttrekkers en die<br />

dwingt de nieuwe ordonnantie ook niet af. Verder gaat<br />

de ordonnantie ook niet noodzakelijk het trechtereffect<br />

wegwerken, waarbij het aantal vrouwen afneemt<br />

naarmate men stijgt in de hiërarchie. Zo kunnen we<br />

voor de Brusselse verkiezingen van 2000 vaststellen<br />

dat er 44% vrouwelijke kandidaten waren, dat 38%<br />

van de verkozenen vrouw was, dat 37% van de mandatarissen<br />

die hun mandaat opnamen vrouw was, dat<br />

er nog 31% vrouwelijke schepenen waren, maar slechts<br />

16% vrouwelijke burgemeesters. Ten opzichte van de<br />

verkiezingen van 1994 is er al een vooruitgang waar te<br />

nemen. Echter, kiessystemen hebben consequenties. Zij<br />

zijn niet neutraal en beïnvloeden kansen. Vrouwen kunnen<br />

kansen vorm geven door te vechten voor een goede<br />

positie en door te vechten voor voorkeurstemmen.<br />

Werkgroepen | 19


W E R K G R O E P E N<br />

1.3<br />

Debat in de werkgroep<br />

Céline Frémault, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

Carla Dejonghe, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

20 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Uit de cijfers blijkt dat slechts weinig verkozen vrouwen<br />

een belangrijke politieke functie opnemen. Wat<br />

kan hieraan gedaan worden?<br />

Uit één getuigenis blijkt dat de opvoeding een belangrijke<br />

rol kan spelen in de politieke vorming. Hoe<br />

kan politieke vorming van jongs af aan een plaats<br />

krijgen in de opvoeding?<br />

Het onderwijs kan hierbij een belangrijke rol spelen.<br />

Democratie kan aangeleerd worden op school.<br />

Een soort ‘burgerschapsvorming’ zou niet enkel naar<br />

aanleiding van verkiezingen moeten plaatsvinden,<br />

maar zou een vast onderdeel moeten worden van<br />

het leerprogramma, zowel in het lager als in het secundair<br />

onderwijs. Bovendien moet men kinderen<br />

reeds heel vroeg bewust maken van de genderverschillen<br />

en het wederzijds respect, niet enkel tussen<br />

jongens en meisjes, maar ook tussen de allochtone<br />

en de autochtone gemeenschap. Dit komt niet enkel<br />

de algemene politieke vorming ten goede, maar ook<br />

het beleid inzake de bestrijding van fysiek en seksueel<br />

geweld.<br />

Er is dus een grote nood aan politieke vorming.<br />

Bewustmaken blijft de boodschap. Niet enkel via het<br />

onderwijs, maar ook via specifieke vormingen voor<br />

vrouwen. Deze vormingen kunnen georganiseerd<br />

worden door de overheid, de politieke partijen,<br />

vrouwenorganisaties, organisaties voor permanente<br />

vorming.<br />

Hoe komt het eigenlijk dat personen met relatief<br />

weinig voorkeurstemmen, toch een belangrijk politiek<br />

mandaat krijgen? Hoe komt het dat vrouwelijke<br />

verkozenen veel moeilijker naambekendheid krijgen<br />

dan hun mannelijke collega’s? De technocratie wint<br />

terrein. Iedere partij tracht haar experts in het parlement<br />

te krijgen. Deze rol is nog te vaak voor mannen<br />

weggelegd.<br />

Bovendien is het niet voldoende dat men naambekendheid<br />

heeft, men moet ook voldoende tijd heb-


en en krijgen om te investeren in politiek. Er wordt<br />

ook vaak vastgesteld dat vrouwen vooral de rol van<br />

opvolger en vervanger toebedeeld krijgen. Hieraan<br />

zijn voor- en nadelen verbonden.<br />

Hoe moet het ‘vlindergedrag’ van mandaat naar<br />

mandaat vermeden worden? Heeft men dan wel voldoende<br />

tijd om te investeren in een mandaat? Dit kan<br />

eigenlijk ook zijn voordelen hebben, want zo krijgt<br />

men vaak de kans om naambekendheid te maken.<br />

De meerwaarde die vrouwen kunnen aanbrengen,<br />

hun sterkte moet benadrukt worden. Men moet loskomen<br />

van het bestaande stramien. Vrouwen leggen<br />

de nadruk op continuïteit. Als vrouwen geven wij<br />

leven, wij geven waarden door. Welke waarden willen<br />

we doorgeven aan onze kinderen? Dit is een zeer<br />

delicaat punt. Economische waarden zijn belangrijk,<br />

maar de menselijke waarden mogen we niet uit het<br />

oog verliezen.<br />

Er moet kunnen voortgebouwd worden op reeds<br />

bestaande documenten en methodes om vrouwen<br />

beter te laten deelnemen aan de besluitvorming. De<br />

bestaande documenten en initiatieven zijn te weinig<br />

gekend. Netwerking speelt hier ook een ondersteunende<br />

rol.<br />

1.4<br />

Besluit en aanbevelingen<br />

1. De kiessystemen zijn niet neutraal.<br />

2. De ‘quotawet’ heeft een eerder symbolische waarde.<br />

Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hoe<br />

kunnen vrouwen ervan overtuigd worden om zich<br />

kandidaat te stellen? Er is nood aan duidelijke bewustmaking<br />

rond de te investeren tijd, de steun van<br />

de partij, thema’s die vrouwen nauw aan het hart<br />

liggen ...<br />

Vrouwen zijn in Brussel goed vertegenwoordigd<br />

in de besluitvorming. Brussel is een grootstad met<br />

internationale uitstraling. Brussel is een smeltkroes<br />

van culturen. Dit is een grote troef, maar terzelfder<br />

tijd bestaat er geen transparantie in de verschillende<br />

instellingen, structuren, besteding van middelen,<br />

enz.<br />

Vrouwen vandaag weten wat ze willen: ze willen mee<br />

beslissen!<br />

3. De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester komt vrouwen niet ten goede. Het aantal vrouwelijke<br />

burgemeesters zal zeker dalen. Het is enkel een goed systeem voor mensen die reeds bekend zijn en<br />

over veel tijd en middelen beschikken. Kortom, eigenschappen die veeleer bij mannen te vinden zijn.<br />

4. In Brussel zijn vrouwen beter vertegenwoordigd in de besluitvorming. Mogelijke redenen zijn het feit<br />

dat Brussel geen al te grote stad is, met een groot aantal verkozenen en bijgevolg voldoende ruimte<br />

biedt voor diversiteit.<br />

5. Het echte werk als politica begint pas zodra men verkozen is.<br />

6. Er moeten middelen ter beschikking worden gesteld voor bewustmaking en vorming, vooral in het<br />

onderwijs.<br />

7. Het belang van netwerking wordt benadrukt. Niet alleen netwerking onder verkozenen, maar ook<br />

tussen politici en technici rond verschillende beleidsdomeinen.<br />

8. Meer vrouwen in de besluitvorming moet ook opengetrokken worden naar het administratief niveau.<br />

9. Informatiebrochures voor zowel kandidaten als pas verkozenen zijn zeer wenselijk.<br />

Werkgroepen | 21


Werkgroep Tewerkstelling en Sociale Uitsluiting<br />

2.1<br />

De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt<br />

Bijdrage van Patricia Vroman,<br />

medewerkster bij het Brussels observatorium van<br />

de arbeidsmarkt en kwalifi caties<br />

22 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

W E R K G R O E P E N<br />

De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt<br />

wordt tegenwoordig minder in vraag gesteld dan een<br />

aantal decennia terug. Dit neemt echter niet weg dat<br />

vrouwen nog steeds een minder gunstige positie op<br />

de arbeidsmarkt innemen.<br />

Horizontale en verticale segregatie<br />

In de drie gewesten stellen we een concentratie van<br />

vrouwen vast in bepaalde beroepen of sectoren. Zo<br />

zijn 73% van de werknemers in de gezondheidszorg<br />

vrouwen, in het onderwijs is dat 65%. De bouw- en<br />

de transportsector hebben overwegend mannelijke<br />

werknemers. Wanneer we het over de zogenaamde<br />

typisch vrouwelijke beroepen hebben, dan gaat het<br />

voornamelijk om verkoopsters, administratieve functies<br />

en schoonmaaksters. Omgekeerd is het aandeel<br />

mannen groter in de beroepen in de informatica en<br />

technische beroepen zoals ingenieurs.<br />

Deze verschillen tussen vrouwen en mannen zien we<br />

reeds in het onderwijs. Vrouwen opteren eerder voor<br />

de “zachtere” richtingen, terwijl we in de exacte wetenschappen<br />

of informatica bijna uitsluitend mannen


aantreffen. Maar ook bij de overgang naar de arbeidsmarkt<br />

worden de genderverschillen verstevigd.<br />

Wanneer we bijvoorbeeld de jobkeuze vergelijken<br />

van meisjes en jongens die rechten of economie gestudeerd<br />

hebben, kunnen we vaststellen dat jongens<br />

eerder gaan solliciteren voor kaderfuncties, terwijl de<br />

keuze van de meisjes vaak eerder bescheiden is. Dit<br />

genderverschil wordt in de loop van de carrière meestal<br />

enkel verstevigd.<br />

De oververtegenwoordiging van vrouwen in bepaalde<br />

sectoren vinden we ook terug in de beroepsopleiding<br />

die vrouwelijke werkzoekenden volgen. Brusselse<br />

werkzoekenden kunnen zich tot Bruxelles Formation<br />

of tot de VDAB richten voor het volgen van een opleiding.<br />

In 2003 volgden zo’n 3.400 werkzoekenden een<br />

opleiding bij Bruxelles Formation, 35% waren vrouwen.<br />

1.250 Brusselse werkzoekenden volgden een opleiding<br />

bij de VDAB, 41% waren vrouwen. Deze openbare instellingen<br />

erkennen ook opleidingen die door de inschakelingspartners<br />

georganiseerd worden. Bij deze<br />

partners ligt het aandeel van de vrouwen hoger, mede<br />

omdat een aantal derdenorganisaties zich specifiek<br />

tot vrouwen richt. Zowel bij Bruxelles Formation als bij<br />

de VDAB is er een duidelijk verschil tussen opleidingen<br />

die voornamelijk door vrouwen gevolgd worden en<br />

opleidingen waar het aandeel mannen hoger ligt.<br />

Dit ligt in het verlengde van de studiekeuze en de situatie<br />

op de werkvloer. Beroepsopleidingen in de bouw,<br />

transport, technische beroepen worden hoofdzakelijk<br />

door mannen gevolgd, maar opleidingen voor administratieve<br />

functies, in de verkoop of in de non-profitsector<br />

worden voornamelijk door vrouwen gevolgd.<br />

Het beroep of de sector waarin men actief is, verklaart<br />

voor een deel de verschillen in arbeidsvoorwaarden<br />

tussen vrouwen en mannen, zoals het verschil in loon,<br />

de toegang tot bedrijfsopleiding, de mogelijkheid om<br />

deeltijds te werken, enz. maar toch blijven de verschillen<br />

tussen vrouwen en mannen ook binnen de sector<br />

bestaan.<br />

Sommige inschakelingsactoren richten zich specifiek<br />

tot vrouwen, ook in minder traditionele sectoren. Interface3<br />

is een opleidingscentrum dat zich uitsluitend<br />

tot vrouwen richt. Er worden verschillende opleidingen<br />

in de informatica aangeboden, gaande van helpdeskbediende<br />

over webmaster tot netwerkbeheerder.<br />

Naast opleidingen biedt Interface ook begeleiding<br />

naar de werkvloer.<br />

Het Ada-netwerk waar Interface deel van uitmaakt<br />

richt zich tot lesgevers, laatstejaarsstudenten, vrouwelijke<br />

werkzoekenden, werkgevers, enz. om de voor-<br />

oordelen inzake vrouwen in de informatica uit de weg<br />

te ruimen.<br />

Een uitbreiding van dergelijke projecten naar andere<br />

sectoren en beroepen is wenselijk, zeker wanneer<br />

werkgevers moeilijk personeel vinden. Meisjes en<br />

vrouwen dienen bewust gemaakt te worden bij hun<br />

studiekeuze of de keuze van een beroepsopleiding. De<br />

keuze heeft immers een belangrijke invloed op andere<br />

factoren die de situatie op de arbeidsmarkt bepalen.<br />

Wanneer scholen en organisatoren van beroepsopleidingen<br />

vaststellen dat bepaalde richtingen bijna<br />

uitsluitend mannen of vrouwen aantrekken, kan het<br />

nuttig zijn hun communicatie te evalueren en deze<br />

eventueel specifiek op het andere geslacht te richten.<br />

Maar ook werkgevers dienen zich bewust te zijn van<br />

de genderverschillen. Bij de volledige selectieprocedure,<br />

gaande van het opstellen van een werkaanbieding<br />

tot de uiteindelijke selectie, is het noodzakelijk om<br />

aandacht te besteden aan eventuele verdoken stereotypen.<br />

Naast de concentratie van vrouwen en mannen in<br />

bepaalde beroepen of sectoren is het ook zo dat men<br />

steeds minder vrouwen aantreft naarmate men hoger<br />

komt in de hiërarchie. Dit wordt vaak het “glazen plafond”<br />

genoemd. Slechts één op vijf werkgevers is een<br />

vrouw, bij de zelfstandigen is slechts één op drie een<br />

vrouw. Het is opmerkelijk dat we dit fenomeen van<br />

verticale segregatie ook vaststellen in sectoren waar<br />

veel vrouwen werkzaam zijn. In het onderwijs bijvoorbeeld<br />

merken we een ruime meerderheid van vrouwelijke<br />

leerkrachten in het lager onderwijs, terwijl in het<br />

hoger onderwijs het percentage mannen hoger is. Ook<br />

in de gezondheidszorg zijn vrouwen in de meerderheid<br />

bij de verpleegkundigen, maar zijn er meer mannelijke<br />

dokters of specialisten.<br />

Participatie van Brusselse vrouwen op<br />

de arbeidsmarkt<br />

De Brusselse arbeidsmarkt is met meer dan 650.000<br />

arbeidsplaatsen het belangrijkste tewerkstellingsbekken<br />

van het land. Dagelijks komen pendelaars uit<br />

Vlaanderen en Wallonië naar de hoofdstad. Tegelijkertijd<br />

wordt een groot deel van de Brusselse bevolking<br />

uitgesloten; de werkloosheidsgraad is er de hoogste<br />

van het land. Als voornaamste oorzaak wordt vaak gewezen<br />

op het lage scholingsniveau van de Brusselse<br />

werkzoekenden en hun ontoereikende talenkennis (in<br />

het bijzonder het Nederlands) die niet beantwoordt<br />

aan de hoge eisen van de werkgevers. In vergelijking<br />

met de andere twee gewesten, wordt in Brussel vaker<br />

een diploma hoger onderwijs gevraagd. De helft<br />

van de werknemers in Brussel heeft een diploma hoger<br />

Werkgroepen | 23


onderwijs. Bij de mannelijke werknemers gaat het<br />

voornamelijk om een universitair diploma, bij de vrouwen<br />

eerder om hoger niet-universitair onderwijs. Bij<br />

het opstellen van de lijst van beroepen waar rekruteringsmoeilijkheden<br />

voor bestaan (de zogenaamde<br />

knelpuntberoepen), merken we anderzijds elk jaar<br />

op dat ook vacatures waar een diploma technisch of<br />

beroepsonderwijs wordt gevraagd langer openstaan<br />

(Werknemers in het Brussels Gewest volgens studieniveau;<br />

Bron: NIS-EAK 2003).<br />

Wanneer de problemen inzake het scholingsniveau<br />

van de Brusselaars ter sprake komen, worden de mannen<br />

vaak met de vinger gewezen. Vrouwen hebben<br />

hun aanvankelijke achterstand ruimschoots ingehaald<br />

en halen steeds vaker een diploma hoger onderwijs.<br />

De verschillen tussen vrouwen en mannen zijn<br />

het meest uitgesproken bij de jongere generaties. In<br />

de leeftijdsklasse 25 tot 29 jaar heeft bijna de helft van<br />

de Brusselse vrouwen een diploma hoger onderwijs,<br />

wat hoger is dan in de andere twee gewesten. Bij de<br />

mannen heeft 42% een diploma hoger onderwijs. Anderzijds<br />

heeft een vierde van deze Brusselse vrouwen<br />

geen diploma secundair onderwijs (tegenover 13% in<br />

Vlaanderen en 21% in Wallonië).<br />

Het behaalde diploma bepaalt in belangrijke mate de<br />

kansen op de arbeidsmarkt, maar er is een duidelijk<br />

verschil tussen vrouwen en mannen. Ongeacht het<br />

studieniveau zijn Brusselse vrouwen minder vaak tewerkgesteld<br />

dan mannen (Brusselse werkzaamheidsgraad<br />

volgens studieniveau; Bron: NIS-EAK 2002).<br />

Het verschil is het grootst bij de laaggeschoolden.<br />

Slechts een vierde van de Brusselse laaggeschoolde<br />

vrouwen heeft een job, tegenover drie vierde van de<br />

hooggeschoolde vrouwen. Bovendien zijn laaggeschoolde<br />

Brusselse vrouwen ook minder vaak tewerkgesteld<br />

dan laaggeschoolde vrouwen in de andere<br />

twee gewesten. Ook bij mannen is de werkzaamheidsgraad<br />

lager. In belangrijke mate wordt dit verklaard<br />

door de structuur van de Brusselse economie. Terwijl<br />

in de andere twee gewesten de industrie een relatief<br />

belangrijke werkgever is voor laaggeschoolde personen,<br />

vertegenwoordigt deze sector slechts 11% van alle<br />

Brusselse jobs. In de sterk ontwikkelde Brusselse tertiaire<br />

sector lijkt het aantal jobs voor laaggeschoolden<br />

relatief beperkt.<br />

Een tweede groep Brusselse vrouwen die minder sterk<br />

vertegenwoordigd is op de arbeidsmarkt, zijn vrouwen<br />

met kinderen. In het Brussels gewest zien we een opmerkelijke<br />

daling in de werkzaamheidsgraad van een<br />

vrouw met partner vanaf het moment dat er een kind<br />

24 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

aanwezig is. In de twee andere gewesten daalt deze<br />

werkzaamheidsgraad pas vanaf twee kinderen. Een<br />

bijzonder kwetsbare groep op de arbeidsmarkt zijn<br />

de alleenstaande moeders. Iets meer dan de helft van<br />

hen is tewerkgesteld. Mannen met kinderen werken<br />

dan weer vaker dan alleenstaande mannen.<br />

De problemen met het aantal plaatsen in de kinderopvang<br />

in het Brussels gewest zijn niet nieuw. Het aantal<br />

opvangplaatsen per 100 kinderen jonger dan 3 jaar<br />

verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Zo zien we<br />

dat de gemeenten Koekelberg, Molenbeek, Sint-Joostten-Node<br />

en Anderlecht duidelijk achteraan bengelen<br />

in termen van beschikbare opvang, terwijl Schaarbeek<br />

en Anderlecht relatief veel kinderen jonger dan 3 jaar<br />

tellen.<br />

In dit geval gaat het om klassieke kinderopvang voor<br />

kinderen van minder dan 3 jaar, maar er zijn eveneens<br />

problemen in de occasionele kinderopvang, de buitenschoolse<br />

opvang, de opvang van zieke kinderen ...<br />

Kinderopvang kan vrouwen met kinderen toelaten om<br />

te participeren op de arbeidsmarkt, maar het kan ook<br />

onderdeel uitmaken van een tewerkstellingsproject,<br />

zoals de vzw EVA aangetoond heeft. Deze vzw, voluit<br />

Emancipatie via Arbeid, wil de sociaal-economische<br />

integratie van maatschappelijk achtergestelde groepen<br />

bevorderen door het creëren van aangepaste<br />

duurzame tewerkstelling. Elmer en IBO de Buiteling<br />

werden opgericht als projecten van EVA, maar hebben<br />

ondertussen een zelfstandige structuur. Elmer is een<br />

atypisch kinderdagverblijf dat zowel in Schaarbeek als<br />

in Anderlecht actief is en opvang biedt aan ouders die<br />

niet of niet onmiddellijk bij de reguliere kinderopvang<br />

terechtkunnen. IBO De Buiteling staat in voor ochtend-<br />

en avondopvang, opvang op woensdagmiddag,<br />

op snipperdagen en in vakantieperiodes en dit voor<br />

kinderen van het kleuter- en basisonderwijs. In beide<br />

projecten wordt de dienstverlening verzekerd door<br />

een gemengd team van gekwalificeerde medewerkers<br />

en medewerkers in opleiding die op deze manier<br />

werkervaring opdoen.<br />

Een derde groep Brusselse vrouwen die ondervertegenwoordigd<br />

is op de arbeidsmarkt zijn vrouwen met<br />

een niet-Europese nationaliteit, en bij uitbreiding van<br />

niet-Europese origine. De statistieken laten ons enkel<br />

toe om een uitspraak te doen over de personen die<br />

niet over de Belgische nationaliteit beschikken. Uit<br />

deze gegevens blijkt echter duidelijk dat deze vrouwen<br />

geconfronteerd worden met een dubbele discriminatie;<br />

omwille van hun geslacht en omwille van hun nationaliteit.<br />

Zowel vrouwen als mannen met een niet-<br />

Europese nationaliteit zijn minder vaak tewerkgesteld


dan personen met een Belgische nationaliteit, maar<br />

het verschil is het grootst bij de vrouwen.<br />

Deze drie groepen van vrouwen worden vaker geconfronteerd<br />

met werkloosheid. Zo bedraagt de werkloosheidsgraad<br />

van Brusselse laaggeschoolde vrouwen<br />

26%, tegenover 6% bij hooggeschoolde vrouwen. Heel<br />

wat tewerkstellingsmaatregelen richten zich tot laaggeschoolden<br />

als specifieke doelgroep. Ook hier vinden<br />

we duidelijk horizontale segregatie terug. Maatregelen<br />

zoals dienstencheques zijn vrijwel uitsluitend op<br />

vrouwen gericht, renovatie van buurten of projecten<br />

rond openbare veiligheid stellen dan weer hoofdzakelijk<br />

mannen tewerk.<br />

Het aanbieden van kinderopvang voor de kinderen van<br />

werkzoekenden is zeer belangrijk. Jonge vrouwen met<br />

kinderen hebben meer problemen om de werkloosheid<br />

te verlaten dan vrouwen zonder kinderen. Vaak<br />

is het een vicieuze cirkel. Men vindt geen plaats in de<br />

kinderopvang zodat men niet de nodige stappen kan<br />

ondernemen om een job te zoeken of een beroepsopleiding<br />

te volgen. Maar om zich in te schrijven op<br />

de wachtlijst dient men een arbeidscontract te kunnen<br />

voorleggen. De obstakels om de werkloosheid te<br />

verlaten zijn groter bij laaggeschoolde vrouwen dan<br />

bij hooggeschoolde vrouwen. Aangezien zij vaak tewerkgesteld<br />

zullen worden aan het minimumloon, is<br />

de werkloosheidsval voor hen ook groter (Uitstroomgraad<br />

van vrouwelijke werkzoekenden jonger dan 30<br />

jaar; Bron: BGDA 2002).<br />

In vergelijking met de twee andere gewesten hebben<br />

Brusselse werkzoekenden minder toegang tot<br />

beroepsopleidingen: laaggeschoolden, en zeker laaggeschoolde<br />

vrouwen, volgen minder beroepsopleidingen.<br />

Werkzoekenden in de categorie “andere studies”<br />

hebben vaak hun diploma in het buitenland behaald<br />

en de opleidingen die ze volgen zijn vaak bedoeld om<br />

hun diploma te laten erkennen of een ander beroep<br />

aan te leren.<br />

We merken op dat vrouwen kortere opleidingsmodules<br />

volgen.<br />

De mindere mate waarin Brusselse vrouwen met kinderen<br />

worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, wordt<br />

versterkt door hun verminderde toegang tot beroepsopleiding.<br />

Meer dan de helft van de laaggeschoolde<br />

vrouwelijke werkzoekenden jonger dan 30 jaar heeft<br />

kinderen, maar bij de werkzoekenden die een opleiding<br />

volgen is dit minder dan 40%.<br />

Beide studies gerealiseerd door het Brussels Observatorium<br />

van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties in<br />

het kader van het Sociaal Pact hebben aangetoond dat<br />

de beleidsmakers specifieke aandacht voor bepaalde<br />

groepen van vrouwen moeten hebben zodat zij op een<br />

volwaardige manier kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.<br />

Verder is het afbouwen van de bestaande<br />

genderverschillen op de arbeidsmarkt, zoals het doorbreken<br />

van het glazen plafond en het bestrijden van<br />

de vooroordelen inzake “mannenberoepen” en “vrouwenberoepen”,<br />

een belangrijke stap naar meer gelijkheid<br />

tussen vrouwen en mannen.<br />

Werkgroepen | 25


W E R K G R O E P E N<br />

2.2<br />

Vrouwen en armoede<br />

Bijdrage van Annette Perdaens,<br />

administratief directeur van het Observatorium<br />

voor Gezondheid en Welzijn<br />

26 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

De Grondwet waarborgt fundamentele rechten<br />

Het principe dat zegt “Ieder heeft het recht een menswaardig<br />

leven te leiden” (artikel 23), komt concreet<br />

tot uiting in het recht op arbeid, het recht op sociale<br />

zekerheid, op de bescherming van de gezondheid en<br />

op sociale, geneeskundige en juridische bijstand, het<br />

recht op een behoorlijke huisvesting, het recht op de<br />

bescherming van een gezond leefmilieu, het recht op<br />

culturele en sociale ontplooiing. Ondanks deze principes<br />

zijn de openbare overheden echter niet rechtstreeks<br />

verplicht om deze rechten voor iedereen te<br />

verwezenlijken, maar worden deze verworven via gerechtelijke<br />

weg ...<br />

Tegelijkertijd reikt de OCMW-wet (artikel 1) middelen<br />

aan, want “elke persoon heeft recht op maatschappelijke<br />

dienstverlening”. Deze heeft tot doel eenieder<br />

in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat<br />

beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Daarom<br />

bestaat de sociale bijstand enerzijds uit een bestaansminimum<br />

(globaal en forfaitair bedrag, nu leefl oon<br />

genoemd). Al wie aan de diverse voorwaarden voldoet,<br />

heeft hier recht op. Anderzijds wordt de hulp van het<br />

OCMW aangevuld met diverse vormen van “sociale<br />

hulp”, die wordt toegekend op basis van de specifi eke<br />

situatie van de persoon in kwestie en waarover elk<br />

OCMW zelf kan beslissen.<br />

Hoe worden armoede en bestaansonzekerheid ge<strong>def</strong>i<br />

nieerd?<br />

Armoede is een geheel van afwijkingen ten opzichte<br />

van een sociaal aanvaard niveau of van een sociaal<br />

aanvaarde manier van leven in een bepaalde maatschappij<br />

op een bepaald ogenblik. Armoede wordt<br />

gekenmerkt door een gebrek of een tekort aan middelen<br />

die een persoon, een gezin of een sociale groep<br />

moeten toelaten om op een behoorlijke of toereikende<br />

wijze deel te nemen aan het sociale leven. De wortels<br />

van de armoede liggen in het feit van zich aan de rand<br />

van het productieproces te bevinden.


Een complex en multidimensioneel probleem dus, dat<br />

relatief, gradueel en structureel van aard is, en dat alle<br />

aspecten van het burgerschap omvat: gezondheid,<br />

huisvesting, onderwijs, cultuur ... Het is een probleem<br />

van toegang tot de fundamentele rechten.<br />

De obstakels die de toegang tot rechten en diensten in<br />

de weg staan, zijn administratief, menselijk, cultureel,<br />

financieel, informatief, educatief en communicatief<br />

van aard.<br />

Bestaansonzekerheid: na de oliecrisis van 1973 is de arbeidsmarkt<br />

kleiner geworden, de werkloosheid gestegen<br />

en het aantal precaire en deeltijdse banen sterk<br />

toegenomen. De huurprijzen zijn begin jaren ‘80 de<br />

hoogte in geschoten. De familiebanden zijn vervaagd<br />

en het aantal eenoudergezinnen gaat in stijgende lijn.<br />

De middenklasse is armer geworden. Dit is de nieuwe<br />

armoede van een bevolking in een overgangssituatie<br />

of “in een precaire situatie”.<br />

Enkele cijfers voor Brussel (zie Welzijnsbarometer:<br />

www.observatbru.be)<br />

Minder ouderen dan in de rest van het land, maar<br />

meer vrouwen onder de ouderen.<br />

26,3 % alleenstaande vrouwen tegenover 23,8 % alleenstaande<br />

mannen.<br />

9% eenoudergezinnen (moeder) tegenover 1,4%<br />

eenoudergezinnen (vader).<br />

Zeer sterke multiculturaliteit.<br />

Lager gemiddeld inkomen per belastingaangifte dan<br />

het nationale gemiddelde, hogere schuldenlast<br />

55,4% van de Brusselse bevolking is niet-actief, met<br />

een groter aandeel jongeren en een kleiner aandeel<br />

ouderen in vergelijking met het landelijke gemiddelde.<br />

Zeer hoge werkloosheidsgraad, vooral bij jongeren.<br />

Minder hoog bij de Brusselse vrouwen (18%) dan bij<br />

de mannen (19%), behalve bij personen met een laag<br />

opleidingsniveau (respectievelijk 12% en 9%).<br />

27% van de kinderen leeft in een gezin zonder inkomen<br />

uit arbeid, dat geldt voor 24% van de vrouwen<br />

en 22% van de mannen.<br />

De levensverwachting in goede gezondheid verschilt<br />

naargelang het opleidingsniveau: het verschil bedraagt<br />

3,8 jaar voor vrouwen en 5,1 jaar voor mannen.<br />

Uitstellen van gezondheidszorg omwille van financiële<br />

redenen: 26,1% van de vrouwen en 17,9% van de<br />

mannen.<br />

38.870 sociale woningen. In november 2005 stonden<br />

23.140 huishoudens op de wachtlijst voor een sociale<br />

woning, dat is 59,5% van het aanbod aan sociale<br />

woningen.<br />

In 2001 woonden 22.385 Brusselaars in een gemeubelde<br />

kamer, dat is 3% van de bevolking.<br />

In Brussel wordt 50,8% van de woningen bewoond<br />

door huurders, dat is 57,4% van de woningen.<br />

De privéhuurprijzen zijn tussen 1986 en 2004 met<br />

46% gestegen. Deze prijzen zijn de hoogste van het<br />

land, terwijl de sociale uitkeringen hetzelfde zijn als<br />

in de rest van het land.<br />

Op welke manier zijn vrouwen meer blootgesteld<br />

aan bestaansonzekerheid? Wat doet hen in de<br />

armoede terechtkomen?<br />

De culturele denkbeelden en visies. De rolverdeling<br />

maakt vrouwen kwetsbaarder omdat mannen grotere<br />

financiële en sociale verantwoordelijkheden<br />

dragen (“instrumentele” functies), terwijl de verantwoordelijkheden<br />

van de vrouw te maken hebben<br />

met de interne huishouding, de dagelijkse verantwoordelijkheid<br />

voor de kinderen (“expressieve”<br />

functies). Werken buitenshuis blijft een bijkomende<br />

activiteit (“dat is niet de moeite waard ...”) en komt<br />

boven op de familiale functies.<br />

Financiële of affectieve afhankelijkheid. Gezien het<br />

inkomensniveau in België is een dubbel inkomen<br />

essentieel. Vrouwen die niet werken, zijn heel afhankelijk<br />

van hun echtgenoot en zullen, in geval<br />

van problemen of geweld, niet over eigen middelen<br />

beschikken om de echtelijke woning te verlaten. Bij<br />

echtelijk of familiaal geweld kan een vrouw met<br />

haar kinderen op straat komen te staan, wat steeds<br />

vaker gebeurt. De verantwoordelijkheid voor de kinderen<br />

is in elk geval een zwaarwegende factor in een<br />

eventuele beslissing tot scheiding. Als het gezin uit<br />

elkaar valt, is de man mobieler en zal hij de echtelijke<br />

woning makkelijker verlaten. Wie in het huis<br />

blijft wonen, krijgt af te rekenen met schuldeisers<br />

voor schulden die door het gezin werden gemaakt ...<br />

Een eenoudergezin beschikt uiteraard maar over<br />

één inkomen, dat van de vrouw, die vaak minder betaald<br />

wordt voor hetzelfde werk dan een man. De<br />

behoeften van een eenoudergezin, het inkomen van<br />

de moeder, het niet of onregelmatig betalen van alimentatie<br />

zijn factoren die een gezin waar een vrouw<br />

aan het hoofd staat, kwetsbaar maken. De nadruk<br />

ligt op de hoogst noodzakelijke uitgaven, vooral voor<br />

de kinderen. Moeders offeren zich volledig op om<br />

hun kinderen een betere toekomst te geven.<br />

Op psychologisch vlak weegt de fysieke en affectieve<br />

afwezigheid van de vader zwaar op de identiteitsvorming<br />

van de kinderen. Voor de moeder is de dubbele<br />

rol van vader en moeder een zware psychologische<br />

belasting.<br />

Werkgroepen | 27


Banen van slechte kwaliteit (deeltijds werk, contracten<br />

van bepaalde duur ...) worden vaker uitgeoefend<br />

door vrouwen. Zij aanvaarden dit soort van werk<br />

sneller, zoeken naar oplossingen om voor hun kinderen<br />

te kunnen zorgen ten koste van hun carrière,<br />

zullen vaker hun carrière onderbreken om dezelfde<br />

redenen ...<br />

Ook kinderopvang zorgt voor heel wat kopzorgen.<br />

Het tekort aan plaatsen die ook aansluiten op de<br />

werkuren is een extra moeilijkheid.<br />

Bovendien is de professionele opleiding van vrouwen<br />

vaker toegespitst op minder rendabele vakgebieden<br />

en ze worden vaak minder betaald voor hetzelfde<br />

werk.<br />

Loopbaanonderbrekingen wegen zwaar door in de<br />

pensioenberekening. Zo ontvangen vrouwen dus<br />

ook financieel minder aantrekkelijke pensioenen.<br />

Tot slot werken “beschermende” wettelijke maatregelen<br />

voor vrouwen averechts: statuut van samenwonende,<br />

nachtwerk, uitsluiting wegens langdurige<br />

werkloosheid, huwelijkscontract, invloed van woning<br />

op de betaling van schulden, enz.<br />

Hoe worden ze beschermd?<br />

de denkbeelden en de beschermende houding, dat is<br />

de positieve zijde van de beschermingsmaatregelen<br />

(die averechts kunnen werken): de toekenning van<br />

het wettelijk toezicht op de kinderen, minder uitzettingen<br />

uit de woning, verlengd verblijf in opvanghuizen,<br />

enz.;<br />

wetten: de toekenning van alimentatie, recht van<br />

voorkeur op sociale en vergelijkbare woningen, enz.<br />

Gevolgen van armoede<br />

Arme mensen zijn voortdurend op zoek naar oplossingen:<br />

aankloppen bij de sociale diensten, administratieve<br />

documenten en bewijsstukken verzamelen,<br />

diverse stappen ondernemen, voedselpakketten maken<br />

... Deze mensen zeggen: “Armoede is meer dan een<br />

financieel probleem, het is een dagelijkse obsessie”.<br />

Meestal zijn het de vrouwen die deze stappen zetten.<br />

Objectieve en subjectieve aspecten verbonden aan de<br />

familiale en persoonlijke situatie<br />

Hun leven laat hen niet toe om ver in de toekomst te<br />

kijken. Ze leven van dag tot dag en moeten zich constant<br />

“zien te redden”. Voortdurend keuzes maken over<br />

essentiële uitgaven, de huur en de elektriciteitsrekeningen<br />

betalen om niet op straat te worden gezet,<br />

persoonlijke uitgaven opofferen, niets kunnen voorzien<br />

(ziekte ...), alles altijd in de hand houden.<br />

In alle arme gezinnen zijn kinderen de absolute prioriteit.<br />

Ouders willen niet dat kinderen hetzelfde leven<br />

28 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

leiden, ze moeten “eruit stappen”, ze worden naar goede<br />

scholen gestuurd, de hoop van het gezin is volledig<br />

op hen gevestigd.<br />

Arm zijn is duur: voortdurend in het rood staan op de<br />

bank (interest betalen), geen producten in grote hoeveelheden<br />

kunnen kopen, een goedkopere woning<br />

moeten nemen die minder goed geïsoleerd is en dus<br />

met hogere verwarmingskosten, zelfs een onbewoonbare<br />

woning ...<br />

Schulden zijn een taboe, ze tasten de eigenwaarde<br />

aan en maken mensen nog kwetsbaarder voor de<br />

twijfelachtige praktijken van bepaalde schuldeisers en<br />

deurwaarders (pesterijen).<br />

Het gebrek aan financiële middelen vormt ook een<br />

grote belemmering voor het sociale leven: mensen<br />

blijven thuis, hebben schrik om familieleden of vrienden<br />

uit te nodigen voor een gezellige avond omdat ze<br />

niets kunnen aanbieden. .<br />

Arme mensen krijgen steeds meer gezondheidsproblemen<br />

als gevolg van de stress die de situatie meebrengt<br />

en omdat ze niet genoeg geld hebben om zich<br />

goed te verzorgen. Veel gezinnen zullen daarom gezondheidszorg<br />

uitstellen of schrappen.<br />

Tot slot heeft het Belgische systeem dat eenoudergezinnen<br />

bevoordeelt op het vlak van sociale huisvesting<br />

en financiële middelen een averechts effect, zoals het<br />

teweegbrengen van het scheiden van koppels, langdurig<br />

afwezige vaders, problemen met kinderopvang<br />

(beide ouders moeten in een voldoende grote woning<br />

wonen om de kinderen te kunnen opvangen), het afbrokkelen<br />

van de verantwoordelijkheden van de vader<br />

en tot slot de ontkenning van zijn rol.<br />

Objectieve en subjectieve aspecten verbonden aan de<br />

instellingen<br />

Arme gezinnen vinden moeilijker een fatsoenlijke en<br />

goedkope woning (eigenaars staan bijvoorbeeld wantrouwig<br />

tegenover huurders die afhankelijk zijn van<br />

het OCMW). Door het gebrek aan financiële middelen<br />

zal de elektriciteit makkelijker afgesloten worden.<br />

Deze gezinnen moeten dan een beroep doen op het<br />

OCMW. Zelfs als ze zelf hun verantwoordelijkheid willen<br />

opnemen, verplicht de situatie hen ertoe steeds<br />

afhankelijker te worden van de overheidsinstellingen.<br />

Voortdurend de hulp van sociale diensten en instellingen<br />

moeten inroepen, plaatst deze gezinnen in een<br />

zwakke positie. Ze spreken een andere taal, komen uit<br />

een andere cultuur, ze begrijpen de administratieve<br />

taal niet, beschikken niet over voldoende middelen om<br />

zich te verdedigen. Mannen worden eerder als geldige<br />

gesprekspartner erkend dan vrouwen.<br />

Als zij zich tot een overheidsinstelling wenden, hebben<br />

ze het gevoel de “stempel” van armoede opgedrukt te


krijgen door de ambtenaren. Ze worden met weinig<br />

respect, met onbegrip en zelfs minachting bekeken.<br />

Ze moeten hun levensverhaal steeds opnieuw vertellen,<br />

een rechtvaardiging geven voor hun armoede en<br />

de redenen daarvan, voor de stappen die werden genomen<br />

om aan die armoede te ontsnappen, en ze voelen<br />

zich op school niet aanvaard als verantwoordelijke<br />

ouders.<br />

Armoede is een constante bron van leed en psychologische<br />

problemen: geen uitweg zien, leven in schaamte,<br />

geïsoleerd en in zichzelf gekeerd zijn, verlies van<br />

zelfvertrouwen, relationele en echtelijke problemen,<br />

dagelijkse stress.<br />

Hoe denken vrouwen over hun armoede?<br />

Vrouwen voelen zich vaker arm dan mannen omdat<br />

ze alleen voor de kinderen moeten zorgen. Ze voelen<br />

zich schuldig ten opzichte van de kinderen omdat ze<br />

hen niet de welvaart kunnen bieden waar ze recht op<br />

hebben.<br />

Ze voelen alsof ze helemaal alleen voor hun verantwoordelijkheden<br />

staan, omdat “ze niemand aan hun<br />

zijde hebben”.<br />

Er is meer kans dat de kinderen ergens geplaatst worden<br />

dan bij bemiddelde gezinnen. Als dit gebeurt, voelen<br />

ze zich alsof hun eigendom en hun verantwoordelijkheden<br />

hen werden ontnomen omdat “ze niets<br />

meer te zeggen hebben”.<br />

Als zij in de echtelijke woning zijn achtergebleven en<br />

hun man is verhuisd, komen de schulden van het koppel<br />

“op hun dak” omdat de schuldeisers en deurwaarders<br />

hun adres kennen.<br />

In bepaalde culturen is een alleenstaande vrouw ook<br />

kwetsbaarder door het ontbreken van een sociale kring.<br />

En mannen? Ze vervullen traditioneel de functie van<br />

gezinshoofd en moeten dus het geld binnenbrengen.<br />

Werkloosheid en het verlies van deze rol verzwakt hun<br />

positie en tast hun waardigheid aan, hun plaats in het<br />

gezin, in de gemeenschap en ten opzichte van de kinderen.<br />

Bij de meeste echtscheidingen moeten mannen een<br />

alimentatie betalen en dus in meer financiële behoeften<br />

voorzien (twee huishoudens).<br />

Om hun bezoekrecht te kunnen uitoefenen, zijn ze<br />

verplicht een voldoende ruime woning te huren, maar<br />

de frequentie van de bezoeken waarop ze recht hebben,<br />

creëert toch een psychologische afstand tussen<br />

de vader en de kinderen en dit zorgt er dikwijls voor<br />

dat kinderen zich moeilijk kunnen identificeren met<br />

een positief vaderbeeld.<br />

Als de vader werkloos is, kan hij zijn verplichtingen<br />

niet nakomen wat hem tot wanhoop kan drijven. Als<br />

hij alimentatie moet betalen, kan hij niet meer in zijn<br />

basisbehoeften voorzien. Dan komt hij op straat te<br />

staan, zonder mogelijkheid om contact te houden met<br />

zijn kinderen.<br />

Actiestrategieën<br />

De realiteit is allesbehalve rooskleurig voor arme gezinnen<br />

en vrouwen. Toch weten ze de situatie vaak aan<br />

te pakken met een grenzeloze creativiteit.<br />

Verzet bieden. Een typisch kenmerk van deze gezinnen<br />

is dat ze blijven vechten om zich tegen de armoede<br />

te verzetten. Solidariteit is moeilijk, maar vaak sterk<br />

ontwikkeld tussen vrouwen uit de buurt, de familie,<br />

de etnische groep, enz. Bij het zoeken naar oplossingen<br />

worden heel wat overlevingsstrategieën toegepast:<br />

voedselpakketten en recuperatiesystemen, uitgestelde<br />

betalingen, zwartwerk, enz.<br />

Ontwijkingsstrategieën ontwikkelen. Wie van een bestaansminimum<br />

leeft, blijft niet zitten wachten op<br />

een beslaglegging. Voortdurend van adres veranderen,<br />

verhuizen zonder zich te domiciliëren of gewoon<br />

zonder adres op straat leven, zijn enkele mogelijke<br />

strategieën om de insolventie aan te pakken. Dit gebeurt<br />

vooral bij de vaders.<br />

De situatie onder ogen zien en zich niet laten bedotten.<br />

De talrijke bestaande sociale diensten bieden bescherming<br />

(maar maken hen ook afhankelijk). Deze<br />

diensten zijn goed uitgerust om te helpen bij de diverse<br />

stappen, inzicht te geven in de rechten, zich te<br />

verdedigen.<br />

Arme mensen worden al langer samengebracht. Toch<br />

worden steeds meer verenigingen opgericht die vandaag<br />

ondersteund worden door de overheid. We zien<br />

steeds meer praat- en gespreksgroepen, actie- en verdedigingsgroepen,<br />

groepen die de openbare instanties<br />

interpelleren en ermee samenwerken, deelnemen aan<br />

de uitwerking en opvolging van sociale beleidslijnen,<br />

ondersteund door de openbare en private netwerken<br />

van sociale diensten. Maar hoe groot is de impact van<br />

deze groepen?<br />

Een gepaste opleiding volgen en een goede baan vinden<br />

bieden vanouds de beste garantie om uit de armoede<br />

te ontsnappen, hoewel de huidige economische<br />

situatie leidt tot een versnippering van de werkgelegenheid<br />

en minder en minder goede jobs.<br />

Werkgroepen | 29


Concrete actievoorstellen:<br />

Er zijn actiemiddelen voorhanden. Toch moeten deze<br />

eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen om concreet<br />

vorm te krijgen, ze moeten specifiek gericht zijn op de<br />

personen in kwestie, en goedgekeurd en aangeboden<br />

worden door de bevoegde en verantwoordelijke overheid.<br />

Een hele opgave.<br />

Deze talrijke voorstellen moeten dus eerst besproken<br />

worden met de betrokken personen en verenigingen.<br />

Individuele en collectieve acties<br />

- persoonlijke positieve aspecten en vaardigheden<br />

valoriseren (empowerment);<br />

- een sociale band creëren: gepaste opvang ontwikkelen<br />

voor kwetsbare personen en ontmoetingsplaatsen<br />

en praatgroepen voorzien;<br />

- individuele begeleiding voorzien in conflictsituaties<br />

met de instellingen (school, OCMW, gemeentebestuur<br />

...);<br />

- netwerkcontacten leggen met de sociale diensten;<br />

- collectieve initiatieven opstarten om de zware<br />

schuldenlast te verlichten;<br />

- zich verenigen om samen te wonen;<br />

- netwerken creëren om elkaar te helpen en diensten<br />

uit te wisselen: kinderopvang, ziekenzorg, enz.;<br />

- vrijwilligerswerk doen om zelfvertrouwen te krijgen<br />

alvorens een job te zoeken;<br />

- financiële solidariteitsfondsen oprichten (spaargelden<br />

of tontines);<br />

- gegroepeerde aankopen doen;<br />

- tips uitwisselen (praktijken, technieken, netwerken,<br />

kennis);<br />

- zich omscholen (intercultureel bemiddelaar, bemiddelaar<br />

op het terrein, ...);<br />

- elkaar helpen om microbedrijven op te richten (tutoraat,<br />

...).<br />

Politieke acties<br />

- ijveren voor de individualisering van de rechten om<br />

vrouwen te erkennen als volwaardige burgers en<br />

niet als afhankelijke tweederangsburgers;<br />

- ruimtes creëren en financieren waar kwetsbare<br />

mensen naar elkaar kunnen luisteren, elkaar ontmoeten<br />

en debatteren om in de eerste plaats hun<br />

beperkte cirkel te doorbreken en zich vervolgens<br />

langzaam in de samenleving te integreren;<br />

- ontwikkelen en financieren van gerichte positieve<br />

acties voor preventie, bijstand en begeleiding:<br />

preventie van zware schulden, microkredieten,<br />

kinderopvang voor leefloners of werklozen via het<br />

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), enz.;<br />

- sociale bemiddeling voorzien tussen overheidsbesturen<br />

en burgers;<br />

30 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

- sensibiliseren van de actoren (scholen, verenigingen,<br />

overheden, werkgevers ...) om een positief<br />

beeld te creëren van de vrouwen en gezinnen via<br />

eindwerken, grafische voorstellingen of computergrafieken,<br />

wedstrijden;<br />

- zich organiseren in verenigingen vormen om van<br />

gedachten te wisselen en in dialoog te treden met<br />

de politieke overheden als gelijkwaardige partners;<br />

- kennis vergroten: het genderaspect opnemen in<br />

alle officiële statistieken, studies over “goede praktijken”<br />

inventariseren en opstarten, enz.<br />

Conclusie<br />

Zich nooit laten kleinkrijgen. Strategieën van verzet,<br />

dialoog en interpellatie ontwikkelen om het leven<br />

van minder bedeelde gezinnen fundamenteel te<br />

veranderen zodat zij deel kunnen uitmaken van de<br />

samenleving.<br />

Beroep doen op de vindingrijkheid en de kracht van<br />

vrouwen, groepen oprichten om nieuwe vormen<br />

van solidariteit en netwerken te creëren: eendracht<br />

maakt macht!


W E R K G R O E P E N<br />

2.3<br />

Debat in de werkgroep<br />

Danielle Caron, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

<strong>Brigitte</strong> De Pauw, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

Uit het debat met het publiek is gebleken dat er<br />

heel wat vragen zijn rond de reglementering van de<br />

schulden.<br />

Hoe kunnen vrouwen die in armoede leven toch<br />

deelnemen aan het maatschappelijk leven en bijvoorbeeld<br />

een beroep doen op de cultuurcheques?<br />

Bestaan er alternatieven voor sociale woningen?<br />

Kunnen kinderen geweigerd worden op school omwille<br />

van de financiële situatie waarin hun moeder<br />

verkeert? Waar kan men taallessen volgen om de<br />

toetreding tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken?<br />

Er bestaan verschillende initiatieven en/of<br />

alternatieven in deze situaties, maar deze zijn niet<br />

genoeg bekend. Er bestaan sociale woningbureaus<br />

en speciale leningsfondsen bij organisaties zoals ‘la<br />

ligue des familles’. Vrije scholen kunnen inderdaad<br />

inschrijvingen weigeren, wat niet het geval is in gemeenschapsscholen,<br />

waar men dan een beroep kan<br />

doen op de sociale dienst. Beroepsopleidingsinitiatieven<br />

en trajectbegeleidingsprojecten begeleiden<br />

vrouwen naar een mogelijke tewerkstellingsplaats.<br />

Een positieve en actieve houding ten opzichte van<br />

de zoektocht naar werk is zeer belangrijk. Men moet<br />

vaststellen dat er inderdaad heel wat interessante<br />

projecten en initiatieven bestaan, maar zowel de<br />

mensen actief op het terrein als de overheid zorgen<br />

te weinig voor de gepaste informatiedoorstroom of<br />

het belang ervan wordt onderschat.<br />

Dankzij wijkinitiatieven waar men een beroep doet<br />

op de onderlinge solidariteit kunnen vrouwen vaak<br />

hun, weliswaar kleinschalige, projecten realiseren.<br />

‘Les tontines’ zijn hier een sprekend voorbeeld van.<br />

Het gaat om kleinschalige financiële solidariteitsfondsen<br />

tussen een aantal vrouwen. Deze fondsen<br />

stellen hen in staat om bijvoorbeeld een wasmachine<br />

te kopen.<br />

Werkgroepen | 31


De rol van de vakbonden mag niet onderschat worden.<br />

Ze moeten zich bewust zijn van mogelijke discriminaties<br />

en hierop de noodzakelijke antwoorden<br />

formuleren. Zal het ‘Generatiepact’ niet verantwoordelijk<br />

zijn voor het toenemen van de armoede? Dit<br />

zou grondig moeten geanalyseerd worden met de<br />

verschillende betrokken partijen en niet enkel de<br />

politici.<br />

Vrouwen die blootgesteld zijn aan armoede moeten<br />

de hoofdbekommernis blijven, maar tegelijkertijd<br />

mag men ook de kritieke factoren niet uit het oog<br />

verliezen die ervoor zouden kunnen zorgen dat vrouwen<br />

uit de middenklasse in de armoede belanden<br />

(oudere vrouwen, werkloosheid, huurproblemen ...).<br />

2.4<br />

32 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Besluit en aanbevelingen<br />

Aangepaste kinderopvang blijft een noodzakelijke<br />

voorwaarde, willen vrouwen een opleiding volgen<br />

en werk zoeken.<br />

Het ontbreekt allochtone vrouwen aan ‘positieve<br />

voorbeelden’ op de arbeidsmarkt. Studies zouden<br />

allochtone vrouwen die gestudeerd hebben en geslaagd<br />

zijn op de arbeidsmarkt zichtbaar kunnen<br />

maken.<br />

Kunnen quota’s voor vrouwen en meer bepaald voor<br />

allochtone vrouwen een antwoord zijn op de discriminaties<br />

die er bestaan op de arbeidsmarkt?<br />

Een geïntegreerde visie opleiding/kinderopvang/begeleiding naar werk/toegang tot huisvesting<br />

is echt noodzakelijk.<br />

Sociale uitsluiting<br />

1. Er moet meer aandacht besteed worden aan armen en ouderen, ook in de beleidsmaatregelen.<br />

2. Op de wetgeving moet een gendereffectentoets worden toegepast.<br />

3. Om een aangepast beleid te voeren, is er nood aan naar gender uitgesplitste statistieken.<br />

4. Er bestaan heel wat initiatieven en goede praktijkvoorbeelden, die nog niet of niet optimaal bekend<br />

zijn. Via een website zouden deze aan een groot publiek kunnen bekendgemaakt worden.<br />

5. Vrouwen hebben nood aan hun eigen plaats, hun eigen energie. Door het oprichten van netwerken<br />

of ontmoetingsplaatsen krijgen vrouwen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en informatie uit te<br />

wisselen.<br />

Tewerkstelling<br />

6. Vrouwen zijn vaak beter opgeleid dan mannen, maar het aantal laaggeschoolde vrouwen is veel<br />

groter. Vrouwen hebben eigenlijk nood aan positieve voorbeelden.<br />

7. Het aanbod aan - vooral flexibele- kinderopvangmogelijkheden moet uitgebreid worden (occasionele<br />

of buitenschoolse opvang, opvang van een ziek kind, ...).<br />

8. Er is nood aan opleidingsprojecten voor de toegang tot de arbeidsmarkt.<br />

9. Het wegwerken van de discriminatie op de arbeidsmarkt kan op korte termijn verlopen via quota’s,<br />

maar op lange termijn wordt er bij voorkeur gewerkt aan een mentaliteitsverandering.


W E R K G R O E P E N<br />

3.1<br />

Werkgroep Vrouwelijk Initiatief<br />

Vrouwen en zelfstandig ondernemen: lessen en aanbevelingen<br />

Bijdrage van Christine Van Nuffel,<br />

coördinator CEZOV<br />

In de meeste Europese landen zijn er nog steeds minder<br />

vrouwelijke dan mannelijke ondernemers. Bedrijven<br />

gerund door vrouwen zijn bovendien meestal<br />

klein en hebben niet de neiging om te groeien. Hoewel<br />

veel factoren ondernemerschap moeilijk maken voor<br />

zowel mannen als vrouwen, zien we dat sommige hindernissen<br />

voor vrouwen zwaarder doorwegen.<br />

In het kader van het Europese Equal-programma onderzochten<br />

markant vzw en Sein aan de hand van een<br />

kwantitatieve en kwalitatieve studie over vrouwen<br />

en ondernemerschap (2003-2004) welke structurele<br />

aanpassingen en bevindingen nodig zijn om het ondernemers,<br />

en dan vooral vrouwelijke ondernemers,<br />

gemakkelijker te maken. Deze studie mondde uit in<br />

een aantal interessante bevindingen. markant vzw<br />

probeert met deze opgedane kennis aanbevelingen te<br />

formuleren naar de overheid toe en concrete acties uit te<br />

werken om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen.<br />

Zo luidde één van de bevindingen van het onderzoek<br />

dat vrouwen weinig gebruikmaken van professionele<br />

netwerken: het uitwisselen van contacten, kennis en<br />

Werkgroepen | 33


ervaring, mond-tot-mondreclame of gewoon een<br />

goed gesprek met collega-ondernemers ... Een goed<br />

netwerk is cruciaal voor het uitbouwen van een zaak.<br />

Mannen hebben dit begrepen, maar als we kijken naar<br />

netwerkevents zijn vrouwen amper te bespeuren. Ze<br />

hebben geen tijd, voelen zich er niet thuis en onderkennen<br />

het nut van netwerken niet. Om vrouwen het<br />

belang van netwerken naar waarde te leren schatten,<br />

bieden we hen de gelegenheid zich aan te sluiten bij<br />

exclusief vrouwelijke netwerken en kennis te maken<br />

met gemengde en transnationale netwerken.<br />

Zo bouwde markant vzw de B.Win-netwerken uit waar<br />

zelfstandig ondernemende vrouwen viermaal per jaar<br />

samenkomen rond een bepaald thema waarover een<br />

gastdocent meer uitleg geeft. Daarnaast organiseren we<br />

voor kaderleden de Artemis-netwerken waar men naast<br />

het luisteren naar een gastspreker lekker kan dineren.<br />

Uit het onderzoek bleek ook dat vrouwen zich weinig<br />

aangesproken voelen door het beeld van de zelfstandige<br />

ondernemer, meestal een man in een harde en zakelijke<br />

omgeving. markant vzw en Sein zullen nagaan<br />

hoe vrouwelijke ondernemers voorgesteld worden in<br />

de media en vervolgens werken aan een ‘ideaal’ beeld<br />

voor de zelfstandig ondernemende vrouw. We zullen<br />

de media wijzen op het gebruik van stereotypen en<br />

stimuleren een ‘vrouwvriendelijke’ beeldvorming aan<br />

te wenden.<br />

Om vrouwen bewust te maken van hun mogelijkheid<br />

om ondernemer te worden en om ondernemers in spe<br />

een rolmodel te geven, organiseert markant vzw al enkele<br />

jaren de Womed Award, een prijs waarbij verdienstelijke<br />

vrouwelijke ondernemers in de bloemetjes<br />

worden gezet.<br />

Daarnaast ontdekten we dat vrouwen starten vanuit<br />

een goede basisopleiding, maar weinig interesse hebben<br />

om verdere bijscholing te volgen. Ze hebben geen<br />

tijd, weten niet welke opleidingen er voorhanden zijn<br />

en vinden dat opleidingen niet specifiek genoeg, te<br />

langdradig zijn en niet beantwoorden aan hun noden.<br />

We zullen verder de opleidingsbehoefte van vrouwen<br />

onderzoeken en opleidingsinstituten aansporen om<br />

hun aanbod af te stemmen op de behoeftes van de<br />

vrouwelijke ondernemers, want om als ondernemer<br />

succesvol te zijn en te blijven, moet je op de hoogte<br />

zijn van de laatste evoluties op de markt, de nieuwe<br />

technologieën ...<br />

34 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Bovendien wil markant vzw een coachingprogramma<br />

op punt stellen waarbij een coach een vrouw begeleidt<br />

in haar ondernemersloopbaan en haar vertelt waar en<br />

wanneer zij extra vorming of ondersteuning kan gebruiken<br />

en waar ze die kan vinden. De coach kan de<br />

vrouwelijke zelfstandige in contact brengen met een<br />

mentor. Via een mentoringprogramma, zoals het Sofia-mentoringprogramma,<br />

kan naast de schoolse vorming<br />

de persoonlijke band met de mentor voor veel<br />

informele kennisoverdracht zorgen.<br />

Vrouwelijke ondernemers hebben het bovendien soms<br />

erg lastig om hun professionele leven te combineren<br />

met hun privéleven.<br />

Om hier een oplossing voor aan te reiken, startte markant<br />

vzw het project ‘Home managers’. Home managers<br />

ondersteunen de vrouwelijke zelfstandige door<br />

het huishouden te runnen en er zo voor te zorgen dat<br />

de vrouwelijke ondernemer niet overwerkt raakt. markant<br />

vzw organiseert samen met Vokans opleidingen<br />

voor toekomstige home managers en wil ervoor zorgen<br />

dat alle werkende vrouwen ondersteuning kunnen<br />

vinden voor hun huishoudelijke taken.<br />

Om de ondernemende vrouw te ondersteunen in de<br />

zaak wanneer zij tijdelijk niet beschikbaar is, zette<br />

markant vzw het project de ‘Vliegende ondernemer’ op<br />

touw. Vliegende ondernemers zijn zelfstandigen die<br />

ondernemers vervangen wanneer zij tijdelijk hun zaak<br />

niet kunnen runnen door ziekte, ongeval, zwangerschap<br />

... Op de website www.vliegendeondernemers.<br />

be kunnen opdrachtgevers en vliegende ondernemers<br />

elkaar vinden. markant vzw wil dit systeem verder bekendmaken<br />

en inbedden in het sociaal statuut van de<br />

zelfstandige.


W E R K G R O E P E N<br />

3.2<br />

De rol van vrouwen in het bedrijfsleven<br />

Bijdrage van Dominique Estenne,<br />

gedelegeerd bestuurder DOGI S.A.<br />

De komst van vrouwen op de arbeidsmarkt heeft in de<br />

tweede helft van de 20e eeuw een heuse revolutie teweeggebracht<br />

in de westerse bedrijfswereld.<br />

Deze vrouwen zijn al snel een belangrijke rol gaan spelen<br />

in de economische en sociale ontwikkeling van de<br />

westerse landen, een rol die wordt erkend, benadrukt<br />

en ondersteund door de Europese instellingen.<br />

Maar ondanks de evolutie van de visies en de wetgeving<br />

op het vlak van gelijkheid, krijgen vrouwen in de loop<br />

van hun professionele carrière nog steeds met heel wat<br />

moeilijkheden af te rekenen, vooral vrouwen die willen<br />

opklimmen tot kaderlid of een leidinggevende functie.<br />

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op beslissingsniveau<br />

is een sociale kwestie, waarbij het cruciaal is om<br />

vrouwen aan te moedigen om sterker door te dringen<br />

tot de hoogste posities.<br />

Pariteit is de grondslag van het evenwicht van de moderne<br />

en toekomstige wereld.<br />

Vrouwen moeten net als mannen verantwoordelijk zijn<br />

voor de wereld waarin wij leven.<br />

Een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en<br />

mannen in de bedrijfswereld is, net als elke diversiteitsfactor,<br />

een echte drijvende kracht van de prestatie.<br />

Ondanks een vervrouwelijking van de functies in de<br />

meeste bedrijven (vaak tot 50% van het algemene personeelsbestand)<br />

en ondanks een belangrijke toename<br />

van het aantal vrouwen met ten minste een universitair<br />

diploma op zak , moet men jammer genoeg vaststellen<br />

dat deze ontwikkeling niet weerspiegeld wordt in de<br />

leidinggevende functies van bedrijven, waar de gelijkheid<br />

tussen mannen en vrouwen nog ver te zoeken is.<br />

Er zijn diverse en uiteenlopende argumenten vóór een<br />

beleid ter ondersteuning van de plaats van vrouwen<br />

op beslissingsniveau:<br />

De helft van het talentvol potentieel zal uit vrouwen<br />

bestaan: tegen 2010 zal de pensionering van de “papy<br />

boomers” de demografi sche managementstructuur<br />

danig door elkaar schudden. Bedrijven zullen nieuwe<br />

talenten moeten aanwerven om hen te vervangen<br />

en een beroep moeten doen op vrouwen met steeds<br />

hogere diploma’s. Bedrijven die een diversiteitsbeleid<br />

voorleggen, zullen de beste medewerk(st)ers<br />

aantrekken.<br />

De helft van de markt bestaat uit vrouwen: het economisch<br />

gewicht van vrouwen wordt steeds groter.<br />

Vrouwen hebben niet alleen een actief aandeel in<br />

de creatie van diensten en goederen, maar ze zijn<br />

ook heel veeleisende verbruiksters die willen dat hun<br />

fi jngevoeligheid erkend wordt. Hun koopkracht zal alleen<br />

nog toenemen en richt zich ook op andere dan<br />

huishoudelijke domeinen. Door de aanwezigheid van<br />

vrouwen op beslissingsniveaus zullen de behoeften<br />

van deze verbruikersgroep sneller ingevuld kunnen<br />

worden.<br />

De toegevoegde waarde van vrouwen voor de onderneming:<br />

vrouwen zijn een bron van energie en innovatie<br />

en kunnen een concurrentievoordeel bieden<br />

door hun veelzijdige aanpak. Tal van Amerikaanse<br />

studies hebben aangetoond dat bedrijven met vrouwen<br />

op beslissingsniveaus veel rendabeler zijn en ook<br />

beter scoren op andere operationele criteria, zoals tevredenheid<br />

van klanten en werknemers.<br />

Werkgroepen | 35


De verwachtingen van de toekomstige generatie:<br />

jonge mannen en vrouwen die op de arbeidsmarkt<br />

terechtkomen, proberen een evenwicht te vinden tussen<br />

de rol van mannen en vrouwen, zowel privé als<br />

professioneel, en hebben dus andere motivaties en<br />

carrièreverwachtingen.<br />

Sociale en politieke druk: de Europese instellingen<br />

hebben de voorbije jaren een aantal richtlijnen opgesteld<br />

om een betere vertegenwoordiging van vrouwen<br />

te eisen op de beslissingsniveaus van bedrijven. Deze<br />

laatste moeten hier ook rekenschap over afleggen.<br />

De regels inzake Corporate Governance: Een evenredige<br />

vertegenwoordiging in de bestuursorganen en<br />

Raden van bestuur wordt gezien als een bewijs van<br />

goede bedrijfsvoering. Het vormt een verrijking voor<br />

deze bedrijven door een gediversifieerde benadering<br />

van de talenten, ideeën, ervaringen, gevoeligheden en<br />

wordt steeds vaker geëist door de aandeelhouders en<br />

beleggers.<br />

De verwezenlijking van een moderne en democratische<br />

samenleving: de eerder vrouwelijke waarden<br />

(betrokkenheid, emotionele intelligentie, respect voor<br />

anderen, aanvaarding van verschillen ...) zijn een troef<br />

voor bedrijven die een culturele omwenteling doormaken<br />

als gevolg van fusies en herstructureringen.<br />

De integratie van vrouwen is een indicator voor het<br />

welslagen van de multiculturele integratie en voor<br />

alle andere vormen van diversiteit (leeftijd, nationaliteit,<br />

cultuur ...). Het is ook een voordeel voor bedrijven<br />

die nieuwe markten willen aanboren.<br />

Aanbevelingen<br />

Opdat vrouwen beter vertegenwoordigd zouden zijn in<br />

de leidinggevende functies van een bedrijf, zijn maatregelen<br />

nodig op maatschappelijk niveau (macro-economisch)<br />

en ook binnen de bedrijven zelf (micro-economisch).<br />

Als actor met de grootste invloed op de publieke<br />

opinie, moet de overheid een cultuur ondersteunen<br />

waarin de gelijkwaardige positie van vrouwen in de<br />

economie wordt gestimuleerd en waarin vrouwen de<br />

kans krijgen om door te dringen tot de hoogste hiërarchische<br />

functies.<br />

Deze sterke politieke wil komt vooral tot uiting in:<br />

- een oproep vanwege de overheid tot een sterkere aanwezigheid<br />

van vrouwen in de Raden van bestuur van<br />

privébedrijven en in leidinggevende functies;<br />

- de creatie van een “label van gelijkheid” ter valorisatie<br />

en beloning van bedrijven die zich inzetten om deze<br />

paritaire cultuur te creëren;<br />

- hulp bij de oprichting en ontwikkeling van netwerken<br />

waarin vrouwen ervaringen kunnen uitwisselen, vooral<br />

in hogescholen en universiteiten;<br />

- de organisatie van seminaries met de steun van de<br />

bevoegde instanties, in samenwerking met de grote<br />

bedrijven;<br />

36 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

- hulp bij de creatie van een website om informatie te verspreiden<br />

en de beste praktijken in de kijker te plaatsen.<br />

Binnen de onderneming moet een HR-beleid worden<br />

ingevoerd dat aangepast is aan de fases in het leven<br />

van vrouwen en aan de evolutie van de diversiteit.<br />

De ondersteunende initiatieven moeten in de eerste<br />

plaats:<br />

- het dagelijks werk van vrouwen in de onderneming<br />

makkelijker maken via een flexibeler werkrooster en<br />

via het aanbieden van diensten, zoals kinderopvang,<br />

zodat vrouwen een evenwicht kunnen vinden tussen<br />

hun privéleven en hun professionele leven;<br />

- vrouwen alle kansen bieden via initiatieven rond coaching,<br />

mentoring, bijscholing, enz.;<br />

- vrouwen de kans geven om meer strategische functies<br />

uit te oefenen, meer betrokken te raken en hun competenties<br />

te bewijzen;<br />

- bijdragen aan het doen evolueren van de regels van<br />

het spel door rekening te houden met aangepaste carrièrecycli;<br />

- verschillen in gedrag tussen mannen en vrouwen aanvaarden.<br />

Uiteraard moeten ook de topmanagers de voordelen<br />

inzien van een integratiebeleid ten voordele van vrouwen<br />

en vooral van:<br />

- het concurrentievoordeel dat een gediversifieerde<br />

aanpak van de problemen met klanten en markten<br />

kan bieden;<br />

- de behoefte aan steeds meer gediversifieerde (en dus<br />

ook vrouwelijke) gevoeligheid in het leiden van mannen<br />

en vrouwen, met name in overgangssituaties (fusie,<br />

herstructurering, toegang tot nieuwe markten);<br />

- de bijdrage van de onderneming aan de ontwikkeling<br />

van een moderne en democratische samenleving en<br />

de aanpassing aan de verwachtingen van de toekomstige<br />

generatie.<br />

De sociale partners moeten bewust gemaakt worden<br />

van de overheidsmaatregelen en moeten aangemoedigd<br />

worden om een actieve rol te spelen.<br />

De pers is een belangrijke factor in de opinievorming,<br />

dus ten opzichte van hen moet er ook een sensibiliseringscampagne<br />

gevoerd worden en moet ook bewust<br />

gemaakt worden van deze kwestie. Door de nadruk te<br />

leggen op het collectieve belang, de vermenselijking<br />

van de samenleving en de duurzame ontwikkeling, allemaal<br />

aspecten die verband houden met de invoering<br />

van een gelijkekansenbeleid, kunnen de media bijdragen<br />

aan de mobilisatie van vrouwen en hen bewust<br />

maken van de macht die ze vertegenwoordigen.


W E R K G R O E P E N<br />

3.3<br />

Debat in de werkgroepen<br />

Nathalie Gilson, Brussels volksvertegen-<br />

woordiger, voorzitster van de werkgroep<br />

Els Ampe, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

Het debat begon met een getuigenis van mevrouw<br />

Jacqueline De Sy.<br />

In 2005 ontving zij de prijs van de Kamer van koophandel<br />

en nijverheid van Brussel voor haar onderneming ‘Dîner<br />

chez Soi’. Toen mevrouw De Sy dit bedrijf oprichtte in de<br />

jaren 90 was ze net gescheiden, had ze geen diploma en<br />

geen professionele ervaring. Dîner chez Soi is uitgegroeid<br />

tot een bedrijf dat mooie feesten opluistert en hoogkwalitatief<br />

materiaal voor tafeldecoraties verhuurt in binnen-<br />

en buitenland.<br />

Haar getuigenis kan vrouwen inspireren die graag<br />

een eigen bedrijfje zouden opstarten maar om allerlei<br />

redenen twijfelen (ontbreken van een diploma, schrik voor<br />

het onbekende).<br />

De belangrijkste hinderpalen waarmee ze werd geconfronteerd,<br />

waren het ontbreken van een diploma en de<br />

afwezigheid van het eigen beheer van de inkomsten van<br />

haar onderneming. Mevrouw De Sy was verplicht avondonderwijs<br />

bedrijfsbeheer te volgen om zich als zelfstandige<br />

te kunnen vestigen. Ze had geen diploma secundair onderwijs.<br />

Deze studies betekenden voor haar ook een eerste<br />

stap in netwerking. Nu komt ze nog steeds maandelijks<br />

samen met enkele medestudenten van toen om hun gedeelde<br />

problemen als managers te bespreken. Dit netwerk<br />

is voor haar echt heel belangrijk.<br />

Daarnaast was het autonoom beheer van de inkomsten<br />

van haar onderneming een grote stap vooruit. Tijdens de<br />

opstartjaren van haar onderneming was de scheiding van<br />

mevrouw De Sy nog niet uitgesproken en was de handtekening<br />

van haar man vereist op officiële documenten van<br />

haar onderneming.<br />

“Optimisme, humor, de kracht om te vechten en vol te houden<br />

in moeilijke momenten, een voorbeeld willen zijn voor<br />

mijn kinderen, dit zijn allemaal eigenschappen die mijn<br />

onderneming gebracht hebben waar ze vandaag staat”<br />

(Mevrouw De Sy).<br />

Werkgroepen | 37


Welke houding neemt het beleid aan tegenover de<br />

voorstellen rond dienstencheques en home managers?<br />

Het systeem van de dienstencheques is reeds<br />

ruim verspreid en het project van de home managers<br />

wordt momenteel onderzocht op haalbaarheid.<br />

Uit de vele getuigenissen blijkt dat de kennis van het<br />

Nederlands en het Frans een heel grote struikelblok<br />

blijft. Vooral vrouwen van allochtone afkomst voelen<br />

zich uitgesloten door hun gebrekkige kennis van<br />

één van beide landstalen, ze willen zich verenigen<br />

om zo uit hun isolement te geraken. Contacten met<br />

vrouwen die vertrouwd zijn met de Belgische structuren<br />

zouden hen kunnen helpen van start te gaan.<br />

Bovendien kan het systeem van “coaching” worden<br />

aangewend om vooruit te raken en een eigen project<br />

op te starten.<br />

Welke netwerken zijn het interessantst, gemengde<br />

netwerken of netwerken met uitsluitend vrouwen?<br />

Beide vormen van netwerken hebben hun voordelen<br />

en zijn bovendien complementair. Op de website van<br />

Amazone worden een reeks netwerken vermeld.<br />

3.4<br />

38 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Besluit en aanbevelingen<br />

1. Ondersteunen van netwerken voor vrouwen<br />

2. Vervrouwelijken van het beeld van de ondernemer<br />

3. Coaching en mentoring voor vrouwelijke ondernemers<br />

4. Creëren van opleiding en een wettelijk kader voor homemanagers<br />

5. Promotie van de zogenaamde ‘vliegende ondernemers’<br />

De maatschappij is vandaag nog steeds te weinig<br />

aangepast aan twee voltijds werkende ouders. Het<br />

schoolregime is niet aangepast aan het werkregime.<br />

Dus is het nodig dat er een voldoende uitgebreid<br />

aanbod is aan buitenschoolse activiteiten die voor<br />

iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Home managers<br />

zouden ook een grote hulp kunnen betekenen<br />

tijdens de schoolvakanties.<br />

Eigenlijk wordt er te weinig gesproken over vrouwen<br />

zonder diploma. Ze trouwen vaak voor ze hun<br />

studies hebben beëindigd. Vrouwen zonder diploma<br />

secundair onderwijs bevinden zich bij een scheiding<br />

in een zeer kwetsbare positie. Bij het herinschakelingsbeleid<br />

zou men meer rekening moeten houden<br />

met deze groep vrouwen.<br />

Ook naar vrouwen zonder papieren toe zou een actief<br />

beleid moeten gevoerd worden, ze hebben geen<br />

toegang tot de reguliere arbeid.<br />

6. Optimaliseren van de informatieverspreiding voor vrouwen voor het opstarten van hun eigen<br />

onderneming<br />

7. Human Ressources Managers bewust maken van de noodzaak en de meerwaarde van vrouwen<br />

op verantwoordelijke posities binnen bedrijven<br />

8. Gelijkekansenlabel uitreiken aan bedrijven die gelijke kansen garanderen op ieder niveau in<br />

hun bedrijf<br />

9. Het systeem van dienstencheques uitbreiden<br />

Ontwikkelen van het micro-krediet en andere financieringsvormen voor het opstarten van<br />

een onderneming door vrouwen<br />

10. Ondersteunen van netwerken voor vrouwen


W E R K G R O E P E N<br />

4.1<br />

Werkgroep Veiligheid in de openbare ruimte<br />

Toelichting van enkele begrippen voor een beter inzicht in de<br />

openbare ruimte in de hedendaagse stad - Openbare ruimte in<br />

genderperspectief<br />

Bijdrage van Livia de Bethune,<br />

architect-stedenbouwkundige<br />

Wat is de publieke ruimte vanuit architecturaal oogpunt?<br />

Het is vooral een agora, een forum waar het<br />

openbare leven plaatsvindt. Traditiegetrouw, in de<br />

patriarchale samenleving, bestond er een tweedeling:<br />

mannen verplaatsen zich vooral in de openbare ruimtes,<br />

terwijl de bewegingsruimte van vrouwen beperkt<br />

bleef tot de private ruimte. Deze tweedeling is geëvolueerd,<br />

maar een aantal aspecten van deze “scheiding<br />

der geslachten” is vandaag nog steeds zichtbaar.<br />

Er zijn verschillende factoren die veiligheid en het veiligheidsgevoel<br />

in de hand kunnen werken. Ten eerste<br />

zijn er de verschillende manieren waarop de toe-eigening<br />

van de openbare ruimte kan gebeuren door de<br />

verschillende gebruikers ervan in de stad. Wanneer<br />

er een meervoudige toe-eigening is en de gehele gemeenschap,<br />

jong en oud, man en vrouw, wijkbewoners<br />

en bezoekers, zich kan identifi ceren met een plek dan<br />

is er ook geen onveiligheidsgevoel.<br />

Werkgroepen | 39


Een dominante toe-eigening karakteriseert zich als<br />

een manifestatie door een kleine subgroep waar de<br />

zwakkeren door sterkeren worden verdrongen. Vaak<br />

gebeurt dit bij ruimtes die hun oorspronkelijke functie<br />

of structuur verloren hebben (centrumwijken waar de<br />

bewoners vertrokken zijn, leegtes naast grootschalige<br />

nieuwe projecten, ...). Op dit soort ruimtes is er geen<br />

sociale controle meer en deze subgroep eigent zich<br />

deze ruimte toe en voelt er zich de baas. De anderen,<br />

de “zwakkeren” voelen zich er niet op hun gemak en<br />

voelen zich onveilig.<br />

Traditioneel gegroeide steden hebben een evenwichtige<br />

structuur waar elkeen zijn plek vindt maar voor<br />

nieuwe publieke ruimtes kan het belangrijk zijn om<br />

de verschillende plekken te <strong>def</strong>iniëren naargelang hun<br />

“doelpubliek”. Zo wordt bijvoorbeeld een speelhoek<br />

gereserveerd voor de jongste kinderen.<br />

Ten tweede bepaalt ook de continue activiteit en het<br />

multifunctioneel gebruik van de ruimte overdag en ‘s<br />

avonds de (on)veiligheid in een stad. Een traditioneel<br />

plein biedt een plek voor iedereen: vrouwen, ouderen,<br />

spelende kinderen, ... Maar deze pleinen werden de<br />

laatste jaren vaak verdrongen door de auto’s. Als oplossing<br />

hiervoor heeft men vanaf de jaren ‘60 winkelwandelzones<br />

gebouwd. Het probleem hierbij is dat<br />

deze ‘s nachts vaak leeg zijn, dat ze moeilijk toegankelijk<br />

en dat er weinig mensen wonen door de hoge<br />

woningprijzen. Er is ‘s avonds dus geen sociale controle.<br />

De multifunctionaliteit van de gebouwen met<br />

cinema, theater, winkels, woningen, café, ... genereert<br />

activiteit overdag en ‘s avonds in de aansluitende<br />

openbare ruimte.<br />

De derde factor waardoor het veiligheidsgevoel kan<br />

beïnvloed worden, benadrukt de aandacht voor het<br />

openbaar vervoer en de moeilijke (ondergrondse) publieke<br />

ruimte. Hier dient speciale aandacht aan besteed<br />

te worden zodat deze zich goed zouden kunnen<br />

integreren in het stedelijke weefsel. Het openbaar vervoer<br />

zorgt vaak voor een groter onveiligheidsgevoel bij<br />

vrouwen, ouderen en kinderen. Zij gebruiken het openbaar<br />

vervoer het meest en zijn er dus gevoeliger voor.<br />

Vooral de metrostations met hun grote ondergrondse<br />

ruimtes, hun ondergronds karakter, de moeilijke leesbaarheid,<br />

het onaangenaam kunstlicht en de onduidelijke<br />

inrichting dragen bij tot de onveiligheid of het<br />

onveiligheidsgevoel. De aanleg van deze stations dient<br />

met grote zorg aangepakt worden als volwaardige,<br />

kwalitatieve openbare ruimtes. Ook een vlotte toegankelijkheid<br />

voor elk is hier essentieel, in het bijzonder<br />

mindervaliden, kinderwagens en ouderen.<br />

40 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Concrete actievoorstellen<br />

Zorg voor sociale mix en continue activiteit in de stad<br />

Bv. de Sint-Hubertusgalerij (versus de Nieuwstraat)<br />

te Brussel.<br />

De galerij is zowel overdag als ‘s nachts open. Ze<br />

is multifunctioneel: winkels, cafés, restaurants,<br />

theaterzalen op het gelijkvloers, woningen/appartementen<br />

op de verdiepingen. Er is een continue<br />

activiteit waardoor er levendigheid wordt<br />

gecreëerd en het onveiligheidsgevoel vermindert.<br />

Het is een uitzonderlijk voorbeeld aangezien er<br />

vaak monofunctioneel wordt gewerkt: per wijk is<br />

er één activiteit: alles wordt gesplitst. De Nieuwstraat<br />

bijvoorbeeld is enkel een winkelstraat die<br />

er ‘s avonds doods en verlaten bij ligt, waardoor er<br />

het onveiligheidsgevoel ‘s avonds groot wordt.<br />

Een integrale aanpak van projecten van openbare<br />

ruimte en infrastructuur los van het sectorale denken<br />

Bv. het stationsproject te Leuven (architect-<br />

architectenbureau M. Sola Morales).<br />

De parking onder het stationsplein is een goed<br />

voorbeeld van een integrale aanpak. De verschillende<br />

verkeersmodi worden hier ook aan elkaar<br />

gekoppeld: de parking is niet afgesloten van het<br />

bovenliggend plein. Er is een visueel contact tussen<br />

het bovengrondse plein en de ondergrondse<br />

parking.<br />

Bijzondere aandacht voor de ruimtelijke kwaliteiten<br />

van moeilijke openbare ruimtes, zoals (ondergrondse)<br />

parkings en openbare vervoersinfrastructuren<br />

Bv. de parking van de Grote Markt te St.-Niklaas<br />

(architect- architectenbureau Cepezed).<br />

De parking onder de markt is niet afgesloten<br />

maar vormt juist een continuïteit met het plein.<br />

Vanuit de parking kan je meteen het plein zien en<br />

omgekeerd, waardoor de sociale controle groter<br />

is. De parking wordt een deel van de openbare<br />

ruimte.<br />

Bv. de Veemarkt te Kortrijk (architect-architectenbureau<br />

SumProjet). De ondergrondse parking<br />

heeft toegangspaviljoentjes en een trapkoker uit<br />

glas waardoor het natuurlijk licht tot beneden<br />

binnenvalt en oriënterend werkt voor de gebruikers.<br />

De parking is opgebouwd uit halve niveaus<br />

zonder scheidende wanden en dit verleent zichten<br />

en leesbaarheid.


Bv. de Doorniksewijktunnel te Kortrijk (architect-<br />

architectenbureau SumProjet). De tunnel,<br />

een verbinding tussen het stadscentrum en de<br />

buitenwijken, werd aangelegd in de jaren ‘70 en<br />

vooral gedomineerd door de auto’s. De voetgangers<br />

moesten door een aparte gang wandelen.<br />

Bij de heraanleg van deze tunnel werd de ruimte<br />

zoveel mogelijk opengewerkt, de passage voor<br />

de fietsers en wandelaars werd open aangelegd<br />

op een halve verdieping hoger waardoor deze<br />

weggebruikers meer controle kunnen verwerven.<br />

De tunnel werd verkort waardoor het natuurlijk<br />

licht dieper in de tunnel kan dringen. Daarnaast<br />

werd een lichtwand geïnstalleerd. Deze zorgt voor<br />

een voortdurende animatie doordat de kleuren<br />

van deze verlichting continu wisselen waardoor<br />

er speelsheid en levendigheid wordt gecreëerd en<br />

het veiligheidsgevoel groter wordt.<br />

Een leefbaarheidseffectenrapport voor de verschillende<br />

gebruikers van de openbare stedelijke ruimte, met<br />

onder meer aandacht voor ruimtelijke leesbaarheid,<br />

lichten en veiligheid<br />

Bv. de aanpak van Lyon (o.a. Lichtplan). Een integraal<br />

plan werd ontwikkeld voor de gehele stad,<br />

zowel voor het centrum van de stad als voor de<br />

rand. Het doel van dit plan was een herwaardering<br />

van de mobiliteit van de publieke ruimte<br />

en de verlichting. Bij de ontwikkeling van het<br />

lichtplan werd zowel aandacht verleend aan<br />

functioneel licht als aan de sfeerverlichting van<br />

de monumenten. De lichtintensiteit heeft immers<br />

een grote invloed op de ervaring van de ruimte en<br />

de veiligheidsbeleving.<br />

Een participatieve aanpak bij de ontwikkeling van de<br />

openbare ruimte<br />

Bv. de aanpak van Montreal. In Montreal is er een<br />

vrouwengroep, CAFSU, Comité d’action femmes<br />

et sécurité urbaine (www.femmesetvilles.org)<br />

al jaren actief die een participatieve aanpak, ter<br />

verbetering van de veiligheid van de publieke<br />

ruimte, heeft opgezet. Ze werken vandaag nauw<br />

samen met de stad. Ze worden geconsulteerd en<br />

organiseren o.a. wandelingen doorheen de stad<br />

en vragen aan de (vrouwelijke) bewoners van de<br />

verschillende wijken hun mening over hun wijk en<br />

de geplande projecten. Een zeer sterke participatieve<br />

aanpak dus...<br />

Werkgroepen | 41


W E R K G R O E P E N<br />

4.2<br />

Prostitutie<br />

Bijdrage van Sophie Jekeler, voorzitster van Le Nid<br />

42 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Zonder te veronderstellen dat mannen dit anders ervaren<br />

of dat alle vrouwen het op deze manier ervaren,<br />

stellen we vast dat tal van vrouwen vertellen dat ze<br />

zich onveilig voelen als ze ‘s nachts op een openbare<br />

plaats zijn en in een omgeving waar weinig andere<br />

vrouwen komen.<br />

Probeert u zich dan eens in te denken wat prostituees<br />

elke nacht moeten doormaken ...<br />

Omdat de meeste prostituees vrouwen zijn, kunnen<br />

bepaalde factoren die dit gevoel van onveiligheid in de<br />

hand werken ook, complementair of cumulatief, van<br />

toepassing zijn op alle andere vrouwen. Bijvoorbeeld:<br />

een precaire administratieve situatie;<br />

de afstand ten opzichte van de stadscentra;<br />

het relationele isolement;<br />

de economische kwetsbaarheid;<br />

de sociale en culturele marginaliteit;<br />

de moeilijke toegang tot huisvesting.<br />

Geen verblijfsvergunning hebben, gevangen zitten in<br />

een netwerk van mensenhandelaars, economisch afhankelijk<br />

zijn van hun echtgenoot en door hun precaire<br />

administratieve en fi nanciële situatie hebben deze<br />

vrouwen weinig bewegingsvrijheid en kunnen ze ook<br />

geen gestructureerd sociaal leven opbouwen:<br />

omdat hun echtgenoot dit niet toelaat;<br />

omdat ze moeilijk opvang vinden voor de kinderen<br />

door de verbroken familiebanden;<br />

omdat hobby’s duur zijn en ze het huishoudgeld<br />

daar niet voor kunnen gebruiken.<br />

Omdat ze buiten het stadscentrum wonen, zijn deze<br />

vrouwen verplicht om het openbaar vervoer te gebruiken<br />

dat onder invloed van de media een onveilig<br />

imago heeft gekregen.<br />

Vanaf een bepaald uur durven sommige vrouwen de<br />

bus of de metro niet meer te nemen.


Is dit een zoveelste vorm van ongelijkheid?<br />

Daarnaast krijgen vrouwelijke prostituees af te rekenen<br />

met andere specifieke elementen die dit onveiligheidsgevoel<br />

versterken:<br />

steeds frequentere controles door de politie;<br />

het aanklampen van mannen dat hen in een kwetsbare<br />

positie stelt;<br />

de prostitutie zelf, die sommige feministen zelfs beschouwen<br />

als een daad van geweld als gevolg van<br />

een sociale verhouding waarbij het mannelijke principe<br />

overheerst.<br />

De vzw Le Nid, die actief is in de prostitutiewijken van<br />

de hoofdstad, stelt een gespannen verhouding vast in<br />

het sociale klimaat rond straatprostitutie en ook een<br />

toenemend gevoel van onbehagen en onveiligheid bij<br />

prostituees.<br />

Het team van maatschappelijk werkers, vaak bijgestaan<br />

door tolken, zoekt contact met de mensen in<br />

het prostitutiemilieu: op straat, in bars en achter ramen<br />

... om een vertrouwensband op te bouwen en hen<br />

te informeren over de diensten die door de vereniging<br />

worden aangeboden.<br />

Ook kunnen mensen dag en nacht terecht bij de sociale<br />

diensten met medische, psychologische, sociale of<br />

juridische problemen, al dan niet in het kader van een<br />

sociaal-professionele integratie.<br />

Le Nid voert ook een informatie- en bewustmakingscampagne<br />

gericht op studenten, sociale actoren en<br />

het grote publiek.<br />

Mensen die zich prostitueren worden immers nog te<br />

vaak met minachting bekeken en dit ervaren zij als<br />

kwetsend en marginaliserend.<br />

Om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen, probeert<br />

Le Nid objectieve informatie te geven over de realiteit<br />

van prostitutie en de factoren die hiertoe leiden.<br />

In Brussel is bijna 90% van de mensen in de zichtbare<br />

prostitutie, waartoe het team van Le Nid toegang<br />

heeft, van buitenlandse afkomst. Dit maakt dat de<br />

strengere identiteitscontroles, de systematische arrestatie<br />

van mensen zonder geldige verblijfsvergunning,<br />

de regelmatige repatriëringen van mogelijke illegalen,<br />

enz. een algemeen klimaat van angst en onveiligheid<br />

creëren.<br />

Daarbij komt nog:<br />

het gedrag van de klanten en “nieuwsgierigen”;<br />

de echte of veronderstelde aanwezigheid van pooiers<br />

in de onmiddellijke omgeving van de prostitutieplaatsen;<br />

de ontevredenheid van buurtbewoners die last hebben<br />

van het lawaai, aanklampen, afval: spuiten, condooms,<br />

enz.<br />

Deze laatste factor heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven<br />

tot de invoering van een repressief beleid om de<br />

straatprostitutie in te perken. Dit beleid is op zijn best<br />

inefficiënt te noemen en heeft op zijn slechtst geleid<br />

tot een verborgen vorm van prostitutie.<br />

Dit beleid, dat werd uitgewerkt zonder inspraak van de<br />

verenigingen op het terrein en de sociale actoren in de<br />

wijk, wil straatprostitutie vooral ontmoedigen door:<br />

aanklamping in bepaalde straten te verbieden;<br />

de verkeerssituatie te wijzigen;<br />

diverse belastingen – op de gevels, bordelen,... -<br />

waardoor vrouwen die zich op straat en op zichtbare<br />

plaatsen prostitueren, onder steeds grotere economische<br />

druk komen te staan.<br />

Wij maken ons vooral zorgen over deze economische<br />

druk die prostituees ertoe aanzet hun gezondheid in<br />

gevaar te brengen. Bepaalde klanten zijn immers bereid<br />

om meer te betalen voor onbeschermde seksuele<br />

contacten en dus zijn de meest kwetsbare prostituees<br />

bereid om klanten te aanvaarden die geen condoom<br />

gebruiken, met alle risico’s van dien, niet alleen voor<br />

henzelf maar op termijn ook voor de volksgezondheid.<br />

Als eerstelijnsactor in het prostitutiemilieu, plant Le<br />

Nid tal van concrete acties:<br />

op het vlak van preventie en in samenwerking met<br />

de vzw Garance: organisatie van een cursus zelfverdediging<br />

voor vrouwelijke prostituees. Een opleidingsprogramma<br />

zou specifiek aangepast kunnen<br />

worden aan de diverse vormen van fysiek en verbaal<br />

geweld waar prostituees mee te maken krijgen;<br />

een sterkere aanwezigheid van de medewerkers op<br />

het terrein in de betroffen wijken om prostitutie zo<br />

goed mogelijk te integreren in de stadscentra;<br />

oprichting van een sociaal actieplatform zoals dat<br />

ook bestaat in Luik en Charleroi;<br />

bewustmaking van alle sociale actoren en politieke<br />

vertegenwoordigers (en vooral vrouwen): artsen, politieagenten,<br />

magistraten, OCMW’s, veiligheidscontracten,<br />

enz.;<br />

organisatie van een bewustmakingscampagne gericht<br />

op de klanten over de verspreiding van soa’s en hiv.<br />

Al deze actiemaatregelen zouden kunnen helpen om<br />

prostitutie een plaats te geven in het stedelijke sociale<br />

weefsel.<br />

Werkgroepen | 43


Andere steden hebben overigens een beheersbeleid<br />

uitgewerkt op het vlak van prostitutie dat overweging<br />

verdient:<br />

De stad Antwerpen heeft de prostitutie geconcentreerd<br />

in een duidelijk afgebakende zone. Buiten<br />

deze zone is prostitutie verboden en kunnen zowel<br />

prostituees als klanten beboet worden.<br />

In Barcelona wordt een proefproject gevoerd waarbij<br />

de plantsoenendienst een aantal mensen heeft aangeworven<br />

die uit de prostitutie willen stappen.<br />

In tegenstelling tot Antwerpen wil Londen prostitutie<br />

behouden in de hele stad en hier mogen prostituees<br />

nu samenwerken in een “coöperatie” van 2 of<br />

3 mensen.<br />

44 | Vrouwen bouwen aan Brussel


W E R K G R O E P E N<br />

4.3<br />

Debat in de werkgroep<br />

Dominique Braeckman, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

Marie-Paule Quix, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

Wat is er in Brussel al gebeurd inzake de herinrichting<br />

van de openbare ruimte? De heraanleg van de<br />

centrale Anspachlaan is gepland voor 2007. Het aantal<br />

rijstroken zou herleid worden van vier tot twee.<br />

Men wil ook het metrostation herbekijken. Er wordt<br />

gedacht aan het beperken van het aantal toegangen,<br />

en een verbetering van de verlichting en de toegankelijkheid<br />

van de resterende uitgangen. Hiervoor<br />

moeten nog middelen vrijgemaakt worden.<br />

In een stad zoals Brussel neemt het autoverkeer<br />

steeds toe. Het is dus essentieel dat de kwaliteit van<br />

het openbaar vervoer verbeterd wordt. Het mobiliteitsbeleid<br />

dient rekening te houden met de genderdimensie<br />

en de situatie van personen met een<br />

handicap. Ook oudere mensen krijgen heel weinig<br />

respect in het verkeer. Zij worden vaker fysiek en verbaal<br />

bedreigd. Veel ouderen vinden dat de bussen<br />

veel te snel rijden, en dat de vervoerscapaciteit zou<br />

moeten opgetrokken worden, en de netheid en de<br />

fysieke toegankelijkheid verbeterd.<br />

Jongeren lopen vaak verloren op straat. Men zou<br />

de toekomstperspectieven van de jongeren moeten<br />

verbeteren. Veel ouders kunnen hun kinderen niet<br />

helpen. Jongeren maken hun studies niet af, lopen<br />

doelloos over straat en begaan stommiteiten, zoals<br />

zakkenrollen of vandalisme. Het ontbreekt hen<br />

aan onthaal of nuttige vrijetijdsbesteding. Voor<br />

veel mensen verhoogt dit het onveiligheidsgevoel.<br />

Dit zijn vaak ongerechtvaardigde angsten. Een constructieve<br />

dialoog zou al een eerste stap in de goede<br />

richting zijn.<br />

Vrouwen moeten het lef hebben hun plaats in de<br />

openbare ruimte op te eisen. Wanneer vrouwen<br />

zich verenigen kunnen ze zich versterken. Het is dus<br />

noodzakelijk dat verenigingen ondersteund worden.<br />

De VZW Garance werkt reeds jaren rond het onveiligheidsgevoel<br />

van meisjes en vrouwen in de<br />

openbare ruimte en rond de geweldproblematiek<br />

Werkgroepen | 45


op het werk en in het gezin. De MIVB heeft de<br />

VZW Garance gevraagd een preventieproject uit te<br />

werken rond het metrostation ‘Bockstael’. Zij onderlijnt<br />

dat geen enkele preventiedienst van de<br />

19 gemeenten de genderdimensie integreert in<br />

haar projecten. Heel wat geld en energie wordt<br />

geïnvesteerd in projecten die uitsluitend betrekking<br />

hebben op jonge jongens die schoolmoe zijn.<br />

Jammer genoeg speelt de media nog steeds geen<br />

positieve rol in de beeldvorming van vrouwen.<br />

Verenigingen die werken rond prostitutie zijn zich<br />

vaak niet bewust van de overlast die de prostitutie<br />

veroorzaakt voor de buurtbewoners. De buurtbewoners<br />

vragen om openbare toiletten die onderhouden<br />

worden. In deze buurten hebben prostituees<br />

en buurtbewoners weinig contact met elkaar.<br />

4.4<br />

46 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Besluit en aanbevelingen<br />

Veiligheid in de prostitutiebuurten<br />

1. cursussen zelfverdediging organiseren<br />

Vroeger ging de jeugd uit die buurt nog sigaretten<br />

kopen voor de prostituees, maar tegenwoordig<br />

is er veel meer naakt te zien en vinden ouders het<br />

moeilijk om er voorbij te gaan met hun kinderen.<br />

Zowel de buurtbewoners als de prostituees zijn het<br />

slachtoffer van deze situatie. Volgens een vertegenwoordigster<br />

van de vzw Le nid zijn het de criminele<br />

netwerken verbonden aan de prostitutie en het<br />

agressieve lokken van klanten die beletten dat er op<br />

een coherente manier kan samengewerkt worden<br />

tussen de buurtbewoners en de prostituees. Dialoog<br />

en overlegvergaderingen tussen beide groepen<br />

zijn nochtans noodzakelijk.<br />

2. de sociale werkers op het terrein versterken die aan conflictbemiddeling doen en zo het geweld<br />

verminderen<br />

3. een overlegplatform oprichten met alle betrokken actoren<br />

4. goede praktijken uitwisselen<br />

5. het uitstappen uit de prostitutie aanmoedigen<br />

6. de prostitutie in de stad integreren, zonder er een getto van te maken<br />

Veiligheid in de openbare ruimte<br />

7. een gelijkekansenbeleid uitwerken in de 19 gemeenten<br />

8. speciale aandacht besteden aan oudere vrouwen en personen met een beperkte mobiliteit, zoals<br />

vrouwen met een kinderwagen<br />

9. meer openheid en burgerzin bevorderen, zonder een gemeenschap te stigmatiseren, en hieraan onmiddellijk<br />

de mogelijkheid koppelen om een klacht in te dienen of de gemeenteraden te interpelleren<br />

10. meer aandacht en financiële middelen besteden aan de inrichting van parkings en metrostations<br />

11. de openbare ruimte leesbaar maken, de verschillende functies van de openbare ruimte moet men<br />

duidelijk kunnen aflezen<br />

12. vrouwen betrekken bij de herinrichting van de openbare ruimte<br />

13. het openbaar vervoer zodanig organiseren dat er minder snel gereden wordt en er ‘s avonds meer<br />

openbaar vervoer bovengronds rijdt. Vrouwen zouden de mogelijkheid moeten krijgen om ’s avonds<br />

een bus tegen te houden bij een onveilige situatie.<br />

14. Het opstarten van een meldpunt: een info- en luisterlijn voor vrouwelijke slachtoffers van verbaal<br />

geweld


W E R K G R O E P E N<br />

5.1<br />

Bijdrage van Judith Perneel, coördinator Steunpunt<br />

Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV)<br />

Werkgroep Multicultureel Samenleven<br />

Het versterken van allochtone meisjes en vrouwen<br />

Het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen<br />

onderbouwt het emancipatie- en participatieproces<br />

van allochtone meisjes en vrouwen door:<br />

a) in te spelen op specifi eke noden en behoeften;<br />

b) deze groep zichtbaar te maken binnen onze<br />

samenleving.<br />

Het vertrekpunt van de visie van het SAMV is een<br />

emancipatie- en diversiteitsbeleid. Binnen het emancipatiebeleid<br />

dient niet enkel aandacht te gaan naar<br />

de diversiteit tussen mannen en vrouwen, maar evenzeer<br />

naar de diversiteit tussen vrouwen onderling.<br />

Deze invulling streeft in eerste instantie naar gelijke<br />

kansen en keuzemogelijkheden voor allochtone meisjes<br />

en vrouwen. Het bieden van gelijke kansen aan allochtone<br />

meisjes en vrouwen kan slechts bewerkstelligd<br />

worden indien er extra impulsen worden gegeven<br />

aan hun emancipatie- en participatieproces en indien<br />

er specifi eke aandacht en acties zijn, naast een inclusief<br />

beleid.<br />

Om een inclusief beleid waar te maken, waarbij allochtone<br />

meisjes en vrouwen gehoord worden in diverse<br />

beleidsdomeinen, moet hun stem krachtig genoeg<br />

klinken. Dit is vooralsnog niet het geval en dit duidt op<br />

Werkgroepen | 47


de nood aan specifieke acties/ondersteuning waarbij<br />

empowerment centraal staat.<br />

Het versterken van de allochtone meisjes & vrouwen<br />

(empowerment):<br />

Indien het beleid een sterk, aanspreekbaar middenveld<br />

wil creëren/ondersteunen waarvan ook allochtone<br />

vrouwen daadwerkelijk deel uitmaken, dient<br />

voldoende aandacht te gaan naar het versterken van<br />

deze groep. Het SAMV is ontstaan vanuit de leemte<br />

rond de doelgroep allochtone meisjes en vrouwen en<br />

vanuit de noden die zij aangaven met betrekking tot<br />

het verhogen van de emancipatie en participatie.<br />

Het Steunpunt werkt in eerste instantie rond de empowerment<br />

van allochtone meisjes en vrouwen. Daarnaast<br />

werkt het Steunpunt aan het ontwikkelen van<br />

deskundigheid en de verspreiding ervan rond gender-<br />

en etniciteitsdenken.<br />

Empowerment heeft de bedoeling om individuen in<br />

staat te stellen zelf in te grijpen op de werkelijkheid<br />

zodat zij vat krijgen op hun leefwereld en leefomstandigheden,<br />

in plaats van die te ondergaan. Het uitgangspunt<br />

houdt in dat men vertrekt vanuit de positieve<br />

krachten en deze activeert en bevordert.<br />

Het emancipatie- en participatieproces van allochtone<br />

meisjes en vrouwen is vaak een collectief proces,<br />

waarbij twee emanciperende groeiprocessen onderscheiden<br />

worden, namelijk interne en externe emancipatie.<br />

Interne emancipatie heeft betrekking op de<br />

allochtone culturele identiteit en de kracht die men<br />

kan putten uit zijn/haar eigen culturele waarden en<br />

gebruiken. Voor veel allochtone meisjes en vrouwen<br />

vormt het zoeken naar een eigen emancipatie de basis<br />

voor het opbouwen van een sterk positief zelfbeeld.<br />

Tijdens dit intern emancipatieproces komt men vaak<br />

ook in aanraking met de veranderende man-/vrouwverhoudingen<br />

binnen de allochtone gemeenschappen<br />

of uiteenlopende verwachtingen met betrekking<br />

tot mannen en vrouwen binnen de gemeenschap.<br />

Vrouwenverenigingen en andere vormen van groepswerk<br />

met allochtone vrouwen zullen (of kunnen) een<br />

belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van<br />

dit interne emancipatieproces, dat voor iedere vrouw<br />

uiteraard verschillend is, maar dat gemeenschappelijk<br />

heeft dat er gewerkt wordt aan de zelfstandigheid en<br />

het kunnen/durven maken van keuzes.<br />

Externe emancipatie betreft het opnemen van een rol<br />

in het openbare leven en kan gelijkgesteld worden aan<br />

participatie. De emanciperende effecten die voortvloeien<br />

uit deze participatie, sijpelen vervolgens door<br />

48 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

naar de huiskamer, binnenshuis. Anderzijds vormt de<br />

interne emancipatie, zoals die vaak uitgebouwd wordt<br />

in het verenigingsleven, een soort hefboom om participatie<br />

te verwezenlijken. Emancipatie en participatie<br />

vormen dus een soort wisselwerking waarbij ze elkaar<br />

versterken.<br />

Allochtone meisjes- en vrouwenverenigingen moeten<br />

de nodige ondersteuning en ‘tools’ krijgen om deze<br />

hefboomfunctie te vervullen. Het emancipatorisch<br />

werken naar deze doelgroep toe is de voorbije jaren<br />

steeds onderbelicht gebleven, gezien het werken met<br />

allochtone vrouwen te vaak werd verengd tot een<br />

welzijnsgebeuren. Het emancipatorisch werken met<br />

allochtone vrouwen is nog in een beginstadium. Dit<br />

emancipatorisch werken streeft naar keuzevrijheid<br />

voor ieder individu in de groep; dit vraagt het werken<br />

aan vaardigheden zoals mondiger worden, zelfstandig<br />

(kunnen) zijn, eigen, bewuste keuzes kunnen/durven<br />

maken, assertief kunnen zijn ... Emancipatie dient ook<br />

in diverse contexten geplaatst te worden. Voor een<br />

deel van de doelgroep is het een zoektocht naar emancipatie<br />

binnen een Islamitische context. Daarnaast<br />

geven ook veel vrouwen aan dat zij zoekende zijn om<br />

een emancipatieproces uit te stippelen waarbij moet<br />

gezocht worden naar strategieën voor een allochtone<br />

vrouwenbeweging. Het feminisme van de ‘Vlaamse’<br />

vrouwen is voor hen vaak geen haalbare/wenselijke<br />

weg.<br />

We ondersteunen deze empowermentprocessen door:<br />

- de doelgroep te informeren en sensibiliseren (vb.<br />

identiteit- video, Moudawana infosessies op markt,<br />

naar Marokko en naar Turkije met delegatie, intern<br />

debat, vakantieliefdes ...);<br />

- visieontwikkeling op emancipatie van allochtone<br />

vrouwen (vb. map emancipatorische werken met<br />

allochtone vrouwen);<br />

- ondersteuning te bieden (vb. begeleiden naar federaties,<br />

subsidies, ...);<br />

- methodieken te ontwikkelen (vb. opvoedingsondersteuning,<br />

interculturalisering KSJ - Kleur Bekennen,<br />

Kupido-spel);<br />

- vorming op te zetten (vb. think different, moudawana<br />

vormingsweekend, ...);<br />

- aan netwerkontwikkeling te werken, zowel tussen<br />

allochtone vrouwen als Vlaamse vrouwen als reguliere<br />

diensten en instellingen (vb. verschillende<br />

provincies vrouwenoverlegfora, bij acties stuurgroepen,<br />

...);<br />

- informatiedoorstroming (vb. brochures / vertaalde<br />

audiocassettes over Marokkaanse familiewetgeving,<br />

Latijns-Amerikaanse vrouwen, website, ...).


Dat deze nood en vraag aan een specifieke ondersteuning<br />

en aanpak leeft, werd door de dialogen met een<br />

200-tal allochtone vrouwen in heel Vlaanderen, nog<br />

eens bevestigd.<br />

En onze ervaring geeft aan dat het niet anders is in<br />

Brussel:<br />

Nood aan netwerkvorming in Brussel en specifieke<br />

methodieken/‘tools’ in het Frans:<br />

In Brussel kunnen we niet echt spreken van een goed<br />

uitgebouwd netwerk van allochtone Nederlandstalige<br />

allochtone vrouwen. Naast het feit dat er enkel een<br />

Franstalige allochtone raad bestaat en geen Nederlandstalige<br />

allochtone vrouwenraad, krijgen we ook<br />

vaak vragen van Franstalige vrouwenorganisaties om<br />

ondersteuning (financiële, administratieve, informatieve<br />

...) en kunnen we ze vaak niet voorthelpen met<br />

onze Nederlandstalige publicaties. Bovendien kan<br />

het SAMV met haar huidige personeelsbezetting, die<br />

reeds onvoldoende is voor het werkgebied Vlaanderen,<br />

er maar met moeite Brussel bijnemen. Dit wil niet<br />

zeggen dat er geen sporadische samenwerking is met<br />

Brusselse allochtone vrouwenorganisaties (zowel Nederlandstalige<br />

als Franstalige). De noden en behoeften<br />

van de allochtone vrouwen zijn niet veel anders in<br />

Brussel dan in Vlaanderen.<br />

Naast het werken rond empowerment, moet er tevens<br />

gewezen worden op het belang van de formele participatie<br />

van allochtone meisjes en vrouwen aan de<br />

samenleving omdat zij, ons inziens, vaak een duidelijke<br />

kijk hebben op een aantal achterstellingmechanismen.<br />

Zij kunnen constructieve bijdragen leveren<br />

en oplossingen aanreiken om de processen die hun<br />

achterstelling bestendigen te doorbreken en een gelijkekansenbeleid<br />

voor allochtone meisjes/vrouwen te<br />

realiseren. Dit impliceert dat er impulsen moeten gegeven<br />

worden aan het gender- en etniciteitsdenken,<br />

als onderdeel van het diversiteitsdenken, zowel binnen<br />

het minderhedenbeleid als binnen andere domeinen.<br />

Een algemeen beleid gaat vaak uit van een aantal vanzelfsprekendheden<br />

die gebaseerd zijn op dominante<br />

waarden en normen, zowel rond gender (mannelijkheid<br />

– vrouwelijkheid) als rond etniciteit (de dominante<br />

cultuur). Vanuit een gender- en etniciteitsdenken<br />

wordt gepoogd deze vanzelfsprekendheden ter<br />

discussie te stellen. Dit houdt in dat er binnen alle<br />

beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de<br />

effecten van de maatregelen, decreten, enz. op allochtone<br />

meisjes en vrouwen.<br />

Bij emancipatie van allochtone meisjes en vrouwen<br />

kunnen gender en etniciteit niet van elkaar worden<br />

losgekoppeld. Beide hebben een invloed op hun leven<br />

en toekomstperspectieven. Het streefdoel van dit<br />

‘kruispuntdenken’ is in een eerste fase een bewustwordingsproces<br />

op gang brengen en in een tweede<br />

fase het ontwikkelen van instrumenten om een genderbewuste<br />

en interculturele samenleving te creëren.<br />

We stellen vast dat op dit moment gender en etniciteit<br />

worden beschouwd als twee los van elkaar staande<br />

systemen. Wanneer er bijvoorbeeld een studiedag<br />

wordt georganiseerd rond vrouwen en ICT, wordt er<br />

veelal geen aandacht besteed aan allochtone vrouwen.<br />

Anderzijds zien we dat het binnen projecten voor<br />

en door allochtonen in eerste instantie om allochtone<br />

jongens/mannen draait. Deze of/of manier van denken<br />

heeft echter als consequentie dat steeds opnieuw<br />

bestaande machtsposities worden genormaliseerd.<br />

Dus een aanbeveling voor het Brussels Vrouwenforum:<br />

naast het voorzien van mogelijkheden om te werken<br />

aan de empowerment van allochtone vrouwen is het<br />

zeker een ‘must’ dat er expertise verzameld wordt omtrent<br />

het gender- en etniciteitsdenken. Dit zou ruimer<br />

uitgedragen moeten worden naar zowel de partners<br />

op het terrein als naar het beleid door zowel theoretische<br />

deskundigheid als praktijkgerichte voorbeelden<br />

bekend te maken opdat de betrokken instanties en<br />

organisaties zich deze deskundigheid eigen kunnen<br />

maken en toepassen binnen hun domein.<br />

Werkgroepen | 49


W E R K G R O E P E N<br />

5.2<br />

Gender en etniciteit<br />

Bijdrage van Zakia Khattabi, medewerkster bij de<br />

Dienst Integratie van het Centrum van Gelijkheid<br />

van Kansen en voor Racismebestrijding<br />

50 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

We leven in een pluralistische samenleving met mensen<br />

van diverse afkomst, diverse culturen en religies,<br />

mensen met uiteenlopende waarden en ideeën. Deze<br />

diversiteit is enorm verrijkend, maar leidt ook tot discussies<br />

en eisen, spanningen en tegenkantingen die<br />

een echte uitdaging vormen voor een democratische<br />

samenleving. Hoe samenleven met alle verschillen<br />

die kenmerkend zijn voor de moderne samenleving?<br />

Hoe de diversiteit respecteren en tot ontplooiing laten<br />

komen zonder de samenleving op te splitsen in tal<br />

van subgroepen of afzonderlijke gemeenschappen?<br />

Hoe de verschillen erkennen zonder afbreuk te doen<br />

aan een gemeenschappelijk project waarbij burgers<br />

hetzelfde doel nastreven? In een conjunctuur waar de<br />

sociaal-economische uitsluiting steeds meer slachtoffers<br />

eist en waar het steeds moeilijker wordt om iedereen<br />

echt een rol te laten spelen, is de uitdaging nog<br />

groter.<br />

Het pluralistische België heeft enkele dringende vragen<br />

te beantwoorden. Hoe de universele rechten – iedereen<br />

wordt gelijk behandeld ongeacht de verschillen<br />

– verenigen met de vraag om erkenning van specifi eke<br />

behoeften? In welke mate mogen we uitkomen voor<br />

onze verschillen en over welke fundamentele aspecten<br />

van onze maatschappij kan geen compromis geduld<br />

worden?<br />

Vanuit feministisch standpunt brengt het pluralisme<br />

enkele specifi eke uitdagingen mee. Vrouwen hebben<br />

onlangs enkele fragiele overwinningen behaald op<br />

het vlak van gelijkheid en moeten nu vechten om die<br />

te behouden en uit te breiden. Vrouwen hier en elders<br />

hebben in vele opzichten dezelfde behoeften en heel<br />

wat feministische eisen gelden voor alle vrouwen.<br />

Maar emancipatie volgt geen rechte lijn en evolueert<br />

niet op alle vlakken in hetzelfde tempo. De emancipatie<br />

van de vrouw kruist vandaag de dag de behoefte<br />

aan erkenning van de culturele diversiteit, die een<br />

bron van waardigheid is voor de migrantenbevolking,


en dit leidt tot heel wat verwarring. Hoe kunnen we<br />

rekening houden met bepaalde bijzondere kenmerken<br />

en tegelijkertijd de verwezenlijkingen van alle vrouwen<br />

behouden?<br />

De grote uitdaging voor deze vrouwen ligt in de tegenstelling<br />

tussen de traditionele en de moderne<br />

waarden.<br />

De waarden van gendergelijkheid en autonomie voor<br />

vrouwen zijn gevestigde waarden in de moderne wereld.<br />

Als deze feministische waarden botsen met meer<br />

traditionele visies van de rol van vrouwen, ontstaan<br />

er spanningen. Vrouwen uit alle culturen hebben geprobeerd<br />

en proberen nog steeds om de beperkte rol<br />

te doorbreken die hen is opgelegd. Door te immigreren<br />

hopen vele vrouwen aan een nieuw hoofdstuk te<br />

beginnen, deel te gaan uitmaken van een moderne<br />

samenleving. Ze nemen bepaalde moderne waarden<br />

over en geven een nieuwe interpretatie aan de tradities<br />

op basis van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen<br />

die deel uitmaakt van deze waarden. Maar hoewel<br />

migrantenvrouwen via de immigratie in contact<br />

komen met de moderne samenleving en bepaalde<br />

patriarchale tradities in vraag gaan stellen, willen ze<br />

niet gezien worden als een slachtoffer van het obscurantisme,<br />

van hun gemeenschap. Ze benadrukken hun<br />

verbondenheid met hun familie, met bepaalde traditionele<br />

waarden.<br />

Soms worden ze heen en weer geslingerd tussen de<br />

dubbele identiteit van enerzijds een vrouw die verlangt<br />

naar gelijkheid en anderzijds een lid van een<br />

culturele gemeenschap of een religieuze groep die het<br />

recht eist om anders te zijn.<br />

Emancipatie en migratie<br />

We kunnen van deze vrouwen niet verlangen dat zij<br />

de emancipatiestrijd helemaal alleen voeren. Er zijn<br />

twee mogelijkheden: van onderaf en van bovenaf. Bij<br />

de eerste worden de middelen en individuele inspanningen<br />

gecombineerd, de tweede is een initiatief van<br />

de Staat (strijd tegen discriminatie, op het vlak van<br />

persoonlijke wetgeving moet een duidelijk politiek<br />

standpunt worden ingenomen om de prioriteit van<br />

de gelijkheidsbeginselen te benadrukken zonder het<br />

gebruikelijke principe van het persoonlijke statuut toe<br />

te passen, dit wil zeggen de voorwaarden die van toepassing<br />

zijn in het land van herkomst als in dit land<br />

gediscrimineerd wordt).<br />

Om de specifieke problemen te kunnen begrijpen<br />

waarmee migranten geconfronteerd worden, moeten<br />

we eerst weten wie ze zijn. Dit is niet gewoon een<br />

kwestie van methodologie of statistische gegevens.<br />

Door deze vraag te stellen en trachten te beantwoor-<br />

den, kunnen we onrechtstreekse en rechtstreekse vormen<br />

van discriminatie aan het licht brengen waarvan<br />

vrouwen het slachtoffer zijn omdat ze vrouwen zijn,<br />

omdat ze uit het buitenland komen of gewoon omdat<br />

ze van buitenlandse afkomst zijn in het Europese land<br />

waar ze wonen.<br />

Wat bedoelen we precies met “migranten”? De reden<br />

van de immigratie (economisch, politiek, familiaal), de<br />

immigratieomstandigheden (legaal of niet), de sociale<br />

situatie van de migranten, hun nationaliteit of hun<br />

ontwikkeling in het gastland creëren een waaier aan<br />

uiteenlopende situaties. Het is dus bijna onmogelijk<br />

om een <strong>def</strong>initie te geven van een “typische” migrant,<br />

gezien de uiteenlopende situaties en gezien de criteria<br />

die elkaar overlappen en evolueren na verloop van<br />

tijd en tijdens het “traject” van elke immigrant.<br />

Om de situatie te kunnen schetsen vanuit het standpunt<br />

van de vrouwen die geïmmigreerd zijn, moeten<br />

we goed begrijpen dat het onderscheid dat vaak gemaakt<br />

wordt tussen autochtonen en allochtonen en<br />

het onderscheid tussen werkende en niet-werkende<br />

vrouwen niet volstaat om de verschillen in hun situaties<br />

te verklaren. Er is daarentegen een hele waaier<br />

aan situaties die allemaal ontstaan zijn uit de migratie<br />

en deel uitmaken van een proces.<br />

In de meeste situaties worden vrouwelijke migranten<br />

geconfronteerd met moeilijkheden waarmee hun<br />

echtgenoot of broers niet of in mindere mate te maken<br />

krijgen. Dit geldt vooral voor migrantenvrouwen<br />

van Afrikaanse afkomst of uit landen waar een religieus<br />

of gewoonterecht heerst. De discriminatie is direct<br />

of indirect van aard. In beide gevallen is er sprake van<br />

situaties die voortvloeien uit een historische, sociale<br />

of juridische constructie waarbij de man het referentiepunt<br />

is en blijft.<br />

Vanuit het standpunt van de traditionele rolverdeling<br />

worden vrouwen gezien als een instrument, als een<br />

belangrijke motor van de integratie. De idee dat vrouwen<br />

een strategische groep vormen voor de integratie,<br />

is algemeen verspreid bij de politieke machthebbers<br />

en is gebaseerd op een traditionele visie van de rol van<br />

mannen en vrouwen, een visie waarbij mannen de<br />

wetten en vrouwen de zeden bepalen, waarbij mannen<br />

de maatschappij leiden en vrouwen de oeroude<br />

waarden uitdragen. Als de integratie van vrouwen van<br />

essentieel belang is, is dit juist omdat gendergelijkheid<br />

veronderstelt dat deze vrouwen, die voornamelijk<br />

huishoudelijke functies vervullen, ook toegang kunnen<br />

krijgen tot de arbeidsmarkt, de openbare ruimte<br />

en uiteindelijk tot autonomie indien ze dit wensen.<br />

Werkgroepen | 51


Migrantenvrouwen krijgen af te rekenen met dezelfde<br />

moeilijkheden als alle migranten: eventuele taalbarrière,<br />

ondoorgrondelijke regels en codes in de gastsamenleving,<br />

voor velen een abrupte overgang van dorp<br />

naar stad met alle bijhorende veranderingen in de levenswijze<br />

en de interpersoonlijke relaties, en tenslotte<br />

een inschakeling in het professionele leven, die moeilijker<br />

is naargelang het opleidingsniveau lager is. Toch is<br />

de situatie van vrouwen nog moeilijker. Veel vrouwen<br />

komen uit een land waar de alfabetiseringsgraad van<br />

meisjes lager is dan die van jongens en zijn dus analfabeet<br />

of ongeletterd. Door de omstandigheden van<br />

de migratie zijn ze niet geneigd om de taal te leren, te<br />

leren schrijven, deel te gaan uitmaken van de samenleving<br />

van het gastland, vooral als ze niet onmiddellijk<br />

een plaats vinden op de arbeidsmarkt. Immigratie<br />

betekent voor hen nog een sterkere breuk omdat ze<br />

terechtkomen in een omgeving waar de sociale regels<br />

verschillen van die in het land van herkomst, waar<br />

uitgebreide families en gemeenschappelijke dorpssolidariteit<br />

plaats maken voor mononucleaire gezinnen<br />

en individualisme, en waar de regels die de sociale betrekkingen<br />

bepalen, niet gekend zijn.<br />

De toepassing van een globale aanpak waarbij specifieke<br />

en transversale acties worden gecombineerd,<br />

is een beproefde methode voor de gelijkheid tussen<br />

mannen en vrouwen. Vier gecombineerde actiepijlers<br />

kunnen bekeken worden:<br />

1. Migrantenvrouwen moeten toegang krijgen tot informatie<br />

over de immigratiekwestie, maar ook tot<br />

juridische en institutionele middelen ter bestrijding<br />

van discriminatie. Omdat vrouwen onvoldoende vertegenwoordigd<br />

zijn in verenigingen rond migrantenrechten,<br />

hebben ze ook geen toegang tot deze<br />

informatie. Er moet dus gestreefd worden naar een<br />

sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in verenigingen<br />

rond migrantenrechten om rekening te<br />

kunnen houden met de specifieke problemen die zij<br />

ervaren als vrouw en als geïmmigreerde/immigrant.<br />

Meer algemeen moet het begrip “gender” geïntroduceerd<br />

worden in de rechten van de immigranten<br />

en in het integratiebeleid.<br />

2. Openbare actoren en verenigingen moeten meer<br />

partnerschappen aangaan. Het is belangrijk om meer<br />

steun te verlenen aan vrouwenverenigingen zodat zij<br />

op gelijke voet kunnen deelnemen aan het leven in de<br />

stad. Door hun doelstelling en hun streefdoelen hebben<br />

deze verenigingen rechtstreeks voeling met de reele<br />

situatie in de gastsamenleving en ze vragen van de<br />

overheid niet enkel een financiële bijdrage maar ook<br />

meer begeleiding bij hun diverse projecten.<br />

52 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

3. Er moet ook rekening gehouden worden met de<br />

specifieke discriminatie op de arbeidsmarkt waar<br />

migrantenvrouwen vaak het slachtoffer van zijn.<br />

4. Tot slot moet gelijkheid tussen mannen en vrouwen<br />

een pijler worden in de strijd tegen raciale en culturele<br />

discriminatie. Speciale aandacht moet uitgaan<br />

naar dubbele discriminatie en naar middelen om efficiënt<br />

strijd te leveren tegen de vaak verraderlijke<br />

krachten die leiden tot sociale fragmentatie en die<br />

het principe van gelijkheid aantasten.


W E R K G R O E P E N<br />

5.3<br />

Debat in de werkgroepen<br />

Adelheid Byttebier, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

Fatiha Saïdi, Brussels volksvertegenwoordiger,<br />

voorzitster van de werkgroep<br />

Waarom wordt de terminologie allochtoon/autochtoon<br />

nog steeds gebruikt? Veel vrouwen die als<br />

allochtoon worden beschouwd zijn hier geboren,<br />

hebben de Belgische nationaliteit. Men hoort bijvoorbeeld<br />

liever de term ‘Belgische Marokkaan’.<br />

De multiculturele dialoog is vaak een eenzijdige dialoog<br />

van de Belgische gemeenschappen naar de allochtone<br />

gemeenschappen. Er is nood aan vorming<br />

rond de houding ten opzichte van de multiculturele<br />

dialoog.<br />

Het onderwijs schiet op vele vlakken tekort. ‘Mondiale<br />

en burgerschapsvorming’ en diversiteit zouden<br />

een vast onderdeel moeten uitmaken van het lessenpakket.<br />

Mensen uit verschillende culturen kunnen<br />

heel veel van elkaar leren. Stereotypen moeten<br />

ontkracht worden. Daarnaast is roldoorbrekende<br />

vorming ook heel belangrijk. Bestaan er wetenschappelijke<br />

studies rond roldoorbrekende vorming?<br />

Met deze vormingen start men best al in het kleuteronderwijs.<br />

‘Als vrouwen willen we als een volwaardig persoon<br />

erkend worden en niet altijd of systematisch in een<br />

ondergeschikte rol geduwd worden, die ons volgens<br />

de traditie zou zijn opgelegd.’ Hiermee moet rekening<br />

gehouden worden bij de opmaak van vormings- en/<br />

of opleidingsprogramma’s en daarnaast ook bij de<br />

opmaak van het vrijetijdsaanbod. Aparte sportfaciliteiten<br />

voor vrouwen bijvoorbeeld, zowel allochtone<br />

als autochtone, kunnen heel belangrijk zijn.<br />

Werkgroepen | 53


Diversiteit en empowerment gaan samen, ook in de<br />

verschillende vrouwenorganisaties.<br />

Vrouwen zijn zeer slecht geïnformeerd over hun<br />

rechten. Zowel scholen als vrouwenorganisaties<br />

kunnen hieraan tegemoet komen.<br />

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende generaties<br />

allochtonen. Derde generatiekinderen hebben<br />

het veel moeilijker dan de tweede generatie.<br />

5.4<br />

Besluit en aanbevelingen<br />

1. Er is een grote diversiteit binnen de allochtone gemeenschap.<br />

2. De allochtone vrouw is geen synoniem voor huisvrouw of moeder.<br />

3. Vrijetijdsbesteding vormt een belangrijk onderdeel in de empowerment van vrouwen.<br />

4. Vrouwen moeten hun rechten kennen en geïnformeerd worden. Niet enkel via brochures, maar<br />

ook informatieverstrekking op plaatsen waar vrouwen samenkomen, bijvoorbeeld op markten.<br />

Vrouwenorganisaties en scholen spelen hierin ook een belangrijke rol.<br />

5. Statistieken zijn noodzakelijk om nepdiscussies te vermijden.<br />

6. Positieve beeldvorming is zeer belangrijk. De media kan hierbij een grote rol spelen.<br />

54 | Vrouwen bouwen aan Brussel


V O O R S T E L L I N G V A N D E S T U D I E<br />

Voorstelling van de studie van december 2005<br />

“Vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”<br />

door mevrouw Mieke Van Nuland en Cécile De Wandeler (Amazone vzw)<br />

Mieke Van Nuland,<br />

directeur van Amazone<br />

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de Wereldvrouwenconferentie<br />

te Peking in september 1995, heeft mevrouw <strong>Brigitte</strong> Grouwels, Staatsse-<br />

cretaris bevoegd voor Gelijke Kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,<br />

begin 2005 aan Amazone de opdracht gegeven een zogenaamde nulmeting<br />

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te maken over de toepassing<br />

van de Pekingresoluties.<br />

Deze studie werd voorgesteld door Mieke Van Nuland en Cécile De Wandeler<br />

(Amazone vzw) aan de hand van een powerpoint-presentatie die hieronder<br />

wordt weergegeven.<br />

Cécile De Wandeler,<br />

coördinator project<br />

Peking-Brussel van Amazone<br />

Voorstelling van de studie | 55


1.1. Opzet<br />

Nulmeting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Aanleiding: 10e verjaardag van de Wereldvrouwenconferentie in Peking<br />

(september 1995)<br />

Opdracht:<br />

- situatie van vrouwen in kaart brengen (cf. domeinen van Peking Actie Platform)<br />

- lacunes signaleren<br />

- toetsen bij actoren<br />

- aanzet tot beleidsaanbevelingen<br />

Output: rapport + synthese<br />

1.2. Werkwijze<br />

Inventarisatie van data: cijfermateriaal en onderzoeksresultaten; beroep op experts<br />

> foto met blinde vlekken<br />

Scherper stellen van foto<br />

> input van experts + actoren op terrein<br />

5 rondetafelgesprekken -> 50 deelnemers uit 37 verschillende organisaties<br />

> inkleuren van foto met interessante voorbeelden, eisen, verwachtingen<br />

1.3. Resultaat<br />

Een momentopname<br />

Op beperkt aantal domeinen<br />

“Work in progress”<br />

Bewustmakend effect<br />

Grote “genderinteresse” op het terrein<br />

1.4. Onderzoekséquipe<br />

Cécile De Wandeler, Isabelle Capiaux en Anke Gittenaer<br />

Stuurgroep: kabinet – Amazone - administratie Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Speciale dank aan alle personen die werden geraadpleegd in de loop van dit project<br />

(begeleidingscomité, deskundigen, terreinactoren)<br />

1.5. Enkele kerngetallen: waarover spreken we?<br />

Vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 515 349 (52%)<br />

Niet-Belgische vrouwen: 128 899 (13%)<br />

Huishoudens:<br />

- Alleenwonende vrouwen: 129 000 (26%)<br />

- Moeders met kinderen: 49 000 (10,1%)<br />

Levensverwachting: 81,5 jaar<br />

Studieniveau: Laaggeschoold: 39,1%; Hooggeschoold: 33%<br />

Interne werkgelegenheid<br />

Aantal vrouwen % vrouwen<br />

Privé 165 944 44,3<br />

Openbaar 109 089 47,9<br />

Non-profit 94 296 62,0<br />

Zelfstandig 19 762 29,5<br />

56 | Vrouwen bouwen aan Brussel


Beroepsbevolking:<br />

- totaal beroepsactieve vrouwen: 182 563 -> activiteitsgraad: 56,4%<br />

- tewerkgesteld: 155 980 -> werkzaamheidsgraad: 48,2%<br />

- vergoed volledig werkloos: 26 582 -> werkloosheidsgraad: 14,6%<br />

Vrouwen die deeltijds werken: 25,9%<br />

Kinderopvang: 13 396 plaatsen<br />

1.6. Sociale integratie en uitsluiting<br />

Groot aantal vrouwen alleenstaand (met of zonder kinderen): 36% van de huishoudens<br />

Inkomensonzekerheid (werkgelegenheid, sociale basissteun, alimentatie ...)<br />

1 op 4 van allochtone afkomst, 1⁄2 niet-EU<br />

Vrouwen van +65: 10% van de bevolking<br />

Huisvesting, armoede-indicatoren, bedelarij, daklozen, schuldenlast, vluchtelingen<br />

1.7. Onderwijs en vorming<br />

Cijfers naar geslacht beschikbaar: +/- gelijke verdeling v/m, behalve deeltijds onderwijs:<br />

1 Vrouw voor 2 Mannen<br />

62% van de onderwijsbevolking = Vrouwen<br />

Aantal vrouwelijke leerkrachten daalt naarmate het onderwijsniveau stijgt<br />

Alfabetisering: +/- 60% van de cursisten Vrouwen<br />

Instellingen SPI voor vrouwen in Brussel<br />

Studieoriëntatie, schoolverzuim<br />

1.8. Gezondheid<br />

Gezondheidstoestand: 31% voelt zich niet gezond, 34% klaagt over mentale gezondheid,<br />

41,2% beweegt te weinig<br />

Seksuele gezondheid uitvoerig onderzocht, programma’s voor borstkankeronderzoek<br />

Vrouwen met erkende handicap: 5%<br />

Doen vaker een beroep op medische verzorging dan Mannen<br />

Alternatieve geneeswijzen: 16% van Vrouwen<br />

Arbeidsongevallen, vrouwen zonder toegang tot de gezondheidszorg, profiel van gehandicapte<br />

vrouwen, gezondheidseducatie<br />

1.9. Geweld<br />

Cijfermatig zeer zwak: geen officiële cijfers, weinig onderzoek, versnipperde gegevens<br />

Tal van initiatieven en actoren, maar geen coördinatie<br />

Gebrek aan opvangplaatsen<br />

Beleidsmatig in ontwikkeling: regionale coördinatrice partnergeweld<br />

Grondig onderzoek, indicatoren<br />

Voorstelling van de studie | 57


1.10. Werkgelegenheid<br />

Beleid in ontwikkeling (Pacten, Contracten):<br />

- Observatorium van de Arbeidsmarkt en Kwalificaties<br />

-> 3 studies over V of vanuit een genderdimensie: sectoren, segregaties, ondernemerschap,<br />

beroepsopleiding ...<br />

- Verwacht : actieplan van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest<br />

Cijfermateriaal: 1⁄2 vrouwen = pendelaars, laagste werkzaamheidsgraad (48,2%), hoogste<br />

werkloosheidsgraad (14,6%), minder deeltijds werk (25%) dan in de 2 andere gewesten<br />

Kinderopvang: globale dekkingsgraad voldoende, maar onevenwicht tussen de gemeenten<br />

en tussen de taalgebieden, ongelijke toegang voor ouders<br />

Systematische indicatoren, professioneel traject, profiel van zelfstandigen/ondernemers<br />

1.11. Besluitvorming<br />

41% vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement<br />

39% vrouwen in de gemeenteraden<br />

Geen evenwichtige vertegenwoordiging in de adviesorganen voor bepaalde sectoren<br />

Weinig vrouwen kandidaat bij sociale verkiezingen, ondanks hoge syndicalisatiegraad<br />

Factoren die deelname verhinderen (uurroosters, opleidingen, taakverdeling),<br />

politiek parcours, raden van bestuur, adviesorganen<br />

1.12. Mechanismen v/m en rechten<br />

Meerdere organen specifiek bevoegd op verschillende niveaus, maar zichtbaarheid<br />

gering<br />

Budget en personeel voorzien<br />

Statistische indicatoren bestaan, maar niet altijd systematisch of opgesplitst naar<br />

geslacht<br />

Weinig informatieverstrekking over vrouwen en hun rechten (burgerlijke staat, werk,<br />

scheiding, alimentatie, geweld, huisvesting ...)<br />

Gender mainstreaming, asielrecht, persoonlijk statuut vreemdelingen, rechtshulp<br />

1.13. Milieu<br />

Vooruitgang inzake fysieke ruimtelijke ordening (verlichting, liften, voetpaden ...)<br />

Weinig aandacht voor vrouwen in de veiligheids- en preventiecontracten en in de wijkcontracten<br />

Weinig vrouwen tewerkgesteld in milieu- en transportsector (BIM: 32%, MIVB: 7%)<br />

Mobiliteit, milieugedrag, toegang tot gemeenschapsvoorzieningen, veiligheid, milieuklachten<br />

58 | Vrouwen bouwen aan Brussel


B E S L U I T<br />

Slottoespraak door mevrouw <strong>Brigitte</strong> Grouwels,<br />

Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen van<br />

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Inleiding<br />

Wij hebben zojuist de belangrijkste werkzaamheden<br />

van dit forum afgesloten. Het eerste forum georganiseerd<br />

door het beleid samen met het werkveld rond<br />

gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Ik ben fi er<br />

en trots op het succes van deze voormiddag. U bent<br />

hier talrijk aanwezig op een zaterdagochtend in het<br />

sinterklaasweekend. Het is een confrontatie geworden<br />

tussen verschillende generaties vrouwen, tussen<br />

allochtone en autochtone vrouwen, tussen politica’s<br />

en geïnteresseerde burgers.<br />

Vandaag hebben we aangetoond dat we wel degelijk<br />

een inbreng hebben in de toekomst van ons gewest. Er<br />

is op hoog niveau gedebatteerd en er zijn een aantal<br />

zeer interessante voorstellen geformuleerd in de verschillende<br />

werkgroepen.<br />

Als Brussels Staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen,<br />

maar bovenal als vrouw, ben ik ervan overtuigd<br />

dat de rol van vrouwen essentieel is bij het geven van<br />

impulsen voor de opbouw van de toekomst van onze<br />

maatschappij. Dit heb ik ook tot uiting willen laten komen<br />

in het beeld van het forum. Op dit beeld zien we<br />

een strakke, ietwat eentonige stad met in het midden<br />

een beeld van een vrouw, die wordt omgeven door een<br />

wervelwind van vlinders. Zij zal verandering brengen<br />

in de stad. Met haar komst kan er nieuwe wind waaien<br />

door de stad, die op die manier meer kleur krijgt en<br />

aangenamer wordt om in te wonen en werken.<br />

Besluit | 59


Thema’s<br />

Iedereen die hier vandaag aanwezig is, heeft alvast<br />

deze uitdaging aangenomen. Het programma voor dit<br />

forum is weloverwogen en doordacht samengesteld.<br />

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden we<br />

ons in een unieke omgeving. Wij vinden nog te weinig<br />

vrouwen terug in de verschillende soorten besluitvormingsorganen.<br />

Bovendien worden vele uitdagingen waar vrouwen<br />

voor staan hier uitvergroot en ze zijn dan ook veel kritieker:<br />

de werkloosheid en de armoede, het subjectieve<br />

onveiligheidsgevoel, de grote, vaak achtergestelde<br />

groep allochtone vrouwen.<br />

De thema’s van de werkgroepen beschouw ik als de prioritaire<br />

assen voor het actieplan dat ik wil uitwerken.<br />

Prioriteiten<br />

Ik streef ernaar dat vrouwen volwaardig worden behandeld<br />

als actieve burgers, met een normale interesse<br />

in politiek en bekwaam om eraan deel te nemen.<br />

Ik streef naar een maatschappij waar vrouwen niet<br />

meer beperkt worden in hun economische activiteiten<br />

door een gebrek aan kinderopvang. Bovendien moet<br />

het vanzelfsprekend worden dat er een gendertoets<br />

wordt toegepast op alle sociale maatregelen.<br />

Ik streef naar een maatschappij waar vrouwelijke ondernemers,<br />

zelfstandigen en bedrijfsleiders de normaalste<br />

zaak van de wereld zijn. Ik wil vrouwen helpen<br />

hun eigen bedrijf op te starten.<br />

Ik streef naar een maatschappij waar alle vrouwen,<br />

ongeacht hun kleding, ongeacht het tijdstip van de<br />

dag en ongeacht de plaats, zich veilig op straat kunnen<br />

bewegen. Ik wil respect voor vrouwen, voor alle<br />

vrouwen.<br />

Ik streef naar een maatschappij waar de aandacht<br />

voor de eigen visie en problematiek van allochtone<br />

meisjes en vrouwen niet ondergeschikt is aan de ruimere<br />

problematiek van achterstelling van de allochtone<br />

gemeenschap als geheel. De emancipatie van<br />

allochtone meisjes en vrouwen is een noodzakelijke<br />

voorwaarde om vooruitgang te kunnen boeken voor<br />

de allochtone gemeenschap in zijn geheel. Allochtone<br />

meisjes moeten dus ook hun volwaardige plaats krijgen:<br />

in de openbare ruimte, in het openbare leven en<br />

in het openbare debat.<br />

Het bereiken van eensgezindheid rond een aantal<br />

standpunten en het formuleren van een aantal concrete<br />

voorstellen betekent in ieder geval een nieuwe<br />

impuls voor het gelijkekansenbeleid voor mannen en<br />

60 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

vrouwen in Brussel. Het betekent bovendien een aanmoediging<br />

en inspiratiebron tot actie voor de talrijke<br />

politica’s en vrouwenorganisaties hier aanwezig.<br />

Ik denk dat we dit forum na één jaar gelijkekansenbeleid<br />

gerust een baken voor de vrouwen in Brussel mogen<br />

noemen. Ik wil een sterk draagvlak creëren voor<br />

mijn beleid. Het werkveld begeleidt, vormt en ondersteunt<br />

vrouwen enerzijds en functioneert anderzijds<br />

als een signaal bij al de politieke, economische en<br />

sociale verantwoordelijken. Het zou dus ondenkbaar<br />

geweest zijn dit forum te organiseren zonder de medewerking<br />

van de Nederlandstalige Vrouwenraad en<br />

de Conseil des femmes francophones de Belgique. Bovendien<br />

vieren we dit jaar de honderdste verjaardag<br />

van de oprichting van de eerste Belgische Vrouwenraad.<br />

Dit was op zich ook reeds een voldoende reden<br />

geweest voor de organisatie van dit forum.<br />

Opvolging<br />

Met dit forum kom ik in een nieuwe fase van mijn gelijkekansenbeleid.<br />

Op basis van de vandaag geformuleerde<br />

voorstellen, ga ik een concreet gelijkekansenactieplan<br />

opmaken. Voor ik ermee naar het parlement<br />

ga, zal ik dit eerst, onder meer nog toetsen bij de vrouwenraden.<br />

De ingeslagen weg van de open dialoog wil ik verder<br />

bewandelen. In de toekomst zou ik graag een Huis<br />

voor de Brusselse vrouwen oprichten, een eigen ontmoetingsplaats<br />

voor vrouwen in de stad. En waarom<br />

niet verder dromen? Brussel is de hoofdstad van Europa.<br />

Europa wil een Europees Genderinstituut openen<br />

om de kennis rond vrouwenemancipatie samen<br />

te brengen, te verspreiden en verder te ontwikkelen.<br />

Kunnen we er niet samen voor ijveren dat dit instituut<br />

naar Brussel komt?<br />

Dit forum wordt vastgelegd in een verslagboek dat ieder<br />

van jullie zal ontvangen en dat ik ook heel ruim ga<br />

verspreiden.<br />

Daarnaast volgt ook de publicatie van de studie die<br />

ons vandaag is voorgesteld, deze publicatie zal de<br />

basis vormen voor de verplichte rapportage over de<br />

vooruitgang van de Resoluties van de Vierde Wereldvrouwenconferentie<br />

te Peking in 1995, dit jaar 10 jaar<br />

geleden.<br />

Daarnaast wil ik al onmiddellijk tegemoet komen aan<br />

de nood aan netwerking voor vrouwen. Deze nood is<br />

in iedere werkgroep aan bod gekomen. Ik ga in het<br />

voorjaar een Brussels repertorium opmaken van alle<br />

vrouwenorganisaties en instanties die werken rond<br />

gelijke kansen voor mannen en vrouwen.


In jullie deelnemersmap vinden jullie reeds een invulformulier,<br />

indien u zich met uw organisatie wil laten<br />

opnemen in het repertorium. Ik wil u oproepen om<br />

massaal dit formulier terug te sturen.<br />

Vandaag mondt dit forum tenminste al uit in één<br />

concrete actie: het ondertekenen van een charter voor<br />

vrouwen in Brussel en dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen<br />

van 2006. Het idee hiervoor is<br />

gegroeid tijdens de voorbereiding van dit forum. In<br />

samenspraak met de volksvertegenwoordigers en de<br />

voorzitsters van de vrouwenraden hebben we in dit<br />

charter 5 eisen naar voren geschoven om de garantie<br />

te bieden voor een sterkere betrokkenheid van vrouwen<br />

in het gemeentelijk beleid: blijvende bewustmaking<br />

van vrouwen, een schepen bevoegd voor gelijke<br />

kansen, streven naar pariteit in de schepencolleges,<br />

een adviesraad gelijke kansen, een personeelsbeleid<br />

met gelijke kansen voor mannen en vrouwen en tot<br />

slot genderspecifieke statistieken en plannen.<br />

We willen een krachtig signaal geven aan de politieke<br />

partijen en aan de Brusselse bevolking dat wij ijveren<br />

voor een evenwichtige deelname van mannen en<br />

vrouwen aan de politieke besluitvorming. Straks zal ik<br />

de parlementsleden, voorzitsters van de werkgroepen<br />

uitnodigen om het Charter te onderteken.<br />

Tot slot nog een heel belangrijke bedenking. Om dit<br />

ambitieuze programma te realiseren, willen wij ook<br />

aandacht besteden aan de mannen. Ook zij moeten<br />

hun verantwoordelijkheid opnemen voor gelijke kansen<br />

in de samenleving.<br />

Besluit<br />

Ik dank iedereen die meegewerkt heeft aan de voorbereiding<br />

van dit forum. Er zijn op korte tijd heel wat<br />

interessante ideeën en voorstellen uitgewerkt en er<br />

zijn heel wat vrouwen gemobiliseerd. Ik besef maar al<br />

te goed dat dit forum nooit zo’n succes had kunnen<br />

worden, hadden niet meerdere mensen hun schouders<br />

onder dit project gezet. Graag zet ik de voorzitters<br />

van de werkgroepen, de voorzitsters van de vrouwenraden,<br />

de expertes en de algemene rapporteur even in<br />

de bloemetjes, als symbool voor de inzet van de hele<br />

groep.<br />

Ik wil ook uitdrukkelijk de Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

en de Conseil des femmes francophones de Belgique<br />

en meer bepaald haar Commissie Brussel en<br />

mijn administratie gelijke kansen bedanken. De organisatie<br />

van het forum verliep heel vlot.<br />

Ik wil alle parlementsleden en expertes bedanken voor<br />

hun inhoudelijke inbreng. Het was zeker geen gemakkelijke<br />

taak om reeds een aantal denkpistes uit te tekenen<br />

en concrete actievoorstellen te formuleren en<br />

tegelijk uit te nodigen tot verdere discussie. Mevrouw<br />

Van Varenbergh heeft ons een uitstekend relaas gegeven<br />

van de werkzaamheden in de verschillende werkgroepen.<br />

Tot slot wil ik jullie allen bedanken voor uw actieve inbreng.<br />

Wij zijn het eens geraakt over een groot aantal<br />

voorstellen en we hebben goed samengewerkt. Nu<br />

kunnen we naar huis gaan en denken aan de leuke<br />

voormiddag die we samen hebben doorgebracht of<br />

we kunnen de actievoorstellen meenemen naar onze<br />

vrouwenorganisaties of politieke partijen.<br />

Besluit | 61


Kinderopvang<br />

Verzorgd door: Réseau Coordination Enfance<br />

62 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

B E S L U I T


B E S L U I T<br />

Sfeerbeelden<br />

Besluit | 63


64 | Vrouwen bouwen aan Brussel


B I J L A G E N<br />

Charter voor de Vrouwen in Brussel<br />

Bijlagen | 65


66 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

CHARTER VOOR DE VROUWEN IN BRUSSEL<br />

Wij, ondergetekenden, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen<br />

van 8 oktober 2006,<br />

stellen vast dat vrouwen meer dan 50% van de Brusselse bevolking<br />

uitmaken en een onvervangbare rol spelen in het sociale en economische<br />

leven van het Gewest, maar dat zij nog onvoldoende betrokken<br />

zijn bij de politieke besluitvorming op lokaal niveau<br />

baseren ons op de in artikel 10 en 11 bis van de Grondwet vastgelegde<br />

gelijkheid tussen vrouwen en mannen en op de wil om vrouwen<br />

volwaardig te laten participeren aan het politieke leven, zoals blijkt<br />

uit de verplichte pariteit op de kieslijsten en de verplichte aanwezigheid<br />

van vrouwen in de uitvoerende organen<br />

zijn ervan overtuigd dat de sterkere betrokkenheid van vrouwen bij<br />

het gemeentelijk beleid de kwaliteit van de openbare dienstverlening<br />

voor alle burgers zal versterken<br />

roepen ertoe op dat:<br />

1. vrouwen blijvend gesensibiliseerd en gemotiveerd worden om<br />

actief deel te nemen aan het lokale politieke en openbare leven,<br />

niet alleen ter gelegenheid van de samenstelling van de kieslijsten<br />

maar gedurende de zes beleidsjaren die volgen op de verkiezingen<br />

2. er gestreefd wordt naar een paritaire vertegenwoordiging in de<br />

uitvoerende en raadgevende organen van de gemeenten en dat<br />

er in elke Brusselse gemeente vanaf 2007 een schepen voor het<br />

Gelijkekansenbeleid zal zijn, met voldoende ruime bevoegdheden<br />

en middelen<br />

3. elke gemeente een Adviescommissie voor Gelijke Kansen voor<br />

vrouwen en mannen opricht, die alle aspecten van het lokale beleid<br />

kan toetsen op zijn gelijkwaardige effecten t.a.v. vrouwen en<br />

mannen<br />

4. het personeelsbeleid van elke gemeente gelijke kansen biedt aan<br />

vrouwen en mannen, ook voor de toegang tot leidinggevende<br />

functies<br />

5. vrouwen en genderspecifieke aandachtspunten zichtbaar gemaakt<br />

worden in de statistieken en plannen van elk lokaal bestuur.<br />

Brussel, 3 december 2005<br />

CHARTE POUR LES FEMMES DE BRUXELLES<br />

Dans le cadre des élections communales du 8 octobre 2006, les<br />

soussignées,<br />

constatent que les <strong>Femmes</strong> représentent plus de 50% de la population<br />

bruxelloise et qu’elles jouent un rôle unique dans la vie sociale<br />

et économique de cette région. Néanmoins, les <strong>Femmes</strong> sont encore<br />

insuffisamment impliquées dans la prise de décision politique au<br />

niveau local<br />

se basent sur l’égalité entre les <strong>Femmes</strong> et les Hommes, telle que<br />

déterminée en vertu des articles 10 et 11 bis de la Constitution, et sur<br />

la volonté de faire participer les femmes, à part entière, à la vie politique,<br />

comme il ressort de l’accès égal des <strong>Femmes</strong> et des Hommes<br />

aux listes électorales et de la présence obligatoire des <strong>Femmes</strong> dans<br />

les organes exécutifs<br />

sont convaincues qu’une plus forte implication des <strong>Femmes</strong> dans la<br />

politique locale augmentera la qualité du service public pour tous<br />

les citoyens<br />

incitent à ce que :<br />

1. les <strong>Femmes</strong> restent sensibilisées et engagées à participer activement<br />

à la vie politique et publique locale, non seulement en ce<br />

qui concerne la composition des listes électorales, mais également<br />

pendant les six années politiques suivant les élections<br />

2. on s’efforce à une représentation paritaire dans les pouvoirs exécutifs<br />

et consultatifs des communes et que chaque commune<br />

bruxelloise, à partir de 2007 désigne un(e) échevin(e) chargé(e) de<br />

la politique de l’égalité des chances, disposant de suffisamment<br />

de compétences et de moyens financiers<br />

3. chaque commune crée un Conseil consultatif pour l’Egalité des<br />

Chances entre <strong>Femmes</strong> et Hommes, chargé d’évaluer l’application<br />

de l’égalité <strong>Femmes</strong>-Hommes dans tous les domaines de la politique<br />

locale<br />

4. la gestion du personnel de chaque commune prévoit des chances<br />

égales pour les hommes et les femmes d’ accéder aux fonctions<br />

dirigeantes<br />

5. les <strong>Femmes</strong> et les questions prioritaires de genre soient mises en<br />

évidence dans les statistiques et les projets de chaque pouvoir<br />

local.<br />

Bruxelles, le 3 décembre 2005


Bijlagen | 67


Programma<br />

9 uur Onthaal<br />

9.30 uur Openingssessie Zaal der Naties<br />

68 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Welkomstwoord (staatssecretaris B. Grouwels)<br />

Inleiding (F. Van der Wildt, voorzitster NVR en<br />

M. Willame-Boonen, voorzitster CFFB)<br />

10 uur Aanvang van de werkgroepen<br />

• Besluitvorming Zaal Watteau II<br />

voorzitsters: C. Dejonghe, volksvertegenwoordigster en<br />

C. Frémault, volksvertegenwoordigster<br />

expertes: P. Meier en D. Ilunga<br />

•Tewerkstelling en sociale uitsluiting Zaal Tintoretto I<br />

voorzitsters: B. De Pauw, volksvertegenwoordigster en<br />

D. Caron, volksvertegenwoordigster<br />

expertes: P. Vroman en A. Perdaens<br />

• Vrouwelijk initiatief Zaal Watteau I<br />

voorzitsters: E. Ampe, volksvertegenwoordigster en<br />

N. Gilson, volksvertegenwoordigster<br />

expertes: Chr. Van Nuffel en D. Estenne<br />

• Veiligheid in de openbare ruimte Zaal Tintoretto II<br />

voorzitsters: M.P. Quix, volksvertegenwoordigster en<br />

D. Braeckman, volksvertegenwoordigster<br />

expertes: L. de Bethune en S. Jekeler<br />

• Multicultureel samenleven Zaal der Naties<br />

voorzitsters: A. Byttebier, volksvertegenwoordigster en<br />

F. Saidi, volksvertegenwoordigster<br />

expertes: J. Perneel en Z. Khattabi<br />

12 uur Slotsessie Zaal der Naties<br />

• Voorstelling studie (C. De Wandeler en A. Gittenaer)<br />

• Verslag werkgroepen (M. Van Varenbergh,<br />

Voorzitster Raad van de Gelijke Kansen)<br />

• Slotwoord (staatssecretaris B. Grouwels)<br />

13 uur Walking dinner<br />

B I J L A G E N


B I J L A G E N<br />

Achternaam Voornaam Organisatie<br />

Acar Nebahat kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Achalhi Aziza FEDA asbl<br />

Aerts Raf kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Aimée<br />

Ajhaoui Sarah Onder Ons<br />

Akçalik Dudu Ligue des <strong>Femmes</strong> au Diyanet<br />

Akimana Claudia Inyange vzw<br />

Aloui Najila Citizenne<br />

Altun Hilal kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Ampe Els Brussels volksvertegenwoordiger<br />

Amrani Rachida Onder Ons<br />

Arend Valérie Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones de Belgique<br />

Asik Sibel Ligue des <strong>Femmes</strong> au Diyanet<br />

Asingizue Marie Aurore FEDA asbl<br />

Asma De Buurt School<br />

Avci Sarah kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Avanysiane Lilia ACLI<br />

Ayad<br />

Azmani Batar Zohra Oxfam administratie<br />

Bakrim Saïda<br />

Balcers Irène zone Uccle/Auderghem<br />

Barankenguje Marthe<br />

Bargibant Monique Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones de Belgique<br />

Belafquih<br />

Belhouari Taliba Chambre des Réprésentants<br />

Ben Abdelkader Amazone<br />

Ben Sedik Rahma Onder Ons<br />

Benazzouz Nofisa Administration Communale d’Anderlecht<br />

Berghmans Frie<br />

Berthe Eliane COCOF<br />

Bette Francine Commune Woluwé Saint Lambert<br />

Bialuku Astrid Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones de Belgique<br />

Bibikulu Emma Dialogue Afrique Europe<br />

Biesemans Magda<br />

Bizwaza Angelique<br />

Blancke Margriet Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

Bobo Bnayadine Bernadette<br />

Boghossian Christel<br />

Borremans Marleen<br />

Borremans Niki<br />

Bouaoud Noura<br />

Bouchigba Souad De Buurt School<br />

Bourguignon Françoise Womenpriest-Golias<br />

Braeckman Dominique Députée bruxelloise<br />

Brants Francine<br />

Aanwezigheidslijst<br />

Het is mogelijk dat er een naam vergeten is en/of dat in de schrijfwijze van de namen een fout geslopen is,<br />

waarvoor onze verontschuldiging.<br />

Bijlagen | 69


Achternaam Voornaam Organisatie<br />

Breynaert Karen MBHG<br />

Bronselaer Marc kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Byttebier Adelheid Brussels volksvertegenwoordiger<br />

Cackebeke Carine kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Caiarelli Evelina Dynamobile<br />

Calomme Josiane<br />

Capiaux Isabelle Amazone<br />

Caron Danielle Députée bruxelloise<br />

Cengiz Mutlu vzw Vrienden van ‘t Huizeke<br />

Ceulemans Git<br />

Cherki Mimouna De Buurt School<br />

Cherroud Rachida De Buurt School<br />

Cherroud Saïda De Buurt School<br />

Cherroud Karima De Buurt School<br />

Cherroud Nadia De Buurt School<br />

Chielens Marijke KOCB<br />

Claes Marie-Jeanne kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Claeys Anne-Marie Commune Woluwe-Saint-Pierre<br />

Coens Thérèse<br />

Coolen Ellen Vrouw & Maatschappij<br />

Cools Lieve CBI Brussel<br />

Cordaro Elena<br />

Craeynest Radwin kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Crenwelge Denise<br />

Criel Monique militante ACV Belgacom<br />

Cuvelier Francine<br />

D’hondt Leen Vlaams Minderhedencentrum<br />

Dael Ludwina<br />

Dal Ida<br />

Dalida<br />

De Backer Dirk kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

De Backer Gwendolina BWR<br />

de Bethune Livia architect- stedenbouwkundige<br />

De Borger Mieke SEA Consultancy<br />

De Clercq Liliane BRAINS-BIRDS<br />

De Cuyper Claudine KAV<br />

De Doncker Anneleen kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

De Hasque Véronique MRBC<br />

De Henau Corinne <strong>Femmes</strong> CDH-BHV<br />

De Jonge Monica MBHG<br />

De Lange An kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

De Pauw <strong>Brigitte</strong> Brussels volksvertegenwoordiger<br />

De Pauw Patrick kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

de Sy Jacqueline Diner chez soi<br />

De Wandeler Cécile Amazone<br />

De Weerdt Kim Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

De Win Rosa ACV-Vrouwen<br />

Debaets Bianca kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Decoutere Kristof kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Decru Rita kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Dedobbeleer Gisèle MRBC<br />

Dehing Marina kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Dejonghe Carla Brussels volksvertegenwoordiger<br />

Dejonghe Kristien KAV Etterbeek<br />

Dekoster Jacques Gracq<br />

Delhaye Dahlia<br />

Denolf Lieven kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Depoorter Iris CD&V-fractie BHP<br />

Deville Françoise Renova asbl<br />

Devriendt Isabel<br />

Devriese Francine BGDA- Discriminatie bij aanwerving<br />

Dewolf Monique Province de Luxembourg<br />

D’Hollander Leon kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Dialo Fatoumata De Schakel<br />

70 | Vrouwen bouwen aan Brussel


Achternaam Voornaam Organisatie<br />

Dialo Katiatou De Schakel<br />

Dirix Anne Commune de Watermael-Boitsfort<br />

Dizer Ayse Onder Ons<br />

Driesen Lieve<br />

Drion du Chapois Anne Erasme<br />

Druppel Hugo kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Ebonda Momoko Ange<br />

Ekanga Amina Lucie asbl Upendo<br />

Eken Asina asbl Belgo-Turque<br />

El Arassi Malika De Schakel<br />

El Hmam Rajah Onder Ons<br />

El Hman Karima Onder Ons<br />

El Idrissi Sara Onder Ons<br />

El Mahdaoui Zoulikha Onder Ons<br />

El Masrar Rabia Onder Ons<br />

El Morsy Aïcha<br />

El Mrihi Malika CC De Pianofabriek<br />

Elbousialite<br />

Erbay Sevgi<br />

Ertorun Hülya EATA asbl<br />

Espeel Nathalie MBHG<br />

Estenne Dominique DOGI S.A.<br />

Everard Aline asbl <strong>Femmes</strong> et Foyer<br />

Eykerman Claire Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones de Belgique<br />

Eyonjio Alphonsine<br />

Fabiola<br />

Fabry Claudine MRBC<br />

Fatoumata Sidibe Centre Régional du Libre Examen<br />

Fiers Frieda Dagverblijven<br />

Franssen Violette<br />

Frémault Céline Députée bruxelloise<br />

Gardner Stephanie<br />

Gatungo Josiane Arme du Salut<br />

Geenens Jeannine Régine<br />

Geers Inge VGC<br />

Ghordo Fatiha Onder Ons<br />

Gilson Nathalie Députée bruxelloise<br />

Gittenaer Anke Amazone<br />

Gobbe Conseil national des <strong>Femmes</strong><br />

Goor - Eyben Cécile Club L.-Anc. Parlementairen<br />

Goossens Anne<br />

Goris Katrin<br />

Grouwels <strong>Brigitte</strong> Brussels staatssecretaris van Gelijke Kansen<br />

Güçlü Akkiz l’Association Belgo-Turque<br />

Gueriri Rachida De Buurt School<br />

Guo Xiaoxia<br />

Gutschoven Tinne kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Hachti Bernane Leila Onder Ons<br />

Hachti Bernane Badia Onder Ons<br />

Hendrickx Martine<br />

Hessels Wouter Erasmushogeschool Media Studies<br />

Heusquin Nathalie ACFI-FIAS asbl<br />

Huyghe Claudine<br />

Huysmans Antoinette VGC directie Welzijn en Gezondheid<br />

Ilunga Dorah échevine Saint -Josse-ten-Noode<br />

Imbrechts Theresia<br />

Immaculée Hakizimana<br />

Impens Françoise kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Infantino Rosario ACLI<br />

Ingabire Marie-Aimé<br />

Ingabrie Louise<br />

Irere Marie Irène FEDA asbl<br />

Jamart Baudouin<br />

Jekeler Sophie le Nid<br />

Bijlagen | 71


Achternaam Voornaam Organisatie<br />

Jellema Rik Groen! Brussels Gewest<br />

K. Molaï Gislaine Cabinet Piqué<br />

Kafuka Gertrude gemeente Elsene<br />

Kahya Sibel Ay. Cell. Net Mgt<br />

Kasonjo Nina Administration Communale Saint Josse<br />

Kavira Julienne<br />

Kechiche Maryam MRBC<br />

Kelchtermans Karen kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Kempeneers Isabelle Parlement Région Bruxellois<br />

Kempeneers Thérèse Asrahm<br />

Kermer Villuel CDH<br />

Khattabi Zakia Centre pour l’Egalité des chances et<br />

Kiliza Shella<br />

72 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

la lutte contre le racisme<br />

Kimanda Patricia Sénat de Belgique<br />

Kirujhundi Muliwavyo<br />

Kocatepe Esma De Buurt School<br />

Kormoss Sylvie AIPFE-BE<br />

Kthiri Jemao Onder Ons<br />

Küçük Zehra Ligue des <strong>Femmes</strong> au Diyanet<br />

Kuleczka Patricia Centre Libre de St. Gilles -PMS<br />

Laas Urve<br />

Labarre Quentin<br />

Labrini Amal Onder Ons<br />

Lalembadje<br />

Landerloos Jozeph<br />

Latour Anne Awex<br />

Le Poivre Ariane Chambre de Commerce et de l’Industrie<br />

Lefrancq Véronique Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones de Belgique<br />

Lekeu Anne-Marie<br />

Lemaire Vroni ABVV Brussel<br />

Lenarduzzi Isabelle ISA- Media sprl<br />

Lescrauwaert Katrien<br />

Lombet Hélène Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones de Belgique<br />

Lualaba Joyce Administration Communale Saint Josse<br />

Lubunda<br />

Luyten Ria Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

Mabaya Elise Medes asbl<br />

Macharis An Citizenne<br />

Maillet Lisette journaliste<br />

Mallet Jacqueline<br />

Mancel Caroline MBHG<br />

Manehoua Nicole CFEP<br />

Maquestiau Pascale Le Monde selon les <strong>Femmes</strong><br />

Marcelis Reine Centre Cordonné de l’Enfance asbl<br />

Marchi Loredana FOYER<br />

Marcus Cathy MRBC<br />

Mariën Hilde Dar Al Amal<br />

Markstein Catherine<br />

Martin Vanessa<br />

Martinet Nicole Belgische Kamer der Verhuizers<br />

Masuy Mélanie<br />

Mayele Angélique asbl le Manguier en Fleurs<br />

Mboe<br />

Mehdi Hafida Onder Ons<br />

Meier Petra experte gender en politiek VUB<br />

Meyssen Lut kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Meyvis Yolande advocate<br />

Michel Delphine Institut pour l’égalité des femmes et des hommes<br />

Missant Hilde<br />

Modest<br />

Moestermans Herlinde Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

Mokeni Bibiane<br />

Monkasa Suzanne Raad van de Afrikaanse Gemeenschappen in Europa


Achternaam Voornaam Organisatie<br />

Monserez Lieven<br />

Motteux Martine kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Mortier <strong>Brigitte</strong> BBTK Secta Afdeling Brussel<br />

Mukabideri Thérèse<br />

Mukakamanzi Alphonsie<br />

Mukakigeli Christiane Inyange vzw<br />

Mukamuhire Thérèse<br />

Mukangabo Gloriose<br />

Mukantwali Godiose<br />

Mukarugomwa Agnes Inyange vzw<br />

Mukasafari Léontine<br />

Mukashema Clémence<br />

Mulders Michèle<br />

Musabeyezu Winifrede FEDA asbl<br />

Musabyimana Dorah<br />

Mwamine Nathalie<br />

Nadi Rachida Onder Ons<br />

Najyha Aynaou<br />

Nas Cani De Schakel<br />

Nasri Mohames<br />

Nawal Madani gemeente Molenbeek<br />

Ndatimana Nadine FEDA asbl<br />

Ndayasanze <strong>Brigitte</strong> Burundi New Image<br />

Ngalula Bwanga Madeleine<br />

Ngamp Marie-Cecile kabinet Anciaux<br />

Ngoya<br />

Nibakure Isabelle<br />

Njejimana Marie<br />

Njejimana Sandra<br />

Nkanira Anésie<br />

Notredame Yvette Verbondspropagandist Dienst Onderneming Studie<br />

Novalet Bernard MRBC<br />

Nsikungu Mauricette Akhiet Agence pour le promotion de Bruxelles Pluriel<br />

Ntahompagaze Pascal Paix et Solidarité en Afrique<br />

Ntambwe Makadi RVDAGE/VL.<br />

Ntirenganya Joselyne<br />

Nyirabyago Zilpa<br />

Nyirakabanza Marie-Jeanne<br />

Nyiraneza Chantal<br />

Nyirazuba Marie FEDA asbl<br />

Nyriasafali Gaudence<br />

Ojo<br />

Onanyan Herina kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Ostyn Jozef kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Ouahalou Nadia MRBC<br />

Ozkeser Ozden EVA vzw-VGC<br />

Ozmanian Zozan Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie<br />

P’tito Olivia Députée bruxelloise<br />

Parga Patricia Artemisa<br />

Pasmans Veerle Instituut voor gelijkheid vrouwen en mannen<br />

Pellens Kristel Brussels Nederlandstalig Comité voor<br />

Tewerkstelling en Opleiding<br />

Pelssers Ingrid Ministerie Vlaamse gemeenschap<br />

Perneel Judith coördinatrice SAMV<br />

Perdaens Annette Observatoire de la Santé et du Social<br />

de Bruxelles-Capitale<br />

Pervine Jamil Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie<br />

Peynsaert Régine<br />

Picque Françoise Commune Ixelles<br />

Pilate Julia INFOR-VEUVAGE<br />

Poppe Maggi Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

Praga Patricia Artemisa asbl<br />

Pungu Gratia MBHG<br />

Otten Ute kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Bijlagen | 73


Achternaam Voornaam Organisatie<br />

Quahdach<br />

Quintana Edilma<br />

Quix Marie-Paule Brussels volksvertegenwoordiger<br />

R’Himo Assecoum KAV-Intercultureel<br />

Raeymaekers Relinde Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek Brussel<br />

Ramboui<br />

Rashidi Sahar Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie<br />

Raymaekers Françine CFEP<br />

Reymen Patricia CD&V afdeling Sint-Jans-Molenbeek<br />

Rhimou De Buurt School<br />

Riabicheff Irène MRBC<br />

Richard Jacqueline CID Belgique<br />

Riliza<br />

Rodriguez Ana-Isabel Espaces Couleurs<br />

Roex Elke Vlaams Parlement sp.a<br />

Rome Adinda kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Rosiers Irmgard gemeenteraad Sint lambrechts Woluwe<br />

Rossler-Blaugrund Ida MRBC<br />

Rousseau Sabine MBHG<br />

Rousseau Jacqueline parlement bruxellois<br />

Royberghs Geert kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Safia<br />

Sahinknye Clothilde FEDA asbl<br />

Saïdi Fatiha Députée bruxelloise<br />

Salumu Fatuma Sophie asbl Bambou Vert<br />

Sanchez Carmen<br />

Sarikaya Halime Ligue des <strong>Femmes</strong> au Diyanet<br />

Scheerlinck Leen Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

Schoenmaekers Marie-Jeanne<br />

Senkos Ender<br />

Setako Doris FEDA asbl<br />

Smans Irène<br />

Snick Anne FLORA<br />

Soeur-Janiaux Rosemarie Soroptimist International<br />

Sorel Micheline Vie Féminine<br />

Sougné Nadine MRBC<br />

Staner Liliane Défense Environnement Bruxelles<br />

Stas Diane kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Steyvers Ann kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Stichelmans Cindy kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Stremerch Caroline VGC-administratie<br />

Sunzu Necellata Média femmes Internationals<br />

Suetens Soetkin kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Swartele Sabine De Buurt School<br />

Tablout Ourdizo<br />

Tabu Inangoy Espace -Impuls asbl<br />

Taghipour Laleb<br />

Tahiri Malika De Schakel<br />

Taskin Karel kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Temmerman Inge kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Tek Belma Affaires Etrangères<br />

Theunkens Hilde BGDA<br />

Theus Carlos gemeente Etterbeek<br />

Tommelein Nora Vrouwenraad-Federatie Vlaamse Vrouwengroepen<br />

Touhami Loubna Onder Ons<br />

Touria Zinbi kabinet Picqué<br />

Tourneur Marie-Noëlle Global Glass Services<br />

Tshibola Sophie Medes asbl<br />

Turan Nimet Ligue des <strong>Femmes</strong> au Diyanet<br />

Twagiramariya Mectilde<br />

Twizere Eugénie FEDA asbl<br />

Uwamahoro Consolée Centre de Services Cosmos<br />

Uwamariya Cassilde<br />

Uwanyiligira Jeanne Tractebel<br />

74 | Vrouwen bouwen aan Brussel


Achternaam Voornaam Organisatie<br />

Uwimana Marie FEDA asbl<br />

Uwimbabazi Marie Claire Hôpital Erasme<br />

Uwonkunda Iréne Institut CERIA<br />

Uzamushaka Agnes<br />

Van Biesebroeck Anne Zonta Club Bruxelles 1<br />

Van Buynder Chantal MRBC<br />

Van De Meerssche Lut onderwijs<br />

Van de Wiele Josée KAV-Intercultureel<br />

Van der Speet Cilia Federatie voor Vlaamse vrouwengroepen vzw<br />

Van der Stappen Celesta onderwijs<br />

Van der Vaeren Anne<br />

Van der Wildt Francy voorzitster Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

Van Eykeren Trees kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Van Gool Rita NVR<br />

Van Hagendoren Lieve kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Van Hoof Els Vrouw & Maatschappij<br />

Van Looy Johan kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Van Mello Lieve NMBS-holding<br />

Van Neste Colette CDH<br />

Van Nuffel Christine markant vzw/CEZOV<br />

Van Nuland Mieke Amazone<br />

Van Petegem Marijke Nederlandstalige Vrouwenraad<br />

Van Remoortere Cathy KAV Intercultureel<br />

Van Roy Lea 3e leeftijd<br />

Van Varenbergh Myriam voorzitster van de Raad van Gelijke Kansen voor<br />

mannen en vrouwen<br />

Van Vreckem Isabelle medewerkster <strong>Brigitte</strong> De Pauw<br />

Vandecauter Virginie Onder Ons<br />

Vandekerkhove Michèle<br />

Vandenabeele Geert kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Vande Ponseele Marleen kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Vander Stichele Hilde<br />

Vandereycken Els<br />

Vander Maeten Francis kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Vandroogenbroeck Nathalie kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Vankeirsbilck Petra Brussels Parlement<br />

Verdier Magali Vie Féminine<br />

Verleye Ann Liga van de Joodse Vrouwen<br />

Verhaege Pascale kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Verhaegen Chris Vrouwen & Maatschappij<br />

Vicotria Michael<br />

Villagra Léonore asbl NAZCA<br />

Vincke-Hendrick Anne-Marie Ville de Bruxelles<br />

Vits David kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Vranckx Marie-Thérèse<br />

Vroman Patricia Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt<br />

en de Kwalificaties<br />

Vroonen-Vaes Marie-Noëlle Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones de Belgique<br />

Wassini Zineb De Buurt School<br />

Wets Jan kabinet staatssecretaris Grouwels<br />

Willame-Boonen Magdaleine voorzitster Conseil des <strong>Femmes</strong> francophones<br />

de Belgique<br />

Willem Ria Onthaalhuis Vrouwen Open Deur<br />

Wilmet Edwige gemeente Anderlecht<br />

Xiaoxia Guo<br />

Youlal Asmae<br />

Zeilinger Irene Garance asbl<br />

Zena<br />

Zenab Ali Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie<br />

Zraouli Amina Onder Ons<br />

Zürni Catherine ISFSC<br />

Bijlagen | 75


76 | Vrouwen bouwen aan Brussel<br />

Verantwoordelijke uitgever: <strong>Brigitte</strong> Grouwels<br />

Contactadres: Sint-Lazaruslaan 10 - 1210 Brussel<br />

Layout & realisatie: Label<br />

www.brigittegrouwels.com<br />

info@grouwels.irisnet.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!