ONDERNEMEN IN DE STEDENDRIEHOEK - Rondom Zakendoen

rondomzakendoen.nl

ONDERNEMEN IN DE STEDENDRIEHOEK - Rondom Zakendoen

NUMMER 13 / APRIL 2010

HET KWEKEN

VAN GOODWILL

DOOR SPONSORING

ZORGT E-READER

VOOR PAPIERLOOS

KANTOOR?

DEUG ZOEKT

BETROKKEN

ONDERNEMERS

ONDERNEMER

VAN HET JAAR:

LISETTE TEN HAVE

OP DE KOFFIE BIJ ANDRIES

ONDERNEMEN IN DE STEDENDRIEHOEK


Plezierig en succesvol beleggen in

recreatievilla’s en/of -bungalows.

WAAROM EEN RECREATIEWONING?

Eigenaar zijn van één of meerdere recreatiewoningen spreekt niet

alleen tot de verbeelding, net als de objecten zelf blijkt ook het

rendement tastbaar, veilig en solide. Rendement op langere termijn

door waardeontwikkeling en rendement op korte termijn

door verhuur opbrengst en belastingvoordelen. DroomParken.nl

Makelaardij biedt u een scala aan vakantiebungalows en –villa’s

op de mooiste locaties van Nederland.

Makelaardij

Hoge Bergweg 16 • 7361 GS Beekbergen • Tel. 055-5051252 • info@droomparken.nl • www.droomparken.nl


VOORWOORD

COLOFON

Rondom is een platform voor en

door mannen en vrouwen, die

werken met inspiratie in hun werk

en leven. Het platform bestaat uit

een magazine, een website en

sprankelende clubevents met veel

inhoud. Rondom biedt mogelijkheden

voor het ontwikkelen en onderhouden

van (zakelijke) contacten en het doen

van business. Rondom richt zich op

ondernemers in de Stedendriehoek

Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

REDACTIE

Fidder & Löhr

Postbus 258, 7400 AG, Deventer

Stef Löhr

William van Hees

Rick H. Dekkers

Sylvia Plette

Jennifer Zoombelt

Ellen Kremers

Esther Scherpenisse

Joeri Adriaanse

Jolien Stroo

Marlies Rollingswier

VORMGEVING

Repromotion

Hunneperkade 12, 7418 BT, Deventer

René Cornelissen

Ruben Valstar

Marleen Wieske

DRUK

Drukkerij Hanzestad BV, Deventer

FOTOGRAFIE

Erik Geven

Marleen Wieske

VERSPREIDING

PMD Apeldoorn

COPYRIGHT

Het overnemen en vermenigvuldigen

van artikelen, foto’s, afbeeldingen

en advertenties is slechts geoorloofd

na schriftelijke toestemming van de

uitgever. Rondom Magazine B.V. is

niet aansprakelijk voor eventuele

onjuistheden in deze uitgave.

WIE DURFT ZIJN WERKVLOER OPEN TE STELLEN?

Hoe vaak hoor je niet dat medewerkers denken dat de directie

geen idee heeft hoe het er op de werkvloer aan toe gaat? Dat

de directie niet ziet wat er echt leeft en waar mogelijkheden

zitten om te verbeteren? Rondom gaat de komende periode

onderzoeken of dat echt zo is.

Hoe gaan we dat doen?

Wij laten een directeur van het ene bedrijf meelopen tijdens een

normale werkdag bij een ander bedrijf. In elkaars keuken kijken

dus. En kritisch zijn op wat diegene aantreft. De bevindingen

van de observator worden aan het eind van het “werkbezoek”

met directie en betrokken medewerkers van het ontvangende

bedrijf doorgenomen. Wat zijn voor iedereen de leerpunten?

We leggen alles vast in een rapportage die in de volgende

afl evering van Rondom wordt geplaatst.

We nodigen directieleden uit om mee te doen. En we nodigen

ook bedrijven uit om de uitdaging aan te gaan. Wie durft zijn

bedrijf bloot te stellen aan de directeur van een ander bedrijf?

En welke directeur gaat inspiratie opdoen bij een ander bedrijf?

Directies: meldt u aan!

Wij beloven dat het boeiende

bezoeken worden. En dat

u er in de volgende

afl evering een

mooi artikel over

gaat lezen.

Aanmelden kan via

info@rondomzakendoen.nl.

Of bel 0570-665959 en

vraag naar Jet Luinstra.

3


INHOUD

HET INTERVIEW

Burgemeester Andries

Heidema over succesvol

ondernemen in de

Stedendriehoek.

PAGINA 42

‘OP DE KOFFIE

BIJ ANDRIES’

4

HET KWEKEN VAN

GOODWILL DOOR SPONSORING

Ondernemers hebben

naast ondernemen ook

een maatschappelijke rol.

Athans, dat vindt Jean-Paul

Eykelenkamp.

PAGINA 18

BELEEF DE WONDERE WERELD

VAN DROOMPARKEN

Van Limburg tot Noord

Holland, van de Veluwe

tot de Zeeuwse kust.

DroomParken op de

meest prachtige locaties.

PAGINA 58

GUERILLAMARKETING

Een stofzuiger op

een billboard die een

luchtballon naar binnen

zuigt. Reclame zit allang

niet meer vast aan

conventionele tactieken.

PAGINA 28

ONDERNEMERS

GEVEN ZICH BLOOT

Karen Bresser van

Piek Communicatie

over onder andere

haar grootste blunder,

dromen en geheimen.

PAGINA 20


HET GESPREK

Het bescheiden meisje

met de blauwgroene ogen

is nu een vrouw waar je

niet omheen wilt. Jean

Last spreekt met Lisette

ten Have over haar zaak,

werk en leven.

PAGINA 15

‘HET IS ALTIJD

EEN RACE TEGEN

DE KLOK’

EN VERDER

Rondom-events in 2010 6

Ondernemers geven hun innerlijk bloot 8

Arka Media denkt in beelden 10

Bouwkundig hoogstandje met bijzondere lagen 12

Succesvol ondernemen begint met simpele scan 22

ROC Aventus Zutphen gaat voor nieuwe ‘look’ 24

Online bestellen bespaart tijd en geld 30

DEUG zoekt betrokken ondernemers 32

Vertrouwd investeren in buitenlandse kavels 34

ONDERNEMER VAN HET JAAR!

Minder betalen voor betere service 36

Superschoonmaakproducten op eigen label 38

Zorgt e-reader voor papierloos kantoor? 40

Zakennieuws 46

Rechtop!-beweging in Deventer krijgt vorm 49

Evenementen in de Stedendriehoek 53

Een unieke vergaderlocatie op de Holterberg 54

Unieke werkveiling 57

Kleine lettertjes moeten hoofdletters worden 62

5


6

RONDOM-EVENTS IN 2010

In 2010 is de agenda van Rondom

al weer behoorlijk gevuld. Het

belooft een interessant jaar te

worden. In het verschiet liggen

een aantal bijzondere events.

Allereerst de huiskamerevents,

waarbij de leden worden

uitgenodigd bij een collega in de

“huiskamer”. Verder zijn we in

vergevorderd stadium om in juni

een beachfestival te organiseren

Datum Wat? Thema Locatie

6 april redactieadviesraad Bijeenkomst hoofdsponsors en bestuur Raalte

23 april

speciale uitnodiging

voor Rondomleden

Opening nieuwe gebouw ROC Aventus Zutphen

begin mei event Werktitel ‘Daar is moed voor nodig!’ Teuge

eind mei huiskamerevent Werktitel ‘Werken en leren in een topgebouw’ Zutphen

12 juni event, werkveiling IJsselbeachfestival onder voorbehoud van vergunningen Deventer

2 juli huiskamerevent Tips voor het fi nancieringsaanvraag bij de bank Deventer

2 e helft september buitenlandse reis

in Deventer. In september staat

een buitenlandse zakenreis op

het programma.

Als donateur van Rondom kunt u

meedoen aan deze events.

Meer weten?

Bel 0570-665959, vraag naar Jet

Luinstra. Of mail naar: akalhouri

@rondomzakendoen.nl.

NETWERKEN ZONDER BELANG BESTAAT

NIET. DE RONDOM ‘NETWERKCODE’.

“Een mens kan niet geven vanuit

belangeloosheid. Zo zitten we

niet in elkaar. Maar veel mensen

willen op netwerkbijeenkomsten

scoren voor zichzelf. Dat zal

nooit werken”, aldus Jan-Willem

Seip, coach bij Vendicum.

Wel kunnen we delen, elkaar

gunnen, elkaar tips bezorgen.

Het doel is het delen van kennis,

informatie en contacten. Ofwel:

”Superidee, dank je wel”.

Een lid van de Rondom-club

zegt het zo: ”Denk erom, ik ben

hier niet om te schooieren. Dat

heb ik niet nodig. Het goede aan

deze club is, dat we elkaar leren

kennen. En hebben we elkaars

vertrouwen, dan heb je mij en zit

je in mijn mentale geheugen.”

VERSTERKING VOOR

RONDOMZAKENDOEN

Buitenlands zakenreis. Drie dagen/twee nachten.

Nadere informatie volgt.

Vanaf 1 maart 2010 is mr.

Jean Last ambassadeur

van het netwerk RondomZakendoen.

Het is zijn

taak om de contacten tussen

sponsoren, donateurs

en belangenverenigingen

in de regio te intensiveren

en uit te bouwen. Hij zegt

hierbij “altijd op zoek te zijn naar de belangen

van de deelnemers”. Daarnaast zal hij, samen

met het bestuur, voortbouwen op de successen

van de afgelopen events.

Jean Last werkt als counsel en coach. Hij is

gespecialiseerd in vragen rond personal business.

Last werkt samen met bestuurders en

topprofessionals. Hij had eerder verschillende

(internationale) directiefuncties, onder andere

bij Wessanen, Borden Europe en Coberco. Zijn

lange ervaring heeft hem geleerd om een open

oog en oor voor anderen te hebben. En voor

wat ‘anders’ is. Ook als ambassadeur zal hij dit

zeker laten zien.

sept redactieadviesraad Bijeenkomst hoofdsponsors en bestuur Apeldoorn

sept event, met werkveiling Werktitel ‘Derde woensdag in september’ Apeldoorn

okt huiskamerevent ‘Online business is voor iedereen’ / ‘Iedereen een webshop’ Apeldoorn

nov huiskamerevent Werktitel ‘Een gepassioneerde ondernemer’ Raalte

dec event Werktitel ‘Wat vrouwen willen?’ Deventer


“HIJ DOET MEER DAN IK VRAAG!”

BIJ RUBEN IN DE HUISKAMER…

Rondom organiseerde op 18 maart een huiskamerevent

bij J&R Dienstverlening. Gastheer

waren directeur Ruben Bos en zijn vrouw Stefanie.

Ruben liet zich samen met één van zijn

klanten, Ralph Brust van Habel-Logt Installatietechniek

uit Olst, door Jean Last aan de tand

voelen over zakendoen en samenwerken. Het

werd een mooie middag…

RALPH OVER RUBEN EN …

Toewijding Ruben en zijn mensen doen meer dan ik vraag. Want ze

zien het. Voegen iets toe. Hebben hart voor hun werk.

Afspraak = Afspraak Bij Ruben is een “ja” ook echt een “ ja”. En dan doet´ie

voor 200% zijn best.

Samenwerken Onze mensen vragen zelfs naar Ruben als er een klus

gedaan moet worden. Hij hoort er gewoon bij.

RUBEN OVER…

Zijn medewerkers Mijn mensen zijn manager van hun eigen klus.

Management Ik zie alles. En wat minstens zo belangrijk is: ik hoor ook

alles. En dat is niet altijd makkelijk voor de mensen.

Kwaliteit Het wordt nooit in één keer een succes. We moeten de

kans krijgen het goed te doen. En dat kost even tijd. Ik

vraag dat ook aan klanten.

Maatschappelijk Ik ben daar nu in het kader van een aanbesteding mee

verantwoord bezig. En dan ontdek je dat je er al veel meer aan doet

ondernemen dan je denkt. Maar ook dat je nog veel meer kunt doen.

Netwerken Netwerkclubs zijn de nieuwe kerken. Ze geven binding,

je kent elkaar. Maar dan moet je ook zaken doen…

Iedereen heeft de telefoon netjes uitgeschakeld.

En de enkeling wiens telefoon afgaat doet

deze snel en een beetje beschaamd uit. Zo niet

Ruben: midden tijdens het gesprek halverwege

een antwoord, met alle ogen op hem gericht,

gaat zijn telefoon. Hij neemt gewoon op, wandelt

even weg en handelt het af. Hij meldt: “De

Albert Heijn, die moet ik toch wel even te woord

staan”. En hij heeft gelijk.

7


ONDERNEMERS GEVEN

HUN INNERLIJK BLOOT

ZAKENDOEN EN ELKAAR LEREN KENNEN

STAAN CENTRAAL OP SUCCESVOL EVENT

‘JEZELF TEGENKOMEN’ IN DE PAARDENBAK

Mensen kunnen veel leren van de eerlijke en

oprechte manier waarop paarden in het leven

staan. Een tiental ondernemers gaat alleen

met een paard de paardenbak in, zonder

teugels. Zij wel, een fl ink aantal anderen geven

‘niet thuis’. Geven zich niet bloot. Het wordt

voor de deelnemers een bijzondere ervaring.

Hoe maak je contact met het paard? Hoe stel

je het op zijn gemak en geef je het uiteindelijk

opdrachten?

In de reacties van het paard zie je de

gemoedstoestand van de deelnemers terug.

Paarden scannen het denken en voelen van

de ondernemers in de bak, om zich veilig te

kunnen voelen. En blijkbaar is er veel spanning

in de groep. Eén van de paarden voelt dat

aan en is nauwelijks te kalmeren. Het tweede

paard treft het met ‘zijn’ ondernemers, want hij

reageert rustig. De puurheid van het paard leert

ons iets over onszelf. En we hebben geleerd

dat er veel dynamiek is in de groep!

WORKSHOP ‘BLOOTGEVEN’

Zakendoen begint met oprechte interesse in

de zakenpartner. In een actieve workshop liet

coach Johan Lammers de ondernemers echt

8

met elkaar in gesprek gaan: hoe geef je jezelf

en je bedrijf bloot? Hij zette de ondernemers

die elkaar nog niet goed kenden rond een tafel

en legde een aantal persoonlijke thema’s op

tafel. Wat is je grootste kracht? Waaraan heb

je een hekel? Wat is het belangrijkste in jouw

leven? Waardoor wordt je belemmerd?

Een mooie manier om snel tot de kern te

komen. En erg leerzaam zo bleek. Elke

‘ELKE ONDERNEMER

HEEFT EEN ANDERE

DRIVE EN MAAKT

ANDERE KEUZES’


ondernemer heeft een andere drive, maakt

andere persoonlijke keuzes. En dat maakt

‘ondernemen’ zo’n mooi vak!

NA DE MAALTIJD WERD

ER ECHT ZAKEN GEDAAN!

Na twee uiterst vermakelijke en informatieve

presentaties van twee leden van het

Netwerkplatform over hun eigen ambities

en hun bedrijf, werd in de loungeruimte

gegeten en gedronken. Waarbij nog druk werd

nagepraat over de ‘bewegende advertenties’

van Erik Geven en de gedrevenheid van Gerrit

Veeneman van Mazars.

De avond werd afgesloten met echte handel.

De door Rondom georganiseerde werkveiling

bleek een groot succes. Ruim vijftien keer

werden vraag en antwoord bijeen gebracht

door de enthousiaste veilingmeester Jean

Last. Elders in dit blad leest u meer over dit

unieke veilingconcept.

MEER ZIEN?

Op onze website www.rondomzakendoen.nl

vindt u een video-impressie van dit geslaagde

event. Kijk onder ‘events’.

NOVEMBER 2009, LOCHEM, GOLDEN TULIP HOTEL DE SCHEPERSKAMP

9


SPECIALIST IN FILM EN FOTOGRAFIE:

BEDRIJFSFILMS HAALBARE KAART

ARKA MEDIA

DENKT IN BEELDEN

ARKA media is in 1991 opgericht en uitgegroeid

tot een ervaren beeldspecialist. Het

werk wordt uitgevoerd door een klein, sterk

team. Naast Edwin Kaptein (fi lm, montage

en fotografi e) en Gabriëlle Kaptein (acquisitie,

relatiebeheer en projectmanagement)

bestaat dit uit Bastian Kardol (fi lm en montage)

en Saskia Murgia (fotografi e en beeldresearch).

Bedrijfsfi lms en promotiefi lms maakt ARKA

media in vele soorten en maten. Voor kleine

klanten tot grote MKB-bedrijven. “De fi lms

10

Steeds meer bedrijven zijn geïnteresseerd in een fi lm voor op

hun website. Met reden, want daarmee wint een website aan

aantrekkingskracht. “Bewegende beelden triggeren”, beamen

Gabriëlle en Edwin Kaptein van ARKA media. “Daardoor wordt

de kans vergroot dat bezoekers er langer blijven hangen.” Het

Apeldoornse bedrijf is allround gespecialiseerd in beelden:

fi lms en fotografi e.

zijn overigens niet alleen geschikt voor internet,

maar ook om in een winkel of op een

beurs te draaien, te verwerken op een DVD

of om op intranet te zetten”, aldus Edwin. Het

fi lmen blijft niet beperkt tot bedrijfs- en promotiefi

lms. Gabriëlle: “We maken voor onderwijs

en kenniscentra heel veel instructiefi lms

over beroepshandelingen. Het bedrijfsleven

kan hier ook meer gebruik van maken door

bijvoorbeeld een handleiding te laten verfi lmen

of instructie aan nieuwe medewerkers

te geven.” De fotografi e concentreert zich

rond productfotografi e en bedrijfsfotografi e.

“EEN

BEDRIJFSFILM

LATEN MAKEN IS

ECHTER PRAKTISCH

VOOR IEDEREEN

HAALBAAR”.


Daarnaast is fotografi e voor zakelijke uitingen,

zoals brochures of periodieke uitgaven

de fotografen van ARKA media op het lijf geschreven.

PRAKTISCH

Een bedrijfsfi lm maken kost toch handenvol

geld? “Bedrijven denken vaak dat ze zwaar

de portemonnee moeten trekken”, merkt

Edwin Kaptein. “Een bedrijfsfi lm laten maken

is echter praktisch voor iedereen haalbaar.”

Prijzen lopen bij aanbieders sterk uiteen.

Wie met ARKA media in zee gaat, weet zich

verzekerd van een perfecte prijs/kwaliteitverhouding.

“Wij kunnen een goede prijs

neerleggen, omdat we lage overheadkosten

hebben. Bovendien zijn wij erg praktisch ingesteld”,

vertelt hij. “Ik ben er erg op gefocust

waar het voor wordt gebruikt. Bij onnodige

toeters en bellen is niemand gebaat. We

hebben een effi ciënte manier van werken en

beperken ons tot wat echt nodig is.” “Wat wij

doen is altijd maatwerk”, vervolgt Gabriëlle.

“Daar gaan we fl exibel mee om. Het is geen

enkel probleem om tijdens het traject bij te

sturen waar nodig. Een bedrijfsfi lm is een investering

voor meerdere jaren. Het levert je

een extra tool op om je bedrijf neer te zetten.”

Benieuwd naar wat een bedrijfsfi lm of

andere fi lm kost bij ARKA media of bent

u geïnteresseerd in product- of bedrijfsfotografi

e? Neem vrijblijvend contact

op met ARKA media: 055 5431331 of

mail info@arkamedia.nl.

Zie www.arkamedia.nl

“HET LEVERT JE EEN

EXTRA TOOL OP OM

JE BEDRIJF NEER

TE ZETTEN.”

11


PHB PAUL HARDONK BOUWT NIEUW ROC IN ZUTPHEN

Binnen één oogopslag zie je hoeveel bouwlagen

het nieuwe ROC in Zutphen telt. Dat heeft

te maken met twee bijzondere eigenschappen

die het pand kenmerken. “Ten eerste komt dat,

omdat alle vloeren gedraaid liggen ten opzichte

van elkaar”, legt Project Directeur Onno

Straates uit. “Hiermee bedoel ik dat het geen

gebouw is met de verdiepingen recht boven elkaar,

maar dat de ene bouwlaag schuin op de

andere ligt. Hierdoor steken de verschillende

bouwlagen aan bepaalde kanten uit.”

De wens van architectenbureau RAU om het

op deze manier te doen, had voor de bouwers

12

Zo goed als voltooid is het gloednieuwe ROC in Zutphen. Met

man en macht bouwde PHB Paul Hardonk Bouw het bijzondere

pand met unieke uitstraling. De draaiing in het gebouw en het

gebruik van verschillende materialen per bouwlaag maken

het regionale opleidingencentrum een school met nationale

uitstraling. “De tijdsdruk was enorm en we hadden alle

disciplines hard nodig. Maar resultaat mag er zijn.”

BOUWKUNDIG HOOGSTANDJE

MET BIJZONDERE LAGEN

heel wat voeten in de aarde. “Technisch gezien

was het niet echt moeilijk, maar het kost meer

tijd”, aldus Straates. “Door deze constructie

duurde het langer dan gebruikelijk voordat de

tijdelijke ondersteuning kon worden verwijderd.

En de planning was al krap…”

GEVELBEKLEDING

Een ander opvallend kenmerk aan het pand is

het materiaal- en kleurgebruik per verdieping.

“De begane grond heeft een gevelbekleding

van tegels, de eerste bouwlaag van hout, de

tweede van metaal en de derde van stucwerk”,

vertelt de Project Directeur. Deze verschillende


HET GEBOUW TELT:

4.000 M2

VLOEROPPERVLAK

1.600 M3 BETON

EN 126 HEIPALEN

PHB Paul Hardonk Bouw

Maagdenburgstraat 20A

7421 ZC Deventer

T 055 634455

F 055 625128

info@paulhardonk.nl

www.paulhardonk.nl

afwerkingen lopen ook binnenin het pand door

en gaan in een vloeiende lijn van buiten naar

binnen en weer naar buiten. “Dat geeft het gebouw

een bijzonder effect. Voor het werken

met al deze materialen hadden we de expertise

van verschillende disciplines nodig.”

Er werd echter niet alleen veel vakmanschap

gevraagd. Het pand – dat op elf meter van het

spoor staat en eigenaar is van NS Poort, opdrachtgever

van het project – moest en zou op

1 februari 2010 klaar zijn. Straates: “De leerlingen

van het ROC zaten in een gebouw waar

ze per 1 februari uit moesten. De school moest

dus op tijd klaar zijn. We zijn in december 2008

gestart met de bouw. Je kunt je voorstellen dat

de druk enorm was. Vooral omdat de vloeren

meer tijd in beslag namen dan gepland.” De

waardering dat het allemaal op tijd is gelukt, is

dan ook groot. “De school is in gebruik. Vanwege

de slechte weersomstandigheden zijn

wij nog wel even bezig met het parkeerterrein

buiten. Eind april heeft het ROC de offi ciële

opening en dan moet het klaar zijn.”

WARM EN KOEL

Naast het aantrekkelijke uiterlijk van het pand,

heeft de school ook specifi eke innerlijke kenmerken.

Zo is er ‘betonkernactivering’ toegepast.

“Dit is een systeem waarbij de leidingen

in de kern van de betonnen vloer zijn aangebracht

en niet in de dekvloer. Twee pompen

zorgen ervoor dat de warmte die in de zomer

over is, in de winter wordt gebruikt en de kou

van de winter wordt in de zomer gebruikt.”

Theoretisch moet het systeem ervoor zorgen

dat er na een jaar nagenoeg geen energie

meer nodig is voor koelen en verwarmen. Ook

de sprinklerinstallatie door het hele gebouw

mag bijzonder worden genoemd: het water

voor deze installatie komt uit eigen bron.

Het aantal mensen dat zich met de bouw

heeft beziggehouden, verschilde per periode.

“Soms liepen er zo’n 75 tot 100 mensen op de

bouwplaats rond. Zowel mensen van onszelf

als onderaannemers”, aldus Straates. “Je hebt

met zo veel verschillende mensen en disciplines

te maken, het is geweldig om te zien hoe

dit uiteindelijk allemaal in elkaar past.” Leuk

weetje: op de buitengevel vind je allerlei ‘raamstroken’.

Deze raamstroken symboliseren een

stratenplan van een stukje van Zutphen. Wellicht

herkenbaar voor de Zutphenaar?

13


Dorstlessend

www.EYkelenkamp.nu


“ HET IS ALTIJD EEN

RACE TEGEN DE KLOK”

MOEDER, ECHTGENOTE, DIRECTEUR ÉN ONDERNEMER VAN HET JAAR

“In het begin had ik totaal geen kennis van zaken.

Ik volgde onder meer een lasopleiding. Ja,

ik kan lassen. En ik haalde een aanhangerrijbewijs

om het staal naar de bouw te brengen.

Op de reacties kan ik echt trots zijn. Dat ik met

mijn auto en een aanhanger van zes meter aan

kom rijden, achteruit een inritje indraai en een

stalen balk eraf schop. Dat de jongens dan met

open mond staan te kijken, daar krijg ik echt

een kick van. Maar ik vond het niet leuk. Ik heb

in het begin gebruld dat ik dat allemaal moest

doen. Maurice is een harde leerschool. Maar

ik ben daardoor wel geworden wat ik nu ben.”

Het bescheiden meisje met de blauwgroene ogen is nu

een vrouw waar je niet omheen wilt. Jean Last spreekt

met Lisette ten Have van Ten Have Metaalwerken bv

over haar zaak, werk en leven.

En dat is moeder, echtgenote én directeur.

Waarom heb jij die ondernemersprijs gewonnen?

“Ik denk dat mijn voordeel was, dat ik jonger

ben dan de andere kandidaten. Daarnaast

was een van de kandidaten directeur benoemd.

Wij hebben dit vanuit het niets opgebouwd.”

Wat maakt jullie bedrijf uniek? “Het maatwerk

en het vertrouwen dat wij geven aan onze klanten.

We zijn betrokken bij iedereen met wie we

te maken hebben.” Waar blijkt dat uit? “Aan de

contacten en vaak langdurige samenwerking.”

Is dat dan niet gebruikelijk in jullie branche?

“Dat wil ik niet zeggen, maar wij vinden het

“IK HAD VEEL MOEITE MET

MENSEN DIE DACHTEN:

MAURICE HEEFT EEN EIGEN

ZAAK, LISETTE IS GESTOPT

MET VERZORGING, IS BIJ DE

ZAAK INGEKOMEN EN GAAT

LEKKER SHOPPEN.”

Lees verder >>

15


elangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de

mensen met wie je samenwerkt en dat er een

klik is.” Ben jij een echte oosterling? “Dat denk

ik wel, ik ben gemoedelijk. We werken ook met

bedrijven in het westen en dat gaat er wel eens

wat harder aan toe. Maar we proberen altijd

mee te nemen dat het een stukje mentaliteit is

en niets persoonlijks.”

SPANNING

Wat is je grootste genoegdoening in je werk?

“Het factureren. Ik moet toch het hele kostenplaatje

rondbreien.” Maar waarvan denk je nou

echt: dit is een feest? “Tja, een feest… Ik mag

alles graag doen. Ik ben gedreven in alles. En

perfectionistisch. Hoe hoger de druk, hoe beter.

Dan word ik nóg fanatieker.” Oh, dat vind

je lekker? “Ja.” Je moet getriggerd worden?

Waardoor? “Bijvoorbeeld de spanning tussen

mijn man en mij.” Ah, op welke manier? “Als hij

me vraagt of ik iets nog niet heb gedaan, kan ik

dat eigenlijk niet hebben. Ik word dan heel fanatiek

om het tegendeel te bewijzen.” Dus het

is wel een spannende match? “Oh ja, absoluut.

Andersom zit ik hem ook achter de broek aan.

En dat is niet altijd gezellig, ook niet bij de aardappels.

Maar een dag later zijn we het allebei

16

weer vergeten.”

SCHULDGEVOEL

Waar haal je de meeste energie uit? “Als de

druk enorm hoog is en het me uiteindelijk toch

lukt.” Als het dus tegen de overkook aanzit. “Ja.

Als ik overzicht krijg in wat ik moet doen, word

ik al een beetje zenuwachtig. Dan denk ik,

gadverdamme, ik krijg het onder controle, dat

kan niet goed zijn. Daar word ik lui van.” Is dat

je grootste valkuil? “Nee, dat is de tijd. Ik ben

minder gaan werken, maar vind het moeilijk om

het werk los te laten. Ik werk thuis net zo veel

als op kantoor, maar eigenlijk zou ik dat niet

altijd willen. Als mijn zoontje wakker wordt, dan

had ik toch nog even wat af willen maken. Maar

als zijn middagslaapje voorbij is, ben ik weer

mama.” Dus op dat moment heb je een dubbel

schuldgevoel? “Het voelt inderdaad niet altijd

lekker.” Je schiet tekort. “Ja, al gaat het wel

steeds beter. Ik ben nu wel in staat om de knop

om te zetten. De eerste dagen dat ik thuis was,

was ik blij dat het half vijf was, dat de zaak was

gesloten. Dat gaf me rust. Het slaat nergens

op, maar ik was alleen maar met de tijd bezig.”

Het is natuurlijk ook racen bij het leven: moeder,

echtgenote en directeur zijn. “Absoluut.”

WIE IS LISETTE

TEN HAVE-HURENKAMP

Geboren:

28 juli 1976 in Apeldoorn

Familie:

man (Maurice, 39 jaar)

en zoon (Tim, 1 jaar)

Voorheen:

opleiding: mdgo-vz (zorg);

gezinsverzorgster

Nu:

mededirecteur van Ten Have

Metaalwerken bv

Vrouwelijk ondernemer 2009:

ondernemersprijs Rabobank

regio Apeldoorn. Door middel

van stemmen op website,

vervolgens een jury en daarna

een sms-stemming won ze

de prijs.


“ALS IK OVERZICHT KRIJG

IN WAT IK MOET DOEN,

WORD IK AL EEN BEETJE

ZENUWACHTIG. DAN DENK IK,

GADVERDAMME, IK KRIJG HET

ONDER CONTROLE, DAT KAN

NIET GOED ZIJN. DAAR WORD

IK LUI VAN.”

RACE

Hoe organiseer jij je werk en je leven? “Het is

altijd een strijd tegen de klok. Wat op kantoor

niet afkomt, neem ik onder mijn arm mee en

doe ik thuis. Als Tim wakker is, probeer ik wel

echt moeder te zijn en leuke dingen met hem

te doen. Ik probeer me af te sluiten van de zaak

en dat gaat me beter af dan ik had verwacht.

Je krijgt er ook echt iets voor terug.” Is dat ook

het belangrijkste in je leven? “Mijn gezin staat

voorop. En gezondheid. Natuurlijk, zonder

zaak kunnen we niet bestaan, maar zonder gezin

ben ik niet gelukkig.”

Wat vind jij een goede vent in de tent? “Iemand

die ook zijn eigen ding doet. Ik moet er niet

aan denken om doordeweeks elke avond op

de bank te zitten.” Ook niet om half elf? “Nee.”

Waarom niet? “In het weekend vind ik prima,

maar doordeweeks wil ik mijn eigen gang kunnen

gaan. Ik heb ook niks met iemand die een

negen tot vijf baan heeft en verder niks onderneemt;

geen sociale contacten, geen sport.”

Maar je houdt wel van mannen? “Zeker, ik kan

niet zonder ze. Als het goede mannen zijn,

gezellig en met humor, dan heb ik zelfs meer

met mannen dan met de doorsnee vrouw die

veel zeurt en waarbij het vaak over de kinderen

gaat.”

Het is toch vaak dat de vrouw het verschil

maakt in de zaak? “Dat zeggen ze wel. Puntjes

op de i, hoor ik wel eens zeggen. Dat zeggen

ze ook van mij.” Hoe kennen de mensen

in de zaak Lisette? “Lastige vraag. Ik denk als

gewoon. Ze zien Maurice en mij niet als directeuren

die achterover in de stoel zitten, maar

als keihard werkende mensen. We zijn op alle

fronten betrokken. Ik misschien nog wel iets

meer dan Maurice, maar ik denk dat dit vrouweigen

is.”

Wat wil je verder bereiken met de zaak? “We

zijn enorm hard gegroeid. Tijdens die groei zijn

dingen best wel langs ons heengegaan. Je

groeit, er gebeuren dingen, maar de dingen die

zijn gebeurd, hadden wat betreft organisatie

beter gekund. We gaan werken aan omzetgroei

met hetzelfde aantal mensen.” Hoe? “Toen we

naar dit pand verhuisden, hebben we een hele

investering gedaan in het machinepark. Daar

hopen we rendement uit te halen.”

MOOI MEISJE

Hoe belangrijk is je persoonlijke reputatie? “Ik

vind het belangrijk dat mensen accepteren hoe

ik ben, maar ze hoeven me niet goed te vinden.

Ik had in het begin veel moeite met mensen die

dachten: Maurice heeft een eigen zaak, Lisette

is gestopt met verzorging, is bij de zaak ingekomen

en gaat lekker shoppen. Dat wilde ik graag

verdedigen, maar dat heb ik nu niet meer. De

mensen om me heen weten wat ik doe en daar

buiten ben ik er helemaal klaar mee.” Dat doet

jou pijn. Je wordt als mooi meisje weggezet.

Alsof je niet al die jaren minstens zo hard en

met minstens zo veel succes naast je man hebt

gestaan. “Ja. Ik werk er keihard voor, dat durf

ik rustig te zeggen. Zonder mij zou de zaak anders

draaien. Je moet er tenslotte samen voor

gaan. We hebben het allemaal goed voor elkaar,

ik heb een mooi huis, een mooie auto, een

paard, het lijkt allemaal voor de wind te gaan,

maar het gaat niet vanzelf. We hebben er hard

voor geknokt, en dat doen we nog steeds.”

17


HET KWEKEN VAN

GOODWILL DOOR SPONSORING

Hoewel Jean-Paul een grote sponsor is van

Go Ahead Eagles en AGOVV, reikt sponsoring

volgens hem verder dan voetbal alleen.

“In Deventer is men bezig met een businessplatform

waar kunst & cultuur en het bedrijfsleven

iets voor elkaar kunnen betekenen.” Dit

platform wordt mede vormgegeven door de directeuren

van het Burgerweeshuis en Theater

Bouwkunde. Eykelenkamp Dorstlessend biedt

een helpende hand. “Kunst en cultuur zijn zo’n

wezenlijk onderdeel van de maatschappij”, aldus

Jean-Paul. “Cultuur heeft echter niet de

visvijver aan sponsoren die bijvoorbeeld de Go

Ahead Eagles wel heeft, maar ik kan me niet

voorstellen dat er in Deventer geen ondernemers

zijn met interesse in kunst en cultuur.”

ONTMOETEN

Leden van het platform krijgen toegang tot bijvoorbeeld

speciale voorstellingen, ontmoetin-

18

Ondernemers hebben naast ondernemen ook een

maatschappelijke rol. Athans, dat vindt Jean-Paul Eykelenkamp,

eigenaar van drankgroothandel EYkelenkamp Dorstlessend.

“Als succesvol ondernemer ben je mede een product van de

maatschappij en ik vind dat je wat terug moet doen.” Zo richtte

hij het EY Cultuur- en talentenfonds op en participeert hij in

het op handen zijnde businessplatform, een initiatief voor

ondernemers met passie voor kunst en cultuur.

gen met artiesten en evenementen en kunnen

zo met elkaar in contact komen. Jean-Paul linkt

hierbij naar het initiatief Deventer Beursvloer,

waar ondernemers en vrijwilligersorganisaties

met elkaar in contact worden gebracht. “Zo’n

soort idee willen we ook lanceren voor kunst

en cultuur. Het heeft commercieel gezien misschien

geen directe waarde voor je bedrijf,

maar je kweekt er wel veel maatschappelijke

goodwill mee en dat is ook heel belangrijk.

Daarnaast hoeft investeren in cultuur helemaal

niet zo duur te zijn, helemaal niet als je ziet

wat je ervoor terug krijgt.” Hoogstwaarschijnlijk

wordt het platform met ingang van het nieuwe

theaterseizoen, in september van dit jaar, gelanceerd.

EY CULTUUR- EN TALENTENFONDS

Naast het businessplatform, waar ondernemers

zich straks bij aan kunnen sluiten, draagt

“ONDERDEEL ZIJN

VAN CULTUUR-

SAMENLEVING

BETEKENT GOEDE

MARKETING”


Foto’s v.l.n.r.:

Jean-Paul en Pattie Boyd (ex-vrouw van

George Harrison en Eric Clapton)

Mieke Stemerdink van De Gigantjes

The Freaks

Bertolf

VOORBEELDEN VAN

GESPONSORDE ACTIVITEITEN

VAN EYKELENKAMP

DORSTLESSEND EN HET EY

CULTUUR EN TALENTENFONDS:

Kunst & Cultuur

In den Elegast Undercover

Sessies

Bouwkunde Popmuzikanten

op de Theatervloer en

Zangeressen in de zaal

Slowlands

IJsselJazz Gorssel

ApeRock Apeldoorn

Deventer Boekenweek

Bill Wyman, Solomon Burke,

Willy de Ville en Southside

Johnny in het Burgerweeshuis

Hanzehof Zutphen

Sport

Motorclub Harfsen

Go Ahead Eagles

Daventre Portu 200 mijl

sloepenrace in Finland

Daventria 10 Engelse Mijlen

AGOVV Apeldoorn

TC Drijvers Talentenplan

Drakenbootrace in Apeldoorn

Jean-Paul met zijn bedrijf ook op een andere

manier een steentje bij aan sponsoring. “Ik heb

het EY Cultuur- en talentenfonds opgericht”,

legt hij uit. “Vanuit de drankgroothandel staken

wij jaarlijks behoorlijk veel geld in sponsoring

van allerlei activiteiten. Ik vroeg mezelf af of ik

dit op deze ad hoc manier wilde blijven doen,

of er op een actieve manier mee bezig wilde.

Ik koos voor dat laatste en besloot me te richten

op cultuur en talenten in de sport. Deze

‘hobby’ begon echter steeds meer uit de hand

te lopen. Daarom besloot ik het te regulieren

en een fonds op te richten.”

De naam EY Cultuur- en talentenfonds geeft

al aan waar het fonds zich op richt. “Het is de

bedoeling om talenten een steuntje in de rug

te geven, waardoor ze hun doel beter of sneller

kunnen bereiken. Voorwaarde is wel dat

het onderscheidend is. Als iets gemeengoed

is, dan blijf ik er vanaf. Als iets succesvol is,

zijn er genoeg partijen die willen sponsoren.”

Het fonds ondersteunt onder andere verschillende

bands (bijvoorbeeld the Freaks en Lick;

the Band) en kunstenaars, de Jeugdtheaterschool,

een tennis talentenpool, Tour de Terras,

Film op de Brink, het Deventer Dictee,

de Beugelclub in Apeldoorn en natuurlijk de

befaamde EYkelenkamp concerten in het Burgerweeshuis.

“Hoewel ik als Deventenaar de

stad een warm hart toedraag, richt ik me op de

hele Stedendriehoek.”

DAGTAAK

Na oprichting van het fonds kreeg Jean-Paul

er bijna een dagtaak bij. “Vroeger was het

makkelijk en zocht ik zelf uit wie of wat ik wilde

sponsoren. Nu gaan mensen mij benaderen.”

Om die reden riep Jean-Paul Eykelenkamp

een commissie in het leven. “Hierin zitten

mensen met een cultuur- of sportachtergrond.

Zij bekijken de aanvragen en als hun advies

positief is, kijk ik ernaar en besluit ik hoe veel

ik geef. Ik sluit een contract voor drie jaar af

en dat kan nog eenmaal worden verlengd met

drie jaar, maar dan houdt het op. Ik vind dat

ergens een kop en een staart aan moet zitten.

Mijn bedoeling is om iets op poten te zetten en

op het moment dat talenten of evenementen

op eigen benen kunnen staan of doorbreken,

trek ik me terug.”

Als liefhebber van kunst, cultuur en sport zegt

Jean-Paul blij te zijn dat hij kan helpen. “Ik

doe het, omdat het kan. Het is zonde als er

leuk initiatieven smoren omdat er geen geld

beschikbaar is. Het is fantastisch om te zien

hoe enthousiast talenten en organisaties zijn.

Kunst, cultuur en sport vormen ons als mens

en daarmee de maatschappij én als je je inspant,

moet je je ook kunnen ontspannen. Het

dient dus een goed doel.”

Over het businessplatform zal te zijner tijd in

de media worden bericht. Informatie over het

EY Cultuur- en talentenfonds is te vinden op

de website van Eykelenkamp Dorstlessend:

www.EYkelenkamp.nu.

19


20

ONDERNEMERS

GEVEN ZICH

Als ondernemer moet je lef hebben. En

lef, dat hebben deze ondernemers zeker.

Aan de hand van een gewaagde fotoshoot

geven ondernemers zich in deze rubriek

bloot. Een mooie gelegenheid om ze eens

het hemd van het lijf te vragen...


KAREN BRESSER

PIEK COMMUNICATIE

BLOOT

‘IK? NAAKT IN EEN

BLAD? NOOIT!’

GEBOORTEDATUM: 7 oktober 1958

SALARIS: Een leuke aanvulling op het

inkomen van mijn kostwinner, laten we het

daar maar op houden.

GROOTSTE BLUNDER: In mijn eerste baan in

deze regio een meneer te woord staan die

plat praatte. Ik kon hem niet verstaan, maar

hij vroeg mij herhaaldelijk iets. Hij probeerde

het zelfs in het Frans! Wat ik ook niet kon

verstaan, omdat hij dat ook plat uitsprak. Toen

onze secretaresse mij eindelijk kwam redden

(die lag volkomen slap van het lachen onder

haar bureau), bleek dat hij alleen maar wilde

weten hoe laat de bus naar Winterswijk ging…

GROOTSTE OVERWINNING: Aan deze

rubriek meedoen! Of misschien toch mijn

eerste opdracht bij de ArboUnie, waar ik

de leidinggevenden mocht leren zichzelf

presenteren. Of de registratie van mijn Piek

PR-pakket bij BBIE (wat dat is mag je mij

bij de volgende bijeenkomst vragen). Of…

ach, iedere ondernemer is eigenlijk een

overwinner, iedere opdracht is weer een

grootste overwinning.

DROOM: Dromen zijn bedrog, toch? Maar

deze wordt waar: met mijn liefste gezond oud

worden in een huis vlak buiten Lochem. Dat

zijn eigenlijk vier dromen…

GEHEIM: Belangrijkste geheim van

communicatie is goed luisteren, vooral tussen

de regels door. Oei, verklapt :-)

NAAKT? Ik? Naakt in een blad? Nooit! Is

toch anders voor vrouwen, denk ik. Ik geef

me liever op een andere manier bloot, en

zelfs dan nog selectief. Net als op de foto,

dankjewel Erik, voor de fantastische beelden

en een bijzonder leuke middag!

Fotografi e: Erik Geven, GevenProductions

21


SUCCESVOL ONDERNEMEN

BEGINT MET SIMPELE SCAN

“We willen graag aan ondernemers laten

zien hoe wij werken”, legt accountant Gerrit

Veeneman uit. “Dit doen wij door middel van

de M4-scan, waarmee we met de ondernemer

verder kijken dan naar de cijfers alleen. Het

is belangrijk voor een bedrijf om te weten wat

er achter de cijfers gebeurt, want dat bepaalt

uiteindelijk de cijfers.”

M4

M4 is een scan, waarbij de onderneming onder

de loep wordt genomen op vier gebieden:

business, people, fi nance en future. “Met M4

wordt het bedrijf aan de hand van een aantal

kernvragen doorgelicht op deze fundamentele

aspecten”, aldus Veeneman. “Het resultaat

geeft in één oogopslag een helder beeld van

de onderneming.” Zo krijgt de ondernemer

inzicht in de kracht van de organisatie, de

zwaktes en hoe die kunnen worden verbeterd,

22

Zo af en toe is het goed om je onderneming een spiegel voor te

houden. En dat is precies wat de accountants van Mazars doen.

Samen met de ondernemer kijken ze naar het bedrijf áchter de

cijfers. Met een scan krijgt de ondernemer – gratis – inzicht in

de sterke en zwakke kanten. Met actiepunten en betere cijfers

als gevolg. Zo simpel kan dus het zijn…

hoe de organisatie presteert in vergelijking met

de rest van de branche en welke kansen er zijn

voor de toekomst.

PIJLERS

De vier pijlers waarop de scan berust, geven

de ondernemer een goed beeld van waar hij

met zijn onderneming staat. Veeneman: “De

pijler ‘business’ gaat met name over strategie,

maar ook reputatie, marktpositie, product en

service komen aan bod. Bij ‘people’ richten

we ons op personeel, cultuur, com municatie

en verandermanagement. ‘Finance’ behandelt

onderwerpen als risicobeheersing, kas stromen

en operationele performance. De laatste

pijler, ‘future’, bekijkt onder meer innovatief

en toekomst gericht denken.” Door middel van

een kleine dertig vragen krijgt de ondernemer

inzicht in deze belangrijke punten.

‘RULES

DON’T RULE’


EYE-OPENER

Naar aanleiding van de ingevulde online scan

ontvangt de ondernemer een rapportage met

de uitkomsten. “Hierin staat een overzicht met

mogelijke probleem gebieden in de organisatie.

Vaak worden ondernemers bevestigd in hun

denkwijze of ze krijgen juist onverwachte

inzichten in bepaalde aspecten van de

organisatie.”

DE SCAN BERUST OP 4 PIJLERS: BUSINESS,

PEOPLE, FINANCE EN FUTURE’

“De scan levert vaak een actieplan op”, vervolgt

de accountant. “We kijken bijvoorbeeld naar

de strategie van de komende jaren en stellen

een businessplanning op. Samen met het

managementteam worden de sterke en

zwakke kanten van de onderneming bekeken

en daar rolt een actieplan uit.”

DON’T FOLLOW THE LEADER

Onder het motto ‘Don’t follow the leader’

brengt Mazars de M4-scan voor succesvol

ondernemen op de markt. “Hiermee bedoelen

we dat we samen met de ondernemer kijken

naar creatieve oplossingen waarmee de

ondernemer zich kan onderscheiden, ook

van de marktleider! Je eigen pad kiezen dus.

Wij kijken graag naar de creativiteit van een

onderneming. Daarbij durven wij gebaande

paden te verlaten en vastgegroeide ideeën los

te laten. ‘Rules don’t rule’ is nu eenmaal het

motto van Mazars.”

M4 is dus een middel om met de ondernemer

te kijken waarin hij zich kan verbeteren.

“Met deze werkwijze kijken we minder naar

de jaarrekening. Uiteraard is dat wel een

onderdeel van onze werkzaamheden, een

jaarrekening is immers wettelijk verplicht, maar

eigenlijk moeten de cijfers al bekend zijn bij de

ondernemer. Het gaat erom dat de accountant

veel meer samen met de ondernemer achter

de cijfers kijkt en vooruitdenkt. De jaarrekening

is namelijk geschiedschrijving.”

De scan lijkt ondernemers aan te spreken.

Zo’n driehonderd bedrijven deden de scan

en kwamen tot goede inzichten. “De reacties

op de M4-scan zijn heel positief”, vertelt

Veeneman. “Ondernemers vinden het leuk om

over hun bedrijf te vertellen en zijn vaak heel

open. Ze vinden het ook verrassend dat een

accountant op deze manier te werk gaat.”

SIMPEL EN GRATIS

De werkwijze die Mazars voor de scan

hanteert, is erg eenvoudig. Bedrijven kunnen

online de scan uitvoeren, maar kunnen dit

ook met een medewerker van Mazars doen.

Daarna volgt een gesprek over de uitkomsten.

Er wordt vooral gefocust op de punten waarop

minder is gescoord. Vaak levert dat acties

op voor de ondernemer zelf. “Uiteraard kan

de ondernemer tijdens dit gesprek ook met

andere vragen bij ons terecht.” De scan en

het gesprek zijn kosteloos. “Dat doen wij,

omdat beide partijen er beter van worden. De

ondernemer krijgt een objectief totaalbeeld

van zijn bedrijf en wij leren de ondernemer

en onderneming beter kennen. Daarnaast

helpen we de ondernemer graag verder als de

uitkomsten vragen om verdieping of advies.

Het kost de ondernemer alleen een investering

in tijd.”

Meer informatie:

Mazars

Deventerstraat 184

7321 CG Apeldoorn

T (+31) 55 36 87 700

F (+31) 55 36 01 667

apeldoorn@mazars.nl

www.mazars.nl

23


ROC AVENTUS ZUTPHEN

GAAT VOOR NIEUWE ‘LOOK’

Volgens de algemeen directeur van ROC

Aventus in Zutphen is het belangrijk dat partijen

een centrale persoon hebben bij wie ze

terecht kunnen met vragen op directieniveau.

“Zo kunnen bedrijven mij aanspreken als ze

vragen hebben over stageplekken. Maar ook

over zaken die betrekking hebben op opleidingen,

bijvoorbeeld als ze een bepaalde opleiding

missen in deze stad. Wij leiden studenten

op voor het middenkader”, aldus De Kort. “Het

is wel van belang dat die bedrijven ook blij zijn

met de studenten.”

NETWERKEN

De Kort vervolgt: “We hebben vorig jaar besloten

dat het belangrijk is om in elke plaats

– Apeldoorn, Deventer en Zutphen – gezichten

24

De studenten van ROC Aventus in Zutphen hebben sinds

februari les in het nieuwe gebouw aan het Stationsplein.

Het ROC heeft echter niet alleen een nieuwe ‘look’

vanwege het gebouw, ook kreeg de vestiging een nieuw

‘gezicht’. Michaël de Kort: “Op directieniveau ben ik het

aanspreekpunt voor onder meer de gemeente en vmboscholen.

En natuurlijk voor bedrijven.”

op directieniveau te hebben. Voor die tijd was

dat een beetje geregeld, maar nu hebben we

het geaccentueerd.” De voormalig directeur

van GDW (Gezondheidszorg, Dienstverlening

en Welzijn) in Deventer en Zutphen is nu directeur

Welzijn in de hele Stedendriehoek, maar

vormt het centrale aanspreekpunt voor de vestiging

in Zutphen. In deze rol zul je hem in Zutphen

regelmatig tegenkomen bij netwerk- en

MKB-bijeenkomsten.

Ook voor de leerlingen is een soepele samenwerking

tussen school en bedrijf belangrijk.

“Het is essentieel om studenten snel in aanraking

te laten komen met het werkveld. Zo kunnen

zij er zo spoedig mogelijk achterkomen of

het werkveld ook is wat zij ervan verwachten.


EEN VRIENDELIJK

EN SFEERVOL

GEBOUW DAT

UITNODIGT OM

TE LEREN

Het is zonde als studenten er pas in het laatste

jaar achterkomen dat de opleiding niks voor

hen is. Hiervoor is de hulp van bedrijven nodig.”

SFEERVOL

Sinds februari hebben de studenten les in het

nieuwe gebouw. Zij zijn erg te spreken over

hun nieuwe school. “Volgens hen is het een

vriendelijk en sfeervol gebouw, dat uitnodigt

om te leren.” In het pand zijn onder meer de

opleidingen Mode, Interieuradviseur, Pedagogisch

werk, Verpleegkunde, ICT en Dans ondergebracht.

“Het gehele pand wordt door alle

opleidingen samen gebruikt. Daarnaast ligt de

school op steenworp afstand van het station,

dus ook voor studenten uit andere steden is

het ROC goed bereikbaar. De geluiden over

de school zijn zeer positief.”

25


26

“Ja, ik wil ook dat ik beter gevonden

ga worden in Google en dat mensen

langer op onze website blijven en dat ik

trots kan

laten zien wat

we doen met

video op

onze website...

maar, het mag

allemaal niet zoveel kosten.”

Orangetube verzorgt bewegende advertenties op


Bel Orangetube!

Het Full Service Video

Marketing Bureau in

de Stedendriehoek

Orangetube zorgt voor;

• productie van bewegende advertenties

• een ‘Watch Us On YouTube’ button

• een player op uw website

• uw eigen YouTube kanaal die er

uitziet als uw eigen website

• een ‘landingspagina’ met filmpjes

• goede vindbaarheid in Google

Bel: 0571 - 274842

www.orangtube.nl


GUERILLAMARKETING:

VERRASSENDE RECLAME

WAT IS GUERRILLAMARKETING?

Wie ziet nog echt de schreeuwerige banners

op internetsites of kijkt nog bewust naar de

posters in bushokjes? Maar niemand kijkt

heen over de schuursponsjes die de SP tijdens

de verkiezingen in 2007 overal achterliet.

Guerrillamarketing was oorspronkelijk

het exclusieve terrein van het midden- en

kleinbedrijf. Met weinig middelen moesten zij

een zo groot mogelijk resultaat krijgen. Dat

mondde uit in tactieken waarbij het bedrijf

met ludieke, opvallende acties probeerde de

28

Een bushokje met een bank, een bijzettafel en een knusse lamp. Een

reusachtige voetballer die een snoekduik neemt over een snelweg. Een

stofzuiger op een billboard die een luchtballon naar binnen dreigt te

zuigen. Reclame zit allang niet meer vast aan conventionele tactieken.

Ikea, Adidas en Miele respectievelijk hebben guerrillamarketing omarmd.

HET ZIJN

‘BEWEGENDE

ADVERTENTIES‘

DIE ERVOOR

ZORGEN DAT

EROVER WORDT

GESPROKEN

aandacht van de media of het publiek te vangen.

En dat tegen een fractie van de kosten

van een grootse reclamecampagne. Een

voorbeeld is Parlino, onderdeel van Tele2,

die tijdens haar opstartperiode overal in Abcoude

gele kabouters achterliet. Het achterhalen

van de herkomst van de gele kabouter

werd een hype en Parlino had meteen de

goodwill van het publiek achter zich. Inmiddels

hebben ook grotere bedrijven de waarde

van guerrillatactieken ontdekt.

Gebruik de omgeving. Een voorbeeld is Amnesty International, dat de roosters van het riool in New York beplakte met

uitstekende armen – zo werd het rooster een traliehek en creëerde Amnesty aandacht voor haar zaak.

Let op de juiste omgeving en het juiste tijdstip. Een campagne die gericht is op tieners moet natuurlijk wel daar plaatsvinden

waar ook tieners zijn. En een campagne zal overvleugeld worden als er een ander belangrijk evenement alle aandacht opeist.


TIPS VOOR

GUERRILLAMARKETING

Wees creatief. Denk

buiten de gestelde

kaders, wees origineel.

Het ergste dat je kan

overkomen is dat je

campagne saai of zelfs

irritant gevonden wordt.

Wees onverwacht. Maak

het soort campagne waar

mensen op straat niet

voorbij lopen zonder met

de ogen te knipperen –

zoals de luchtballon van

Miele.

Zorg voor een aanleiding.

Bijvoorbeeld een nieuw

pand, een nieuwe

huisstijl. Een consument

kan teleurgesteld raken

als de prikkelende

campagne leidt naar een

oubollige omgeving.

Wees relevant.

Guerrillamarketing is

bedoeld om jezelf te

presenteren aan de

consument. Laat dus echt

zien wie je bent, niet wie

je als bedrijf zou willen

zijn.

Houd het simpel. Waar

grote bedrijven miljoenen

tegen reclamecampagnes

aangooien, hebben kleine

bedrijven vaak geen

enorm budget. Denk dus

realistisch na over de

mogelijkheden. Een

yogaclub gebruikte

bijvoorbeeld het buigbare

deel van een rietje om

een yogacursist op af te

beelden, en deelde die

rietjes overal uit. Simpel,

maar effectief.

KLANTEN (ONLINE) PRIKKELEN

Guerrilla-acties prikkelen de consument, wekken

zijn nieuws gierigheid. Guerrillamarketing

bereikt daardoor soms veel meer dan gewone

campagnes. Zo ging een campagne voor een

nieuwe trainingsmethode in New York in 2004

de hele wereld over: het bedrijf gebruikte

schaars geklede modellen die de advertentie

op hun onderbroeken hadden staan. Ook online

kun je guerrilla-achtige campagnes bedenken.

Zo kun je gebruikmaken van YouTube.

Daarop stond een tijd geleden een

verborgencamerafi lmpje van bezoekers van

een beddenzaak die een waterbed wilden uittesten

en erdoorheen zakten. Hilarisch, en

dat vonden de miljoenen mensen die de video

bekeken ook. Dat bracht sommige bedrijven

op het idee om via dit soort ‘bloopers’ aandacht

voor hun product te genereren. Zoek je

op ‘waterbed’ via Google, dan krijg je als

zoekresultaat onder andere een fi lmpje. “En

als je kunt kiezen tussen een afbeelding en

zes regels tekst, kiezen veel mensen voor het

plaatje”, zegt Erik Geven, oprichter van Oran-

geTube, die dit soort initiatieven opzet. Het zijn

‘bewegende advertenties’ die ervoor zorgen

dat een product gaat leven, dat erover wordt

gesproken. “We hebben bijvoorbeeld gewerkt

met ROC Aventus in Apeldoorn. Nadat

de fi lmpjes op YouTube stonden, steeg het

bezoekertal van hun website met zeshonderd

procent. Zeshonderd! En deze reclame is 24

uur per dag beschikbaar, tegenover één keer

een advertentie in de krant. Ik denk dat over

drie jaar iedereen op YouTube te vinden is.”

ALS JE KUNT

KIEZEN TUSSEN EEN

AFBEELDING

EN ZES REGELS TEKST,

KIEZEN VEEL MENSEN

VOOR HET PLAATJE

Wees interactief. Betrek de voorbijgangers bij je campagne. Ikea zorgde er met het ‘Ikea-bushokje’ bijvoorbeeld voor dat

mensen konden ervaren hoe het was om in een knusse Ikea-woonkamer te zitten.

Wees sympathiek. De actie is bedoeld om ervoor te zorgen dat je product of dienst positieve aandacht krijgt – vermijd dus

negatieve tactieken.

29


ONLINE BESTELLEN

BESPAART TIJD EN GELD

DocumentGroup Online is het overkoepelende

orgaan van drie websites: Toner.nl, Papier.nl

en Copier.nl. Algemeen directeur Maurits Aalders:

“Dit zijn webwinkels voor documentgerelateerde

IT-oplossingen en benodigdheden

voor het gehele documentproces, zoals papier,

speciale media, verbruiksmaterialen, toners,

inkten, printers en Multi-functionals. Kortom,

alles om het documentproces goed en effi ciënt

in te richten.”

Op de website Toner.nl kunnen klanten terecht

voor een ruim aanbod aan verbruiksmaterialen,

zoals toners, inkten en cartridges. Papier.nl is

een webwinkel voor alle soorten media tegen

zeer concurrerende prijzen en heeft een ruim

assortiment aan onder meer papier, kantoorartikelen

en datastorage. “Beide sites zijn met

meer dan 15.000 artikelen one-stop-shopping,

30

EÉN ADRES VOOR ALLE DOCUMENTBENODIGDHEDEN

Steeds meer ondernemers krijgen het door: producten

bestellen via internet is gemakkelijk, snel en goedkoop.

DocumentGroup Online speelt hier handig op in en stelt via

verschillende websites documentbenodigdheden online

beschikbaar. “Als je weet wat je wilt hebben, kun je het beter

online bestellen. Dat is wel zo voordelig. Maar ook als klanten

advies nodig hebben, staan we graag klaar.”

ofwel: je hebt op het gebied van documentbenodigdheden

alles binnen handbereik en hoeft

niet nog ergens anders te winkelen.”

HULP

De derde site, Copier.nl, is een online hulpmiddel

om vast te stellen welke printer, copier

of Multi-functional voor een onderneming het

meest geschikt is. “Via de site krijgen de klanten

advies en ondersteuning voor document-

en workfl owmanagement”, aldus Aalders.

“Copier.nl helpt bedrijven bij het maken van de

juiste keuze printers of Multi-functionals.”

DocumentGroup Online werkt samen met grote

distributeurs en bezorgt in heel Nederland

en België. “Door (inter)nationale inkoopkracht

profi teren onze klanten van lage kosten en

door online te bestellen wordt op orderkos-

‘TONER.NL

PAPIER.NL EN

COPIER.NL’


Webwinkel voor al

uw verbruiksartikelen

tbv document

productie. Toner, inkt,

solid ink, kantoor

benodigdheden,

ten bespaard.” De sites hebben maandelijks

leuke acties. “Wij willen onze klanten optimale

voordelen garanderen. Een team van experts

streeft continu naar de beste inkoop. Op deze

manier willen we een voorsprong houden op

de concurrentie.”

VOORDELEN

Volgens de algemeen directeur biedt het online

bestellen bij DocumentGroup Online naast

geldbesparing meer voordelen. Zo hebben

klanten altijd een aanspreekpunt die helpt met

de verkoop of fi nanciële of technische vragen.

“Wij investeren uitgebreid in het kennisniveau

van onze medewerkers. De accountmanager

Webwinkels voor Document gerelateerde IT

oplossingen voor klanten in MKB, Corporate,

Grafi sch en Overheid

Online hulpmiddel

om vast te stellen

welke printer, copier,

multifunctional voor

uw organisatie het

meest geschikt is.

Inclusief mogelijkheid

tot online bestellen

via de webwinkel.

Webwinkel voor alle

soorten media tegen

zeer concurrerende

prijzen.

is naast algemene vragen ook in staat om

deskundig advies te geven over hardware- en

softwareoplossingen op het gebied van onder

meer printers, toners en kantoorbenodigdheden.”

Bestellen is erg gemakkelijk: via telefoon

of e-mail, per fax of post of rechtstreeks via

de webwinkel. “Ook betalen kan op verschillende

manieren. Bijvoorbeeld via creditcard

of I-Deal. Bedrijven kunnen natuurlijk ook op

rekening kopen. Het is maar net wat de klant

handig vindt.” Producten die voor 16 uur zijn

besteld, worden dezelfde dag nog verzonden,

mits op voorraad. “In de regel worden bestellingen

op werkdagen binnen 24 uur overal in

Nederland geleverd. Alleen voor uitzonderlijke

artikelen kan het iets langer duren.”

LEADING AT ALL LEVELS

DocumentGroup Online heeft grote ambities:

het bedrijf wil het komende jaar 500 procent

groeien. “Wij willen een betrouwbare partner

en complete leverancier zijn van concurrerende

documentgerelateerde IT-oplossingen voor

het gehele documentproces”, zegt Aalders.

“En een internationale speler met de beste

prijs/kwaliteitverhouding. Elke webwinkel moet

een eigen marktsegment bedienen, met een

eigen productportfolio, volgens een eigen strategie

en gericht op het leveren van een concurrerend

aanbod voor de klant.”

31


DEUG ZOEKT

BETROKKEN ONDERNEMERS

Aan tafel zitten Ruud Boon, voorzitter van de

stichting Kinderen van Uganda (KvU), Pieter

Temminck, docent maatschappijleer aan het

AOC Twello en Sylvia en Frank Rus, voorzitter

en bestuurslid van de stichting UP4S. “Samen

met de gemeente zijn we begonnen met het

project Deventer-Uganda (DEUG)”, legt Boon

uit. “We zijn drie organisaties met beperkte

mogelijkheden. Vandaar dat we de krachten

bundelen. Onze activiteiten zijn vooral gericht

op plattelandsontwikkeling in één bepaald gebied.

Hierbij kunnen we ondernemers goed gebruiken.

Geld is natuurlijk mooi meegenomen,

maar juist expertise is belangrijk.”

“Uganda heeft één grote stad, de rest is platteland.

Veel mensen trekken van het platteland

naar de stad, met als gevolg werkloosheid in

de stad en leegloop op het platteland”, aldus

Boon. “Het zou mooi zijn als wij mensen op het

platteland meer perspectieven kunnen bieden.”

Het project is opgebouwd uit allerlei activiteiten

32

“KENNISOVERDACHT IS BELANGRIJKER DAN GELD OF GOEDEREN”

Kinderen van Uganda, UP4S en AOC Twello zijn een uniek samenwerkingsproject gestart

in Uganda. Ze werken daarbij samen met de gemeente Deventer. Ook ondernemers kunnen

een steentje bijdragen en zo een invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord

ondernemen. En Uganda is een interessant land. “De economie groeit hard en de bevolking

is hongerig naar ontwikkeling.”

en de start is in volle gang. “We zijn bezig met

de bouw van een community house, dat als

een expertisecentrum voor plattelandsontwikkeling

gaat werken en waar vandaan de projecten

straks van start gaan.”

KANSEN CREËREN

Er zijn verschillende ideeën om de samenwerking

inhoud te geven. Elke organisatie levert op

zijn eigen kennisgebied input aan het project.

Zo gaat het AOC een bijdrage leveren op agrarisch

gebied, houdt KvU zich bezig met community-building,

community house, traumaverwerking,

watervoorziening, bomen planten

en sportbeoefening en zet UP4S zich in voor

primair en voortgezet onderwijs. De gemeente

Deventer wil deze activiteiten ondersteunen

door samen te werken met het lokale bestuur

in Uganda. Temminck: “Wij willen kansen creëren,

maar die moeten ze zelf pakken.”

‘WIJ WILLEN

KANSEN CREËREN

MAAR DIE MOETEN

ZE ZELF PAKKEN’


VOORBEELDEN VAN

ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT

DEVENTER-UGANDA:

Ondersteunen van opzetten van

small businesses voor fruit- en

eierverwerking: hoe zet je een

goed businessplan op?

Ondersteunen van beginnende

coöperaties voor koffi eboeren:

hoe kom je tot een goede

organisatievorm?

Internetverbindingen om

kennis te ontsluiten en

samenwerkingscontacten te

bevorderen.

Ondersteunen van de agrarische

praktijkschool op het gebied van

duurzame landbouw.

Onderzoeken van

marktmogelijkheden in de

fi berindustrie van het duurzame

(vezel)product Bark Cloth.

Stimuleren van ondernemerschap

met toepassing van lokale

materialen, zoals papyrus voor

productie van papier.

Ondersteunen van het

beroepsonderwijs met nieuwe

leermiddelen en ict-programma’s.

Ondersteunen van het

basisonderwijs met leermethoden

voor speciaal onderwijs.

Ondersteunen van het

expertisecentrum voor

plattelandsontwikkeling en de

afbouw van het community centre.

Aanplanten van bomen vanwege

de bodemverbetering en

werkgelegenheid.

Verbeteren van

drinkwatervoorziening.

Het irrigeren van landbouwgebied.

Het programma is niet vastomlijnd en goede

ideeën zijn van harte welkom. Ook ondernemers

kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Met name kennisoverdacht is waardevol.

Sylvia Rus: “Wij kunnen de expertise van het

bedrijfsleven goed gebruiken. Ook door middel

van geld kan er een bijdrage worden geleverd.

Een goed voorbeeld hiervan is een

microkrediet. We krijgen in Uganda regelmatig

vrouwen die komen met ideeën. Vaak doen ze

al wat, maar hebben geld nodig om hun werkzaamheden

uit te breiden. In de vorm van een

microkrediet lenen wij ze geld. Ze gaan hier

heel verantwoordelijk mee om en betalen het

bedrag – met rente – terug.”

SAMENWERKEN

Het gaat niet alleen om investeringen in geld.

“In een van de dorpen was een waterpomp

kapot. De mensen moesten een heel eind

sjouwen om aan water te komen. Het repareren

van de pomp bleek helemaal niet duur

te zijn, nog geen dertig euro. Voor de mensen

daar moeilijk op te brengen, maar ze wilden

het ook niet”, aldus Boon. “In andere dorpen

zijn waterbesturen opgericht: iedereen betaalt

een klein bedrag per jaar voor eventuele reparaties.

Hierdoor gaan mensen samenwerken

en dat is het belangrijkste. Alleen dertig

euro investeren is onvoldoende. Structurele

verbeteringen kunnen alleen tot stand komen

als mensen in Uganda leren samen te werken

en zelf verantwoordelijkheid nemen. Wij kunnen

hen stimuleren met kennis, methoden en

ervaringen.” Volgens de organisatie komt hier

de kracht van het bedrijfsleven van pas. Frank

Rus: “Coöperaties zoals we die hier hebben,

zijn in Uganda heel belangrijk. Zo zijn er in een

bepaald gebied veel koffi eboeren die allemaal

voor zichzelf werken. Als wij ze laten zien hoe

ze samen kunnen werken, staan zij veel sterker.”

Ook het sturen van goederen is niet de

bedoeling van het project. “We hebben bijvoorbeeld

schoolbanken nodig. Uganda heeft hout

genoeg voor de productie en het levert werk

op. Dit werkt beter dan de producten kant en

klaar op te sturen.”

Uganda biedt kansen aan ondernemers, gelet

op de economische groei en het arbeidspotentieel.

En ondernemers kunnen bijdragen

tot versterking van de economische structuur

waardoor het grootste probleem van Uganda,

armoede, gereduceerd kan worden.

BIJEENKOMST

In april organiseert DEUG een bijeenkomst

voor netwerkplatform Rondom Zakendoen.

Sander Tideman geeft dan een lezing over

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij

zal daarbij een link leggen met de activiteiten

van DEUG. Het is dan ook mogelijk om over

het project te discussiëren. De exacte datum

van de bijeenkomst wordt bekendgemaakt op

de website www.rondomzakendoen.nl.

33


VERTROUWD INVESTEREN

IN BUITENLANDSE KAVELS

VIA EEN NEDERLANDS BEDRIJF

Een aantal jaren geleden kreeg Peter Blanckers

het idee om een resort te bouwen in het

noorden van Brazilië. Drie kilometer van de

Atlantische Oceaan en gelegen aan een groot

meer kocht hij 75 hectare grond en verdeelde

het in kavels van duizend vierkante meter met

als doelstelling een nieuw luxe resort te bouwen,

bestaande uit verschillende soorten Braziliaanse

huizen.

De kavels worden verkocht voor eigen gebruik,

voor investeerders die het weer doorverkopen

of voor particulieren die het huis in een zogenaamd

verhuurproject opnemen en bepaalde

delen van het jaar voor eigen gebruik bewonen.

Een idyllische plek op aarde: Noord-Brazilië.

Het is er altijd zo’n 26 graden, er is altijd zon,

34

Brazilian Beach timmert de laatste twee jaar goed aan

de weg voor wat betreft de verkoop van grond en zeer

betaalbare huizen in Noord-Brazilië.

Of je zit twaalf uur in de auto naar je tweede huis in

Oostenrijk of Italië of je vliegt in negen uur naar het

noorden van Brazilië naar een goedkope villa in het luxe

Laguna Beach Resort in Canoa Cabrada.

het leven is er goedkoop en de mensen zijn er

zeer vriendelijk. Brazilië, het land van onbegrensde

mogelijkheden. Een land dat qua omvang

en impact zijn weerga niet kent. Als een

van de sterkste en meest stabiele economieën

ter wereld favoriet bij vermogensbeheerders en

projectontwikkelaars. Zelfs nu verwachten analisten

voor de komende jaren een groei, terwijl

de meeste economieën een krimp vertonen tot

soms diep in de rode cijfers. Deze groei komt

mede door de toenemende middenklasse die

Brazilië naar een hoger welvaartsniveau tilt.

Brazilië is ook absoluut een van de mooiste

landen ter wereld. De uitzonderlijke fl ora en

fauna dragen daar natuurlijk aan bij. Verder

biedt Brazilië fantastische witte zandstranden,

woeste kliffen en wuivende palmbomen. En

dan is er natuurlijk de Braziliaanse bevolking.


‘FAVORIET BIJ

VERMOGENS-

BEHEERDERS’

DEVENTER ONDERNEMER

KOOPT KAVEL

Onlangs verkocht Brazilian

Beach op de vakantiebeurs in

Utrecht een kavel aan Deventer

ondernemer William van

Hees van Fidder en Löhr. William,

vergezeld met René Cornelissen

(eigenaar van Repromotion)

is verliefd geworden

op het land na een bezoek aan

Noord-Brazilië in 2008. Omdat

de Braziliaanse economie in

een enorme stijgende lijn zit,

ziet William dit vooral als investering.

“Dit neemt niet weg”,

aldus William, “dat ik mijn vakantie

voortaan in Brazilie door

zal brengen.”

Zij maken het land tot een buitengewoon

aantrekkelijke vakantiebestemming.

De mensen zijn

vrolijk en gastvrij; ze maken

van elke dag een feest vol

voetbal, samba en capoeira!

Op een steenworp afstand

van het schilderachtige

vissersdorpje Canoa Quebrada,

beter bekend als de ‘Parel van

Ceara’, wordt het luxe resort Laguna Beach

ontwikkeld. Voor dit resort worden kavels

verkocht vanaf 35 euro per vierkante meter.

Brazilian Beach

Milaanstraat 76 | 6135 LH Sittard

T 046 4201585 | F 046 4201590

www.brazilianbeach.nl

William van Hees tekent

het koopcontract.

Canoa Quebrada

35


MINDER BETALEN

VOOR BETERE SERVICE

PS Koeltechiek houdt zich al vanaf 1987 bezig

met het op maat ontwerpen, installeren en onderhouden

van energiezuinige koel-, vries- en

airconditioninginstallaties. In 1992 ontstonden

de eerste elektronische regelingen. En sinds

1995 kan het bedrijf de apparatuur op afstand

bedienen.

START OVER DE GRENS

“Het begon allemaal over de grens in Oost-

Duitsland, toen het Nederlandse kipverwerkende

bedrijf Friki het Duitse bedrijf Storkower

Hähnchen GmbH overnam”, blikt de directeur

van PS Koeltechniek terug. “De reistijd voor

36

ONLINEDIENSTVERLENING PS KOELTECHNIEK:

EEN WIN-WINSITUATIE

Voor PS Koeltechniek is onlinedienstverlening heel

vanzelfsprekend. “Al jaren kunnen we op afstand onze klanten

van dienst zijn”, vertelt algemeen directeur Hans van Zuidam.

“We waren in 1992 een van de eersten die een dergelijke

service boden. We doen dit omdat het voor onze klanten veel

voordelen heeft. Maar ook ons levert het winst op.”

Een win-winsituatie dus.

onze technici was ruim acht uur, voordat ze

konden starten met de werkzaamheden aan

de koelinstallaties van Storkower Hähnchen.

Voor ons leverde het een behoorlijke tijdswinst

op toen we op afstand konden bekijken wat er

met de installatie aan de hand was. Wij konden

onze technici op deze manier veel gerichter inzetten.”

ENERGIEBESPARING VAN 30%

“Het op afstand beheren van deze installatie

voorkwam het onnodig reizen naar Storkow, wat

een besparing opleverde in reisuren, reiskosten

en verblijfskosten”, geeft Van Zuidam aan.


‘VOOR DE KLANT

LEVERT DIT EEN

ENERGIEBESPARING

OP VAN 30%’

“Voor de klant leveren de regelorganen die

aan dit soort systemen zijn gekoppeld een

energiebesparing op van dertig procent. Hierdoor

komen deze installaties in aanmerking

voor subsidie volgens de EIA-regeling. Dit

subsidiebedrag is ongeveer 15% van de totale

investering. De extra investering die hiervoor

nodig is, kunnen onze klanten binnen één jaar

terugverdienen.

Wij zouden eigenlijk zelfs de investering kunnen

voorschieten en met de klant afspreken

dat ze ons na één jaar terugbetalen. Want dan

hebben ze het geld zeker weer terugverdiend”,

aldus een gedreven Van Zuidam.

SAMENWERKING MET CONCURRENTEN

Door de jarenlange ervaring heeft PS Koeltechniek

inmiddels meerdere experts in dienst.

Een van die experts is Gerard van de Brug. “Ik

heb de hele ontwikkeling meegemaakt, want

ik werk al vanaf 1991 bij PS Koeltechniek. Niet

alleen onze klanten merken deze ervaring op.

Sinds het begin van dit jaar werken we samen

met een concurrent. Voor een aantal klanten

van deze concurrent houden wij de installaties

‘s avonds en in het weekend in de gaten. Alleen

door onze onlinedienstverlening is deze

samenwerking mogelijk.”

GEEN OPEN DEUREN MEER

Van de Brug vertelt enthousiast verder over

‘zijn’ systemen. “Wij werken met verschillende

software. We werken bijvoorbeeld met

ADAP-KOOL van het Deense bedrijf Danfoss.

Dit wordt internationaal gebruikt. Wij zijn daardoor

niet afhankelijk van één systeem. Dit is bij

onze grotere concurrenten vaak wel het geval,

omdat zij werken met hun eigen software.”

De systemen van PS Koeltechniek zijn heel

gebruiksvriendelijk. Klanten kunnen als ze

dat willen zelf gegevens afl ezen. En eventueel

kleine aanpassingen doen. Gewoon door

thuis in te loggen via internet. Toch maakt dit

de experts van PS Koeltechniek niet overbodig.

“Een klant kan alle gegevens wel bekijken,

maar er is nog wel kennis voor nodig om deze

gegevens op de juiste manier te interpreteren.

Wij zien bijvoorbeeld aan de data die we binnenkrijgen

of er ergens een deur openstaat of

heeft gestaan. Zo hebben we in het verleden

zelfs een keer diefstal ontdekt bij een bedrijf in

Harderwijk. Uit onze gegevens konden wij afleiden

dat in een bepaalde ruimte iedere nacht

de deur geopend werd.”

KLANTGERICHTE SERVICE

Zoals alles binnen het bedrijf is de onlinedienstverlening

binnen PS Koeltechniek klantgericht

geregeld. “Wanneer een klant gebruik

wil maken van onze onlinedienstverlening, dan

regelen wij alles. Ook het subsidiegedeelte”,

besluit directeur Van Zuidam trots.

Meer informatie:

PS Koeltechniek Deventer B.V.

Maagdenburgstraat 40

7421 ZE Deventer

Tel: (0570) 624784

Fax: (0570) 624563

E-mail: info@ps-koeltechniek.nl

www.ps-koeltechniek.nl

37


Directeur-eigenaar Coen Koggel heeft op eigen

label schoonmaakproducten gefabriceerd

en laten testen die in cans van vijf tot tien liter

worden geleverd en die door aanmaak met

water soms wel langer dan een jaar meegaan.

Voor de klant een zeer geringe investering voor

38

ELCOTOTAAL HEEFT NU

SUPERSCHOONMAAKPRODUCTEN

OP EIGEN LABEL!

Elco Totaal is DE totaalleverancier als het gaat om schoonmaakproducten voor

bedrijven. Zo koopt Elco Totaal als consument of als inkooporganisatie voor een

bedrijf allerlei schoonmaakproducten voor bijvoorbeeld keukens, vleeshallen,

kleedkamers van sporthallen, maar ook hotels en cafetaria. De kracht van Elco

Totaal is een zeer gering assortiment, waarbij één schoonmaakproduct voor

meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Ook geeft Elco Totaal training en

begeleiding aan mensen die zich bezig houden met de schoonmaak.

een langdurige schoonmaak.

Niet alleen voor schoonmaakbedrijven, maar

eigenlijk voor alle bedrijven heeft Elco Totaal

een schoonmaakproduct dat bijna alle standaard

bekende schoonmaakproducten wegvaagt.


GEEN VOLLE

SCHAPPEN MEER

MAAR GEWOON ÉÉN

GOED PRODUCT

MOTIVATIE

Coen is zich gaan specialiseren toen hij steeds

meer last kreeg van z’n volle schappen met

voor elk schoonmaakproduct wel vijf varianten

en verschillende merken. Hij bedacht zich dat

het toch zo zou moeten zijn dat er met één product

allerlei zaken schoongemaakt zou moeten

kunnen worden.

ONLINE DIENSTEN VAN ELCO

Natuurlijk is via www.elcototaal.nl alles te zien

wat het bedrijf aan totaalconcept te bieden

heeft voor ondernemingen. Eigenaar Coen blijft

echter nog wat mysterieus doen over zijn nieuwe

website. Coen is voornemens om binnenkort

op de markt te komen met een uitgebreide

landelijke webshop, waarbij zeer aantrekkelijke

aanbiedingen op het gebied van schoonmaakartikelen

online worden aangeboden.

39


ZORGT E-READER VOOR

PAPIERLOOS KANTOOR?

Iedereen gebruikt nieuwe media of kent op

zijn minst mensen die er gebruik van maken.

“Nieuwe media is een omvangrijk begrip”, zegt

William van Hees, commercieel directeur van

Fidder & Löhr. “Applicaties als Twitter en LinkedIn

vallen hier bijvoorbeeld onder. Wie maakt

er tegenwoordig geen gebruik van deze programma’s?

Daarnaast zijn er iPhones en andere

smartphones met onbeperkte mogelijkheden.

In dit artikel wil ik me echter richten op een

40

Urenregistratie via sms of werkinstructies via de

iPhone... ‘Nieuwe media’ spelen meer en meer een rol bij

kantoorwerkzaamheden. Ook e-readers maken hun opmars.

Naast consumenten wordt ook de zakelijke wereld gewezen

op de voordelen van het apparaat. Voor velen is de stap naar

daadwerkelijk gebruik echter groot. Fidder & Löhr kent de

wereld van de nieuwe media en vraagt zich af: gaan we op

naar een papierloos kantoor?

relatief nieuw apparaat: de e-reader. Wat kun

je er als bedrijf mee? Welke voordelen heeft

het? En wat zijn de mindere kanten?”

LIEVER PAPIER

Er zijn allerlei discussies of de e-reader een serieuze

papiervervanger gaat worden. De meest

voor de hand liggende voordelen zijn kosten-

en milieubesparing. “Je kunt je voorstellen wat

het scheelt als je niet meer hoeft te printen”,


VOORBEELDEN VAN

TOEPASSINGEN NIEUWE MEDIA

Smartphone: voor

werkinstructies en

handleidingen voor de

buitendienst (altijd de meest

actuele info opvragen).

Routeplanner voor

huisbezoek: G3 telefoon

met navigatiesoftware

voert buitendienst langs

klanten. Als er een afspraak

tussenkomt, stuurt kantoor

een nieuwe route.

GoogleMaps koppelen aan

klanteninfo en andersom

(intern): klik op de naam van

een klant en zie waar die is

gevestigd, alle klanten op

de kaart van Nederland, met

gegevens contactpersonen

en dergelijke.

SMS alert locatiegebonden:

in hartje centrum krijg je

een sms met aanbiedingen

(of van de gemeente de

wegopbrekingen).

Vergaderen met de e-reader:

op een aantal e-readers kun

je bookmarks plaatsen en

annotaties ingeven. Zo heb je

met de vergadering je eigen

versie van de stukken bij de

hand, zonder met pakken

papier te hoeven slepen.

“JE KUNT JE

VOORSTELLEN WAT

HET SCHEELT ALS JE

NIET MEER HOEFT TE

PRINTEN”

aldus Van Hees. De vraag is

echter: kunnen we zonder papier?

Uiteraard wil ieder bedrijf

besparen, maar medewerkers

geven meestal de voorkeur aan

informatie op papier in plaats

van op het scherm.

“Met name als het gaat om

lange teksten, lezen mensen

die liever op papier”, legt Van

Hees uit. “Lange teksten op het

beeldscherm worden ook minder

goed gelezen dan teksten

op papier. Daarnaast is lezen op

papier minder vermoeiend en de

lezer krijgt geen last van geïrriteerde

ogen.”

En hoe zit dat met de e-reader?

“Er is een groot verschil tussen

een beeldscherm en een ereader”,

vervolgt Van Hees. “Het

beeldscherm heeft namelijk achtergrondverlichting,

wat vermoeiend is voor de ogen. De

e-reader heeft dat niet. Het grootste probleem

valt hiermee dus weg. Door de technologie van

het apparaat is een tekst lezen op de e-reader

net zo aangenaam als lezen op echt papier.

Het feit dat de e-reader niet locatiegebonden

is, vormt een voordeel ten opzichte van de

computer. Dat is in deze tijd ook niet onbelangrijk.

In die zin kan de e-reader zeker een grote

rol gaan spelen voor de zakelijke markt.”

WAT KUN JE ERMEE?

Goed, het waarom van een e-reader is duidelijk,

maar wat kun je er als organisatie

mee? “Een e-reader is voor vele doeleinden

te gebruiken. Zo is het apparaat handig voor

werknemers die met handleidingen of werkinstructies

werken. Dat scheelt veel gesleep met

papier en het zoeken naar het juiste hoofdstuk

of een bepaalde instructie gaat een stuk sneller.

Hetzelfde geldt voor naslagwerken: het

gebruik is sneller en handzamer. Maar eigenlijk

kan een apparaat als de e-reader uitkomst

bieden voor iedereen die regelmatig (lange)

teksten door moet nemen – en deze eventueel

ter plekke aan moet kunnen passen.”

Maar Van Hees ziet ook de keerzijde. “Op dit

moment zijn er nog niet veel aanbieders van

e-readers voor de zakelijke markt en is de productie

met name gericht op consumenten. De

apparaten zijn nog voorzien van kinderziektes

en hebben een beperkte funtionaliteit. Maar

voor de toekomst zie ik zeker wel kansen en ik

denk dat het voor bedrijven zeker interessant

is om naar de mogelijkheden te kijken. Uiteraard

kijken wij graag mee.”

Fidder & Löhr houdt de ontwikkelingen op het

gebied van nauwlettend in de gaten. Het bedrijf

heeft veel uitgeverijen onder zijn klanten

en voor deze doelgroep zal de e-reader waarschijnlijk

veel impact hebben. Maar ook voor

andere ondernemingen blijkt het apparaat toekomstperspectief

te bieden. “Het zal nog even

duren, maar het papierloze kantoor is zeker

geen wilde fantasie.”

INFORMATIE OP DE E-READER

Organisaties die gebruik willen maken van de e-reader, hebben vaak reeds bestaande informatie die zij op het apparaat willen gebruiken.

Deze content moet wel eerst gebruiksklaar worden gemaakt voor het apparaat, dit wil zeggen dat de informatie moet worden

omgezet naar bronnen die geschikt zijn voor het moderne apparaat. Kortom: de e-reader moet het bestand kunnen ‘lezen’. Fidder

& Löhr is specialist op dit gebied en kan helpen met het omzetten van allerlei soorten bestanden, zoals handleidingen, instructies of

naslagwerken. Fidder & Löhr informeert je graag over de mogelijkheden.

41


OP DE KOFFIE BIJ ANDRIES

42

Het is prachtig weer. We wandelen vanaf de Keizerstraat samen naar het stadhuis. Mooie

stad toch, Deventer. We lopen het prachtige stadhuis binnen en maken een lolletje met de

mevrouw van de receptie: “We gaan in ondertrouw”. Eén moment twijfelt ze, maar dan

weet ze het en zegt breeduit lachend: “Jullie zijn best een leuk stel… Maar, wat kan ik voor

jullie doen, heren?” “We komen voor de burgemeester.” Ze leidt ons naar de trap. “Twee

trappen op en dan graag even wachten in de koffi ekamer.”


De begroeting is allerhartelijkst. Het is 4 maart

om 9.00 uur, daags na de gemeenteraadsverkiezingen.

Meteen verontschuldigt Andries

Heidema zich: “Als ik er even niet helemaal bij

ben, dan heeft dat vast iets te maken met de

festiviteiten van gisteravond. Ik lag er uiteindelijk

om drie uur in. Het is nu wel een beetje

vroeg…”

Het is direct vertrouwd. Andries en William

kennen elkaar vanuit Het Nieuw Deventer Circuit.

Ze hebben samen in het ‘klasje’ van Het

Circuit gezeten. Hebben samen hun circuitexamen

gehaald. En zien elkaar geregeld op

bijeenkomsten. En dus is het direct ‘je’ en ‘jij’.

44

We gaan zitten aan een lage tafel met prettige

stoelen. Andries schenkt koffi e voor ons in.

Alsof we bij een vriend een kop koffi e komen

halen. We praten even over de verkiezingen.

Over de energie tijdens de campagne en het

mooie lijsttrekkersdebat in de schouwburg.

Andries: “De uitslag geeft ruimte voor tal van

mogelijke coalities. Dat wordt spannend de komende

tijd, waarbij ik zelf overigens geen nadrukkelijke

rol heb. De coalitievorming is aan

de fracties.”

We schakelen over naar ‘ondernemen in de

Stedendriehoek’. Dat onderwerp raakt ons alle

drie. Andries als voorzitter van het dagelijks be-

DE COALITIE-

VORMING IS AAN

DE FRACTIES”

Meer weten:

www.stedendriehoekonderneemt.nl

www.regiostedendriehoek.nl


THEMA’S VOOR

ONDERNEMERS IN DE

STEDENDRIEHOEK

Capaciteitsuitbreiding

van de A1: De A1 is voor

de Stedendriehoek een

belangrijke, cruciale schakel

voor de bereikbaarheid van

de regio. Zonder verbreding

van de A1 zullen ook de

provinciale en lokale wegen op

termijn volledig dichtslibben.

Voldoende capaciteit van

de A1 is derhalve van

levensbelang. Daarnaast

zijn ook goede openbaar

vervoersverbindingen en een

fi etsnetwerk speerpunten.

Wonen en werken: Het

streven is te komen tot een

paar regionale terreinen

in plaats van vele kleinere

bedrijventerreinen. Dit betekent

dat er zowel bij Apeldoorn

als bij Deventer twee

regionale bedrijventerreinen

komen die direct aan de A1

komen te liggen. In Zutphen

wordt momenteel gewerkt

aan de revitalisering van

bedrijventerrein De Mars.

Samenwerking Overheid

– Ondernemers –

Onderwijs (3 O’s): De 3

O’s hebben gezamenlijk

de economische richting

bepaald in de Economische

Visie Stedendriehoek. Doel:

de regionale economie

verder versterken en

de concurrentiepositie

vergroten. Concreet

betekent dat: innovatie

bevorderen, de maakindustrie

ondersteunen, de gunstige

werkgelegenheidsbalans

behouden, specifi eke sectoren

op de arbeidsmarkt

ondersteunen en het vestigingsklimaat

op peil houden.

stuur van Regio Stedendriehoek. Wij als mede

initiatiefnemers van Rondom. Andries is zeer

geïnteresseerd in Rondom. We bespreken de

ambities om in het netwerk allereerst zaken

te doen en pas daarna gezelligheid te creëren.

Door de werkveiling (zie elders in dit blad,

red.), de events en het open karakter van de

netwerkclub, waarbij de ondernemer centraal

staat.

Andries: “Wat een superinitiatief. Ik ben zelf anderhalf

jaar geleden betrokken geweest bij de

organisatie van het Prinsheerlijk Ontbijt. Ook

daar hebben we de gemeenten van de Stedendriehoek

bijeen gebracht. De burgemeesters

en ondernemers. Als impuls om elkaar meer te

vinden. Jullie initiatief sluit daar mooi op aan.

Lukt het om vanuit de hele Stedendriehoek leden

te vinden?”

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de balans

nog wat scheef is. Met name Deventer en Apeldoorn

zijn goed vertegenwoordigd. We werken

er hard aan om dat te verbreden. Het enthousiasme

is er. We zijn in gesprek met lokale ‘ambassadeurs’.

WAT DOET REGIO STEDENDRIEHOEK?

Andries: “We hebben een bijzondere positie.

We zijn geen bestuurslaag tussen provincie

en gemeenten, maar een samenwerkingsverband.

Met speciale teams, die worden bemand

door de deelnemende gemeenten, pakken we

strategische thema’s (zie kader) aan. En omdat

het geen besluitvormend orgaan is, moeten

we de plannen laten goedkeuren in zeven

gemeenten. Met eenstemmigheid. En juist dat

geeft ons een enorme slagkracht. Want er is

echt draagvlak voor keuzes. Het is voor alle

gemeenten invented by me.”

“Voor ondernemers creëren we mogelijkheden

om samen te werken met KvK, MKB en

onderwijsinstellingen als Saxion en ROC Aventus.

Ook ondersteunen we innovatieve ideeën

fi nancieel. We zijn gesprekspartner voor de

landelijke overheid en ook naar Europa. Dat

lukt niet als individuele gemeente, maar wel als

Stedendriehoek. En dat geeft toegang tot (Europese)

gelden.”

HOE WERKT DAT VOOR

EEN INDIVIDUELE ONDERNEMER?

Ondernemers kunnen innovatieve ideeën indienen

bij Stedendriehoek Onderneemt, geleid

door Dries Crama. Dat is een organisatie die

voortkomt uit samenwerking in het Bestuurlijk

Economisch Platvorm Stedendriehoek

(BEPS). Stedendriehoek Onderneemt kent

de kanalen, informeert ondernemers, verwijst

naar bijvoorbeeld subsidieverstrekkers. En

Stedendriehoek Onderneemt ondersteunt de

lobby en kan in bepaalde gevallen ook in tijd de

ondernemers bijstaan om tot innovatie te komen.

En er zijn fi nanciële middelen voor goede

ideeën. Jullie moeten echt snel eens met Dries

gaan praten. Hij wil graag zijn verhaal vertellen.

Nodig hem eens uit voor een bijeenkomst of

een interview.”

We praten nog een tijd door. Voor we het in de

gaten hebben, is het tien uur. De volgende afspraak

wacht. “Mooi hoor, zo’n netwerk. Lekker

mee doorgaan. Ondernemers bij elkaar brengen

om echt zaken te doen. En hen echt over

hun persoonlijke en zakelijke motieven te laten

vertellen. Onderling zakendoen en intervisie,

dat is wat jullie doen…”, sluit Andries af.

Hij begeleidt ons naar de uitgang. “Zie ik je

dinsdag nog bij Boode (Boode vierde zaterdag

6 maart haar 160 e verjaardag, red.)?” vraagt

William. “Helaas kan ik er niet bij zijn. Ik heb al

andere verplichtingen. Maar ik stuur een kaartje

met mijn hartelijke felicitaties”, zegt Andries.

We geloven hem. Hij had maar wat graag ook

op de dansvloer gestaan om mee te vieren. We

lopen naar beneden en gaan nog even langs

de receptie: “We gaan toch niet in ondertrouw.

Bij nader inzien toch geen goed idee.” We lachen…

Andries: bedankt voor het leuke gesprek!

Stef Löhr, directeur Fidder & Löhr

45


ZAKENNIEUWS

46

JUSTUS ADVOCATEN KOMT MET VERNIEUWEND AANBOD OP DE MKB-MARKT

Deventer is sinds 1 oktober 2009 een onderneming rijker. Justus Advocaten

heeft als missie de advocatuur toegankelijker te maken voor het midden-

en kleinbedrijf en hanteert een nieuwe vorm van dienstverlening binnen

de advocatuur. Justus Advocaten berekent geen kantoorkosten, geen

reiskosten voor een bezoek aan de klant en biedt de mogelijkheid om voor

specifi eke diensten vaste prijzen af te spreken. Daarnaast heeft Justus

Advocaten een Legal Comfort Pakket ontwikkeld, waarmee de drempel

om (tijdig) een advocaat in te schakelen verdwijnt. Inmiddels heeft Justus

Advocaten al 25 Legal Comfort Pakket klanten, waaronder een aantal

grotere MKB-bedrijven. Het zijn niet alleen bedrijven uit de regio Deventer

- Apeldoorn, maar verspreid over heel Nederland. Meer informatie? www.

justusadvocaten.nl of bel 0570-609840.

DROOMPARKEN VOORJAARSFAIR

OP TWEEDE PAASDAG

Op DroomPark Beekbergen vindt op maandag 5 april (tweede

Paasdag) een grote Voorjaarsfair plaats van 12 tot 17 uur. Tijdens

deze Voorjaarsfair kunt u onder andere genieten van verscheidene

proeverijen, roofvogelshows, demonstraties en live

muziek. Daarnaast is er een markt met een grote verscheidenheid

aan marktkraampjes.

Voor de kinderen is er volop vertier met een paaseierenspeurtocht,

knutselen, een ballonnenwedstrijd en dansen in het water

tijdens Music Swimming. Er is ook een clown die de kinderen

kan schminken en van een ballon een ware verrassing maakt!

Kijk voor adres en route naar DroomPark Beekbergen op

www.droomparkbeekbergen.nl.

PIEK COMMUNICATIE HELPT STARTENDE

ONDERNEMERS MET ‘IKSTARTSMART’

Piek Communicatie is als adviseur aangesloten bij het provinciale project

IkStartSmart. IkStartSmart is een samenwerkingsproject tussen Kamers van

Koophandel en gemeenten. Het project geeft startende ondernemers de mogelijkheid

om coaching en advies te krijgen bij het starten van hun bedrijf.

Startende ondernemers kunnen bij Piek Communicatie terecht om een communicatieplan

voor hun nieuwe bedrijf op te stellen. Hiervoor wordt het Piek

PR Pakket gebruikt: een methode waarbij in een dagdeel een raamwerkplan

gemaakt wordt.

Deze methode is ook zeer geschikt gebleken voor het MKB. In één dagdeel

een raamwerkplan voor de communicatie van een bedrijf, het kan écht!

Voor meer informatie: www.piekcommunicatie.nl


TCR HAALT MOOIE OPDRACHT BINNEN

VAN PROVINCIE OVERIJSSEL

Begin februari 2010 kreeg TCR te horen

dat de provincie Overijssel de aanbesteding

voor Regiotaxi Salland opnieuw aan

TCR heeft gegund voor een periode van

vijf jaar. Marc Roescher, directeur van

TCR, is er erg blij mee, omdat Regiotaxi

Salland een grote bron van inkomsten is.

ORANGETUBE BESTAAT EEN JAAR

Orangetube bestaat in maart 2010 een jaar. Na een

bewogen jaar hebben veel bedrijven gekozen om

zich met ‘bewegende advertenties’ op Youtube te

profi leren. Hierdoor zijn ze beter vindbaar op internet.

Er zijn zelfs klanten met fi lmpjes die al meer

dan 15.000 keer zijn bekeken.

Bij die klanten horen ook contacten uit het netwerk.

Via de werkveiling tijdens een netwerkbijeenkomst

heeft Orangetube een aantal klanten verwelkomd.

Daarnaast is Orangetube eind februari begonnen

met de productie van maar liefst 200 bewegende

advertenties voor Droomparken in samenwerking

met Repromotion. Het netwerk werkt dus!

PAUL HARDONK BOUW WINT EUROPESE ONDERSCHEIDING

Voor opdrachtgever SGBB uit Hoofddorp heeft PHB de renovatie van een

fl atgebouw in Zeist uitgevoerd. Dit gebouw toonde zich volgens de jury

als beste in effi ciënt gebruik van energie.

In de categorie Woningbouw heeft PHB de Benelux-voorronde weten te

winnen. En bij de Europese fi nale van de European Aluminium Award

2009 kwam dit project opnieuw als winnaar uit de bus!

Een van de belangrijkste doelstellingen

van de renovatie was het opheffen

van alle koudebruggen in het

complex. Dit is bereikt door het hele

gebouw te omhullen met een ‘warme

jas’: een thermische schil die uit volledig

geprefabriceerde aluminium

gevelelementen bestaat. De nieuwe

thermische schil in aluminium en

glas maakt het mogelijk om de exploitatie

van deze torenfl at aanzienlijk

te verlengen.

GEDON: INRUILWAARDE TOT MAXIMAAL

300 EURO BIJ SOLID INK PRINTERS

Met het Trade-in programma van Gedon

kunt u uw oude printer of MFP inruilen voor

contant geld of een deel van dat geld doneren

aan de ‘Plant A Billion Trees’-campagne.

Tot 11 april 2010 is de inruilwaarde

verhoogd naar €100 bij de aanschaf van

een deelnemende Phaser 8560. U kunt de

€100 doneren om 150 bomen te planten.

Dezelfde printer kunt u inruilen voor maar

liefst €300 (of 450 bomen) bij aankoop van

een Phaser 8560MFP.

ARKA MEDIA NU OOK IN INTERACTIEVE ANIMATIES

Tot voor kort leverde ARKA media vooral foto- en fi lmproducties. Sinds maart 2010 zijn daar echter interactieve animaties bij

gekomen. Interactieve animaties zijn vooral geschikt als instructies bij leermiddelen. Er ontstond steeds meer vraag naar bij de

opdrachtgevers uit de hoek van de kenniscentra en uitgeverijen. Omdat ARKA media een allroundbureau op het gebied van beeld

wil zijn, is het aanbieden van interactieve animaties een logische stap.

47


Succesvol ondernemen 3

Don’t follow the leader

Rules don’t Rule

Succesvolle ondernemers zijn als pubers. Ze weten hoe het hoort, maar doen het

toch anders. Ze hebben meer met autonomie dan met autoriteit. Meer met initiëren

dan met imiteren. Breken met conventies leidt tot succes. En daar dragen we graag

aan bij. Door ruimte te scheppen voor de creativiteit van onze klanten. Door onze

multidisciplinaire manier van werken. Door te kijken naar het totaal. Door te analyseren,

te controleren en te inspireren. Bel Gerrit Veeneman voor een kennismaking,

055-368 77 00. Of kijk op www.mazars.nl. Ga verder met Mazars.


RECHTOP!-BEWEGING

IN DEVENTER KRIJGT VORM

Rechtop! stimuleert en daagt uit tot Meedoen! in

Deventer. Jong en oud, autochtoon en allochtoon, arm

en rijk. Rechtop! organiseert, samen met een steeds

groeiend aantal ambassadeurs en vrijwilligers, veel en

diverse activiteiten. Voor iedereen in Deventer, maar

zeker ook voor Deventenaren die om wat voor reden

dan ook meer moeite hebben om mee te blijven doen.

Ouderen bijvoorbeeld, of mensen met een laag inkomen.

Inwoners, bedrijven en organisaties worden

uitgedaagd tot Meedoen! Meedoen! vraagt een

actieve en betrokken houding van burgers, bedrijven

en instellingen. Door bijdragen van iedereen

wordt de kracht van de stad optimaal

benut.

FINANCIËLE REGELING RECHTOP!

Voor mensen waarbij meedoen in de stad belemmerd

wordt door een smalle portemonnee,

bestaat er een fi nanciële regeling. Mensen die

niet meer dan 120% van het bijstandsniveau

aan inkomen hebben, kunnen gebruikmaken

van deze fi nanciële regeling. Op deze manier

kunnen bijvoorbeeld mensen activiteiten on-

dernemen op het gebied van sport, cultuur of

educatie.

Meer dan 175 verenigingen en organisaties in

Deventer maken het inmiddels mogelijk dat

mensen (met beperkte fi nanciële middelen)

met korting kunnen deelnemen aan een cursus

of lid kunnen worden van een vereniging.

Ieder jaar brengt Rechtop! een magazine uit

waarin alle activiteiten van Rechtop! staan vermeld.

Verder wordt op overzichtelijke wijze gepresenteerd

wat de mogelijkheden zijn om mee

te doen in Deventer. Ook bieden ondernemers

in Deventer de mensen die recht hebben op de

fi nanciële regeling van Rechtop! kortingen aan.

Lees verder >>

Van boven naar beneden:

1. Verwendag in het kader

van de Droomcampagne

2. Gasten Deventer

Jeugd Musical

49


VRIJWILLIGERS DOEN MEE!

Rechtop! zou niet bestaan zonder een actieve

bijdrage van vrijwilligers en ambassadeurs.

Deze vrijwilligers zetten zelf projecten op,

staan mensen te woord in de Front-offi ce van

Rechtop! aan de Stromarkt in Deventer en denken

mee over hoe we van Rechtop! nog meer

een beweging kunnen maken in de stad.

BEDRIJVEN DOEN MEE!

Een bedrijf is verbonden met de stad waarin het

onderneemt. Een gezond en dynamisch woon,

leef- en werkklimaat is voor een ondernemer

van belang. Door te participeren in Rechtop!

geven bedrijven hier een positieve impuls aan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te

doen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen

van middelen, netwerk, expertise, personeel

en/of fi nanciën.

50

‘DOOR BIJDRAGEN VAN

IEDEREEN WORDT DE

KRACHT VAN DE STAD

OPTIMAAL BENUT.’

De afgelopen jaren hebben al veel bedrijven

het belang van Meedoen! onderkend. Zij

hebben op allerlei manieren de projecten van

Rechtop! ondersteund, zoals:

• Talamini biedt alle bezoekers aan de

Deventer Jeugd Musical een ijsje aan;

• Linthorst Culinair levert alle

horecabenodigdheden voor het optreden

van de Deventer Jeugd Musical;

• Go Ahead Eagles stelt het stadion

beschikbaar voor een voetbalwedstrijd van

de Deventer Sportploeg;

• Sallcon Werktalent koopt 200 kaarten voor

de Benefi etwedstrijd voor de Deventer

Sportploeg;

• Auping leent een bed aan Rechtop! voor de

Deventer Droom campagne;

• Het Goed stelt meubels beschikbaar om

een jaren ’50 kamer in te richten in de

zorginstellingen in Deventer.

Deze pagina:

1. Deventer Jeugd

Musical Zigana

2. Opening pand in 2008

3. Erica Terpstra kondigt

benefi etwedstrijd aan

4. Creatieve cursus met Rianne

Rechterpagina:

5. Koffi etafel in Rechtop!-pand

6. Jaman treedt op in het kader

van de droomcampagne

7. Circus met Rechtop!

5. Naaicursus Rechtop!


DE VOLGENDE BEDRIJVEN

ZIJN ACTIEF BETROKKEN

BIJ RECHTOP!:

• Auping

• Go Ahead Eagles

• Rotaract Deventer

• Sallcon Werktalent

• Galacommissie

Go Ahead Eagles

• Repromotion

• ABC Badkamers

• Bloembinderij Ben Stempher

• JVG catering

• SV Colmschate

• Ekdé werk & mobiliteit

• Stichting Bedrijven

OntwikkelPunt

• Talamini

• Boreel Entertainment Center

• Albert Heijn

• Restaurant P&P

• Taxi Rietman

• Ad Peters Haircompany

• Huis Nieuw Rande

• Restaurant Roetershof

• Circus Tijdgeest

• Deventer Gastvrije

Hanzestad

• Volkshuis

• Jaman

• Linthorst Culinair

• Big Blow

• Bieze Makelaars

• De Oosterwaarde

• Drukkerij Hanzestad

• EHBO-vereniging Deventer

• Het Goed

• Deventer Schouwburg

Rechtop! wil u graag verder informeren

over mogelijkheden.

Stromarkt 3 | Tel. 0570-628090

www.rechtop.nu

Openingstijden: ma t/m vr van 13:00 uur

tot 17:00 uur. Telefonisch bereikbaar op

werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur.

HOE KAN UW BEDRIJF MEE DOEN?

De Rechtop!-beweging ondersteunen

betekent onder meer:

• Dat uw bedrijf laat zien maatschappelijk

betrokken te zijn bij de Deventer

samenleving. U kunt zich profi leren en

onderscheiden. U doet dit bijvoorbeeld

door bepaalde materialen beschikbaar te

stellen. Samen kijken wij met u naar de

mogelijkheden;

• U kunt uw personeelsbeleid een sociale

impuls geven. Door bijvoorbeeld een

personeelsuitje of activiteit te organiseren

in samenwerking met Rechtop! Ook krijgt

u de kans om vrijwilligerswerk op te nemen

als secundaire arbeidsvoorwaarde;

• Ook kunnen uw medewerkers kennis

en ervaring in dienst stellen van een

maatschappelijk relevant project.

51


Waarborg uw continuïteit!

‘’Als je alles eens zou kunnen voorspellen, dan

zou het leven een stuk makkelijker zijn! Helaas is

dit geen werkelijkheid. Daarom is het belangrijk

om stil te staan bij de toekomst. Zodat u uw

fi nanciële risico’s beheersbaar krijgt en daardoor de

continuïteit van uw onderneming waarborgt”, aldus

Mark Nijboer, Manager Bedrijven.

Een gids die u daarbij helpt zou dan prettig zijn. Onze bedrijfsadviseurs

nemen graag deze gidsrol op zich.

Chrsitiaan Geurtsweg 8 Apeldoorn | 055-599 5540 | bedrijvenstadenland@unive.nl | www.unive.nl/stadenland


EVENEMENTEN

WANNEER? WAT? WAAR?

18 maart Gratis workshop Automatisch opmaken met InDesign F&L Deventer

25 maart Internationale Handelsdag KvK Zwolle ABN AMRO complex Zwolle

25 maart Huiskamerevent Rondom: Een ‘open boek’ voor mijn klanten Deventer

30 maart Seminar Actualiteiten Loonheffi ngen

(anticiperen op nieuwe wetgeving)

6 april Redactieadviesraad Rondom:

Bijeenkomst hoofdsponsors en bestuur

KvK Oost Nederland Apeldoorn

Raalte

8 april Seminar Werken met algemene voorwaarden KvK Oost Nederland Apeldoorn

14 april Science Café elke 2e woensdag van de maand

(gratis toegankelijk)

Burgerweeshuis Deventer

20 april Afsprakenavond voor deeltijd, masters, (post HBO)cursussen Saxion Hogescholen Deventer

21 april Debiteurenbeheer en incasso KvK Oost Nederland Apeldoorn

23 april Speciale uitnodiging voor Rondomleden:

Opening nieuwe gebouw ROC Aventus

eind april Event Rondom met werkveiling:

Een gezonde ondernemer in een gezond bedrijf!

Wij bieden u een beknopt

overzicht van lezingen,

workshops, netwerkmeetings

enzovoort in de Stedendriehoek.

Zutphen

Apeldoorn

11 mei Wajongers en MKB met als spreker onder andere Lucille Werner MKB Deventer

20 mei CursusFenedex Documenten bij export KvK Oost Nederland Apeldoorn

eind mei Huiskamerevent Rondom: Werken en leren in een topgebouw Zutphen

12 juni IJsselbeachfestival (onder voorbehoud van vergunningen) Deventer

17 juni Seminar Inschrijven op Europese aanbestedingen KvK Oost Nederland Apeldoorn

23 juni Seminar Onderhandelen (voor im- en exportmanagers) KvK Oost Nederland Apeldoorn

53


Voor gezelschappen tot tien personen is er de

inspirerende bibliotheek, voor maximaal 25

personen de Green Room of Forest Room en

tot 70 personen de nieuwe Garden Room.

Alle vergaderzalen zijn voorzien van projectiescherm,

maar ook voor een fl ip-over, beamer,

laptop of dvd-speler kunt u bij ons terecht. De

drie grote vergaderzalen zijn voorzien van airconditioning

en overal in het bedrijf is er draadloos

internet door middel van Hotspots.

Vergaderarrangementen zijn mogelijk vanaf

€ 45 per persoon. Inclusief onbeperkt koffi e,

thee, pepermuntjes en koekjes op zaal, zaal-

54

EEN UNIEKE

VERGADERLOCATIE

OP DE HOLTERBERG

Centraal gelegen en goed bereikbaar met auto of trein is Hoog

Holten de perfecte locatie voor vergaderingen. Slechts 10

minuten rijden vanaf de A1 of 10 minuten lopen vanaf het

NS station. En als u ons laat weten hoe laat uw trein arriveert,

dan halen we u even op. Uw auto kunt u parkeren op het ruime,

gratis eigen parkeerterrein.

huur, gebruik van fl ipover en scherm en een

uitgebreide lunch.

Hoog Holten staat voor culinair genieten van

lunch en diner. In de uitstekende keuken (lid

van de Jeunes Restaurateurs d’Europe) wordt

internationaal en verrassend gekookt. Of u nu

snel een kopje huisgemaakte soep met een

broodje wenst of ruim de tijd heeft om te genieten

van meerdere gangen, alles wordt met zorg

en aandacht bereidt.

En als het weer het toelaat, wordt de lunch buiten

geserveerd op het prachtige nieuwe terras.

HOOGHOLTEN

RESTAURANT & HOTEL


OP ZONDAG IS DE

OVERNACHTING

ZELFS GRATIS!

Kleinschalig, persoonlijk en fl exibel. Dat is de

kern van Hoog Holten. Tijdens de breaks kunt

u even heerlijk naar buiten. Geniet van de Sallandse

natuur zodra u de voordeur uitstapt.

Wandelen, fi etsen, mountainbiken, op de solex;

alles kan. Ook bijzondere outdoor-activiteiten

zoals paardenmennen en crosscountry

behoren tot de mogelijkheden.

Blijven overnachten? Dat kan vanaf € 90,00

per kamer. Op zondag is de voorovernachting

zelfs gratis! U betaalt alleen het ontbijt en

de verblijfsbelasting. Geen stress en fi les op

maandagmorgen, maar in alle rust ontwaken

en genieten van het uitgebreide ontbijt.

Meer informatie of reservering:

Restaurant & Hotel Hoog Holten

Forthaarsweg 7, 7451 JS Holten

T 0548 361306

F 0548 363075

E info@hoogholten.nl

I www.hoogholten.nl

55


Bom dia, tudo Bom?

Beleef het zelf in Brazilië

Redactiestraat 6 • 1321 NL Almere

036 - 548 6800

max. 20

stoelen per

vertrekdatum

Natal • Tibau • Pipa • João Pessoa

Porto de Galinhas • Fortaleza • Recife

Vertrek maart, april, mei en juni

9 dgn strandvakantie v.a. € 499,-

16 dgn strandvakantie v.a. € 699,-

16 dgn incl. rondreis v.a. € 799,-

Voor meer scherpe aanbiedingen ga naar de website.

WWW.FLYBRAZIL.NL


UNIEKE WERKVEILING

EERSTE VEILING LEIDT TOT

EEN BEHOORLIJKE SCORE

AAN MOGELIJKE OPDRACHTEN.

Tijdens het netwerkevent in november van Rondom was de werkveiling een succes.

Opdrachten, projecten en vacatures zijn geveild aan collega-ondernemers.

ZAKENDOEN ALS RODE DRAAD

Het thema ‘zakendoen’ loopt als rode draad door

alle evenementen van het Netwerkplatform.

Vraag en aanbod van de leden komen bij

elkaar. De beste netwerkdeals van de vorige

periode worden elk event bekendgemaakt en

de leden van het platform kunnen zich tijdens

de events presenteren.

TOPPER VAN EERSTE WERKVEILING:

DE BOUW VAN EEN VILLA

Ook investeringen of veranderingen die u

als ondernemer privé doet, kunnen worden

aangeboden tijdens de werkveiling. Absolute

omzettopper tijdens het eerste event was

de vraag naar partijen voor de nieuwbouw

van een luxe villa in de omgeving Deventer.

De aanwezige bouwondernemer was zeer

verguld met dit aanbod en is nu bezig met het

uitbrengen van een offerte.

OOK MEEDOEN?

De werkveiling is exclusief toegankelijk voor

donateurs van het Rondom-netwerk.

Meer informatie? Bel 0570-665959 en vraag

naar Jet Luinstra. Of mail naar: akalhouri@

rondomzakendoen.nl.

HOE WERKT HET?

De veiling is exclusief toegankelijk voor donateurs en hoofdsponsors van

het netwerk.

Rondom benadert voorafgaand aan de werkveiling de donateurs van het

netwerk om te informeren naar mogelijke vraag en aanbod. Daarbij kunt u

denken aan:

het aanschaffen van nieuwe pc’s of printers;

het veranderen van leverancier voor een dienst of het uitschrijven

van een pitch;

het reviewen van uw huidige verzekeringen, fi nanciering of

communicatie-uitingen;

het zoeken van een investeerder;

het zoeken van extra personeel voor een spoedeisend project;

het aanbieden van personeel dat u tijdelijk over heeft.

Rondom screent deze aanbiedingen, scherpt ze aan en stelt samen met

de donateurs het defi nitieve aanbod vast.

Tijdens de veiling, met als veilingmeester de ambassadeur van Rondom

Jean Last, worden vraag en aanbod op een enthousiaste manier bij elkaar

gebracht. De aanwezigen kunnen kenbaar maken dat ze interesse hebben

in een ‘mogelijke deal’.

Binnen een week na afl oop van de veiling volgt de follow-up. Zowel

aanbieder als vrager ontvangen per mail de gegevens van de bieding en

elkaars contactgegevens.

Daarna kunt u als ondernemers onderling zelf de deal rondmaken.

57


BELEEF DE WONDERE

WERELD VAN DROOMPARKEN

Van Limburg tot Noord-Holland, van de Veluwe

tot de Zeeuwse kust. DroomParken heeft

parken op de meest prachtige locaties van Nederland.

Al deze locaties worden met zeer veel

zorg geselecteerd. DroomParken is namelijk

van mening dat de omgeving het park moet

versterken en wil daarmee u als gast de pracht

van de Nederlandse natuur echt laten voelen,

zien en ruiken. DroomParken wil u laten beleven!

Om de beleving compleet te maken, moet de

accommodatie natuurlijk ook voldoen aan uw

wensen. Vindt u het heerlijk om na een lange

dag struinen door de winkelstraten van Arnhem

neer te kunnen strijken in een luxe recreatieverblijf

dat van alle gemakken is voorzien? Of

slaapt u na een dag fi etsen door de bossen liever

op uw eigen luchtbed in uw eigen tentje?

Wat uw wens ook is, DroomParken voorziet in

58

Terwijl u de frisse natuur lucht inademt, neemt u een

slok van uw dampende kop koffi e… Wat is dat toch

heerlijk, vakantie vieren middenin de bossen! Of een

vakantie aan zee, om met de wind door uw haar een

lange wandeling langs de Zeeuwse kust te maken. Of

cultuur snuiven in prachtige historische Nederlandse

steden. En weet u… u kunt al deze vakantiedromen

werkelijkheid laten worden bij DroomParken.

vele overnachtingsmogelijkheden om van uw

vakantie een Droomvakantie te maken.

DroomParken stelt niet alleen hoge eisen aan

de omgeving van het park en comfort van de

verblijven, maar hanteert tevens een hoge

norm wat betreft kwaliteit van de faciliteiten op

de parken. Zowel de speeltoestellen en zwembaden

als het entertainment, de horeca en

sanitaire voorzieningen op de parken voldoen

aan hoge kwaliteitsnormen. Met z’n tweeën,

met vrienden of met uw gezin kunt u dus zowel

op als rondom het park zorgeloos genieten van

uw vakantie.

De parken van DroomParken bevatten alle

ingrediënten om van uw vakantie een Droomvakantie

te maken! Stap daarom nu nog in de

wereld van DroomParken. U bent van harte

welkom!


OVERNACHTEN

OP DE MOOISTE

PLEKKEN

EEN IMPRESSIE VAN ONZE

DROOMLOCATIES:

DroomPark Buitenhuizen

Grootste golfterrein van

Europa pal naast het park

Historische steden

Haarlem, Zaandam en

Amsterdam vlakbij

Horeca gelegen

in gerestaureerde

stolpboerderij uit 1883

DroomPark Molengroet

Gelegen in recreatiegebied

’t Geestmerambacht

Kaasstad Alkmaar vlakbij

Zowel bungalowverhuur

als kampeer- of

hotelovernachting mogelijk

DroomPark Schoneveld

Park slechts door duinen

gescheiden van de zee

Gelegen aan vissersdorpje

Breskens met jachthaven uit

de Tweede Wereldoorlog

Prachtig strandpaviljoen met

geweldig zonneterras

DroomPark Maasduinen

Middenin het schitterende

Maasdal en De Peel

Culturele voorzieningen als de

Kasteeltuin van Arcen, Kloosterdorp

Steyl en Graanbranderij de IJsvogel

Natuurmeer met mooi zandstrand

DroomPark Beekbergen

In het hart van Nederland

op de Veluwe

Koninklijke stad Apeldoorn

en Hanzesteden Zutphen

en Deventer in de buurt

Diverse horeca; à la carte

restaurant, Grand Café en

Pannenkoekenhuis

DroomPark Hooge Veluwe

Omringd door uitgestrekte

natuurgebieden

Pal tegenover Nationaal

Park De Hoge Veluwe

Elke ochtend verse broodjes

DroomPark Spaarnwoude

Vele sportmogelijkheden

in de omgeving

Gelegen in Halfweg,

halverwege het bruisende

Amsterdam en Haarlem

Zwemvijver met strand

DroomParken

Hoge Bergweg 16

7361 GS Beekbergen

T 055 5051252

F 055 5051378

info@droomparken.nl

www.droomparken.nl

59


Van het begin af aan...

Gezocht: een commerciële duizendpoot met

organisatietalent en marketingaffi niteit

Wij zijn op zoek naar:

Ter ondersteuning van onze afdeling marketing en commercie zoeken wij een

pittige collega, die voor minimaal 32 uur zich vastbijt in:

• Traffi c werkzaamheden; begeleiden van orders • Gerichte outbound sales

gesprekken; advertentieruimte verkopen voor sponsored magazines • Meedenken

in nieuwe marketingconcepten • Uitzetten en vertalen van creatieve opdrachten

naar onze vormgevers • Aanspreekpunt van klanten • Bewaken van tijdspad vanaf

creatief concept tot en met uitwerking • Ondersteunen van de accountmanagers

buitendienst • Signaleren van marketingbehoeften bij bestaande evenals bij nieuwe

klanten, in staat zijn tot cross-selling en up-selling (aanbevelen nieuwe huisstijl, logoontwikkeling,

websiterestyling etc.) • Meedenken in nieuwe marketingtools die voor

onze klanten van grote waarde kunnen zijn

Als duizendpoot neem je de volgende eigenschappen en capaciteiten mee:

• Je kunt onder druk presteren en werken met deadlines is je tweede natuur • Je

weet prioriteiten te stellen en werkt gestructureerd • Je borrelt van enthousiasme

en leuke ideeën • Je hebt humor en vindt werken in een jong en ambitieus team

een enorme uitdaging • Hoewel outbound salesgesprekken niet aan de orde van

de dag zijn, deins je er zeker ook niet voor terug. Wij verzorgen voor klanten ook

salestrajecten, waar jij mede verantwoordelijk voor wordt. • Je hebt enkele jaren

ervaring als commercieel medewerker binnendienst en wilt naast commercie ook

graag wat met je creativiteit kunnen doen. • Een 9 to 5 mentaliteit is in ons bedrijf

lastig na te streven, een fl exibele werkhouding is zeer gewenst • Uitstekende kennis

van de Nederlandse taal is een must!

Wat bieden wij:

• Leuke en zeer afwisselende job, geen dag is hetzelfde • Werken met enthousiaste en

gezellige collega’s die allen een no-nonsense instelling hebben • Goed marktconform

salaris • Vrijheid om je creativiteit te ontplooien en leuke initiatieven uit te werken,

’the sky is the limit’.

...barsten wi a

van de energie!

Gezocht: een creatief vormgever

Wij zijn PER DIRECT op zoek naar een zeer creatief vormgever die niet alleen

opdrachten kan vertalen in krachtige vormgeving, maar ook zeer sterk is in

conceptmatig denken. Waar zijn we precies naar op zoek?

• Je bent sterk in het bedenken van nieuwe concepten, dit doe je samen met onze

accountmanagers en onze vormgevers• Je weet de wensen van onze klanten

naadloos te vertalen in creatie • Je hebt lef en doorzettingsvermogen • Je vindt het

geen enkel probleem om met deadlines te werken. Onder druk presteer je nog steeds

uitstekend • Je denkt out of the box en je creatieve vermogen kent geen grenzen • Je

bent een volwaardig sparringspartner bij zowel intern als extern creatief overleg • Je

bent enthousiast en weet dit over te brengen naar je collega’s en naar onze klanten •

Je bezit een hands-on mentaliteit en hebt een fl exibele werkhouding • Je hebt goede

kennis van de Nederlandse taal • Je hebt ervaring als ontwerper en je beheerst het

Adobe CS4 pakket

Wat hebben wij jou te bieden?

• Je wordt onderdeel van een jong en creatief team • Wij stellen geen grenzen aan

je creativiteit, wij gaan voor lef! • Een goed marktconform salaris • Werken met leuke

klanten • Zeer afwisselende opdrachten

Uitwerking van een creatieve opdracht behoort tot de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven met C.V. mogen worden verzonden aan Michelle Arentz, per

mail (michelle@repromotion.n)l of per post.

Hunneperkade 12

7418 BT Deventer

T (0570) 62 12 77

F (0570) 62 44 70

info@repromotion.nl

www.repromotion.nl

Advertenties Mailings Brochures Websites Huisstijlen Posters Magazines Jaarverslagen


Cooling-down?

Een aircosysteem is zo geregeld!

PS Koeltechniek realiseert voor zowel kantoor

als thuis een passend airconditioningsysteem.

Een constant aangenaam leef- en werkklimaat

waarin u zich prettig voelt. Wij werken uitsluitend

met topmerken uit de airconditioningbranche.

En dat betaalt zich dubbel en dwars terug!

Maagdenburgstraat 40

7421 ZE Deventer

Tel. 0570-624784

info@ps-koeltechniek.nl

www.ps-koeltechniek.nl


KLEINE LETTERTJES MOETEN

HOOFDLETTERS WORDEN

UNIVÉ STAD EN LAND GIDST ONDERNEMER DOOR OERWOUD

62

Mark Nijboer is manager Bedrijven bij Univé

Stad en Land in Apeldoorn. Hij geeft aan dat

een risico-inventarisatie van groot belang is

voor bedrijven. “Ik realiseer me dat het imago

van verzekeringen – het kost veel en levert

niks op – impact heeft gehad. Dat betekent

echter dat de ondernemer niet met de juiste

partijen aan tafel heeft gezeten. Daarnaast

komt de verzekerde na het afsluiten van de

verzekering vaak pas weer met de verzeke-

raar in contact als er schade is geweest. En

dan blijkt dat er niet genoeg wordt uitgekeerd.”

RISICO

Een goede en actuele risico-inventarisatie is

daarom essentieel. “Een onderneming is dynamisch”,

legt Nijboer uit. “En vrijwel elke wijziging

in een organisatie heeft direct gevolgen

voor de verzekeringen. In de kredietcrisis zijn

er bij veel bedrijven wijzigingen; aanpassin-

Voor ondernemers is er

de laatste twintig jaar veel

veranderd en wordt er meer van

ze gevraagd dan ooit. Naast de

corebusiness komen er steeds

meer verantwoordelijkheden

en fi nanciële risico’s bij. Een

risico-inventarisatie is dan ook

van groot belang. Juist in deze

tijden. Univé Stad en Land biedt

de ondernemer de helpende

hand in deze complexe

wereld. “Het afsluiten van een

verzekering is bij ons geen

eindpunt, maar het begin van

een nieuwe relatie.”


‘EEN GOEDE EN

ACTUELE RISICO-

INVENTARISATIE

IS ESSENTIEEL’

Meer informatie:

Univé Stad en land

Christiaan Geurtsweg 8

7335 JV Apeldoorn

Tel (055) 599 55 55

stadenland@unive.nl

www.unive.nl/stadenland

gen in personeel of in werkzaamheden. In die

gevallen zijn de verzekeringen ook niet meer

up-to-date.”

Nijboer geeft aan dat Univé Stad en Land

daarom een langdurige band met de klant

wil opbouwen. “De relationele component is

voor ons belangrijk. Als je een overeenkomst

afspreekt waarbij je een à twee keer per jaar

met elkaar om tafel gaat, dan stel je elkaar in

staat het werk goed te doen. De klant houdt

ons op de hoogte van de wijzigingen binnen

zijn bedrijf en wij zorgen ervoor dat de klant

op de hoogte is van de actuele situatie en regels.

Het afsluiten van een verzekering is bij

ons geen eindpunt, maar het begin van een

nieuwe relatie.”

VEEL ASPECTEN

Er zitten veel aspecten aan risico-inventarisatie.

Nijboer geeft een voorbeeld. “Stel dat een

restaurant wordt stilgelegd door brand. Alle

kosten, zoals de loonkosten van werknemers,

gaan gewoon door. Er komen echter geen inkomsten

binnen. Gebeurt dat ook nog eens

tijdens de feestdagen, dan mist het restaurant

een groot deel van de jaarlijkse inkomsten.

Ook moet de zaak weer opgebouwd worden.

Daarnaast moet je bedenken dat het tijd nodig

heeft voordat de klanten weer vertrouwen

hebben in het restaurant. In hoeverre kan de

onderneming dit opvangen? Er zijn zo veel aspecten

die je aan moet pakken. En daar moet

je het met elkaar over hebben. Die bewustwording

is van belang.”

Dat bedrijven wel wat hulp bij verzekeren kunnen

gebruiken, is volgens Nijboer logisch. “Het

is allemaal nogal complex. Wij willen de gids in

het fi nanciële oerwoud zijn. De kleine lettertjes

moeten hoofdletters worden. Als kennisbedrijf

zorgt Univé Stad en Land dat er een specialist

met de ondernemer aan tafel komt zitten om

te kijken wat de onderneming drijft en wat de

risico’s zijn. Er wordt gekeken naar de zin en

onzin van verzekeringen en naar wat het bedrijf

zelf kan dragen. De ondernemer krijgt te

maken met een professional, zodat hij zelf de

focus kan leggen op zijn corebusiness.”

SAMENWERKING

Univé Stad en Land biedt in haar hoofdkantoor

ruimte voor andere dienstverleners die niet direct

te maken hebben met het primaire proces,

zoals een uitvaartbedrijf, bank, notaris en

advocatenkantoor. “Ook hebben wij hier een

bedrijf dat is gespecialiseerd in bedrijfsovernames”,

aldus Nijboer. “En dat is handig, want

ook een bedrijfsovername heeft consequenties

voor de verzekeringen. Op deze manier is

het voor ons gemakkelijk om op deelgebieden

experts in te schakelen.”

Naast verzekeringen biedt Univé Stad en Land

een compleet pakket aan fi nanciële diensten,

zoals pensioenen en lijfrentes, en treedt zij op

als onafhankelijk intermediair. Dit houdt in dat

zij producten van verschillende partijen adviseert

om de klant maatwerk te kunnen bieden.

Univé Stad en Land heeft geen winstoogmerk;

de overwinsten vloeien terug naar de verzekeringsnemers.

63


Leading at all levels

Document Group Europe is het overkoepelende merk van de organisaties Gedon, Grafinex en Intellimens.

We zijn het verbindende element tussen diverse documentgerelateerde IT diensten en producten.

Het resultaat voor onze klanten is echter altijd hetzelfde: meer efficiency, productiviteit, kwaliteit én winst.

Kortom, een sterk verbeterd bedrijfsresultaat. Document Group Europe, toonaangevend op elk niveau.

64

www.documentgroup.com

Similar magazines