05.05.2013 Views

DBE configurator - Ecoheating

DBE configurator - Ecoheating

DBE configurator - Ecoheating

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

20 20 20 20<br />

<strong>DBE</strong> TYPE 06 <strong>DBE</strong> TYPE 10 <strong>DBE</strong> TYPE 15<br />

88<br />

8 8<br />

><br />

Low-H2O TYPE 08<br />

10 10 10 10<br />

20 20 20 20<br />

><br />

Low-H2O TYPE 10<br />

Low-H2O TYPE 11<br />

10 10 10 10<br />

10 10 10 10<br />

20 20 20 20<br />

><br />

Low-H2O TYPE 15<br />

Low-H2O TYPE 16<br />

><br />

Low-H2O TYPE 20<br />

Low-H2O TYPE 21<br />

15 15 15 15 20 20 20 20<br />

<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong><br />

Hoe andere Low-H2O radiatoren<br />

upgraden?<br />

Hoe bestellen?<br />

Uw keuze nog niet gevonden? Stel dan hier<br />

uw eigen radiator samen. In de tabellen ziet<br />

u welke set maximaal mogelijk is, en wat de<br />

meer-afgifte is.<br />

U kan altijd een set kiezen met een kleiner<br />

aantal units, maar nooit een grotere set dan in<br />

de tabellen aangegeven.<br />

Meestal zal u de <strong>configurator</strong> gebruiken om<br />

een andere afmeting of kleur van bekleding te<br />

kiezen dan in deze prijslijst. Of, zoals bij de<br />

Canal Compact, om een eigen configuratie te<br />

maken met een ander rooster.<br />

Samenstelling <strong>DBE</strong> set<br />

Elke set bevat de bediening, sturing, voeding<br />

en een duidelijke handleiding. Alle onderdelen<br />

van de <strong>DBE</strong> set zijn eenvoudig te installeren.<br />

Ze zijn samen verpakt, maar los van de<br />

radiator. Deze besteld u uiteraard via de Jaga<br />

Low-H2O prijslijst “Energy Savers”.<br />

Warmte-afgifte<br />

In principe moet de meer-afgifte in comfortmode<br />

gehanteerd worden.<br />

Hierdoor bekomt u kleinere radiatoren, die<br />

tegelijkertijd voor een snellere opwarming en<br />

meer comfort zorgen.<br />

Meer info op pagina 16.<br />

<strong>DBE</strong> op bestaande Low-H2O radiatoren<br />

<strong>DBE</strong> kan geïnstalleerd worden op bijna elke<br />

bestaande Low-H2O radiator, indien er voor<br />

een elektrische aansluiting kan gezorgd worden,<br />

of er een stopkontakt in de buurt is. Bij<br />

sommige radiatoren zal een gat van ø 10 mm<br />

in een console geboord moeten worden voor<br />

doorvoer van de voeding. Voor de rest is het<br />

enkel opklikken, stekkertjes verbinden en<br />

klaar!<br />

<strong>DBE</strong> en Lage temperatuur verwarming<br />

Door de dynamische werking van <strong>DBE</strong> zal<br />

naarmate de gemiddelde watertemperatuur<br />

zakt, het systeem efficiënter gaan werken.<br />

Door deze efficiëntere werking op lagere temperatuur<br />

en door de vermogenstoename wordt<br />

<strong>DBE</strong> een ideale oplossing bij lage temperatuur<br />

verwarmingssystemen.<br />

Men kan eenvoudig via <strong>DBE</strong> bestaande Low-H2O<br />

radiatoren tot een lager temperatuur systeem<br />

ombouwen.<br />

57<br />

<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!