05.05.2013 Views

DBE configurator - Ecoheating

DBE configurator - Ecoheating

DBE configurator - Ecoheating

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

56<br />

<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong><br />

1. Strada<br />

2. Maxi<br />

3. Mini vrijstaand<br />

4. Linea Plus<br />

5. Tempo<br />

6. Knockonwood<br />

7. Canal Plus<br />

8. Canal Compact<br />

1<br />

5<br />

2<br />

3 4<br />

6<br />

7 8


20 20 20 20<br />

<strong>DBE</strong> TYPE 06 <strong>DBE</strong> TYPE 10 <strong>DBE</strong> TYPE 15<br />

88<br />

8 8<br />

><br />

Low-H2O TYPE 08<br />

10 10 10 10<br />

20 20 20 20<br />

><br />

Low-H2O TYPE 10<br />

Low-H2O TYPE 11<br />

10 10 10 10<br />

10 10 10 10<br />

20 20 20 20<br />

><br />

Low-H2O TYPE 15<br />

Low-H2O TYPE 16<br />

><br />

Low-H2O TYPE 20<br />

Low-H2O TYPE 21<br />

15 15 15 15 20 20 20 20<br />

<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong><br />

Hoe andere Low-H2O radiatoren<br />

upgraden?<br />

Hoe bestellen?<br />

Uw keuze nog niet gevonden? Stel dan hier<br />

uw eigen radiator samen. In de tabellen ziet<br />

u welke set maximaal mogelijk is, en wat de<br />

meer-afgifte is.<br />

U kan altijd een set kiezen met een kleiner<br />

aantal units, maar nooit een grotere set dan in<br />

de tabellen aangegeven.<br />

Meestal zal u de <strong>configurator</strong> gebruiken om<br />

een andere afmeting of kleur van bekleding te<br />

kiezen dan in deze prijslijst. Of, zoals bij de<br />

Canal Compact, om een eigen configuratie te<br />

maken met een ander rooster.<br />

Samenstelling <strong>DBE</strong> set<br />

Elke set bevat de bediening, sturing, voeding<br />

en een duidelijke handleiding. Alle onderdelen<br />

van de <strong>DBE</strong> set zijn eenvoudig te installeren.<br />

Ze zijn samen verpakt, maar los van de<br />

radiator. Deze besteld u uiteraard via de Jaga<br />

Low-H2O prijslijst “Energy Savers”.<br />

Warmte-afgifte<br />

In principe moet de meer-afgifte in comfortmode<br />

gehanteerd worden.<br />

Hierdoor bekomt u kleinere radiatoren, die<br />

tegelijkertijd voor een snellere opwarming en<br />

meer comfort zorgen.<br />

Meer info op pagina 16.<br />

<strong>DBE</strong> op bestaande Low-H2O radiatoren<br />

<strong>DBE</strong> kan geïnstalleerd worden op bijna elke<br />

bestaande Low-H2O radiator, indien er voor<br />

een elektrische aansluiting kan gezorgd worden,<br />

of er een stopkontakt in de buurt is. Bij<br />

sommige radiatoren zal een gat van ø 10 mm<br />

in een console geboord moeten worden voor<br />

doorvoer van de voeding. Voor de rest is het<br />

enkel opklikken, stekkertjes verbinden en<br />

klaar!<br />

<strong>DBE</strong> en Lage temperatuur verwarming<br />

Door de dynamische werking van <strong>DBE</strong> zal<br />

naarmate de gemiddelde watertemperatuur<br />

zakt, het systeem efficiënter gaan werken.<br />

Door deze efficiëntere werking op lagere temperatuur<br />

en door de vermogenstoename wordt<br />

<strong>DBE</strong> een ideale oplossing bij lage temperatuur<br />

verwarmingssystemen.<br />

Men kan eenvoudig via <strong>DBE</strong> bestaande Low-H2O<br />

radiatoren tot een lager temperatuur systeem<br />

ombouwen.<br />

57<br />

<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong>


<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong><br />

Meerafgifte 75/65/20<br />

58 Type 06 watt comfort 135 270 405 540 675 810<br />

watt boost 225 450 675 900 1125 1350<br />

Type 10 watt comfort 150 300 450 600 750 900<br />

watt boost 250 500 750 1000 1250 1500<br />

Type 11 watt comfort 300 600 900 1200 1500 1800<br />

watt boost 500 1000 1500 2000 2500 3000<br />

Type 15 watt comfort 250 500 750 1000 1250 1500<br />

watt boost 350 700 1050 1400 1750 2100<br />

Type 16 watt comfort 480 960 1440 1920 2400 2880<br />

watt boost 675 1350 2025 2700 3375 4050<br />

Type 20 watt comfort 250 500 750 1000 1250 1500<br />

watt boost 350 700 1050 1400 1750 2100<br />

Type 21 watt comfort 480 960 1440 1920 2400 2880<br />

watt boost 675 1350 2025 2700 3375 4050<br />

<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong><br />

<strong>DBE</strong> Units per set 1 2 3 4 5 6<br />

<strong>DBE</strong> berekeningsprogramma<br />

Voor de berekening van de meer-afgiftes bij andere regimes zie <strong>DBE</strong> berekeningsprogramma<br />

op www.theradiatorfactory.com/Downloads/<strong>DBE</strong>.zip<br />

Standaard levering per set<br />

Standaard verpakking met:<br />

Code: <strong>DBE</strong>S<br />

><br />

Voeding 12 VDC<br />

Code: <strong>DBE</strong>P.241<br />

Voeding 12VDC 24 watt:<br />

maximaal 6 <strong>DBE</strong>-units mogen op<br />

deze voeding aangesloten worden.<br />

1 Stuurprint met microchip en<br />

bediening<br />

Code: <strong>DBE</strong>C.01<br />

<strong>DBE</strong> unit (1 tot 6 stuks)<br />

Code: <strong>DBE</strong>U. 06 / 10 / 15


<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong><br />

<strong>DBE</strong> Units per set 1 2 3 4 5 6<br />

Minimum lengtematen voor deze set<br />

Strada* & Sentinel L 60 > 80 90 > 140 - 160 > 220 - 240 > 280<br />

Linea plus 60 > 80 90 > 140 - 160 > 220 - 240 > 280<br />

Tempo & Cocoon 60 > 80 90 > 140 - 160 > 220 - 240 > 300<br />

Knockonwood 60 > 80 100 > 140 - 180 > 220 - -<br />

Maxi 63 > 83 103 123 > 163 - 183 203<br />

Mini hoogte 28 60 > 80 90 > 120 140 160 > 180 200<br />

Type<br />

220 > 300<br />

Canal Plus - 100 > 149 160 > 189 200 > 209 220 > 249 260 > 329<br />

Canal Compact** - Type 15 - - - 178 > 209 218 > 249 258 > 329<br />

Geo Horizontaal - Type 10 100 120 140 > 160 180 - -<br />

*Uitgezonderd type 06 hoogte 20.<br />

**Alle mogelijke roosteruitvoeringen: zie prijslijst Low-H2O “Energy savers”.<br />

Prijzen<br />

Type 06 code dBeS.00100106 dBeS.00200106 dBeS.00300106 dBeS.00400106 dBeS.00500106 dBeS.00600106<br />

€ 141,30 192,30 243,25 294,25 345,20 396,20<br />

Type 10/11 code dBeS.00100110 dBeS.00200110 dBeS.00300110 dBeS.00400110 dBeS.00500110 dBeS.00600110<br />

€ 145,25 200,20 255,10 310,00 364,95 419,85<br />

Type 15/16/20/21 code dBeS.00100115 dBeS.00200115 dBeS.00300115 dBeS.00400115 dBeS.00500115 dBeS.00600115<br />

€ 152,60 214,85 277,15 339,40 401,65 463,90<br />

voorbeeld van bestelcode<br />

dBeS.00 x 001 xx<br />

type Low-H2O element<br />

aantal <strong>DBE</strong> units (1 tot 6)<br />

Afmetingen activators:<br />

12.2 cm 9.4 cm 8.2 cm<br />

34.5 cm<br />

31 cm<br />

<strong>DBE</strong> type 06<br />

<strong>DBE</strong> type 10<br />

<strong>DBE</strong> type 15 / 20<br />

Afmetingen in cm<br />

L<br />

59<br />

<strong>DBE</strong> <strong>configurator</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!