Oplossen van remproblemen

kuhne.nl

Oplossen van remproblemen

Normale Kenmerken

Slijtage

Ongelijkmatig afgesleten remblokken

Versleten remblokken

Kenmerken

• Normaal gebruik

• Aanbevolen periodieke contole/onderhoud

Kenmerken

• Gedeeltelijk verkoold remvlak (witachtige

buitenrand)

• ‘Slijtage’

Oorzaak

• Langdurige oververhitting van remblok als gevolg

van intensief gebruik of aanlopende remmen

Kenmerken

• Ongelijkmatige slijtage, schuin aflopende

remblokken

Oorzaak

• Vervormde remklauw

• Remklauw blijft steken

• Remzuiger blijft steken

• Teveel speling in remklauw

Kenmerken

• Remmateriaal volledig versleten

Oorzaak

• Remblokken zijn niet regelmatig gecontroleerd

Gevolg

• Voertuig kan naar één kant trekken

• Remschijf beschadigd

• Hoog gepiep en lawaai bij het remmen

Oplossen van remproblemen - deel 1

Gevolg

• Verminderde remwerking

• Versnelde veroudering van het remmateriaal

• Materiaal wordt broos en gaat afbrokkelen en

scheuren

• Buitensporige slijtage

Remedie

• Mits de aantasting niet buitensporig is, kunnen de

remblokken gewoon worden gebruikt en werken ze

goed onder normale omstandigheden

Gevolg

• Voortijdige remblokslijtage

• Ongelijkmatige remdruk

• Lawaai en gepiep bij het remmen

Remedie

• Remblokken vervangen

• Remklauw onderhouden en repareren

Remedie

• Controleer remschijf op beschadiging

• Vervang de remblokken


Metalen deeltjes op remblok

Oppervlaktevervuiling

Ongelijkmatige slijtage

Gebarsten remblokken

Kenmerken

• Metaal afzetting op remvlak

Oorzaak

• Als gevolg van water dat is ‘geabsorbeerd’ door de

schijf, breken er kleine metaalstukjes af die op het

remvlak terechtkomen

• Komt met name voor bij stevig remmen met slecht

gelaagde remschijven/naaf

Kenmerken

• Remvlak is vervuild met olie, vet of remvloeistof

Oorzaak

• Morsen tijdens onderhoudswerkzaamheden

Gevolg

• Voertuig kan naar één kant trekken.

• Verminderde remprestaties

Remedie

• Vervang de remblokken

Kenmerken

• Ongelijkmatige slijtage van remvlak

Oorzaak

• Onregelmatig slijtage van de remschijf (slijtrand)

Gevolg

• Gepiep en geschud bij remmen

• Voortijdige remblokslijtager

Remedie

• Vervang remschijven en -blokken

Kenmerken

• Kleine scheurtjes in midden van remblok

Oplossen van remproblemen - deel 2

Oorzaak

• Spanningsscheurtjes veroorzaakt omdat blokken

onder spanning staan

• Blokken kunnen niet vrijelijk in remklauw bewegen

Gevolg

• Remzuiger vervormt achterkant van remblok

Gevolg

• Heeft geen negatief effect op de remprestatie maar

kan wel tot beschadiging van de schijf of piepende

remmen leiden

Remedie

• In extreme gevallen schijven en blokken vervangen

Remedie

• Vervang de remblokken


Onjuiste remblokbevestiging - Bendix-remklauw IV, type offset

X


Kenmerken

• Beschadigde remblokken

Oorzaak

• Onjuiste montage

Gevolg

• Beschadigde remblokken

Remedie

• Vervang de remblokken op basis van de fabrieksinstructies (zie hieronder)

A

B

Oplossen van remproblemen - deel 3

Onjuiste borgveerbevestiging - Bendix-remklauw IV, type offset

Naast het belang van juist remblokpositie t.o.v. de rechter/linker

remklauw, is het van groot belang dat de borgveren goed zijn

gemonteerd (zie foto’s).

Als de borgveren op de juiste plek zitten en de remklauw schoon

en corrosievrij is, kan de achterplaat van het remblok met de hand

op z’n plaats worden gedrukt.

Als de borgveren niet op de juiste plek zijn gemonteerd, moet de

plaat met geweld op z’n plaats worden geduwd. Daardoor wordt

de plaat verbogen en kan in sommige gevallen het remvlak los

komen te zitten.

C

D


Ongelijkmatige remblokslijtage in één set

Schade aan de achterplaat van het remblok

Verglazing

Kenmerken

• Eén van de remblokken in een set is meer versleten

dan de ander

Oorzaak

• Remzuiger blijft steken

Gevolg

• Rem trekt naar één kant

• Ongelijkmatige en snelle remblokslijtage

Kenmerken

• Schade aan de achterplaat van het remblok

Oorzaak

• Onjuiste montage, gebruik van geweld tijdens

montage

Kenmerken

• Remvlak van het remblok ‘verglast’

Oorzaak

• Hoge periodieke rembloktemperatuur gedurende

korte periodes

Gevolg

• Tijdelijke verminderde remprestaties

Oplossen van remproblemen - deel 4

Remedie

• Wordt door ‘normaal’ gebruik weer verholpen

Remedie

• Zorg dat alle remklauwen en remzuigers goed zijn

onderhouden

• Vervang de remblokken

Gevolg

• De remwerking wordt verminderd, er ontstaat

ongelijkmatige slijtage, het remmen maakt lawaai

en het voertuig schudt bij het remmen

• In extreme gevallen passen de remblokken niet in

de remklauw

Remedie

• Vervang de remblokken

More magazines by this user
Similar magazines