NEREDA – kostenbesparend zuiveren - Dhv

dhv.nl

NEREDA – kostenbesparend zuiveren - Dhv

2

Logo

NEREDA TM

Proces:

Biologische waterzuivering

gebaseerd op aëroob korrelslib

technologie

Toepassing:

Communale en industriële

afvalwaterbehandeling. Voor

bijvoorbeeld chemie, papier en

karton, voedings- en genotmiddelen,

bierbrouwerijen

volumineuze actief slib vlokken

korrelslib

kostenbesparend zuiveren

Inleiding

Nereda is een nieuwe biologische zuiveringstechniek van DHV voor zowel huishoudelijk

als industriële afvalwaterbehandeling. Op het gebied van investeringen, operationele

kosten, ruimtebeslag en duurzaamheid kent Nereda grote voordelen ten opzichte van

conventionele aërobe biologische zuiveringstechnieken.

Aëroob actief slib

Biologisch zuiveren door middel van zogenaamde actief slib is een bekende werkwijze,

welke sinds begin 20e eeuw wordt toegepast. Een bekend voorbeeld hiervan is het door

DHV ontwikkelde Carrousel ® systeem, waarvan recentelijk in China de duizendste

installatie is gerealiseerd.

Aëroob korrelslib

Eind jaren 90 heeft de TU Delft aangetoond, dat door het hanteren van bepaalde

procescondities tijdens de aërobe zuivering de bacteriën niet aangroeien tot slibvlokken,

maar tot mooie slibkorrels. Deze zijn vergelijkbaar met die van anaërobe zuiveringen.

De korrels hebben uitstekende bezinkeigenschappen zonder afbreuk te doen aan de

verwijdering van organische stoffen, stikstof en fosfaat.

Dit gecombineerd met het gegeven dat veel hogere “slib”concentraties kunnen worden

gehandhaafd, maakt dat deze technologie resulteert in een veel compactere installatie

en dientengevolge lagere investeringen.

Hoe ziet de installatie eruit?

Door de extreem korte bezinktijd is het aantrekkelijk om de technologie te bedrijven

volgens het SBR-principe, dit om een aparte nabezinktank te voorkomen.

Hierbij wordt het afvalwater batchgewijs behandeld in een reactor deels gevuld met

korrelslib conform de processtappen:

• Vullen: toevoeren van afvalwater

• Behandelen: beluchten door toepassing van bellenbeluchting

• Bezinken

• Aflaten van gezuiverd water

Door gebruik te maken van een buffertank of meerdere reactoren is een continue

waterbehandeling mogelijk.


SBR Cyclus Nereda TM

Nereda TM rwzi Ede

Nereda TM VIKA

DHV B.V.

Water

Laan 1914 nr. 35

3818 EX Amersfoort

Postbus 1132

3800 BC Amersfoort

T (033) 4682290

F (033) 4682801

E info-water@dhv.com

www.dhv.nl

Vanwege de goede bezinking van de korrels kunnen de processtappen vullen en aflaten

worden gecombineerd, zodat de verwerkingcapaciteit van de installatie verder wordt

vergroot.

Praktijkinstallaties

Het grote potentieel van de technologie voor de huishoudelijke afvalwaterzuivering is

ook door de STOWA onderkend door geld beschikbaar te stellen voor een

praktijkonderzoek op de rwzi Ede. Twee Nereda-reactoren (5 m 3 /h) worden hier sinds

eind 2003 bedreven. Na een opstartfase gericht op het verkrijgen van een

korrelslibpopulatie, opereert de installatie stabiel met uitstekende effluentwaarden

(zonder toevoeging van chemicaliën): Ntot< 10 mg/l, P < 1 mg/l en zwevende stoffen 20-

40 mg/l. Met een nageschakeld trommelfilter zijn zwevende stoffen zonodig eenvoudig

te reduceren tot

More magazines by this user
Similar magazines