clubkampioenschap 2006 - FAC Autocross

fac.autocross.nl

clubkampioenschap 2006 - FAC Autocross

Standaardrodeo Clubkampioenschap 2006

Startnummer Achternaam Voornaam Plaats 17-apr 29-apr 3-jun 1-jul 26-au 9-sep totaal

23 Piersma Jeen Witmarsum 21 15 27 13 23 32 131

5 Bremer Jelle Kor Hallum 29 23 5 12 5 29 103

11 Abma Sjouke Sneek 5 21 17 27 5 25 100

1 Vellema Ybe Holwerd 5 23 25 27 80

24 Piersma Rients Exmorra 25 5 19 5 5 19 78

22 Piersma Jan Witmarsum 19 19 5 25 5 5 78

45 Hiemstra Jelle Idsegahuizum 13 17 5 14 15 5 69

43 Visser Sjirk Oude Leije 12 5 14 5 5 21 62

19 Wissman Durk St. Annaparochie 17 14 13 5 5 5 59

40 Haagsma Ysbrand Engelum 5 5 5 17 5 12 49

41 Wiersma Rienk Hardegarijp 5 5 12 23 45

2 de Vries Hans Minnertsga 5 5 5 5 17 5 42

35 Groendijk David Franeker 5 5 5 5 5 15 40

65 van der Woude Rob Stiens 5 5 15 5 5 5 40

32 Adema Jorn Makkum 5 5 5 5 5 13 38

52 Hoekstra Mark-Willem Hilaard 5 5 12 5 5 5 37

73 van Dam Dikkie Garijp 5 5 5 13 5 33

10 Holwerda Pieter Blije 5 5 5 5 5 5 30

12 Fopma Jacob Schettens 5 5 5 5 5 5 30

18 Kooistra Jaap Jouke Hallum 5 5 5 5 5 5 30

31 Bakker Sjoerd Oudebildzijl 5 5 5 5 5 5 30

63 Kuipers Tjerk Willem Warns 5 5 5 5 5 5 30

69 Mollema Yme Sneek 5 5 5 5 5 5 30

77 Jongema Rients Huins 5 5 5 5 5 5 30

89 Hoekstra Jelle Tjalleberd 5 5 15 5 30

3 Wijma Emiel Grou 5 5 5 5 5 25

54 Hardholt Arno Garijp 5 5 5 5 5 25

79 Santhuizen Arjen Blije 5 5 5 5 5 25

93 Bontekoe Wouter Warten 5 5 5 5 5 25

99 van Dijk Germ-Jan Oosterend 5 5 5 5 5 25

21 de Wolff Alex Blauwhuis 5 5 5 5 5 25

29 Feenstra Anne Oosthem 5 5 5 5 5 25

81 Hoogterp Pieter Gaastmeer 5 5 5 5 5 25

13 Post Pieter Hallum 5 5 5 5 5 25

68 Korf Ytzen St. Annaparochie 5 5 5 5 5 25

56 Wijbenga Evert Blauwhuis 5 5 14 24

50 Bos Rene Makkum 5 14 5 24

97 Anema René Idsegahuizum 5 12 5 22

15 Acda Meindert NoardBurgum 5 5 5 5 20

74 Wiersma Tjerk Wommels 5 5 5 5 20

14 Slooter Leo Roodhuis 5 5 5 5 20

47 Feenstra Arjen Witmarsum 5 5 5 5 20

66 Jaspers Wieger Exmorra 5 5 5 5 20

26 Wagenaar René St. Jacobiparochie 5 5 5 5 20

37 Talsma Wilfred St.Annaparochie 5 5 5 5 20

64 Kooistra Theo Gerard Blije 5 5 5 5 20

71 v.d. Weert Jentje WiegerMakkum 5 5 5 5 20

17 Rudolphi Ronald Oosthem 5 5 5 5 20

36 de Groot Rene Minnertsga 5 5 5 15

49 Bosma Geert Hilaard 5 5 5 15

38 Terpstra Yne Pieter Marrum 5 5 5 15

46 de Jong Bouwe Goënga 5 5 5 15

78 de Boer René Witmarsum 5 5 5 15


84 de Jong Erik Harlingen 5 5 5 15

30 Wicher Slump Sneek 5 5 10

62 Remco Posthumus 5 5 10

71 Kuipers Harold Skuzum 5 5 10

90 Hoekstra Eelke Hallum 5 5 10

78a Kingma Marten Arum 5 5 10

6 van der Veen Hielke Ijlst 5 5 10

16 van der Plaats Mark Bolsward 5 5 10

33 Baard Gerrit Menaldum 5 5 10

76 van Dellen Pieter Dokkum 5 5 10

87 Hoekstra Sipke Longerhouw 5 5 10

88 Hoekstra Melle Makkum 5 5 10

92 v.d. Meer Marten Makkum 5 5 10

0 Fennema Edwin 5 5

7 Terpstra Jeen 5 5

9 de Lange Peter Koudum 5 5

48 Louwsma Roland Nijland 5 5

66 Lootsma Jacob Exmorra 5 5

67 Atsma Hary Sneek 5 5

72 Mulder Patrick Leeuwarden 5 5

80 van Sinderen Peter Blije 5 5

83 Veenstra Jacob Oudega w 5 5

72a Admiraal Feike Hallum 5 5

6 Dijkstra Ysbrand Hallum 17

More magazines by this user
Similar magazines