01.09.2013 Views

15162000 oxxa x-mech 620 nl.pdf - Safety Shop

15162000 oxxa x-mech 620 nl.pdf - Safety Shop

15162000 oxxa x-mech 620 nl.pdf - Safety Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mechanics<br />

Ergonomisch geplaatste<br />

rubberen pads bieden<br />

uitstekende bescherming<br />

tegen hand letsel<br />

Voorzien van anti-slip<br />

in de handpalm en op<br />

de vingertoppen<br />

Betere schuurweerstand<br />

dan leer dankzij het<br />

slijtvaste Armor Skin ®<br />

X-Mech <strong>620</strong><br />

51-<strong>620</strong><br />

K n u c k l e G u a r d<br />

TM


T h e C o m f o r t o f S a f e t y<br />

Kenmerken<br />

• met de X-Mech-<strong>620</strong> heeft u niet langer last van<br />

beurse knokkels, blauwe plekken, schrammen en<br />

krassen op de hand die veroorzaakt worden door<br />

montage werkzaamheden, of bijvoorbeeld het sleutelen<br />

aan auto’s en motoren<br />

• de knokkels worden verstevigd door middel van<br />

ergonomisch geplaatste rubberen pads, welke een<br />

uitstekende bescherming bieden tegen letsel op de<br />

rugzijde van de hand<br />

• de in de handpalm verwerkte gelpads dempen en<br />

absorberen het schokken<br />

• voorzien van anti-slip in de handpalm en op de<br />

vingertoppen<br />

• handschoen is gemaakt van het slijtvaste Armor<br />

Skin ® en heeft een betere schuurweerstand dan<br />

leer. Het is het sterkste synthetische materiaal wat<br />

ooit is gebruikt voor de productie van handschoenen<br />

• de voorgevormde vingers volgen de natuurlijke<br />

contouren van de hand. Dit resulteert in een zeer<br />

comfortabele handschoen<br />

• de velcro sluiting zorgt voor een flexibele pasvorm<br />

• gele fluor kleur biedt uitstekende zichtbaarheid<br />

• verpakt per paar in handige retailverpakking<br />

Toepassingsgebieden<br />

• wegwerkzaamheden<br />

• bouw<br />

• automotive<br />

• civiele dienstverlening<br />

• scheepvaart<br />

• industrieel onderhoud<br />

• magazijnwerk<br />

• vrije tijd<br />

Specificaties<br />

• referentie: 51-<strong>620</strong><br />

• kleur: geel/zwart<br />

• doosverpakking: 6 x 12 paar<br />

Uw leverancier:<br />

Normverklaring<br />

EN 388<br />

EN 388 A Abrasie (0-4)<br />

B Snijweerstand (0-5)<br />

C Scheurweerstand (0-4)<br />

D Perforatie (0-4)<br />

3122<br />

ABCD<br />

Maat Artikelnummer<br />

8 - M 1.51.<strong>620</strong>.08<br />

9 - L 1.51.<strong>620</strong>.09<br />

10 - XL 1.51.<strong>620</strong>.10<br />

11 - XXL 1.51.<strong>620</strong>.11<br />

Het Oxxa-handschoenen assortiment is perfect<br />

afgestemd op het specifieke gebruik en biedt<br />

daarvoor de noodzakelijke bescherming.<br />

Oxxa-handschoenen kenmerken zich door<br />

een hoog draagcomfort:<br />

The Comfort of <strong>Safety</strong><br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

www.<strong>oxxa</strong>-safety.com<br />

Cat. II

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!