Signaal 19.pdf - itsme

itsme.eu

Signaal 19.pdf - itsme

JAARGANG 09 - JUNI 2012

KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT

HET

KAN ALTIJD

BETER!

STANDAARDISEREN

Standaardisatie en

Lean Manufacturing

bij IHC Systems

Advies van ES

Elektro leidt tot

standaardisatie bij

WPS

19

Lean Manufacturing:

een manier van

leven bij Lantech


trust

rust

VOORWOORD

Als je je niet ontwikkelt, kom je niet vooruit. Dat is overduidelijk als

je rondkijkt in Natuurhistorisch Museum Naturalis, de plek waar ik dit

voorwoord schrijf. De industrie inspireert ons om te ontwikkelen. Daarom

zijn we vorig jaar begonnen met itsme: industrial technology and supply

for mechanical and electrical. En nadat ik de vorige keer ben ingegaan op

de i van industrial, is het nu de beurt aan de t van technology.

Technologie is geduldig. Zonder toepassing worden

uitvindingen geen innovaties. Denk maar aan de

stoommachine die Heron al in de eerste eeuw voor

Christus uitvond. Het werd gezien als speelgoed:

niemand kwam op het idee om mensenwerk door

machines te laten uitvoeren. Daarom hoort bij de t van

technologie altijd de t van toepassing, want succes zit ‘m

in de integratie van technologie in de juiste toepassing.

En dat is mensenwerk; succes komt pas als mensen er

een oplossing in zien. En je ziet het pas als je kijkt, zoals

sommige mensen zeggen.

Wij kijken graag met u mee. En als technisch dienst-

verlener nemen wij initiatieven om technologie en

toepassing tot de beste oplossing voor u te verbinden.

Dat doen we door goed naar u te luisteren, van inkoper

tot marketeer, van directeur tot engineer. En dat doen

we door scholing, verkenning en het delen van kennis.

Zo zijn wij niet alleen van waarde door levering van de

juiste componenten, maar ook door onze Helpdesk

Industrial Automation, die per jaar 5.000 vragen

voor u oplost. Door onze adviseurs die u informeren

over productinnovaties én door onze consultants en

technische opleidingen die jaarlijks het succes van zo’n

1.500 klanten door het hele land ondersteunen.

Wij zien co-creation, het samen met u ontwikkelen

van waarde, als cruciale stap in de evolutie naar een

succesvolle industriële keten. Zoals Darwin het zei:‘The

fittest win because they succeed in adapting themselves

best to their environment’. Het zal met kleine stappen

gaan, maar wij zijn onderweg! Dat verandert de zaak.. .

Henk Oude Brunink

004

005

008

011

012

014

016

018

De standaard is de standaard...

Met ES Elektro komt voorraadloos produceren

bij CSi steeds dichterbij

Een manier van leven bij Lantech

ABB SmissLine: een sterke schakel

Standaardisatie en Lean Manufacturing bij IHC Systems

ES Elektro en Imtech. Dat loopt gesmeerd

Kostenbesparing door standaardisatie bij WPS

Schneider Electric lanceert Altivar 212 frequentieregelaar

008

Een manier van leven

bij Lantech

012

Standaardisatie en Lean Manufacturing

bij IHC Systems

016

Kostenbesparing door

standaardisatie bij WPS

019

020

022

023

023

19

Standaardiseren door slim bedraden en

automatiseren met Eaton

Cursusrooster

Rittal definieert voor het eerst standaards voor

bedieningshuizen

Nieuw veiligheidsrelais van PILZ: Ruimtebesparend

en eenvoudig

Loctlte: direct betrouwbaar, voortdurend vernieuwend


De standaard

is de standaard…

tot er een betere is

Standaardiseren is een kernbegrip binnen bedrijven van wereldklasse.

Maar continu verbeteren is dat net zo goed, en daar lijkt op het eerste gezicht

een tegenstelling in te zitten. De standaard vertegenwoordigt immers de

manier waarop een bepaalde handeling verricht kan worden.

Binnen de wereld van continue verbetermethodes als lean manufacturing,

geldt echter altijd dat het beter kan. Hoe? Door telkens opnieuw op zoek

te gaan naar verspillingen in het proces en die te elimineren. Wat zijn

verspillingen eigenlijk? Binnen de ‘verbeterkunde’ duiden we daarmee

alle activiteiten aan die, in de ogen van de klant, geen waarde toevoegen

aan het product of de dienst. Sommige verspillingen zijn gepland, zoals

het houden van besprekingen, lunchpauzes, ploegwissels, administratie,

opleiding en trainingen en bijvoorbeeld het lezen van vakliteratuur. Het

zijn weliswaar verspillingen, maar ze zijn noodzakelijk. Het gaat dus vooral

om de niet geplande ‘rode activiteiten’, want die voegen op geen enkele

wijze waarde toe.

Bij de meeste verspillingen zult u zich wel een beeld kunnen vormen.

Andere liggen niet zo voor de hand en zijn zonder een goede training

moeilijker te herkennen in de dagelijkse praktijk. Denkt u bijvoorbeeld

aan het interne transport tussen de verschillende afdelingen in uw bedrijf.

De af- en aan rijdende heftruckchauffeurs staan bij u op de loonlijst, maar

de klant zal er niet voor willen betalen. Hij zal ook niet willen betalen voor

een medewerker die rustig een krantje zit te lezen terwijl hij wacht tot de

vorige bewerking gereed is.

Als u eenmaal hebt geleerd verspillingen te herkennen, ziet u ze overal.

Waar moet u beginnen? Simpel, bij de grootste verspillingen, en liefst

zo vroeg mogelijk in het totale proces. Verspillingen herkennen is echter

maar de helft van het verhaal. U moet ze immers ook weten op te lossen.

Daartoe bevat lean manufacturing een groot aantal verbetertechnieken.

Deze helpen u het probleem grondig te onderzoeken en op een

004

HET

KAN ALTIJD

BETER!

gestructureerde wijze te komen tot de beste oplossing; de nieuwe

standaard dus.

Verbeteren doet u overigens, aangenomen dat u een leidinggevende

functie heeft, niet zelf. De medewerkers die dagelijks in het betreffende

proces werken, weten er het meeste van. Het is zaak die kennis en ervaring

te combineren met kennis van verbetertechnieken. Enerzijds omdat u zo

tot echte verbeteringen kunt komen. Anderzijds omdat men oplossingen

die men zelf bedacht heeft, eerder zal toepassen. De effectiviteit van een

oplossing is afhankelijk van de kwaliteit ervan en de mate van acceptatie.

Als continu verbeteren ‘tussen de oren’ komt van uw medewerkers,

dan zult u verspillingen kunnen wegnemen en gaat u beter, sneller en

goedkoper werken. En het is nog leuker ook! Daarom noemen wij het

‘Slimmer werken’!

STERK

IN PLANBARE

LEVERINGEN

CSi heeft enkele jaren geleden besloten de

overstap te willen maken naar voorraadloos

produceren teneinde haar Return on

Investment (ROI) te vergroten. Dit is voor

CSi te realiseren door het Integrated Logistic

Supplier (ILS) project, dat bestaat uit vier

aandachtspunten: een Key Supplier aanstellen,

product alignment toepassen, dataverkeer

automatiseren en een VMI-systeem opstellen.

Van meet af aan stond vast dat CSi het ILSproject

op zou pakken met ES Elektro. Waarom?

“CSi is sterk in haar technische processen

maar ES Elektro heeft veel meer kennis van

logistieke processen en is heel sterk in planbare

leveringen.” aldus Arie Willemstein, Team

Leader Engineering Hardware CSi. Om het

project te coördineren en de continuïteit te

waarborgen heeft itsme Connected Business

gedurende een half jaar een medewerker bij

CSi intern geplaatst.

ES Elektro als Key Supplier

Met ES Elektro komt

voorraadloos produceren

bij CSi steeds dichterbij

Vroeger kocht CSi in bij zo’n 60 verschillende

leveranciers. Een proces dat veel aandacht

vroeg zonder dat het voor CSi een meerwaarde

had. CSi heeft met de start van ILS gekozen om

CSi industries B.V. ontwerpt en produceert volledig geïntegreerde en

intelligente product handlingsystemen, die over de hele wereld geleverd

worden. Tegenwoordig is CSi een van Europa’s meest toonaangevende

producenten, gespecialiseerd in end-of-line verpakkings- en

palletiseersystemen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en in

Roemenië heeft CSi een omvangrijke productieomgeving.

het bestelproces te stroomlijnen via ES Elektro.

“De toegevoegde waarde van ES Elektro is

dat CSi nu één aanspreekpunt heeft, een

eenduidige afwikkeling van betalingen, een

uniforme binnenkomst van materialen en

dat de mogelijkheid er is om artikelen uit de

voorraad van ES Elektro te halen, in plaats van

dit zelf op voorraad te moeten hebben.” zegt

Arie Willemstein.

Product Alignment

Het doel van product alignment bij CSi is om

de artikelen waarmee zowel in Nederland

als in Roemenië geproduceerd wordt te

standaardiseren en op elkaar af te stemmen. Dit

vereenvoudigt niet alleen het inkoopproces,

maar faciliteert ook in de mogelijkheid om

vanuit het “cradle-to-grave” principe afnemers

van CSi-producten logistiek te blijven

ondersteunen gedurende de levenscyclus.

Samen met itsme Connected Business is

gekeken welke voorraadartikelen bij ES Elektro

voldoen aan de door CSi gestelde criteria.

Aan de hand van deze analyse is het aantal

artikelen teruggebracht van 630 naar 450, die

onder andere voldoen aan de eis om binnen

negen werkdagen in Nederland en Roemenië

beschikbaar te zijn. Regelmatig worden de

artikelen door itsme Connected Business

en ES Elektro geanalyseerd om eventuele

aanpassingen in standaarden te signaleren en

om uitloopartikelen te beoordelen en indien

nodig te vervangen.

In Raamsdonksveer heeft CSi recentelijk een

nieuwe testruimte geopend, waar zij de kwaliteit

van haar eindproducten onderzoekt en

optimaliseert. Dankzij het product alignment,

kunnen nu producten die in Roemenië

gemaakt gaan worden getest worden in

005


006

"De testfaciliteiten in Raamsdonksveer zijn

een direct succes van standaardisatie. En

dat hebben CSi en ES Elektro samen gedaan!”

Nederland, zonder dat ze eerst geproduceerd

hoeven te worden. Klanten kunnen in het

testcentrum ook productgedrag beoordelen

en daarmee de geschiktheid van bepaalde

machines voor hun producten. Daarnaast

worden in de testruimte mensen getraind en

verbetertrajecten ingezet. “De testfaciliteiten

in Raamsdonksveer zijn een direct succes

van standaardisatie. En dat hebben CSi en ES

Elektro samen gedaan!” zegt Arie Willemstein.

Automatiseren van dataverkeer met itsme

Connected Business

CSi werkt in Nederland en Roemenië met

verschillende en meerdere softwareprogramma’s

voor engineering en inkoop. Door

het ontbreken van koppelingen tussen zowel

de eigen systemen als het SAP-systeem van

ES Elektro, kunnen bestellingen tijdrovend en

omslachtig zijn. Reden voor itsme Connected

Business om dit op te pakken!

“Het is belangrijk dat de systemen

die we leveren, aansluiten op de

systemen van de klant. Dat maakt

dat we nog wel eens op zoek

zijn naar specifieke onderdelen.

Van ES Elektro verwachten we

creatieve oplossingen en snelle

levertijden. De mensen van ES

Elektro tonen betrokkenheid bij

onze processen en weten de

juiste onderdelen te vinden. Zo

zijn ze onderdeel van ons succes.

We hebben dagelijks contact met

elkaar. We weten wie wanneer

pauze heeft. We zijn eigenlijk

net collega’s.”

Arie Willemstein

Inmiddels is een koppeling gerealiseerd tussen

het ERP-systeem van CSi (Baan) en het SAPsysteem

van ES Elektro. De inkooporders van

CSi worden digitaal verstuurd en automatisch

gesplitst in verkooporders per projectpakket

in SAP. Dit maakt het eenvoudig voor ES

Elektro om artikelen gekit aan te leveren bij

CSi (een verzameling van artikelen, geleverd

in één verpakking), waardoor CSi efficiënter

kan produceren. Het einddoel is om ook een

koppeling te realiseren tussen het elektronisch

ontwerpprogramma van CSi (Eplan) en SAP,

alsook een koppeling tussen Eplan en het

product data management systeem Profile.

In Roemenië bestelt CSi inmiddels ook digitaal

bij ES Elektro Romania. Het doel voor de nabije

toekomst is dat itsme Connected Business

een koppeling tot stand brengt tussen het

Roemeense werkvoorbereidingsprogramma

Plan de Campagne en SAP van ES Elektro

Roemenië. Als deze koppelingen gerealiseerd

worden zal overal de juiste informatie

beschikbaar zijn en de communicatie tussen de

beide bedrijven geautomatiseerd plaatsvinden.

VMI-systeem

In zowel Nederland als Roemenië draait een

VMI-systeem van ES Elektro bij CSi. Beide

VMI-systemen worden volledig beheerd

door ES Elektro. In Nederland is een scanner

geleverd aan de montageafdeling zodat zij bij

piekverbruik zelf eenvoudig materialen kunnen

bestellen. De scan zorgt automatisch voor een

inkooporder bij ES Elektro en deze order wordt

op de vaste afleverdag uitgeleverd. Dankzij de

VMI-systemen is de grijpvoorraad van CSi altijd

actueel, zowel in Nederland als in Roemenië.

Het voorraadloos produceren komt steeds

dichterbij voor CSi, waardoor veel efficiënter

en effectiever gewerkt wordt. Het is een project

dat zich blijft ontwikkelen. Bij CSi is er verloop

in personeel en daarmee ook in kennis. Daarom

is het voor CSi heel prettig dat itsme Connected

Business het overzicht bewaakt.

007


008

HET

OPTIMALISEREN

VAN LOGISTIEKE

PROCESSEN

Lantech uit Cuijk maakt al meer dan 25 jaar

end-of-line verpakkingsmachines voor met

name de foodindustrie. De machines vinden

een afzetgebied over de hele wereld. Het

bedrijf is onderdeel van het Amerikaanse

Lantech met het hoofdkantoor in Louisville,

USA. Er vindt een levendige kennisoverdracht

plaats tussen de onderlinge afdelingen op de

beide continenten.

Lantech is al vroeg begonnen met het lean

produceren van hun verpakkingsmachines.

Inmiddels is lean manufacturing een manier

van leven geworden bij Lantech. “Lean is een

managementmethode waarmee je ervoor

zorgt dat je zo min mogelijk handelingen

verricht om tot je uiteindelijke doel te komen,

namelijk het leveren van een kwalitatief goede

machine volgens de wensen van je klant.”, zegt

Ton van den Heuvel, manager assemblage bij

Lantech. “Door alle overbodige handelingen

uit het proces te verwijderen, kun je alles

terugbrengen tot zijn essentie en kun je de

uren die aan de machines worden gewerkt

zo efficiënt mogelijk besteden, wat een

kostenvoordeel voor de klant oplevert."

Een van de methodes die Lantech hanteert

om een zo breed mogelijke standaardisatie

te bereiken, is het inschakelen van één

enkele leverancier voor alle elektrotechnische

onderdelen die in de machines worden verwerkt.

Lean manufacturing:

een manier

van leven bij

Lantech

Die leverancier is ES Elektro. Van den Heuvel:

“ES Elektro speelt een grote rol in ons proces van

standaardiseren en lean manufacturing. Er gaan

zo'n honderd elektrotechnische componenten

van vijfentwintig verschillende fabrikaten in

een machine. ES Elektro coördineert voor

ons de inkoop, de uitlevering en zelfs het

voorraadbeheer van deze componenten. We

hebben nu nog maar één leverancier en dus

kortere levertijden en geen wachttijden bij

eventuele uitval in de productie.”

Lean kan volgens Lantech alleen succesvol

zijn als haar toeleveranciers begrijpen waar

Lantech met dit proces naar toe wil en als

die hun leveringen en logistiek hierop laten

aansluiten. ES Elektro is goed op de hoogte

van de processen bij Lantech. Enkele malen

per jaar vinden er evaluatiebesprekingen

plaats tussen ES Elektro en Lantech, waarin de

stand van zaken en de eventueel noodzakelijke

aanpassingen worden besproken. Ook worden

de binnendienstmedewerkers van ES Elektro

uitgenodigd om op de plant bij Lantech te

komen kijken. Op die manier leren ze het

belang begrijpen van hun specifieke rol in het

lean manufacturing proces bij Lantech.

Het meedenken door ES Elektro heeft geleid tot

de aanpassing van de pakketleveringen voor de

machines, waardoor de monteurs van Lantech

verlost werden van het verrichten van veel

onnodige handelingen. “Tot voor kort leverde

ES Elektro één pakket met componenten per

machine.”, zegt Ton van den Heuvel. “Dit bleek

erg omslachtig, omdat al die onderdelen door

onze monteurs moesten worden uitgepakt en

verdeeld over de drie hoofdonderdelen van de

machine, te weten paneelbouw, machinebouw

en bedieningspaneel. Dit bracht veel handling

met zich mee en derhalve veel tijdverspilling.”

Door tijdig ingrijpen van ES Elektro kon deze

pakketlevering gestroomlijnd worden. Op dit

moment levert ES Elektro de componenten

aan in drie verschillende pakketten; voor elk

hoofonderdeel van de machine één pakket.

Ton van den Heuvel: “Omdat de pakketten

altijd compleet worden geleverd en we in de

loop van de tijd hebben vastgesteld dat er in

de leveringen eigenlijk nooit fouten zaten,

kan Lantech ook de controlefase nog laten

vervallen. ES Elektro is zo betrouwbaar, dat ik er

bijna van uit kan gaan, dat als er ooit iets niet

goed gaat, dat onze fout is.”, aldus Ton van den

Heuvel.

Een ander voorbeeld van waar de samenwerking

tussen ES Elektro en Lantech op lean gebied

toe heeft geleid is het zogenaamde kabelrek

dat door de paneelbouwers van Lantech bij

hun werk gebruikt wordt. In dit rek worden

rollen kabel ten behoeve van de schakelkasten

009


overzichtelijk en goed bereikbaar opgehangen

op rollen met een diameter van 48 cm in een

KanBan systeem. Ton van den Heuvel: “Het

inrichten van dit rek is in overleg gegaan met

ES Elektro. Niet alle leveranciers zijn namelijk in

staat om haspels van 48 cm te leveren. Kwaliteit

was voor ons daarbij erg belangrijk. ES Elektro is

die uitdaging aangegaan. En met succes; zowel

voor ons als voor hen.”

De relatie tussen toeleverancier en klant richt

zich steeds meer op het optimaliseren van

“Omdat de pakketten altijd

compleet worden geleverd en

we in de loop van de tijd hebben

vastgesteld dat er in de leveringen

eigenlijk nooit fouten zaten, kan

Lantech ook de controlefase nog

laten vervallen. ES Elektro is zo

betrouwbaar, dat ik er bijna van

uit kan gaan, dat als er ooit iets

niet goed gaat, dat onze fout is.“

Ton van den Heuvel, Lantech

logistieke processen. Een leverancier is veel

nauwer betrokken bij de productieprocessen

van zijn klant. Door naar elkaar te luisteren

en samen goed naar de processen te kijken,

kunnen zowel klant als leverancier succesvol

worden in hun relatie met elkaar en met andere

partijen. Ton van den Heuvel: “Prijs is nog wel

belangrijk, maar niet meer het belangrijkste.

Door een goed logistiek proces kan ik, zelfs bij

een wat hogere prijs, door kostenbesparing

toch nog gunstig uitkomen.”

ES Elektro kan dankzij de betrokkenheid

bij de processen van Lantech in een vroeg

stadium trends en ontwikkelingen signaleren

in bijvoorbeeld omloopsnelheid van en

technische aanpassingen aan producten. Dit

stelt Lantech in staat om tijdig en efficiënt

in te kopen en retourzendingen tot een

minimum te beperken. “Een bijkomend

voordeel van lean manufacturing is, dat met

een zo minimalistisch mogelijke werkwijze

een maximale slagvaardigheid wordt bereikt.”,

zegt van den Heuvel. “Kostenreductie kun je

uiteraard bereiken door lagere prijzen, maar

ook door standaardisatie. Een mooi voorbeeld

hiervan is de manier waarop we omgaan met

de bekabeling van onze kasten.”

Om de touchpanels te verbinden met de PLC

wordt door ES Elektro vanuit een speciale

voorraad in het centrale distributiecentrum

te Raamsdonksveer, plug-and-play kabel

geleverd. Het op maat maken van deze kabels

is een tijdrovende bezigheid. Omdat er door

het lean manufacturing nu tijd vrijkomt,

kunnen de monteurs van Lantech in de "loze"

uurtjes de volledige bekabeling voor enkele

besturingspanelen kant en klaar maken, zodat

deze bij een volgend project op voorraad

liggen en er een half uur op bekabelingstijd kan

worden bespaard.

Lantech legt bij de producten die in de

machines worden verwerkt graag de nadruk

op kwaliteit. Dat leidde ertoe dat gebruik werd

gemaakt van kunststof Tehalit kabelgoot van

Hager. Tijdens de besprekingen met ES Elektro

over lean manufacturing en kostenreductie

kwam ook de vraag naar voren om te kijken

naar alternatieven voor deze relatief dure

goot. ES Elektro heeft verschillende fabricaten

de revue laten passeren en getest. Het bleek

dat een kwalitatief slechtere goot Lantech

teveel problemen opleverde door afbreken of

versplinteren, waardoor veel afval ontstond.

ES Elektro heeft Lantech daarom geadviseerd

om toch de kabelgoot van Hager te blijven

gebruiken. “Tehalit goot is misschien wel

iets duurder, maar het geeft veel minder

problemen. De hogere investering betaalt

zich terug door minder afval, minder handling,

minder arbeidstijd en een betere kwaliteit goot,

waardoor onze kasten er perfect uit zien. We

hebben dit advies van ES Elektro dan ook graag

overgenomen.”, aldus Ton van den Heuvel.

“In de toekomst gaan we meer laagwaardige

producten bij onszelf op voorraad leggen.”,

zegt Van den Heuvel. “Dat doen we door

middel van het 2BIN-systeem van ES Elektro,

waarbij zij voor ons de grijpvoorraad op onze

locatie beheren. Dit zorgt ervoor dat onze

monteurs hier geen omkijken meer naar

hebben zodat zij zich op hun eigenlijke werk

kunnen concentreren. Bovendien bespaart het

onze inkoop een hoop tijd door een reductie

in het aantal bestelmomenten en krijgen we

nog maar twaalf facturen per jaar voor deze

artikelen."

ABB SmissLine:

een sterke

schakel

SMISSLINE het modulaire flexibele energiedistributiesysteem van ABB is een

innovatief systeem dat klaar is voor de toekomst. Het kenmerkt zich door veiligheid

en een hoge mate van bedrijfszekerheid.

Het SMISSLINE systeem combineert optimaal

gebruiksgemak met eenvoudige aanrakingsveilige

aansluitmogelijkheden. Het systeem bestaat

uit een voedingsrail waarop verschillende

componenten zoals installatieautomaten,

aardlekschakelaars en aardlekautomaten geklikt

kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om

motorbeveiligingsschakelaars, magneetschakelaars

en diverse andere componenten binnen het

systeem toe te passen.

Het SMISSLINE energiedistributiesysteem van

ABB bestaat uit een installatieautomaat S 400, een

Aardlekschakelaar F 400, een aardlekautomaat FS

401, een overspanningsbeveiliging OVR 404 en een

busbarsysteem. Tevens zijn uitbreidingsaccessoires

beschikbaar.

010 011


012

"Dankzij de 2BIN-systemen van ES Elektro

en Hoogland-Mennens is stilstand

vanwege misgrijpen tot nul gereduceerd."

Standaardisatie en

Lean Manufacturing

bij IHC Systems

IHC Systems in Sliedrecht is leverancier van instrumentatie en automatisering voor de baggerindustrie.

IHC Systems geeft de klant de informatie en de tools om zijn proces te kunnen optimaliseren. De producten

IHC Systems probeert de voorraden van haar

materialen zo laag mogelijk te houden en maakt

daarbij gebruik van de 2BIN-systemen van

ES Elektro en Hoogland-Mennens. Danny de

Klerk, purchaser bij IHC Systems heeft bij zijn

vorige werkgever ervaring opgedaan met het

2BIN-systeem en is zo enthousiast geraakt door de

mogelijkheden van kostenbesparing die het

bood, dat hij besloot het systeem ook bij IHC

Systems te introduceren. Dit leidde tot een aantal

gesprekken met ES Elektro en Hoogland-Mennens,

waarbij IHC Systems wilde weten: Wat gaat het

kosten en wat levert het uiteindelijk op?

Uiteindelijk besloot IHC Systems op basis

van deze gesprekken en een bedrijfsbezoek aan

Unilever, waar het systeem in de praktijk werd

bekeken, het voorraadbeheer van de laagwaardige

producten binnen het bedrijf in handen te

leggen van ES Elektro voor de elektrotechnische

artikelen en Hoogland-Mennens voor de

bevestigingsmaterialen. De verwachting was dat

het systeem zou leiden tot minder inkooporders,

minder fysieke handling, een accurater voorraadbeheer

en een reductie in administratieve

handelingen. Inmiddels is duidelijk geworden

dat de implementatie van het 2BIN-systeem

IHC Systems een belangrijke kostenbesparing heeft

opgeleverd, het meeste in manuren.

Een goed voorbeeld van hoe het 2BINsysteem

IHC Systems besparingen oplevert in

fysieke handling is de situatie met betrekking

tot de bevestigingsmaterialen. Vroeger

van IHC Systems vinden wereldwijd afzet bij grote en kleine baggermaatschappijen.

kwamen de bouten en moeren los binnen,

moesten vervolgens worden uitgepakt,

gecodeerd, op voorraad worden gelegd door de

magazijnmedewerkers en later ook weer worden

gepickt, waarbij een picklijst moest worden

uitgedraaid. Nu hoeven de monteurs slechts de

artikelen uit de 2BIN-bak te halen en kunnen zij

meteen aan de slag. Stilstand vanwege misgrijpen

is tot nul gereduceerd. Bovendien wordt nog maar

één factuur per maand gestuurd. Dit levert niet

alleen een besparing op in manuren, maar ook in

administratie.

De doelstellingen die IHC Systems zich had

gesteld bij de implementatie van het 2BINsysteem

zijn ruimschoots gehaald. Niet alleen

is de kostenbesparing gerealiseerd, ook blijkt in de

praktijk dat de monteurs van IHC Systems graag

met het systeem werken. Door de mensen van het

begin af aan bij het project te betrekken en zelf actief

te laten meedenken is IHC Systems er in geslaagd

de aanvankelijk aanwezige scepsis weg te nemen

en een positieve houding bij het personeel te

bewerkstelligen.

Het gebruik van het 2BIN-systeem is een onderdeel

van het anderhalf jaar geleden door IHC Systems

genomen besluit om over te schakelen op lean

manufacturing. Daarbij is gekeken naar de interne

processen en met name naar het aantal overbodige

handelingen dat werd verricht voordat een

product op de plaats van bestemming was. De

productie vindt inmiddels plaats volgens het lean

manufacturingprincipe en de voorbereidingen om

ook de engineerings-, verkoop-, en werkvoorbereidingsprocessen

volgens lean manufacturing

te laten verlopen zijn in volle gang.

Standaardisatie houdt voor IHC Systems niet op

bij alleen het 2BIN-systeem. Standaardisatie

wordt ook toegepast op de interne processen

en door te kijken of de artikelen die worden

gebruikt, ook voor andere doeleinden zijn toe

te passen. Zo worden de schakelmaterialen

van ABB die bij IHC Systems in gebruik zijn,

toegepast in machines voor verschillende

projecten. De keuze voor ABB is bewust door

de afdeling engineering bepaald aan de hand

van de machinespecificaties.

Bij het optimaliseren van de processen maakt IHC

Systems onder andere gebruik van de kennis en

ervaring die ES Elektro en Hoogland-Mennens met

het 2BIN-systeem hebben opgebouwd. ES Elektro

en Hoogland-Mennens zijn op de hoogte van

de productieprocessen bij IHC Systems en

kunnen door middel van een kwartaalevaluatie

trends signaleren in verloop en voorraad. Dat

stelt IHC Systems in staat om direct in te grijpen

als zij zien dat er in het proces iets fout dreigt

te gaan. Mede hierdoor heeft het 2BIN-systeem

zijn toegevoegde waarde voor IHC Systems

bewezen.

013


ES Elektro en Imtech

Dat loopt gesmeerd

Zeeland Refinery maakt van ruwe aardolie brandstoffen. Daarnaast worden in kleinere

hoeveelheden oplosmiddelen en grondstoffen geproduceerd voor het maken van kunststoffen.

De raffinaderij is een joint venture van het Franse Total en het Russische Lukoil. Gelegen aan

de Westerschelde maakt zij deel uit van één van ’s werelds grootste handelscentra in olie- en

olieproducten.

Tot voor kort zaten de controlekamer voor

besturing van de raffinageprocessen, het

tankenpark, de scheepsverlading, het laboratorium

en een aantal kantoren op verschillende locaties

op de plant van de raffinaderij. Dit betekende

onder andere dat bij een ontruiming van de

plant het besturingsproces onbemand moest

blijven omdat ook de procesoperators uit

veiligheidsoverwegingen de plant moesten

verlaten. Reden voor de moederbedrijven

van Zeeland Refinery om 27 miljoen euro

te investeren in een nieuw gebouw buiten

014

de plant waar deze vijf disciplines (in totaal

80 man personeel), gezamenlijk gehuisvest

konden worden.

Bouwkundig aannemer van het project was

de firma Cordeel. De technisch installateurs

Imtech en Cegelec hebben de installatie van

de procesbesturingssystemen, de elektrische

hoofddistributie en het communicatiesysteem

verzorgd. Deze partijen hebben itsme Lighting

Technology gevraagd een lichtplan te maken

voor het nieuwe pand. In de engineeringfase

heeft itsme Lighting Technology de norm NEN

12464 gehanteerd en rekening gehouden

met het standaardiseren van de armaturen

om de onderhoudsvriendelijkheid te

bevorderen. Daarnaast zijn in alle ruimten

aanwezigheidssensoren geplaatst, die in

combinatie met de T5 armaturen van Performance

in Lighting energie-efficiënt zijn.

992 Armaturen en 5.056 meter koppelsnoeren

zijn als plug-and-play systeem geëngineerd en

geleverd door ES Elektro, die de componenten

heeft laten assembleren. Voordeel hiervan

is dat het werkproces voor de installatie

gestandaardiseerd is; de benodigde uren van

de monteurs van Imtech en Cegelec werden

verkort, waardoor de Total Cost of Installation

(TCI) aanzienlijk gereduceerd kon worden.

Het totale project bestond uit vijf bouwfasen

(één per eerdergenoemde divisies), waarbij

per fase werd uitgeleverd in vier groepen:

verlichting, kabel, kanalisatie en klein

materiaal. Imtech en Cegelec hebben ES Elektro

aangewezen als Key Supplier. Hiermee werd

ES Elektro single-point-of-contact. Resultaat?

Het inkoopproces was vereenvoudigd en de

leveringen betrouwbaar. De standaardisatie

had als gevolg dat er geen stilstand optrad

in het bouwproces en de faalkosten

geminimaliseerd werden.

"Naast de korte communicatielijnen

en snelle adviezen is er

een mooie verlichtingsinstallatie

tot stand gekomen die gedurende

de bouw is geoptimaliseerd en

aangepast tot een goed eindresultaat."

Remco Geschiere,

projectmanager Imtech Industrial Services

In het nieuwe controlekamergebouw van

Zeeland Refinery is zo’n 53.968 meter kabel

verwerkt. Reden genoeg om draadgoten te

kiezen die veilig en stevig zijn. Het Franse

moederbedrijf Total heeft in eigen land

al gekozen voor Cablofil. In het kader

van standaardisatie is gekozen om grensoverschrijdend

hetzelfde product te gebruiken,

vandaar dat in het bestek voor de bouw van

de controlekamer het gebruik van Cablofil

bepaald was.

ES Elektro heeft 2.343 meter Cablofil

draadgoot van Legrand geleverd. Niet alleen

omdat deze voldoet aan bovenstaande

eisen, maar ook omdat hij zeer makkelijk te

monteren is. De Cablofil draadgoot behelst

één onderdeel dat bruikbaar is voor alle

gewenste montagevormen. Om de goot op

maat te maken is geen slijptol nodig. Men

kan simpelweg knippen met een speciale

betonschaar met klaukebek, waardoor in iedere

situatie veiligheid gegarandeerd is voor mens

en kabel. Daarnaast is het ponsen van gaten in

de goot bij Cablofil niet nodig voor afgaande

bekabeling.

Dankzij de dikte van de draden van Cablofil

kunnen grote ondersteuningsafstanden

gerealiseerd worden. Dit scheelt een hoop

bevestigingspunten en daarmee montagetijd,

waardoor zowel de TCI en TCO (Total Cost

of Ownership) verlaagd worden. De Cablofil

draadgoot is dankzij het open systeem schoon

en voldoet aan HACCP, wat een pluspunt is voor

gebruik in het laboratorium. De veiligheid in het

lab wordt namelijk extra gegarandeerd omdat

er dankzij het open systeem een natuurlijk

koelproces ontstaat rondom de kabels.

Daarnaast zijn kabelroutes heel overzichtelijk.

Om te waarborgen dat Imtech en Cegelec

beslagen ten ijs kwamen bij het montageproces

in het controlekamergebouw, heeft ES Elektro

de installateurs van deze partijen meegenomen

naar een Cablofil workshop van Legrand. Hier

hebben zij Cablofil leren bewerken, knippen en

buigen. Remco Geschiere blikt terug: “Imtech

Industrial Services, met name werkzaam in

de zware industrie, is nu overtuigd van de

voordelen van Cablofil. Denk hierbij aan de

gewichten in en de bewerking van een goot.

In eerste instantie zetten wij vraagtekens bij de

sterkte en draagkracht van het product maar

uiteindelijk bleek het een deugdelijke installatie

als geheel. De training en de slimmigheden

van het product, vooraf bijgebracht door een

workshop verzorgd door ES Elektro en Legrand,

hebben ons meegekregen!”

Op 26 april 2012 is het nieuwe controlekamergebouw

van Zeeland Refinery opgeleverd.

“ES Elektro heeft zich bewezen als een goede

partner voor dit technisch hoogstaand project.

Naast de goede levering speelde ES Elektro

een uitstekende adviserende rol”, aldus Remco

Geschiere.

015


Kostenbesparing door

standaardisatie bij WPS

Advies van ES Elektro in uitvoering

WPS Horti Systems BV uit De Lier ontwikkelt,

realiseert en onderhoudt logistieke systemen

voor de glastuinbouw. WPS won in April de

prestigieuze Metaalunie Smart Enterprise Award

2012, die wordt toegekend aan het bedrijf dat

digitale innovatie het breedst en meest succesvol

toepast binnen de bedrijfsvoering.

016

WPS levert maatwerkoplossingen opgebouwd uit standaard bouwstenen

voor zowel grote als kleine kwekers door middel van diverse teelten

transportsystemen, besturingssoftware, camerabeoordeling,

registratietechnologie en robotica.

Een van de producten van WPS is het Plant Order System; de

verzamelnaam voor alle oplossingen die WPS biedt voor het afleveren van

potplanten. Als ze groot genoeg zijn om te worden afgeleverd, worden

de planten gesorteerd op diverse kenmerken, zoals bijvoorbeeld kleur,

grootte, aantal takken of aantal bloemen. Het beoordelen gebeurt met

een camera die een afbeelding maakt waarop deze kenmerken worden

vastgelegd. De software die deze kenmerken leest beslist wat er verder

met het plantje moet gebeuren.

Het leveren van de elektrotechnische onderdelen van de geautomatiseerde

systemen gebeurt sinds enige jaren door ES Elektro Wateringen. Danny ter

Beek, inkoper bij WPS: "Twee jaar geleden kwam ES Elektro zich voorstellen

aan WPS. Eigenlijk kwamen ze precies op het goede moment." WPS had

in die tijd veel problemen met hun toenmalige leverancier, met name op

het gebied van leveringen, met als resultaat veel extra handling en veel

facturen voor één bestelling. Dit leidde tot extra kosten en veel irritatie.

"ES Elektro praatte niet meteen over prijzen en kortingen, maar stelde

ons de vraag: Wat kunnen we voor jullie doen?", zegt Danny ter Beek. Het

antwoord van WPS was duidelijk. Meedenken met het aantal leveringen

per bestelling, één factuur per bestelling, leveringen op een vaste dag

in de week, alternatieven aandragen voor bepaalde producten, en het

aantal fabricaten beperken. Deze aanpak zou uiteindelijk moeten leiden

tot een standaardisatie in het productieproces van WPS.

"We zijn met ES Elektro om de tafel gaan zitten om ons artikelbestand

te inventariseren. In eerste instantie ging het om de grijpvoorraad

elektrotechnische artikelen, om schakelmateriaal en om componenten

voor de paneelbouw.", vertelt Danny ter Beek. Aan de hand van de

bevindingen en de aanbevelingen van ES Elektro plaatste WPS een

proefbestelling om te testen of alles volgens de gemaakte afspraken zou

verlopen. Danny ter Beek: "Alles ging goed. Alle afspraken werden netjes

nagekomen. We kregen een vast aanspreekpunt bij de binnendienst

van ES Elektro. Op mijn verzoeken werd snel en accuraat gereageerd. Ik

kon merken dat er veel expertise aanwezig is bij de binnendienst van ES

Elektro. Dat is een heel prettige ervaring."

Met name het advies van ES Elektro om het assortiment fabricaten te

reduceren heeft bij WPS geleid tot kostenbesparingen. Daarnaast is ook

gekeken naar de kwaliteit van de gebruikte producten. "We hebben ons

samen met ES Elektro de vraag gesteld of we werkelijk producten van hele

hoge kwaliteit nodig hadden. Willen we bij wijze van spreken nou echt

een Mercedes, of mag het ook een Volkswagen zijn? Wij willen de juiste

kwaliteit voor de juiste prijs." WPS is op een andere manier naar producten

gaan kijken. Hieruit bleek dat vaak met een iets goedkopere kwaliteit kon

worden volstaan. Danny ter Beek: "Moet onze kabelgoot, bijvoorbeeld, echt

van metaal zijn? Er is geen slijtage, dus we kunnen ook wel met kunststof

goot uit de voeten. En dat bleek met meerdere producten zo te zijn."

Een ander voorbeeld van hoe standaardisatie bij WPS tot kostenbesparingen

zou kunnen leiden, is de mogelijkheid om meerdere

producten van één fabricaat op verschillende plaatsen in het

productieproces in te zetten. Zo wordt op dit moment de optie bekeken

om niet alleen schakelmateriaal, maar ook andere producten van

Schneider Electric te gebruiken. "Schneider Electric heeft een heel breed

assortiment.", zegt Danny ter Beek. "Daar komt bij, dat standaardisatie op

de producten van Schneider ook prijstechnisch interessant is voor WPS.

Ook doet Schneider graag zaken met ES Elektro, net zoals wij. ES Elektro

helpt ons in de communicatie: zij vormen de verbinding tussen WPS en

Schneider."

In de toekomst wil WPS gebruik gaan maken van het 2BIN-systeem van

ES Elektro. Een interessante optie is ook de kitlevering die ES Elektro

aanbiedt. Bij kitleveringen zijn alle onderdelen voor een enkele machine

in één pakket samengebracht. Voor WPS valt veel tijd te winnen met deze

kits. De monteurs hoeven niet meer uit verschillende leveringen van

onderdelen zelf een pakket samen te stellen. Dat doet ES Elektro voor hen.

Hoe hoog de besparingen door standaardisatie bij WPS zijn, is volgens

Danny ter Beek nog niet bekend. Er is wel een duidelijke tendens

waarneembaar die duidt op minder leveringen, minder retourzendingen

en één factuur per bestelling. Dus minder fouten en irritatie.

"Twee jaar geleden kwam ES Elektro zich

voorstellen aan WPS. Eigenlijk kwamen

ze precies op het goede moment."

017


Specifiek voor HVAC-Installties

Schneider Electric

lanceert Altivar 212

frequentieregelaar

Schneider Electric, de wereldwijde specialist in energiemanagement,

brengt de Altivar 212 op de markt, een frequentieregelaar toegewijd aan

HVAC-applicaties zoals pompen, ventilatoren en compressoren.

Integreren

De Altivar 212 is specifiek ontwikkeld voor

gebouwautomatiseringssystemen met centrale

luchtconditionering en geschikt voor 3-fasen

asynchrone motoren van 0.75 kW tot en met 75

kW. De ATV212 kan worden geïntegreerd binnen

het supervisienetwerk van een gebouw door

gebruik te maken van een van de vier geïntegreerde

protocollen en is in staat tot continue detectie van

storingen binnen het systeem, zoals onder andere

het breken van de aandrijfriem, het drooglopen van

de pomp en faseproblemen.

018

Veiligheidsfuncties

De ATV 212 beschikt over meerdere veiligheidsfuncties

waaronder de 'Fire Mode', een mogelijkheid

voor het uitdrijven van rookgassen indien er brand

ontstaat in bijvoorbeeld een parkeergarage. De

frequentieregelaar is zeer eenvoudig in te

stellen en te implementeren met de beschikbare

automatische herstart en presetsnelheden voor

automatische besturingssequenties.

Energie-efficiëntie

De Altivar 212 frequentieregelaar bevat tevens

een geavanceerde en gepatenteerde technologie

die toename van de energie-efficiëntie mogelijk

maakt door reductie van de totale stroom

harmonische verstoring (THDI). Deze is minder

dan 35%. De THDI-efficiëntie wordt bereikt zonder

toepassen van additionele componenten zoals DCspoelen.

De voordelen voor de eindgebruiker zijn

energiebesparing en optimalisatie van de totale

installatiekosten.

Van Lean Connectivity tot Lean Automation

Standaardiseren

door slim bedraden

en automatiseren

met Eaton

Al vele jaren zoekt de OEM-machinebouwer

naar een manier om concurrerend te kunnen

blijven ten opzichte van het grote aanbod

aan opkomende markten in het Verre Oosten

en Zuid Amerika. Binnen de machinebouw

zijn energie-efficiëntie, datatransparantie,

kostenbesparing, flexibiliteit en uitbreidbaarheid

van machines dé trends die innovatievermogen

vereisen. Daarom dat Eaton – geïnspireerd op

het thema 'lean' – besturingskasten eenvoudiger

en overzichtelijker maakt, bedrading vereenvoudigt,

datatransparantie vergroot,

engineering en inbedrijfstelling vergemakkelijkt,

prestaties verhoogt en kosten reduceert met de

technologieën SmartWire-DT en HMI-PLC.

Eaton heeft dit idee vormgegeven met Lean

Connectivity en Automation, ofwel slim

bedraden met SmartWire-DT en efficiënt

besturen met de vrij configureerbare XV100

HMI/PLC-reeks. In de aanzet ontstond behoefte

aan het reduceren van tijdrovende punt-punt

bedrading van componenten en het testen van

deze bedrading. In een later stadium ontstond

ook de wens om meer data en logische

verknoping tussen deze componenten in de

PLC-software onder te kunnen brengen. Niet

alleen biedt dit de bouwer meer flexibiliteit

bij het toepassen van deze componenten

als motorbeveiliging en –starters, maar ook

wordt het intellectueel eigendom of het idee

van de machinebesturing beschermd tegen

ongewenst kopiëren.

Dat SmartWire-DT inmiddels volwassen is

geworden bewijst de integratie van steeds

intelligentere componenten zoals de PKE

elektronische motorbeveiliging waarmee de

motorstromen kunnen worden uitgelezen,

maar ook ZMR-functie kan worden opgebouwd

en stilstand en service kan worden gepland.

Nu wordt de eindklant vaak geconfronteerd

met storing, terwijl de informatie uit de PKE

al vroegtijdig de operator kan waarschuwen

voor een eventuele storing of stilstand van de

machine.

Met de toevoeging van de nieuwste XV-panelen

met geïntegreerde SW-DT-interface, nieuwe

Ethernet-gateways en recent de intelligente

Easy-SWD-controller, bewijst Eaton dat

SmartWire-DT volwassen is. Ook fabrikanten als

Phoenix Contact, Hilscher en Wöhner zien de

eenvoud en toepasbaarheid van dit innovatieve

product voor de OEM-machinebouwer. Zij zijn

inmiddels allen een samenwerking met Eaton

aangegaan. SmartWire-DT bewijst dat besturen

en bedraden nu echt lean zijn geworden, wat de

besturingspanelen krachtiger en eenvoudiger

heeft gemaakt.

019


Schrijf in voor

onze nieuwe cursussen!

itsme Industrial Automation heeft een aantal nieuwe cursussen toegevoegd

aan haar uitgebreide cursusprogramma.

Module Cursus Dagen Prijs Locatie Datum

BASIS-AUTOM Basiskennis Industriële automatisering 1 € 195,00 Raamsdonksveer 09/10/2012

BASIS-AUTOM Basiskennis Industriële automatisering 1 € 195,00 Almere 27/11/2012

HIR-CT1 Industrial Ethernet 2 € 850,00 Almere 2 t/m 3/10/2012

HIR-CT2 Industrial Networking 3 € 1500,00 Almere 13 t/m 15/11/2012

HIR-CT3 Industrial Routing 2 € 1100,00 Almere 28 t/m 29/11/2012

MIT-IQWORKS Mitsubishi systeemcursus IQ-Works 3 € 1195,00 Almere 08 t/m 10/10/2012

MIT-IQWORKS Mitsubishi systeemcursus IQ-Works 3 € 1195,00 Raamsdonksveer 03 t/m 05/12/2012

OPC-UA OPC voor gevorderden 2 € 895,00 Den Bosch 10 t/m 11/10/2012

PILZ-MASTER Masterclass Machine Veiligheid 4 € 1550,00 Eindhoven 02 t/m 05/10/2012

PILZ-MASTER Masterclass Machine Veiligheid 4 € 1550,00 Groningen 06 t/m 09/11/2012

PILZ-MASTER Masterclass Machine Veiligheid 4 € 1550,00 Eindhoven 27 t/m 30/11/2012

PILZ-MODULE 1 Procesflow Machineveiligheid 1 € 410,00 Eindhoven 02/10/2012

PILZ-MODULE 1 Procesflow Machineveiligheid 1 € 410,00 Groningen 06/11/2012

PILZ-MODULE 1 Procesflow Machineveiligheid 1 € 410,00 Eindhoven 27/11/2012

PILZ-MODULE 2 Risicobeoordelingen theorie en praktijk 1 € 410,00 Eindhoven 03/10/2012

PILZ-MODULE 2 Risicobeoordelingen theorie en praktijk 1 € 410,00 Groningen 07/11/2012

PILZ-MODULE 2 Risicobeoordelingen theorie en praktijk 1 € 410,00 Eindhoven 28/11/2012

PILZ-MODULE 3 Ontwerpen veiligheidsmaatregelen 1 € 410,00 Eindhoven 04/10/2012

PILZ-MODULE 3 Ontwerpen veiligheidsmaatregelen 1 € 410,00 Groningen 08/11/2012

PILZ-MODULE 3 Ontwerpen veiligheidsmaatregelen 1 € 410,00 Eindhoven 29/11/2012

PILZ-MODULE 4

PILZ-MODULE 4

PILZ-MODULE 4

020

Ontwerpen besturingstechnische

veiligheidsmaatregelen

Ontwerpen besturingstechnische

veiligheidsmaatregelen

Ontwerpen besturingstechnische

veiligheidsmaatregelen

1 € 410,00 Eindhoven 05/10/2012

1 € 410,00 Groningen 09/11/2012

1 € 410,00 Eindhoven 30/11/2012

Module Cursus Dagen Prijs Locatie Datum

S7-PCS70PE PCS7 voor operatoren 4 € 1800,00 Eindhoven 25 t/m 28/06/2012

S7-PCS7PRO PCS7 voor gevorderden 5 € 2250,00 Op aanvraag 31 t/m 04/12/2013

S7-SYSTEM-E S7-300/400 System Course English 3 € 995,00 Raamsdonksveer 19 t/m 21/11/2012

TIAP-1200 TIA Portal SIMATIC S7-1200 Introductiecursus 1 € 295,00 Raamsdonksveer 08/10/2012

TIAP-1200 TIA Portal SIMATIC S7-1200 Introductiecursus 1 € 295,00 Raamsdonksveer 13/12/2012

TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 Basis 3 € 995,00 Raamsdonksveer 05 t/m 07/09/2012

TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 Basis 3 € 995,00 Raamsdonksveer 03 t/m 05/10/2012

TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 Basis 3 € 995,00 Almere 06 t/m 08/11/2012

TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 Basis 3 € 995,00 Zonhoven (B) 13 t/m 15/11/2012

TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 Basis 3 € 995,00 Raamsdonksveer 10 t/m 12/12/2012

TIAP-SCADA-UP

Update from WinCC SCADA v7 naar TIA

Portal WinnCC

Alle prijzen zijn exclusief BTW - Een cursus dag duurt van: (09.00 tot 16.00)

3 € 1350,00 Den Bosch 05 t/m 07/11/2012

TIAP-UPDATE Update cursus STEP7 V5 naar TIA Portal 2 € 695,00 Raamsdonksveer 13 t/m 14/09/2012

TIAP-UPDATE Update cursus STEP7 V5 naar TIA Portal 2 € 695,00 Raamsdonksveer 23 t/m 24/10/2012

TIAP-UPDATE Update cursus STEP7 V5 naar TIA Portal 2 € 695,00 Raamsdonksveer 06 t/m 07/12/2012

Voor de andere cursussen verwijzen wij u graag naar

onze website: www.itsme.eu/opleidingen

Of scan de QR-code en ontdek welke cursussen itsme

Industrial Automation u te bieden heeft!

021


Rittal definieert voor het

eerst standaards voor

bedieningsbehuizingen

Sneller dan ooit bedienen

Gestandaardiseerde producten bieden duidelijke

voordelen. Waarom zouden we dit principe dan

ook niet gebruiken voor bedieningsbehuizingen

die tot nu toe in de markt volgens klantspecificaties

werden geproduceerd? Met de daarbij behorende

hogere prijzen en langere levertijden? Na bijna 20

jaar ervaring in bedieningsbehuizingen definieert

Rittal de nieuwe standaard voor de machine- en

installatiebesturing – met duidelijk meer voordelen

voor zijn klanten dan tot nu toe.

Sinds de jaren ’90 biedt Rittal ondernemingen uit

de machine- en installatiebouw bedieningsbehuizingen

op maat volgens individuele

specificaties. Uitgebreide analyses tonen

aan dat standaardsystemen al enkele jaren

de trend zijn: meer dan 80 procent van de

huidige, op maat afgestemde toepassingen van

022

bedieningsbehuizingen kunnen worden afgedekt

met een vast aantal afmetingen. Op grond hiervan

heeft Rittal nieuwe standaards gedefinieerd voor

zijn serie bedieningsbehuizingen Comfort-Panel

en Optipanel, die geschikt zijn voor alle in de markt

gangbare besturings- en bedieningsunits.

Naast dezelfde afmetingen van de bedieningspanels

als industrie-PC’s en TFT’s werd de extra ruimte voor

toetsen, sleutelschakelaars en noodschakelaars

individueel gepland. Dit resulteerde in een

groot aantal behuizingsvarianten. De nieuwe

standaardbehuizingen houden al rekening met

deze extra uitbouwmogelijkheden. De klanten van

Rittal kunnen nu uit een standaardprogramma de

juiste behuizing selecteren, die behalve aan het

bedieningspaneel ook plaats biedt aan twee of

meer rijen toetsen.

De voordelen voor ondernemingen in de machineen

installatiebouw zijn duidelijk: een optimale prijsprestatieverhouding

en directe beschikbaarheid

af magazijn. Bovendien biedt Rittal gratis 2D- en

3D-gegevens waarmee het mechanische gedeelte

efficiënt kan worden gebouwd.

Nieuw veiligheidsrelais van PILZ:

Ruimtebesparend

en eenvoudig

Als men een noodstop of een hek met maximale

veiligheid moet bewaken, dan kan dit met het

ruimtebesparende product PNOZcompact. Ook

voor eenvoudige installatie en simpel onderhoud

is de nieuwe veiligheidsrelais PNOZ- compact

de juiste oplossing.

Het veiligheidsrelais PNOZ c1 is het nieuwste

product van de PNOZcompact-productfamilie.

Met een hoogte van 105mm, een diepte

van 100mm en een breedte van 22,5mm

is hij extra compact. Vast aan een apparaat

gemonteerde veerkrachtklemmen kunnen

zonder gereedschap worden bedraad.

Loctite

Tot de voordelen van het veiligheidsrelais

PNOZ compact behoren ruimtebesparing in

de schakelkast vanwege het compacte formaat

en tijdsbesparing dankzij de eenvoudige

installatie en het eenvoudige onderhoud.

De PNOZcompact veiligheidsrelais kennen een

maximaal veiligheidsniveau: PL-e volgens EN

ISO 13849-1, Safety Integrated Level CL claim

limit-3 volgens IEC 6206. Het blokschema met

aansluitvoorbeeld op de behuizing maakt

aansluiten zonder aparte documentatie

mogelijk.

direct betrouwbaar, voortdurend vernieuwend

Loctite heeft de klassiekers nu nog verder verbeterd om u nog meer

toepassingsmogelijkheden te bieden. Loctite 401, 406 en 454 zijn nu

bestand tegen temperaturen tot 120°C zonder dat hun globale prestaties

eronder lijden.

Ze harden uit bij kamertemperatuur, bestaan uit één component en

zijn in verschillende viscositeiten verkrijgbaar om aan uw precieze

behoeften te voldoen. U kunt op een veilige en eenvoudige wijze vrijwel

alle combinaties van substraten verlijmen; rubber, polystyreen, hout

metaal en zelfs de nieuwste generatie kunststoffen. Snel, betrouwbaar en

vernieuwend, dat is de service die de Loctite snellijmen bieden aan alle

productie- en onderhoudsprocessen.

023


VESTIGINGEN

itsme - Hoofdkantoor

Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer

Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer

The Netherlands

Telefoon: +31 162 484 200

Fax: +31 162 484 299

E-mail: info@itsme.eu

Hoogland-Mennens

Wieldrechtseweg 24 - 3316 BG Dordrecht

Postbus 114 - 3300 AC Dordrecht

The Netherlands

Telefoon: +31 78 618 33 55

Fax: +31 78 618 16 16

E-mail: info@hooglandmennens.nl

ES Elektro Romania

No 12, Muncii Blvd.

RO - 400641, Cluj-Napoca

Rumania

Telefoon: +40 364 41 63 33

Fax: 40 364 41 73 33

E-mail: info@eselektro.com

COLOFON

Oplage: 25.000 stuks

SIGNAAL verschijnt vijf keer per jaar

SIGNAAL Redactie: Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer

tel. (0162) 58 22 00 - E-mail: SIGNAAL@eselektro.nl

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen mogelijk na

schriftelijke toestemming van de redactie.

Vormgeving: dBOD – Amsterdam

Grafische adviezen en productie: SITNO – Bergen op Zoom - www.sitno.nl

Wilt u in het vervolg geen uitgave van SIGNAAL meer missen?

Stuur dan een e-mail met als onderwerp ‘aanmelding’ naar SIGNAAL@eselektro.nl.

Vergeet dan niet uw gegevens in de e-mail te vermelden.

Wenst u SIGNAAL niet langer te ontvangen?

Stuur dan een e-mail met als onderwerp ‘opzegging’ naar SIGNAAL@eselektro.nl.

Vergeet dan niet uw gegevens in de e-mail te vermelden.

SIGNAAL is een uitgave van itsme

Schultz+Erbse

Feldmühlenstraße 41

58099 Hagen

Germany

Telefoon: +49 2331 36 10

Fax: +49 2331 36 11 23

E-mail: service@erbse.de

ES Elektro

Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer

Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer

The Netherlands

Telefoon: +31 162 484 200

Fax: +31 162 484 299

E-mail: info@eselektro.nl

Breemes

Vogelsancklaan 260

3520 Zonhoven

Belgium

Telefoon: +32 11 399 499

Fax: +32 11 399 498

E-mail: info@breemes.be

Similar magazines