01.09.2013 Views

Voorjaar 2012 - Stichting Maatschappelijke Dienst Zaanstreek ...

Voorjaar 2012 - Stichting Maatschappelijke Dienst Zaanstreek ...

Voorjaar 2012 - Stichting Maatschappelijke Dienst Zaanstreek ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vrijwilligers<br />

magazine voorjaar <strong>2012</strong><br />

Vrijwilligerswerk<br />

‘Je bent er voor een ander’<br />

Henna Gaakeer<br />

‘Verzorgen en organiseren<br />

is wel mijn ding’<br />

NL doet <strong>2012</strong><br />

Verassingsbrunch<br />

mentorwerk <strong>Zaanstreek</strong>


Motivatie<br />

2 Vrijwilligersmagazine<br />

Waarom doet iemand vrijwilligerswerk,<br />

wat is zijn motivatie? Dit is voor iedereen<br />

verschillend. Een paar weken geleden zag<br />

ik het resultaat van de film die gemaakt<br />

is om vrijwilligers te werven. Van een<br />

bedrijf in Monnickendam kregen wij het<br />

aanbod om kosteloos een film te laten<br />

maken, dit aanbod namen wij vanzelfsprekend<br />

met beide handen aan.<br />

Het zijn mooie portretten geworden<br />

waarin de motivatie van de verschillende<br />

vrijwilligers naar voren komt. Henna, ‘de<br />

gastvrouw’ in de film koos vele jaren geleden voor vrijwilligerswerk<br />

omdat ze graag iets voor anderen wilde doen. Ze<br />

gaat graag met mensen om. Miep, onze wandelvrijwilliger,<br />

houdt erg van wandelen doet dat graag met mensen die<br />

anders niet zo snel (letterlijk) in beweging komen. En combineert<br />

zo het nuttige met het aangename. En dan Ina van<br />

de kookclub, heeft carrière gemaakt en is nu zelf leidster<br />

van de kookclub in Purmerend.<br />

Bart, al zes jaar vrijwilliger bij Marijke en haar man, Wim.<br />

Hij doet leuke dingen met Wim, Wim heeft afasie en is niet<br />

meer zo mobiel. Ze gaan er samen op uit en werken op de<br />

computer aan een afasieprogramma. Bart zocht toentertijd<br />

meer structuur in zijn leven nadat hij arbeidsongeschikt<br />

was geworden. En hij zegt het zo mooi in de film: “Als Wim<br />

Van de redactie<br />

Wat zijn we trots met elkaar! We hebben een film gemaakt<br />

die het vrijwilligerswerk bij de SMD gaat promoten. Onze<br />

‘hoofdrolspeelster’ staat op onze voorpagina. Ze bleek een<br />

natuurtalent als het gaat om presenteren.<br />

Welk talent zet u in als vrijwilliger? Tiny, vrijwilliger bij de<br />

VPTZ <strong>Zaanstreek</strong>-Waterland kan goed luisteren en zich in<br />

een ander inleven. Els zet haar levenservaring in, ze was<br />

inhoudsopgave<br />

Vrijwilliger in beeld 3<br />

Mentorwerk 4, 6<br />

Aan de slag bij de SMD 5<br />

Centrum mantelzorg 8<br />

Organisatie 10<br />

Vacatures 12<br />

lacht, is mijn dag weer goed. Dan ben ik klaar!”.<br />

Het is duidelijk: iedereen heeft zijn eigen redenen om<br />

vrijwilligerswerk te doen. De film en het doen van vrijwilligerswerk<br />

bij de SMD gaat komende maanden gepromoot<br />

worden. Wij hopen zo nog veel gemotiveerde vrijwilligers<br />

te mogen ontvangen.<br />

Ger Wubs, directeur<br />

Nel Hopman en Henna Gakeer snijden de taart<br />

tijdens de presentatie van de film aan.<br />

eerst zelf mantelzorger voor haar man en gebruikt haar<br />

kennis en ervaring bij het bezoeken van een oude dame<br />

in een rolstoel. Het maakt niet uit welk talent benut wordt,<br />

elk talent is waardevol. En misschien ontdekt u wel nieuwe<br />

talenten bij uzelf door het doen van vrijwilligerswerk!<br />

Willeke de Weerd<br />

Bent u pas bij de SMD komen werken als vrijwilliger?<br />

Noteer dan alvast de introductiebijeenkomst ‘Aan de slag<br />

bij de SMD’ in uw agenda! Deze introductiebijeenkomst<br />

voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers is op:<br />

Woensdagochtend 11 oktober van 9.30 tot 11.30 uur in de<br />

SMD locatie, Emmakade 4 in Purmerend.<br />

Rectificatie<br />

Rectificatie bij Actueel winternummer 2011: Vrijwilligers<br />

maken het verschil. Vrijwilliger Jan van de Starre is niet<br />

werkzaam bij het Hospice in Krommenie maar wel bij de<br />

afdeling Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) van<br />

Centrum Mantelzorg.


vrijwilliger in beeld<br />

‘Verzorgen en<br />

organiseren is wel<br />

mijn ding’<br />

Henna Gaakeer is zes jaar geleden<br />

begonnen als vrijwilliger bij Wijksteunpunt<br />

Parkzicht in Koog a/d Zaan.<br />

Er werd daar een groep gestart voor<br />

mensen met de ziekte van Alzheimer.<br />

Nu begeleidt ze op de maandagochtend<br />

een groep mensen met de ziekte<br />

van Parkinson in SMD Wijksteunpunt<br />

de Boed in Zaandijk.<br />

Iedere twee weken kookt Henna op maandagen<br />

voor een groep ouderen uit de buurt. Samen met<br />

een andere vrijwilliger maakt ze een heerlijke<br />

maaltijd voor hen klaar. Henna: “Ik begeleid op de<br />

maandagochtend een groep ouderen, die de ziekte<br />

van Parkinson hebben. Eerst nemen we de week<br />

door, hoe hebben ze het gehad? We bespreken met<br />

elkaar van alles en nog wat, soms is dit best persoonlijk<br />

maar soms ook meer algemeen. Daarna<br />

gaan we koersballen of dammen. Ze vinden het<br />

prettig om samen te zijn, ze ontmoeten lotgenoten.<br />

Ook voor het thuisfront is het fijn dat ze een<br />

gezellige ochtend hebben.<br />

Commissies<br />

Voor het wijksteunpunt zit ik ook in de beheercommissie<br />

en de activiteitencommissie. In de<br />

beheercommissie bespreken we het reilen en<br />

zeilen van het wijksteunpunt. We hebben het over<br />

de financiën, de vrijwilligers kortom over alles wat<br />

het wijksteunpunt aangaat.<br />

De activiteitencommissie is een aparte commissie.<br />

We organiseren allerlei activiteiten. Zoals<br />

een kerstlunch-bingo, kerststukjes maken, aankomende<br />

Pasen hebben we een paaslunch- bingo<br />

ook proberen we een bustocht te organiseren. Nu<br />

zijn we op woensdagmiddagen bezig met een<br />

filmcyclus. Iedere week wordt een film vertoond<br />

van bijvoorbeeld Bert Haanstra maar ook de film<br />

Gooische Vrouwen was een succes. En er is één<br />

keer in de maand Bingo.<br />

Verzorgen en organiseren is wel mijn ding! Het<br />

geeft niet alleen mijzelf voldoening maar het is<br />

ook fijn om iets voor een ander te betekenen. Mijn<br />

doel is om de mensen een fijne ochtend, middag,<br />

of dag te bezorgen, zodat ze met een fijn gevoel<br />

naar huis gaan.”<br />

Talenten<br />

Ik vroeg aan Henna welke talenten benut je en<br />

welke wil je nog ontwikkelen? Henna: “Het is<br />

belangrijk dat je goed kan luisteren naar de mensen.<br />

Je leert hier zelf ook veel van, er zijn eigenlijk<br />

zoveel mensen in de maatschappij die eenzaam<br />

of ziek zijn, en met hun zelf geen raad weten. Je<br />

denkt ook; als mij zoiets overkomt heb ik nu een<br />

voorbeeld en kan ik er straks misschien beter mee<br />

omgaan. Ieder doet het op zijn eigen manier. Ik<br />

zie ook hoe verschillend ze met hun beperkingen<br />

omgaan.<br />

Je leert in te schatten hoe mensen in elkaar zitten,<br />

hoe je mensen benadert. Je leert om te gaan met<br />

verschillende mensen met verschillende karakters.<br />

De kunst is ze uit hun isolement te halen en<br />

op hun gemak te stellen zodat zij zich prettig en<br />

veilig voelen en zich wat losser gaan gedragen. Je<br />

leert dat je de ene mens rustig moet benaderen, de<br />

ander is wat opener en die kun je directer benaderen.<br />

Maar je leert ook dat sommige mensen<br />

helmaal geen zin hebben om te praten maar er<br />

gewoon zijn, ze vinden het fijn dat jij er bent en<br />

dat laat je zo.<br />

Als je dan vraagt: Wat zijn de talenten die je hebt<br />

ontwikkeld? Dan is het dat! Het omgaan met<br />

mensen, proberen ze er bij te betrekken, laten zijn<br />

die ze zijn. En toch merk je dat je ze weet te prikkelen<br />

en uit hun tent kan lokken, zodat ze zichzelf<br />

uiteindelijk toch een beetje bloot geven. Dat is<br />

mijn voldoening, dat heb ik dan toch voor elkaar<br />

gekregen.”<br />

Carin de Wit<br />

voorjaar <strong>2012</strong> 3


mentorwerk<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Maatschappelijke</strong><br />

<strong>Dienst</strong>verlening<br />

zoekt nieuwe<br />

mentoren<br />

Uit: Waterland<br />

Welzijn januari<br />

<strong>2012</strong> Auteur:<br />

Sandra van der<br />

Meulen<br />

4 Vrijwilligersmagazine<br />

‘Je bent er<br />

voor een<br />

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een<br />

goede baan, staat midden in het leven<br />

en dan slaat het noodlot toe. Door<br />

gezondheidsredenen kun je je werk<br />

niet meer uitoefenen en kom je thuis<br />

te zitten. Het overkwam Albert Uittenbogaard<br />

(62) jaren geleden. Om<br />

te voorkomen dat hij in een zwart gat<br />

zou belanden, ging hij op zoek naar<br />

passend vrijwilligerswerk. ‘Ik wilde me<br />

weer nuttig voelen, een agenda hebben’,<br />

aldus de inwoner van Purmerend.<br />

Albert meldde zich bij de Vacaturebank en kwam<br />

bij het Vluchtelingenwerk Edam-Volendam<br />

terecht. ‘Dat werk doe ik nog steeds in de vorm<br />

van het begeleiden van twee gezinnen. Daarnaast<br />

heb ik divers vrijwilligerswerk gedaan, iedere keer<br />

voor de periode van drie jaar. Van buddy zijn voor<br />

de slachtoffers van de brand in Volendam tot info-<br />

winkelier bij <strong>Stichting</strong> <strong>Maatschappelijke</strong> <strong>Dienst</strong>verlening<br />

(SMD). Na drie jaar vond ik het weer<br />

tijd om wat anders te doen. Zo ben ik uiteindelijk<br />

bij het Mentorwerk van SMD terecht gekomen.’<br />

Het doel van Mentorwerk is om mensen die<br />

in een sociaal isolement verkeren weer actief te<br />

maken in de maatschappij. Een vrijwilliger (mentor)<br />

begeleidt een deelnemer hierin, door eens in<br />

de twee weken bij de deelnemer thuis af te spreken.<br />

‘Je bent een maatje, een klankbord voor die<br />

persoon gedurende één jaar. Je inventariseert waar<br />

er behoefte aan is. Een deelnemer kan bijvoorbeeld<br />

in een sociaal isolement zijn geraakt. Waar<br />

ligt dat aan en hoe kun je dat doorbreken? Dat is<br />

dan de uitdaging voor een bepaalde periode.’<br />

‘Je zag die jongen opbloeien’<br />

Albert heeft door de jaren heen verschillende deelnemers<br />

begeleid als mentor. ‘Ik heb een jongeman


ander’<br />

gehad die moeilijk op eigen benen kon staan. Ik<br />

ben iedere week boodschappen met hem gaan<br />

doen en gaan koken. Heel gezellig en je zag die<br />

jongen opbloeien. Dat is toch prachtig, om daar je<br />

steentje aan bij te dragen? Hoe leuk kan het zijn!’<br />

Ook leerde hij een jongeman muziek maken en<br />

een 91-jarige meneer sudoku’s. ‘De één wil een<br />

museum bezoeken, de ander een wandeling maken.<br />

En een derde wil thuis liedjes zingen. Het gaat<br />

erom dat er ritme en structuur in hun leven wordt<br />

aangebracht en daar ben ik dan een klein onderdeel<br />

in door op regelmatige tijden langs te komen.<br />

Zo bouw je een band met ze op. Een andere band<br />

dan die van de hulpverlener. Want dat ben je als<br />

mentor absoluut niet. Ik ga ook niet tegen ze<br />

zeggen wat goed of fout is.’<br />

‘Zo snel mogelijk een match maken’<br />

Van eenzaamheid tot een burn out, de deelnemers<br />

kunnen met zeer uiteenlopende problemen<br />

kampen. Zij komen via instanties als Evean,<br />

maatschappelijk werk of de huisarts bij het SMD<br />

terecht. Gaston Royé van het SMD Mentorwerk<br />

legt uit: ‘Wij proberen zo snel mogelijk een match<br />

te maken tussen deelnemer en mentor. Dat is<br />

altijd man-man of vrouw-vrouw. Mocht de match<br />

wat meer tijd in beslag nemen, dan maakt een<br />

telefoonmentor al contact met de deelnemer. Er<br />

is momenteel behoefte aan nieuwe mentoren.<br />

Nieuwe vrijwilligers krijgen een kennismakingsgesprek<br />

met ons en een Wegwijscursus.’<br />

Volgens Albert moet je belangstelling voor mensen<br />

hebben om mentor te worden en een gezonde<br />

dosis nieuwsgierigheid. ‘Je moet goed kunnen luisteren,<br />

het gaat niet om jou tijdens het bezoek. De<br />

voldoening die je eruit haalt is groot. Je helpt je<br />

medemens, je bent er voor een ander. Uit eindelijk<br />

hebben we allemaal behoefte aan contact. De kick<br />

en voldoening die ik eruit haal, is net zo belangrijk<br />

als die ik destijds uit mijn baan haalde’, aldus<br />

Albert.<br />

Voor meer informatie kan contact opgenomen<br />

worden met Gaston Royé, g.roye@smdzw.nl of<br />

Wendy Sas, w.sas@smdzw.nl. Tel. 0299-439279.<br />

aan de slag<br />

…Als nieuwe vrijwilliger<br />

bij de SMD<br />

Naam:<br />

Els Pieterse<br />

Sinds wanneer gestart bij de SMD?<br />

Sinds december 2011 werk ik in Purmerend<br />

als mantelzorgvrijwilliger<br />

Wat doe je?<br />

Ik ga bij een gehandicapte mevrouw op<br />

bezoek die in de Rusthoeve woont. Zij<br />

zit in een rolstoel en komt daardoor nog<br />

nauwelijks buiten de deur. Haar kinderen<br />

wonen allemaal een eind weg en verder<br />

heeft zij weinig bekenden in de buurt. Ik<br />

ga vaak met haar naar buiten. Gewoon wat<br />

wandelen of naar de markt of ik begeleid<br />

haar naar instanties. Het zijn gewone, leuke<br />

dingen die voor ons normaal zijn maar<br />

voor haar niet.<br />

Waarom juist op dit moment vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben zelf twee en een half jaar mantelzorger<br />

voor mijn man geweest en tijdens<br />

zijn ziekte heb ik ervaren hoe fijn en<br />

waardevol het is als er vrijwilligers zijn. Na<br />

het overlijden van mijn man viel ik in een<br />

gat en toen dacht ik terug aan die vrijwilligers<br />

en besloot ik dat ik dat werk ook wilde<br />

gaan doen. Door een goede verwijzing van<br />

het loket Wmo Purmerend naar de SMD<br />

heb ik me daar aangemeld.<br />

Welke talenten benut je en welke wil je<br />

ontwikkelen?<br />

Ik gebruik mijn levenservaring om andere<br />

mensen verder te helpen. Ik ben blij dat ik<br />

dat kan doen. Wat mij verder ook leuk lijkt,<br />

is met groepen werken, bijvoorbeeld bij de<br />

dagactiviteiten in Nova Where. En nieuwe<br />

dingen leren vind ik altijd leuk. Ik heb al<br />

een aantal cursussen gevolgd. En nu meteen<br />

een verzoek: kunnen er meer cursussen<br />

georganiseerd worden op een locatie<br />

in Purmerend? Dan ben ik van de partij en<br />

met mij vast en zeker meer vrijwilligers!<br />

voorjaar <strong>2012</strong> 5


mentorwerk<br />

voor mentoren e<br />

Verrassingsbrunch<br />

‘Het was heerlijk en gezellig.<br />

We hebben ons goed vermaakt’<br />

6 Vrijwilligersmagazine


n deelnemers uit de <strong>Zaanstreek</strong><br />

in Wijksteunpunt de Boed<br />

Zaterdag 17 maart, een heerlijke<br />

zonnige dag, was Wijksteunpunt de<br />

Boed omgetoverd tot een restaurant in<br />

lentesferen. De tafels waren feestelijk<br />

met bloemen gedekt, broodjes lagen in<br />

mandjes en de sapjes stonden klaar.<br />

Enige maanden eerder zocht de Rotary Club<br />

contact met Nelleke Rentenaar van de SMD met<br />

de vraag of ze op NL DOET vrijwilligerswerk<br />

konden doen voor de SMD. Op 16 en 17 maart<br />

organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden<br />

organisaties in het land, NL DOET. Tijdens<br />

dit jaarlijks terugkerende evenement steken velen<br />

hun handen uit de mouwen.<br />

Onlangs bestond het mentorwerk 10 jaar en samen<br />

kwamen ze tot het plan dat het leuk zou zijn om<br />

de vrijwilligers en deelnemers van het mentorwerk<br />

<strong>Zaanstreek</strong> in het zonnetje te zetten.<br />

Rond 10.00 uur druppelden de mensen binnen en<br />

rond 10.30 uur waren ongeveer 60 bezoekers binnen<br />

en was het een gezellige drukte.<br />

In de keuken van de Boed werd door de leden van<br />

de Rotary hard gewerkt om iedereen van koffie<br />

en thee te voorzien en werden saucijzen broodjes<br />

afgebakken. Halverwege de ochtend kwam de<br />

Zanggroep ‘We willen zo graag’ in Oudhollandse<br />

klederdracht een aantal optredens verzorgen. Ze<br />

brachten Oudhollandse liederen ten gehore en<br />

zeker de wat oudere bezoekers zongen enthousiast<br />

mee. ‘Het was heerlijk en gezellig. We hebben ons<br />

goed vermaakt,’ aldus een aantal deelnemers. Mooi<br />

passend was de titel van het laatste lied: ‘t Zijn<br />

de kleine dingen die het doen’. Met een positief<br />

gevoel ging iedereen weer naar huis.<br />

De nieuwe ploeg vrijwilligers van de Rotary stond<br />

klaar om alles op te ruimen.<br />

Connexxion Taxi Services zorgde voor het vervoer<br />

van mensen van/naar de Boed. De verrassingsbrunch<br />

met talloze dagverse lekkernijen werd eveneens<br />

verzorgd door Connexxion Breaxx. Bloembinderij<br />

Barthelomeus sponsorde de bloemen.<br />

Rotary Club Wormerveer-Krommenie is actief op NL DOET<br />

Rotaryclub Wormerveer-Krommenie<br />

Rotary International is een wereldwijde organisatie van serviceclubs<br />

die vertegenwoordigd is in 165 landen met in totaal ruim 1,2 miljoen<br />

leden. In Nederland telt Rotary 450 clubs en bijna 20.000 leden.<br />

Rotaryclub Wormerveer-Krommenie is al jarenlang actief in de<br />

Zaanse samenleving. Met steun van een groot aantal sponsoren zijn<br />

er aanzienlijke bedragen bijeengebracht voor organisaties met een<br />

maatschappelijk doel. Elk jaar wordt in augustus een trimloop georganiseerd;<br />

De Loop voor Hoop. De opbrengst hiervan is vorig jaar<br />

besteed aan het vervangen van de fitnessapparatuur van het dagopvangcentrum<br />

Heliomare in Krommenie.<br />

voorjaar <strong>2012</strong> 7


centrum mantelzorg<br />

‘Er Zijn’ in de laatste levensfase<br />

In gesprek met Tiny Benjamens, werkzaam bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale<br />

Zorg (VPTZ) en Wendy Sas, coördinator<br />

In het verleden was de VPTZ ondergebracht bij Evean. In<br />

2010 is de mantelzorgondersteuning (Centrum Mantelzorg)<br />

overgegaan naar de SMD. In 2011 heeft de SMD een<br />

extern adviseur opdracht gegeven om een plan van aanpak<br />

te schrijven voor de ondersteuning van mensen in hun<br />

laatste levensfase. Sinds 1 januari van dit jaar wordt dit<br />

plan ten uitvoer gebracht.<br />

Wendy Sas is coördinator en naast haar taak om de<br />

vrijwilligers te begeleiden heeft nu vooral de PR voor het<br />

project haar prioriteit. Zoals ze het zelf uitdrukt gaat ze de<br />

komende tijd “de boer op” om de VPTZ onder de aandacht<br />

te brengen van huisartsen, thuiszorginstellingen, maatschappelijk<br />

werkers etc.<br />

Vanuit de oude situatie zijn er zo’n 14 vrijwilligers overgebleven,<br />

waarvan er een stuk of acht nog actief zijn. Wendy:<br />

‘We willen heel graag uitbreiden naar een stuk of 30<br />

vrijwilligers. Na een screening op geschiktheid voor deze<br />

bijzondere vorm van vrijwilligerswerk krijgt elke kandidaat<br />

een basistraining van 4 dagdelen. Het ligt in de bedoeling<br />

om een paar keer per jaar met de vrijwilligers bijeen<br />

te komen om met elkaar van gedachten te wisselen en de<br />

zaken te evalueren. Ook zullen er regelmatig thema’s aangeboden<br />

worden om de deskundigheid van de vrijwilligers<br />

up-to-date te houden.”<br />

Tiny Benjamens is 64 jaar, getrouwd en moeder van 3<br />

kinderen. Ze heeft vijf kleinkinderen. Ze komt op mij over<br />

als een levendige vrouw met een prettige “no-nonsense”<br />

uitstraling. Ze is al vanaf 2000 werkzaam als vrijwilliger<br />

voor terminale patiënten in de thuissituatie. Ook werkt ze<br />

een dagdeel per week als vrijwilligster - sinds de oprichting<br />

- in het hospice in Krommenie.<br />

Tiny was in het verleden maatschappelijk werkster en heeft<br />

op latere leeftijd (al over de veertig) de opleiding tot ziekenverzorgende<br />

gedaan. Ze vond dit heel fijn werk en het<br />

werken in een team beviel haar ook goed. Ze heeft in de<br />

Noordse Balk en het Guisveld - ook in de palliatieve zorg<br />

- gewerkt, tot ze helaas vanwege gezondheidsproblemen<br />

werd afgekeurd. Sindsdien is ze een actieve vrijwilligster.<br />

Een lach en een traan<br />

Tiny vertelt over haar motivatie om dit werk te gaan doen:<br />

“Ik hou er sowieso van om met mensen te werken en de<br />

intimiteit van een terminale situatie is heel bijzonder. Het<br />

klinkt misschien gek, maar er wordt ook veel gelachen,<br />

naast het verdriet en de pijn die er natuurlijk ook zijn.”<br />

Het is heel belangrijk dat je, zoals Tiny het noemt, kunt<br />

omgaan met de dood, je moet er zelf niet bang voor zijn.<br />

Het helpt vaak als je zelf in je leven te maken hebt gehad<br />

met de dood in je nabije omgeving en deze gebeurtenis-<br />

8 Vrijwilligersmagazine<br />

sen ook daadwerkelijk hebt verwerkt. Zo niet, dan kan het<br />

gebeuren dat je jezelf behoorlijk tegenkomt in dit werk.<br />

Ze vindt het daarom zeer belangrijk, dat er vanuit de SMD<br />

een goede begeleiding is, door een coördinator die attent<br />

is op de signalen die de vrijwilliger afgeeft. Ze had zelf<br />

vanuit haar interesse voor stervensbegeleiding behoefte<br />

aan een uitgebreidere scholing en heeft daarom bij het<br />

NIS (Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding) een<br />

2-jarige opleiding gedaan van één dag per maand.<br />

Wat kun je betekenen?<br />

Wendy: “Als vrijwilliger kun je de mantelzorger(s) ondersteunen.<br />

Je kunt hun taak even verlichten door er een paar<br />

uur te zijn voor de zorgvrager, zodat de mantelzorger een<br />

boodschap kan doen, of iets leuks voor zichzelf. Soms doe<br />

je, naast het maken van een praatje met de zorgvrager,<br />

kleine, verzorgende taken zoals een kopje thee zetten en<br />

een boterham klaarmaken. De bezoekfrequentie is één<br />

keer per week”.<br />

Op mijn vraag of ze tegen de cliënt begint over zijn/haar<br />

situatie, antwoordt Tiny: “Dat doe je in het begin zeker<br />

niet, tenzij de cliënt het zelf duidelijk aangeeft. Later, als<br />

je elkaar wat beter hebt leren kennen kunnen dergelijke<br />

gesprekken wel op gang komen. Het is per persoon zeer<br />

verschillend. Ik vind het belangrijk om een open houding<br />

aan te nemen. De zorgvrager moet zich vrij voelen om het<br />

onderwerp van de naderende dood aan te roeren. Door<br />

jezelf te laten zien en je eigen gevoelens bloot te geven<br />

wordt het voor de ander makkelijker om over zijn eigen<br />

gevoelens te praten. Een luisterend oor en er zijn voor de<br />

ander, daar gaat het om.”<br />

Nog meer vrijwilligerswerk<br />

Tiny doet nog veel meer: ze houdt van tuinieren en van<br />

sporten. Ze fietst veel, tennist, heeft vroeger aan waterpolo<br />

en veel aan schaatsen gedaan. Ze is zweminstructeur<br />

geweest. Ze heeft voor de historische vereniging van Wormerveer<br />

vrijwilligerswerk gedaan, ze gaat mee als begeleidster<br />

op schoolreisjes en ze is al 27 jaar mee geweest als<br />

begeleidster van schoolkinderen op skivakanties. Verder<br />

past ze op haar kleinkinderen, die allemaal in de buurt wonen.<br />

Haar vrijwilligers- en oppaswerk zal echter binnenkort<br />

een hele poos stil liggen, want Tiny gaat het land uit! Haar<br />

man is onlangs gestopt met werken en ze gaan dit samen<br />

vieren met een lange vakantie: 2½ maand fietsen, de bestemming<br />

is Italië, met als eindbestemming Rome. Tentje<br />

mee op de fiets en peddelen maar. Hoezo sportief!<br />

Marjorie van der Grijn


Vacatures<br />

Centrum Mantelzorg <strong>Zaanstreek</strong> Waterland<br />

<strong>Zaanstreek</strong> (075) 617 69 51<br />

Waterland (0299) 43 92 79<br />

Wendy Sas en Tiny Benjamens<br />

Assendelft<br />

Zorg voor een demente man<br />

Mevrouw zorgt voor haar dementerende partner, is daardoor<br />

overbelast. Haar man is passief, kijkt televisie en valt<br />

vaak in slaap. Er is wel een gesprek met hem te voeren.<br />

Mevrouw zou graag 1x per maand in het weekend iets voor<br />

zichzelf willen doen (18.00-22.00 uur), bijvoorbeeld naar<br />

de bioscoop met haar dochter of een vriendin. Zij wil haar<br />

partner dan niet alleen laten.<br />

Zaandam<br />

Gezelligheid<br />

Een mevrouw heeft lewy body dementie (dementie gaat<br />

gepaard met parkinsonachtige verschijnselen) en heeft<br />

daarnaast de nodige angst/paniek rondom haar toiletgang.<br />

Zij kan dit wel zelfstandig. Mevrouw woont zelfstandig,<br />

haar dochter woont om de hoek en is erg betrokken. Dagverzorging<br />

is vooralsnog, gezien haar langzame start niet te<br />

doen, er is veel behoefte aan enig gezelschap. Zo is er wat<br />

gezelligheid voor haar en heeft haar dochter af en toe haar<br />

handen vrij.<br />

Zaandam<br />

Aanwezig zijn<br />

Een mevrouw is mantelzorger voor haar man en zou het<br />

fijn vinden als zij één keer per maand naar de bijeenkomsten<br />

van Centrum Mantelzorg kan. Haar man is geboren<br />

in 1947. Hij kan angstig worden als mevrouw er niet is.<br />

Hij rookt en kan door zware pijnmedicatie wegzakken met<br />

een brandende sigaret. Hij is ernstig ziek, heeft vergaande<br />

osteoporose en polyneuropathie. Ook ondergaat hij op het<br />

moment onderzoeken omdat hij mogelijk kanker heeft.<br />

Word vrijwilliger bij de VPTZ<br />

Wij kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken bij de VPTZ.<br />

Voor de vrijwilligers wordt nog voor de zomer een nieuwe<br />

introductiecursus georganiseerd. De data zijn inmiddels<br />

bekend: dinsdag 5, 19 en 26 juni en 3 juli <strong>2012</strong>. Tijd:<br />

9.30 - 12.00 uur Locatie: vergaderzaal van de SMD op de<br />

Peperstraat 135 in Zaandam<br />

Het is belangrijk dat zorgvragers en mantelzorgers weten<br />

dat VPTZ bestaat. Kijk eens rond in uw omgeving of er<br />

mogelijk mensen zijn die in een terminale (thuis)situatie<br />

verkeren en die baat zouden hebben bij deze vorm van<br />

ondersteuning.<br />

Purmerend<br />

Wandeling en praatje<br />

Deze dame van bijna 80 jaar woont intern in Novawhere,<br />

ze heeft veel zorg nodig. Ze zou het liefst zelfstandig wonen<br />

maar dat gaat helaas niet meer. Haar zoon komt een<br />

aantal keren per week langs maar dat is voor hem behoorlijk<br />

zwaar omdat hij ook mantelzorger voor zijn vrouw is.<br />

Wij zoeken iemand die 1 x per week of 1 x per 2 weken<br />

langs kan komen voor een wandeling (rolstoel) en praatje.<br />

Als het mooi weer is gaat ze graag naar buiten.<br />

Purmerend<br />

Praten en spelletjes<br />

Een meneer van 91 jaar heeft longemfyseem, is na de<br />

dood van zijn vrouw -twee jaar geleden- eenzaam en leunt<br />

veel op zijn dochter. Zijn dochter, zelf ook al 70 jaar, is<br />

zelf ook mantelzorger voor haar man (prostaatkanker en<br />

Parkinson). Zij zou graag weer eens naar de camping gaan<br />

in het weekend, maar wil haar vader niet alleen laten. Er<br />

is een vrijwilliger gewenst op zaterdag of zondag tussen<br />

14.00-17.00 uur. Meneer heeft behoefte aan gezelligheid<br />

en houdt van praten over vroeger en spelletjes.<br />

Purmerend<br />

Samen fietsen<br />

Een oudere dame van 78 jaar fietst altijd heel graag.<br />

Lichamelijk is zij goed in staat om te fietsen, maar zij<br />

heeft wat geheugenproblemen, zodat zij onderweg soms<br />

de weg niet goed meer weet. Zij zou het fijn vinden als een<br />

vrijwilliger 1x per week of één keer per twee weken naar<br />

haar toe gaat en als het weer het toelaat, samen met haar<br />

een stukje gaat fietsen.<br />

info@centrummantelzorg.nl<br />

www.centrummantelzorg.nl<br />

voorjaar <strong>2012</strong> 9


organisatie<br />

Deskundigheidsbevordering<br />

<strong>Voorjaar</strong> <strong>2012</strong><br />

Cursus Voor wie Cursusleider Data en locatie:<br />

Omgaan met mensen met een<br />

psychische beperking<br />

Basis training Huisbezoekvrijwilligers<br />

10 Vrijwilligersmagazine<br />

Vrijwilligers Mentorwerk<br />

Zaanstad<br />

Vrijwilligers huisbezoek<br />

Zaanstad<br />

Fred Wiedijk Woensdagmiddag 25 april, en 2 mei SMD<br />

locatie Zaandam<br />

Tom kras Vrijdagochtend 27 april, 4 en 11 mei SMD<br />

locatie Zaandam<br />

Workshop EHBO Vrijwilligers de Meerpaal Cees van Limbeek Woensdagochtend 2 mei WSP de Meerpaal<br />

Workshop AED Vrijwilligers de Boed Cees van Limbeek Woensdagochtend 16 mei WSP de Boed<br />

Workshop AED Vrijwilligers de Palmboom Cees van Limbeek Woensdagochtend 13 juli WSP<br />

de Palmboom<br />

Basistraining VPTZ Vrijwilligers VPTZ Docenten Steunpunt<br />

Zorg en Welzijn Hoorn<br />

Najaar <strong>2012</strong><br />

Cursus Voor wie Cursusleider Data, locatie:<br />

Basis cursus Omgaan met grenzen Vrijwilligers Mentorwerk<br />

Zaanstad<br />

Omgaan met mensen met psychische<br />

beperkingen<br />

Basis workshop omgaan met<br />

agressie<br />

Basis Cursus Grenzen aan vrijwilligerswerk<br />

Vrijwilligers Sociaal Raadslieden<br />

Dinsdagochtend 5 + 19 + 26 juni<br />

SMD Locatie Zaandam<br />

Tom Kras Maandagochtend 24 september +<br />

1 oktober Locatie SMD Zaandam<br />

Fred Wiedijk Woensdagmiddag 12, 19 en 26 september<br />

Locatie SMD Emmakade<br />

Alle SMD vrijwilligers Michiel Meijer 3 oktober Locatie SMD Zaandam<br />

Alle SMD vrijwilligers Tom Kras 2 + 9 november Locatie SMD Emmakade<br />

Open inschrijving najaar cursussen voor alle vrijwilligers start nu!<br />

Let op: Ben je geïnteresseerd meld je dan tijdig aan! Dat kan<br />

tot 15 september. Bij het vrijwilligerssecretariaat: Dineke<br />

Doppenberg T 075 617 69 51 E d.doppenberg@smdzw.nl<br />

Vol is Vol<br />

Ook zullen er per werksoort diverse Thema Workshops<br />

worden georganiseerd. Als het thema voor uw onderdeel<br />

wordt georganiseerd ontvangt u hiervoor een uitnodiging<br />

van uw beroepskracht.


Vrijwilligersraad<br />

Achter op het Vrijwilligersmagazine<br />

kunt u zien dat de SMD naast een<br />

cliëntenraad ook een Vrijwilligersraad<br />

heeft. Deze bestaat uit 5 leden: Ruud<br />

Wagter, Leo Kerkhof, Jan van Belsen,<br />

Joke Kouwenberg en Loes van der<br />

Pels. De Vrijwilligersraad behartigt de<br />

belangen van alle vrijwilligers, waarvan<br />

de SMD naast de 100 betaalde<br />

krachten, er circa 700 heeft.<br />

De leden van de Raad zijn zelf vrijwilligers van<br />

diverse disciplines binnen de SMD. De Raad<br />

heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te<br />

geven aan de directeur over:<br />

• werkvoorwaarden van de vrijwilligers;<br />

• het beleid van de SMD inzake (de inzet van)<br />

vrijwilligers;<br />

• het beleid van de SMD als geheel, voor zover<br />

van invloed op de positie of het werk van<br />

vrijwilligers; het doen van een voordracht ter<br />

benoeming van een bestuurslid van de SMD.<br />

Kortom: de Raad is er voor de vrijwilligers. De<br />

raad komt 6 à 7 keer per jaar bijeen.<br />

Voortaan komt er regelmatig een kort verslag in<br />

het Vrijwilligersmagazine van datgene dat in de<br />

vergaderingen is besproken. De paar laatste vergaderingen<br />

werd veel tijd besteed aan het uitzoeken<br />

of samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties<br />

mogelijk is. Zoals ieder van u wel zal<br />

weten, hebben de gemeentebesturen van Zaanstad<br />

en Purmerend de subsidiekraan aardig dicht<br />

gedraaid. Daarvan heeft de SMD uiteraard ook<br />

last, net als alle organisaties die grotendeels afhankelijk<br />

zijn van subsidies. Daarom wordt gekeken<br />

of meer samengewerkt kan worden, waardoor de<br />

kosten kunnen dalen en de dienstverlening wordt<br />

verbeterd.<br />

Ook wordt weer aandacht besteed aan de nodige<br />

competenties die een vrijwilliger moet bezitten<br />

voor het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.<br />

Hierover en over andere zaken wordt door de<br />

raad met Ger Wubs en Nelleke Rentenaar van<br />

gedachte gewisseld.<br />

Wij hopen dat u door deze kleine uiteenzetting<br />

een beeld heeft gekregen van wat de Vrijwilligersraad<br />

doet en waar de Raad voor staat. Wij vinden<br />

het fijn dat wij kunnen meedenken en advies<br />

mogen geven over zaken die voor de SMD en natuurlijk<br />

ook voor alle vrijwilligers, van belang zijn.<br />

Belangstelling?<br />

Mocht u door dit stukje geïnteresseerd zijn<br />

geraakt en wilt u ook toetreden tot de Raad,<br />

neem dan contact op met één van de Raadsleden<br />

of met Nelleke Rentenaar. Wij zijn nu met vijf<br />

leden, maar het mooiste zou zijn als we dit aantal<br />

kunnen uitbreiden naar zeven. En daarbij nodigen<br />

wij vooral vrijwilligers van de wijksteunpunten en<br />

iemand van mantelzorgondersteuning uit, zodat<br />

ook deze vrijwilligers in de raad zijn vertegenwoordigd.<br />

Joke Kouwenberg en Loes van der Pels<br />

voorjaar <strong>2012</strong> 11


vacatures<br />

Vacatures<br />

Vrijwilligers Buddyproject Jong Dementie<br />

Regio <strong>Zaanstreek</strong>-Waterland<br />

Wandelen, fietsen, sporten, musea bezoek, koken, praten of vissen?<br />

Centrum Mantelzorg zet vrijwilligers in bij mensen die op<br />

jonge leeftijd (jonger dan 65) dement zijn geworden maar nog<br />

wel actief willen zijn.<br />

Informatie: Anja Burger 06 22 70 12 30<br />

of a.burger@centrummantelzorg.nl<br />

Mantelzorgvrijwilligers gevraagd<br />

In Edam-Volendam, Oostzaan en Landsmeer<br />

Sinds 1 januari <strong>2012</strong> werkt Centrum Mantelzorg weer in Edam-<br />

Volendam. Regelmatig komen er nieuwe aanvragen voor een<br />

vrijwilliger thuis om de mantelzorger te ontlasten. Ook zijn we<br />

dringend op zoek naar vrijwilligers in Oostzaan en Landsmeer.<br />

Informatie: Anja Burger 06 22 70 12 30<br />

of a.burger@centrummantelzorg.nl.<br />

Gastvrouwen/heren gezocht<br />

Bij de dagactiviteiten Wijksteunpunt de Boed Zaandijk<br />

We zijn op zoek naar nieuwe collega’s bij de dagactiviteiten voor<br />

de deelnemers bij de Parkinsongroep.<br />

Informatie: Francien Dinee (075) 631 59 30 of f.dinee@smdzw.nl<br />

Gastvrouw/gastheer koffiebalie<br />

Wijksteunpunten Parkzicht Koog a/d Zaan en de Boed<br />

Gaat u graag met mensen om, houdt u van gezelligheid?<br />

Als vrijwilliger ontvangt u onze bezoekers en zorgt u voor<br />

koffie/thee bij de koffiebalie.<br />

Informatie Parkzicht: Hanneke Beukema (075) 622 66 60 of<br />

h.beukema@smdzw.nl Informatie de Boed: José v.d. Meulen<br />

(075) 628 32 64 of j.vd.meulen@smdzw.nl<br />

Colofon<br />

Het Vrijwilligersmagazine is een uitgave van <strong>Stichting</strong><br />

<strong>Maatschappelijke</strong> <strong>Dienst</strong>verlening <strong>Zaanstreek</strong> Waterland<br />

(SMD) en verschijnt drie keer per jaar.<br />

Adres: Peperstraat 135<br />

1502 AE Zaandam,<br />

(075)6176951,<br />

w.de.weerd@smdzw.nl<br />

Redactie<br />

Willeke de Weerd, Erik<br />

Stibbe, Nelleke Rentenaar,<br />

Carin de Wit, Olga Schilp,<br />

Marjorie van der Grijn<br />

Fotografie<br />

SMD, Dick de Ruijter<br />

Hanneke Kruijver<br />

Peter Weijers<br />

Bart Leusink<br />

Vormgeving en opmaak<br />

Van der Ros Tekst en<br />

Reclame, Wormerveer<br />

Activiteiten vrijwilligers<br />

In Wijksteunpunt Parkzicht Koog a/d Zaan<br />

Wij zoeken een enthousiaste, creatieve organisator. Iemand die<br />

goed kan luisteren naar wat er leeft in de wijk en nieuwe activiteiten<br />

mee organiseert voor onze bezoekers.<br />

Informatie: Hanneke Beukema (075) 6407449/ 06 27012832<br />

of h.beukema@smdzw.nl<br />

‘Er zijn’ voor iemand die komt te overlijden?<br />

VrijwilligerVPTZ<br />

U biedt bij iemand thuis aandacht en ondersteuning aan degene<br />

die gaat sterven en diens naasten. Als vrijwilliger krijgt u alle<br />

ondersteuning die nodig is, zoals een introductietraining en<br />

groepsbijeenkomsten.<br />

Informatie: Wendy Sas 099 439 279<br />

of w.sas@centrummantelzorg.nl<br />

Vrijwilligers Mentorwerk<br />

<strong>Zaanstreek</strong> en Waterland<br />

Als vrijwilliger bij het Mentorwerk bent u een maatje voor vertrouwd<br />

contact. U spreekt regelmatig iets af, bijvoorbeeld eens<br />

per twee weken en gaat u bij de deelnemer op huisbezoek en/of<br />

met de deelnemer op pad. Bijvoorbeeld samen iets drinken of<br />

naar een museum.<br />

Informatie: Karin Driessen k.driessen@smdzw.nl 075 6176951 of<br />

Jeanine Rodenhuis 075 61676951 j.rodenhuis@smdzw.nl<br />

Wendy Sas 0299 439279 w.sas@smdzw.nl<br />

Gaston Royé, 0299-439279 of g.roye@smdzw.nl<br />

Cliëntenraad<br />

De SMD heeft een cliëntenraad<br />

die bestaat uit<br />

(ex) cliënten/ bezoekers.<br />

Zij behartigen de belangen<br />

van alle clienten en<br />

bezoekers van de SMD.<br />

Neem voor meer informatie<br />

contact op met Corrie<br />

Hoeksema, (075) 6176951<br />

c.hoeksema@smdzw.nl<br />

Melding agressie<br />

Agressief gedrag kunt u<br />

melden via de intranetsite<br />

van de SMD, onder de<br />

knop Beroepskrachten -<br />

melding agressie incident.<br />

Klachtencommissie<br />

Klachten over bejegening,<br />

ongewenst gedrag en<br />

conflicten kunt u schriftelijk<br />

melden bij de klachtencommissie<br />

via<br />

g.wubs@smdzw.nl<br />

Vrijwilligersraad<br />

De vrijwilligersraad behartigt<br />

de belangen van de<br />

vrijwilligers die werkzaam<br />

zijn bij de SMD. Bel voor<br />

meer informatie<br />

(0299) 439279.<br />

Vertrouwenspersoon SMD<br />

Mw I.M. Sinnige 0299 433 333

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!