KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING - Next Arrow

nextarrow.nl
  • No tags were found...

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING - Next Arrow

NEXT ARROW CONSULTANT COACH

Kernkwaliteiten door Daniël Ofman

Hieronder staat een overzicht waarin kernkwaliteiten worden vermeld plus de bijbehorende

valkuilen, allergieën en uitdagingen. Onderaan vind je een vragenlijst. Je kunt hiermee onderdelen van

het kernkwadrant achterhalen. TIP: Begin vanuit je allergie! Dit zijn de meest gebruikte kernkwaliteiten.

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING

aanwezig dominant onderdanig bescheiden

alert nerveus ongeïnteresseerd rustig/kalm

assertief egoïstisch sub-assertief altruïstisch

autonoom dwars onderdanig meegaand

bedachtzaam beducht roekeloos moedig

beheerst onpersoonlijk onbereikbaar empathisch

behulpzaam bemoeizuchtig onverschillig los laten

bescheiden onzichtbaar arrogant profilerend

beschouwend afstandelijk sentimenteel empathisch

besluitvaardig forcerend besluiteloos ontvankelijk

besluitvaardig Drammerig besluiteloos Bedachtzaam

betrokken dwepend onverschillig beschouwend

Betrouwbaar Saai arbitrair Innovatie

consensusgericht egocentrisch dwang gezagsgetrouw

creatief Zweverig behoudend Orde en structuur

daadkrachtig drammerig passief geduldig

efficiënt statisch chaotisch creatief

eigenzinnig rebels onderdanig meegaand

empathisch sentimenteel afstandelijk beschouwend

flexibel wispelturig star ordenend

gedisciplineerd dwangneurotisch ongedisciplineerd los laten

geduldig passief· drammerig daadkrachtig

gehoorzaam slaafs eigenzinnig autonoom

gezagsgetrouw ja-knikken anarchistisch consensus

gul spilziek gierig zuinig

harmonisch toedekken conflict direct

idealistisch zweveriq cynisch realistisch

improviseren chaotisch star/vasthoudend lijn/structuur

ingetogen passief opdringerig initiatiefrijk

innovatief zwevend statisch en star efficiënt

intuïtief zweverig star/sceptisch rationeel

kritisch rebels ja-knikken respectvol

loyaal gezag onderdanig ongehoorzaam kritisch

meeqaand onzichtbaar eigengereid autonoom

moed(ig) roekeloos aarzelend bedachtzaam

open ongericht monomaan gefocust

openhartig vleierig lomp/bot assertief

optimistisch naief pessimisme alert

ordenend star wispelturig flexibel

overtuigd fanatiek mening loos relativerend

profilerend arrogant onzichtbaar bescheiden

gestructureerd bureaucratisch inconsistent aanpassing

rationeel afstandelijk willekeur betrokken


NEXT ARROW CONSULTANT COACH

rationeel afstandelijk/kil klef/sentimenteel emotioneel

realistisch cynisch zweverig idealistisch

relativerend onzichtbaar opgeblazen overtuigd

rust(ig) afwachtend opdringerig initiatiefrijk

selfsupporting hoogmoedig claimend samenwerkend

serieus somber manisch vrolijk

service-gericht grenzeloos hard en star qrens stellen

stabiel traag onbezonnen experimenteel

sterk hoogmoedig kruiperig nederig

temperamentvol manisch star beheerst

toegewijd fanatiek laissez-faire hulpvaardig

vastberaden stijfkoppig grillig bewegelijk

vasthoudend koppig meegaand loslatend

verantwoordelijk overbezorgd ongeïnteresseerd loslatend

verwachtingsvol irreëel/dromerig cynisch realistisch

volgzaam onderdanig eigengereid initiatiefrijk

waakzaam achterdochtig argeloos vertrouwend

wederkerig gelijkvormig eenzijdig fair

zelfvertrouwen dominant afhankelijk vertrouw op anderen

zelfverzekerd arrogant middelmatig bescheiden

zorgvuldig pietluttig ondoordacht zorgeloos

zorgzaam betuttelend egoïstisch loslaten

Vragen om kernkwaliteiten te achterhalen

Anderen waarderen mij om…


Ik het vind het heel gewoon om…

Anderen moedig ik aan om…

Van anderen eis ik dat…

In anderen stimuleer ik…

Vragen om valkuilen te achterhalen

Wat ik bij anderen relativeer is…

Anderen verwijten mij dat ik…

Ik rechtvaardig mijzelf in…

Ik krijg wel eens naar mijn hoofd geslingerd…

Onder druk verval ik soms in…

Vragen om uitdagingen te achterhalen

Ik mis in mijzelf…

Anderen wensen mij toe dat ik…

In anderen bewonder ik…

Ik ben wel eens jaloers (geweest) op…

Wat ik nodig heb om als mens meer compleet te zijn is…

Wat ik nodig heb om als mens meer in harmonie te zijn met mijzelf is…

Vragen om allergieën te achterhalen

In anderen minacht ik…

Anderen vinden dat ik relatiever moet aankijken tegen…

Ik word moedeloos…

Ik word woedend om…

Ik zou mijzelf verafschuwen als ik…

Bij anderen kan ik niet liegen…


NEXT ARROW CONSULTANT COACH

PDF to Word

More magazines by this user
Similar magazines