02.09.2013 Views

Vrijdag 24 mei 2013

Vrijdag 24 mei 2013

Vrijdag 24 mei 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Toezicht houden<br />

in de toekomst<br />

Soft skills voor een krachtig toezicht<br />

Keynote spreker<br />

prof. dr. Ernst Hirsch Ballin<br />

Op 7 juni 2012 organiseren vier vooraanstaande toezichthouderverenigingen een unieke dagbijeenkomst<br />

over het belang van soft skills bij het toezichthouden.<br />

Wij hopen dat u als vakgenoot hierbij bent om u te laten bijpraten door vooraanstaande sprekers en met<br />

elkaar van gedachte te wisselen over ontwikkelingen in het toezicht. Meld u hier aan.<br />

Programma<br />

09.30-10.00 Ontvangst<br />

10.00-10.10 Keynote spreker Introductie dagvoorzitter dhr. Harry Keynote Starrenspreker<br />

10.15-10.40 prof. dr. Hans Strikwerda Keynote van prof. dr. Ernst Hirsch drs. Ballin, Mariëlle over Rompa toezicht en verantwoordingsplichten Patrick in politiek Nederkoorn en<br />

samenleving<br />

11.00-11.30 2e Keynote van prof. dr. Annemieke Roobeek, over professionalisering van het toezicht in publieke<br />

sector en bedrijfsleven<br />

11.35-12.00 Koffiepauze<br />

<strong>Vrijdag</strong> <strong>24</strong> <strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Donderdag 7 juni 2012<br />

TOEZICHT HOUDEN IN DE TOEKOMST<br />

‘De Domus toezichthouder Medica als in tolk/vertaler Utrecht van de maatschappij’<br />

Keynote spreker<br />

prof. dr. Annemieke Roobeek<br />

Keynote spreker<br />

dhr. Anton Westerlaken<br />

Dagvoorzitter en cabaretier<br />

12.10-12.35 3e Keynote van dhr. Anton Westerlaken, een kritische kijk binnenskamers en in het maatschappelijke<br />

speelveld<br />

12.40-13.00 Panel met enkele sprekers en workshopleiders<br />

Programma 13.00-14.00 Lunch<br />

In de<br />

14.00-16.00<br />

ochtend zullen o.a.<br />

1.<br />

prof.<br />

Board<br />

dr.<br />

dynamics<br />

Hans Strikwerda<br />

en de effectiviteit<br />

en drs.<br />

van<br />

Mariëlle<br />

de Raad<br />

Rompa<br />

van Toezicht.<br />

ingaan op het thema van de dag en hun<br />

visie hierop geven. Zij hebben Met Hildegard een schat Pelzer, aan ervaring directeur Governance en expertise Support als bestuurder, B.V. wetenschapper en commissaris. De<br />

2. Teamcultuur: olie of zand in de motor van uw besluitvorming.<br />

ochtend zal worden afgesloten Jacques met Gerards een en paneldiscussie Daniël le Gras, onder Instituut leiding voor Governance van dagvoorzitter & Leiderschap en cabaretier<br />

Patrick Nederkoorn.<br />

3. Waar het om gaat bij evaluaties: ratio, gedrag en geweten.<br />

Met Maurits de Brauw, executive coach & boardroom consultant<br />

4. Rol, persoonlijkheid, ervaring: actueel onderzoek.<br />

Met Margrietha Wats en Eelke Heemskerk, De Galan groep<br />

In de middag kunt u kiezen uit een groot aantal workshops en/of activiteiten. Deze workshops zullen elk met een eigen<br />

5. Conflicten bij toezicht.<br />

accent ingaan op het thema. Met Monica Aan het Haimé, eind van Haimé de Consult dag zult u met veel inspiratie Spant! verlaten.<br />

6. Een groep is een andere diersoort dan de mens.<br />

Met Astrid Elburg en Ton van Zonneveld, Sunfield Consult<br />

De bijeenkomst vindt plaats 7. De blinde op vrijdag vlek van <strong>24</strong> de <strong>mei</strong> toezichthouder.<br />

<strong>2013</strong> in Spant! te Bussum tussen 10.00 en 17.00 uur. Deze unieke locatie<br />

Met Karin Doms en Hanske Plenge, Netwerk vrouwelijke commissarissen<br />

is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.<br />

16.15-17.00 Netwerkborrel<br />

Meld u vandaag nog aan via www.toezichtintoekomst.nl, het aantal plaatsen is beperkt!<br />

Meld u vandaag nog aan via www.toezichtintoekomst.nl, het aantal plaatsen is beperkt!


Toezicht houden<br />

in de toekomst<br />

Soft skills voor een krachtig toezicht<br />

Keynote spreker<br />

prof. dr. Ernst Hirsch Ballin<br />

Op 7 juni 2012 organiseren vier vooraanstaande toezichthouderverenigingen een unieke dagbijeenkomst<br />

over het belang van soft skills bij het toezichthouden.<br />

Wij hopen dat u als vakgenoot hierbij bent om u te laten bijpraten door vooraanstaande sprekers en met<br />

elkaar van gedachte te wisselen over ontwikkelingen in het toezicht. Meld u hier aan.<br />

Programma<br />

09.30-10.00 Ontvangst<br />

10.00-10.10 Introductie dagvoorzitter dhr. Harry Starren<br />

10.15-10.40 Keynote van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, over toezicht en verantwoordingsplichten in politiek en<br />

samenleving<br />

11.00-11.30 2e Keynote van prof. dr. Annemieke Roobeek, over professionalisering van het toezicht in publieke<br />

sector en bedrijfsleven<br />

11.35-12.00 Koffiepauze<br />

<strong>Vrijdag</strong> <strong>24</strong> <strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Donderdag 7 juni 2012<br />

TOEZICHT HOUDEN IN DE TOEKOMST<br />

‘De Domus toezichthouder Medica als in tolk/vertaler Utrecht van de maatschappij’<br />

Keynote spreker<br />

prof. dr. Annemieke Roobeek<br />

Keynote spreker<br />

dhr. Anton Westerlaken<br />

12.10-12.35 3e Keynote van dhr. Anton Westerlaken, een kritische kijk binnenskamers en in het maatschappelijke<br />

speelveld<br />

Inschrijven 12.40-13.00 Panel met enkele sprekers en workshopleiders<br />

De 13.00-14.00 deelnamebijdrage is Lunch € 295,00 voor leden van één van de 5 toezichthouderverenigingen.<br />

Voor<br />

14.00-16.00<br />

niet-leden bedragen<br />

1. Board<br />

de kosten<br />

dynamics<br />

€ 495,00.<br />

en de effectiviteit van de Raad van Toezicht.<br />

De kosten zijn inclusief lunch, Met Hildegard consumpties Pelzer, en directeur parkeren, Governance exclusief Support 21 % B.V. BTW.<br />

2. Teamcultuur: olie of zand in de motor van uw besluitvorming.<br />

Jacques Gerards en Daniël le Gras, Instituut voor Governance & Leiderschap<br />

U kunt zich aanmelden<br />

3.<br />

via<br />

Waar<br />

bijgevoegd<br />

het om gaat<br />

aanmeldformulier<br />

bij evaluaties: ratio,<br />

of<br />

gedrag<br />

via de<br />

en<br />

website<br />

geweten.<br />

www.toezichtintoekomst.nl.<br />

Met Maurits de Brauw, executive coach & boardroom consultant<br />

4. Rol, persoonlijkheid, ervaring: actueel onderzoek.<br />

Met Margrietha Wats en Eelke Heemskerk, De Galan groep<br />

Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname. Uiterlijk één week voor de<br />

5. Conflicten bij toezicht.<br />

bijeenkomst ontvangt u het Met uitgebreide Monica Haimé, programma, Haimé Consult uw workshopindeling, de deelnemerslijst en de routebeschrijving.<br />

6. Een groep is een andere diersoort dan de mens.<br />

Met Astrid Elburg en Ton van Zonneveld, Sunfield Consult<br />

Voor uw vragen staat ons 7. De congressecretariaat blinde vlek van de toezichthouder.<br />

u graag te woord:<br />

Met Karin Doms en Hanske Plenge, Netwerk vrouwelijke commissarissen<br />

M&T Events, Heleen van Zetten,<br />

16.15-17.00 Netwerkborrel<br />

per mail bureau@mtevents.nl of per telefoon 079 – 363 81 03.<br />

Meld u vandaag nog aan via www.toezichtintoekomst.nl, het aantal plaatsen is beperkt!<br />

Meld u vandaag nog aan via www.toezichtintoekomst.nl, het aantal plaatsen is beperkt!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!